Struer


Stationshistorie:
Struer
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 225
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Struer

Holstebrovej 11-13. Fra venstre Aage Wamberg Rasmussen, Svend Erik Jensen, Jørgen Rørholm, Carl Georg Nielsen, Niels Juul Rørholm, Ole Rørholm og Niels Christopher Rørholm. Foto muligvis ved 20-års jubilæet 1959.

Ølbyvej 26. Foto 1962.

Ford A 1932 kranvogn.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Østergade 24
Henvendelsessted
13.5.1939 - 20.12.1939:
Helge Clausen
Tilkaldt via ZRHelge Clausen
Holstebrovej 11-13
Kranvognsstation
21.12.1939 - 4.8.1942:
Niels Christopher Rørholm
395Niels Christopher Rørholm i ZR forpagt.
Holstebrovej 11-13
Redningsstation
5.8.1942 - 15.8.1961:
Niels Christopher Rørholm
Fra 1960:
50395
Niels Christopher Rørholm stationsejer. (amb.)
Kranvogn i ZR-forpagt.
Ølbyvej 26
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 5.5.1961
16.8.1961 - 31.12.1962:
Christian Dinesen
ZR

Historie:
I følge avisudklip etablerede tidligere Falck-leder i Holstebro Helge Clausen ZR-station i Struer 13. maj 1939 med kranvogn og øvrigt redningsmateriel. På indvielsesdagen havde stationen endnu ikke fået telefon. I ZR's lommebog 1939 er Struer opført som Henvendelsessted, så Clausen kan have været i gang allerede fra 1938. Udover en avisomtale af, at Helge Clausen har stævnet en abonnent for betaling, efter han var fratrådt, har vi ikke noget materiale om Helge Clausens virksomhed, men samarbejdet varede også kun kort, idet ZR i december opsagde aftalen og flyttede stationen til automobilforhandler Niels Christopher Rørholm. Ambulance måtte man p.g.a. tidens vanskeligheder vente på, og først 5. august 1942 kunne stationen indvies med ambulance og kranvogn. Ambulancen var en ombygget Pontiac fra 1935, købt af Rørholm selv, der nu kunne skrive "Ambulanceforretning" på sit brevpapir. Under besættelsen husede stationen en del af byens luftværn, og efter 19. november 1944 tillige et kommunalt vagtværn. 31. marts 1945 fik stationen en katastrofevogn udstyret med frontpumpe og slangemateriel til bistand for Struer Brandvæsen, der i en periode under besættelsen havde en sprøjte på stationen. Om samarbejdet med Struer Brandvæsen vidner et brev fra Wiboltt til Hare fra 1952: Alfred Jensen er jo i dag i Struer....Den gamle brandinspektør siger, at han har arbejdet for os i 20 år. Han venter jo nok, at De tager pænt afsked med ham. Tilsvarende skriver Jørgen Pedersen 11. december 1959 til kontorchef Bille, at samarbejdet er så godt, at man reelt disponerer over brandvæsenets materiel. I bogen Hurtig Hjælp er Dobbelt Hjælp er anført, at Falck kom til Struer i 1944, da man overtog sygekørslen for kommunen, hvilket næppe er rigtigt, for i følge Aage Christensens beretning blev det i sommeren 1945 bestemt, at sygekørslen skulle overdrages til Rørholm, der måtte købe yderligere en ambulance, igen en Pontiac 1935. Formentlig tabte Rørholm efterhånden interessen for ZR. Da Suhr besøgte stationen i 1958 skrev han i sin rapport: Der er ikke ret meget løst materiel på denne station, men der var til gengæld stor uorden, hvilket blev påtalt overfor stationsleder Rørholm og Søn, der lovede, at der skulle komme orden i tingene..... I 1961 opsagde Rørholm forpagtningen og ZR etablerede selv station i Struer. Fra Falcks besøg i 1962 blev noteret bl.a.: Stationsleder Dinesen og 2 reddere. Stationslederen dygtig og afholdt, 53 år. Stationen kan fortsætte, FR har ingen station i Struer, kun 1 kranvogn stationeret hos en mekaniker.

Efter sammenlægningen:
Se ovenfor. Falck-Zonen-station til 1970. Dinesen fortsatte som stationsleder senest til 1965.

Assistancestatistik: (visse år må antages kun at være clearingkørsel / kranvognskørsel)
År1946195719611962
Antal2861215631028

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1946266Bedford 1953479Pumpe Ford Y 1939684
Mercedes 1961813
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Struer

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
STRUER
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
23 08 1939Hellerød, Odby og LyngsKraftig regn = 3 x tildækning af kornstakke
29 05 1940Balling, Humlum og Struer3 x dyreredning
22 09Resen, PilgårdDyreredning
22 09BurDyreredning
17 03 1942RønbjergFuh, lastbil tæt på at skride i mosehul
17 03GudumDyreredning
21 05ZR StruerNy ambulance med 2 bårer anskaffet
29 06Struer havnTogstamme løb løbsk
09 10Struer ÅrhusPige med børnelammelse overført til Århus
22 12ØlbyvejArb, stillads brød sammen, 1 mand kvæstet
08 02 1943Struer-egnenStorm = mange stormskader
29 03 Fousing, Nordal18-årig hamrer på en granat = eksplosion = #
01 04Vestergade - HolstebrovejFuh, 2 biler stødte sammen
10 06Sæbefabrikken TrioArb, fik en hånd læderet i en maskine
25 06Thisted - Struer2 heste faldt gennem togvognbund under kørsel
26 10StruerFuh, lastbil gennem banebom = 15 togvogne skadet
30 10OddesundArb, tipvogn væltede ned over 2 arbejdere
03 11Østergade, bageriArb, fik hånden i røremaskine
10 11Hovedvej 11 - OddesundvejFuh, bil skred ind i ZR-kranvogn
27 11Humlum, ResenvejFuh, lastbil kørte i grøften
01 12Handbjerg2 vilde kvier nedskudt
01 12Struer, StrandvejenDyreredning
11 12YdbyFuh, lastbil mod lastbil
15 12HumlumFuh, holdende brødbil påkørt af lastbil
27 12Struer-egnen4 bilassistancer = startvanskeligheder
17 01 1944Søndergade - JyllandsgadeFuh, løbsk hestevogn mod hestevogn
22 01VenøArb, løbskkørsel, 1 person omkom, #
05 02Oddesund SydArb, blev klemt mellem 2 tipvogne
24 04Vinderup, SkolegadeStormvejr = tag blæste af hus
08 05KnarbjergHest faldt om og blev aflivet
08 05HumlumArb, kvinde faldt ned fra høloftet
13 06Oddesund NordArb, kulilteforgiftet i skibs maskinrum
26 06Vinderup, Nørre AlléFuh, 3-årig dreng kørt over af lastbil, #
27 06BjertDyreredning
03 07Oddesund NordFuh, lastbil punkterede og kørte ud over skrænt
05 07Holstebrovej - ØlbyvejFuh, 2 lastbiler stødte sammen
24 07BredgadeFuh, bil med beruset fører i grøften
09 08Oddesund SydArb, fik flydende jern i øjet
04 10ØstergadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
11 11AndelssvineslagterietArb, fik begge ben skoldet
15 12Struer BanegårdArb, fik trækvognsstang i maven
18 12BredgadeBil til gene slæbt væk
19 01 1945Nissum BredningFiskekutter med 2 mand strandet ved Nr. Nissum
26 01Struer-egnenSnestorm = mange biler i grøften
26 01Fousing, snestormUdkørsel med jordemoder
01 02Ølby, FoldgårdDyreredning
01 02HandbjergVanskelig sygetransport grundet snedriver
25 02Havnen, godsekspeditionenFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
01 03AnlægsvejArb, ung kvinde skoldet af kogende vand
16 04SøndergadeFuh, dreng løb ud foran cyklist
07 06Venø Sund ud for Breinholt5-årig og 12-årig pige druknede, # #
15 06SøndergadeFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
18 09Struer/Ausumgård - HolstebroPatientoverførsel
19 09StruerArb, kvæstede en fod
08 10Struer jernbanestationArb, faldt ind under tog, mistede en fod
15 10Søndergade 4475-årig kvinde faldt på trappe
12 03 1946ResenZR-kranvogn med jordemoder gennem sneen
12 03HumlumZR-kranvogn med læge gennem snedriverne
04 04StruerArb, fik hånden i drejebænk
23 05Struer SlagteriArb, mand faldt og skar sig på kniv
24 05Østergade, slagterbutikMand faldt om, sygdom, og døde, #
07 06OddesundvejFuh, mc væltet, 2 personer kvæstet
22 06VenøArb, læderede hånden i maskine
01 07GimsingFuh, 2-årig dreng løb ud foran en ZR-ambulance
08 07Toftum BjergeMand faldt ned fra stige
08 07RydeDyreredning
13 07ToftumDyreredning
29 07StruerFuh, løbskkørsel, 81-årig mand døde, #
05 08BjerggadeFuh, kvindelig mc væltede
01 11HumlumFuh, fodgænger påkørt af mc
20 11Øster AvsumVild kvie nedskudt
14 02 1947VenøZR-bil over isen for afhentning af patient
01 03VenøLæge + ZR til fods over isen til patient på øen
07 03Humlum, snestormAmbulanceudrykningen måtte opgives
14 03HumlumAmbulanceudrykning med heste forspændt
24 03Struer-egnenTøbrud = mange oversvømmelser
21 04OddesundbroenFuh, mc påkørte rækværk, 2 personer kvæstet
21 06Strandvejen - HolstebrovejFuh, 9-årig cyklist ramte lastbil #
01 07Struer havnArb, blev ramt af 300 kg jern under lastning
04 07HandbjergHåndboldkamp = et brækket kraveben
12 07Struer AndelsmejeriArb, gled og fik ben gennem rude
17 07Vejrum, BrændgårdArb, tømrerlærling faldt 5 m ned
21 07HumlumFuh, 6-årig dreng fik ben i cykels baghjul
25 07Struer havnEksplosion på engelsk lystbåd ZR + Bv
26 07JernbaneoverskæringFuh ved slagteriet, kusk kørt over af vognen
26 07ToftumLille polsk dreng faldt og kvæstede et ben
31 07Søndergade9-årig pige gyngede = brækkede lårbenet
07 08SevelFuh, cyklist væltet med lille pige som passager
08 08Voldgade1-årig pige drak rensevæske
11 08ØlbyDyreredning
16 08VenøDyreredning
16 08Struer havnArb, fik et ben kvæstet ved kulkranen
23 08Bremdal i løbet af sommerenFlere blokvognstransporter med sommerhuse til...
27 08Struer havn9-årig dreng klemte en finger under leg
28 08Struer-egnenTørke = vanding af afgrøder
18 09Vinderup, StokholmDyreredning
02 10Jyllandsgade 4712-årig dreng faldt på trappe
10 10StruerFuh, dreng væltede med cyklen
29 10Strandvejen ud for nr. 19Fuh, cyklist brækkede benet under afstigning
22 11HumlumFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
29 11Struer havnArb, faldt ned fra lastbillad
05 12SøndergadeSpædbarn fik morfin ved en fejl
13 12Vejrum, hovedvej 11Fuh, mc påkørte cyklist, mc'en døde #
29 12Brejnholt HuseIndfangning af vild tyr
05 01 1948Søndergade 23Sprængt vandrør
19 01Knarbjerg BakkeFuh, lastbil mod hestekøretøj
29 01Ved Vejrum KirkebyFuh, bil mod vejtræ og i grøften
16 04Struer HavnArb, brækkede en arm under losning af skib
26 04Oddesund Syd3½-årig pige dræbt af toget, #
04 05Ølby, PræstmarkArb, mand faldt ned fra loftet i kostalden
19 05Struer EmballagefabrikArb, fik hånden i rundsav
24 05Gimsing ved HolmegårdFuh,postbil væltet i sving
12 06Bremdal StrandSygdom
14 06Bremdal Strand12-årig pige beskadigede et ben
16 07SøndergadeFuh, cyklist væltet
06 09StruerFuh, cyklende bydreng væltede med cyklen
04 10LanggadeFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
08 10Venø, SønderskovArb, fik fingre læderet i roehakker
08 11Struer HavnBeruset mand faldt ned fra landgangsbro
11 11HvidbjergVindmølle blæst omkuld
02 12Holstebrovej - RinggadeFuh, mc væltet
24 12LanggadeFuh, ZR-ambulance trillede ind i lygtepæl
29 12Humlum ved ÅmølleFuh, 2 biler i grøften, + ZR Lemvig
02 03 1949Struer-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
29 03Struer Havn på skibArb, fik krankrog i hovedet
01 08Kirkegade 19 A7-årig dreng med luftbøsse = skød sig i øjet
08 08Humlum, Hovedvej 11Fuh, gående kvinde ramt af retningsviser på bus
26 09HumlumSpejder ramt af hedeslag
12 12VenøArb, fik foden i tærskeværk
07 01 1950Struer-egnenGlatte veje = flere biler i grøften
07 01Struer - HumlumJordemoder befordret til Humlum
27 04VenøgadeMissionær forskar sig på drivhusrude
22 05Struer HavnFuh, lastbil bakkede ud over mole
16 06Struer HavnArb, mand slynget omkuld under losning af skib
13 07Holstebro - StendisHjemkørsel af patient
14 07StruerMand faldt på trappe
14 09Struer AndelssvineslagteriArb, mand gled og forslog et ben
18 10GimsingFuh, 5-årig dreng påkørt af mc
22 12Struer-egnenTøvejr = flere kældre oversvømmet
29 12Tradsbjerg, Hovedvej 11Fuh, lastbil kørte i grøften
09 01 1951HjermFuh, glat føre = bil i grøften
09 01GimsingFuh, glat føre = bil i grøften
15 01Søndergade 15Kvinde faldt i hjemmet
20 01HvidbjergFuh, lastbil skred i grøften
31 01Ved StruerKvinde faldt på isglat gårdsplads
08 02Humlum ved præstegårdenFuh, bil i grøften
12 02ØlbyvejKvinde faldt på vejen
07 03Struer, Ringgården4-årig dreng ramt af pil i øjet under leg
13 03Struer-egnenSnefald = flere kørselsuheld
21 03StruerFuh, cyklist væltede
21 03ØlbyKvinde faldt i glat føre
27 03JyllandsgadeIld i bil under kørsel, ZR + Bv
11 06ResenstadFuh, cyklist væltede
11 06Nissum BredningSejlbåd med 3 ombord kæntrede ved Toftum Bjerge
13 07FousingFuh, mand gik ud foran lastbil
23 07BremdalFuh, cyklist mod cyklist
25 07OddesundSkibsskrog pumpet fri for vand
25 07StruerSkybrud = mange vandfyldte kældre
02 08Struer Havn70-årig mand druknede i havnen, #
04 08Struer AndelssvineslagteriArb, mand skoldet af natronlud
08 08AspGrustransportør væltede ned over 8-årig dreng
10 08Venø, SønderskovArb, mand faldt 4 m ned fra stige
28 08ØlbyvejDyreredning
01 09Struer AndelssvingeslagteriArb, lærling forskar sig på kniv, der smuttede
03 09HumlumFuh, lastbil mod lastbil på slæb (ZR-kran Lemvig)
08 09ResenFuh, 14-årig dreng ramt og dræbt af hestevogn, #
15 09Holstebrovej7-årig dreng faldt ned fra stakit
15 09Struer10-årig dreng kvæstet i ansigtet under leg
16 09StruerRøde Kors øvelse med deltagelse af ZR
17 09GimsingFuh, varebil knust af tog i overskæring
21 09Struer8-årig dreng faldt ned fra træ
02 10Oddesund, nordFuh, bil kørte i grøften
10 10BjerggadeFuh, 2 børn på én cykel væltede
08 11Struer SvineslagteriArb, mand skar sig i låret med kniv
22 11Hovedvej 11 ved Humlum K.Fuh, cyklist kørte ud foran bil og dræbt, #
21 12SøndergadeFuh, 15-årig cyklende dreng ramte telefonpæl
02 01 1952Struer byFuh, 2 personer på én cykel væltede
14 01Søndergade ved nr. 100Fuh, cyklist væltede
12 02Fousing, høje snedriverKørsel med jordemoder mod F. opgivet pga. af sne
23 02Ved VinderupFuh, bil væltede rundt og ind på mark
10 03Nordvestvej, betonfabrikArb, mand fik maskine ned over sig
01 04Bredgade ved havnenFuh, lastbil væltede i glat føre
16 04Struer HavnArb, mand kvæstet under læsning af lastbil
21 06Struer LystanlægArb, lygtepæl væltede med elektriker øverst
30 06Struer LystanlægMand faldt og brækkede benet
03 07Struer Alderdomshjem83-årig kvinde faldt i hjemmet
03 07Venø Sund ved KleppenKano kæntret
16 07AnlægsvejArb, mand fik faldende rude i hovedet
22 07Humlum, StokkendalDyreredning
22 07VestergadeArb, ZR-mand kvæstede hånden på bil
23 07BurDyreredning
24 07HumlumKvinde faldt på vejen
06 08Ved StruerFastkørt brødbil
12 08ØlbyDyreredning
13 08Ved StruerArb, mand sparket af hest under skoning
14 08Ølbyvej21-årig moder forbrændt til døde, #
19 08GimsingFuh, cyklist væltede
20 08Struer FjordbadeanstaltMand trådte et søm op i foden
23 08Ved togremisenArb, mand ramt af donkraft i hovedet
25 08B & O FabrikkenArb, mand forskar håndleddet på jernplade
08 09Vinderupvej ved LivbjergFuh, cyklist kørte ud foran bil
30 09Struer HavnArb, mand faldt ned fra lastbillad ved aflæsning
07 10Ved StruerDyreredning
22 10AspMand sank død om i rutebil, #
13 11ØstergadeBeruset mand faldt om
27 11Østerby14-årig dreng ramt i øjet af hagl fra luftbøsse
06 12Struer SavværkArb, mand fik fingre i rundsav
02 01 1953Oddesundvej ved StruerFuh, beruset bilist påkørte 2 cyklister
26 01Struer, hotelArb, kvinde forbrændt af varmerulle
28 01KirkegadeKvinde faldt i vaskehuset
11 02BremdalFuh, mand gik ud foran bil
12 02Hovedvej ved KvistgårdZR-amb. med barselspatient kørt fast i sneen
02 03Bredgade - RinggadeFuh, mc mod bil, 2 voksne + 3 børn kvæstet
18 03Bremdal, StrandbjerggårdArb, mand i klemme mellem traktor og grusværk
25 03Struer HavnFuh, 3-årig dreng påkørt af påhængsvogn
28 03Struer HavnArb, mand fik hånd i klemme på skib
30 03Holstebrovej - VestergadeFuh, cyklist væltede
09 04VibevejMand faldt på vejen
22 04Venø Bugt ved HandbjergLig i vandet kørt til Struer
28 04Bremdal, StrandbjerggårdArb, mand mistede finger i rundsav
13 05FovsingArb, mand dræbt under væltet traktor på mark, #
15 05Hovedvej 11 ved VejrumCyklende kvinde fik flaske i hovedet udsmidt fra bus
19 05KnarbjergFuh, cyklist mod bil
22 05Humlum2-årig pige skoldet af kogende vand
23 05KnarbjergArb, mand faldt ind under lastbil
23 05Korsgade 5Kvinde forskar sig på mælkeflaske ved fald
23 05Ud for ZR-StruerIld i motorrummet på lillebil
23 05Vinderup, HasselholtDyreredning
04 06Strandvejen 2185-årig kvinde faldt på ejendommen
09 06HumlumFuh, cyklist påkørt af bil
11 06Struer, emballagefabrikArb, mand mistede en finger i rundsav
12 06Bremdal, Hovedvej 11Fuh, cyklist væltede
16 06StruerArb, mand i klemme mellem 2 tipvogne
27 06Hovedvej 11 - FjordvejenFuh, mc væltede
07 07ResenstadFuh, bil med beruset fører væltede
09 07BremdalFuh, 70-årig cyklende mand påkørt af lillebil
16 07Struer, skibsværftArb, mand styrtede ned i skibslast
17 07Hovedvej 11 ved OddesundFuh, bil mod lastbil
20 07Ud for Humlum KroFuh, 14-årig cyklende dreng mod bus
10 08ØlbyvejFuh, bil mod cyklist
10 08BremdalFuh, mc mod opbremsende bil
17 08BremdalFuh, fodgænger påkørt af mc
24 08Bredgade - ØstergadeFuh, 19-årig mc'er væltede og omkom, #
31 08Struer StadionFodboldkamp = 1 kvæstet knæ
08 09Hovedvej 11, N for StruerFuh, cyklende dreng påkørt af bil
17 09Hovedvej 11 i StruerFuh, cyklist påkørt bagfra af bil
22 10JyllandsgadeLille pige kvæstede knæet under leg
22 10Humlum5-årig dreng læderede tæerne under lem
23 10Struer HavnFuh, 6-årig cyklende dreng væltede i havnen
26 10Hovedvej 11, S for StruerFuh, lastbil mod lastbil, 1 dræbt, #
29 10SøndergadeFuh, cyklist væltede
04 11Søndergade - TårngadeFuh, mc mod cyklist, 3 kvæstet
09 11HolstebrovejFuh, bil mod bil
09 11Anlægsvej 5073-årig kvinde faldt i hjemmet
08 12VestergadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
24 12Hovedvej 11 ved SøndergårdFuh, 15-årig cyklende pige påkørt af bil
30 12Struer HavnMand faldt i vandet
30 12Struer, Grand Hotel14-årig dreng gled på gulv = en brækket arm
04 01 1954Struer-egnenStorm = en enkelt stormskade
28 01Vestergade 17, snedkeriArb, mand mistede en finger i maskine
18 02ØstergadeMand faldt i glat føre
09 03OddesundbroenFuh, militær-mc påkørte broens rækværk
09 03GimsingFuh, cyklist væltede
10 04ØstergadeFuh, mc mod lastbil
23 04Humlum, el-værkArb, mand kvæstet i elværket
28 04GimsingArb, 75-årig mand kørt over af ringtromle på mark
12 05RådhustorvetFuh, cyklist mod bildør
24 05Struer - HolstebroKvinde fødte i ZR-ambulance på vej til Holstebro
24 05Gimsing8-årig dreng faldt på kældertrappe på skole
31 05Bremdal StrandDreng fik en flænge i det ene ben
31 05FiskergadeFuh, kvinde påkørt af cyklende dreng
31 05Vinderupvej ved LivbjerggårdFuh, mc i grøften
15 06ResenstadFuh, kvindelig passager faldt af traktor
21 06HolstebrovejFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
21 07ResenstadFuh, mc mod bil
28 07FousingFuh, 3-årig pige dræbt af bakkende bil, #
31 07Ølbyvej ved nr. 62Fuh, 1½-årig dreng dræbt under lastbil, #
02 08Knarbjerg, Hovedvej 11Fuh, knallert mod mc
05 08Struer, Hovedvej 11Fuh, scooter væltede
20 08ØlbyFuh. mc påkørte svingende lastbil
26 08KleppenIld i lastbil, + Bv
02 09TorvegadeArb, 16-årig lærling faldt 4 m ned fra nybygning
08 09GimsingArb, 7 m høj mast væltede med fastspændt montør
29 09Humlum ved togstationenFuh, cyklende pige svingede ud foran bil
04 10Struer, Grand HotelArb, mand faldt ned under tagtjæringsarbejde
09 10Ølbyvej ved nr. 26Fuh, 10-årig dreng påkørt af bil
16 10Syd for StruerFuh, bil i grøften
26 10HjermFuh, bil påkørte ko på vejen
06 12Hovedvej 11, S for StruerFuh, hest på vejen påkørt af bil
18 12BredgadeFuh, knallert væltede
22 12Resenstad, LucernemarkenFuh, løbskkørsel, 11-årig cyklende pige påkørt
08 01 1955Gimsing, ved HolmgårdFuh, mc mod jernrækværk, 1 kvæstet, 1 død, #
10 01Hovedvej 11, S for StruerFuh, bil i grøften
21 01JernbanegadeKvinde faldt i glat føre
21 01VestergadeUng kvinde faldt i glat føre
16 02Havnen, tysk skib: WolfArb, mand fik sække ned over sig ved losning
18 02Torvegade 5187-årig mand faldt på trappe
23 02Ølbyvej 56Arb, mand kulilteforgiftet under rensning af fyr
03 03Havnen, pakhusArb, 2 mand fik foderkager ned over sig
14 03I HolstebroZR-Struer-amb. med motorstop skubbet til sygehus
19 03ØlbyvejFuh, knallert væltede
21 03StruerSpring over plint = en brækket næse
30 03Ølby - FovsingFuh, knallert mod bil
01 04StruerMand slået ned = falsk alarm
18 04ØlbyArb, traktor kørte i mergelgrav på mark
22 04GasværketArb, mand læderede armen i remskive
25 04Holstebrovej - ØlbyvejFuh, mc mod lastbil
02 05Vestergade nær nr. 31Fuh, 4-årig pige løb ud foran scooter
05 05Struer HavnArb, mand fik lossebom i hovedet på skib
12 05Struer, restaurantMand fik hjertetilfælde under spisning
17 05Hovedvej 11 ved HumlumFuh, mc væltede
27 05RinggadeFuh, bil mod lastbil, ips
31 05Humlum - ResenstadFuh, kvindelig cyklist væltede
31 05Struer StadionFodboldkamp = en benskade
31 05Venø, SønderskovArb, mand snublede og fik træpind i underlivet
01 06Ved GimsingFuh, lillebil tabte et forhjul under kørsel
03 06RinggadeFuh, 10-årig cyklende pige mod lastbil
06 06StruerFodboldkamp = et brækket ben
07 06Gimsing, Søndergård1½-årig pige drak petroleum
10 06Nordvestvej 102½-årig dreng slugte en 25 øre
11 07ResenstadFuh, knallert væltede
13 07Struer BugtSinglesculler kæntrede 300 m fra land
21 07Bremdal, sommerhus57-årig mand sank død om, #
29 07BremdalFuh, 9-årig cyklende pige ud foran mc
06 08Venø13-årig FDF-dreng ramt i hovedet af en sten
12 08Vejrum, BrændgårdArb, mand kvæstede benet i tærskeværk
18 08Struer Bugt ved VenøKvinde fik bom i hovedet på sejlbåd
19 08ØstergadeFuh, 10-årig cyklende pige væltet af lastbil
24 08Møllegyde ved nr. 3Fuh, 11-årig dreng løb ud foran cyklist
02 09Struer JernbanestationArb, rengøringsassistent faldt ned fra togvogn
03 09Venø, VenøgårdArb, mand fik fingre i halmpresser
06 09VenøFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
09 09Bremdal Strand2-årig pige faldt i vandet fra badebro
16 09Ved ledvogterhus 1142-årig dreng ramt af toget og omkom, #
28 09Holstebrovej ved vandværketFuh, dreng løb ud foran bil
03 10Holstebrovej ved nr. 28Fuh, mc påkørte kvindelig cyklist, der omkom, #
12 10Struer HavnFuh, cyklist ud foran mc
25 10Bremdal1½-årig pige faldt i balje med kogende vand
29 10AutomobilforretningArb, lærling i klemme mellem bil og mur
29 10Bredgade - Hovedvej 11Fuh, bil væltede rundt på taget
14 11GimsingDyreredning
15 11Venø Bugt, fiskekutterArb, mand sad fast i skrueaksel under fiskeri
18 11Limfjorden ved JegindøJetjager styrtet ned, piloten ej fundet
01 12Sevel - TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup
02 12AndelssvineslagterietArb, lærling kvæstede ansigtet med kniv
05 12Hovedvej 11, Lyngs, DragetFuh, brudgommens bil væltede
15 12Struer-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
15 12VejrumstadFuh, sneplov kørte i grøften
30 12StruerHøjvande = flere vandfyldte kældre

21 01 1956Hovedvej 11 ved HumlumFuh, 80-årig mand gik ud foran bil ved kirken, #
27 02Østergade, møbellagerSprængt vandrør = stor vandskade
14 03Bredgade - RinggadeFuh, lastbil mod varebil
20 03Ølby - FousingFuh, mc væltede i sving
11 05Hovedvej 11 - LemvigvejFuh, mc mod autoværn
11 05Struer HavnUng pige faldt i havnebassinet
25 05Struer HavnArb, mand fik transportør ned over sig
25 05Fuglgårdsvej 209-årig dreng skambidt af lænkehund
11 06FredensgadeFuh, racer-cyklist mod cyklist
02 07Hovedvej 11 ved HumlumFuh, bil påkørte fodgænger
13 07Humlum, sportspladsFodboldtræning = et stk. hjernerystelse
16 07Ølby PræstegårdLille pige faldt ned fra loft
18 07Struer, stadionFodboldkamp = benbrud
20 07ResenstadUng pige snublede og faldt gennem rude
02 08Venø, FDF's sommerlejr13-årig dreng jog hånden gennem rude
21 08Ølby, Struer MørtelværkArb, mand begravet i grusgrav, omkom, #
28 08Gimsing83-årig kvinde faldt i sit køkken = benbrud
03 09Holstebro DragonkaserneBeskadiget Struer-lastbil slæbt til Struer
10 09Vinderupvej ved VolstrupFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
15 09Ølbyvej - HolstebrovejFuh, 14-årig cyklende dreng mod varebil
24 09Øster Ølby1½-årig pige drak petroleum
24 09Holstebrovej - VestergadeFuh, knallert ud foran lastbil
25 09Hjermvej ved KvistrupFuh, mc væltede, 2 kvæstet
15 10Resenstad, LemvigvejFuh, bil mod bil ved Markholmvej, 1 omkom, #
26 11Holstebrovej ved nr. 16Fuh, knallert påkørt af flugtbilist
05 12ØlbyvejFuh, mand påkørt af bil
14 12Hovedvej 11 ved StruerFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af lastbil, #
01 01 1957RinggadeFyrværkeri = mand fik kvæstet et øje
01 03Hovedvej 11 ved BremdalFuh, 7-årig dreng påkørt af bil
01 03StruerFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
13 03Resenstad, HøjhusArb, mand fik elektricitet gennem sig
21 03RinggadeFuh, cyklist væltede
03 04Østergade ved BredgadeFuh, løbsk lastbil kørte ind I ejendom
10 04ØstergadeFuh, scooter mod lastbil, 1 kvæstet
10 04Ringgade – BredgadeFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
20 04Humlum ved Hovedvej 11Fuh, mc væltede
20 04Struer JernbanestationTogpassager kvæstet ved udstigning fra tog
20 05ØlbyvejFuh, mc mod fodgænger
27 05ØlbyvejFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
27 05Bremdal, FjordvejenFuh, 16-årig cyklende pige væltede
07 06Humlum – ResenstadFuh, mc mod bil
05 07Fovsing – Kærgård MølleFuh, mc mod bil
17 07FovsingArb, 16-årig lærling faldt 3 m ned fra stillads
22 07Hovedvej 11 syd for YdbyFuh, lastbil mod stenkiste
26 08Rosenvænget – RinggadeFuh, knallert påkørt af bil
09 09Struer JernbanestationArb, portør kvæstet under rangering
10 09ØstergadeFuh, cyklist påkørt af knallert
10 09BjerggadeDreng væltede med sæbekassebil
17 09Mundbergs Allé13-årig dreng faldt ned fa stol = armbrud
02 11Danmarksgade – SøndergadeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
19 12Struer togstationsområdeArb, mand faldt ned fra jernbanevogn
27 12Struer HavnArb, mand ramt af skærstok under losning


07 01 1958Struer SvineslagteriArb, mand faldt ned fra stige
04 02Østergade BryggergadeStormstød knuste butiksrude hos købmand
10 02Struer – HolstebroSygetransport til Holstebro i snestorm
10 02Struer-egnenSnestorm = al færdsel indstillet
11 02Struer – Holstebro, snekaosPatient på båre sendt med tog til Holstebro
13 02Struer HavnArb, mand faldt 2 m ned fra skibslejder
17 02Jernbanen ved GimsingSkinnecykel påkørt afd toget, 1 kvæstet
17 02Struer-egnenTøbrud = en del vandfyldte kældre
04 03Vinderupvej ved HolmgårdFuh, bagerbil fra Sevel væltede rundt
22 03Søndergade – RinggadeÆldre kvinde fundet liggende bevidstløs
18 04HumlumFuh, cyklende kvinde ud foran bil
23 04Østergade 54, 2.1-årig pige faldt ud fra 2. sal og omkom, #
17 06Humlum, Neder BredalsgårdArb, mand sparket i hovedet af hest på mark
02 07Bremdal Strand59-årig mand reddet fra drukning
26 07StruerFuh, tysk mc med sidevogn væltede
08 08Struer HavnBeruset mand faldt i vandet
15 08KnarbjergFuh, 6-årig dreng løb ud foran ølbil
20 08Struer GasværkArb, mand gasforgiftet
04 09SøndergadeFuh, cyklende kvinde forulykkede
08 09Hovedvej 11 – LemvigvejFuh, bil i grøften, ips
10 09Hovedvej 11 ved OddesundbroenFuh, knallert mod brorækværket
29 09Ved VejrumFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
01 10Hovedvej 11 ved OddesundbroenFuh, militær-mc mod brorækværket
06 10GimsingFuh, mc mod svingende lastbil
13 10Hovedvej 11 syd for GimsingFuh, cyklist påkørt af bil
13 10HolstebrovejFuh, knallert væltede
01 11Struer, jernbanestationenFuh, knallert væltede
03 11ØstergadeFuh, kvinde påkørt i fodgængerfelt
03 11Struer, B&O RadiofabrikArb, mand mistede 2 fingre i pressemaskine
10 11VestergadeFuh, 6-årig pige løb ud foran mc
17 11Holstebrovej ud for nr. 32Fuh, 85-årig kvinde gik ud foran bil
01 12HolstebrovejFuh, cyklende kvinde ud foran bil
03 12Holstebrovej – VestergadeFuh, bil mod svingende bil, 5 kvæstet
06 01 1959Struer, lavtliggende bydelOversvømmelse = nogle pumpeopgaver
08 01Oddesundvej ved DragetFuh, bil mod tre vejsten, ips
08 01Torvegade ud for nr. 53Kvinde faldt i glat føre = hoftebrud
08 01StruerKælkning = dreng fik håndledsbrud
14 01Tårngade 322-årig dreng skoldet af kogende vand
16 01HumlumKælkning = 4-årig dreng kvæstet
16 01Struer HavnFuh, knallert mod knallert, 2 kvæstet
03 02Hovedvej 11 ved Koldby, GadegårdFuh, VW-varebil forulykkede, ips
04 03Ved KvistrupArb, løbske heste væltede mand i grøften
10 03Struer JernbanestationArb, mand fik finger i klemme
14 03Bredgade – KirkebakkenFuh, cyklist påkørt af bil
17 03Lille TorvFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
18 03Holstebrovej, Hovedvej 11Fuh, scooter forulykkede ved vejarbejde
06 04Humlum FiskerlejeDreng fik ung pige på fiskekrogen
06 04Enggade – TorvegadeFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
14 04ToftumArb, mand faldt 3 m ned fra ladeloft
14 04ØlbyvejFuh, bil mod bakkende varebil, ips
15 04FjordvejenBlind Alarm = død mand = væltet cyklist, ips
16 04Ølbyvej – StruergårdvejFuh, bil svingede ind foran cyklende kvinde
16 04Vestergade79-årig mand sank død om på gaden, #
18 04Hovedvej 11 – StrandvejenFuh, mc ramte 5-årig legende pige
22 04Struer, Struer BankArb, 23-årig mand faldt ned fra tag, #
27 04Hovedvej 11 – LemvigvejFuh, bil forulykkede, 4 kvæstet
11 05Holstebrovej ved nr. 20Fuh, 4-årig pige løb ud foran bil
14 05Klosterhede Plantage125 tdr land skov brændt, + flere Bv + CF
16 05Struer HavnBeruset mand faldt i havnen
24 05Østergade, farvehandelStorbrand, 4 tilskuere kvæstet, + ZR Herning, Holstebro og Lemvig + Bv
03 06StrandvejenFuh, 9-årig cyklende dreng mod lastbil
13 06Hovedvej 11 i StruerFuh, knallert ud foran varebil
19 06Østergade, nedbrændt farvehandelArb, mand faldt ned fra brandtomt
22 06Hovedvej 11 ved KvistgårdFuh, bil væltede rundt, 3 kvæstet
24 06Struer HavnFuh, mc væltede, 2 kvæstet
03 07Hovedvej 11 – RinggadeFuh, knallert ud foran lastbil
03 07Lemvigvej øst for ResenstadFuh, varebil mod kvie på vej, 1 kvæstet
23 07Resenborg PlantageMand bidt af hugorm
03 08EnggadeArb, mand gasforgiftet i udgravning
03 08Ved Struer, vandskiopvisning m.m.Drageflyver faldt ned fra 20 m's højde
06 08Struer, ”Nutidsvaskeriet”Arb, kvinde fik hånden i rullemaskine
21 08Vinderupvej nær VolstrupArb, elmast væltede med elektriker
09 09Hovedvej 11 nord for StruerFuh, knallert påkørt af bil
14 09Hovedvej 11 i StruerFuh, knallert mod lysmast
21 09TegltorvetFuh, 70-årig kvinde påkørt af lastbil
22 09Danmarksgade, kælder i bageriArb, pumpestang sprang, ZR-ansat kvæstet
28 09Anlægsvej ved nr. 466-årig dreng faldt ned i kælderhals
29 09Struer – ØlbyFuh, cyklende kvinde mod bil
01 10Remmerstrandvej ved TangsgårdFuh, mc forulykkede
15 10RinggadeÆldre mand faldt på gaden
04 12Søndergade – ØstergadeArb, 18-årig lærling faldt 6 m ned fra stige
07 12Anlægsvej 2481-årig kvinde faldt i sin bolig = benbrud
07 12StruerFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
08 12Hovedvej 11 ved KvistgårdIsglat = flere biler kunne ej forcere bakke
09 12KvistrupFuh, sættevogn kørte i grøften
09 12Bjerggade 16Kvinde faldt i glat føre = armbrud
12 12Struer HavnArb, mand fik kornsæk ned over sig
17 12Holstebrovej ved nr. 56Fuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
17 12Struer – Holstebro SygehusFuh, ZR-Struer-amb. fik frontruden knust
23 12Venø Bugt ved VolstrupArb, 28-årig fisker druknede fra kutter, #
29 12Hovedvej 11 syd for StruerFuh, cyklist ud foran bil
07 01 1960GimsinghovedFuh, knallert væltede
11 01Hovedvej 11ved Humlum KirkeFuh, bil i grøften, 4 kvæstet
11 01Hovedvej 11 ved KvistgårdFuh, bil i grøften, ips
13 01GimsingArb, mand kvæstede 2 fingre i maskine
15 01Struer, Østre SkoleDreng løb hovedet gennem glasrude
19 01Hovedvej 11 ved Knarbjerg BakkeFuh, bil i grøften, ips
19 01Struer HavnSlagsmål på skib, 1 mand kvæstet
20 01Struer – HolstebroBarselskvinde til Holstebro i snestorm
26 01Struer Havn, pakhusVandindtrængen i pakhus
28 01Struer HavnArb, tømrer faldt ned fra nybygning
04 02Hovedvej 11 gennem StruerIsslag = glidende lastbiler blokerede vejen
04 02Resen, LangergårdKvinde faldt i glat føre
25 02Ringgade, karetmagerArb, mand fik hånden i fræser
25 02Struer-egnen i februar 196020 personer faldt med benbrud til følge
01 03Hovedvej 11 – StrandvejenFuh, bil svingede ind foran mc, 1 kvæstet
03 03Hovedvej 11 ved KvistgårdBilpassagerer kulilteforgiftet under kørsel
28 03Vinderupvej ved GimsingFuh, bil mod rækværk, 1 kvæstet
19 04Struer-egnenStille påske = et par sygetransporter
20 04Anlægget ved Anlægsvej11-årig pige kvæstet af gynge under leg
25 04Struer AndelssvineslagteriStormstød rev jernplade løs på olietank
25 04Ringgade 1085-årig dreng faldt ned i trappeskakt
04 05FiskergadeFuh, knallert mod parkeret bil
09 05FodboldbaneFodboldkamp = et benbrud
09 05Østergade76-årig mand sank død om på gaden, #
12 05JyllandsgadeFuh, beruset bilist mod bil og elmast
17 05Resen Kirke – ResenstadFuh, varebil mod transformatorstation
18 05Søndergade – RinggadeFuh, 5-årig dreng på legecykel ud foran mc
27 05Anlægsvej 487-årig dreng kvæstede lillefinger i dør
09 06Struer – NyborgPatientoverførsel til færgen i Nyborg
09 06Nr. Åby, Hovedvej 1 – AssensvejZR-Struer-amb ass, ved alvorligt fuh på Fyn
17 06Struer jernbanestationArb, portør fik 200 l tromle over benet
18 06Hovedvej 11 syd for StruerFuh, knallert væltede
20 06Struer HavnFuh, knallert mod mc, der brød i brand
23 06StruerFuh, scooter punkterede og væltede, 1 kvæstet
09 07VenøKvinde faldt = armbrud
14 07Hjermvej ved HillersborgFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
15 07Ved GimsingFuh, lastbil væltede rundt, 20 T gods spredt
16 07Østergade ved KirkegadeFuh, knallert mod opbremsende varebil
20 07Hovedvej 11 ved OddesundFuh, cykelrytter mod parkeret bil
25 07GimsingFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
13 08Østergade 8Sprængt vandrør = 1 m vand i kælder
13 08Gimsing ved HolmgårdFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
16 08FousingFastkørt mejetærsker
31 08Langgade 1689-årig kvinde gasforgiftet i sin bolig
31 08NygadeUng pige faldt = et kvæstet hoved
31 08Søndergade – RinggadeFuh, scooter mod cyklist, 2 kvæstet
01 09Ved KvistrupFuh, 2 cykelryttere kørte sammen, 1 kvæstet
06 09Hjerm, ved YtteborgFuh, bil forulykkede, ips
13 09Ukendt indsatsstedDyreredning
17 09FynsgadeFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
17 10Hjermvej nær RosenholmFuh, bil forulykkede, ips
29 10Struer HavnFuh, bakkende lastbil mod bil, 2 kvæstet
02 11Torvegade – EnggadeFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
15 11Vinderup, StruervejFuh, lastbil i grøften, ips
15 11Hovedvej 11 ved HumlumFuh, bil i grøften, 2 kvæstede
15 11Ved HjermFuh, varebil i grøften, ips
18 11Hovedvej 11, Humlum – BremdalFuh, 12-årig cyklende pige ud foran bil
23 11Struer, andelssvineslagteriArb, mand læderede fingre i fræser
23 11Torvegade – RinggadeFuh, mandlig cyklist væltede
23 11Vester GimsingFuh, cyklende kvinde væltede
23 11GimsingArb, mand fik tungt træstykke over foden
24 11HumlumArb, mand kvæstet af roevogn
29 11ResenstadStormstød væltede husgavl
10 12Søndergade ved nr. 47Fuh, Struers borgmester påkørt af bil
21 12Bjerggade 29Mand faldt på trappe
22 12Struer69-årig mand sank død om på gaden, #
28 12Vinderupvej ved VolstrupFuh, bil forulykkede, ips
29 12Remmerstrandvej ved ÅmølleFuh, bil i grøften, 7 kvæstet
29 12Struer – ÅmølleFuh. 2 ZR-Struer-amb. i grøften, ips
13 01 1961Vinderupvej ved VolstrupIsglat = flere kørselsuheld
19 01Bremdal, Bremdalvej2-årig dreng druknet i udgravning, #
23 01Resenstad, Lemvigv. - Makholmv.Fuh, bil mod bil, 3 kvæstet
27 01Kilen8-årig dreng gennem isen og druknede, #
30 01Søndergade – ØstergadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
07 02Gimsing, V. MovstgårdStorm rev hul i hustag
07 02Kleppen ved Venø Færgens lejeStorm rev broklap løs
08 02Ved ResenstadLadeport blæste væk
09 03Struer Havn, østre bassin38-årig mand faldt i vandet og druknede, #
11 03FousingArb, lærling læderede 3 fingre i fræser
18 03Hovedvej 11 ved Humlum SkoleFuh, bil væltede rundt, 4 kvæstet
27 03Ringgade – SøndergadeFuh, bil mod lillebil, 3 kvæstet
29 03Struer HavnArb, mand forbrændt af ammoniakudslip
04 04ResenstadFuh, bil mod bil i vejkryds, 3 kvæstet
05 04Holstebrovej6-årig pige faldt ned fra gynge = benbrud
17 04Struer – Holstebro FlyvepladsPatientoverførsel til ZR-fly i Holstebro
24 04ØlbyvejKvinde faldt på vejen = benbrud
09 05Ølbyvej ved VinkelvejFuh, varebil mod bil, 9-årig dreng kvæstet
18 05Vestergade ved nr. 4Fuh, knallert påkørt af bil, 1 kvæstet
20 05Ringgade – SøndergadeFuh, bil mod cyklende kvinde
23 05Bjerggade – Hovedvej 11Fuh, knallert ud foran bil
23 05Bjerggade – Hovedvej 11Fuh, 6-årig cyklende dreng mod bil
25 05Struer, svineslagteriArb, mand faldt på trappe
25 05Hovedvej 11 ved SøndergårdFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
19 06Struer, AndelsbankenSprængt vandrør = vand i kælderen
19 06SøndergadeFuh, cyklist ud foran knallert, 1 kvæstet
10 07Humlum, Hovedvej 11Fuh, 3 biler i sammenstød, + ZR Lemvig
11 07Resenstad, LemvigvejFuh, bil ud foran bil, 1 kvæstet, 1 omkom, #
20 07Hovedvej 11 ved HumlumFuh, 14-årig cyklende tysk pige ud foran bil
24 07VilhelmsborgvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
24 07Ved GimsingFuh, varebil mod tog fra Vinderup, 1 kvæstet
24 07Nygade 2Kvinde nær kvalt under spisning
27 07Hovedvej 11 nær Humlum KirkeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 07Vinderup, HolstebrovejFuh, bil forulykkede ved Kærholmsgård
31 07Søndergade 15Kvinde faldt i sit køkken = lårbensbrud
31 07Struer Bugt ud for StrandbjerggårdJolle med 3 kæntrede, 21-årig mand omkom, #
31 07Vestergade - BjerggadeFuh, mc mod svingende varebil, 2 kvæstet
31 07Struer JernbanestationKvinde med benbrud ankom med toget
07 08BremdalLille barn spiste guldregn
07 08Struer, Hovedvej 11Fuh, stjålet hyrebil mod lysmast, 1 kvæstet


06 09FjordvejenFuh, bil mod granitrækværk, fører omkom, #
08 09ØstergadeFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
15 09Struer HavnArb, mand gled på lastbillad
30 09Tegltorvet – BredgadeFuh, bil svingede ind i mc, 1 kvæstet
30 09Østergade – VestergadeFuh, ung pige gik ud foran mc, 3 kvæstet
12 10VenøDyreredning, 2 stude faldt i dyb grøft
20 10Hovedvej 11 ved Sønder YdbyFuh, lastbil mod opbremsende DSB-bus, ips
21 10Hovedvej 11 i StruerFuh, lastbil mod fiskebil = sild på vejen, ips
24 10Kirkebakken – BredgadeFuh, varebil mod knallert, 1 kvæstet
08 11Ved BovbjergFastkørt DR-TV-bil, + ZR Lemvig
14 11GimsingMand drak æter ved en fejl
20 11Østergade 23Ung mand på frierfødder faldt ned fra hustag
22 11Struer-egnenGlatføre = et par kørselsuheld, ips
27 11Remmerstrandvej ved ÅmølleFuh, bil mod telefonmast og i grøften
27 11Vinderupvej ved VolstrupFuh, ZR-Struer-amb. påkørte gående kvinde
29 11Hovedvej 11 nord for HumlumFuh, bil i grøften i glat føre, ips
02 12Hovedvej 11 ved Humlum KirkeFuh, bil i grøften, 3 kvæstet, + ZR Lemvig
09 12Østergade – BredgadeFuh, bil mod bil, ips
11 12Hovedvej 11 nær SmedegadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
19 12Hovedvej 11 på OddesundbroenFuh, varebil mod brorækværk, 2 kvæstet
24 12StruerFuh, knallert væltede i glat føre
24 12BredgadeKølelastbil skred ud på glat bakke
25 12Hovedvej 11 syd for OddesundbroenFuh, bil væltede i glat føre, 1 barn kvæstet
29 12Hovedvej 11 – LemvigvejFuh, lastbil gled mod autoværn i glat føre, ips
11 01 1962Bremdal, Bremdalvej – FjordvejenFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
24 01Vestergade – ØstergadeFuh, 79-årig kvinde gik ud foran knallert
29 01Bakkevej 1Arb, kvinde forskar sig på halsen med kniv
01 02Struer-egnenSnefald = et par fastkørte biler
01 02Struer kl. 0130ZR beroligede børn, da forældre var fastkørt
07 02Lemvigvej nær StruerFuh, scooter væltede i glat føre, 1 kvæstet
08 02Hovedvej 11 – RinggadeFuh, knallertkører sank død om, #
12 02ØstergadeUlykke = Falsk alarm, intet hændt
12 02Struer JernbanestationArb, mand fik hånd i klemme ved rangering
17 02Struer by, højvande, oversvømmelse iBred- Fisker- Sønder- og Østergade
17 02Struer-egnenStorm = mange stormskader
26 02Vinderupvej ved VolstrupFuh, bil mod vejtræ, et par kvæstede
01 03Ølby – Resen ved KærgårdmølleFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
21 03Struer Havn, pakhusArb, mand fik sæk ned over sig
24 03Gimsing – TrudsøFuh, 16-årig cyklende pige væltede
24 03Tårngade – RinggadeFuh, bil mod bil, 3-årig dreng kvæstet
25 04Jernbanelinien ved Volstrup1½-årig pige ramt af toget, omkom, #
11 05Vestergade – SkolegadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
16 05Ringgade – SøndergadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
25 05Struer, stadionFodboldkamp = en kvæstet ryg
06 06Ølbyvej ved nr. 31Fuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
12 06Reberbanen – SmedegadeFuh, 10-årig cyklende pige væltede
14 06Fousing ved BrugsforeningenFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
26 06Hovedvej 11 syd for StruerGris hoppede af trailer u. kørsel og stak af
29 06Struer HavnArb, mand mistede finger i tandhjul
05 07Bremdal, KnarbjergArb, mand forgiftet af giftsprøjtning af træer
06 07Struer, Hovedvej 11Fuh, kvinde påkørt af varebil, 1 kvæstet
09 07ØstergadeFuh, 7-årig pige løb ud foran mc
09 07Vester Gimsingvej – Hovedvej 11Fuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
11 07TegltorvetArb, mand kvæstet u. aflæsning af pølsevogn
12 07Struer, slagteriArb, mand faldt på trappe
17 07Søndergade – Østergade4 mand i slagsmål, 1 lettere kvæstet
19 07Bremdal, Hovedvej 11 – LemvigvejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
19 07Nørre Lundby, EllekjærvejDyreredning, ko faldt i silo
24 07Jernbanegade – SøndergadeFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
26 07Hovedvej 11 nord for OddesundFuh, bil mod bil, ips
28 07Vestergade75-årig kvinde sank syg om på gaden
31 07ØstergadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
31 07Struer, nyt svømmebad10-årig pige nær druknet i bassinet
06 08Johs. Bucholtz VejArb, mand faldt 2 m ned fra stillads
14 08Vester AlléArb, mand fik varmekedel over sig
22 08Hovedvej 11 ved StruerFuh, 82-årig gående mand påkørt af bil
30 08Humlum, Vester ToftumArb, mand kvæstet på mejetærsker
18 09FjordvejenFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bil
18 09Kilen, idrætsanlæg14-årig dreng fik kuglestødskugle i hovedet
20 09Danmarksgade – Sortesti67-årig mand sank død om på gaden, #
22 09Østergård ved VolstrupArb, 16-årig pige fik fork i mellemgulvet
01 10Ll. Hillersborg – KvistrupFuh, bil mod mast ved vejsving, 1 kvæstet
02 10ØstergadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
08 10FjordvejenFuh, varebil mod mc, 1 kvæstet
08 10ResenstadFuh, 15-årig cyklende dreng mod bil
10 10Bredgade – RinggadeFuh, varebil mod kølebil, 1 lettere kvæstet
22 10VestergadeFuh, knallert mod cyklist, 1 lettere kvæstet
22 10Søndergade – RinggadeFuh, bil mod svingende knallert, 1 kvæstet
24 10Hovedvej 11 – BredgadeFuh, varebil mod svingende lastbil, 1 kvæstet
06 11ØstergadeFuh, 12-årig cyklende pige ramt af knallert
16 11AnlægsvejFuh, cyklende kvinde mod lastbil
17 11KvistrupHusgerning = 29-årig kvinde med ild i tøjet
17 11ZR-StruerZR ass ved tøjindsamling til ”Algierhjælpen”
28 11Hovedvej 11 langs med FjordvejenFuh, bil påkørte cyklende mand, 1 kvæstet
14 12Handbjerg, StruervejFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet, + FalckTilbage