Haslev


Stationshistorie:
Haslev
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 149 - 150
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Haslev
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jernbanegade 42
Kranvognsstation
1930 - ca. 1934:
A. Olthaver Larsen
20ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Sorø Amts Sygehus i Haslev
Udstationeret ambulance
1930 - 31.12.1962:
Ingen stationsleder
Haslev Sygehus
(Udeladt)
ZR / Sorø Amt

Historie:
Arne Olthaver Larsen, søn af A. Olthaver Larsen, har i 1994 meddelt følgende oplysninger: Stationen blev oprettet sommeren 1930 hos mekaniker Olthaver Larsen, der selv havde bygget en kranvogn på en 1/2 tons Ford lastvogn med åbent førerhus. ZR placerede redningsudstyr til dyreredning, vod til eftersøgning på vandet, og en såkaldt autoambulance til transport af havarerede biler. Kranvognen blev udstyret med udrykningshorn og flag og personalet fik kasketter og bælte med brandøkser. Stationen bestod i 4-5 år, hvorefter Olthaver Larsen opgav samarbejdet, fordi betalingen og indtjeningsmulighederne ikke stod mål med arbejdet, bl.a. fordi han ikke måtte tage de lange bugserture København-Korsør eller Vordingborg, men skulle overlade dette til de nærliggende større stationer. Arne Olthaver Larsens oplysninger rent tidsmæssigt bekræftes af telefontavlerne. Haslev optræder i perioden 1930-1933, men er ikke med i telefontavlen for 1935.
Udover kranvognsstationen havde ZR allerede fra 1930 aftale med Sorø Amts Sygehus i Haslev om stationering af en ambulance på sygehuset, betjent af sygehusets personale, en aftale der løb lige til sammenlægningen. En aftale mellem parterne fra 1941 foreligger. Det fremgår, at ZR stillede vognen til rådighed og betalte dæk, olie og benzin, mens sygehusets ydelse var chauffør, vedligeholdelse, lagner og pudevår samt garage. ZR fik en fast takst pr. kilometer, hvilken var defineret som 20 øre over den af Finansministeriet til enhver Tid for kørsel i offentligt Øjemed fastsatte Taxt. I 1948 opstod der uenighed mellem parterne om bestemmelsen, idet ZR mente, at dette måtte svare til taksten for taxakørsel, mens sygehuset mente, at det måtte svare til de takster, staten godtgjorde tjenestemænd for tjenstlig kørsel i egen vogn. Det fremgår ikke hvad striden endte ud med, men det synes som om ZR havde glemt, at sygehuset stillede med chauffør og garage. Holger Jensen blev i 1957 ansat på sygehuset som maskinmester og ambulancechauffør. Han har oplyst, at de var fire mand om jobbet. Der hang to ZR kasketter i ambulancegaragen, som dog aldrig blev brugt. De fire havde vagt en uge ad gangen. Hvis der var brug for ambulancen udenfor arbejdstid, blev man kaldt via et kaldeanlæg. De sidste tre år fik chaufføren dog ambulancen med hjem om aftenen, og telefonen fra sygehuset blev omstillet til chaufførens privattelefon.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Ambulancen overført til station Rønnede. Herefter ingen ambulance i Haslev før i 1965, hvor Falck-Zonen oprettede station.

Kilometerstatistik:
I perioden 1. april 1951-31. december 1952 kørtes 11.951 km.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1948526
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Haslev Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Haslev

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist,

HASLEV
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
11 01 1945DruestrupFuh, ZR-Rønnede amb. kørte i grøften med patient
14 05JernbanegadeFuh, reservebetjent væltede med mc
24 11 1948JernbanegadeFuh, Kvindelig cyklist påkørte svingende hestevogn
23 04 1949Ringstedvej ved TrifoliumFuh, mc mod mælkevogn, 2 personer kvæstet
18 07HaslevFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
06 09Ved Bregentved GodsFuh, 7-årig cyklende dreng kørte mod vejtræ
11 01 1955Haslev - FreerslevFuh, mc væltede i glat føre
01 07 1957Skuderløse – BroksøFuh, bil mod mast, 4 kvæstet, + ZR Rønnede
24 02 1958Hovedvej 2 ved RødehusFuh, bil mod træ,2 kvæstet,1#,+ZR Rønnede
24 11Haslev, Bredgade 21Kvinde faldt på trappe, (ZR Haslev ?)
03 12Bregentved Gods, kviestaldenStorbrand, 1 kvæstet, + Bv
20 05 1960Haslev – TerslevFuh, 5-årig cyklende dreng ud foran varebil
14 02 1961MoltkesvejFuh, knallert mod holdende lastbil, 1 kvæstet
25 04Lysholm OvenvejFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
08 01 1962MoltkesvejFuh, scooter mod bil ved sidevej, 1 kvæstet
06 02Haslev Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
22 03JernbanegadeFuh, pige gik ud foran cyklist, 1 kvæstet
11 05Schwartzgade, maskinfabrikArb, lærling fik maskine ned over foden
18 06TingvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
25 08Haslev JernbanestationHjemløs mand faldt syg om = stærkt beruset
17 09Skuderløse – BråbyFuh, stjålet bil mod vejtræ, 3 kvæstet
02 10TingvejFuh, 86-årig cyklende mand påkørt af bil


Tilbage