Tarm


Stationshistorie:
Tarm
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Opdateret 4. januar 2007
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark 1. udgave
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 230
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Tarm (henvendelsessted)
Adresse/artDato/NavnTelefon
Storegade 19
Henvendelsessted
15.12.1930 - 1932:
Magnus Olesen
67
1933 - 1952:
Magnus Olesen
Tilkaldt via ZR.

Historie:
Af en kontrakt i museets arkiv fremgår, at Ford-forhandler Magnus Olesen fra 15. december 1930 påtog sig at udføre ZR's udrykninger i Tarm mod en betaling af kr. 0,50 pr. kørt km. Ved en aftale af 7. januar 1932 påtog Olesen sig at holde tilsyn med ZR's katastrofeposter, og samme dato blev der indgået revideret aftale om betalingen, således at Olesen skulle have kr. 1,50 for at stille mandskab til rådighed i dagtimerne og kr. 2.00 i nattimerne.

Magnus Olesen var med sit telefonnummer opført i ZR's telefontavle og i KRAKs vejviser 1933, og aftalen med ham må således være fra 1932. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og af KRAK, og Tarm fremgår herefter som henvendelsessted i ZR's telefontavler til ca. 1952. I museets arkiv findes en rapportbog med rapporter fra Tarm i 1938. Der er indsendt fire rapporter, alle til autohjælp til udenbys abonnenter. Der findes også korrespondance om betaling for udrykning fra december 1939. Det kan ikke med sikkerhed fastslås, om Magnus Olesen havde henvendelsesstedet i hele perioden.


Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Egvad Egnshistoriske Samling og Falcks arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Tilbage