Terndrup


Stationshistorie:
Terndrup
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 230
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Terndrup
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Hadsundvej 21
Ambulancestation
13.5.1943 - 27.2.1945:
Karl Nielsen
1Hørte under ZR Aalborg, se denne

Historie:
Ifølge avisudklip blev stationen oprettet 13. maj 1943. Nedenstående beretning lægger dateringen lidt senere.
Henning Juul Jensen har sendt museet følgende beretning om ZR i Terndrup: ZR's station i Terndrup blev etableret i august 1943 på adressen Hadsundvej 21, lige overfor Terndrup Sygehus. Det var på daværende overlæge Eduard Kindts initiativ, at der blev oprettet ambulancetjeneste i Terndrup. Han havde efter flere forgæves henvendelser til Falck opgivet af denne vej at få en ambulance til Terndrup. Falck havde stationer i Aalborg, Hadsund og Hobro, og man havde fået en aftale med de kommunale myndigheder om patientbefordring og redningsabonnement i oktober i 1938, og det mente man åbenbart var tilstrækkeligt. Men under overlæge Kindts virke på Terndrup Sygehus fra 1931, havde det efterhånden udviklet sig til et landskendt sygehus, der havde speciale i urologi, og der kom patienter fra hele landet. Men også fra det lokale område i Østhimmerland, var der mange akutte indlæggelser, og derfor syntes Kindt, at der var hårdt brug for ambulancetjeneste i Terndrup. Han henvendte sig derfor til ZR, og tilbød garageanlæg til en ambulance ved sygehuset. Det var efter aftale med vognmand Karl Nielsen, som drev vognmandsforretning fra denne adresse på Hadsundvej 21 i Terndrup. Og så i august 1943 oprettede ZR Ambulancetjeneste i Terndrup, med den flotteste ambulance ingen havde set magen til. Det var muligvis en amerikansk ”La Zalle”.Sådan et mærke er i alt fald bygget på Lommelev Karosserifabrik på Falster, hvor ZR jo startede sit virke. Denne bil endte sine dage som dommerbil i Terndrup, men det er en anden historie. Med oprettelsen af Zone-stationen i Terndrup skabtes der grobund for en vældig abonnementstegning. Som ambulancefører ansattes meget naturligt Karl Nielsen, som derefter solgte sin vognmandsforretning. Allerede i det første år – ja faktisk kun på 4 måneder - kørte ZR's ambulance 4.990 kilometer på 216 udrykninger, så ambulanceberedskabet var i allerhøjeste grad nødvendig i Terndrup. Så vågnede Falck op! På landsbasis var der efterhånden opstået en del konkurrence fra det nystartede Zone-Redningskorps. Så oprettede Falck i en fart en redningsstation på Hadsundvej 30, genbo til ZR! Der var i forvejen en brandsprøjte placeret i byen, ved Smed Nielsen på Aalborgvej. Men en kendt mand i byen, Søren Christian Andreasen blev ansat som stationsleder, og han fik hjælp af sin søn Thomas som var uddannet redder. Reservebrandmand var købmand Sommer på Bælumvej – han havde nemlig telefon! Det var der ikke ret mange, der havde dengang. Og så blev der anskaffet fornøden materiel. En gammel automobilsprøjte blev ombygget – en gammel kranvogn og en sygebil blev sat i stand og malet. Falck-station i Terndrup var en kendsgerning. Befolkningen i byen kendte Søren Christian Andreasen som en ualmindelig flink og behjælpsom mand. Så han blev en hård konkurrent til ZR, og på grund af denne konkurrence gik ZR's aktiviteter ned i 1944. I følge oplysninger blev der i hele 1944 kun kørt 3.801 kilometer på 165 udrykninger. Og i 1945 blev der kun kørt 161 kilometer på 7 udrykninger, så gav man op, og ZR i Terndrup lukkede. Karl Nielsen, som samme år havde mistet sin kone, fik nu et job på stationen i Nibe. Han rejste derefter til Horsens, hvor han boede til sin død.

Assistancestatistik:
År194319441945
Antal2161657
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Hadsund Egnsmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNEMere materiale fra Terndrup

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist, # = Død
TERNDRUP
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
25 05 1943Skibsted2 ½ - årig pige kom tilskade med legevogn
05 07SkelundFuh, cyklist fundet bevidstløs i vejkanten
15 10Lyngby, AnderstrupDreng legede med aerolitpatron = svært kvæstet
11 02 1944Øster Hurup, NordgårdenArb, faldt 3 m ned på cementgulv
17 02Als BadehotelMand faldt på trappe, #
31 07Lille BrøndumArb, sparket af hest
11 01 1945Korup SkovhuseMand faldt død sammen under sygetransport, #
25 04KomdrupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet


Tilbage