Rønnede


Stationshistorie:
Rønnede
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 212

TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Rønnede

Vordingborgvej 515. Foto ca. 1960.

Kranvognsassistance formentlig kort efter besættelsen. Som det ses trængte kranvognen til nye dæk.....
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vordingborgvej 528
Redningsstation
15.1.1938 - 1939:
Johannes Nielsen
133ZR
Vordingborgvej 515
Redningsstation
1939 - 31.12.1962:
Johannes Nielsen
Historie:
Johannes Nielsen var fra Eskildstrup og da han havde 25 års jubilæum fortalte han til en avis, at Hare flere gange var kommet kørende forbi hans lillebilforretning ved siden af Rønnede Kro og havde forsøgt at overtale ham til at oprette ZR-station, og at der skulle flere overtalelsesforsøg til, før han havde sagt ja. I 1939 byggede han garager til en ny station på den anden side af Vordingborgvej, og fik samtidig Shell-tank. Johannes Nielsen blev en meget populær stationsleder, og når ambulancen kom, sagde man i følge en avis ikke: Der kommer Zonen, men: Der kommer Johannes Nielsen fra Rønnede. Ved Johannes Nielsens 25 års jubilæum 15. januar 1963 fik han ZR's hæderstegn - ikke Falcks - men jubilæet blev samtidig en manifestation af sammenlægningen. Mødt var foruden Hare og Wiboltt, Falck-direktørerne Peter Straarup og Mogens Falck, samt Falck- og ZR-ledere fra hele oplandet, og deres roser og tak og ønsker for et godt samarbejde ville ingen ende tage. Falcks stationsleder i Faxe Ib Kjeldsen takkede Johannes Nielsen for fair konkurrence gennem årene. Hare sagde: Der er to slags mennesker, dem som gør arbejdet, og dem som tager æren for det. Johannes Nielsen hører til den første kategori og har opdaget, at i denne gruppe er konkurrencen ikke så stor - beklageligvis.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Et udateret avisudklip beretter følgende: Zonen reddede Situationen Det er en kendt Sag, at de Opgaver, Redningskorps faar at løse mellem Aar og Dag, kan være meget alsidige. Redningsfolkenes Service er udstrakt, og der bliver sjældent sagt Nej, naar Folk er kommet i en kilden Situation. Zonen i Rønnede klarede i Søndags en af de Affærer, der egentlig ligger udenfor Korpsets Gøremaal. Der skulde være Konfirmation paa Rønnede Kro, og det var en Familie fra København, der havde lejet sig ind. Da Selskabet var ankommet, og man skulde i gang med Spisningen, blev det opdaget, at Bordsangene var glemt inde i Lejligheden i København. Saa blev der skikket Bud til Zonen, en af Folkene startede med Entrenøglen i Lommen, og Sangene naaede ud til Kroen, uden at der blev Afbræk i Festen.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen station. Johannes Nielsen var stationsleder til sin død 26. november 1965. Ester Nielsen fortsatte som stationsleder til 30. juni 1967 hvor stationen blev nedlagt. Hun blev dermed den første kvindelige stationsleder i Falck. Garageanlægget er senere brændt, men Shell-tanken er stadig på stedet.

Assistancestatistik:
År194019461954195519571958196019611962
Antal40187079782621062465290730973046

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954494Commer 1946292Pumpe Vauxhall 1947486
Mercedes 1957595Volvo 1957621
Thames Trader 1958648
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Rønnede

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
RØNNEDE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
23 12 1938Rønnede-egnenSnekaos = mange assistancer
06 05 1939Grunderup SkovFuh, lastbil kørt i grøften
15 06Leestrup, EllebækgårdDyreredning
20 07Faxe LadepladsFuh, bil mod træ, 3 alvorligt kvæstet
28 12Rønnede-egnenGlatte veje = mange assistancer
02 01 1940Stavnstrup ved skolenFuh, bil knust mod træ, 3 alvorligt kvæstet
17 01EngelstrupFuh, bil mod lastbil
12 06Storlyng Mose (?)Fastkørt lastbil
01 07Brøderup2 gårde + 2 huse nedbrændt
24 05 1941TerslevSyg hest bragt til stalds
06 01 1942Grunderup Skov, hovedvej 2Fuh, lastbil kørte ind i holdende lastbil
17 01GødstrupFuh, lastbil undveg for 2 cyklister og kørte i grøften
13 02Rønnede-egnenSnekaos = Mange bilassistancer
17 02BrødebækFuh, løbskkørsel, 2 heste med kane mod bil
27 07HemmestrupDyreredning
17 08Store ElmueArb, hånd klemt i høstvogn
12 11Faxe LadepladsDyreredning
20 11Dalby, RodeDyreredning
03 12Hovedvej 2 ved Dalby BakkeFuh, bil i glat føre skred mod træ, 3 slemt kvæstede
07 07 1943Sølperup, moseArb, arbejder fik strøm igennem sig #
23 07Rønnede-egnen4 dyreredninger på én dag
04 10Faxe, GyldenhøjDyreredning
25 03 1944Akselved, hovedvej 2Ild i lastbilførerum
14 04Ved BregentvedDyreredning
27 04Everdrup, HøjbøgegårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
30 05SkuderløseFuh, lastbil mod lastbil
04 07TurebyFuh, cyklist væltet
29 08KongstedArb, 15-årig dreng faldt ned fra hestevogn
02 10Edelsminde (?)Dyreredning
10 11EverdrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
11 01 1945DruestrupArb, faldt ned fra stige
09 02TroelstrupFuh, lastbil kørte i grøften
01 03Faxe, RønnedevejFuh, lægebil mod ZR-ambulance fra Rønnede
24 07Kongsted-Borup2 køer slået ihjel af lynet, 1 ko sprang i mergelgrav
03 09Engelstrup, Dalsgård3-årig pige bidt af hest og mistede en finger
17 11Tappernøje, hovedvej 2Fuh, mand gik ud foran lastbil
27 11Rønnede-egnenGlatte veje = flere glatføreuheld
22 12Fakse - Fakse LadepladsFuh, bil kørte i grøften
28 01 1946Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil skred ud og landede i grøften
06 05Tingerup, hovedvej 2Fuh, bil væltede i grøften
22 06Rønnede, hovedvej 2Fuh, bil væltet, føreren omkom, #
12 07Tureby, hovedvej 2Fuh, bil mod lastbil
18 07Vemmetofte KlosterFuh, jumbe med 6 personer kørte i voldgraven
26 08EskilstrupArb, mand faldt ned fra et kornlæs
26 08TystrupArb, mand faldt ned fra kornlæs
07 09Skrosbjerg, KohavegårdArb, mand mistede en finger ved hegnsopsætning
26 09Ved RønnedeFuh, tank tabte en larvefod og kørte i grøften
08 10Rønnede, hovedvejskrydsetFuh, mc mod lastbil, 1 dræbt, 1 kvæstet, #
10 10Tappernøje, BækkeskovDyreredning
16 12Rønnede-egnenSnevejr = adskillige småuheld i glat føre
04 01 1947RodeFuh, bil væltet på taget i grøft
07 01Rønnede-egnenFlere assistancer til frostsprængte bilmotorer
14 01Høsten, hovedvej 2Fuh, bil kørte i grøften
22 01Lystrup AvlsgårdArb, faldt ned fra ladeloftet
25 01SparresholmskovenArb, fik et træstykke ned over benet
03 03Rønnede-egnenGlatte veje = mange kørselsassistancer
07 03Rønnede-egnenSnestorm, kørselsassistancerne måtte indstilles
08 03Rønnede-egnenFortsat mange kørselsassistancer
20 03Faxe LadepladsTøbrud = mange oversvømmelser
24 03HaslevTøbrud = mange oversvømmelser
28 03SvennerupIldøs i værksted på gård ZR + Bv
09 04Rønnede-egnenFortsat mange pumpeopgaver efter tøbruddet
15 04ToksværdDyreredning, hest i ajlebeholder, hesten døde
25 04Dalby, hovedvej 2Fuh, kvindelig cyklist væltet ind under lastbil
28 04Sparresholm GodsArb, i klemme mellem tærskeværk og en mur
05 05Ved Rønnede, hovedvej 2Fuh, påhængsvogn med 70 mælkejunger i grøften
16 05Akselved, hovedvej 2Fuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
19 05Faxe, Getholm (?)11-årig dreng druknet under leg #
23 05Kongsted, StorelyngDyreredning
23 05SparresholmDyreredning
27 05Høsten, hovedvej 2Fuh, 6-årig pige løb ud foran mc
27 05Vemmetofte - FaxeFaxe Bv's ene motorsprøjte havarerede
02 06Vester Egede, BrødebækArb, løbskkørsel, mand faldt ind under radrenser
02 06Leestrup, EllegårdDyreredning
05 06EverdrupDyreredning
07 06Rode, hovedvej 2Fuh, 2 biler og en tankvogn kørte sammen
18 06Faxe, StubberupVild ko måtte nedskydes
01 07RønnedeFuh, cyklist væltede
04 07Tingerup, hovedvej 2Fuh, lastbil mod lastbil
07 07ElmueDyreredning
10 07EdelesmindeDyreredning
11 07Rønnede, hovedvej 2Fuh, turistbus mod lastbil
14 07Vester EgedeFuh, cykelrytter væltet ved DM i landevejsløb
14 07LindersvoldDyreredning
15 07Terslev, SøndergårdDyreredning
05 08Ved LystrupFuh, mc væltet
17 08Gøgsmose2 berusede 40-årige brødre druknet i mosen # #
03 09Lystrup GodsBisværm overfaldt heste = løbskkørsel
12 09Faxe - Faxe LadepladsFuh, lastbil væltet med 5 t kalk
12 09Udby, hovedvej 2Fuh, bil kørte i grøften
29 09Ulse, hovedvej 2Fuh, bil mod træ og ildløs i bilen
10 10Ulse, hovedvej 2, stærk tågeFuh, overhalende bil påkørte lastbil, 1 #
20 10Hovedvej 2 ved RodeFuh, personbil kørte i grøften
27 10Hovedvej 2 ved UlseFuh, holdende bil påkørt bagfra
03 11Kongsted FormbrændselArb, fik hånd i pressemaskine
03 11Tingerup5-årig dreng faldt = et brækket ben
06 11Dalby, hovedvej 2Fuh, lastbilhænger ramte personbil
22 11Rode, hovedvej 2Fuh, bil mod træ
16 12Skoverup, hovedvej 2Fuh, personbil påkørte holdende lastbil
20 12Ulse ved BrugsforeningenFuh, lastbil i 3 m dyb grøft
30 12Nielstrup, Hovedvej 2Fuh, lastbil med anhænger mod vejtræ
30 12Rønnede-egnenSnevejr = 11 assistancer til biler
02 01 1948Rønnede, hovedvej 2Fuh, lastbil påkørt og kørte mod vejtræ
06 01Stavnstrup Bakke, hovedvej 2Fuh, lastbil mod lastbil
10 01Rønnede-egnenGlat føre = flere assistancer til kørselsuheld
14 01Denderup VængeArb, faldt 9 m ned fra træ
26 01Rønnede-egnenGlat føre = adskillige biler i grøften
13 02Tingerup, hovedvej 2Fuh, lastbil kørte i 3 m dyb grøft
21 02SvalebækFuh, bil mod lastbil
24 02Rønnede-egnen16 havarerede biler assisteret
03 03Skoverup, hovedvej 2Fuh, bildør gik op = kvinde faldt ud fra bilen
04 03Tingerup, hovedvej 2Fuh, bil væltede i grøften
10 04KongstedArb, mand kvæstede en arm mod maskine
24 04Rønnede, hovedvej 2Fuh, bil påkørte traktorvogntog og et træ
11 05KongstedFuh, 5-årig dreng påkørt af lastbil og dræbt, #
12 06Rønnede, hovedvej 2Fuh, bil kørte i grøften
21 06Rode, hovedvej 2Fuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
27 07Rønnede - FaxeFuh, cyklist påkørt af lastbil, #
02 08BrødebækFuh, mc væltet
03 08Kongsted, moseÆlteværk begravet i mose
18 08Vester EgedeFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
07 09Dalby, hovedvej 2Fuh, bil mod træ
21 09Bregentved100-årig bøgetræ væltet ned over fodermesterbolig
18 10KariseFuh, mc mod vejtræ
18 10Rønnede KroMand fik et stykke kød i den gale hals
23 10Rønnede-egnenStormvejr = mange assistancer
23 10Haslev, BråbyvejFuh, bil mod lastbil ved Bregentvedvej
10 12Holmegårds Mose Transport af 10 x 4 m barak til Karrebæksminde
17 12Kongsted, Eskilstrup1½-årig dreng fik kogende vand over sig
27 12Rønnede-egnenGlat føre = 11 assistancer til køretøjer
28 12Hovedvej 2 - GrunderupvejFuh, 3 biler og mc impliceret
28 12Hovedvej 2 ved GøgsmoseFuh, bil mod træ
03 01 1949Hovedvej 2 ud for ZRFuh, mc væltet og bil kørte mod vejtræ
17 01Rønnede-egnenGlat føre = 6 biler skred i grøften
25 01Hovedvej 2 nær UlseIld i motoren på DSB-bus
28 01KongstedFuh, død mand fundet liggende ved sin cykel, #
31 01Stavnstrup, HemmestrupStormstød væltede en husmur
31 01TågerupStormstød blæste taget af hus
01 03Rønnede-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
02 03Hovedvej 2 - PiberhusvejFuh, bil mod påhængsvogn
02 03Rønnede, Hovedvej 2Fuh, flyttevogn kørte i grøften
03 03Vester EgedeFuh, bil væltede ned i grøft
10 03Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
15 03Rønnede KroSkorstensild, ZR + Haslev Bv
22 03Orup, snedkerværkstedArb, læderede fingre i fræsemaskine
04 04Ved GisselfeldFuh, bil mod bil mod vejtræ
04 04Tureby, Hovedvej 2Fuh, mc i grøften, 2 personer kvæstet, ZR + Falck
20 04Everdrup13-årig pige kom under såmaskine under leg
26 04Ulse2-årig pige reddet fra drukning i havebassin
02 05Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, 3 biler + 1 mc kørt sammen
27 05Rønnede-egnenSkybrud = flere vandskader
05 06Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
05 06Skoverup, Hovedvej 2Fuh, mc væltet, 2 personer kvæstet
17 06Vester EgedeFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
20 06TerslevFuh, mc væltede i byen
29 06Rønnede - FaxeFuh, kreaturvogn kørte i grøften
18 07Nielstrup, SlettehavegårdVådeskud = 4½-årig dreng ramt i brystet, salonriffel
08 08Brøderup, Hovedvej 2Fuh, turistbus påkørte turistbus
10 08Faxe LadepladsKvinde fundet alvorligt syg i hjemmet
12 08RodeDyreredning
19 08Store TorøjeFuh, 14-årig dreng faldt ned fra kornlæs
27 08Sjolte StrandhuseFuh, bil mod vejtræ
02 09Bregentved GodsArb, mand klemt under væltet traktor på mark
05 09Ved Vindbyholt KroFuh, bil mod bil
05 09Babberup - DalbyFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af bil
23 09TingerupDyreredning
07 10Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil kørte i grøften
10 10Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, bil mod træ, 4 kvæstede, 2 dræbt, # #
20 10Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil væltede rundt, 2 personer kvæstet
25 10Rønnede-egnenStorm = 18 stormskade-assistancer
07 11Rønnede, Hovedvej 2Fuh, bil påkørte holdende bil
07 11Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil væltede i grøften
11 11Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, lastbil med 2½ T gods kørte i grøften
30 11Hovedvej 2 ved HundigeFuh, Falster-bil kørte i grøften
05 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, cyklist påkørt af bil
10 12Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil påkørte holdende lastbil med anhænger
12 12Rønnede-egnenGlat føre = flere køretøjer i grøften
12 12Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, 2 politibiler kørte i grøften
18 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstede, 1 dræbt #
27 12DalbyFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
09 01 1950Ved RønnedeFuh, bil kørte i grøften i glat føre
11 01Rønnede, Hovedvej 2Fuh, lastbil mod vejtræ i glat føre
11 01Rønnede-egnenGlat føre = mange assistancer til køretøjer
14 01Dalby, Hovedvej 2Fuh, lastbil skred ud i vejtræ
16 01HellestedBjærgning af nødlandet taxa-flyvemaskine
18 01Hovedvej 2Isglat = 4 biler i grøften
09 02Dalby, Hovedvej 2Fuh, lastbiltog skred i grøften
11 02Ved BregentvedFuh, bil væltede ned ad skrænt
13 02Rønnede-egnenSnefald = flere biler i grøften
27 02Rønnede-egnenGlat føre = 22 biler i vanskeligheder
27 02Stavnstrup, Hovedvej 2Glat føre = flere lastbiler gled på tværs af vejen
28 02Rønnede-egnenGlat føre = fortsat mange biler i vanskeligheder
08 03Ved RønnedeIld i lastbil
11 03Rønnede KroSkorstensild
13 03Olstrup, Hovedvej 2Fuh, bil mod vejtræ
01 04KongstedArb, fik en finger mi kvashugger
06 04TågeskovArb, løbskkørsel på mark, 7-årig dreng kvæstet
12 05Ved Lystrup Gods6-årig dreng faldt af hesten
22 05KongstedFuh, mc væltede i vejsving
30 05KongstedFuh, mc væltede i vejsving
23 06Hovedvej 2 ved TurebyholmFuh, lastbil kørte mod vejtræ
24 06Rode, Hovedvej 2Fuh, bil kørte ud foran lastbil
26 06Axelved, Hovedvej 2Fuh, bil mod bil
29 06Ved Dalby KirkeFuh, cyklist mod bil
10 07Vester EgedeFuh, mc mod cyklist
27 07Hovedvej 2 ved RodeFuh, 12-årig pige gik ud foran bil
27 07PræstøvejBeboelsesvogn havarerede og slæbt væk
08 08Tingerup11-årig pige skambidt af hund
11 08Hyllede7-årig dreng faldt ned fra høloft
28 08Eskilstrup, MørkebjerggårdDyreredning
07 09Rønnede-egnenMange fastkørte traktorer for tiden
02 10Kongsted BorupFuh, bil kørte i grøften
02 10Everdrup LundFuh, bil kørte ind i hus
23 10Hovedvej 2 ved UlseFuh, mc påkørte svingende bil
30 10Dalby, KarisevejFuh, bakkende lastbil mod bil
31 10RønnedeFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
31 10Vester EgedeFuh, lastbil væltede i grøften
10 11Kongsted, TornemarkFuh, cyklist mod cyklist
18 11Gisselfeld - NielstrupFuh, bil mod bil
04 12Rønnede-egnenGlat føre = mange biler kørte i grøften
05 12Rønnede-egnenFortsat glat føre med flere biler i grøften
07 12SkibingeFuh, lastbilanhænger væltede
09 12Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, lastbil påkørte grusspreder
11 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil mod bil
02 01 1951Hovedvej 2Glat føre = flere assistancer til køretøjer
13 01Olstrup ved GranmosegårdFuh, lastbil mod bil
15 01Rønnede-egnenTøvejr = flere oversvømmede kældre
15 01Rønnede-egnenTøvejr = flere fastkørte traktorer
19 01Haslev, HøjrisgårdLastbil kørte over brønddæksel der brast
24 01Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
31 01LystrupArb, fik en fork i underlivet
07 02Tappernøje, Hovedvej 2Fuh, 2 lastbiler + 2 biler i påkørsel
12 02Ulse, Hovedvej 2Fuh, bil mod mælkevogn
16 02KongstedFuh, bil mod bil i glat føre
17 02Hovedvej 2Isglat = mange kørselsuheld
19 02Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, bil væltede ned ad skrænt
19 02Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod bil
20 02Sparresholm Gods3-årig dreng drak rensevæske
06 03Tingerup, Hovedvej 2Fuh, cyklende mand påkørt af bil
06 03Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
21 03Rønnede-egnenSnevejr = 7 kørselsuheld
27 03TystrupFuh, knallertkører væltede og omkom, #
28 03Rønnede-egnenSnefald = mange kørselsuheld
28 03FaxeRønnedes kranvogn indesneet i 6 timer
07 04Ulse, Hovedvej 2Fuh, bil væltede i grøften
11 04NyprøveArb, hestevogn kørte i tørvegrav, 1 hest druknede
14 04Næstvedvej ved 6 km/stenenZR fandt bevidstløs mand i vejgrøften
04 05Kongsted ved KongstedgårdFuh, mc væltede, 1 dræbt, 2 kvæstede, #
04 05Akselved, AkselvedgårdIldløs i traktor
02 06HovbyKo druknede i brønd
11 06Leestrup, EllebækgårdDyreredning
15 06Hovedvej 2 - TågeskovvejFuh, 8-årig cyklende dreng påkørte bil
06 07Faxe LadepladsFuh, ældre mand påkørt af bil
18 07Vester Egede - RønnedeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 07EngelstrupArb, fænghætte eksploderede = mistede 2 fingre
19 07Lindersvold - MønGlemte maden til 100 børn, ZR bragte den til Møn
19 07Eskilstrup, SaksholmDyreredning
02 08Hovedvej 2Fuh, blandemaskine faldt af blokvogn
24 08Hovedvej 2 , 68 km/stenenFuh, gående kvinde påkørt af bil
27 08Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, bil mod vejtræ
05 09Kongsted BorupDyreredning
17 09Vester EgedeFuh, mc mod bil
16 10Hovedvej 2 ved DalbyFuh, løs kvie påkørt og dræbt af bil
29 10Bråby, HammersgårdDyreredning
03 11Hovedvej 2, N for TappernøjeFuh, 2½-årig pige løb ud foran lastbil
05 11Hovedvej 2 ved DalbyFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
26 11Hovedvej 2, Bårse RunddelFuh, bil mod bil under overhaling
27 11Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil væltede 6 m ned ad skrænt
03 12Hovedvej 2 ved DalbyBus brændt under kørsel, + Bv
03 12Rønnede-egnenRimglatte veje = 3 biler i grøften
03 12HaslevVejrhane truede med at falde ned, + Bv
04 12OlstrupVæltet høstak dækket med presenninger
07 12Hovedvej 2 ved DalbyIldløs i førerhus på lastbil, + Bv
22 12Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, cyklende ung mand påkørt bagfra af bil
14 01 1952Vester EgedeIld i ledningsnettet i bil, + Bv
18 01Rønnede-egnenSnevejr = flere biler i vanskeligheder
22 01FakseFuh, lastbil mod lastbil
29 01Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
02 02Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil mod bil
11 02Rønnede-egnenSnevejr = nogle kørselsuheld
12 02Skoverup, Hovedvej 2Fuh, bil mod mælkevogn, 5 kvæstet
15 03BarupFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
12 04Orup14-årig dreng ramt af pil i øjet under leg
23 04Tappernøje, Nyprøve2-årig dreng drak petroleum
25 04Tappernøje, NyprøveMand faldt af hest under ridning
08 05Kongsted-BorupDyreredning
26 05Rønnede, Hovedvej 2Fuh, mc væltede
03 06Fakse Ladeplads9-årig spejder ramte sin fod med økse
04 06Stavnstrup, Ny PrøvevejFuh, 5-årig pige løb ud foran mc
20 06Ved RønnedeDyreredning
09 07Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, lille cyklende pige væltede
10 07Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, bil mod vejtræ
14 07Rønnede-egnenFlere assistancer til køretøjer
23 07RønnedeFuh, mc mod lastbil
31 07Hovedvej 2 ved RodeFuh, løbsk lastbilanhænger ramte parkeret bil
04 08Kongsted, EskilstrupArb, mand sparket af hest
18 08TokkerupFuh, 10-årig dreng faldt ned fra mælkevogn
27 08Hovedvej 2 ved RødehusFuh, tysk mc mod traktor
30 08LysholmFuh, bil i grøften og mod telefonmast
06 09Haslev - BregtenvedFuh, beruset bilist mod vejtræ
24 09Hovedvej 2 ved EverdrupFuh, bil mod bil
01 10FaksingeFuh, lastbil mod bil, + Falck
03 10Rønnede, LystrupFuh, bil mod rækværk
07 10DruestrupFuh, bil mod bil
20 10Vester EgedeFuh, mc med beruset fører påkørte bil
20 10Hovedvej 2 ved HøstenFuh, mc mod vejtræ, føreren dræbt, #
21 10Dalby - KariseFuh, varebil mod vejtræ
05 11Køgevej ved Høsten TorpFuh, bil påkørte kvie på vej
12 11Hovedvej 2 ved TurebylilleFuh, bil i grøften
15 11Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, løbsk påhængsvogn ramte cyklist
17 11Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
20 11KongstedFuh, løbskkørsel, hestevogn mod butiksrude
25 11Stubberup, RejnstrupTraktor i fare for at vælte ned på jernbanelinie
03 12Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
05 12Rønnede-egnenFortsat glat føre med mange kørselsuheld
06 12Hovedvej 2 ved RodeFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
06 12Haslev - KøbenhavnPatientoverførsel til København
11 12Rønnede-egnenSeneste tid = flere fastkørte traktorer
16 12Rønnede-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
22 12Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
31 12Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, 2 biler skred i grøften på samme tid
06 01 1953Hovedvej 2 ved TingerupFuh, svensk bil i grøften
07 01Fakse ved BakkedalFuh, traktor + påhængsvogn i grøften
10 01Fakse, StubberupArb, 17-årig dreng faldt ned fra loft
19 01Hovedvej 2 ved GrunderupFuh, bil mod arbejdende Falck-kranvogn
20 01Rønnede-egnenIsglat føre = en del kørselsuheld
03 02Rønnede-egnenFlere fastkørte traktorer
05 02Turebylille4-årig pige druknede i mergelgrav, #
11 02Rønnede-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
13 02Rønnede-egnenFortsat voldsomme trafikvanskeligheder
19 02Rønnede-egnenFlere forurenede brønde pumpet tørre
21 02Hovedvej 2 ved HøstenFuh, mc væltede, 2 kvæstet
21 02Rønnede-egnenStorm = mange stormskader
07 03Rønnede2½-årig dreng spiste sovepiller
16 03Rønnede, Hovedvej 2Fuh, cyklist væltede
16 03TeestrupFuh, lastbil mod vejtræ
23 03Rønnede, Hovedvej 2Fuh, bil mod bil
04 04RønnedeIld i bil fra Hillerød
04 04Fakse KalkbrudUng mand faldt 30 m ned
13 04Dalby, De gamles Hjem77-årig kvinde kvalt i et stykke kød, #
20 05Ulse, Hovedvej 2Fuh, bil mod varebil
26 05Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, mc væltede
01 06Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, bil i grøften og i brand, + Falck Præstø
07 07Fakse ÅDyreredning
08 07Haslev, VestergadeFuh, bil kørte ind over fortovet
10 08KariseArb, montør fik ammoniak i øjnene
17 08Hovedvej 2 syd for TurebyFuh, bil kørte i grøften
26 08GrunderupBrugsstjålet mc fundet i mergelgrav
31 08Faxe LadepladsFodboldkamp = 1 stk. hjernerystelse
31 08Rønnede, Hovedvej 2Fuh, mc påkørt af bil
31 08Hovedvej 2 ved HøstenFuh, knallert væltede
07 09Hovedvej 2 ved DalbyFuh, mc ud foran bil
12 09BoserupFuh, mc væltede
21 09Ved HaslevFuh, cyklist svingede ud foran mc, 2 kvæstet
21 09Hovedvej 2 ved RodeFuh, lastbil ud foran mc
24 09NyprøveArb, mand kørt over af traktor på mark
28 09Stavnstrup ved skolenFuh, cyklist væltede
29 09Rønnede, Hovedvej 2Fuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
29 09Store Linde - Lille LindeFuh, mc væltede
11 10Rønnede-egnenStærk tåge = flere køretøjer i grøften
23 10Ved VemmetofteFuh, mc i grøften
24 10BråbyFuh, bil mod vejtræ
30 11Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, bil mod holdende lastbil
04 12Landevejen, BoserupPlantageFuh, mc mod bil
18 12Kongsted, frisørsalonKvinde faldt i salonen = lårbensbrud
18 12Rønnede-egnenSnevejr = flere kørselsuheld
28 12EbbeskovDyreredning


01 01 1954Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil mod lastbil
01 01 Hovedvej 2 ved RodeFuh, bus med 15 personer i grøften, 2 kvæstet
02 01ZR RønnedeFuh, førerløs lastbil påkørte ZR's benzintankstander
02 01LevetofteFuh, bil i grøften i glat føre
11 01KæderupMand faldt i glat føre på gårdsplads
13 01Hovedvej 2 ved DalbyFuh, lastbil i grøften
15 01Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, bil væltede rundt i glat føre
21 01Vester Egede ved BulbroFuh, varebil mod vejtræ
10 02Hovedvej 2 ved HøstenFuh, bil i grøften
13 02Svennerup SkovArb, mand fik løftestang i hovedet
26 02Ved FaxeLøsreven halmpresser mod vejtræ
05 03Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
06 03Hovedvej 2 ved TurebylilleFuh, hollandsk bil i grøften
09 03Kongsted-Borup, Suså7-årig dreng druknede i åen, #
11 03Næstvedvej - Hovedvej 2Fuh, lastbil med anhænger i grøften
11 03Næstvedvej - Hovedvej 2Nyt fuh, bil i grøften
13 03Vester EgedeFuh, lastbil påkørte holdende ølbil
20 03Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil mod svingende bil
05 04Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil mod bil
09 04Hovedvej 2 ved EngelstrupIld i bil under kørsel, + Bv
03 05Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, mc væltede, 2 kvæstet
15 05Hovedvej 2 ved St. RøttingeFuh, mc væltede i grøften
02 06Rønnede-egnenTørke = vanding af markafgrøder
05 06Rønnede, Hovedvej 2Fuh, lille dreng på 3-hjulet cykel påkørt af bil
10 06Rønnede-egnenFortsat tørke = vanding af afgrøder
10 06Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil mod lastbil, 4 kvæstet, 1 dræbt, # , + Falck
19 06Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, militær-jeep i grøften
28 06SørupFuh, mc mod tjørnehæk
19 07Rønnede, Lystrup GodsArb, mand fik hånden i rundsav
19 07Haslev, Bråbyv. - MoltkesvejFuh, mc mod bil, mc-føreren omkom, #
29 07Rønnede, gartneriIld i træbygning, + Bv
02 08Hovedvej 2, N for RønnedeFuh, bil mod vejtræ
02 08SkoverupArb, mand faldt på trappe
02 08ToksværdFuh, mc mod mc
12 08Bråby - GisselfeldFuh, bil mod bil
18 08Store LindeArb, traktor væltede ned over mand på mark
20 08Jyderup ved FaxeArb, mand faldt ned fra stige
20 08Ulse - OlstrupFuh, cyklist påkørte cyklist
21 08Rønnede-egnenEn del vandfyldte kældre
26 08KongstedFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
28 08Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil mod bil, ips
06 09Hovedvej 2 ved RodeFuh, 14-årig knallertkører mod vejtræ
15 09Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, mand faldt ind under blokvogn og omkom, #
20 09Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil mod vejtræ
23 09Vester Egede3-årig dreng faldt ned fra lastbil
23 09Ved RønnedeKvinde faldt på gårdsplads
27 09Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil mod vejtræ, + Falck
04 10KongstedUng pige syg i rutebil
04 10Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, lastbil i grøften med 50 iltflasker
04 10Rønnede-egnen5 fastkørte mejetærskere
04 10KagstrupKvinde med voldsomt næseblod
05 10RoholteFuh, far og søn stødte sammen på cykler
11 10Rønnede-egnen25 diverse assistancer i forgangne week-end
13 10Turebyholm GodsDyreredning
16 10Ved FakseFuh, traktor væltede ned ad skrænt
18 10Ud for Rønnede KroFuh, 60-årig mand gik ud foran bil og omkom, #
27 10Ved HaslevLastbil mod rutebil, ips
29 10Rønnede-egnenMange fastkørte traktorer for tiden
02 11Skuderløse - BråbyFuh, 14 T gravemaskine væltede
05 11SvennerupFuh, hingsteplag på vejen påkørt af mc
06 11Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, knallert påkørte parkeret anhænger
15 11Karise ved TokkeskovFuh, mc påkørte 9-årig dreng
16 11Kongsted-BorupFuh, 2 cyklister væltede (far og søn)
25 11Everdrup, RådegårdArb, 62-årig mand druknet i mergelgrav, #
29 11Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil i grøften
29 11Hovedvej 2 ved UlseFuh, holdende ZR-Rønnede-kranbil påkørt af bil
03 12Rønnede-egnenMange fastkørte traktorer
10 12Rønnede-egnen6 fastkørte traktorer
22 12Rønnede-egnenMange fastkørte traktorer
23 12KongstedFuh, scooter blæste mod vejtræ
23 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil væltede ned i dyb grøft
23 12Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
26 12Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, bil i grøften
26 12Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
03 01 1955Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
04 01Næstved, inderhavnenBrugsstjålet Haslev mc transporteret til Haslev
14 01UlseKvinde faldt på gårdsplads
15 01Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil væltede i grøften, 2 kvæstet
17 01Rønnede-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
18 01Nielstrup - Faxe SygehusBarselskvinde, svær transport gennem snedriver
18 01Udby Kro - RønnedeSne = Hovedvej 2 lukket af mange fastkørte biler
22 01Bråby, SøgårdDyreredning
24 01Rønnede-egnenFortsat glat føre = en del kørselsuheld
25 01Rønnede-egnenTøvejr = mange brønde løber fulde
04 02KariseArb, murerlærling faldt = et brækket ben
04 02Dalby, Hovedvej 2Fuh, militær-jeep forulykkede, 3 kvæstet
19 02Rønnede-egnenMilitærøvelse = ca. 10 syge soldater pr. dag
21 02Rønnede-egnen65 syge soldater kørt til infirmerier i nærheden
22 02Kongsted - FakseFuh, militærbil væltede, 1 soldat kvæstet
23 02Rønnede-egnen3 sygekørsler med soldater
03 03Hovedvej 2 ved DyrlevFuh, bil mod vejtræ
09 03Hovedvej 2 ved DyrlevFuh, bil mod vejtræ i glat føre
21 03Rønnede-egnenFlere sprængte vandrør
21 03Rønnede-egnenFlere biler med startvanskeligheder
24 03Rønnede-egnenIsglatte veje = mange kørselsuheld
25 03Rønnede-egnenKraftig regn = mange vandfyldte kældre
28 03Rønnede-egnenSnefald = 11 kørselsuheld
29 03TeestrupFuh, skolevogn gennem havehegn
29 03TeestrupFuh, varebil mod vejtræ
30 03Rode, Hovedvej 2Fuh, svingende knallert påkørte bil
04 04Tappernøje, Hovedvej 2Ild i bil, + Falck Præstø
15 04Hesede SkovArb, ZR-kranbil skred ud, ZR-redder kvæstede arm
16 04Karise ud for boghandelen86-årig mand faldt på gaden
20 04NielstrupFuh, knallert mod varebil
13 05Atterup, HejedegårdArb, 15-årig dreng fik salpetersække ned over sig
13 05Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, knallert svingede ud foran bil
20 05Rønnede-egnenStorm = flere alvorlige stormskader
23 05Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, mand gik ud foran bil
24 05Vester EgedeArb. tækkemand faldt ned fra tag
26 05Keldbymagle, MaglemosenFastkørt traktor
08 06Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, varebil med grise kørte i grøften
09 06NielstrupFuh, knallert ud foran lastbil
21 06Ved SparresholmFuh, cyklist påkørte telefonmast
06 07Ved DruestrupFuh, knallert væltede
09 07Høsten1½-årig pige skoldet af varm suppe
11 07KariseFuh, scooter væltede
13 07Tokkerup5-årig dreng sparket af hest i hovedet
21 07Karise87-årig kvinde faldt i have = lårbensbrud
28 07Lille AversiArb, mand fik foden under vejtromle
01 08Fakse ved StoremølleMand sank død om i turistbus, #
15 08Engdrag ved Karise KirkeDyreredning
17 08Rønnede - Vester EgedeIld i varebil under kørsel, + Bv
03 09Atterup OverdrevArb, mand faldt ned fra staldloft
09 09Hovedvej 2 ved GrunderupFuh, knallert ud foran bil
09 09Fakse - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
13 09Hovedvej 2 ved UlseFuh, militærbil med 14 mand i grøften, 3 kvæstet,
26 09BarupDyreredning
03 10Rønnede Kro, konfirmationGlemte festsange bragt til kroen fra København
07 10Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, knallert ud foran norsk bil
11 10Hovedvej 2, Tingerup TykkeFuh, lastbilanhænger væltede
25 10Hovedvej 2, S for TurebyFuh, bil kørte i udgravning ved vejarbejde
14 11Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil mod lastbil
29 11TjærebyZR pumpede vand i tørlagte grøfter
08 12Stubberup SkovFastkørt lastbil
12 12Rønnede-egnenSneglat = mange kørselsuheld
12 12Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil væltede ned i grøft
13 12Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil i grøften
14 12Hovedvej 2 ved RødehusFuh, ølvogn i grøften
15 12Rønnede-egnenFortsat glat føre = en del kørselsuheld
19 12Hovedvej 2, S for RønnedeSneglat : mc mod bil
19 12Rønnede-egnenSneglat = adskillige kørselsuheld
22 12Ved Jomfruens EgedeFuh, ølvogn mod vejtræ
23 12Hovedvej 2, N for RønnedeFuh, bil mod lastbil
31 12Hovedvej 2 ved TingerupFuh, 6 biler i grøften, 1 person kvæstet
31 12Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil i grøften i glat føre
01 01 1956Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil i grøften
01 01Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod vejtræ
01 01Hovedvej 2Havareret tysk bil slæbt til Storstrømsbroen
06 01Tågeskov OverdrevFuh, mand sprang af traktor og kørt over
11 01Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
20 01Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
23 01Rønnede-egnenVoldsom storm = mange stormskader
28 01Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil væltede rundt, 3 kvæstet
30 01Rønnede, garageIld i garage, + Bv
30 01Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, varebil væltede rundt
31 01Rønnede-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
06 02Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
06 02Hovedvej 2 ved DalbyFuh, mc væltede, føreren døde senere, #
07 02Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
08 02Hovedvej 2 ved RønnedeGlat føre = 3 biler kørte i grøften
10 02Karise Jernbanestation56-årig mand sank død om, #
14 02Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
15 02Dalby ved kirkenFuh, "Valkyrie-Biografens" bil kørte i grøften
16 02Rønnede-egnenFrost = flere biler med startvanskeligheder
28 02Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, varebil i grøften
28 02Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, arbejdende ZR-Rønnede-kranbil påkørt
29 02Terslev - ØrslevFuh, bil mod lastbil, ips
01 03Rønnede-egnenTøvejr = mange kørselsuheld
03 03Rønnede-egnenTøbrud = mange huse med vandskader
03 03KariseOversvømmelser = mange huse med vandskader
07 03Hovedvej 2 ved RønnedeIsglat = 4 biler i grøften, ips
10 03Ved Gisselfeld GodsFuh, militær-jeep mod vejtræ
21 03OlstrupFuh, mc mod lastbil
06 04Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil væltede ned i grøft, 1 kvæstet
17 04Børsted4-årig dreng druknede i ajlebeholder, #
07 05Hesede SkovFuh, mc væltede ved Villa Galina, 1 kvæstet
19 05Karise, Sønderg. - BredgadeFuh, knallert mod mc
04 06Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, mc ramte lastbil under overhaling
06 06Ved Dalby KirkeFuh, beruset mc kørte i grøften
07 06Pebringe OverdrevArb, mand sparket af hest i hovedet
07 06Fakse Sygehus - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
09 06Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, bil væltede ned i grøft
09 06BråbyFuh, mc mod brødbil
16 07Hovedvej 2 ved DalbyFuh, mc væltede, 2 kvæstet
23 07Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil ud foran mc, 2 kvæstet
30 07Hovedvej 2 ved DalbyFuh, mc påkørte ko på vejen, 2 kvæstet
27 08Køgevej ved FreerslevFuh, hyrebil væltede rundt, 2 kvæstet
27 08VordingborgFuh, lastbil ned ad skrænt, + ZR Vordingborg
30 08Rønnede-egnenVåde marker = mange fastkørte landbrugsmaskiner
21 09Vester EgedeFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
21 09Skelby - RegerupFuh, knallert væltede
24 09Fakse Ladeplads HavnLystbåd knust mod stenmole
09 10Ved Lystrup GodsFuh, bil mod gelænder
16 10Hovedvej 2, N for RønnedeFuh, lastbil mod svingende bil
29 10Hovedvej 2, SkoverupFuh, mc mod bil
03 11Hovedvej 2, S for RønnedeIld i bil under kørsel, + Bv
10 11Hellested PræstemarkArb, lastbil kørte i ajlebeholder på mark, + ZR Køge
15 11Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil påkørte havareret bil
26 11Rønnede-egnenSnefald = flere kørselsuheld
13 12Fakse Ladeplads HavnSkibet "Hika" af Fåborg sprang læk
21 12Haslev, RingstedvejFuh, beruset bilist mod vejtræ ved Nordskovvej
23 12Rønnede-egnenSnefald = en del kørselsuheld
29 12Ved Haslev2 fastkørte sneplove
03 01 1957Rønnede-egnenSnefald = en del kørselsuheld
14 01Rønnede-egnenIsglat = mange kørselsuheld
04 02Hovedvej 2 ved RodeArb, mand klemt mellem lastbil og anhænger
04 02Ved KongstedFuh, bil skred i grøften
08 02Haslev slagteriFastkørt lastbil
11 02Rønnede-egnenEt par køretøjer med motorvanskeligheder
13 02Lilleå syd for SneslevFuh, lastbil kørte i åen, + ZR Næstved
15 02Ringstedvej ved HaslevFuh, varebil mod parkeret bil og stengærde
23 02TeestrupFuh, bil væltede, ips
01 03Rønnede – FakseFuh, bil væltede rundt
04 03KariseFodboldkamp = et kvæstet knæ
18 03Rønnede-egnenGlat føre = ca. 10 kørselsuheld
18 03Eskilstrup ved RønnedeZR-Rønnede-kranbil kørte fast i sne
21 03Bråby – HesedeFuh, militærbil med 16 soldater væltede
25 03Rønnede-egnenStorm = en del større stormskader
01 04Haslev, Allégade – TorvegadeFuh, bil mod bil, ips
15 04Karise, lossepladsMand slået ned
20 04Rønnede-egnenFlere motorhavarerede køretøjer i påskedagene
27 04SkoverupFuh, cyklist faldt syg af cyklen
04 05SkuderløseFuh, knallert ud foran mc, 3 kvæstet
28 05SvennerupFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
28 05Hovedvej 2 ved DalbyFuh, mc mod telefonpæl
03 06Hovedvej 2 ved Rønnede KroFuh, bil væltede rundt
11 06Rønnede-egnenEn del køretøjer med motohaverier i pinsen
12 06Hovedvej 2, TingerupFuh, BP-tankbil i grøften
12 06UlseDyreredning
17 06Hovedvej 2 ved Rønnede10 køretøjer med motorhaveri i løbet af dagen
21 06SørupDyreredning
28 06Dalby – BenløseMand døde i ZR-Rønnede-amb. mod sit hjem, #
29 06Tessebølle, GunderupvejFuh, lastbil i grøften
01 07Skuderløse – BroksøFuh, bil mod mast, 4 kvæstet, + ZR Haslev
01 07Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, mc mod vejmaskine, 2 kvæstet
09 07ÅrløseDyreredning
12 07Kongsted Borup ved mejerietFuh, kabinescooter væltede, 2 kvæstet
05 08Hovedvej 2 ved TingerupFuh, mc mod vejtræ, 2 kvæstet
05 08Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
05 08Hovedvej 2 - FaxevejFuh, varebil svingede ind foran mc, 1 kvæstet
16 08Haslev ved gadekærFuh, bil mod bil
19 08Hovedvej 2 ved UlseFuh, opbremsende mc væltede i grøften
28 08Kongsted, maskinfabrikArb, tømrer faldt ned fra nybygning
29 08KariseFuh, cyklist påkørt af bil
17 09Hovedvej 2 ved HøstenFuh, bil mod lastbil
19 09Ved Vester EgedeIld i militær-lastbil, + Bv
19 09Ved Kongsted BorupKvinde faldt af hest
19 09Rønnede-egnen, militærøvelse5 syge soldater bragt til infirmeriet i Vordingborg
23 09Hovedvej 2 ved UlseFuh, militær-jeep mod militærbil, 1 omkom, #
23 09Store TorøjeArb, soldat kvæstet af fosforbombe
25 09Karise, KildevejFuh, mc mod svingende varebil
28 10Ved Kongsted BorupFuh, løbskkørsel med mælkevogn, ips
02 11Ved Denderup VængeFuh, lastbil med bohave væltede
09 11Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, bil tabte et baghjul under kørsel, ips
11 11Rønnede – FakseFuh, mc påkørte 2 cyklister, 1 kvæstet
12 11Haslev, Jernbanegade 22Mand faldt syg om på gaden
13 11Rønnede, Ny NæstvedvejFuh, varebil med oste væltede
14 11Vester EgedeIld i traktor, + Bv
15 11Bråby ved jernbanestationenFuh, mc mod varebil
13 12Hovedvej 2 ved GrunderupFuh, bil væltede rundt
14 12Rønnede-egnenMange mindre kørselsuheld
16 12Hovedvej 2 ved FrederiksgaveFuh, bil i grøften
16 12Rønnede-egnenGlat føre = 36 kørselsuheld i seneste døgn
17 12Faxevej – Skov-TorupvejFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
21 12Hovedvej 2 ved 47 km/stenenFuh, blokvogn +50.000 l tank i grøft, +ZR,Køge
30 12Denderup VængeArb, mand i klemme under trækævle
30 12Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, lastbil tabte et badekar ned over mand
30 12Hovedvej 2, S for RønnedeFuh, isslag = 2 biler + lastbil i sammenstød


31 12 1957Rønnede-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
01 01 1958Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, cyklist påkørt af bil
03 01 Rønnede-egnenFuh, glat føre = 15 kørselsuheld
03 01TornemarkMand faldt på mark = benbrud
03 01Ved BårseFuh, mejetærsker kørte i grøften
06 01Hovedvej 2, N for RønnedeFuh, bil i grøften, 3 kvæstet
07 01Rønnede-egnenVoldsomt snefald = en del kørselsuheld
08 01Hovedvej 2 ved RønnedeDonkraft væltede under punkteret lastbil
18 01DalbyDyreredning
20 01Rønnede-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
23 01Rønnede-egnenSneglat = en del kørselsuheld
29 01Bregentved, Holte AlléDyreredning, plag faldt gennem is på sø
03 02Rønnede-egnen30 udrykninger på to dage
03 02Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstet
03 02SvennerupArb, mand brækkede benet
05 02Hovedvej 2 omkring RønnedeGlat føre = 15 biler i grøften
10 02Rønnede-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
12 02Rønnedevej ved GodthåbsdalenLastbil kunne ikke forcere bakke
14 02Haslev-egnenTøbrud = 11 vandfyldte kældre
18 02SkuderløseFuh, rutebil mod bil i glat føre
18 02Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil væltede rundt i glat føre
18 02Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, USA-bil mod bil, ips
24 02Hovedvej 2 ved RødehusFuh, bil mod vejtræ,2 kvæstet,1#,+ZR Haslev
26 02Rønnede-egnenSnestorm = fastkørte sneplove
21 03Rønnede – FakseFuh, knallert mod holdende traktor
31 03Lystrup Gods, ladebygningStormstød rev ladetaget i stykker
21 05Stavnstrup, BregnegårdArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
21 05RønnedeFodboldkamp = skinnebensbrud
30 05Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, 80-årig knallertkører påkørt af bil
02 06Kanderød, SkrodsbjergvejFuh, mc mod knallert, + ZR Køge
10 06Kongsted, EskilstrupFuh, knallert mod mælkevogn, 1 kvæstet
17 06Vester Egede60-årig mand sank død om i hjemmet, #
18 06Ved godset GisselfeldFuh, mc væltede, 2 kvæstet
19 06Ved VemmetofteFuh, mc mod militærbil
24 06Hovedvej 2 ved NyprøveFuh, varebil mod knallert
27 06Hesede Skov, Villa Gallina7-årig dreng ramt af gynge
07 07Hovedvej 2 ved DalbyFuh, 2 mc'er + 1 bil i sammenstød
15 07Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
25 07Hovedvej 2 – KongstedvejFuh, kvindelig cyklist påkørt af norsk bil
26 07Ved TurebyholmFuh, cyklist væltede
20 08SvennerupArb, mand kvæstede armen i selvbinder
22 08Hovedvej 2 ved Tingerup TykkeFuh, bil mod vejtræ, føreren omkom, #

-
22 08Hovedvej 2 ved DalbyFuh, norsk mc mod holdende lastbil
25 08Hovedvej 2 ud for ZRFuh, bil påkørte knallert
25 08Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil mod varebil, 6 kvæstet
04 09ViverupArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
17 09Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, militær-lastbil mod vejtræ, ips
30 09Ved DruestrupFuh, militær-lastbil i grøften
06 10GannebroFuh, mc forulykkede
18 10Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
22 10Faxevej ved Ålekiste BroFuh, lastbil mod lastbil med gravko
23 10EverdrupFuh, kreaturvogn med 6 køer væltede
24 10KongstedFuh, knallert væltede
15 11KongstedFuh, mand gik ud foran mc
25 11Ulse, Tårnhusvej ved BakkegårdFuh, 10-årig cyklende dreng mod lastbil
01 12Rønnede-egnenFuh, glat føre = 6 biler i grøften
06 12Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, isglat = bil væltede rundt, 2 kvæstet
08 12Rønnede-egnenFuh, isglat = en del kørselsuheld
11 12Rønnede-egnenFortsat isglat føre = kørselsuheld
13 12Rønnede-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
19 12Gisselfeld GodsZR assisterede ved fældning af stor poppel


05 01 1959TågerupFuh, bil mod telefonpæl, 1 kvæstet
10 01Hovedvej 2 ved TolstrupFuh, bil mod bil, 6 kvæstet, + ZR Køge
14 01Bøgesø, FlintemosevejFuh, lastbil i grøften, ips
15 01OrupFuh, postbil mod varebil, ips
26 01Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil i grøften, militærbil trak den op
26 01Rønnede-egnenSneglat = en del kørselsuheld
16 02Rønnede-egnenIsslag = en del kørselsuheld
17 02Hovedvej 2 i RønnedeFuh, mc kørte ind i have, 1 kvæstet
21 02Hovedvej 2 ved TingerupFuh, hollandsk bil i grøften i glat føre
03 03Hovedvej 2 ved Ulse BrugsforeningFuh, 5-årig pige løb ud foran varebil, #
03 03Haslev, MoltkesvejFuh, bil mod holdende varebil, 2 kvæstet
09 03Hovedvej 2 ved RodeFuh, mc i grøften, 1 kvæstet
12 03Rønnede – FakseFuh, vejmand påkørt af lastbil
23 03Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, 15-årig cyklende pige påkørt af mc
24 03Ulse – NielstrupFuh, brugsstjålet bil mod mast, 2 kvæstet
31 03Karise Vandværk, vandledningsbrudZR etablerede midlertid vandforsyning
11 04TerslevKraftig regn = 3 vandfyldte kældre
14 04Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, bil mod bil, ips
18 04Hovedvej 2 ved Rønnede KroFuh, knallert væltede
04 05Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil tabte baghjul og mod vejtræ
09 05Hovedvej 2 ved DalbyFuh, sportsvogn mod lastbil, 1 omkom, #
11 05Rønnede-egnenFlere biler med startvanskeligheder
19 05Hovedvej 2 ved DalbyFuh, knallert ramt af bil, 1 kvæstet
01 06Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil i grøften
08 06Hovedvej 2 ved UlseFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
08 06Tollerød – KværredeFuh, bil mod bil, ips
09 06Hovedvej 2 ved BrøderupFuh, bil i grøften, ips
15 06Ved Sparreholm GodsFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
15 06Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, 5-årig pige løb ud foran mc
16 06Hesede Skov ved Villa GallinaFuh, bil kørte i sø
07 07HaslevSkybrud = nogle vandfyldte kældre
08 07Ved LeestrupFuh, bil mod 2 telefonmaster, ips
10 07StubberupDyreredning
24 07Hovedvej 2 i RønnedeZR fandt efterlyst dametaske med kr, 600,-
27 07Rønnede-egnen20 biler med motorstop
27 07Rønnede-egnen3 dyreredninger
01 08Boserup, Landevejen – Villa Gallinav.Fuh, mc mod bil, 3 kvæstet, + ZR Næstved
07 08OrupArb, mand faldt ned fra stige
27 08Ved Vester EgedeFuh, militær-mc væltede
02 09Babberup, DalsgårdArb, mand knuste foden i tærskeværk
02 10RønnedeIld i halmstak, børns leg med ild, + Bv
05 10KariseFodboldkamp = et armbrud
05 10Kongsted, Hulegårdsminde15-årig dreng skød sig i foden med salonriffel
06 10AlgestrupDyreredning
06 10Jomfruens EgedeDyreredning
06 10Store ElmueDyreredning
08 10Hovedvej 2 ved UlseFuh, mc og bil i grøften, 5 kvæstet, + Falck
12 10Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, cyklist påkørt af 2 biler
19 10Hovedvej 2 ved Dalby BakkeFuh, brugsstjålet mc væltede, ips
23 10UlstrupFuh, militær-mc mod vejsten
28 10Ved RønnedeFuh, militær-jeep væltede, 1 kvæstet
06 11Brøderup, Hovedvej 2 – SjoltevejFuh, bil ud foran bil, ips
10 11Hovedvej 2 ved Rønnede KroFuh, lastbil kørte i grøften, ips
14 12Hovedvej 2 3 km syd for RønnedeFuh, 6 biler i grøften på samme dag
16 12Hovedvej 2 ved GrunderupFuh, lastbil i grøften, ips
17 12Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet
21 12Ved FørslevDyreredning
24 12Hovedvej 2 ved GrevindeskovFuh, bil mod vejtræ, + Falck


09 01 1960Rønnede-egnenIsglat = 10 biler i grøften
16 01Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil mod rækværk, ips
18 01Rønnede-egnenSnefald = en del kørselsuheld
23 01Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil mod lastbilanhænger
01 02Hovedvej 2 ved DalbyFuh, varebil mod vejtræ i glat føre, 2 kvæstet
04 02Rønnede-egnenSnefygning = mange fastkørte biler
05 02Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, tysk bil i grøften, ips
11 02Hovedvej 2 ved 50 km/stenenFuh, bil i grøften, ips
13 02Karise, Skoleg. v. baneoverskæringZR-Rønnede-kranbil mod 2 banebomme
16 02Ved Toksværd – Næstved SygehusPatienttransport til Næstved i snekaos
16 02Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
22 02Hovedvej 2 ved RønnedeKraftig tøsne = mange fastkørte biler
23 02Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil mod bil, 7 kvæstet

27 02Rønnede-egnenFuh i snekaos = mange kørselsuheld
01 03Rønnede-egnenBrønde fyldt med smeltevand pumpet tørre
01 03Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, lastbil ned ad 7 m dyb skrænt
01 03Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, lastbil mod holdende mælkelastbil
23 03Rønnede-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
12 04Ny Næstvedvej ved Kongsted-BorupFuh, knallert mod bil
25 04Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, brugsstjålet varebil fundet i grøft
28 04Ringstedvej nord for HaslevFuh, varebil mod vejtræ, 1 omkom, #
29 04Everdrup ved forsamlingshusetFuh, knallert væltede
03 05Rønnede, Lystrup GodsArb, mand læderede hånden ved markarbejde
09 05Kongsted, fodboldbaneFodboldkamp = 14-årig dreng fin benbrud
24 05Ved RønnedeKvinde faldt på trappe = benbrud
07 06Ny Næstvedvej ved Vester EgedeFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
07 06Rønnede-egnen18 biler/mc'er med motorstop
23 06Rønnede, FaxevejFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
01 07PorsmoseDyreredning
08 07Hovedvej 2 ca. ved 50 km/stenenFuh, NL-lastbil i grøften, +ZR Køge,Roskilde
09 07Dalby, P. F. Heerings FabrikArb, mand faldt ned fra stillads
11 07Store Linde, KulagervejFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
11 07KæderupArb, kvinde skoldet af vaskemaskinevand
11 07Tappernøje, BækkeskovDyreredning
11 07Suså ved PorsmoseDyreredning
11 07LeestrupJagtgeværløb sprængte, mand kvæstet
11 07Karise, fodboldbane13-årig dreng fik overligger til mål i hovedet
18 07Landevejen ved Vester EgedeFuh, scooter mod forankørende lastbil
20 07Faxe, Rønnedevej ved GodthåbFuh, lastbil med 6 T sten i grøften, ips
25 07Landevejen – Toksværd BygadeFuh, mc mod svingende bil, + ZR Næstved
01 08Karise, legepladsZR kørte udrangeret bil til legepladsen
03 08Kongsted, Eskilstrupvej – MøllevejFuh, bil mod mc, 2 kvæstet
11 08Hovedvej 2 ved 52.6 km/stenenFuh, scooter væltede under opbremsning
18 08Ukendt indsatsstedMejetærsker i fare for at styrte i grusgrav
26 08KongstedFuh, 4-årig dreng løb ud foran knallert
30 08Hovedvej 2 ved TurebylilleFuh, taxa mod telefonpæl og i grøften
30 08Faxe – KariseFuh, lastbil med 20 T kalk kørte i grøften
02 09Værløse, HøgsholtFastkørt tærskeværk
06 09Rønnede-egnenSkybrud = en del vandfyldte kældre
06 09Rønnede-egnen16 fastkørte høstmaskiner
07 09Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil påkørte ko på vejen
15 09Rønnede-egnenFlere fastkørte mejetærskere
20 09Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil mod vejtræ og i brand, + Bv
30 09KongstedFuh, 7-årig cyklende avisbud væltede
10 10Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, bil mod vejskilt, ips
14 10Dalby, KarisevejFuh, 12-årig dreng løb ud foran bil
14 10Faxe, EgedevejFuh, hund påkørt af bil, hunden aflivet
22 10Hovedvej 2 ved TurebyFuh, griseso løb ud foran varebil og omkom
22 10Ved MernFuh, lastbil tabte tvillingehjul under kørsel
22 10Tommestrup – SigerslevFuh, militær-lastbil i grøften, ips
24 10Strandlodshuse, DelhovedFuh, bil i grøften, ips
25 10Haslev – BregentvedFuh, bil mod bil i tæt tåge, ips
25 10Grunderup, gårdspladsArb, lastbil sank ned gennem brolægning
02 11Hovedvej 2 ved Grunderup SkovFuh, lastbiltog væltede, ips, + ZR Køge
05 11Faxe, Torvegade – NygadeZR ass ved oplægning af tagspær
07 11Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod bil, ips
14 11Kongsted8-årig dreng kulilteforgiftet i badeværelse
15 11DalbyArb, mand begravet i kloakudgravning
17 11Kongsted ud for skoleFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
17 11Ved VemmetofteFuh, bil i grøften, ips
18 11RodeFuh, førerløs skubbet bil trillede i grøften
02 12Rønnede-egnen16 fastkørte traktorer på markerne
03 12TystrupFastkørt traktor på roemark
07 12Øverup, HøjgårdDyreredning, hest i opblødt jord
10 12Rønnede-egnenSnefygning = 5 biler i grøften, ips
12 12Rønnede-egnen2 dage = 72 bilister i vanskeligheder
12 12Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, bil væltede rundt, 1 lettere kvæstet
17 12Ukendt indsatsstedFastkørt BP-tankbil med anhænger
21 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
26 12Gård ved Store TorøjeArb, mand faldt i stalden = hofteskade
30 12Rønnede-egnenEn del fastkørte traktorer på opblødte marker
31 12 1960Rønnede, Hotel KlostergårdenUng mand faldt bevidstløs om på P-plads
01 01 1961Rønnede, autoværkstedIldløs i værksted, + Haslev Bv
01 01Rønnede-egnenFlere bilbugseringer
16 01Rønnede-egnenIsglat = flere kørselsuheld
16 01Ved BregentvedFuh, bil forulykkede i isglat føre, 1 kvæstet
26 01Rønnede-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
26 01Hovedvej 2 ved RodeFuh, truck rullede 7 m ned ad skrænt, 1 kvæstet
30 01Rønnede-egnenGlat føre = 15 biler i grøften, ips
02 02Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
03 02Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, bil i grøften, 1 lettere kvæstet
03 02Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
04 02Gisselfeld – NielstrupFuh, bil mod lastbil, 43-årig kvinde omkom, #
09 02Næstvedvej – Hovedvej 2Fuh, bil mod kantsten, ips
13 02Hovedvej 2 syd for TurebylilleFuh, bil mod varebil, 7 kvæstet, + ZR Køge
13 02AxelvedDyreredning, hest faldt ned i dræningsgrøft
14 02Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, lastbilanhænger i grøften med 10 T gods
16 02Vemmetofte, militærøvelseArb, soldat løb mod pigtrådshegn
17 02Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, lastbil påkørte tankbil under bugsering, ips
01 03Hovedvej 2 ved StavnstrupIld i lastbil under kørsel, + Bv
08 03Hovedvej 2 ved Svennerup SkovFuh, hund over vej = bil væltede rundt, ips
13 03RønnedeStormstød ødelagde nybygget garage
21 03Rønnede-egnenGlat føre = 12 kørselsuheld, ips
25 03KongstedArb, mand læderede hånden i båndsav
27 03Vester EgedeFuh, brugsstjålet taxa forulykkede, ips
28 03Næstvedvej – Hovedvej 2Fuh, beruset bilist mod el-mast, ips
08 05RønnedeFuh, ung cyklende pige væltede
26 05Viverup Overdrev, OverdrevsgårdArb, mand faldt ned i grønthøster
29 05Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, mc væltede, 2 kvæstet
30 05Dalby, Hovedvej 2 – KarisevejFuh, bil mod svensk bil, 2 kvæstet
06 06Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, beruset bilist kørte i grøften, ips
06 06Kongsted, kalkværkArb, mand kvæstede hånden i remskive
12 06TågeskovFuh, knallert påkørt af mc, 1 omkom, #
15 06Hvidovre, Gammel Køge Landevej ved nr. 239Fuh, 8-årig pige gik ud foran bil. ZR-Rønnede- amb. på vej hjem, blev radiodirrigeret til stedet
22 06Gisselfeld GodsKvindelig turist sank død om, #
03 07SørupDyreredning, ko sad fast i marksø
03 07Hemmestrup75-årig mand døde af hedeslag, #
08 07Hovedvej 2 ved RønnedeFuh, tysk scooter forulykkede, 1 kvæstet
12 07Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, svensk bil i grøften, 3 kvæstet
14 07Haslev – Faxe LadepladsZR kørte 3 T nybygget motorbåd til til Faxe L.
15 07Faxe, garveriZR ass ved oplægning af 32 spær på nybygning
18 07Kongsted, sparekasseSkybrud = vand i kælder
21 07Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, bil i grøften, ips
24 07Hyllede1½-årigt barn kørt over af traktor på mark
31 07Teestrup – Enghave HuseFuh, bil kørte i mergelgrav, 1 kvæstet
31 07Hovedvej 2 ved EngelstrupFuh, førerløs bil trillede i grøften, ips
03 08TurebyholmFuh, traktorvogn med kornlæs væltede, ips
07 08Dalby ved brugsforeningenKvinde fik ildebefindende i bil
07 08Store Spjellerup ved hospitalFuh, bil mod bil, 5 kvæstet, + Falck
07 08Hovedvej 2 ved UlseFuh, mc væltede, 1 kvæstet
07 08Rønnede-egnen30 biler med motorvanskeligheder
09 08EbbeskovDyreredning, ko i mergelgrav
16 08Haslev, Moltkesvej 36ZR ass, ved anbringelse af 12 T brødovn
17 08Ved Søtorup ved Torup SøFuh, bil i grøften og mod vejtræ, 2 kvæstet
26 08HylledeFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
29 08Faxe ved ny kirkegårdFuh, lastbil tabte kabeltromle under kørsel, ips
29 08Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, bil kørte i grøften, 1 kvæstet
31 08Dalby – FrenderupFuh, bil mod bil i vejsving, ips
01 09Kongsted, sportspladsBoldtræning = dreng faldt = armbrud
04 09Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
06 09Toksværd – RønnedeFuh, cyklist ud foran mc, 1 kvæstet
11 09Karise – FaxeFuh, bil kørte i grøften, ips
11 09VindbyholtFuh, cyklist påkørt af lastbilanhænger, #
14 09Hovedvej 2 ved RodeFuh, cyklende ældre kvinde ud foran bil, #
15 09Skuderløse, fabrikken BFCArb, mand fik tung maskine ned over sig
16 09Hovedvej 2 ved TurebylilleFuh, lastfragtbil kørte i grøften, ips
23 09Hovedvej 2 i RønnedeFuh, ung pige påkørt af bil
25 09Kongsted Borup, HestehaveFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 09Hovedvej 2 ved EngelholmvejLasbilbrand, alarm fra ZR Rønnede amb, + Bv
04 10Faxe, Egedevej, lossepladsFastkørt lastbil nær affaldsbrand trukket væk
09 10Hovedvej 2 ved TappernøjeFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
20 10Faxe Ladeplads, ”Danalit”Arb, mand klemt af 1 T tandhjul
21 10Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil mod lastbil, der kørte i grøften, ips
21 10Hovedvej 2 ved TingerupFuh, svensk bil forulykkede, ips
24 10Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, svensk bil mod opbremsende bil, ips
26 10Eskilstrup, HøjgårdSmed sank død om under arbejde, #
04 11NielstrupStormstød væltede træ ud over vejbane
06 11Hovedvej 2 ved DalbyFuh, gående mand med knallert påkørt af bil
11 11Faxe, Rønnedevej – Ny StrandvejIld i bil under kørsel, + Bv
13 11Ved KonradsfeldMotorløb = fastkørt deltagerbil
23 11Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil + 2 lastbiler i fuh, ips
23 11Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, ips.
23 11Vollerslev, TurøvejFuh, varebil mod varebil v. Overdrevsgård, ips
24 11Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, med 3 biler, 2 kvæstet, 3 # # #, +ZR Køge

27 11Faxe Ladeplads, savværkZR ass ved flytning af løbekran, +ZR Ringsted
02 12Faxe Ladeplads7 T rod fra fældet asketræ kørt væk på blokvogn
09 12Aversi – TeestrupFuh, bil mod el-mast, ips
11 12Ved RavnstrupFuh, cyklende mand væltede
16 12Haslev, købmandsgårdspladsArb, lastbilanhænger trillede mod husmur, ips
23 12DruestrupFuh, lastbil ramte traktor med påhængsvogn, ips
24 12Hovedvej 2 ved StavnstrupFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
26 12Ny Næstvedvej ved Vester EgedeFuh, bil ud foran bil, 7 kvæstet, +ZR Næstved
26 12Rønnede-egnenSneglat = 26 kørselsuheld, ips
29 12Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, bil i grøften, 12-årig dreng omkom, #
30 12Rønnede-egnenGlat føre = 10 kørselsuheld, ips
01 01 1962Rønnede-egnenSneglat = flere kørselsuheld
08 01Hovedvej 2 ved Motel AkselvedFuh, bil forulykkede i glat føre, 2 kvæstet
08 01Faxe, RønnedevejZR ass ved fældning af stort træ
13 01Lystrup GodsZR fældede stort ”truende” træ
15 01Store Spjellerup – VemmetofteFuh, bil væltede ind i have
16 01Vindebyholt, Vindebyholt KroZR ass ved opbygning af ny krosal m.v.
19 01StavnstrupKvinde faldt = benbrud
25 01Roholte ved Brugsforening40 l solarolie løb ud på vejen, + ZR København
27 01Hovedvej 2 ved EngelholmFuh, militær-lastbil kørte i grøften, ips
27 01Hovedvej 2 ved TingerupFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
29 01Hovedvej 2 ved DalbyFuh, bil forulykkede efter overhaling, ips
01 02KværredeFuh, militær-jeep + mc forulykkede, 3 kvæstet
02 02Hovedvej 2 ved Ørslev LillevangFuh, lastbil mod ZR-kranbil, +ZR Vordingborg
05 02Rønnede-egnenGlat føre = 23 kørselsuheld
06 02Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet
12 02Kongsted19-årig mand faldt gennem butiksrude
12 02Faxe, EgedevejFuh, Københavner-bil forulykkede, ips
12 02Hovedvej 2 ved Akselved MotelFuh, bil mod vejtræ, ips
12 02Hovedvej 2 ved GrunderupFuh, bil ned ad dyb skrænt, 2 kvæstet
13 02Haslev, Hvedevænget 35Storm rev tagsten løse
13 02Haslev, HesselbjergStorm ødelagde taget over ladebygning
17 02Haslev, Vibevej 14Kælderbrand med benzindunk, + Bv
19 02Freerslev – HaslevFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
19 02TågerupFuh, hund løb mod bil, hunden omkom
21 02Hovedvej 2 ved GøgsmoseFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
27 02NielstrupFuh, sneplov kørte i grøften, ips
27 02Rønnede-egnenSnestorm = 20 kørselsuheld
28 02Holme Olstrup, Holme KroArb, kroejer faldt på trappe
28 02Godthåbsdalen ved FaxeFuh, varebil kørte i grøften, ips
01 03Rønnede-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
02 03Ved TjærebyFuh, bil mod cementværn og i grøften, ips
03 03Rønnede-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
05 03Hovedvej 2 ved RodeFuh, taxa mod bil, 1 kvæstet
09 03Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, bil punkterede og i grøften, ips
12 03Hesede Skov ved Villa GallinaFuh, bil mod vejtræ, ips
12 03 Ny Næstvedvej ved BorupvejFuh, bil mod svingende bil, ips
16 03Olstrup, forsamlingshusArb, mand faldt ned fa stige
19 03Rønnede – FaxeFuh, DSB-rutebil med passagere i grøften, ips
20 03Skov ved TurebyholmArb, mand fik træstamme over benet
21 03Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, bil forulykkede, ips
26 03Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil under svingning mod vejtræ, ips
31 03Faxe, FrederiksmindevejFuh, lastbilanhænger med mursten væltede, ips
07 04Karise – Olstrup Skov, DalbyvejFuh, cyklende dreng påkørt af bil
17 04Hovedvej 2 ved RødehusFuh, sommerhus på lastbil blæste i grøften, ips
28 04Haslev, JernbanegadeArb, mand faldt ned fra tag
12 05Vemmetofte – RødvigFuh, lastbil kørte i grøften, + ZR Køge
14 05Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil kørte i grøften, 1 kvæstet
25 05FaksingeFastkørt bulldozer, + ZR Næstved + Nyk. F.
26 05FaxeFuh, traktorvogn med 4 kvier væltede
28 05Stevns Å ved KariseStjålet mc fundet i åen
30 05Hovedvej 2 – Gl. NæstvedvejFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet
01 06Dalby, alderdomshjem89-årig mand faldt på kældertrappe
20 06Hovedvej 2 ved AkselvedFuh, bil mod købmandsbutik, 1 kvæstet
29 06Faxe, PræstøvejZR-Kbh.-amb kørte fast i udgravning
07 07Gl. Næstvedvej – Hovedvej 2Fuh, bil forulykkede med påvirket fører, ips
09 07Faxevej 1 km fra RønnedeFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet
14 07Karise, Jerslevvej, BækvangHjertesyg mand bragt til sygehuset
16 07FrenderupFuh, mc mod holdende bil ved iskiosk
20 07KariseFuh, scooter mod avisbil, 1 kvæstet
23 07Karise – HårlevFuh, bil med beruset fører væltede, 3 kvæstet
24 07Hovedvej 2 ved TingerupFuh, tysk scooter væltede, 1 kvæstet
27 07Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, syv biler i sammenstød, ips
30 07Haslev, Kildevangs områdetSkybrud = større oversvømmelse
30 07Hovedvej 2 ved TingerupFuh, tankbil-vogntog mod vejtræ, ips
04 08Faxe, StationsvejFuh, bil kørte i grøften, ips
07 08Rønnede – Faxe, FaxevejFuh, 9-årig pige løb ud foran bil
07 08Faxe Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
08 08Haslev Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
20 08Hovedvej 2 ved BirkegårdsvejFuh, mc ud forn svensk bil, 1 omkom, #
27 08Haslev, Stengårds-kvarteretFuh, bil kørte i fjernvarmeudgravning, ips
27 08Hovevej 2, Dalby – TurebyFuh, hare på vej = 6 biler i fuh, 1 kvæstet
29 08Hovedvej 2 ved RødehusFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
03 09Faxe, Rønnedevej, Esso-depotZR nedlagde 2 tanke á 30.000 liter på depotet
06 09Rønnede-egnenFlere fastkørte høstmaskiner på opblødte marker
11 09Hovedvej 2 ved UlseFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
12 09Hovedvej 2 ved TurebylundMandlig bilist sank død om under kørsel, #
13 09Druebro – TågerupFuh, militær-jeep mod vejtræ, 1 kvæstet
14 09Hovedvej 2 ved OlstrupFuh, knallert ud foran mc, 2 kvæstet
14 09Karise, kommuneskoleStormstød ødelagde bygningsgavl
17 09Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bus + 4 biler i sammenstød, 1 kvæstet
20 09Ved BårseFuh, militær-jeep væltede på mark, 1 kvæstet
22 09Hovedvej 2 ved RødehusFuh, mc mod traktor, 2 kvæstet
22 09Haslev Sygehus – Sorø SygehusAkut patientoverførsel til Sorø med 2 kvæstet
24 09Karise-egnenUng kvinde fundet bevidstløs
25 09Faxevej – NymarksvejFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
28 09Karise, Søndergade – KøgevejFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
28 09Hovedvej 2 lige syd for RønnedeFuh, ministerbil mod lastbil, 2 kvæstet
01 10Hovedvej 2 ved RodeFuh, bil i grøften, ægtepar kvæstet
01 10Rønnede – FaxeFuh, påvirket bilist kørte i grøften, ips
19 10Hovedvej 2 ved Akselved MotelFuh, 76-årig mand gik ud foran bil
13 11Karise – Faxe ved VærløseFuh, bil mod varebil, ips
16 11Hovedvej 2 ved RødehusFuh, varebil i grøften i glat føre, ips
22 11Jomfuens Egede – Lystrup GodsFuh, bil væltede ned i vandløb, 1 kvæstet
22 11Rønnede – Vester EgedeFuh, varebil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet

03 12Rønnede-egnenGlat føre = 2 kørselsuheld
05 12Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil i grøften i glat føre, ægtepar kvæstet
05 12Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, bil mod bil, ips
06 12KariseFuh, cyklende mand faldt død sammen, #
06 12Nørre SmidstrupFuh, varebil mod bil, 2 kvæstet
08 12Hovedvej 2 ved SkoverupFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
14 12Hovedvej 2 ved TingerupFuh, bil i grøften, ips
18 12Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil i grøften, ips
19 12Rønnede-egnenSnegalt = en del kørselsuheld
20 12Hovedvej 2, 7 km N for RønnedeFuh, 4 biler i sammenstød, ips
24 12Hovedvej 2 nord for RønnedeFuh, bil i grøften, ips
26 12Hovedvej 2 ved TurebyFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
26 12Hovedvej 2 ved DalbyFuh, flere biler i sammenstød, ips
26 12Hovedvej 2 syd for RønnedeFuh, bil forulykkede, ips


Tilbage