Holbæk


Stationshistorie:
Holbæk
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 159 - 161
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Holbæk

Harald Eriksen (til højre) præsenterer stationen i Smedelundsgade 1933. De to ambulancer kom fra Røde Kors. I hvid jakke Emil Jensen, der havde Røde Kors' ambulancestation i forpagtning.

Frode Sørensen præsenterer den samlede station juli 1951. Fra venstre Frode Sørensen og sønnen Arne, Egon Holten Poulsen, Kronbach og Harald Eriksen.

Denne hvide Dodge 1949 ambulance kom til Viborg som katastrofevogn da den nye station åbnede i januar 1959. Efter sammenslutningen kom den til Silkeborg.

Ib Frøslev præsenterer ny Ford Kölner 1960 kranvogn.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Ahlgade 50
Kranvognsstation
1.9.1930 - 14.2.1933:
Frederik Ove Frederiksen
33Carl Weinreich.
Kørsel udført for ZR i regning
Smedelundsgade 41
Kranvognsstation
15.2.1933 - 30.6.1951:
Harald Eriksen
1094 til 1949 herefterZR
Munkholmvej 107 - 109
Kranvognsstation
1.7.1951 - medio 1953:
Harald Eriksen
tilkaldt via ZR HolbækFrode Sørensen i ZR forpagt.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Bakken 2 (Diget)
Ambulancestation
1.7.1947 - 31.7.1947:
Kaj Børge Røpke
1.8.1947 - 1949:
Kaj Ove Petersen
709
Ambulancen tilhørte Røde Kors, og blev drevet af ZR, der videreforpagtede til stationslederen.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nørreled 2
Ambulancestation
1949 - 28.6.1951:
Kaj Ove Petersen
1094Kaj Ove Petersen i ZR-forpagt.
Nørreled 2
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 26.2.1948
29.6.1951 - 31.12.1962:
Frode Sørensen
Frode Sørensen i ZR-forpagt.

Historie:
Røde Kors havde ambulancetjenesten i Holbæk Amt med stationer i Holbæk, Kalundborg, Nykøbing S. og Sæby, og ZR indgik allerede før bruddet med Falck, formentlig i begyndelsen af 1930, aftale med Røde Kors i Holbæk om kørsel for ZR's abonnenter, noget der formentlig var medvirkende til bruddet. Efter ZR's brud med Weinreich blev Harald Eriksen Zone-leder i Holbæk. Han søgte stillingen allerede i foråret 1932, men tiltrådte formentlig først 15. februar 1933. Han blev nærmest en legende i Holbæk i perioden frem til 1947, hvor han var ene om at drive stationen med en Ford AA 1929 kranvogn, og hans præsentation i telefonen Det er Eriksen - det er mig der ejer Zonen samt bekræftelsen Jeg kommer selv, blev et mundheld i byen. Sønnen Bent Eriksen har i en samtale oplyst, at han mener, at ZR-lederne var meget forskellige og i grunden ikke havde meget til fælles. ZR lagde meget beslag på lederen, alt var meget spartansk, og der var ingen tid til selskabelighed. Lønnen fra ZR kunne ikke brødføde familien, og hans far måtte drive køreskole og hans mor sy militæruniformer, for at det hele kunne løbe rundt. Da Røde Kors' ambulanceforpagter Emil Jensen holdt i 1947, overtog ZR forpagtningen, og videreforpagtede den først til Kaj Børge Røpke, som hurtigt holdt, fordi han ikke kunne med Eriksen, og derefter til Kaj Ove Petersen, søn af stationslederen i Nakskov, som rejste efter uoverensstemmelser med ZR i 1951. I 1948 købte ZR ejendommen Nørreled 2, men formentlig p.g.a. mangel på bygningsmaterialer blev de to stationer først samlet på Nørreled i 1949. 1. juli 1951 tiltrådte Frode Sørensen som forpagter af stationen, og med sig havde han en ny kranvogn. Eriksen blev sagt op, bitter på ZR, men han fortsatte dog på entreprisebasis til omkring 1953-1954, hvor han havde den gamle kranvogn stående på sin nye Ora-tank på Munkholmvej og blev betalt efter regning. 1. april 1954 afstod Røde Kors sygekørslen, der herefter helt blev overtaget af ZR. Bestyrelsen for Holbæk Amts Sognerådsforening benyttede lejligheden til at indgå en fælles aftale med Falck og ZR om fordeling af kørselen til sognekommunerne i amtet og om prisen. Kommunerne fik kørselen til samme pris, og korpsene undgik at skulle underbyde hinanden. Desuden fik hvert korps sine områder at køre i, således at Falck fik kørselen i kommunerne under stationerne i Snertinge, Ruds Vedby og Slagelse, mens ZR fik kommunerne under stationerne i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sj. Frode Sørensen har i interview 6. marts 1999 forklaret, at han, Holger Olsen i Nykøbing S. og Vestergaard Frederiksen i Kalundborg, sammen med Wiboltt mødte til møde hos formanden for sognerådsforeningen H.P.Andersen 28. oktober 1953 på Rådhuset i Holbæk sammen med Falcks direktør Børge Johansen. De tre Zone-folk regnede med, at slaget var tabt, for Børge Johansen lagde ud med at give et samlet tilbud for hele amtet, hvilket ZR ikke kunne leve op til, da man ikke havde stationer i Ruds Vedby og Snertinge. H.P.Andersen ville imidlertid ikke give Falck det hele, men tilbød at korpsene kunne dele kørselen. Prisen var 65 øre pr. kilometer. Aftalen kan ikke have vakt stor opsigt, for en tilsvarende aftale indgået i Næstved i 1962 er i redningskorpsenes historie blevet udråbt som nærmest historisk. Men rent faktisk var aftalen for Holbæk Amt historisk for de to redningskorps. Om ambulancesagen se også Kalundborg og Nykøbing S.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
21. juli 1943 kunne man i avisen læse følgende: Bremserne er slemme i Aar En Zone-Chauffør overfaldet Holbæk, Onsdag. (Privat). Der er mange Bremser i Aar, og de er i disse varme Dage særdeles oplagte. Zonen i Holbæk maatte i Dag rykke ud fire Gange efter Kreaturer og Heste, der var jaget i Moser og Grøfter, hvorfra de ikke kunde bjerge sig selv op. Zonens Chauffør blev overfaldet af Bremserne og bidt paa Arme og Ben, saa Blodet piblede frem, og han maatte forbindes, da han kom hjem.
-
Politimester Arbøl i Holbæk forbød i efteråret 1962 ambulancer under udrykning at køre stærkere end den påbudte hastighed. Begrundelsen var, at hastigheden indebar en fare for færdselssikkerheden og at lægerne på Centralsygehuset havde udtalt støtte til politimesteren om, at et par minutter fra eller til ikke havde betydning. Falck og Zonen, der på dette tidspunkt var på vej til en sammenlægning, fandt sammen om en protestskrivelse til Justitsministeriet, som måtte gribe ind overfor politimesteren, for at få forbudet ophævet.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Frode Sørensen stationsleder hos Falck-Zonen til 31. december 1988. ZR-redder Jørgen Egon Hansen stationsleder ved Falck-Zonen i Skælskør 1. august 1984 - 31. december 1999, herefter og fortsat ansat som udrykningsleder på deltid.

Assistancestatistik:
År1945194619471953195419551956195719601961
Antal3094295602316243125063078303533273451

Effekter på museet fra stationen:
Ildslukker, båre og Frode Sørensens scrapbøger.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1958664Ford Køln 1960752Donorvg. Ford Consul 1958Egen
Mercedes 1961856Unimog 1957 m. fejeblad576 (E)Pumpe Ford A 1931328
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Holbæk Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Holbæk

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
HOLBÆK
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
24 04 1939Holbæk-egnenStormvejr = mange assistancer
13 05TuseFuh, rutebil væltet med 11 passagerer
13 06ElverdamsvejFuh, mc væltet
04 12Holbæk, ArbejdsanstaltenIldløs i svinehuset, påsat ZR + Bv
16 12Fårevejle, ØlyGårdbrand ZR + Bv
25 05 1940?Dyreredning
10 02 1941HørveAlsings Skotøjsfabrik nedbrændt.
ZR + Bv
28 07GrandløseFuh, lastbil væltet ned i tørvegrav
30 09RingstedvejFuh, lastbil kørte ned i udgravning
20 02 1942Lindenborg-bakkenFuh, gartnerbil væltet, slæbt til Holbæk
02 07JyderupFuh, lastbil mod lastbil
27 07Holbæk-egnen3 assistancer til automobiler
27 07Kalvemose, RørvangsgårdDyreredning
27 07MarupDyreredning
21 08UgerløseDyreredning
17 11JernbanevejFuh, bagaksel knækkede på lastbil
16 12Anneberg SkovenFuh, stor lastbil kørte i grøften
02 01 1943TorslundeDyreredning
03 02LangebjergLastbil forsvandt delvist i vandfyldt hul
14 07Tveje MerløseFuh, bil mod føl, der brækkede ryggen
06 10WegenersmindeArb, fik hekseskud under markarbejde
14 12Kvanløse ved Ny KroFuh, gående kvinde ramt af bil, der igen ramte bil
07 03 1945Roskildevej ved nr. 66Fuh, bil kørte op i hestevogn
30 01 1946OmkørselsvejenFuh, 3 biler kørte i grøften på få minutter
31 01Elverdamsbakken (?)Fuh, bil mod holdende lastbil
14 05BregningeHavareret bil slæbt væk
15 10Ved ElverdamskroenHavareret bil slæbt væk
23 12Atterup, LammefjordenMand faldt gennem isen, blev reddet
02 01 1947Tjørnede - Tølløse KirkeFuh, bil kørte i grøften
25 01KelstrupFuh, bil kørte i grøften
17 05MarupDyreredning
04 07Labæk14-årig dreng skar sig på et stykke jern
04 07Gislinge, KærgårdenArb, kom i klemme mellem hølæs og port
07 07TølløsePony faldt gennem grav i garage
10 09Holbæk, WegenersmindeDyreredning, 6 drægtige køer faldt i mose
29 10Holbæk StålindustriArb, fik en hånd knust i tandhjul
31 10Ahlgade500 liter vand løb ovenud af kar
08 12DramstrupFuh, lastbilanhænger skred i grøften
09 12Roskildevej ud for nr. 99Fuh, mc påkørte parkeret lastbil, 2 kvæstet
17 12Holbæk CentralskoleDreng tilskadekommen under gymnastik
20 12Aggersvold (?)Fuh, lastbil kørte i grøften
22 12Holbæk Centralsygehus11-årig ulykkesramt pige overført til København
09 01 1948Herrestrup, DelhøjArb, mand faldt 3 m ned fra loft
14 01SvinningeFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af cyklist
19 01UgerløseFuh, mc væltede, kvindelig passager omkom, #
19 01BlegdammenFuh, cyklist væltet i glat føre
20 01MørkøvArb, oppumpning af dæk = mand kvæstet i ansigtet
21 01SkippingeFuh, cyklist væltet
22 01ToldbodenMand faldt i glat føre
27 01RingstedvejFuh, kvinde væltede med cyklen
29 01BrorfeldeFuh, cyklist påkørt af lastbil
02 02Labæk 3711-årig dreng ramt i øjet af hagl
02 02Holbæk jernbanestationSygdom i tog
04 02Holbæk SavværkArb, læderede en finger
11 02MørkøvFuh, cyklende mand påkørt af lastbil
14 02HolmstrupFuh, mc væltet, 1 kvæstet, 1 omkom, #
16 02HvalsøFuh, lastbil kørte i grøften
27 02Kirke EskilstrupArb, kvinde faldt fra stige
05 03FøllenslevFuh, mand faldt ned fra halmlæs, #
10 04JyderupArb, vejmand fin en tjæretønde ned over sig
26 04HørveArb, el-arbejder fik højspænding gennem sig
26 04HvalsøFuh, 12-årig pige væltede med cyklen
12 05HellestrupFuh, flugtbilist påkørte en bil
24 05SidingeSvæveflyver styrtede ned, piloten kvæstet
08 07MårsøFuh, bil mod telefonmast, 4 personer kvæstet
15 11Kirke SåbyHavareret svensk bil slæbt til Nykøbing
31 12Kalundborgvej - EnighedsvejFuh, brugsstjålet lastbil væltede, 16-årig fører
20 01 1949Ved Grand HotelBeruset mand knuser butiksrude
22 02Dianalund - HolbækFuh, lillebil med beruset fører væltet med 2 personer
15 03TølløseFuh, bil mod lastbil
07 07Vest for GrevingFuh, lastbil påkørt af skinnebus
12 07Svinninge Mølle75-årig mand faldt død om, #
16 08Kirke EskilstrupFuh, cyklende kvinde væltede
08 05 1950SandbyFuh, mc væltede
11 10Lindevej - VestergadeFuh, ZR-ambulance påkørte opbremsende bil
10 11Hovedvej 4 ved MarupFuh, bil påkørte svingende bil
26 01 1951UgerløseFuh, cyklist væltede
03 04KalundborgvejArb, mand fik hånden i kvashugger
26 04Høve Skov, Høve StrædeFuh, løbsk lastbil knuste et hus
27 04Københavns DampvaskeriArb, mand dræbt af eksploderet tørrecentrifuge, #
09 06Smedelundsgade ved nr. 11Fuh, ældre kvinde påkørt af cyklist
11 07UbbyFuh, rutebil kørte i grøften, + ZR Kalundborg
11 07Assentorp, moseFastkørt lastbil med beboelsesvogn
13 07Holbæk Fjord90.000 liter vand pumpet ud fra forladt trawler
31 07Tølløse, ÅstrupFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
07 08KnabstrupArb, mand faldt 7 m ned fra halmstak
09 08TølløseFuh, postbud ramt af sidefjæl fra forbikørende vogn
11 08Nørre Eskilstrup7-årig pige forskar finger på barbérblad
11 08Omfartsvejen - RingstedvejFuh, lastbil mod bil
13 08SmedelundsgadeFuh, varebil mod lysmast, 2 personer kvæstet
14 08Holbæk, OmfartsvejenFuh, forhjulspunktering = bil væltede rundt
20 08Labæk - StrandmøllevejFuh, mc væltede
21 08KalundborgvejFuh, mc kørte ind i lastbil
21 08Skellingsted, stenværkArb, mand kvæstede armen i en triøre
27 08Mørkøv, KnudsensvejKvinde faldt i hjemmet = et brækket ben
31 08Lille GrandløseFuh, 8-årig cyklende pige væltede
04 09MunkholmbroenArb, mand faldt 4 m ned fra stillads
11 09Tølløse, Tølløsevej 19Fuh, cyklist væltede ved jernbaneoverskæring
17 09MørkøvFuh, kvinde påkørt af knallert
24 09Tveje MerløseFuh, bil mod bil
26 09Holbæk Havn, pakhusArb, mand faldt 4 m ned gennem lem
01 10GundestrupFuh, mc kørte i grøften
04 10Tornved SkoleKvinde faldt på trappe
12 10Tveje Merløse, RørvangFuh, traktor med vogn væltede i grøft på privat vej
13 10Svinninge - HolbækSyg kvinde døde i ambulancen mod Holbæk, #
13 10Hellested - KvanløseFuh, mc punkterede og væltede
16 10Godthaabsvej 74Kvinde faldt på trappe
16 10Hagested, Hagestedgård5-årig dreng fik arm i en roeskærer
16 10Mørkøv, Ulviggård10-årig feriedreng faldt ned fra hestevogn
16 10Løserup Strand7-årig pige faldt på trappe
17 10Gl. Taastrupvej 154-årig pige fik arm i kogende vand
29 10Allerup, KalundborgvejFuh, mc væltede
03 11SandbyUng mand faldt i plovfure = et brækket ben
07 11BjergesøFuh, 10-årig cyklende pige væltede
08 11Orø, BybjergArb, mand faldt ned fra vogn (med færge til Holbæk)
12 11Undløse2-årig dreng faldt under leg = et brækket ben
21 11GislingeFuh, beruset cyklist væltede
27 11Tuse Næs, HørbygårdArb, mand faldt 10 m ned fra nybygning
28 11TjørntvedFuh, mc væltede
01 12MunkholmbroenFuh, 8 T vejtromle skred ned ad dæmning
01 12Jyderup, StokkebjergFuh, kvinde påkørt af lastbil
04 12Roskilde - HolbækFuh, bil i grøften ved Lindenborg
07 12Tølløse, TølløsegårdArb, mand faldt ned fra halmlæs
10 12Lundemarksvej 10Mand forskar sig på glasplade i badeværelse
10 12GundestrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
14 12Ugerløse Skole8-årig dreng faldt under leg = et brækket ben
15 12Ørnevej 6Arb, mand kulilteforgiftet i garage
23 12Holbæk jernbanestationKvinde faldt ved påstigning af tog
24 12Ugerløse - TølløseFuh, mc kørte i grøften
29 12UgerløseHusgavl faldt i udgravning
31 12Skimmede15-årig dreng bidt af hund i ansigtet
03 01 1952OmfartsvejenFuh, fodgænger påkørt af bil
18 01Holbæk-egnenSnevejr = flere køretøjer i vanskeligheder
19 01Roskildevej ved ElverdamFuh, bil mod bil
30 01Erik Menveds VejMand faldt i glat føre
30 01Gislinge - FårevejleFuh, lastbil mod bil
31 01Holbæk JernstøberiArb, mand ramt i hovedet af jernstang
01 02Borchsvej 21Kvinde faldt i glat føre
01 02Holbæk KaserneHåndboldkamp = en kvæstet hofte
13 02BrokøbFuh, varebil mod sneplov
15 02RingstedvejFuh, lastbil påkørte bakkende varebil
25 02Ved SvinningeFuh, cyklist væltede
29 02AgersvoldArb, mand ramt af trækævle
29 02Ahlgade - SmedelundsgadeFuh, bil mod ZR-ambulance med patient
03 03Holbæk-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
05 03Kalundborgvej, mejeri9-årig dreng sparket af hest i stalden
07 03Holbæk ArrestIndsat forsøgte selvmord med barberblad
08 03Stigs BjergbyFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
10 03TidemandsvejFuh, cyklist påkørte el-mast
10 03Nørre JernløseArb, mand begravet i dræningsledning
17 03MørkøvFuh, 3½-årig dreng løb ud foran mc
19 03Ved DianalundFuh, mc væltede
22 03Næsby på OrøArb, kvinde stanget af ko i stalden
24 03Svinninge, Hovedvej 4Fuh, påhængsvogn skred i grøften
27 03SandbyVådeskud, mand ramt af salonriffelskud under jagt
27 03GislingeFuh, bil mod vejtræ
02 04GislingeFuh, cyklist væltede
03 04Svinninge, Hovedvej 4Fuh, 4-årig pige løb ud foran lastbil
05 04Gislinge, autoværkstedArb, mand forbrændt af brændende benzin
07 04Gislinge, FlægkærFuh, traktor ramt af skinnebus i overskæring
07 04Ugerløse ved BonderupFuh, mc forulykkede, 2 personer kvæstet
16 04TornvedFuh, knallert væltede
16 04Tuse ved kirkenFuh, hest skubbede mand ud foran lastbil
24 04Store TåstrupKvinde faldt på trappe
24 04GrevingeFuh, cyklist væltede
25 04MørkøvDyreredning
25 04Labæk - BrogadeFuh, mc mod lastbil
26 04ØstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 04SønderstedFuh, cyklist væltede
28 04TølløseFuh, bil mod mc
28 04AhlgadeFuh, cyklist væltede
05 05Stenhusvej - OmfartsvejenFuh, bil mod bil, 7 personer kvæstet
31 05IsefjordsvejFuh, cyklist væltede
07 06DyrskuepladsenRegnvejr = boder tildækket med presenninger
07 06Tølløse, TølløsevejArb, mand faldt ned fra stige
09 06Tølløse, Babtist-højskoleElev faldt = et brækket ben
16 06HagestedFuh, bil kørte i grøften og væltede
16 06Gislinge, Adelers AlléFuh, bil mod mc, der brød i brand
16 06ØstrupArb, mand faldt ned fra mælkevogn
20 06Nørre-Vallenderød3-årig dreng faldt på trappe
23 06Kalundborgvej 123Arb, mand fik hånden i rundsav
24 06Tølløse HotelMand snublede i gulvmåtte
25 06TømmerupDyreredning
28 06Hovedvej 4 ved GislingeFuh, ølbil kørte i grøften, mange øl knust
01 07KalundborgvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
03 07Chr. HansensvejFuh, cyklist mod militærvogn
08 07Veddinge BakkerFuh, 10-årig cyklende pige væltede
08 07Tveje-MerløseAstma-patient tæt på at dø
11 07Tølløse, sukkervarefabrikArb, mand fik jernrør i ansigtet
21 07Fasanvej 40Primus eksploderede, 6-årig dreng forbrændt
21 07SmedelundsgadeFuh, mc mod lastbil
25 07Holbæk HavnSøgning efter savnet 75-årig mand + hans cykel
29 07Lille-GrandløseKvinde faldt i have = et brækket ben
04 08AsnæsFuh, mc væltede
04 08Skamlebæk StrandFuh, 8-årig cyklende pige væltede
06 08MunkholmvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
07 08Ved Holbæk KaserneUng kvinde faldt besvimet om
09 08UbberupArb, løbsk hest i have, 1 person kvæstet
11 08Hørve Skole10-årig dreng faldt i gymnastiktimen
14 08Sandby80-årig kvinde faldt i hjemmet
14 08Kvanløse ved kirkenFuh, 73-årig knallertkører påkørt af lastbil
16 08Langerød, LangerødgårdArb, mand faldt ned fra tærskeværk
20 08Smedelundsgade - RosenFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
22 08Søndersted, Kagerup83-årig kvinde faldt i haven
22 08Rørte HuseSygdom
22 08Havnevej 44Vand i kælder
25 08Østrup4-årig dreng nær kvalt af blommesten i luftrøret
25 08StenlilleFuh, bil med 5 personer væltede rundt
01 09Ringstedvej - OmkørselsvejenFuh, bil mod bil
01 09SvinningeArb, 19-årig kvinde faldt fra stige
02 09Gundestrup5-årig dreng faldt ned fra træ
06 09AhlgadeFuh, beruset bilist kørte i udgravning
08 09Kirke EskilstrupKvinde faldt i hjemmet
12 09SkimmedeFuh, herreløs bil trillede ind i have og ned i dam
16 09FårevejleFuh, mc påkørte kvie på kørebanen
17 09Havnevej - StrandgadeFuh, 8-årig cyklende dreng dræbt under lastbil, #
20 09Store-Grandløse, MaglegårdArb, mand faldt ned fra halmlæs
20 09Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til København
20 09Haslevvej i TolstrupFuh, cyklist kørte ind i bil
22 09GislingeMand syg under jagt, døde i ambulancen, #
22 09RoskildevejFuh, mc forulykkede, føreren omkom, #
27 09MøllebakkenFuh, cyklist væltede
03 10SmedelundsgadeFuh, cyklist kørte ud foran mc
¨04 10SkimmedeFuh, cyklist væltede
06 10SmedelundsgadeFuh, 2 drenge på én cykel væltede
06 10Jyderup, Solvej 8Kvinde faldt på trappe
07 10StenlilleFuh, lastbil mod stengærde
07 10SkippingePatientoverførsel til København
09 10JukkerupArb, mand klemt mellem hest og træ
13 10Holbæk "Industrien"Dansende kvinde faldt = lårbensbrud
14 10GrevingeFuh, tærskeværk væltede i grøften
16 10Kirke EskilstrupFuh, cyklist med 3-årig dreng væltede
20 10Svinninge, Marke1-årig dreng fik kogende vand over sig
21 10Holbæk, TåstrupFuh, knallertkører væltede
21 10RingstedvejFuh, cyklist påkørte bil
22 10Gl. Tølløse10-årig dreng faldt ned fra 7 m høj høstak
01 11Holbæk Fjord ved HørbyBeruset mand faldt overbord fra jolle
05 11Mørkøv, RingstedvejFuh, mc påkørte 3 fodgængere
08 11SvinningeSygdom
10 11Smedelundsg. - KastanievejFuh, bil mod mc
15 11Sønder-Jernløse, SkovvejenFuh, mc væltede ind på mark
17 11Tjørnede2-årig dreng fik kogende vand over sig
18 11TølløseArb, mand fik møllesten ned over benet
19 11JyderupArb, smed tabte tung genstand ned over benet
21 11StenhusvejFuh, cyklist mod cyklist
21 11Ugerløse, TølløsevejKvinde faldt i hjemmet
24 11TølløseFuh, knallertkører væltede
24 11FårevejleArb, mand kvæstede hånden i tærskeværk
25 11FårevejleFuh, kvindelig cyklist påkørt af bil
25 11Ringstedvej - OmfartsvejenFuh, bil mod lastbil
26 11Nørre VallenderødFuh, 11-årig pige påkørt af flugtbilist
27 11TølløseMand faldt på glat fortov = lårbensbrud
27 11Ringstedvej ved sygehusetFuh, bil gennem 3 hække og et trådhegn
27 11TorkilstrupFuh, bil mod vejtræ
28 11Labæk - MarkedsgadeFuh, bil mod lastbil
28 11Holbæk Havn i skib3 mand kulilteforgiftet ombord på m/s Sylfe
29 11Gl. TølløseKvinde faldt på trappe
29 11Mørkøv, Stenhøj9-årig dreng faldt ned fra træ
02 12Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til København
03 12Undløse TeglværkArb, murer faldt 7 m ned
04 12KundbyArb, mand sparket af hest i ansigtet
05 12Holbæk, TåstruphøjMand faldt i glat føre
06 12Bredetved8-årig pige kvæstet under kælkning
16 12Holbæk, papfabrikArb, mand fik kautisk-soda i øjet
17 12Nørre JernløseFuh, lastbil punkterede og kørte i grøften
17 12Holbæk-egnenGlat føre = mange kørselsuheld


02 01 1953NøkkentvedMand faldt i hjemmet
05 01Stenlille, ØsterstrædeMand faldt i glat føre
13 01Holbæk ved havnenArb, mand faldt 5 m ned i kornmagasin
13 01VipperødKvinde faldt på glat trappe
16 01Store MerløseArb, mand faldt ned fra kornloft
16 01MarkeKvinde faldt under udstigning fra rutebil
20 01OrøArb, smed læderede en hånd
24 01KelstrupFuh, bil i grøften
27 01KundbyArb, hestevogn i afvandingsgrøft
27 01HolbækFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af bybus
06 02Vipperød JernbanestationArb, mand fik et stykke skinne over foden
07 02Svinninge, SvinningegårdJordemoder faldt på glat trappe
12 02ParallelvejKvinde faldt i glat føre
16 02TømmerupMand sparket af hest under fastelavnsfest
17 02Store TåstrupFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
27 02Hagested, NykøbingvejFuh, bil mod lastbil og begge i grøften
11 03SønderstedArb, mand faldt ned fa stige
12 03LabækFuh, hund væltede cyklist
17 03UlkestrupKvinde forbrændt af primus
21 03Orø, BybjergArb, kvinde fik armen i vaskemaskine
25 03Holbæk JernbanestationMand fik ildebefindende i toget
01 04BrændholtFuh, 5-årig dreng kørt over af sin far i bil
10 04GislingeFuh, 10-årig cyklende pige væltede
10 04Grevinge8-årig dreng brækkede benet under leg
11 04Tølløse, SofieholmArb, sergent væltede med mc på markkørsel
20 04RegstrupGymnastik = en brækket arm
24 04HørveArb, kvinde fik armen i vridemaskine
27 04SøstrupDyreredning, hest druknede i brønd
27 04OrøKreaturvogn væltede hen over 2 drenge
29 04Grevinge, HolbækvejFuh, bil mod holdende lastbil, 3 kvæstet
30 04Syvendekøb4-årig dreng fik klædeskab ned over sig
30 04LindevejFuh, cyklist væltede
02 05Gislinge, Adelers AlléFuh, 10-årig cyklende pige væltede
03 05Store GrandløseFuh, cyklende skolepige væltede
03 05LabækFuh, cyklist væltede
06 05Regstrup, Løvenborg AlléFuh, mc mod vejtræ
07 05HagestedFuh, cyklist væltede
07 05HerrestrupFuh, bil væltede i vådt føre
11 05SmedelundsgadeFuh, cyklist påkørt af bil
16 05Jyderup, sprængstoffabrikArb, mand fik 700 kg element over sig
18 05LabækFuh, mc mod husmur
26 05Holbæk JernbanestationKvinde faldt på perron
26 05SmidstrupDyreredning
26 05Holbæk, OldgårdDyreredning
28 05KalundborgvejFuh, cyklist mod parkeret bil
30 05Ved Avdebo DæmningenFuh, bil væltede, 4 personer kvæstet
08 06Holbæk JernbanestationMand fik ildebefindende i tog
19 06Smedelundsgade-Kastaniev.Fuh, mc mod cyklist
19 06Søndervang 162-årig pige faldt ned fra 1. sal
20 06Holbæk-egnenVoldsom regn = mange vandskader
22 06Søndersted77-årig mand fik bygningsdel ned over sig
22 06Smedelundsgade - AhlgadeFuh, knallert væltede
22 06AudebovejFuh, cyklist påkørt af ZR ambulance med udrykning
26 06FårevejleFuh, mc mod bil
26 06Nørre EskilstrupArb, mand klemt under tipvognslad
29 06SandbyArb, mand kørt over af hestevogn på mark
30 06Jyderup, ElmevejFuh, 1½-årig dreng faldt af cykel og døde, #
01 07Tølløse, Møllevej 12-årig pige faldt på trappe
02 07Hjembæk, EllingegårdDyreredning
03 07Valdemar SejrsvejFuh, 14-årig cyklende dreng påkørte påhængsvogn
03 07Rolighedsstræde 163-årig pige faldt på trappe
05 07EbberupArb, mand dræbt under væltet traktor på mark, #
06 07BodalFuh, mc væltede
06 07Holbæk, maskinfabrikArb, lærling fik jernstykke over benet
07 07HagestedFuh, mc mod militærbil
09 07KvanløseFuh, 10-årig cyklende pige væltede
13 07BenneboFuh, knallertkører væltede
14 07KalundborgvejFuh, ung cyklende pige væltede
17 07Vipperød JernbanestationArb, 50-årig mand sank død om , #
18 07Holbæk KaserneKorporal tabte pistol = blev ramt i hånden af skud
20 07SkamstrupArb, mand brækkede armene i remtræk
21 07Søndre JernløseFuh, bil mod bil
21 07Bredetved, jordhule13-årig dreng mishandlet af 2 mænd
21 07SkamlebækFuh, mc mod selvbinder
28 07Hagested, HagestedgårdArb, tømrer faldt ned fra veranda
03 08Nørre EskilstrupDyreredning
04 08Tveje MerløseArb, mand dræbt under hesterive på mark, #
11 08AlgestrupArb, kvinde faldt ned fra vogn på mark
15 08Chr. HansensensvejFuh, 5-årig cyklende pige mod militærkøretøj
17 08Isefjorden ved OrøSejlbåd kæntrede, 2 i livsfare blev reddet
21 08EngelstrupFuh, mc væltede, 2 personer kvæstet
22 08Undløse, SyvendeskovArb, mand faldt ned fra kornloft
22 08LadegårdsalléenFuh, bil mod vejtræ, 3 personer kvæstet
25 08FårevejleArb, kvinde fik armen i vridemaskine
25 08DigetFuh, mc væltede i sving
25 08KundbyArb, kvinde sparket i stalden af hest
26 08UgerløseArb, mand fik hånden i tærskeværk
31 08Butterup - HolbækFuh, mc mod bil
31 08Løserup StrandJolle kæntrede, 51-årig mand druknede, #
10 09Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til Blegdamshospitalet
12 09Holbæk, havekoloni75-årig mand sank død om i sin have
21 09Fuglsvej 6Kvinde faldt på trappe
21 09Stenlille, Sorøvej 22Kvinde faldt på trappe
21 09Orø, Bygaden, PetersmindeArb, mand fik hånden i klemme i remskive
24 09TorvestrædeFuh, 6-årig dreng faldt ned fra mælkevogn
26 09Orø, GamløseFuh, cyklist mod cyklist
26 09RoskildevejFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
28 09København - JuelsmindePatientoverførsel til Jylland
30 09Holbæk HavnArb, mand faldt ned under losning af skib
02 10RoskildevejFuh, gående kvinde påkørt af varebil
07 10Strandmøllevej ved nr. 158Fuh, 14-årig cyklende dreng påkørte bil
18 10Tuse NæsHubertusjagt = rytter faldt af hesten
21 10VeddingeArb, mand faldt ned gennem tag
21 10Smedelundsgade - RosenFuh, cyklist påkørt af mc
26 10Munkholmvej ved nr. 58Fuh, mc mod lastbil
01 11VipperødRidning = mand faldt af hesten
02 11SkolegadeÆldre kvinde faldt i De gamles Hjem
02 11Roskildevej ved nr. 17Fuh, bil mod cyklist
05 11HolbækArb, mand faldt ned fra loft
17 11Vinstrup - SøbyFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
23 11Munkholmvej ved BredetvedFuh, varebil mod knallert
02 12Munkholmvej - ØsterledArb, mand fik arm i klemme under brøndring
03 12Fasanvej - StrandmøllevejFuh, cyklist mod bil
08 12Soderup, RugårdArb, ung mand dræbt under væltet traktor, #
14 12HørveMand faldt i hjemmet = brækkede ryggen
14 12Svinninge, HovedgadenFuh, cyklist svingede ud foran bil
14 12Nr. VallenderødUng mand faldt ned fra halmstak under leg
19 12Fårevejle, Adelers AlléFuh, snevejr = bil mod vejtræ
21 12Holbæk-egnenSnefald = flere kørselsuheld
24 12Gislinge ved mejerietFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
28 12Holbæk JernbanestationKvinde faldt ved udstigning fra tog

04 01 1954HavnsøSejerø-færgen ankom med patient fra øen
09 01SmedelundsgadeFuh, bil mod husmur
11 01Amtmandsvej ved nr. 1Fuh, knallertkører væltede
13 01 Munkholmvej - Kløvermarksv.Arb, mand gasforgiftet i udgravning
19 01Undløse TeglværkMand faldt på gårdsplads
20 01PrejlerupStormstød væltede skorsten på nybygning
21 01UdstrupFuh, 12-årig cyklende pige væltede mod lastbil
22 01Ringsted KasernePige faldt af hest under ridning
22 01SjællandsgadeMand faldt i glat føre
01 02Tølløse CentralskoleUng mand kvæstet under gymnastik
01 02TolstrupFuh, cyklist svingede ud foran bil
02 02GrevingeHavareret bil slæbt væk
08 02Ugerløse9-årig dreng sparket af ko i stalden
10 02Tølløse, De gamles Hjem87-årig kvinde faldt i hjemmet
11 02Tidemandsvej88-årig mand sank død om i forretning, #
15 02Holbæk-egnenSneføre = flere fastkørte køretøjer
24 02MårsøFuh, lastbil i grøften
24 02Allerup, banelinieArb, mand på skinnecykel ramt af tog, død, #
26 02Diget - Borgm. N.E.HansensFuh, lastbil mod ZR ambulance
03 03KirkestrædeMand sparket af hest
16 03KundbyArb, mand sparket i ansigtet af hest
18 03JyderupÆldre kvinde faldt i hjemmet
22 03Holbæk JernbanestationKvinde fik ildebefindende i tog
24 03ÅgerupFuh, 72-årig mand påkørt af bil
30 03Labæk 35Arb, kvinde fik armen i vridemaskine
31 03Jyderup, Holbækvej 11480-årig kvinde faldt på gårdspladsen
05 04GislingeArb, mand sparket i ansigtet af hest
13 04Jyderup, HolbækvejFuh, hund væltede knallertkører
29 04ButterupFuh, 5-årig dreng løb ud foran militær-mc
04 05SmedelundsgadeFuh, mand væltet omkuld af rutebil
10 05Tveje MerløseFuh, cyklist mod cyklist
11 05Skov HastrupArb, mand i udgravning fik jordskred over sig
22 05Nørre JernløseFuh, scooter mod bil
24 05D.U.I Lejren Staunings MindeMand fik flagstang ned over sig på Orø
26 05TornvedFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
28 05Labæk ved nr. 40Ulykke = Falsk alarm
28 05Orø ved AnneksgårdFuh, mc mod husmur, 2 kvæstet sejlet til Holbæk
28 05Grevinge ved skolenFuh, 17-årig dreng væltede med mc
09 06Holbæk HavnArb, mand faldt ned fra lastbillad under læsning
11 06HøveIdrætsstævne = mand brækkede armen i øvelse
22 06UggerløseDyreredning
25 06Orø, NæsbyArb, mand sejlet til Holbæk med kvæstet hånd
28 06Orø, NæsbyTyr forfulgte kvindelig cyklist, der kørte ind i hæk
05 07OrøFodboldkamp = et stk. hjernerystelse
05 07Nørre JernløseFuh, cyklist væltede
08 07Brorfelde, NyledsgårdArb, gårdejer dræbt af uvan tyr, #
10 07TjørnedeFuh, bus med 18 personer i grøften
12 07SoderupFuh, mc påkørte fodgænger
21 07Gl. Tåstrupvej ved nr. 3Fuh, 7-årig dreng kørt over af mælkevogn
24 07Orø, NæsbyMand ramt af vådeskud, pgl. sejlet til Holbæk
26 07Ugerløse ved BonderupFuh, mc forulykkede
26 07Kalundborgvej ved nr. 142Fuh, bil i grøften
27 07TingerupFuh, mc mod mc
28 07MunkholmvejFuh, knallert påkørte bil
29 07KongstrupDyreredning
29 07Ugerløse - ØstrupFuh, mc væltede og omkom, #
03 08BukkerupMadlavning = ild i kvindes tøj
03 08Ringstedvej ved Stradebogd.Fuh, mc mod vejtræ
04 08Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
13 08Københavns HovedbanegårdPatientoverførsel fra Kbh. til Holbæk
14 08BjergesøFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
16 08TølløseMand faldt ned fra blommetræ
18 08SasserupZR pumpede 8000 l vand væk fra bygmark
18 08Jernbanevej 9Mand faldt i hjemmet = et brækket ben
18 08Holbæk-egnenGennemvædede agre = flere fastkørte høstmaskiner
20 08Gl. Tølløse, bageri35 cm vand i alle kælderrum
21 08FårevejleFuh, cyklist mod holdende bil
21 08Ulkestrup - TømmerupZR pumpede 72.000 l vand væk fra mark
25 08Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet i København
26 08Regstrup, Løvenborg AlléFuh, mand påkørt af traktor-påhængsvogn
26 08Tuse Næs, LangebjerggårdArb, mand faldt ned fra traktor
27 08Undløse, SyvendeskovvejFuh, knallert mod bil
30 08Tuse Næs, UglerupFuh, cyklist væltede
30 08FjordvejFuh, 9-årig dreng faldt ned fra mælkevogn
30 08Holbæk-egnen3 fastkørte mejetærskere på opblødte marker
01 09OrøArb, mand mistede en finger
03 09Tølløse, Teglværksvej 9Mand faldt = hjernerystelse
09 09Tveje Merløse, GammelbroArb, kvinde faldt på stentrappe
13 09DragerupKvinde skambidt af schæferhund
14 09Tølløse, GlæmosegårdArb, kvinde faldt ned fra høstvogn
15 09Dragerup, SøminestationenArb, mand forskar sig på kniv
20 09Holbæk HavnSlagsmål med knive på finsk skib, 1 kvæstet
21 09SvinningeStormstød væltede sædstak
01 10Undløse, SyvendeskovvejFuh, mc forulykkede
04 10Jukkerup9-årig dreng sparket af hest
05 10LangtvedArb, traktor væltede på mark, føreren omkom, #
08 10Ugerløse, UbberupDyreredning
09 10RoskildevejFuh, mc mod cyklist, 3 kvæstet
12 10Brogade- RolighedsstrædeFuh, knallert ind i siden på ZR-kranbil
14 10MårsøFuh, cyklist mod bil
14 10OrøFuh, scooter væltede, føreren sejlet til Holbæk
18 10KvanløseArb, mand sparket i ansigtet af hest
20 10Svinninge - HørveFuh, hestevogn væltede i kanal
20 10Fårevejle, Adelers AlléFuh, bil påkørte ko på vejen
21 10Peder BillesvejMange vandfyldte kældre på vejen
23 10Ladegårdens markerOversvømmede marker pumpet tørre
26 10Hegnet 8Ungt ægtepar gasforgiftet
26 10HørbyZR-kranbil kørte fast
28 10Store TåstrupFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
28 10HagestedArb, mand fik roegreb i ansigtet
08 11Bårup, HvalsøvejFuh, mørklagt cyklist påkørt af bil
15 11TorkilstrupFuh, bil mod holdende lastbil
16 11SønderstedFuh, kvinde gik ud foran bil
19 11Ugerløse SkoleArb, murer faldt ned fra stillads
22 11Borgmester N.E. HansensvejFuh, bil mod taxa ved Munkholmvej
06 12GislingeArb, mand faldt ned fra stige
06 12Blegstræde 62-årig dreng faldt på trappe
06 12ÅgerupFuh, bil mod bil
06 12MunkholmbroenFuh, bil gennem rækværket og i vandet, ips
13 12FårevejleFuh, cyklist væltede
13 12Gislinge, Adelers AlléFuh, mc mod lastbil
16 12MørkøvFuh, mc mod nedsænket jernbanebom
21 12HerrestrupFuh, bil mod telefonpæl
22 12DragerupvejStormstød væltede stort piletræ ud over vejen
22 12AhlgadeFuh, cyklist væltede ind under kørende lastbil
23 12Holbæk-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
23 12Dragerup, SkovvængetDyreredning
28 12Café JydenSkærsliber faldt omkuld
11 01 1955Holbæk-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
18 01JukkerupSygetransport med kane og ambulance
25 01GislingeFuh, bil skred mod vejtræ
31 01Ahlgade ved KlosterstrædeFuh, cyklist påkørt af mc
07 02ParallelvejFuh, bil mod bil, ips
07 02Undløse, SyvendeskovvejUng mand gled i badeværelset
09 02Tølløse KostskoleElev stak hånden gennem rude under leg
09 02Ugerløse10-årig dreng faldt ned fra loft
10 02OmfartsvejenFuh, bil mod vejsten
10 02Holbæk - Sundby HospitalPatientoverførsel til København
12 02Hovedvej 4 ved 49 km/stenenFuh, bil væltede i grøften
12 02GundestrupFuh, cyklist påkørt af bil
16 02Avdebo, NykøbingvejFuh, mand gik ud foran bil
04 03Tølløse JernbanestationArb, mand klemt mellem togbuffer
10 03OrøFuh, cyklende mand væltede
11 03SneglerupFuh, bil væltede rundt på taget, ips
14 03MunkholmvejFuh, mc mod varebil
14 03OrøArb, mand faldt ned fra lastbil
18 03GrevingeFuh, bil mod el-mast
19 03Nørre Vallenderød, KatholmKvinde faldt på kældertrappe
23 03HavnenUndsluppen kvie sprang i vandet
31 03Arnakke10-årig dreng faldt ned fra loft
04 04TølløseFuh, knallert væltede
05 04Holbæk-egnenMange fastkørte traktorer og biler
09 04Avdebo3-årig pige faldt = et brækket ben
09 04ÅgerupFuh, knallert mod bil
09 04Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til Blegdamshospitalet
12 04Ejby, HornsherredIld i hus, + Bv
20 04FårevejleSyg mand fundet liggende på mark
09 05Ved JernbanekioskenFuh, førerløs bil trillede ned ad en trappe
09 05Markedsgade ved nr. 1Fuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
11 05HellestrupFuh, bil mod vejtræ
16 05Holbæk FjordSkydepram med 2 drenge kæntrede
20 05AhlgadeStormstød rev tag i stykker på tombola
23 05SkimmedeFuh, cyklist væltede
24 05Svinninge, Hovedvej 4Fuh, 9-årig dreng løb ud foran bil, omkom, #
31 05OrøFuh, knallert mod telefonpæl
31 05Orø (pgl. sejlet til Holbæk)Ild i 28-årig hjemløs mands påklædning
01 06TolsagerFuh, cyklist væltede
03 06TølløseFuh, mc væltede
03 06Havnevej - BrogadeFuh, mc mod scooter
16 06Ved MunkholmbroenSkydepram kæntrede, 17-årig dreng druknede, #
22 06Knabstrup, BrøndekildeSprængt vandrør = vandfyldt kælder i fabrikken
23 06Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, lastbilanhænger kørte i grøften
27 06KalundborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
27 06Holbæk ØsthavnArb, mand på skib fik kulgrab i ryggen
28 06Jyderup, Rådbjerg13-årig dreng brækkede benet under leg
02 07HellestrupFuh, lastbilanhænger i grøften
04 07MunkholmvejFuh, knallert væltede
07 07UndløseArb, mand væltet og trampet på af kvie
07 07KongstedFuh, mc mod mc
11 07MunkholmvejFuh, knallert ud foran mc, 3 kvæstet
11 07Knabstrup DyrehaveFuh, knallert væltede
11 07Ugerløse5-årig pige faldt 2.5 m ned fra loft
11 07Tuse Næs, UdbyArb, 70-årig mand faldt ned fra værkstedstag
11 07MarkeslevDyreredning
13 07RoskildevejFuh, cyklist svingede ud foran mc
13 07HellestrupFuh, cyklist med 2-årig dreng væltede
14 07Langtved20-årig kvinde reddet fra drukning
15 07NyrupKvinde faldt på græsmark = benbrud
22 07Løserup Strand4-årig dreng faldt ned fra dør
23 07TjørnedeFuh, militær-mc mod lastbil
25 07RingstedvejFuh, punktering = bil væltede
26 07Gl. Tølløse - N.VallenderødFuh, mc kørte ud over 3 m dyb skrænt
27 07LøserupFuh, knallert væltede
01 08Kvarmløsevej ved FristrupFuh, cyklist påkørt af bil
04 08Tølløse, GlæmosegårdKo sprang mod eksprestog og omkom
06 08OrøPatient med musetyfus indlagt i Holbæk
08 08Omfartsvejen - RingstedvejFuh, bil mod mc
12 08Smedelundsgade64-årig mand sank død om på gaden, #
15 08MunkholmvejFuh, mc mod svingende bil
18 08AlgestrupArb, mand brækkede armen i mejetærsker
19 08SkippingeArb, mand kvæstede en fod ved fald fra kornlæs
19 08MarkeslevArb, 6-årig dreng fik fork i halsen under høstarbejde
22 08TjørntvedFuh, mc mod tjæretromle
22 08EjbyFuh, mc væltede ved punktering
23 08Stenlille, SorøvejKvinde faldt på kældertrappe
23 08Østre Anlæg8-årig dreng kvæstede benet under leg
24 08Smedelundsgade- LabækFuh, cyklist mod cyklist
27 08Snertinge, Hovedvej 4Fuh, bil i grøften og mod stenmur, ips
29 08Undløse - MørkøvFuh, cyklist væltede
29 08AhlgadeFuh, cyklende bladbud påkørte holdende bil
05 09Omfartsvejen ved LangerødFuh, traktor mod elmast
12 09OmfartsvejenFuh, budcykel mod holdende bil
16 09Østre HavnevejSkybrud = vandfyldt kælder
19 09TømmerupArb, tømrer faldt 5 m ned fra tag
21 09Holbæk, HandelskompagnietArb, mand mistede finger i rundsav
21 09Søndersted - Holbæk70-årig kvinde døde i ambulancen, sygdom, #
21 09TolsagerÆldre kvinde faldt = lårbensbrud
22 09Tølløse TeglværkArb, mand faldt 28 m ned fra skorsten, #
07 10Orø, Bybjerg3-årig dreng faldt på loftstrappe
10 10Vibevej6-årig pige forbrændt af petroleumsovn
10 10Orø, BybjergFuh, 7-årig cyklende pige væltede
11 10SmedelundsgadeUng kvinde faldt på trappe
13 10Fårevejle ved AndelsmejerietFuh, cyklist mod cyklist
14 10MunkholmvejFuh, mc påkørte cyklist
14 10BrogadeMand faldt på gaden
14 10KalundborgvejFuh, cyklist væltede
15 10Wibergs MaskinfabrikArb, mand fik jernstykke over foden
18 10HønsingeDreng fik kniv i øjet under leg. Kørt direkte til Kbh.
01 11HolmstrupFuh, bil mod vejtræ
01 11AllerupFuh, bil væltede rundt på taget
02 11Roskildevej ved ElverdamFuh, mc mod militærbil
08 11Markedsgade - RosenFuh, baghjul faldt af lastbil under kørsel
09 11Bakken 11Arb, mand faldt ned fra stillads
11 11TuseFuh, bil mod vejtræ
14 11Holbæk KaserneArb, 2 tømrer faldt ned fra værkstedsbygning
18 11TjebberupFuh, knallert væltede
19 11Labæk ved nr. 43Fuh, cyklist væltede
21 11TuseFuh, bil mod bil i glat føre
21 11Dragerupvej5-årig dreng sparket af hest
28 11KvarmløseArb, 2 heste + plov faldt i mergelgrav
28 11Borgmester N.E. HansensvejDyreredning, kat i 20 m højt træ
08 12TornvedFuh, bil kørte i gadekæret
10 12Munkholmvej ved nr. 102Fuh, mc mod bil
16 12Blegstræde - HavnevejFuh, bil mod bil
16 12GislingeFuh, bil i grøften
16 12NørupFuh, bil i grøften
19 12Ringstedvej ved nr. 28Fuh, cyklist væltede i glat føre
22 12Soderup ved skolenFuh, lastbil mod vejtræ
13 01 1956Ugerløse MaskinfabrikArb, maskine faldt ned over mand
16 01UgerløseFuh, mc mod bil
21 01Kalundborgvej ved nr. 45Fuh, cyklende kvinde påkørte budcykel
21 01Munkholmvej 32, bageriStormstød knuste butiksrude
23 01Knabstrup, DyrehavegårdStort valnøddetræ i fare for at vælte
23 01Hovedvej 4 ved TuseFuh, bil påkørte cyklist og vejtræ, 4 kvæstede
23 01Hovedvej 4 ved KundbyFuh, ild i bil under kørsel, 1 kvæstet
26 01HolbækKvinde faldt = benbrud
31 01Avdebo ved pumpestationMand faldt i glat føre
02 02Jonstrup - UgerløseFuh, cyklist kørte ud foran bil
04 02Holbæk FjordKvinde på cykel faldt gennem isen
06 02Holbæk FjordZR-frømand fandt cykel + dametaske med kr. 500,-
08 02HolløseDyreredning, hest faldt gennem isen på mose
13 02Særslev ved ÆblekærgårdFuh, militær-jeep væltede, 1 soldat kvæstet
13 02Orø - HolbækPatientoverførsel til Holbæk Sygehus
13 02Skamstrup - MørkøvFuh, bil i grøften
13 02HellestrupFuh, bil i grøften
14 02Gislinge ved mejerietFuh, militærbil væltede ned ad skrænt
15 02Holbæk-egnenSnefald = en del kørselsuheld
20 02Store Merløse11-årig dreng faldt på kældertrappe
20 02Holbæk-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
20 02Nykøbingvej ved AvdeboFuh, 3 biler i sammenstød, 5 kvæstet
24 02Holbæk-egnenZR forestod foderindsamling til de sultne fugle
25 02Ved HolbækSoldat blev syg under øvelse
27 02Vallekilde - HørveFuh, jeep mod jeep under militærøvelse
29 02GislingeFuh, bil mod holdende lillebil
29 02GundestrupFuh, bil mod vejtræ
29 02Nr. Asmindrup ved NygårdFuh, bil i grøften
29 02StubberupFuh, bil mod militær-mc, 1 kvæstet
03 03TolsagerStormstød væltede husgavl
03 03HørbyStormstød ødelagde forsamlingshustag
05 03Undløse3 mdr. gammel dreng skoldet af kogende vand
04 04Udby, StaslundeKvinde faldt på trappe = benbrud
05 04MårsøFuh, knallert væltede
12 04StenlilleFuh, mc væltede
16 04Ahlgade, boghandel2 drenge knuste butiksvindue under leg
07 05Fårevejle StationsbyFuh, mc mod tog
15 05TølløseFuh, 6-årig cyklende dreng påkørt af mc
17 05Egeskov HuseFastkørt traktor
17 05Gislinge, Adelers AlléFuh, cyklist påkørt af varebil
18 05HolbækKvinde gled i bananskræl og knuste butiksrude
24 05Holbæk PapfabrikArb, mand fik arm i maskine
28 05UgerløseFuh, mc mod bil
28 05HolbækLyspistol sprang i hånden på soldat
28 05Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
31 05GrevingeFuh, knallert mod bil
04 06MunkholmvejFuh, knallert væltede
12 06Asnæs, smedieArb, mand sparket af hest over knæet
13 06KvanløseArb, 88-årig mand faldt ned fra loloft
18 06Gundestrup ved kroenFuh, bil kørte ud foran mc
21 06Chr. HansensvejArb, maler faldt ned fra stige
05 07RingstedvejFuh, knallert mod holdende bil
06 07Holbæk HavnKorvetten Triton indkom med syg fenrik
09 07Gammel Tølløse ved kirkenFuh, mc væltede
10 07Holbæk Søbadeanstalt20-årig pige brækkede halsen ved udspring
10 07Hovedvej 4 ved TuseFuh, mc mod autoværn
11 07Tveje MerløseFuh, mc mod lastbil
13 07Vig Lyng, Store Solborg10-årig dreng faldt over træstub ved feriekoloni
13 07Vig Lyng, Store SolborgLille pige bidt af hugorm ved feriekoloni
13 07Gl. Ringstedvej - KathrinevejFuh, mc mod bil
16 07Roskildevej ved ElverdamFuh, mc mod opbremsende og svingende bil
16 07Grevinge - AsnæsFuh knallert væltede i jernbaneoverskæring
19 07Ved Langtved FærgekroFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
19 07Ved MunkholmbroenFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
20 07Holbæk KaserneArb, soldat faldt gennem tag på garagebygning
27 07Strandmøllevej ved nr. 184Fuh, ældre mand gik ud foran bil
28 07Københavns HovedbanegårdPatientoverførsel til Holbæk Centralsygehus
28 07LabækFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
30 07MunkholmvejFuh, 12-årig cyklende pige væltede
02 08Bjergesø HestehaveDyreredning
06 08Holbæk hos Røde KorsSvagførerfestdeltagere kørt hjem af ZR
07 08Fårevejle, Ris11-årig dreng forskar benet i slåmaskine
08 08Orø, Næsby12-årig spejderpige faldt ned fra høloft
09 08Lille Grandløse41-årig kvinde fundet død i hjemmet, sygdom, #
10 08Ugerløse - BrændholtFuh, mc kørte i grøften
12 08Nørrevang ved nr. 13Fuh, knallert væltede
13 08HolbækHåndboldkamp = spiller fik benbrud
15 08Tuse Næs, Bognæs SkovFuh, militær-mc mod militærbil under øvelse
17 08Nykøbingvej ved HagestedFuh, mc punkterede og kørte i grøften
21 08Tølløse, Cirkus MorenoArb, tysk artistpar faldt ned fra trapez
21 08Strandmøllevej 144Arb, mand fik fingre i rundsav på træuldsfabrik
24 08LøserupArb, mand faldt ned fra loft
27 08Borchsvej 1973-årig mand sank død om i sin have, #
27 08LangtvedFuh, bil mod mc, 3 kvæstet
07 09Sorøvej ved Ugerløse BroFuh, bil mod vejtræ
07 09Svinget - MunkholmvejFuh, varbil ud foran mc
10 09Mørkøv - TorbenfeldtFuh, mc væltede i vejsving
12 09Orø ved BybjergFuh, 71-årig cyklende kvinde væltede
14 09Asnæs, ÅstoftevejArb, mand faldt 4½ m ned fra stillads
14 09Asnæs Centralskole11-årig dreng kvæstede hovedet under leg
17 09Bonderupvej ved BonderupFuh, bil mod træ og gennem hæk, ips
17 09Løserup1-årig pige skoldede hænderne
18 09Munkholmvej 646-årig dreng faldt på kældertrappe
22 09TidemandsvejFuh, cyklist væltede
22 09Holbæk HavnFuh, knallert mod lastbilgods
24 09Holbæk HavnSamaritterøvelse med deltagelse af ZR
24 09StubberupFuh, mc mod mælkevogn
01 10Hørve, SvendsbjerggårdArb, traktor + anhænger faldt 4 m ned i beholder
06 10Valdemar SejrsvejFuh, 10-årig dreng påkørt af bil
06 10Ved BrorfeldeFuh, militærbil ned ad skrænt, 1 kvæstet
06 10Ved HolmstrupFuh, militærbil væltede ned ad skrænt
06 10Undløse ud for mejerietFuh med militærbil = falsk alarm
08 10Mørkøv, SkovvejenFuh, mc mod militærlastbil ud for Konradsgård
16 10Orø, BrøndeFuh, 6-årig dreng påkørt af mc
16 10TjebberupDreng faldt under leg = hjernerystelse
17 10Labæk 339-årig pige skoldet af kogende vand
17 10Stestrup1½-årig dreng druknet i vandhul, #
22 10KrøjerupKvæstet hest måtte aflives
01 11TuseFuh, bil i grøften
07 11Ved Holbæk jernbanestationFuh, 14-årig cyklende dreng mod bil
07 11NykroFuh, mc påkørt af lastbil, 1 kvæstet, 1 omkom, #
08 11Ved TølløsegårdFuh, knallert væltede
17 11VallekildeFuh, cyklist væltede
20 11UgerløseFuh, cyklist væltede
21 11RoskildevejFuh, mc mod bil
26 11Orø87-årig kvinde faldt = lårbensbrud
26 11Holbæk, Hotel PostgårdenKvinde faldt på trappe
28 11FårevejleArb, mand læderede hånden i rundsav
28 11Ved EriksholmFuh, glat føre = bil væltede rundt
28 11VipperødFuh, glat føre = bil skred ned i grøft
06 12Tølløse, De gamles Hjem85-årig kvinde faldt i hjemmet
10 12AsnæsKvinde faldt 2 m ned i kælderhals
10 12Holbæk nær sygehusetFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
10 12Rye, skovArb, soldat kvæstede ryggen under øvelse
12 12Højen - GodthåbsvejFuh, knallert mod varebil
23 12UdbyFuh, glat føre = bil i grøften
02 01 1957Roskildevej d. 31 12 1956Fuh, tankbil væltede med 6000 l olie
02 01Møllevangen 489-årig kvinde faldt på kældertrappe
03 01AsnæsFuh, cyklende dreng mod holdende lastbil
04 01LabækMand faldt om, sygdom
09 01Havnen, pakhusArb, mand fik en stabel sække ned over sig
16 01SmedelundsgadeFuh, mand gik ud foran bil
19 01Hesseløvej 3Ældre kvinde faldt i sin stue
19 01HagestedFuh, bil væltede rundt på taget
21 01AhlgadeStormstød ødelagde butiksrude
28 01Jyderup, HolbækvejFuh, lastbil mod bil, ips
30 01Holbæk – Bispebjerg HospitalPatientoverførsel til København
02 02Kirke Hvalsø, TingerupArb, 22-årig mand fik strøm gennem sig, #
04 02TjørntvedArb, mand faldt ned fra stige
06 02Gundestrup – GrevingeFuh, BP-lastbil med 200 gasflasker forulykkede
14 02MårsøArb, soldat faldt ned fra lastbil
16 02OmfartsvejenFuh, VW ”rugbrød” væltede rundt, ips
25 02SvinningeArb, tømrer faldt 8 m ned fra nybygning
01 03KirkestrædeÆldre mand faldt på trappe
01 03GundestrupArb, mand slynget af traktor
04 03Ugerløse, JonstrupvejFuh, mand gik ud foran bil
04 03KnabstrupFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
05 03BrorfeldeFuh, cyklist mod vejtræ
25 03ArnakkeStormstød rev taget af stuehus
01 04Mogenstrup1½-årig dreng sparket af hest i stalden
02 04FårevejleArb, mand læderede hånden i afretter
03 04Grevinge2-årig pige faldt på trappe
10 04Asnæs, ÅsevangArb, mand sparket i hovedet af hest
15 04HolbækArb, mand læderede finger i maskine
15 04RisFuh, traktor væltede
20 04GrevingeFuh, 5-årig cyklende dreng væltede
23 04Ågerup – HolbækFuh, knallert væltede
25 04GundestrupArb, mand klemt mellem hest og dørkarm
26 04Markeslev3-årig dreng faldt ned fra stol
04 05AtterupArb, mand fik sten i hovedet i udgravning
13 05FårevejleDreng sparket i hovedet af hest
13 05ØsterledFuh, 12-årig pige løb ud foran mc
15 05BredetvedFuh, 3-årig pige løb ud foran bybus
18 05Stenlille, SkuerupgårdArb, mand forgiftet ved sprøjtning med bladan
18 05UndløseFuh, knallert mod mc
24 05Tølløse – SkimmedeFuh, bil væltede rundt
27 05OmfartsvejenFuh, knallert påkørt af bil
01 06Tølløse – Nr. EskilstrupFuh, knallert væltede
03 06StenlilleArb, lærling fik slagterkrog i hånden
03 06MunkholmvejFuh, scooter forulykkede
08 06Vester Fælledvej – Munkholmv.Fuh, bil væltede rundt
11 06ØstrupFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
18 06Hovedvej 4 ved VipperødFuh, lastbil mod bil, ips
22 06Hornsherred, LangtvedFuh, bil mod bil i vejkryds, ips
24 06Ved Store GrandløseFuh, knallert mod vejtræ
01 07HolmstrupFuh, knallert væltede
02 07Høve, Høve StrædeFuh, cyklende dreng væltede
02 07FårevejleFuh, mc mod varebil
03 07Grevinge, BirketDyreredning
08 07Veddinge BakkerFuh, scooter væltede
08 07Ved Kirke HyllingeFuh, bil ud foran bil
11 07MunkholmvejFuh, 6-årig cyklende pige påkørt af varebil
11 07Store Merløse, idrætspladsZR opsatte 2 lysmaster ved idrætsplads
11 07Fårevejle, Ris3-årig pige spiste giftige blomster
12 07Holbæk gamle kirkegård78-årig kvinde faldt syg om
13 07MørkøvFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
16 07Kvanløse ved NykroFuh, bil kørte i grøften
20 07Ved HolbækFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
22 07Holbæk-egnenSkybrud = oversvømmelse i Labæk
27 07Holbæk, værkstedStort hvepsebo fjernet med kulsyresne
29 07Orø, drengehjem14-årig dreng sparket af hest
29 07VipperødFuh, knallert ud foran bil, knallertføreren omkom, #
30 07Kalundborgvej ved MejsevejFuh, knallert påkørt af bil
01 08Nykøbingvej ved Tuse ÅFuh, scooter væltede i åen, 2 kvæstet
02 08Ringstedvej 3Arb, mand gasforgiftet i udgravning
05 08Bredetved, skydebane49-årig mand sank død om, sygdom, #
19 08Holbæk LystbådehavnDreng fik fiskelod i hovedet
28 08Roskildevej – TårnvangFuh, cyklist mod parkeret bil
30 08Udstrup, savværkArb, mand læderede fingrene i afretter
30 08Kasernevej – MunkholmvejFuh, ældre mand påkørt af bil
17 09HerrestrupFuh, cyklist mod holdende bil
20 09Holbæk-egnen, militærøvelseSyg soldat bragt til sygehuset
23 09Bårup MarkFuh, scooter væltede, 12-årig dreng kvæstet
23 09Nr. VallenderødFuh, mc væltede
10 10UndløseDyreredning
10 10IgelsøDyreredning
15 10Nykro ved KvanløseFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
21 10OrøFuh, 2 på én cykel væltede, 2 kvæstet
22 10Ved Holbæk JernbanestationFuh, knallert væltede
01 11Orø, Orø Drengehjem6-årig dreng mistede 4 fingre i kødhakkemaskine
04 11BrændholtRytter revet af hest i stalddør
04 11Østrup, Østrup SkovKlapjagt = 14-årig dreng ramt af vådeskud
04 11Fårevejle – StubberupFuh, mc mod vejtræ
09 11Labæksgård, beværtningSlagsmål = 1 kvæstet
11 11Nr. Jernløse, MøllebakkenFuh, knallert mod vejtræ
18 11Borgmester N.E. HansensvejFuh, knallert modf bil
25 11Gislinge3-årig pige fik kogende saft ned over sig
28 11Munkholmvej – Østre Fælledv.Fuh, soldat påkørt af bil
30 11Ugerløse, BrændholtvejFuh, knallert væltede
03 12AhlgadeFuh, cyklende mand påkørt af mc
05 12Tølløse, KvarmløsevejFuh, 4-årig pige ud foran bil ved Hestemøllegård
13 12RoskildevejFuh, cyklist væltede i glat føre
13 12Ud for Holbæk El-værkKvinde faldt i glat føre
23 12Gislinge, Flægkær – Hovedvej 4Fuh, bil mod bil, ips
26 12AllerupFuh, bil i grøften
30 12BorchsvejStormstød knuste rude
30 12Mørkøv, VilhelmsdalStormstød ødelagde teglsten på stuehus


03 01 1958Holbæk-egnenSneglat = en del kørselsuheld
04 01 Holbæk-egnenFlere biler med startvanskeligheder
06 01Holbæk-egnenSneglat = en del kørselsuheld
07 01Tuse NæsFastkørt ZR-ambulance i høje snedriver
08 01Ved godsbanegårdenKvinde faldt i glat føre
08 01Nordre BanevejKvinde faldt i glat føre
09 01StubberupFuh, mand faldt af sneplov på traktor
10 01EngelstrupFuh, rutebil i grøften, ips, + ZR Nykøbing S
20 01Munkholmvej, Ora-BenzintankStormstød rev taget af skur
06 02Holbæk-egnenSnestorm = fastkørte biler og sneplove
08 02Veddinge StrandFastkørt bil, + ZR Nykøbing S.
10 02Holbæk-egnenSnestorm = en del kørselsuheld
10 02UlkestrupSygdom, barn med lungebetændelse
11 02Prejlerup – Holbæk CentralsygehusBarselspatient gennem sneen til Holbæk
11 02Holbæk KaserneArb, soldat i klemme ml. 2 traktorer
15 02Kasernevej, skotøjsfabrikTøbrud = oversvømmet fabrik
19 02Fårevejle- og Grevinge-egnenTøbrud = flere vandfyldte kældre
24 02Rye – UgelstrupFuh, bil mod bil, + ZR Roskilde
01 03Holbæk – RigshospitaletPatientoverførsel til København
04 03Bredetved, MunkholmvejFuh, bil væltede rundt
10 03Hovedvej 4 ved TuseFuh, bil i grøften i glat føre
12 03Dragerup SkovArb, mand fik trækævle over foden
21 03Ahlgade 41, baghusetArb, murer faldt ned fra 1. sal
31 03SibberupFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
14 04UdbyIld i lastbil, + Bv
26 04Gundestrup ved kroenFuh, mc mod varebil, 2 kvæstet
05 05Tølløsevej i TølløseFuh, lille pige løb ud foran scooter
05 05Munkholmvej - KløvermarksvejFuh, cyklist ud foran scooter
14 05Mårsø62-årig mandlig bilist sank død om, #
27 05AvdeboFuh, knallert mod bil
27 05Nr. Jernløse ved MøllebakkenFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
02 06Labæk76-årig mand faldt på fortovet
10 06Knabstrup, SkovvejenFuh, cyklist mod bil
12 06Holbæk ved Amts SparekassenZR fældede stort træ
12 06Tølløse – Kirke EskilstrupFuh, cyklende kvinde væltede
14 06Holbæk ved el-værketArb, mand faldt
14 06Dragerup, Wegenersminde10-årig dreng røg = stakhjelm brændt, + Bv
16 06VindekildeFuh, mc mod telefonmast
25 06Asnæs12-årig dreng faldt ned fra træ
25 06Hesselø – HolbækHelikopter bragte syg pige til Holbæk
30 06Fårevejle – RisFuh, cyklende dreng væltede
30 06Gundestrup ved smedienFuh, knallert påkørt af scooter
11 07SmedelundsgadeLille pige blev syg i varmen
14 07SørningeMand bidt af hund i ansigtet
18 07OrdrupStormstød rev taget i stykker på nybygning
19 07Østerled 14, snedkerværkstedArb, snedker forskar en finger
21 07Asnæs2-årig dreng spiste morfintabletter
21 07SmedelundsgadeFuh, mc ud foran varebil, 1 kvæstet
21 07Omfartsvejen ved LangerødFuh, knallert mod afspærring, 1 kvæstet
21 07RoskildevejFuh, mc mod holdende bil, 2 kvæstet
26 07Ugerløse, TølløsevejFuh, lille pige påkørt af bil
26 07Holbæk – EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
28 07Gislinge, SandbyvejFuh, 12-årig dreng løb ud foran bil
29 07TidemandsvejFuh, 65-årig mand faldt død af cykel, #
01 08Tornved, gården KildevangRørledning sprængt = pumpeopgave
04 08LunderødFuh, 13-årig cyklende pige væltede
04 08MunkholmvejÆldre mand faldt på gaden
11 08Nørre VallenderødFuh, knallert væltede
11 08Tåstrup MøllevejFuh, knallert væltede
12 08TuseFuh, bil væltede rundt
14 08Blegstræde – HavnevejFuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
14 08Holbæk HavnRobåd kæntrede, 5 i vandet, 1 kvæstet
15 08OrøFuh, mc mod kvie på kørebanen
18 08Fårevejle CentralskoleArb, kvinde forbrændt i gaseksplosion
22 08LøserupArb, mand sparket i hovedet af hest
22 08Holbæk – KalundborgPatientoverførsel til Kalundborg
29 08Munkholmvej ved TjebberupFuh, knallert ud foran bil
01 09Store MerløseArb, mand faldt ned fra kornvogn på mark
04 09Hovedvej 4 ved Tuse Bro, TuseFuh, bil forulykkede, ips
06 09HolbækFuh, 4-årig dreng fik foden i cykelforhjul
11 09Asnæs11-årig faldt ned i kælderhals
11 09KårupArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
16 09Hovedvej 4 i ÅgerupFuh, ZR-Holbæk-amb. mod lastbil, 4 kvæstet
24 09HolbækArb, murer faldt ned fra nybygning
25 09Kagrup, FrederikshøjArb, mand faldt ned fra hestevogn
25 09AsnæsFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
26 09Smedelundsgade – JernbanegadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
27 09Tuse Næs, BognæsArb, kvinde stanget i maven af tyr
29 09GundestrupFodboldkamp = ankelbrud
30 09GrevingeArb, mand faldt af hesterive (løbskkørsel)
01 10Markeslev Huse, minkfarmArb, mand ramte hovedet mod loftsbjælke
03 10SkimmedeFuh, knallert forulykkede
06 10UndløseMand fundet bevidstløs i grøft
13 10RiisFuh, gående dreng ramt af cyklist, 2 kvæstet
14 10MunkholmvejFuh, cyklist væltede
15 10Havnen, konservesfabrikZR ass. ved installering af 2½ T maskine
16 10Munkholmvej ved nr. 53Fuh, bil mod knallert
17 10Munkholmvej ved nr. 69Fuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
20 10Tølløse, HjortholmvejFuh, beruset knallertkører væltede
01 11Stenlille, SorøvejFuh, knallert væltede, føreren omkom, #
10 11Tømmerup ved MørkøvModer kvalte sin 5-årige datter, #
15 11AhlgadeMand fik ildebefindende
24 11Hovedvej 4 ved Asserhale BroFuh, varebil væltede 35 m ind på mark

26 11AhlgadeFuh, to 6-årige drenge løb ud foran bil
26 11HerrestrupFuh, bil påkørte cyklist ved tankstation
11 12Bredetved10-årig dreng faldt på loftstrappe
12 12Holbæk-egnenMange biler med startvanskeligheder
15 12Dramstrup81-årig kvinde faldt på trappe = armbrud
20 12Holbæk Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
20 12Orø, NæsbyArb, kvinde forskar sig på kniv
23 12GundestrupFuh, bil med brudepar mod lastbil, 2 kvæstet


01 01 1959Søndersted, BrændholtKvinde fik glasskår i hovedet
05 01Frilandsvej 81½-årig dreng fik finger i klemme i dør
07 01Kirke SonnerupFuh, lastbil i grøften
13 01Roskildevej ud for nr. 73Fuh, cyklist påkørt af varebil
17 01Asnæs – HolbækPatient døde i amb. på vej til sygehuset
23 01StenhusvejArb, mand fik skruenøgle i hovedet
27 01Store Merløse – BonderupFuh, bil væltede i grøften
30 01Igelsø, RingstedvejFuh, lastbil i grøften
30 01MårsøFuh, mc mod lastbil
31 01VinstrupFuh, knallert væltede
04 02Hovedvej 4 ved Elverdams ÅFuh, isglat, varebil væltede i åen
04 02Smedelundsgade ved nr. 10Ældre kvinde faldt i glat føre
07 02Hovedvej 4 ved DrusebjergFuh, bil i grøften, ips
19 02GrevingeFuh, 7-årig dreng faldt ud fra bil u. kørsel
23 02TølløseFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
23 02Dragerupvej 204-årig pige faldt i gryde med kogende vand
23 02Skov VallenderødFuh, cyklist væltede
23 02Holbæk, Tåstrup75-årig mand kvalt af sveskesten, #
02 03Gislinge, Hovedvej 4 – FlægkærFuh, 4 biler i sammenstød, ips
05 03Skovvejen ved AlgestrupFuh, Lloyd varebil væltede
06 03Holbæk GodsbanestationArb, lastbil ramt af jernbanevogn
12 03Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
13 03Hovedvej 4 ved ÅgerupFuh, bil mod lysmast og i grøften
28 03Tæt ved ZR HolbækFuh, bil påkørte hund, der måtte aflives
07 04Holbæk-egnenRegn = flere fastkørte lastbiler + traktorer
10 04Kirke Eskilstrup, værkstedArb, lærling fik jernstang i hovedet
13 04Stenmagle – UgerløseFuh, bil i grøften, ips
14 04Hovedvej 4 ved SvinningegårdFuh, varebil med beruset fører væltede
22 04Stestrup ved mejerietFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
25 04StubberupFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
25 04Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
02 05Strandmøllevej 144, træuldsfabrik8-årig pige fik træuldsballe i ansigtet
11 05Ved Holbæk, sygehjemUng kvinde faldt = benbrud
11 05Ved Holbæk, alderdomshjemÆldre kvinde faldt = lårbensbrud
11 05Munkholmvej 581½-årig dreng faldt ned fra 2. sals højde
14 05Ladegårdsalléen – RingstedvejFuh, cyklist væltede
25 05UgerløseFuh, knallert væltede
27 05Nykøbingvej ved MårsøFuh, kvie løb ind i lastbil og forsvandt
27 05Nykøbingvej ved MårsøFuh, kvie løb ind i anden lastbil og forsvandt
30 05Skimmede, HjortholmsvejFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
01 06KnabstrupFuh, scooter ned ad skrænt, 1 kvæstet
10 06Ugerløse, Tølløsevej – NyrupvejFuh, cyklende kvinde ud foran varebil
10 06Hellestrup, moseDyreredning
15 06SnevreFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
17 06Kirke Eskilstrup ved ThorskovgårdFuh, mc forulykkede
17 06Munkholmvej ved BredetvedFuh, kvinde løb ud foran bil
22 06Holbæk, Holbæk PapfabrikArb, mand reddet fra styrt af kollega
22 06Holbæk-egnenTørke = ZR vander jordbær og kartoffelagre
24 06Nr. Jernløse, Vommevad Forsamlingsh.Fuh, scooter med beruset fører væltede
26 06Roskildevej – BorgmestergårdsvejFuh, bil mod knallert
26 06Mørkøv, idrætspladsZR overrislede pladsen med 30 mm vand
26 06St. Merløse, OrdrupÆldre kvinde faldt om med hedeslag
10 07HellestrupDyreredning
10 07Kalundborgvej ved StenhusvejFuh, varebil tabte 10 store vinduesruder
13 07Ringstedvej ved nr. 6Fuh, scooter mod parkeret veteranbil
16 07Nørre VallenderødDyreredning
16 07Udby, BognæsFuh, scooter mod lastbil, 1 kvæstet
21 07MørkøvKvinde fik ildebefindende i turistbus
27 07Store TåstrupTørlagt brønd blev fyldt med vand
03 08Omfartsvejen ved LangerødFuh, bil mod bil
03 08Jyderup Lyng, LyngvejFuh, mc mod bil, + ZR Nykøbing S.
06 08Hovedvej 4 ved DrusebjergFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet, + Falck
10 08MunkholmvejFuh, mc mod varebil
11 08UgerløseFuh, cyklende mand ud foran varebil, #
14 08MunkholmvejFuh, knallert mod bybus
15 08Ved Kirke EskilstrupDyreredning
17 08Avdebo3-årig pige faldt ned fra loft
17 08Holbæk HavnFuh, knallert væltede i jernbanespor
19 08Skov Vallenderød, SortemosegårdDyreredning, tyr i mødding
20 08Holbæk Fjord2 drenge kæntrede med robåd
24 08Tuse Næs, UglerupFuh, scooter væltede ud for Brugsen
27 08Høve BorrevangArb, mand faldt ned fra kornlæs
28 08Mørkøv ved TorbenfeldFuh, knallert mod varebil
29 08Ordrup3-årig dreng faldt gennem kældervindue
05 09HagestedLøbsk halmafbrænding, + Bv
09 09SkolegadeFuh, mc mod svingende mc, 1 kvæstet
15 09Algestrup14-årig dreng skød sig i benet med jagtgevær
19 09Smedelundsgade – Kastanievej49-årig mand segnede død om på gaden, #
21 09Nørreled 15Kvinde faldt på trappe
28 09KvanløseForsvundet so fundet med 9 smågrise
02 10Omfartsvejen ved Tveje MerløseFuh, cyklist ud foran ZR-Kalundborg-amb.
02 10Biltris, Biltris Gade – ElverdamsvejFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
03 10Nyrup ved Store MerløseFuh, mc væltede i vejsving, 3 kvæstet
05 10Ved Stigs BjergbyFuh, Lillebil påkørte el-mast, ips
06 10KvanløseUndsluppen so med smågrise bragt hjem
12 10Asnæs – FårevejleFuh, beruset kanllertkører væltede
12 10Store TåstrupFuh, cykelrytter mod holdende bil
19 10Undløse, Mørkøvvej ved DamgårdFuh, bil vætede, 2 kvæstet
24 10Tølløse, TølløsevejFuh, scooter forulykkede
26 10Hagested7-årig pige skoldet af kogende vand
26 10Holbæk IdrætsparkFodboldkamp = et benbrud
26 10Nørre JernløseFuh, bil mod bil, flere kvæstet, + Falck
26 10Skimmede11-årig pige slået bevidstløs under leg
29 10Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
29 10Hesseløvej 877-årig kvinde fundet syg, pgl. døde, #
31 10Roskildevek ved nr. 87Fuh, knallert mod cyklende kvinde
09 11KvanløseFuh, 13-årig gående pige påkørt af bil
09 11Mørkøv – SkamstrupFuh, mc mod knallert, 2 kvæstet
09 11Orø, Brøndevej ved mejerietFuh, bil mod elmast, ips
09 11Kvanløse ved mejerietFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
16 11Munkholmvej ved MunkholmFuh, bil mod bil, ips
20 11SofievejFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
23 11Nykøbingvej syd for GundestrupFuh, bil forulykkede, ips
23 11GundestrupFuh, 12-årig cyklende dreng mod lastbil, #
07 12ButterpSnestorm = fastkørt jordemoder hjulpet fri
07 12Holbæk-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
09 12Hellestrup5-årig dreng faldt = armbrud
10 12Hovedvej 4 ved Kirke SåbyFuh, varebil mod lastbiltog, ips.

19 12Ved GislingeFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
25 12Hovedvej 4 ved TrønningvejFuh, 3 biler i sammenstød, 1 omkom, #
04 01 1960HerrestrupFuh, mc mod lastbil, mc'en omkom, #
18 01UndløseFuh, lastbil mod lastbil
20 01Veddinge, smedeværkstedArb, 23-årig mand fik beholder over sig, #
20 01Holbæk Fjord18-årig pige reddet fra drukning
23 01Forretningen HamiArb, kvinde faldt på trappe
02 02Holbæk HavnArb, mand gasforgiftet i udgravning
10 02Smedelundsgade – RosenFuh, cyklist ud foran bil
13 02Kolding – Holbæk CentralsygehusPatientoverførsel til Holbæk
18 02Vipperød, RoskildevejFuh, bil væltede i grøften i glat føre, ips
22 02SigersholmArb, mand fik ladeport ned over sig
12 03Ved Gundestrup FærgekroFuh, cyklist væltede
19 03GundestrupFuh, cyklende kvinde væltede
19 03Holbæk JernbanestationZR ass. ved nedrivning af togremise
04 04SmithsvejFuh, mc mod bil
26 04Kvanløse, mejeriArb, mejeribestyrer kulilteforgiftet
30 04Lille Grandløse, Hovedvej 4Fuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
03 05Chr. Hansensvej 18Kvinde faldt på trappe = hjernerystelse
04 05Adlers Allé syd for GislingeFuh, kreaturbil mod elmast, + ZR NykøbingS.
09 05Munkholmvej – ØsterledFuh, cyklist kørte mod bybus
09 05Gundestrup7-årig dreng fik foden i hydraulisk lift
14 05Borgm. N.E. HansensvejFuh, knallert ud foran bil ved Munkholmvej
24 05Mårsø9-årig pige forskar sig på rude
30 05Ugerløse, omrejsende tivoli12-årig dreng faldt ned fra luftgynge
30 05Mørkøv, TvedeFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
30 05Holbæk, OmfartsvejenFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
02 06Holbæk, markedspladsKvinde faldt syg om
03 06Trønninge, TrønningevejFuh, knallert væltede
14 06Kvanløse Havremark15 mdr. dreng skoldet af kogende vand
16 06Tjebberup, Dragerupvej 20Dyreredning
16 06DøjerupFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
18 06Nykøbing F. - HolbækZR kørte ødelagt Holbæk-bil til Holbæk
04 07Ved BredetvedFuh, cykelrytter styrtede
05 07Undløse, Asfaltfabrik ColasArb, mand klemt mellem 2 lastbiler
06 07OmfartsvejenFuh, 13-årig cyklene dreng ud foran bil
11 07Holbæk, RoskildevejFuh, kvindelig cyklist mod holdende lastbil
11 07AtterupArb, mand kvæstede finger i kværn
22 07Munkholmvej – NørreledFuh, bil svingede ind foran mc, 2 kvæstet
25 07GundestrupFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
28 07Roskildevej ud for nr. 26Fuh, 15-årig cyklende dreng væltede
29 07Ved Svinninge VejleKvie uskadt efter påkørsel af tog
01 08Holbæk Havn, lagerbygningArb, mand faldt ned fra stillads, omkom, #
03 08Tølløse ved kirkenFuh, mc væltede, 1 kvæstet
12 08KvarmløseFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
15 08Tølløse, Kvarmløsev.-Hjertebjærgv.Fuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
22 08Kirke EskilstrupArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
23 08Fårevejle - AsnæsFuh, mejetærsker i grøften, + ZR Nykøbing
23 08Munkholmvej 83Kvinde forskar benet på græsslåmaskine
24 08Svinninge – Holbæk, MøllebakkenZR slæbte sandsigerskes vogn til Holbæk
31 08Stestrup ved mejerietFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
01 09Holbæk, firma F.O.FrederiksenArb, mand forbrændt under svejsning
03 09Gl. Tølløse, præstegårdArb, mand faldt ned fra loft over kostald
05 09Slagelsevej syd for AkselholmFuh, bil i grøften, ips
05 09Holbæk Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
07 09Holbæk Havn ved Taxa's vagtstueFuh, hestevogn med højt læs rev ledning ned
13 09Undløse, TømmerupFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
17 09Holbæk JernbanestationZR ass ved aflæsning af 26 kabeltromler
19 09Lille Grandløse, Hovedvej 4Fuh, varebil forulykkede, + Falck
21 09AlgestrupArb, mand fik læssegrab i hovedet
21 09Vipperød, Hovedvej 4Fuh, bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
23 09FårevejleFuh, knallert mod rækværk
23 09Ahlgade 72-årig pige faldt 8 m ned fra vindue
26 09Fårevejle ud for mejerietFuh, cyklende kvinde væltede
29 09Vindekilde, KalundborgvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
03 10Tåstrup, PolitistationHolbæk-bil slæbt hjem til Holbæk
07 10Kelstrup, HolbækvejFuh, lastbil forulykkede, + ZR Nykøbing S
19 10Ved Udby3-årig dreng fik greb i kæben
19 10Labæk – MunkholmvejFuh, cyklist påkørt af påvirket flugtbilist
27 10Ved StenlilleFuh, bil forulykkede, 6 personer, 1 kvæstet
28 10Tuse Næs, GuredeFuh, bil mod vejtræ, ips
31 10Holbæk, kaserneArb, soldat påkørt af militær-jeep
31 10EngelstrupFuh, bil væltede rundt, ips
02 11Munkholmvej – ØsterledFuh, cyklist svingede ud foran taxa
10 11Smedelundsgade – KastanievejFuh, bil mod cyklist, 1 kvæstet
11 11Munkholmvej - IsefjordsvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
14 11Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
16 11Stestrup Old11-årig pige kørt over af traktorvogn på mark
16 11Smedelundsgade ved nr. 20Fuh, cyklist mod oplukkende bildør
18 11IsefjordsvejFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
21 11Havnevej ved nr. 46Fuh, bil mod parkeret bil, ips
22 11TuseFuh, cyklende kvinde ud foran bil
25 11Ugerløse, BonderupvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
05 12Munkholmvej ved nr. 83Fuh, knallert mod parkeret bil, i kvæstet
12 12FrenderupFuh, traktor ud over skrænt, + ZR Nyk. S
22 12Holbæk-egnenMange fastkørte traktorer på markerne
30 12TolsagerFuh, cyklende mand påkørt af varebil
31 12 1960Kirke HyllingeFuh, bil væltede rundt, ips
31 12 1960Ved HolbækBevidstløs ung mand lå på kørebanen
01 01 1961Ved HolbækFødende kvinde bragt til sygehuset
07 01Sønderstrup – Kirke EskilstrupFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
23 01LabækFuh, scooter mod parkeret lastbil, 2 kvæstet
23 01Munkholmvej ved nr. 4Fuh, ældre mand gik ud foran varebil
23 01Roskildevej - AkacievejFuh, kvinde faldt ud af bil under kørsel
28 01HolbækArb, mand forskar hånden ved fald på kontor
01 02HolbækFuh, kvinde påkørt af scooter
02 02KvanløseFuh, bil i grøften i sneglat føre, ips
03 02Nyvænge ved ØstrupFastkørt BP-tankbil med 12.000 l benzin
06 02Skov VallenderødFuh, lastbil mod tankbil i glat føre, ips
06 02Omfartsvejen syd for HolbækFuh, minibus mod hus på lastbil, 1 kvæstet
08 02Holbæk – UndløseFuh, autosprøjte væltede under udrykning, ips
22 02Ordrup – Fårevejle ved konditoriFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
25 02Nyvang, NyvanggårdArb, mand faldt ned fra stige
04 03TølløseFuh, bil mod parkeret lastbil, 3 kvæstet
07 03Holbæk, Hotel RoyalGæst forskar sig på rude
08 03Fårevejle, andelsmejeriArb, centrifuge eksploderede, 1 kvæstet

16 03Kalundborgvej ved SlotsvejFuh, 83-årig cyklende mand væltede
29 03Hovedvej 4 ved Tuse kirkeFuh, bil i grøften, ips
01 04Holbæk-egnenSnestorm = mange kørselsuheld + stormskader
01 04Bakke ved LumsåsSnefald = biler kunne ikke forcere stejl bakke
17 04TømmerupFodboldkamp = spiller fik benbrud
17 04Herrestrup – FrenderupMand fundet bevidstløs i vejgrøft
18 04FrenderupFuh, 14-årig dreng væltede med ny cykel
24 04Stestrup Old, BjergmarksgårdFuh, døv kvinde væltet af tankbil
24 04Mørkøv, Kongsdal41-årig mand (passager) sank død om i bil, #
29 04VipperødFuh, 10-årig dreng med legevogn ramt af bil
01 05AsnæsKælderbrand = mand forbrændt
01 05Tølløse, KvarmløsevejArb, kvinde kvæstet af væltet donkraft
02 05Ved GundestrupFuh, knallert væltede på ujævn vej
04 05UndløseFuh, 2-årig dreng påkørt af mælkebil
04 05Holbæk – Bispebjerg HospitalAkut patientoverførsel til København
10 05Jernbanepladsen ved NygadeFuh, mc mod holdende rutebil, 2 kvæstet
12 05ØstrupFuh, beruset mc væltede
17 05ØstrupFuh, militær-mc mod vejsten, 1 kvæstet
23 05Vejkryds nær SofienholmFuh, bil mod bil, ips
29 05Høve, Høve StrædeFuh, bil mod opbremsende bil, ips
01 06Omfartsvejen – RingstedvejFuh, bil kørte ud i lastbil, ips
06 06HerrestrupFuh, 5-årig cyklende dreng væltede
10 06TrønningeFuh, bil forulykkede, ips
12 06Chr. Hansensvej10-årig dreng forskar sig på knust rude
19 06MunkholmvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
19 06SoderupFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
19 06Biltris – SkibbyFuh, bil mod vejtræ og i brand, 1 kvæstet, + Bv
21 06Absalonsvej, SlotsmarksskolenZR installerede ny kedel i varmecentral
22 06JernbanepladsBisværm på bil
24 06Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, + Falck
30 06Roskildevej – OmfartsvejenFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
01 07Tuse LågevejFuh, bil ud foran scooter, 1 kvæstet
05 07Brogade – Isefjords AlléFuh, bil mod lastbil, ips
10 07Østre Anlæg10-årig pige fik gynge i hovedet
11 07Kalundborgvej ved StrandparkenFuh, bil ind i hæk, ips
12 07Gl. Hagested – GislingeFuh, militærbil bakkede mod bil, ips
13 07RiisFuh, bil påkørte hønsegård, 1 kvinde kvæstet
13 07Mårsø, NykøbingvejFuh, 14-årig cyklende dreng mod parkeret lastbil
17 07Store Tåstrup ved kirkenFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
18 07Holbæk ved CentralsygehusetFuh, lastbil tabte flere kasser med tomme flasker
20 07Roskildevej – OmfartsvejenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
03 08VindekildeFuh, knallert væltede
08 08HolbækÆldre mand fik ildebefindende under gåtur
09 08Holbæk – Kbh. MilitærhospitaletPatientoverførsel med 13-årig spejderdreng, #
10 08Tingerup, HvalsøvejFuh, knallert ud foran bil, 18-årig dreng: #
11 08MunkholmvejFastkørt rutebil
14 08Veddinge, SandvangArb, mand faldt ned fra tag
14 08Borgmester N. E. HansensvejFuh, cyklende kvinde ud foran bil
17 08Holbæk Jernbanestation71-årig kvinde sank død om, #
23 08Ringstedvej – OmfartsvejenFuh, lastbil mod lastbil, ips
26 08Holbæk, RoskildevejFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
04 09Fælleden i HolbækKvinde ramt af landende svævefly
11 09TølløseFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
18 09Mårsø, jernbanestationFuh, knallert forulykkede på sporarealet
20 09Bårup, BårupgårdArb, mand fastklemt under væltet traktor
21 09Nær AggersvoldFuh, bil mod vejtræ, ips
25 09Holbæk, håndboldhalHåndboldkamp = spiller kvæstet
05 10Nær BukkerupFuh, bil mod vjtræ, 1 kvæstet
07 10Holbæk - KøbenhavnPatientoverførsel til København
09 10UndløseFodboldkamp = spiller fik benbrud
11 10Holbæk, firma ”Kemovit”Arb, mand fik tagplader ned over sig
18 10UgerløseFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
18 10Skovvejen, Mørkøv – KnabstrupFuh, tankbil i grøften, ips, + ZR Roskilde
19 10SøstrupIld i garage med 2 knallerter, + Bv
21 10Fårevejle, DLAMArb, mand faldt i værksted = benbrud
21 10StenlilleFuh, 15-årig dreng påkørt af spiritusbilist
24 10Roskildevej ved nr. 95Fuh, mc mod svingende varebil, 1 omkom, #
25 10Ved SnævreFuh, lastbil kørte i grøften, ips
26 10Ulkestrup½-års pige faldt ned fra bord = benbrud
31 10Ulkestrup, ÅmosenFastkørt bulldozer
01 11Smedelundsgade – KarensmindevejFuh, lastbilhænger mod barnevogn, 1 kvæstet
02 11KalundborgvejUng mand faldt på vejen
02 11Munkholmvej – NyvejFuh, cyklende kvinde ud foran bil, 1 kvæstet
11 11Havnevej ved gasværkFuh, bil mod bil, ips
16 11Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, bil mod holdende lastbil, ips,+ZR Roskilde
18 11Holbæk, vaskeri ”Thorvask”ZR ass ved installering af ny stor vaskemaskine
20 11MunkholmvejFuh, knallert svingede ud foran bil, 1 kvæstet
01 12Nørre VallenderødMotorsport = fastkørt deltagerbil
01 12Nørre VallenderødFastkørt ZR-Holbæk-kranbil
05 12Munkholmvej nær StrandmøllevejFuh, 11-årig cyklende pige ud foran varebil
08 12ZR HolbækKDAK afholdte lygteeftersyn af folks biler
09 12Ahlgade ved nr. 28Fuh, cyklende dreng påkørt af bakkende bil
11 12Sønder AsmindrupFuh, lastbil kørte i grøften, ips
18 12Kirkestræde73-årig mand sank død om på gaden, #
26 12StenlilleFuh, bil mod bil, ips
04 01 1962AllerupFuh, bil i grøften i glat føre, ips
04 01ÅgerupFuh, bil i grøften i glat føre, ips
06 01Asnæs, Esterhøjvej ved EllegårdFuh, cyklende mand påkørt af bil
11 01Nykøbingvej ved MårsøFuh, bil mod opbremsende/svingende bil

13 01Holbæk Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
16 01Kalundborgvej – StenhusvejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
17 01Hagested HuseFuh, traktor påkørte vejtræ, 1 kvæstet
23 01ParallelvejArb, mand blev ramt af pumpe i brystet
06 02StrandmøllevejFuh, mand gik ud foran bil = 2 benbrud
10 02Kirke Hvalsø, RoskildevejFuh, lastbil væltede ned i grusgrav +ZR Rosk.
12 02SvinningeStorm rev tagplader af bygning
13 02Tuse NæsStorm = træ ved at vælte ned over hus
14 02BrændholtFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet
20 02Munkholmvej ved nr. 104Fuh, bil mod svingende bil, ips
20 02Skov ved RegstrupLastbil med kævler kørt fast ved bæk
21 02Sønder AsmindrupVæltet ”bytræ” fjernet af ZR
26 02Kirke EskilstrupFuh, 5-årig pige påkørt af bil
26 02Holbæk – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
26 02Høve, Høve StrædeFuh, bil i grøften, 4 lettere kvæstet
05 03Kalundborgvej – StenhusvejFuh, knallert væltede
10 03Mørkøv, ved TorbenfeldFuh, militær-lastbil i grøften, 2 kvæstet
10 03Dramstrup – HanerupFuh, soldat påkørt af militærbil, 1 kvæstet
14 03SøstrupSoldat faldt ned fra loft på gård
19 03NygadeMand fik ildebefindende
22 03 Vipperød MarkArb, mand faldt ned fra stige
22 03Roskildevej – HøjenFuh, cyklende mand ud foran bil
28 03OrøvejIldløs i villa, + Bv
30 03Ved SoderupFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
02 04Ahlgade 24, Bondestandens S.kasseZR flyttede box-skab fra Nygade til Ahlgade
16 04Fårevejle, forsamlingshusUng mand faldt på trappe
16 04Brolæggerstræde 20Ung mand faldt på trappe
16 04Dragerupvej ved DragerupgårdFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
17 04Hovedvej 4 nær ElverdamsvejFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
01 05JyderupFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
01 05Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
05 05Kalundborgvej ved RørsangervejFuh, lastbil tabte en junge med piskefløde
10 05Soderup ved kirkenFuh, knallert mod holdende bil
11 05SmedelundsgadeFuh, knallert væltede
16 05Holbæk – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
21 05Mårsø, NykøbingvejFuh, mc mod opbremsende bil, 1 kvæstet
23 05Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, bil forulykkede, ips
28 05Hovedvej 4 ved Marup ved ElverdamFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
04 06Smedelundsgade – LabækFuh = Falsk Alarm, intet hændt
12 06Plejerup HuseMand sank død om i hjemmet, #
15 06Sibberup – TorbenfeldFuh, rally-bil væltede under løb, ips
16 06Hovedvej 4 ved Elverdams KroFuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
18 06LabækFuh, cyklende skolepige væltede
20 06Munkholmvej ved købmandFuh, knallert ud foran bil
22 06Ulkestrup ved møbelfabrikFuh, lille pige påkørt af mælkebil
25 06Kirke Hvalsø – Store MerløseFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
26 06Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, bil forulykkede, ips
09 07Omfartsvejen – RingstedvejFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet
09 07Munkholmvej – StrandmøllevejFuh, cyklende mand ud foran bil, 1 kvæstet
10 07GundestrupFuh, knallert væltede, 1 lettere kvæstet
14 07Gundestrup ved FærgekroenFuh, knallert ud foran bil
18 07Fårevejle Stationsby, TuborgvejFuh, 9-årig cyklende dreng ud foran bil
19 07Munkholmvej – SamsøvejFuh, scooter mod svingende militær-lastbil
20 07Fårevejle, EgedalArb, mand ramte låret med rundsav
28 07Asnæs, StoregadeFuh, 10-årig cyklende pige ud foran mc
28 07Markeslev - BognæsMuligt fuh = sovende mc ved sin mc, ej fuh
29 08MunkholmvejFuh, cyklende skoledreng væltede
03 09MarupFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
03 09Ved LøvenborgHolbæk Bv kørte fast med autosprøjte
08 09HolløseFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
14 09EngelstrupArb, mand kvæstede hånden i tærskeværk
17 09Kvanløse, nær Ny KroFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
18 09Hovedvej 4, ElverdamsbakkenFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
24 09Ved UndløseFuh, militær-jeep væltede, 3 kvæstet
24 09SkimmedeFuh, militær-jeep væltede, 2 kvæstet
25 09Sønder Jernløse, ÆrtebjerggårdArb, mand faldt ned fra kornlæs
25 09Holbæk, Thor-VaskZR ass ved installering af ny dampkedel
27 09Kirke EskilstrupFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
02 10GrandløseFuh, bil punkterede og i grøften, ips
06 10Holbæk Sygehus – MilitærhospitaletPatientoverførsel til København
08 10Tuse, Hovedvej 4 – NykøbingvejFuh, mc mod vendende bil, 2 kvæstet
10 10OmfartsvejenFuh, lastbil kørte i grøften, ips
12 10Grevinge, bageriArb, mand forbrændt af stikflamme
05 11Undløse ved kirkenFuh, knallert mod kirkemur, 1 kvæstet
05 11Kisserup – Løserup StrandFuh, 16-årig dreng væltde med bil, 2 kvæstet
05 11Gl. Skovvej ved Nykro ved KvanløseFuh, bil mod svingende varebil, ips
06 11Nørre Vallenderød, EllegårdArb, mand kulilteforgiftet i lade med traktor
12 11St. Merløse, Bonderupvej – BygadenFuh, Holbæk-bil væltede, ips
20 11Fårevejle, Adlers AlléFuh, mc mod svingende traktor, 1 kvæstet
27 11GudmandstrupFuh, militærlastbil gennem mur i svinestald
28 11AhlgadeFuh, kvinde påkørt i fodgængerfelt
03 12Munkholmvej ved ”Ora-tankstation”Fuh, mc væltede, 1 kvæstet
10 12LabækFuh, cyklende kvinde ramt af bildør
12 12Fælleden – Holbæk SygehusPatientoverførsel til sygehuset (fra Hesselø)
17 12HolbækZR ass ved juleoptog gennem byen
18 12Jyderup – TornvedFuh, traktorvogn med mælk forulykkede, ips
22 12Holbæk-egnenNogle biler med startvanskeligheder
24 12SøbyGårdbrand, + Bv
29 12Kirkestræde (1), Amsøs BolighusSprængt vandrør = stor vandskade


Tilbage