Ringsted


Stationshistorie:
Ringsted
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 203 - 205
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Ringsted

Vognparade på ZR's mønsterstation i Ringsted omkring 1949.
Vognpark i Ringsted 1961:
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nørregade 90
Kranvognsstation
25.10.1930 - 25.6.1943:
Harald Neumann
65
Fra 1931: 550
ZR
Nørregade 90
Redningsstation / Entreprenørafdeling
26.6.1943 - 2.11.1943:
Jørgen Wiboltt
3.11.1943 - 31.7.1944:
Harald Neumann
1.8.1944 - 14.12.1945:
Hugo Eiler Olsen
15.12.1945 - 31.12.1962:
Vagn Lohse Hansen
Fra omkring 1. januar 1943 drevet a Meta mellem ZR og Harald Neumann

Historie:
Harald Neumann i Ringsted fik en helt særlig betydning for ZR. Han var med ved oprettelsen af station straks efter bruddet med Falck i 1930, og i ZR's første år var han på forskellig måde med til at støtte korpset økonomisk, navnlig ved finansiering af Monospar ambulanceflyvemaskinen i 1939. Allerede ved åbningen i 1930 var der indgået aftale med sygehuset om kørsel med sygehusets ambulance for ZR's abonnenter. 23. juli 1931 blev der indgået aftale mellem ZR og I/S Ringsted Motorsprøjte (Et fælleskommunalt brandvæsen) om assistance med skumsprøjte og 800 m/l motorsprøjte, hvilken aftale løb til 1938. Som følge af det tætte samarbejde med Ringsted Brandvæsen, og formentlig i øvrigt for ikke at ligge under for Falck i Ringsted, som havde brandslukning for landkommunerne, var stationen fra 1943 udstyret med en kombineret brand- og katastrofevogn, selvom man ikke havde brandslukningsforpligtelser. I september 1943 overtog ZR sygekørselen for sygehuset. Samtidig byggede Neumann ny station med fire porte ud mod den befærdede Roskildevej (nuværende Nørregade), og indgik a Meta aftale med ZR, der lejede sig ind i Neumanns lokaler. Et udkast til a Meta aftalen mellem Neumann og ZR er bevaret. Det fremgår bl.a. at stationen skulle dække følgende kommuner: Stenmagle, Store Taastrup, Kirke Eskildstrup, Jystrup-Valsølille, Borup-Kimmerslev, Nr. Dalby, Gørslev, Ørslev, Øde Førslev, Aversi, Tybjerg, Sandby-Vrangstrup, Glumsø-Bavelse, Næsby-Tyvelse, Vester Broby, Alsted-Fjenneslev, Slaglille-Bjernede, Sorø, Kirke Flinterup, Gyrtinge, Haraldsted-Allindemagle, Vigersted, Kværkeby, Vetterslev-Høm, Bringstrup-Sigersted, Benløse, Ringsted Landsogn og Ringsted. Det fremgår endvidere, at stationens materielbeholdning blev opgjort til kr. 24.300, hvoraf ZR og Neumann skulle eje hver halvdelen, ligesom de hver skulle afholde halvdelen af omkostningerne og have halvdelen af indtægterne af stationen. Også stationens økonomi fremgår af materialet. Korpset havde kun 11% af distriktets 8.000 husstande, men man forventede ved anlæggelse af en ny station at kunne tegne 1/3 af alle husstande i distriktet, hvilket ville give kr. 25.000 i årlig indtægt, hvortil kom indtægter ved kørsel for kommuner, regningskørsel og entreprenørarbejde. Udgifterne incl. husleje til Neumann med kr. 1.500 samt afskrivninger og lønninger var ansat til kr. 17.900 årligt. Et regnskab for 1946 viser, at det kom til at gå over al forventning - både med indtægter og udgifter. Abonnementsindtægten nåede det år op på kr. 47.821 og indtægterne ved udrykninger på et næsten tilsvarende beløb, således at stationen kom til at omsætte for kr. 93.349 i 1946, hvilket var tre gange mere end f.eks. Roskilde. Udgifterne fulgte pænt med, bl.a. var lønningerne tre gange højere end estimeret, men alt i alt kom stationen til at give kr. 18.000 i overskud. Ringsted blev en af ZR's mønsterstationer. Neumann købte selv vogne hjem, og stationen havde derfor altid det nyeste materiel, navnlig ambulancerne, og som reklame blev de nye vogne ofte kørt frem foran stationen, når der var stærk trafik til færgerne. Når vognene havde kørt nogle år hos Neumann, blev de solgt til ZR til andre stationer. Under Ringsted blev desuden drevet entreprenørafdeling, med GMC kranvogn, blokvogn m.v. i hvilken forbindelse det i 1958 blev nødvendigt at udbygge stationen med seks garager.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Den 17. september 1943 kom et engelsk Halifax fly på vej til Polen i ildkamp med tyske jagere. Flyet kom i brand og faldt ned i et husmandssted ved Slaglille, hvorved fem personer omkom. Fem besætningsmedlemmer omkom, en flygtede og blev taget, men den syvende, en polak, overlevede, og blev bragt til Ringsted Sygehus, hvor tyskerne posterede vagter på gangen. Efterhånden som polakkens tilstand blev bedre, traf første-reservelæge Lenler-Eriksen aftale med stationsleder Wiboltt om, at man skulle hjælpe polakken med flugt. Ved hjælp af en stige fik man polakken ud af vinduet og bragt til ZR-stationen, hvorefter han i nyt tøj i en ambulance blev sendt til København, og derfra Sverige. Se nærmere detaljer i bogen Zone-Redningskorpset i København under besættelsen.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Vagn Lohse Hansen blev ikke stationsleder i Ringsted, men blev mod sit ønske forflyttet til Sorø som stationsleder sammen med entreprenørafdelingen. Han døde af sygdom i 1964, kun 53 år gammel.

Assistancestatistik:
År19451946194719491950195119521953195419561957196019611962
Antal15262060217828763611361537543718459749973481427446554634

Effekter på museet fra stationen:
Højttaleranlæg, Opel Blitz 1953 katastrofevogn, vogn 433, kasser til katastrofemateriel og gasdragter, taljer til entreprenørarbejde, a Meta kontrakt mellem ZR og Harald Neumann.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1957587Ford Thames 1956567Katastrofevg. Opel 1953433
Ford Customline 1959766Unimog 1957599Varevg. Volvo 1957612
Mercedes 1962877Pumpe Chevrolet 1930314
EntreprenørafdelingEfterløber Auto-DanUkendtPumpe Ford A 573
G.M.C. 1944659
Blokvogn 25 ton Varig Ukendt
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Ringsted

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
RINGSTED
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
23 06 1939KløvestedFuh, lastbil kørt i grøften
25 10LevetofteFuh, Taxa mod vejtræ
02 01 1941BalstrupvejSyg hest transporteret til dyrlæge
26 03SlagelsevejFuh, lastbil kørt i grøften
23 07 1943Ringsted JernstøberiStørre ildløs
24 07ZR RingstedNy station indviet
25 08FarendløseFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 08Slimminge, TvedegårdNedtagning af vindmølle
31 08Ud for ZR RingstedFuh, cyklist væltet
31 08Ud for ZR RingstedFuh, cyklist nr. 2 væltet
19 10Haraldsted SøDrukneulykke = 2 reddet, 1 omkom #
13 11Benløse SkoleArb, fik bjælke ned over den ene hånd
18 11JernbanestationenVild kvie stak af, blev ikke fundet
17 12DalbyFuh, lastbil kørte i grøften
30 12Ringsted, TorvetFuh, 83-årig mand gik ind i kørende lastbil

02 01 1944RingstedVådeskud med haglgevær, mand ramt i ansigtet
02 01Ringsted SygehusOvennævnte mand overført til Rigshospitalet
31 01Benløse12-årig dreng blev slæbt efter en hest
18 02BalstrupvejArb, faldt ned fra nybygning
24 04Gyrstinge MejeriArb, fik hånden i en rensemaskine
01 07ØrslevvesterArb, faldt ned fra hølæs
18 07AnlægsvejKvinde faldt på trappe
18 07Ørslev Under SkovenArb, tilskadekommen under sprøjtning
29 07HjelmsølilleÆldre mand faldt i hjemmet
02 08Ordrup13-årig pige faldt ned fra høloftet
07 08HvalsøPumpede 100 T vand op fra vandbeholder
08 08VielstedFuh, cyklist væltet
09 08Roskildevej 64Ældre mand faldt ned fra kirsebærtræ
09 08Ringsted JernstøberiArb, skar foden på en jernplade
14 08Svalmstrup5-årig dreng druknet i tørvemose, #
01 09Roskildevej 126Cbu-er skudt ned
05 09DåstrupDyreredning
30 09SlaglilleFabriksbrand, ZR + Bv
05 10BøllingsvejArb, mand i sammenstyrtet udgravning
13 11Borup, GammerødFuh, stor lastbil i grøften, + ZR Roskilde
16 12Ved SorøIld i tjæreudskilningstårn, ZR + Bv
17 01 1945Ringsted FjerkræslagteriArb, blev slynget rundt med hovedaksel
03 02Tølløse Camembert-fabrikSprængt vandrør = ost for kr. 14.000,- ødelagt
07 03Valdemarsgade 2 AArb, huggede øksen i foden ved træfældning
12 04HaraldstedMand fundet liggende død, sygdom, #
16 04Sorø - RingstedFuh, 6-årig dreng faldt ud af bil i fart, #
28 04NyrupArb, fik en finger i afretteren
30 04HavemøllevejFuh, cyklist med lille passager væltede
15 05VigerstedFuh, cyklist væltet
18 05Ringsted KaserneVådeskudsulykke, oversergent såret
24 05Kværkeby, ViebjerggårdArb, faldt ned på høtyv fra vognlæs
24 05Ved RingstedArb, fik hånden i hakkelsesmaskine
14 06Store Merløse, VanløsegårdIldløs slukket inden ankomst, ZR + Bv
04 07Benløse, Højgård14-årig dreng sparket af hest
19 07RingstedIld i bil, ZR + Bv
20 07Ringsted, LangemosegårdDyreredning, 6 køer faldt i ajlebeholder
20 07Benløse, Roskildevej 133Fuh, lille pige løb ud foran postbil
24 07Gartnerivej6-årig pige faldt på loftstrappe
26 07Ortved, RoskildevejFuh, mand faldt af lastvogn i fart
22 08Ringsted, maskinværkstedArb, bil væltede ned over lærling
10 09RoskildevejFuh, cyklist påkørt af lastbil
29 09BenløseFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
09 10Vetterslev, EgebjergArb, kvinde skar sig på hakkelseskniv
15 10Næstvedvej 2152-årig pige skoldet af kogende svinefoder
23 10SkjoldenæsholmRøgterhus nedbrændt, ZR + Bv
01 11SigerstedFuh, cyklist fundet bevidstløs på vejen
07 11Ringsted PolitistationBevidstløs mand bragt til sygehuset
09 11Estrup, briketfabrikArb, fik læderet en finger
09 11Nørregade, fiskehandelZR måtte tilføre ålebassinet vand
10 11Sct. HansgadeFuh, rutebil kørte baglæns ind i butiksrude
19 11Ringsted, hovedvej 1Fuh, bil mod bil, 3 alvorligt kvæstede
22 11RingstedFuh, kusk faldt ned fra hestevogn
23 11Korsevad, hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ, + Falck
05 12Haslev - RingstedFuh, bil mod vejtræ
24 12Gyrstinge PræstemarkFødende kvinde, fødselshjælper: ZR
24 12NæstvedvejFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af hestevogn
24 12Sct. Bendts KirkeSygdom
04 01 1946Sjællandsgade 12Fuh, 5-årig dreng løb ind i cyklist
07 01TorpetKvinde faldt i hjemmet på sin fødselsdag
07 01SnekkerupGrise-soen faldt gennem isen
23 01Jystrup, MortenstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 02TorvetMand fik tagsten i hovedet
25 02ÅgerupSygetransport fra Ågerup gennem høje snedriver
07 03Torvet - SøgadeKvinde faldt på fortovet
09 03Ringsted1½-årig dreng læderede det ene øje
30 03KværkebyArb, mistede venstre arm i rundsav
08 04Benløse, Slangerup10-årig pige skambidt af lænkehund
11 04NordrupArb, medhjælper sparket af hest
15 04Benløse, eftersøgning i søMand frygtes druknet, blev fundet sovende i høstak
23 04Næstvedvej 213Fuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
09 05Benløse, HolmehaveBeruser fik delirium
14 05JystrupArb, stanget af ko i øjet
16 05Benløse, Vigersdalgård8-årig dreng væltede med cyklen på marken
27 05VanløseFuh, Lille pige påkørt af bil
28 05RingstedFuh, fodgænger påkørt af bil
31 05MulstrupIld i halmstak, ZR + Bv
06 06Store TåstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
12 06Kværkeby MoseArb, kvæstede hånden i drivrem
21 06Sjællandsgade5-årig dreng drak saltsyre
03 07Store EbberupLille pige spiste tabletter
17 07GyrstingeKvinde faldt af hest under rideøvelse
19 07BalstrupvejFuh, 5-årig dreng løb ud foran motorcykel
22 07VetterslevFuh, ung mand væltet med cyklen
27 07NørregadeFuh, bakkende bil påkørte mc, 2 kvæstet
01 08MørupArb, mand faldt ned fra stige
09 08Søndergade 29Kvinde tabte et vindue ned i hovedet på manden
22 08Giesegård AvlsgårdArb, foderelev kvæstet i ryggen
24 08OrtvedSygdom
26 08GyrstingeHåndboldkamp = knæ gik af led
26 08Nørregade ud for ZRIld i kørende motorcykel
09 09Torvet - Sct. HansgadeFuh, påkørt hellefyr ramlede ind i bil
14 09OrtvedArb, mistede 2 fingre i rundsav
19 09Alsted, AlstedgårdMilitærøvelse = korporal såret af et træprojektil
21 09Balstrup78-årig kvinde faldt i hjemmet
09 10HovmarksvejÆldre mand med ildebefindende
18 10GyrstingeArb, hånd læderet i høvlemaskine
18 10TinggadeFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af bakkende bil
19 10Ringsted, danserestaurantUng mand fik krampeanfald
11 11SlimmingeFuh, holdende Køge-ZR-kran påkørt af bil, 1 #
26 11TinggadeKvinde faldt på trappe
28 11Store TåstrupFuh, bil kørte i grøften
16 12Allindemagle, NordgårdenArb, mand kom i klemme under væltet roevogn
16 12TorvetFuh, lastbil med påhængsvogn gled ind i butiksrude
16 12Nabo til ZRArb, mand kvæstet af væltet stige
20 12Ringsted-egnenGlatte veje = mange småuheld
06 01 1947ParkstrædeFuh, rutebil mod bil, 1 lettere kvæstet
09 01JyllandsgadeFuh, droske påkørte holdende droske
27 01NørregadeFuh, københavnsk politibil mod lastbil
12 02BenløseFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
19 02Benløse RundingFuh, 2 biler kørte sammen
24 02Benløse, Roskildevej 136Ild i tørveskur ZR + Bv
26 02NyrupFuh, cyklist væltet
28 02BringstrupOverophedet kakkelovn
03 03Dagmarsgade 15 og 17Gasforgiftning, 3 personer forgiftet
03 03Ny Sankt JørgensgårdSprængt vandrør
07 03JyllandsgadeFuh, bil påkørte parkeret bil
13 03Ringsted Sygehus - Kbh.Lille pige overført til Militærhospitalet
21 03Ringsted JernstøberiArb, fik splint i øjet
24 03Sct. Bendts GadeLille dreng skoldet på armen
24 03VrangeskovArb, øksen smuttede = en fod læderet
24 03Mølle BorupTøbrud = gård under vand, 5 grise druknede
24 03Gørslev, ÆrtebjerggårdTøbrud = gården stod under vand
16 05Ved Tolstrup SkoleFuh, død mand fundet på vejen med cykel #
27 05Hedehusene - Næstved Sygetransport til Næstved sygehus
28 05Køgevej ved MøllegårdFuh, 74-årig kvinde væltet med cyklen
30 05BenløseHåndboldkamp = 13-årig pige brækkede ankelen
03 06Benløse, tømrerværkstedArb, fik hånden i afretteren
06 06Åsø11-årig pige faldt af hest = fik kraniebrud
09 06Sct. Bendtsgade - NørregadeFuh, mc påkørte cyklist
09 06Glumsø ved HøjgårdFuh, cyklist væltet
11 06DagmarsgadeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 06AnlægsvejFuh, mc mod bil
19 06NørregadeFuh, løbsk hest løb ind i ZR-kranvogn
20 06TingerupTørke = vanding af afgrøder
21 06SchaldemosevejSygdom
30 06GyrstingeFuh 2 mc'er væltet i sving, den ene #
30 06Ringsted JernstøberiIld i mc ZR + Bv
01 07Hvalsø, JerndalenDyreredning
04 07Englerup11-årig dreng fald ned fra hestevogn
15 07DagmarsgadeKvinde faldt i sit køkken
15 07AllindelilleArb, rensning af brønd = styrtede ned i samme
15 07Ringsted-egnenMange dyreredninger grundet varmen
16 07JystrupArb, gled på gårdsplads = et brækket ben
17 07Skee3-årig dreng faldt under leg = et brækket ben
22 07Vigersted - ÅgerupFuh, bil i grøften og ind i have
24 07HolbækvejFuh, cyklist væltet
24 07Ringsted-egnenMange dyreredninger grundet varmen
25 07Standard OilMaler overfaldet af hvepse
26 07BøllingsvejKvinde faldt om, sygdom
08 08Stavedsbro, hovedvej 1Fuh, cyklist påkørt af havarerende lastbil
16 08BenløseDyreredning
01 09Ud for ZR-stationenIld i lastbil ZR + Bv
01 09NordrupArb, sparket af en hest
08 09KværkebyFuh, faldt ned fra tørvelæs
15 09Sneslev ved kirkenIld i lastbil ZR + Bv
18 09MøllegadeVejtromle brød sammen i udgravning
18 09BorupFuh, mc mod vejtræ
19 09KærupFuh, 14-årig pige vælter med cyklen
26 09Ringsted JernstøberiArb, ramt i hovedet af wc-cisterne
04 10Sct. HansgadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
04 10Holbækvej ved nr. 59Fuh, kvindelig cyklist påkørt af bil
20 10Næstvedvej, tarmrenseriArb, faldt 4 m ned på gulv
20 10Vestergade 27Kvinde fladt på bopælen
28 10TorvetSygdom
28 10TolstrupDreng faldt ned fa træ
03 11AllindemagleFuh, 1 person forulykket med mc
26 11Lille SvenstrupArb, styrtede ned fra høloft
08 12Ringsted JernstøberiArb, fik 800 kg tung kasse over foden
18 12Borup, Svenstrup, skovArb, ramt i øjet af gren
18 12Sørup, skovArb, ramt af rodstump på det ene ben
30 12TingadeSoldat faldt om, sygdom
02 01 1948Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
07 01SlimmingeFuh, cyklist påkørt af lastbil
08 01RingstedArb, mand fik jernsplint i øjet
13 01TeglovnsvejMand faldt om, sygdom
14 01Sct. HansgadeFuh, kvinde påkørt af lastbil
09 02Benløse ved HagelbjerggårdFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet, 1 død, #
10 02Nørregade 19Fuh, påhængsvogn trillede ind i butik
25 02Ved RingstedFuh, personbil mod rutebil
26 02Ringsted SvineslagteriArb, 14-årig dreng skar sig på kniv
03 03Ringsted, Korsevad BroFuh, bil, ført af 15-årig dreng, mod vejtræ
05 03Amtstue Allé 8Ægtepar gasforgiftet
23 03Kyringe TeglværkStormvejr = lade ved at blæse om
23 03HaraldstedStormvejr = tag blæste af gård
30 03Roskildevej 32Mand faldet og brækkede en arm
30 03VrangeskovMand faldt ned ad skrænt
30 03Restaurant CasinoKvinde faldt på trappe
01 04Sct. Knudsgade 1111-årig dreng faldt i hjemmet
07 04Gyrstinge2-årig pige faldt i vandfyldt kalkkule
26 04Hvalsø - KøbenhavnHurtig patientoverførsel til København
26 04Kongensgade 22Kvinde faldt på trappe
26 04SkellerødvejFuh, løbskkørsel, 77-årig mand kvæstet
26 04Benløse, RoskildevejFuh, bil kørte op bag i lastbil
22 05Ringsted JernstøberiArb, fik 300 kg tungt svinghjul over benet
24 05Dagmarsgade 80Arb, mistede en finger i motorcykelkæde på mc
24 05RingstedFuh, cykelrytter faldt under cykelløb
26 05Haslevvej, jernstøberiArb, fik flydende jern over træskoen
26 05Ringsted JernstøberiArb, mand blev ramt i hovedet af et metalemne
29 05TolstrupFuh, mc kørte i grøften, 3 personer kvæstet
31 05KlosterhavenFuh, 80-årig mand påkørt af lastbil
03 06Ringsted DyrskueArb, mand sparket af hest
12 06NørregadeFuh, cyklist påkørt af bil
22 06Hovmarksvej ved nr. 11Fuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
26 06BøllingsvejUng kvinde forbrændt af primusapparat
29 06Benløse RundingFuh, sættevogn væltet ind i have
21 07Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til København
05 08Haraldsted SøUng mand druknet under badning, #
05 08OrtvedFuh, 5-årig pige ramt af dækrester fra lastbil
06 08Nordrup, NordruplundArb, brækkede benet under tærskearbejde
06 08Haraldsted SøLiget af druknet ung mand fundet i søen
07 08Ringsted6-årig pige brækkede en arm under leg
09 08Sct. HansgadeFuh, cyklist væltet
18 08AnlægsvejFuh, ældre cyklende kvinde væltede, #
18 08Benløse, FluebæksvejKvinde faldt om med ildebefindende
30 08SigerstedFuh, cyklende mand med barn påkørt
07 09Sct. Hansgade, LilletorvFuh, førerløs bil trillede ind i butiksrude
16 09Benløse, HolbækvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 09Dagmarsgade 81Lille pige faldt på trappe
18 09Benløse, KærupFuh, cyklende kvinde væltet
20 09Ringsted-egnenStormvejr = mange assistancer
28 09TorpetDyreredning
23 10NørregadeIld i træskillevæg, ZR + Bv
25 10FjenneslevFuh, lille cyklende pige væltede i stormvejret
29 10Ringsted CementvarefabrikArb, fik en finger i rundsav
29 10Gørslev, Østervang MejeriArb, mand gled og faldt
08 11TorvetSygdom
09 11LilletorvKvinde faldt i butik = en brækket arm
15 11Benløse RundingFuh, cyklist væltet
15 11Benløse RundingFuh, cyklist påkørt af bil
15 11Ringsted-egnenGlatte veje = flere mindre fuh.
16 11Restaurant "City"Beruset mand gik amok og kvæstede sig selv
19 11Benløse, ØstervejKvinde faldt på trappe
24 11OrtvedFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
25 11Ved RingstedLille pige kulilteforgiftet under køretur
02 12RingstedUng kvinde faldt på trappe
03 12Hotel PostgårdenVandhane itu = vand i kælderen
06 12GyrstingeFuh, mc væltet, passageren kvæstet
22 12Brogade 35Kvinde faldt i hjemmet
23 12Ringsted AlderdomshjemKvinde faldt på trappe
23 12DagmarsgadeKvinde faldt på trappe
24 12RoskildevejHavareret bil slæbt væk
24 12AllindelilleFuh, bil væltet rundt
25 12Benløse RundingFuh, bil væltet, 5 personer kvæstet
27 12RoskildevejFuh, bil påkørte og knækkede en hydrant
27 12Høm, NæstvedvejFuh, fodgænger påkørt af bil
18 01 1949Ortved, Hovedvej 1½ m højt jordskred ud over vejen
26 01BorupArb, faldt 6 m ned fra nybygning
26 01Nordrup MejeriArb, mistede yderste led på finger
26 01Høm SkoleDreng faldt i skolegården = et brækket ben
03 02AllindelilleArb, sparket i hovedet af hest i stalden
07 02Kærehave, KøgevejFuh, beruset lastbilfører påkørte cyklist, #
10 02EksercérpladsenRidesport = kvinde faldt af hesten
14 02Rønnedevej 417-årig dreng fundet liggende i blodpøl i sengen
02 03Ringsted CementvarefabrikArb, mand trukket rundt af drivrem
08 03HolbækvejFuh, lastbil i grøften
09 03BenløseFuh, bil mod vejtræ
10 03Vetterslev - RingstedFuh, cyklist væltet
11 03Gyrstinge, HedemoseZR assisterede jordemoder gennem snedriverne
11 03GyrstingeFuh, sneplov kørte i grøften
15 03BenløseKvinde fødte i ZR-ambulance
21 03KongensgadeFuh, 8-årig dreng påkørt og dræbt af mælkebil, #
28 03GyrstingeFuh, cyklist væltet og døde, #
04 04Ortved, Hovedvej 1Fuh, mand påkørt af militærbil
07 04DagmarsgadeLille dreng faldt ned fra køkkenbord
11 04Kirkebjerg, Hovedvej 1Fuh, stormstød væltede bil mod vejtræ
17 04SlimmingeFuh, mc mod bil
09 05Ringsted, nybygningArb, mand fik planke i ansigtet
14 05Sandby4-årig dreng reddet fra at drukne i mergelgrav
16 05Store Merløse - RingstedFuh, cykelløb = cykelrytter væltet
16 05SnekkerupDyreredning
16 05VetterslevFuh, beruset mc påkørte kvinde med barnevogn
17 05Sjællandsgade 377-årig dreng faldt ud fra 1. sal
17 05Benløse, forlystelsespark10-årig dreng faldt ud fra luftgynge
18 05SandbyFuh, cyklist væltet og døde kort efter, #
27 05NæstvedvejFuh, cyklist væltet
28 05GlumsøBevidstløs mand fundet på gaden
31 05RingstedMand fik en hånd i klemme i bildør
01 06GyrstingevejFuh, mc kørte i grøften grundet hest på vejen
05 06Kongensgade - KøgevejFuh, cyklist påkørt af bil og døde, #
06 06StenlilleFuh, mc mod vejtræ, 2 personer kvæstet
10 06Høm ved kirkenFuh, kusk faldt ned fra hestevogn
24 06Hovedvej 1 ved TorpetFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
24 06BenløseHus nedbrændt, drengs leg med ild, ZR + Bv
05 07RingstedArb, mand faldt ned fra båd på lastbil
08 07Ringsted, cementvarefabrikSkybrud = voldsom oversvømmelse
13 07Harhoffs AlléFuh, cyklist ramte træ under flugt fra politiet
15 07SjællandsgadeLille dreng ramt af mursten under leg
16 07Ringsted-egnenSkybrud = mange vandskader
16 07Ringsted Jernbanestation3 godsvogne brændt, ZR + Bv
19 07VinderupArb, gårdejer sparket og trådt på af en ko
26 07RingstedKvinde fik hedeslag
01 08VrangeskovMand på skovtur faldt ned ad skrænt
05 08Allindemagle, HolbækvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
08 08Ringsted JernbanestationMand kvæstede hovedet i toget
08 08ValsømagleFuh, lastbil væltede en højspændingsmast
15 08Årløse, KildegårdMarkbrand, ZR + Haslev og Næstved Bv
22 08RingstedFodboldkamp = flere spillere tilskadekommet
23 08GyrstingeArb, mand snublede under læsning af grise
24 08Kongensgade16-årig dreng overfaldet af en flok unge
24 08RingstedMand fik fanestang i hovedet ved kongresåbning
24 08Tybjerg11-årig dreng sparket af hest
24 08TorpetDyreredning
25 08Valsømagle HuseArb, mand faldt ned fra kornlæs
25 08Fabrikken JasonArb, mand skar pulsåren over
25 08FjenneslevHus nedbrændt og mand kvæstet, ZR + Bv
29 08RoskildeBrugsstjålet bil slæbt til Næstved
05 09Valsølille, KeldeskovFuh, cyklist kørte mod træstamme
07 09Ringsted10-årig dreng fik kuglepenhætte galt i halsen
07 09Ringsted - RigshospitaletOvennævnte dreng overført til København
07 09Nørregade, Fuh, mc mod bil
08 09Ringsted, TorvetOpstilling af 3 T tung transformator
19 09RingstedKvinde blev syg efter håndboldkamp
22 09Ringsted JernstøberiArb, fik en kasse ned over foden
22 09NørregadeFuh, kvinde gik ud foran mc
03 10Store Merløse - NyrupFuh, cyklist kørte ud foran bil
07 10St. Merløse jernbanestation1½-årig dreng ramt af skinnebus
11 10FjenneslevFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
11 10Sjællandsgade ved nr. 4Fuh, 6-årig dreng løb ud foran cyklist
17 10Harhoffs Allé - HovmarksvejFuh, mc væltede
17 10Benløse, Vigerdalgård11-årig dreng kørt over af roevogn
24 10Ugerløse3-årig pige fik varm kaffe ned over ryggen
26 10KongensgadeFuh, cyklist påkørte parkeret lastbil
27 10UdstrupFuh, bil påkørt af skinnebus
31 10Næstvedvej - HovmarksvejFuh, varebil mod lastbil
04 11Næbs MølleArb, tømrer faldt ned fra tag
08 11Nørregade ved ZRFuh, bil mod vejtræ
09 11HaslevvejArb, tømrer fundet bevidstløs ved nybygning
11 11Hotel PostgårdenFare for ild i fyrkælderen, ZR + Bv
14 11OrtvedHund væltede ejerinden = et brækket ben
14 11BenløseFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
14 11Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, 75-årig mand cyklede ud foran lastbil
15 11Ved Ringsted1½-årig dreng nær druknet i tørvegrav
20 11TorvetUng mand forsøgte selvmord med kniv
21 11TorvetKvinde faldt om, sygdom
23 11OrtvedFuh, mc væltede
24 11Rønnedevej - Schaldemosev.Arb, mand fik reklameskilt i hovedet
25 11 Ved RingstedArb, mand faldt i stalden
28 11Dagmarsgade 7874-årig kvinde fundet hjælpeløs i brændeskur
28 11Benløse, KnudslundArb, mand faldt ned fra mælkevognen
29 11BøllingsvejMand faldt på gaden
30 11ToksværdFuh, Ringsted-bil kørte mod vejtræ
05 12Møllegade - KøgevejFuh, 80-årig cyklist påkørt af bil
05 12Snekkerup, Hovedvej 1Fuh, bil mod telefon-mast og ned i grøften
05 12KongensgadeMand skambidt af hund
08 12Benløse RundingFuh, cyklende kvinde væltede
11 12Ringsted-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
12 12Ørslev Under SkovenFuh, bil mod bil
12 12Osted, Hovedvej 1Fuh, bil væltede rundt på vejen
17 12Tvindelstrup6-årig dreng brækkede benet mod trillebør
17 12BenløseArb, startsvinget slog tilbage = højre arm brækket
21 12Benløse RundingFuh, 15-årig cyklist kørt over af lastbil og døde, #
23 12RingstedÆldre kvinde faldt i hjemmet
24 12Sct. Knudsgade 174-årig dreng faldt = et brækket ben
25 12RoskildevejFuh, cyklist påkørt af bil
26 12OrtvedFuh, rytter faldt af hesten
30 12Torpet, Hovedvej 1Fuh, bil kørte ind i havareret lastbil
05 01 1950SjællandsgadeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
05 01Ringsted JernbanestationMand faldt på perronen
09 01Ringsted i togSyg kvinde
09 01RoskildevejFuh, 4 biler i samme påkørselsuheld
11 01GyrstingeKvinde faldt på gårdsplads
13 01Ringsted-egnenGlat føre = flere assistancer til køretøjer
14 01Haraldsted SkovhuseMand faldt med trillebør = et kvæstet knæ
20 01Sct. HansgadeÆldre kvinde faldt syg om
20 01Kyringe - Nyrup9-årig cyklende dreng væltede på isen
21 01Fjenneslev, EgerupArb, gårdejer sparket af hest
23 01Gyrstinge9-årig dreng faldt på skøjter = brækket kraveben
27 01FjenneslevArb, mistede fingerdel i boremaskine
27 01Sct. HansgadeFuh, cyklende kvinde væltede
03 02Slaglille, trækulindustriTagbrand, ZR + Sorø Bv
13 02Jystrup, SlettebjerggårdArb, mand faldt ned fra stige
23 02SnekkerupKvinde faldt = et brækket ben
23 02Ved RingstedTabt guldarmlænke fundet i septictank
23 02Nørre JernløseFare for oversvømmelse fra mergelgrav
27 02OrtvedFuh, mand påkørt af bil
02 03FjenneslevPumpe i stykker = fare for oversvømmelse
04 03Ærtebjerg, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften i glat føre
04 03Sorø, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften i glat føre
10 03Sct. Bendtsgade, slagterArb, skar sig i armen
10 03Ringsted - BorupFuh, mc væltede i grøften
11 03ÅvejenMand slået i hovedet med skovl
13 03Have-BorupSkypumpe rev taget af stuehus
15 03ValsømagleArb, grusgraveelevator væltede ned over mand
17 03Staveds Bro, Hovedvej 1Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
18 03Balstrup, BalstrupgårdArb, medhjælper sparket af hest i maven
23 03Ringsted, træskofabrikArb, mand mistede 3 fingre i rundsav
06 04Fjenneslev, HylstrupFuh, kvinde påkørt af cyklende dreng
06 04Ringsted Sygehus - Kbh.Ovennævnte kvinde overflyttet til København
11 04Jystrup, Ålbæk Bro2-årig dreng skoldet af kogende fedt
13 04Næstvedvej 7Børn tabte en 1-årig dreng
26 04Trælløse, DyssegårdKalkgrav pumpet tør (9½ million liter vand)
02 05BalstrupvejLille dreng faldt under leg = en brækket arm
02 05OrtvedLille dreng faldt ned fra stige
08 05Kværkeby1-årig dreng faldt ud fra 1. sal
11 05Ortved, grusgravVognmand sank død om, #
13 05Roskildevej tæt ved ZRFuh, 72-årig cyklende mand kørte mod bil
14 05Jystrup, markvejOrienteringsløb på mc = mc væltet = et brækket ben
15 05OrtvedHavareret turistbus slæbt væk
15 05FarendløseLastbil kørt fast i mergelgrav
15 05HolbækvejFuh, cyklist påkørte parkeret lastbil
15 05Ved Gyrstinge SøKvinde faldt i skoven = et brækket ben
16 05Ringsted JernbanestationSygdom i tog
17 05Torvet - Sct. HansgadeFuh, væltet pige påkørt af anden cyklist
19 05Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, mand fundet bevidstløs ved væltet cykel
26 05Ringsted JernbanestationSygdom i toget fra Korsør
27 05Roskildevej, Hovedvej 1Fuh, cyklist væltede
27 05Ringsted LystanlægBevidstløs kvinde fundet i anlægget
30 05DagmarsgadeMand sank død sammen hos sin datter, #
30 05BøstofteKvinde faldt på gårdspladsen
30 05Slaglille, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
31 05Ortved, Hovedvej 1Fuh, cyklist svingede ud foran modkørende bil
06 06SkeeArb, læderede 2 fingre i jerntøjer til ko
06 06HolbækvejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
06 06Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil kørte i grøften
07 06SmålodsvejÆldre mand faldt på gårdspladsen
08 06Benløse, KærupArb, 2 mand styrtet 10 m ned fra silo
12 06Gyrstinge Fuh, cyklende dreng væltede
14 06Ringsted-egnenTørke = vanding af afgrøder
14 06Ringsted JernstøberiSygdom
14 06RingstedFodboldkamp = kvæstede hovedet
14 06Store-GilsagerHest brækkede et ben og måtte nedskydes
14 06Ringsted TømmerhandelArb, mand fik bjælke i ansigtet
14 06Ringsted, Lille KærhaveMand fortrød sit selvmordsforsøg med kniv
19 06RingstedMand snublede på fortovet
20 06GyrstingeArb, mand faldt ned fra staldloft
21 06Næstvedvej 2231-årig dreng slugte åben sikkerhedsnål
21 06Ringsted - KøbenhavnOverførsel til København af ovenstående lille dreng
26 06VigerstedSlagsmål = 1 person til sygehuset
26 06Ortved, Hovedvej 1Fuh, 3 biler stødte sammen
26 06Skee5-årig dreng skoldet af kogende vand
30 06GyrstingeArb, mand faldt ned fra høstænget
01 07Glumsø, ÅseFuh, bil mod telefonmast
03 07OrtvedFuh, 4-årig cyklende dreng væltede
03 07Benløse, Hovedvej 1Fuh, mc mod bil
03 07Harhoffs AlléFuh, 10-årig cyklende pige kørte mod bil
04 07AssentorpDyreredning
07 07Torpet, HøjagergårdDyreredning
08 07AllindelilleArb, dreng læderede en finger i seletøj
09 07Benløse RundingFuh, mc væltede
10 07Jystrup, SmørbjergArb, traktor væltede i mosehul
10 07RingstedMand blev syg under dans
13 07Ringsted-egnenSkybrud = mange vandfyldte kældre
15 07SneslevFuh, bil mod bil
17 07RingstedEpileptiker faldt besvimet om
24 07Ringsted SygehusSkybrud = vand i sygehusets kældre
25 07Kongensgade - KøgevejFuh, 16-årig cyklende pige ramte en bil
28 07Ringsted jernbanestationSygdom
28 07NyrupFuh, mc mod vejtræ
31 07Åsø2-årig dreng kørt over af selvbinder på marken
31 07DagmarsgadeBeruset mand faldt på trappe
01 08Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, lastbil med 156 kasser makrel væltede
11 08Gyrstinge SkovhuseArb, sparket af hest i underlivet
11 08RolighedsvejStort hvepsebo uskadeliggjort
14 08BenløseArb, tækkemand faldt ned fra tag
17 08Nørregade 119-årig dreng fik en finger i klemme i maskine
19 08Hækkerupsvej 580-årig kvinde faldt på trappe
21 08Haraldsted ForsamlingshusTørlagt brønd fyldt op med vand
21 08JystrupFodboldkamp = et brækket ben
23 08VollerslevDyreredning
23 08TorpetDyreredning
23 08Bedsted OverdrevDyreredning
25 08NæstvedvejFuh, mc mod bil
26 08Ringsted, jernstøberiArb, mand fik flydende jern i øjet
26 08KøgevejMand faldt på gaden
28 08SjællandsgadeFuh, cyklist væltede
29 08København (skybrud)2 pumper afgivet til mange vandskader i København
01 09Ringsted - København4 bloddonorer kørt til København for tapning
01 09Avnstrup SanatoriumKvinde faldt i køkken
04 09Benløse, HagelbjerggårdArb, mand faldt ned fra halmlæs
09 09Benløse, Fluebæk HuseSkypumpe ødelagde stuehustag
09 09NæstvedvejFuh, cyklist væltede
12 09VetterslevMand faldt død om under tærskearbejde, #
13 09NørregadeMandlig patient gik fra sygehuset og flakkede om
18 09Ud for politistationenFuh, mc mod varebil
18 09Søndergade1½-årig pige faldt på trappe
20 09Buske ved Buske MølleFuh, mc mod vejtræ
02 10Sigersted, EnglerupArb, mand knuste sin ene lillefinger
02 10SneslevIld i traktor ved benzinpåfyldning, ZR + Bv
04 10HolbækvejFuh, 12-årig cyklende drneg påkørt af varebil
05 10Store MerløseArb, mand begravet i 3 m dyb kloakudgravning
20 10Hovedvej 1 ved KirkebjergIld i lastbil under kørsel, ZR + Bv
24 10RingstedMand faldt om med ildebefindende
26 10Jystrup, Høed10-årig dreng i klemme ml. roevogn og husmur
27 10OrtvedBeruset mand i vejgrøft
30 10Ringsted jernbanestationKvinde fik ildebefindende
31 10Torvet - Sct. HansgadeFuh, bil påkørte hellefyr
16 11Benløse, Roskildevej 106Fuh, lastbil i glat føre mod hus
18 11Harhoffs Allé - HovmarksvejFuh, bil mod cyklist
18 11EnglerupKvinde faldt om med ildebefindende
04 12SnekkerupKvinde faldt ved hjemmet
04 12Ringsted-egnenGlatte veje = flere kørselsuheld
04 12Vetterslev4-årig dreng forbrændt af brændende sprit
04 12ÅgerupArb, traktor væltede i mergelgrav på mark
04 12Ved ValsølillegårdFuh, bil væltede i grøften
04 12Ringsted jernbanestationForkommen kvinde kørt til sygehuset
09 12Ringsted-egnenTæt tåge = biler med startbesvær
11 12Vetterslev SkoleDreng faldt på legepladsen
11 12GelstedFuh, bil mod bil, + ZR Næstved
12 12KlippedeMand faldt på glat vej = kraniebrud
12 12VetterslevFuh, cyklist væltede
19 12BalstrupvejFuh, cyklist påkørt af bil
23 12Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil væltede i grøften i glat føre
26 12Ved RingstedFuh, beruset kusk faldt af hestevognen
27 12Sankt HansgadeMand faldt i glat føre
27 12BenløseKvinde faldt på trappe
27 12Avnstrup - JystrupFuh, cyklist væltede i glat føre
27 12HjælmsømagleArb, mand sparket af kvie
03 01 1951TolstrupLille dreng faldt = flænge i panden
03 01BjernedeKvinde faldt på gårdspladsen
03 01Osted ud for kroenFuh, lastbil mod bil
03 01FredsgårdeFuh, førerløs lastbil trillede i grøften
06 01Jyllandsgade - TinggadeFuh, cyklist påkørt af bil
10 01Sneslev - AversiFuh, cyklist væltede
10 01SkellerødArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
11 01Sankt KnudsgadeArb, snekastende mand faldt syg om
12 01FjællebroFuh, beruset bilist væltede i grøften
13 01Kærhave, KøgevejFuh, dreng faldt af hestevogn og ramt af lastbil
15 01Farendløse EnghaveKvinde faldt på loftstrappe
16 01Ringsted JernhandelArb, fik finger i klemme under jernbjælke
16 01Harhoffs AlléKvinde faldt ned fra stol
16 01RingstedFranskmand faldt syg om på gaden
16 01Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ, 4 personer kvæstede
23 01Ringsted, tømmerhandelSkorstensild, ZR + Bv
29 01VoldenÆldre mand faldt i glat føre
03 02Køgevej 5Ældre kvinde faldt i hjemmet
07 02Benløse, Hovedvej 1Fuh, 4 biler mod hinanden
08 02Høm, Ellehøj10-årig dreng kvæstet under kælkning
14 02Gyrstinge, RuhedalArb, sparket af hest i hovedet
15 02Næstvedvej, cementfabrikArb, jog en greb gennem foden
19 02Ortved, OverdrevskroenDansepavillon faldt sammen, ingen kvæstede
19 02Hovedvej 1 - SmålodsvejFuh, bil mod bil
19 02Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil væltede i grøften
19 02Hovedvej 1 ved BringstrupFuh, bil mod lastbil
21 02EstrupArb, mand faldt ned fra halmlæs
23 06Volden 6Arb, læderede fingre i fræsermaskine
26 02Køgevej 184-årig pige faldt i hjemmet og forskar sig
27 02Benløse, RoskildevejFuh, cyklist væltede
05 03Benløse Skole12-årig dreng brækkede armen under gymnastik
09 03Høm, TågehøjArb, mand delvis begravet i udgravning
12 03NørregadeFuh, mc mod bil, 2 personer kvæstet
19 03KværkebyFuh, bil skred ud og væltede rundt
21 03TerslevFuh, 16-årig dreng kørte mod vejtræ i bil
24 03Svalmstrup, SvalmstrupgårdArb, kvæstede hånden i brøndpumpe
24 03Sorø, sportshalHåndboldkamp = spiller kvæstet
24 03Ringsted-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
25 03Jystrup, AtterupgårdArb, mand faldt ned fra tærskeværk
27 03RingstedMand faldt på trappe
28 03Ringsted-egnenSnefald = flere kørselsuheld
28 03Vrangstrup jernbanestationArb, baneformand ramt af godstog og omkom, #
29 03VetterslevSneplov slog hul i benzintanken
30 03Ringsted JernstøberiArb, mand kvæstede en finger
02 04GyrstingeFuh, cyklende kvinde væltede
04 04RingstedKvinde faldt på trappe
05 04BenløseFodboldkamp = 10-årig dreng brækkede benet
05 04EnglerupArb, mand sparket af hest i stald
10 04KøgevejArb, fik akkumulatorsyre i øjnene
12 04Ringsted, CasinoUng mand faldt syg om
27 04Benløse, BakkegårdIld i staldlænge, lynnedslag, ZR + Bv
30 04Benløse, KærupÆldre kvinde faldt i sin bolig
30 04Ørslev Under Skoven2½-årig dreng satte sig i kogende vand
30 04KværkebyFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
04 05Allindemagle13-årig dreng brækkede et ben under leg
04 05Valdemarsgade 17Mand faldt syg om i sin have
08 05Store MerløseArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
09 05GyrstingeForårsrengøring = kvinde faldt ned fra trappestige
12 05MulstrupFuh, 8-årig dreng løb ud foran mc
15 05Store MerløseBilist blev syg under kørslen
15 05BalstrupLille dreng læderede en finger i roerasper
17 05SlimmingeFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
18 05AllindemagleFuh, cyklist væltede
19 05TorvetÆldre mand faldt syg om
21 05Haslevvej, jernstøberiMand faldt død om, sygdom, #
21 05Ørslevvester, Dønnermosegd.Arb, mand brækkede benet under slæde
21 05NæstvedvejFuh, 4-årig dreng fik benet i cykelforhjul
21 05BenløseFuh, 11-årig cyklende pige væltede
22 05Orup, FuglesangsgårdVanding af tørkeramte rapsmarker
25 05Sorø, Hovedvej 1Fuh, punkteret lastbil kørte mod 2 træer
01 06Lille-SvenstrupSkorstensild, ZR + Bv
01 06Ørslevvester5-årig dreng faldt ned fra parkeret cykel
04 06Ringsted StadionFodboldkamp = en spiller kvæstet
04 06TybjergKat reddet ned fra elmast
09 06Nørregade 37Arb, 14-årig dreng fik armen i elektrisk rulle
21 06Benløse, HolmehaveFuh, knalletkører forulykket. Pgl. død d. 23 06, #
27 06Holbækvej - RoskildevejFuh, lastbil mod vejtræ, 2 personer kvæstet
30 06BenløseFuh, cyklist væltede
02 07Benløse6-årig dreng fik kogende vand ned over sig
02 07Vetterslev - HømFuh, bil mod vejtræ
20 07EbberupDyreredning
23 07Nørregade, håndboldbanerHåndboldkamp = kvinde brækkede benet
24 07Nørregade, renseriArb, kvinde fik armen i centrifuge
26 07Jystrup, Smørbjerggård6-årig dreng sparket af hest i hovedet
28 07Næstvedvej 220Ung mand faldt ned fa kirsebærtræ
30 07ValsømagleArb, trækstang faldt ned over en fod
01 08Kirke EskilstrupLastbil trykkede brovægt i stykker
06 08Staveds Bro, Hovedvej 1Fuh, hund løb ind i mc, der væltede
06 08Ringsted, SlangerupFuh, 2 drenge på én cykel væltede
08 08Mulstrup, Lille EgedesgårdArb, mand faldt ned fra udhustag
08 08Benløse, HjortmosegårdArb, mand faldt og brækkede en ankel
09 08Ringsted-egnenVarm periode: adskillige dyreredninger
10 08Ved RingstedSygdom
10 08Stubberup, moseDyreredning
11 08Ringsted VandrehjemStort hvepsebo fjernet
11 08Valsølille, Valsølillegård6-årig dreng faldt på trappe
15 08RingstedKvinde faldt på trappe
17 08BalstrupDreng faldt ned fra en stabel sten
17 08Ringsted JernstøberiArb, mand fik jernplade over benet
22 08Møllevej, jernstøberiMand faldt syg om under sit arbejde
24 08Slangerup, Slangerupgård4-årig pige ramte sig i øjet med kniv
24 08Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
25 08Ringsted, TorvetFuh, kvinde gik ud foran bil
27 08Sneslev ForsamlingshusKvinde mistede en finger i kådhed
27 08Ringsted-egnenVoldsom regn = mange kornstakke måtte tildækkes
29 08AllindemagleArb, mand fik håndsving i hovedet
29 08GyrstingeArb, mand klemt af hest i stalden
29 08Ortved - BenløseFuh, svensk bil kørte mod vejtræ
31 08Ringsted JernstøberiArb, lærling fik jernsplint i ansigtet
04 09Havbyrd4-årig pige skoldet af kogende mælk
06 09Bringstrup4-årig dreng slugte en skrue
07 09Ringsted, beværtningVærtshusslagsmål, 1 person kvæstet
07 09Ringsted, børnehjemLille dreng faldt og brækkede benet
08 09ValsømagleFuh, mand klemt mellem bil og stakit
13 09TolstrupFuh, cyklist mod cyklist
15 09Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil mod lastbil og derefter væltet i grøften
17 09Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, mc påkørt af beruset mc, passager dræbt, #
18 09Ringsted, autolakeriArb, mand fik brændende benzin i ansigtet
20 09SøgadeFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
26 09Ordrup, Ordrup MøbelfabrikArb, mand mistede finger i fræser
01 10Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Kommunehospitalet
05 10Køgevej6-årig dreng faldt ned fra lastbil under leg
08 10MulstrupFuh, 10-årig cyklende dreng ramte cyklist
10 10KøgevejFuh, cyklist ramt af sidespejl på lastbil
15 10Alsted - FjenneslevFuh, cyklist væltede
15 10Tyvelse - SandbyFuh, mc mod cyklist
18 10HømFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
18 10Tinggade - Sct. HansgadeFuh, cyklist påkørt af bil
18 10Ringsted SlagteriArb, slagter fik slagterkniv i hovedet
19 10Ortved, Dyssegård11-årig dreng faldt ned fra loft
22 10Førslev - RingstedFuh, bil mod bil
22 10SigerstedArb, tømrer faldt ned fra tag
22 10Fulby, KlakkebrogårdDyreredning
22 10Ringsted SlagteriUvan ko kørt hjem til sin stald
29 10Borup, Lindevej -HovedgadenFuh, bil mod mc
31 10Høje Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod hestevogn, ZR kom tilfældigt forbi
02 11Ringsted - KværkebyFuh, 15-årig beruset cyklende dreng påkørt af bil
02 11Haraldsted - SkjoldenæsholmFuh, cyklist væltede
05 11Slaglille ved RingstedvejArb, traktor skred i grøft på mark
05 11BalstrupArb, kvinde faldt i kostalden = brud på ryggen
05 11MulstrupUng pige fundet liggende syg i grøft
05 11SneslevFuh, bil væltede ned ad skrænt
05 11Ringsted Mark, DalgårdArb, fodermester væltet omkuld af ko
05 11TorpetArb, uvan tyr væltede mand omkuld på mark
07 11Borger og Realskolen7 stk. 1½ T jernbjælker lagt på nybygning af ZR
07 11Benløse, Roskildevej 138Petroleumsapparat eksploderede, ZR + Bv
10 11Ringsted GasværkArb, mand gasforgiftet
12 11KværkebyMund- og Klovesyge = kvier skulle indfanges
16 11HømArb, 2-hjulet vogn væltede over mand
16 11Køgevej, nybygningArb, murer faldt fra 2. til 1. sal
20 11Nørregade 178-årig kvinde faldt i hjemmet
28 11TvindelstrupFuh, bil væltede rundt på taget
10 12Ringsted jenbanestationKvinde faldt ned fra tog
10 12Rundingshuse, Hovedvej 1Fuh, mc forulykkede, 2 omkom, # #
10 12Torpet1½-årig dreng skoldet af kogende vand
14 12Fjenneslev, Hovedvej 1Fuh, varebil påkørte parkeret lastbil
27 12SandbyFuh, løbsk påhængsvogn mod vejtræ
03 01 1952Haldagerlille - KøbenhavnBrugsstjålet bil transporteret til Politigården
09 01Stestrup, MøllegårdVindmølle løb løbsk
12 01Ringsted-egnen, Hovedvej 1Glst føre = 5 biler skred i grøften
14 01HolbækvejFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af knallert
15 01Ortved, Hovedvej 1Fuh, mc væltede
28 01BalstrupFuh, 2 drenge på én cykel væltede
28 01FjenneslevFuh, kvinde påkørt af bil
28 01Sorø - FjenneslevFuh, bil påkørte holdende bil
28 01Ringsted - GyrstingeFuh, bil ud over skrænt, 2 kvæstet
31 01Sigersted, Hovedvej 1Fuh, bil kørte i grøften i glat føre
07 02Ringsted, butikMand sank død om i butik, #
15 02Vetterslev CentralskoleDreng kvæstet i gymnastiktimen
16 02MulstrupFuh, varebil mod træ i tæt tåge
16 02Høm, NæstvedvejFuh, bil mod parkeret bil
20 02Søndergade 122-årig pige faldt på trappe
26 02Ordrup ved Store-MerløseArb, mand mistede en finger i maskinhøvl
27 02SkeeZR pumpede brønd fri for vand
27 02OrtvedArb, mand fik benet i roeskæremaskine
10 03Søgade, restaurantMand sank død sammen, #
10 03HaraldstedFodboldkamp = et brækket ben
10 03Slimminge ved HelleskovgårdFuh, mand gik ud foran lastbil
11 03Ringsted JernbanestationArb, mand læderede en finger i tandhjul
19 03Sct. Hansgade ved nr. 20Fuh, 4-årig pige løb ud foran cyklist
19 03Vetterslev6-årig dreng fik armen i vridemaskine
25 03VetterslevFuh, lastbil i grøften i glat føre
27 03Ringsted, HoltegårdMand faldt på trappe
31 03NørregadeFuh, jeep kørte mod husmur
31 03NæstvedvejFuh, lastbil mod varebil
31 03SkjoldenæsholmZR ambulancevagt ved motorløb
03 04Korsør, AlgadeBrugsstjålet bil slæbt hjem til Ringsted
08 04Sct. Hansgade ved nr. 24Fuh, lastbil kørte over cykel, 2 børn reddede sig
26 04Nørregade 26Arb, mand faldt ned fra stige
28 04Suså Landevej, BuskeFuh, bil mod vejtræ
28 04Ringsted, tømmerhandelArb, mand mistede 2 fingre i rundsav
01 05SlotsvængetArb, mand forskar håndleddet på kniv
02 05RingstedKvinde faldt på gaden
05 05TinggadeFuh, 14-årig cyklende dreng kørte mod lastbil
13 05Ortved - VigerstedFuh, 2 cyklende skolepiger kørte sammen
13 05Benløse, tivoliDreng fik benet i klemme i luftgynge
13 05HavemøllevejFuh, cyklende postbud væltede
14 05Køgevej81-årig blind kvinde gasforgiftet
14 05Holbækvej 30Kvinde faldt på kældertrappe
17 05Sigersted SavværkArb, mand faldt besvimet om
17 05KværkebyDyreredning
19 05Ringsted TorvKvinde faldt syg om på gaden
19 05Ringsted - RigshospitaletPatientoverførsel til København
19 05Ørslev KirkeArb, kvinde faldt ned under rengøring
19 05KværkebyDyreredning
19 05Udstrup13-årig dreng syg under roeoptagning
20 05OrtvedArb, mand faldt ned fra træ under beskæring
21 05Ringsted JernstøberiArb, mand læderede armen i drejebænk
23 05Ringsted, Klosterhaven6-årig dreng faldt ned fra legestativ
23 05Sct. HansgadeFuh, mc påkørte fodgænger på fortovet
03 06RingstedFodboldkamp = et benbrud
03 06ØrslevBrønd pumpet tør
03 06Nordrup10-årig pige brækkede armen under leg
03 06Sct. Bendts KirkeSygdom under gudstjeneste
03 06SneslevFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
06 06ValsømagleArb, gårdejer overfaldet af uvan tyr
06 06Ved RingstedDyreredning
07 06Søgade - TorvetFuh, ældre mand påkørt af cyklist
09 06Borup ved mejerietFuh, cyklende dreng påkørte bil
16 06TorpetDyreredning, 3 køer i mose
16 06LevetofteFuh, mc mod cyklist
17 06Slaglille, SøbjerggårdDyreredning
18 06Ringsted, papirindsamlingPapirsortering i ZR's katastrofebelysnings skær
23 06Køgevej ved FjællebroFuh, cykelrytter væltede under løb
28 06NæstvedvejCykel væltede ned over 2-årig dreng
07 07HolbækvejFuh, cykelrytter væltede under løb
07 07RegnemarkArb, mand faldt ned fra loft
08 07RingstedFuh, 10-årig cyklende pige væltede
12 07Slangerup ved RingstedIld i mc under kørsel, + Bv
14 07BenløseFuh, taxa mod bil
15 07BringstrupFuh, cyklende dreng væltede
16 07Torpet, TyrestationDyreredning
18 07Ringsted - SorøBugsering af Poul Bundgårds bil til Sorø
19 07Høm - RingstedFuh, løbskkørsel, 2 kvæstet
21 07AlstedFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af bil
21 07VigerstedHvepsebo på loft uskadeliggjort
21 07Søgade, byggepladsTo 10-årige drenge sloges, den ene kvæstet
21 07Ringsted, SorøvejFuh, mand påkørt af cyklende spejdere
21 07Ringsted SygehusFuh, cyklist ramte åbenstående vindue
22 07TorvetFuh, gods faldt af påhængsvogn under kørsel
24 07SkeeDyreredning
24 07Gyrstinge, RuhedalDyreredning
26 07Høm, NæstvedvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
02 08SlaglilleFuh, ung cyklende mand væltede
03 08HovmarksvejDreng faldt, var løbet hjem ved ZR's ankomst
03 08Næbs Mølle9-årig dreng faldt ned fra tag
04 08Kyringe Teglværk9-årig dreng faldt ned i elevatorskakt og omkom, #
04 08TorvetKvinde faldt syg om
04 08Bjernede - SlaglilleFuh, ung cyklende mand væltede
09 08Ved Ringsted KaserneArb, soldat faldt ned fra telefonpæl under øvelse
11 08Suså Landevej ved TorpeFuh, bil påkørte ko på vejen
11 08Benløse6-årig barfodet dreng forskar sig på glasskår
11 08VigerstedDyreredning
11 08Hovedvej 1 ved RingstedFuh, kvindelig cyklist påkørt af mc
11 08NørregadeArb, mand faldt ned fra trappestige
11 08Stadion ved NørregadeIdrætsstævne = en kvæstet fod
11 08LevetofteDyreredning
14 08Nørregade ved nr. 29Fuh, mc påkørte parkeret bil
18 08Ortved ved Digemose SkovFuh, cyklist påkørte modkørende bil
19 08VetterslevArb, tømrer fik bjælke i hovedet
19 08ÅgerupArb, kvinde faldt ned fra stige under bærplukning
19 08Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til København
19 08Kirke FlinterupStærk regn = stue oversvømmet i hus
20 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
21 08Ved RingstedFuh, 2-årig dreng løb ud foran bil
22 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil påkørte svingende bil
22 08SandbyFuh, traktor kørte i grøften
25 08NordrupArb, murer faldt ned fra loft
25 08NæstvedvejFuh, knallertkører væltede
27 08NørregadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran svensk bil
28 08Ringsted, beværtningMand sank død om på beværtning, #
01 09Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, passager faldt af mc ved nedbremsning
08 09Holbækvej ved EstrupFuh, kørte i grøften
08 09Ringsted-egnen7 udrykninger til fastkørte køretøjer
08 09SkeeDyreredning
08 09GyrstingeTærskeværk væltede i grøft på mark
09 09SøgadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
10 09Vetterslev - HømFuh, 13-årig cyklende dreng dræbt mod lastbil, #
12 09EstrupFuh, cyklist væltede
13 09RingstedFuh, knallertkører væltede
13 09NørregadeFuh, 10-årig pige løb ud foran mc
13 09Benløse, KærupArb, mand faldt ned fra loft
16 09JyllandsgadeLille dreng væltede med løbehjul
16 09Ortved, NebsmøllevejDrabsforsøg = 14-årig dreng skød sin stedfader
18 09HaraldstedVild ko nedskudt
22 09KyringeFuh, cyklist mod lastbil
22 09VigerstedArb, mand faldt ned fra bistade
22 09KværkebyDyreredning
22 09Ørslev OverdrevDyreredning
22 09Kirke FlinterupFuh, cyklist påkørt af bil
22 09BenløseArb, mand fik jernkæde i hovedet
02 10JyllandsgadeMand stak hånden gennem butiksrude
02 10HavbyrdFuh, 3 drenge på én cykel væltede
02 10Ringsted BorgerskoleLille pige fik kramper
03 10Sct. HansgadeMand sank død om på sit kontor, #
06 10Ringsted SlagteriArb, vild kvie angreb mand
07 10Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil påkørte parkeret bil
07 10Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil påkørte svingende lastbil
08 10Barmose HuseArb, mand kvæstede foden på traktor
09 10Valsømagle Huse10-årig pige forbrændt af brændende sprit
13 10Balstrup10-årig pige faldt og bed sig i tungen
13 10Ringsted jernbanestationKvinde blev syg i toget
14 10Ringsted, Lille SvenstrupArb, mand begravet i silo
15 10Roskildevej ved nr. 190Fuh, kvinde gik ud foran lastbil
17 10Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, bil mod vejtræ
21 10KagstrupArb, mand lå 2 timer under væltet traktor på mark
22 10Gyrstinge - ØrslevvesterFuh, traktor med arbejdsredskab kørte i grøften
22 10KværkebyDyreredning
01 11Roskildevej, træskofabrikArb, mand fik hånden i sav
10 11Bedsted OverdrevFuh, lastbilanhænger skred ind i hus
11 11Ringsted DampmølleStorbrand afværget, + Falck + 3 Bv
12 11Ringsted, rensningsanlægArb, mand fik startsving i hovedet = kraniebrud
12 11Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til København
12 11JystrupFuh, cyklist væltede
13 11Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til København
14 11Nørregade 44, 1.ild i divan, + Bv
15 11NørregadeArb, mand fik rygskade under løftearbejde
17 11Ringsted-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
25 11OrtvedTraktor på mark væltede i grøft
25 11Hovedvej 1 ved TorpetFuh, 2 biler i grøften på samme tid
01 12NæstvedvejFuh, bil mod lastbil
04 12Køgevej - Sct. HansgadeFuh, lastbil ind i butiksrude
04 12Ortved, Hovedvej 1Fuh, tanksættevogn i grøften
04 12Ortved, Hovedvej 1Fuh, førerløs varebil trillede ud over skrænt
12 12KøgevejFuh, lastbil i grøften i glat føre
12 12Togehøj3-årig pige faldt = et brækket ben
15 12Tolstrup, HaslevvejFuh, bil mod bil og begge i grøften
15 12Mulstrup, HaslevvejFuh, bil mod bil og begge i grøften
15 12Benløse SkoleDreng ramte en radiator med hovedet
17 12Køgevej, Slimminge OverdrevFuh, 3 biler kørte sammen i glat føre
17 12Allindemagle - EstrupFuh, bil i grøften i glat føre
20 12Snekkerup - VigerstedFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
22 12Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, ølvogn mod lastbil
22 12SneslevFuh, cyklist væltede
22 12Brogade 27Kvinde snublede og knuste en butiksrude
22 12NordrupFuh, cyklende kvinde væltede og omkom, #
22 12BenløseÆldre kvinde faldt på vejen = et brækket ben
22 12Sct. KnudsgadeÆldre kvinde faldt syg om på gaden
23 12Jystrup, HøbjerggårdKvinde faldt i køkkenet = et brækket ben
24 12Ringsted-egnenTravl julenat med mange sygekørsler
27 12StenlilleFuh, bil mod vejtræ
30 12Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
03 01 1953Køgevej 1392-årig kvinde faldt i hjemmet
06 01Benløse, PengeskiftegårdIld i bil op ad bygning, + Bv
07 01KøgevejMand fundet liggende på vejen
10 01Sct. HansgadeFuh, bil påkørte hellefyr
10 01BenløseFuh, sneplov kørte i grøften
12 01Ved Jystrup12-årig pige fik benbrud under skøjteløb
12 01BenløseFuh, cyklist væltede i glat føre
17 01Ringsted - HjelmsømagleFuh, cyklist væltede i glat føre
17 01Ringsted-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
17 01Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ
19 01Ortved, Hovedvej 1Fuh, cyklist påkørt af bil
19 01Ringsted jernbanestationKvinde blev syg i toget
26 01Sct. KnudsgadeSkorstensild, + Bv
28 01SøgadeMand fik ildebefindende
29 01StestrupStormstød væltede gavl på lade
04 02Holbækvej 259-årig dreng faldt ned fra påhængsvogn
10 02TinggadeMand fik ildebefindende
12 02TvindelstrupFastkørt sneplov
12 02LevetofteFastkørt sneplov
12 02HolbækvejFastkørt sneplov
13 02Ringsted-egnenSneføre = mange kørselsuheld
16 02Ringsted JernbanestationSyg kvinde i toget
16 02Sct. Knudsgade10-årig pige faldt på gaden
18 02DagmarsgadeKvinde faldt i kælderen
19 02Glumsø, GlumsøgårdStorm = stald ved at falde sammen, + ZR Næstved
27 02Køgevej ved KærhaveFuh, mc påkørte 2 fodgængere
04 03Ringsted JernbanestationKvinde med lettere kvæstet fod
06 03KværkebyFuh, fragtvogn mod vejtræ
09 03Hovedvej 2 syd for KøgeFuh, lastbil med iltflasker i grøften, + ZR Køge
11 03BenløseFuh, 2 piger på én cykel væltede
11 03EbberupArb, mand under væltet traktor på mark
14 03GyrstingeArb, mand sparket af hest i hovedet
18 03Gyvelvej2-årig dreng på 3-hjulet cykel væltede i kældertrappe
25 03Ringsted GasværkArb, mand gasforgiftet på toppen af maskine
26 03Sjællandsgade 4315-årig dreng faldt på trappe
26 03Benløse, Hovedvej 1Fuh, mc væltede
27 03Dagmarsgade 4510-årig pige fik armen i vridemaskine
04 04Brogade - Harhoffs AlléFuh, mc mod bil
07 04SlaglilleFuh, 2 cyklende småpiger væltede
07 04NæstvedvejFuh, mc svingede ud foran bil
07 04Brogade - SjællandsgadeFuh, bil mod bil
10 04RingstedVærtshusslagsmål = 1 person kvæstet
13 04ValsølilleLille pige forbrændt af spritapparat
16 04Benløse, træskofabrikArb, mand fik hånden i rundsav
18 04Søndergade, havekoloniMand fundet bevidstløs i havekolonien
20 04Ringsted StadionFodboldkamp = 1 kvæstet ansigt
21 04Fjenneslev Fuh, kvinde faldt ud af bil og omkom, #
22 04KværkebyFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil
22 04Ringsted ved Postgården63-årig mand sank død om på gaden, #
28 04NørregadeFuh, bil mod militærbil
02 05RingstedFuh, 7-årig dreng faldt ned fra mælkevogn
02 05OrtvedKvinde faldt i hjemmet
02 05Ringsted MarkArb, kvinde faldt ned fra loft over kostald
03 05Nørregade ud for nr. 39Fuh, kvinde gik ud foran mc
08 05BalstrupArb, mand skar sig i finger
13 05BjernedeArb, mand fik ben i klemme
15 05SøgadeKvinde fik ildebefindende i varmen
15 05SøndervangLille pige blev syg i varmen
19 05Roskildevej, garagebygning4 busser + 1 lastbil brændt, + Bv
21 05TvindelstrupFuh, lastbil mod mc, 2 kvæstet
21 05Ringsted, RoskildevejMurermester slået ned af svend
23 05Hotel PostgårdenArb, hotelkarl forskar sig på rude
23 05Køgevej ved Slimminge OreFuh, bil væltede ned i grøft
26 05Ringsted KaserneFuh, knallert væltede
26 05Ringsted-egnenFlere brønde forurenet af hormonpræparater
26 05Ringsted - SorøFuh, mc kørte i grøften
30 05Hovedvej 1 - HolbækvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
30 05Ny Skt. JørgensgårdArb, mand kvæstet af græsskærer
06 06DagmarsgadeMand sank død om på gaden, #
11 06VielstedVild kvie indfanget og nedskudt
12 06OrtvedArb, mand sparket af hest i hovedet
13 06Skelbyvej ved SusåFuh, bil i grøften
15 06Sct. Knudsgade75-årig kvinde lå 2 døgn faldet i sit hjem
19 06Sct. BendtsgadeFuh, trækævler faldt af lastbil under kørsel
20 06Ringsted-egnenVoldsom regn = 27 vandskadeassistancer
22 06Torpet, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften
22 06Bringstrup - ØrslevvesterFuh, mc væltede i sving
22 06Lille HømBrudepars bil trukket fri fra opblødt vej
29 06Ortved14-årig dreng forbrændt af spritapparat
29 06Roskildevej 1566-årig dreng faldt under leg = et brækket ben
30 06Benløse, RoskildevejFuh, mc mod lastbil
30 06Ringsted KaserneArb, mand fik 250 kg tung flise over benet
02 07Ringsted, fjerkræsslagteriKvinde fik hedeslag på kontor
03 07Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil påkørte undsluppen hest
03 07Sct. HansgadeBil fik motorstop
09 07Farendløse, mosteri8-årig dreng læderede fingre i tandhjul
09 07Fjenneslev, Hovedvej 1Fuh, mc mod varebil, 2 kvæstet
11 07Sigersted5-årig dreng sparket af hest i hovedet
11 07Ringsted - KøbenhavnPatientoverførelse til Militærhospitalet i Kbh.
13 07Hovedvej 1 ved TorpetFuh, 73-årig cyklende mand ud foran bil
16 07Sct. KnudsgadeÆldre mand faldt på fortovet
20 07FjenneslevFuh, bil i grøften
20 07Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, mc mod cyklist
22 07RoskildevejFuh, scooter mod varebil
23 07Jørgen Roedsvej 72-årig dreng brækkede benet under leg
25 07HavdrupFabriksbrand, + Bv
30 07GyrstingeArb, mand faldt 6 m ned fra stillads på skole
30 07Roskildevej, Skt. Jørgens gd.Arb, mand faldt ned over transportør
04 08Gyrstinge8-årig pige med børnelammelse til sygehuset
04 08Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Blegdamshospitalet
05 08RingstedKvinde sank død om hos tandlæge, #
07 08Borup - KøbenhavnKvinde fødte i ambulancen i København
07 08Ringsted, Jason MøbelfabrikArb, mand forskar hånden på stemmejern
07 08Dagmarsgade - KøgevejFuh, cyklist mod mc
08 08Hovedvej 1 ved 47 km/stenenFuh, bil mod varebil
12 08SneslevFuh, bil mod vejtræ, 6 personer kvæstet
15 08Gyrstinge, BlødebjergArb, mand læderede hånden i tærskeværk
17 08Syrenvej3-årig pige faldt på kældertrappe
17 08Balstrup3-årig dreng faldt på loftstrappe
17 08RegnemarkFuh, cyklende kvinde væltede
19 08Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil påkørte svingende bil
20 08Ringsted JernstøberiArb, mand fik jernkrog i ansigtet
23 08Hovedvej 1 ud for ZRFuh, bil mod bil, 1 dræbt, #


24 08Ringsted JernstøberiArb, lærling fik jernplade over foden
24 08Sct. HansgadeFuh, ældre kvinde gik ud foran bil
24 08Alsted, SusåDyreredning
25 08TinggadeFuh, ældre kvinde gik ud foran bil
27 08Ringsted CementstøberiArb, mand fik talje i hovedet
27 08Ved JystrupKvinde faldt på trappe
31 08Nyrup, LedbjerggårdArb, mand mistede et ben i tærskeværk
03 09Ringsted, maskinfabrikArb, lærling faldt = kvæstede næsen
10 09RoskildevejFuh, knallert væltede
12 09Slangerup8-årig pige kvæstede et øje
12 09Ringsted - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
14 09Ortved, Hovedvej 1Fuh, 2 fodgængere påkørt af bil
16 09StenlilleFuh, nygift par kørte sammen på cykler
17 09ØrslevvesterArb, mand mistede hånden i tærskeværk
19 09Balstrup - TolstrupFuh, cyklist væltede
23 09Benløse, Roskildevej 24058-årig mand fundet død i sin seng, #
23 09Fulby, KlakkebrogårdDyreredning
23 09Ågerup, HestehavegårdTraktor kørte i mergelgrav
23 09KværkebyTraktor kørte i mergelgrav
28 09VigerstedDyreredning
01 10Fjællebro, KøgevejFuh, 6-årig cyklende dreng svingede ud foran bil
15 10Gyrstinge, GårdstofteArb, tækkemand faldt ned fra tag
23 10Ringsted IdrætsanlægArb, opsynsmand fik stålkugle i hovedet
26 10Benløse, moseterrænArb, mand faldt af lastbil under kørsel
29 10Roskildevej ud for nr. 233Fuh, mc væltede
30 10Vetterslev ved skolenFuh, cyklist væltede
06 11Hovedvej 1 ved 48 km/stenenFuh, mandlig fodgænger påkørt bagfra af bil
09 11Ringsted, SlangerupFuh, cyklist væltede
10 11TinggadeMand faldt på gaden
10 11TorvetKvinde faldt på trappe i forretning
13 11Hovedvej 2 ved JægerkroenFuh, Ringsted-bil påkørte hund. Bilen slæbt hjem
13 11Benløse, RoskildevejFuh, mc mod holdende lastbil
14 11Jørgen Roedsvej 73-årig dreng snublede = et brækket ben
18 11Ærtebjergskov, Hovedvej 1Fuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
19 11Gyrstinge ved MøllegårdenFuh, mc væltede
20 11Døjringe - Store EbberupFuh, bil væltede i grøften
30 11VetterslevFuh, bil væltede på taget i grøften
30 11Ågerup49-årig mand sank død om på mark, #
30 11GammerødFuh, bil mod bil
12 12Valsømagle, ØrvadsgårdArb, kvinde forbrændt af brændekomfur
16 12Farendløse70-årig mand sank død om på vejen, #
17 12Sjællandsgade - BrogadeFuh, cyklist påkørt af bil
17 12DøjringeNedskredet overligger på gravhøj lagt på plads
25 12Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil væltede
28 12RoskildevejIld i mc, + Bv
28 12SønderstedIld i 6-årig piges kjole


01 01 1954BenløseFuh, bil skred ind i have i glat føre
02 01RingstedFuh, cyklist væltede
02 01Ud for ZR RingstedFuh, mc væltede
04 01Ringsted - AlstedPatientoverførsel fra ZR fly (fra Strynø) til Alsted
09 01HækkerupsvejÆldre kvinde faldt på trappe
09 01Bromme, KalundborgvejFuh, bil mod vejtræ i glat føre
09 01Bromme, KalundborgvejNyt fuh, bil mod vejtræ i glat føre
11 01Hovedvej 1 ved EgemoseFuh, bil væltede, 3 personer kvæstet
11 01KøgevejFuh, lastbil i grøften
11 01SchaldemosevejKvinde faldt i glat føre på gårdsplads
12 01SigerstedArb, kvinde faldt ned fra stige
13 01LevetofteFuh, lastbil mod svingende lastbil
13 01Hovedvej 1 ved SlaglilleFuh, bil skred i grøften
18 01Ringsted, RoskildevejFuh, bil skred ud og ramte en lille pige
21 01VetterslevFuh, mc væltede i sving
26 01Ringsted, skole10-årig dreng kvæstede foden i gymnastik
27 01Stenlille, NordskovFuh, bil mod bil
27 01Nordrup - GiesegårdFuh, lastbil mod bil
01 02Ringsted-egnenFrostvejr = mange køretøjet med startproblemer
10 02Ringsted - KværkebyFuh, mc væltede i glat føre
10 02Sankt HansgadeFuh, bil mod bil
11 02Ringsted-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
13 02NørregadeTabte vielsesring i kloak = blev fundet af ZR
13 02Benløse, RoskildevejFuh, cyklist ramt af udskridende bil
15 02Ved Ringsted BioKvinde faldt i glat føre
18 02Ringsted Borgerskole10-årig dreng kvæstet under gymnastik
22 02Ved Ringsted PolitistationIld i eksportlastbil, + Bv
27 02Ringsted-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
27 02Ved GlumsøFuh, bil i grøften
02 03Hovedvej 1 ved TorpetFuh, bil mod vejtræ i sving
05 03Jørgen Roedsvej 1Kvinde faldt på gårdsplads
09 03Ringsted-egnenTøvejr = mange vandskader
10 03KærhaveMand blev syg i sin bil under kørsel
23 03TolstrupFuh, varebil kørte ud foran bil
25 03TorvetMand fundet liggende på torvet
29 03HolbækvejFuh, bil i grøften
02 04Benløse, Hovedvej 1Fuh, svingende bil påkørt af lastbil
06 04Godset Lille SvenstrupIldløs i avlsbygning, + Bv
10 04Næstvedvej 19Mand fundet gasforgiftet i sin lejlighed
10 04Skov ved GiesegårdArb, mand fik trækævle ned over benet
12 04Alsted - FjenneslevFuh, mc mod bil
14 04FjællebroFuh, bil mod cyklist og i grøften
17 04Ortved, Hovedvej 1Fuh, 7-årig pige løb ud foran bil
20 04ValsølilleSengerygning = kvinde forbrændt
23 04Sct. KnudsgadeFuh, cykelbud påkørte lastbil
03 05RønnedevejFuh, cyklist væltede
08 05OrtvedFuh, cyklist påkørt af lastbil
08 05Ringsted, RoskildevejFuh, knallert påkørt af bakkende lastbil
08 05Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil påkørte svingende lastbil
08 05LammestrupArb, mand kvæstede en hånd
08 05Næstved LandevejMand fik ildebefindende under cykling
10 05Fjenneslev - EgerupFuh, mc mod telefonpæl
13 05Benløse, Hovedvej 1Fuh, Lloyd-bil mod bil, 1 dræbt, #
17 05LystanlægIld i keglebane, + Bv
24 05Store MerløseFuh, bil mod bil ved jernbaneoverskæring
24 05Køgevej ved KærhaveFuh, bil i grøften
24 05Hovedvej 1 i OrtvedFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
24 05SkjoldenæsholmFuh, 66-årig cyklende mand væltede
24 05HaslevvejFuh, scooter påkørt af bakkende lastbil
24 05Hovedvej 1 i OrtvedFuh, mc mod svingende lastbil, 1 dræbt, #
24 05BrogadeFamilie låste sig ude fra lejlighed
26 05Sct. HansgadeStor butiksrude knust af unge mennesker
28 05Haslevvej - RønnedevejFuh, mc væltede i sving, 2 kvæstet
05 06Kastrup Lufthavn - KorsørSøn skulle hurtigt til sin fars dødsleje på Fyn
08 06RingstedKvinde fik varm sovs ned over sig
14 06RingstedFuh, mc mod mc
16 06JystrupArb, kvinde læderede armen i vridemaskine
19 06Hovedvej 1 ved 48.5 kmFuh, bil mod svingende lastbil
19 06GodsbanegårdenArb, mand fik en kværn ned over benet
21 06Benløse ved skolenFuh, cyklende dreng væltede
22 06Giesegård SavværkArb, mand læderede hånden i rundsav
24 06Nørreg. - Dr.MargrethesvejArb, mand faldt 3 m ned i kælder i nybygning
24 06Næstvedvej1½-årig dreng fik kogende vand over sig
26 06ØrslevFuh, lastbil væltede
01 07Broby VesterskovFuh, militærbil påkørte soldat under øvelse
02 07Ringsted JernbanestationSygdom
12 07TolstrupFuh, bil i grøften
12 07Hovedvej 1 ved 48 kmFuh, knallert væltede
17 07Sigersted Huse, Hovedvej 1Fuh, bil i grøften med 5 personer
20 07Sneslev, HaslevvejFuh, knallert væltede
26 07Næstvedvej5-årig pige faldt = en brækket arm
26 07Sct. HansgadeFuh, mc mod varebil
28 07Ved KærehaveFuh, mc påkørte stålwire
29 07TorvetFuh, scooter væltede
30 07HaslevvejFuh, mc mod lastbil
30 07Ringsted-egnenVoldsom regn = flere vandskader
30 07Balstrupvej ved nr. 1310-årig dreng fik lommekniv i nakken under leg
02 08Ringsted, RoskildevejFuh, mc mod parkeret sættevogn
04 08Næstvedvej, cementfabrikArb, mand ramt af 2 T terrazzotrappe
04 08Hovedvej 1, V for RingstedFuh, cyklist væltede
07 08Bøllingsvej 14Mand faldt på trappe
07 08NørregadeFuh, kvinde påkørt af mc
11 08Sneslev, HaslevvejFuh, knallert svingede ud foran bil
28 08Glumsø, St. SkullerupgårdArb, mand klemt mod husmur af uvan tyr
03 09Almstofte5-årig dreng drak benzin
03 09Ortved2-årig pige spiste giftige bær i haven
06 09TorvetMand fik ildebefindende
06 09Gyrstinge, HedemoseArb, mand faldt ned fra kornlæs på mark
06 09Køgevej ved KværkebyFuh, 3 cyklister påkørt af bil
07 09MortenstrupArb, mand overfaldet af uvan ko
02 10Fjenneslev, Hovedvej 1Fuh, cyklende kvinde påkørt af bil
16 10Benløse, Hovedvej 1Fuh, scooter påkørte parkeret anhænger
16 10HjelmsømagleFuh, militær-lastbil mod holdende lastbil
18 10Mortenstrup - Ny LystrupFuh, bil mod mc
30 10Hovedvej 1, V for RingstedFuh, bil mod traktor
08 11Ringsted JernstøberiArb, mand fik jernplade i hovedet
18 11Ringsted-egnenMange fastkørte traktorer
19 11NørregadeFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
23 11Nørregade 1Ildløs i lejlighed, + Bv
24 11RønnedevejFuh, cyklist væltede
06 12Holbækvej ved EstrupFuh, militærbil mod vejtræ
06 12Sjællandsgade - BrogadeFuh, 5-årig pige påkørt af lastbil
11 12Benløse, RoskildevejFuh, 13-årig cyklende pige væltede
13 12Benløse, RoskildevejFuh, mand påkørt af bil
13 12KongensgadeFuh, cyklist væltede i glat føre
17 12KøgevejFuh, mc mod varebil
17 12Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, bil i grøften
17 12Hovedvej 1, V for RingstedFuh, bil i grøften
22 12BringstrupKat reddet ned fra toppen af telefonpæl
23 12Kongensgade 7Kvinde faldt i glat føre
26 12Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil skred ind i hus
26 12SneslevHavareret bil slæbt på værksted
26 12MulstrupFuh, bil mod vejtræ
26 12Slimminge - GiesegårdFuh, lastbil med anhænger i grøften
28 12Ringsted-egnenGlat føre = flere kørselsuheld04 01 1955Sct. Hansgade - TinggadeFuh, cyklist væltede
07 01Ringsted JernstøberiArb, mand læderede finger i maskine
07 01Søgade84-årig mand sank død om på gaden, #
09 01Hovedvej 1, V for RingstedFuh, mc mod lastbil, # #
10 01Hækkerupsvej 3Ild i 76-årig kvindes tøj, pgl. slemt forbrændt
14 01HaslevvejArb, stormstød væltede mur, 2 mand kvæstet
15 01TolstrupFuh, 12-årig cyklende pige væltede
15 01Herlugmagle, TorpeIld i stråtækket hus, + Næstved Bv
19 01Ringsted-egnenEfter snestorm = endnu en del kørselsassistancer
19 01Sigersted, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ
20 01Benløse, RoskildevejMand faldt på gårdspladsen
22 01DøjringeFuh, bil mod vejtræ
26 01TeestrupArb, 8 T gravemaskine skred ned ad skrænt
26 01Jyderup ved FaxeBrugsstjålet Ringsted-lastbil slæbt hjem
29 01Søndervang7-årig dreng faldt og kvæstede ansigtet
02 02 Snekkerup, Hovedvej 1Fuh, bil mod holdende militærbil, 4 kvæstet
03 02Ringsted-egnenMilitærøvelse = 2 soldater kvæstet
03 02RingstedTøvejr = bil sank ned i tøvandshul
07 02Ringsted-egnenIsglat = flere kørselsuheld
07 02Benløse, Hovedvej 1Fuh, 2 biler skred ind i vejtræer
14 02MissionshotelletKvinde faldt på trappe
14 02Torvet, "Børsen"Ildløs = blind eller falsk alarm ?, + Bv
14 02Balstrup, DyssegårdZR-st.leder faldt gennem loftslem på sin gård
14 02Næstvedvej, MissionshotelletKvinde faldt på trappe
18 02Ved RingstedFuh, lastbil med 3 T mælk i grøften
21 02NørregadeFuh, beruset bilist påkørte 5-årig pige
21 02Ved Vetterslev BroFuh, 2 soldater påkørt af militærbil
22 02Møbelfabrikken JasonArb, mand fik møbelplader ned over sig
25 02UdstrupFuh, 33-årig mand kørt over af lastbil, #
02 03Køgevej i RingstedFuh, lastbil mod lysmast
03 03Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil mod holdende lastbil, ips
03 03HømFuh, bil mod bil
07 03KværkebyArb, mand fik hånden i halmpresser
07 03Køgevej i RingstedFuh, bil mod bil
07 03RingstedFuh, mc forulykkede
07 03TorpetFuh, 2 biler i grøften i glat føre
08 03FjællebroFuh, 13-årig cyklende dreng ud foran mc
09 03Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
10 03MortenstrupArb, mand mistede 2 fingre i rundsav
14 03Ringsted - JægersborgPatientoverførsel til militært infirmeri
14 03Hotel PostgårdenGymnastikstævne = en deltager kvæstet
17 03OrtvedFuh, cyklist væltede
18 03Rønnedevej - NæstvedvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
21 03Snekkerup, Hovedvej 1Fuh, 3 biler i sammenstød
23 03EstrupFuh, bil mod vejtræ i glat føre
24 03Ringsted JernstøberiArb, mand fik jernplade over foden
25 03ØrslevTøvejr = hus fyldt med vand
25 03Kirke FjenneslevArb, mand fik armen i halmpresser
26 03Torvet78-årig mand sank død om, #
26 03Jystrup9-årig dreng begravet i roekule
28 03Jernbanegade 10Arb, snedker mistede finger i rundsav
30 03Snekkerup, Hovedvej 1Fuh, vindstød væltede mc i grøften
30 03GyrstingeArb, ko brækkede benet på mand under malkning
04 04Sorø nær ved kirkenFastkørt bil
12 04Sorø - Slaglille, Hovedvej 1Fuh, mc mod bil, mc'en omkom, # , + Falck
19 04Ringsted-egnenMange fastkørte traktorer for tiden
19 04KværkebyArb, mand fik benzin i øjnene ved bilreparation
25 04DybendalMotorkører forulykkede på motorcrossbane
27 04Ringsted, hos RimasFuh, mc væltede i firmaets gård
02 05ØrslevFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af mc
07 05VetterslevFuh, cykelrytter mod vejtræ
09 05Roskildevej ved nr. 225Fuh, mc mod svingende bil
20 05Sct. Bendtsgade 2-4Stormstød rev tagsten ned på gaden
20 05Mulstrup - SneslevFuh, mc væltede, 2 kvæstet
23 05Lille HømArb, mand faldt ned fra hustag
25 05Sct, BendtsgadeFuh, knallert påkørte parkeret bil
27 05PileborggadeMand fik fjernsynsantenne i hovedet
31 05Næstvedvej 2232-årig dreng faldt i kogende vand
03 06DyrskuepladsenUng mand fik ildebefindende
03 06Englerup VandmølleDyreredning
04 06ValsømagleFuh, scooter kørte mod husmur
09 06SandbyFuh, bil kørte i branddam
10 06Holbækvej ved 8 km/stenenFuh, bil mod vejtræ og i grøften, ips
17 06Sorø, PedersborgFuh, mc mod vejtræ
20 06Sorø, Hotel PostgårdenSygdom
22 06Lårup80-årig kvinde faldt på trappe
22 06Ringsted, jernstøberiArb, mand fik søm gennem fingeren
22 06Hjelmsømagle1-årigt barn drak petroleum
22 06VeddeFuh, 71-årig cyklende mand væltede
22 06Benløse, træskofabrikArb, mand ramt af kile over armen
23 06Benløse, alderdomshjem66-årig kvinde faldt = et brækket ben
23 06Ringsted, SorøvejFuh, 77-årig cyklende mand væltede
25 06Ringsted, SorøvejFuh, lastbil i grøften
27 06Holbækvej ved Ll. SvenstrupFuh, 12 T tung vejtromle i grøften
27 06Balstrupvej 913-årig pige brækkede en ankel under leg
28 06Ortved, Hovedvej 1Fuh, mc svingede ud foran bil, 2 kvæstet
28 06Ringsted7-årig pige forskar sig på glasskår
01 07IdrætsbanerMand faldt besvimet om
05 07Buske, Buske MølleArb, mand fik elektricitet gennem sig
05 07Jystrup SavværkArb, mand fik hånden i afretter
06 07Brogade 9Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine
07 07NæstvedvejFuh, 7-årig cyklende pige væltede
09 07Nørregade - Sct. BendtsgadeFuh, mc kørte mod rådhuset, 2 kvæstet
09 07NørregadeFuh, knallert påkørt af turistbus
11 07Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, bil mod mc, 2 kvæstet
11 07Ringsted - København2 patientoverførsler til København
11 07Ringsted Jernbanestation76-årig mand fik ildebefindende og døde, #
11 07ValdemarsgadeFuh, 4-årig pige løb ud foran lastbil
13 07Nyrupvej ved ØdemarkFuh, mc mod lastbil, 2 kvæstet
14 07HømFuh, mc væltede
14 07RegnemarkFuh, varebil mod lastbil, + Falck
16 07HoppeoldArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
18 07SorøvejFuh, scooter væltede
20 07Ortved, Roskildevej ved 513Fuh, lastbil væltede under opbremsning
22 07Balstrupvej - HaslevvejFuh, varebil mod cyklist
23 07Jystrup - ValsølilleFuh, 18-årig cyklende pige væltede ned i vandhul
23 07Haraldsted Sø18-årig dreng forskar foden under badning
25 07Havemøllevej 7Arb, mand faldt ned under hækkeklipning
25 07Benløse, Roskildevej ved 233Fuh, knallert væltede
25 07VetterslevFuh, 15-årig cyklende hollandsk dreng væltede
26 07Roskildevej ved nr. 147Knuste ølflasker på kørebanen fejet bort
26 07Sorø, Hovedvej 1 ved SøskovFuh, bil påkørte opbremsende bil, ips
27 07Ringsted-egnenZR vander tørkeramte kartoffelmarker
30 07Kyringe19-årig pige skubbet omkuld = hjernerystelse
03 08PedersborgZR vandede stor græsmark
03 08Ringsted JernbanestationArb, portør faldt ned fra jernbanevogn
03 08VetterslevFuh, lastbil med 110 kokssække i grøften
04 08FjællebroFuh, 2-årig dreng løb ud foran lastbil
15 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, mc mod turistbus, 2 kvæstet
15 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, mc mod bil, 3 kvæstet
16 08AllindelilleKvinde faldt = benbrud
16 08MøllegadeFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
17 08Rimas TraktorværkstedArb, mand fik 800 kg kontravægt over hånden
19 08Sjællandsgade 19Lyn i skorsten, ZR afspærrede gaden nedenfor
22 08Benløse RundingFuh, knallert væltede
22 08Ringsted FlyvepladsKvinde ramt af landende svæveflyplan
22 08ForlystelsesparkArb, medhjælper faldt af kørende karrusel
22 08Ved RingstedJæger faldt under jagt = benbrud
22 08TorpetSygdom, mand fik kramper under høstarbejde
24 08Sct. Hansgade - MøllegadeFuh, varebil mod lastbil
26 08FarendløseTørke = ZR vander frugttræer
29 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil svingede ud foran tysk bil
29 08MortenstrupKvinde faldt på cementgulv i udhus
30 08Hovedvej 1 ved SnekkerupBrugsstjålet bil slæbt til Ringsted
02 09RoskildevejFuh, knallert mod lastbil
05 09Benløse, HolbækvejFuh, mc væltede
10 09NæstvedvejFuh, mand faldt ned fra lastbil under kørsel
12 09Benløse RundingFuh, knallert væltede
15 09NæstvedvejFuh, forhjul faldt af lastbil under kørsel
16 09Sct. Bendtsgade 4 Mand faldt på gårdsplads
19 09KværkebyÆldre kvinde faldt på trappe
19 09TorvetFuh, 12-årig cyklende dreng mod parkeret lastbil
20 09Vestsjælland, militærøvelseZR opretter midlertidig station i Fuglebjerg: ZR-F
23 09Ved Alsted MølleFuh, militær-mc mod møllebygning
23 09Englerup ved RingstedFuh, 2 militær-mc'er mod hinanden
23 09AlstedFuh, militær-mc væltede i vejsving
26 09Nørregade - RoskildevejFuh, cyklist mod færdselstavle
26 09KværkebyFuh, lastbil i grøften
29 09Suserup, 8 kvæstede:Fuh, militær kanontransport væltede, + ZR-F
07 10Beværtningen LøvenborgSlagsmål = 1 person kvæstet
19 10Vetterslev1-årig pige fil el-stød af defekt lampe
25 10JystrupDyreredning
25 10JystrupFuh, vejtromle i grøften
26 10Sct. BendtsgadeFuh, varebil påkørte knallert + cyklist
31 10ValsølilleFuh, mc mod varebil
02 11ValsømagleFuh, bil mod stengærde
04 11Sct. HansgadeFuh, ung pige gik ud foran cyklist
07 11Torvet2 hærværksramte biler slæbt væk
09 11Nørregade70-årig cyklende vendelbo fik ildebefindende
09 11TvindelstrupFuh, kvindelig cyklist væltede
09 11MulstrupKvinde faldt på gårdsplads = benbrud
09 11Tinggade 22Kvinde faldt på trappe
14 11Roskildevej ved nr. 257Fuh, bil væltede ind i have, ips
16 11Hækkerupsvej 974-årig mand faldt syg om i hjemmet
16 11Korsevad BroFuh, fodgænger ramt af udskridende lastbil
16 11Holbækvej ved Ll. SvenstrupFuh, bil mod lastbil og vejtræ i glat føre
19 11RingstedGlat føre = 6 fuh på ½-time
21 11Lårup - StenlilleFuh, rutebil i grøften med 10 personer, ips
05 12RingstedArb, mand læderede hånden i sav
06 12Køgevej ud for nr. 49Fuh, bil påkørte holdende lastbil
06 12Hovedvej 1 ved OverdrevskroFuh, scooter mod bil
12 12RoskildevejFuh, cyklist uden lys påkørt bagfra af bil
12 12RoskildevejFuh, glat føre = bil mod bil mod bil, ips
12 12TolstrupFuh, cyklist mod cyklist
12 12RoskildevejFuh, glat føre = bil mod vejtræ, ips
12 12Næstvedvej ved nr. 201Fuh, mand gik ud foran mc
12 12Dronning MargrethesvejKvinde faldt i glat føre
12 12Tolstrup15-årig dreng stak sig i maven med lommekniv
12 12Ringsted-egnen12 s frost = mange assistancer til biler
17 12VetterslevFuh, 10-årig dreng gik ud foran bil
22 12RoskildevejFuh, knallert mod holdende lastbil
23 12Hovedvej 1, OrtvedFuh, bil mod udskridende lastbil, 4 kvæstet
29 12Torvet 10Kvinde gled på glat gulv = en brækket arm
29 12Svalmstrup10 m staldmur faldt sammen
31 12SchandorphsvejKvinde faldt på trappe
31 12KlosterstienKvinde faldt i glat føre
02 01 1956Haslevvej, jernhandelArb, mand fik jernbjælke ned over benet
06 01Store MerløseArb, traktor gled ned i å
11 01Borgerskolen10-årig dreng faldt i skolegården = benbrud
16 01Hovedvej 1 - FælledvejFuh, vendende hyrevogn påkørt af bil, ips
20 01Ringsted-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
24 01Vetterslev ved BrugsenFuh, bil mod vejtræ
25 01Ud for fjerkræsslagterietFuh, cyklende mand væltede i glat føre
27 01Ny JystrupKvinde faldt på vej = benbrud
30 01Benløse SkoleGymnastik = dreng kvæstede hovedet
30 01SkjoldenæsholmKvinde faldt i glat føre = benbrud
31 01TeglovnsvejIld i brugsstjålet bil under kørsel, + Bv
16 02Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, bil mod opbremsende lastbil, ips
16 02KøgevejFuh, mand gik ud foran bil
16 02Fjenneslev - Sigersted HuseFuh, 2 lastbiler + 6 biler i sammenstød, + Falck
20 02Ringsted-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
21 02Mulstrup ud for møllenFuh, 83-årig mand gik ud foran bil
27 02Benløse, HolbækvejÆldre kvinde fundet syg og hjælpeløs i lejlighed
01 03Ringsted-egnenTøvejr = mange kørselsuheld
02 03Ringsted JernstøberiArb, mand læderede benet af jernsplint
02 03Ringsted-egnenTøvejr = mange oversvømmelser
03 03FjenneslevStormstød væltede 10 m høj skorsten
03 03Ringsted-egnenStormvejr = mange stormskader
06 03Benløse, HolbækvejIld i mc under kørsel, + Bv
12 03Kastrup SkovArb, mand fik kævle ned over sig = bækkenbrud
13 03Våleds HuseArb, kvinde faldt ned fra stol i køkken
28 03SøgadeKvinde faldt på gaden = kvæstede ansigtet
31 03Rosenvej, villaGlemt strygejern forårsagede ildløs, + Bv
03 04Ringsted-egnenNogle assistancer til motorhavarerede biler
06 04Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, scooter væltede
06 04Hovedvej 1 ved TorpetFuh, lastbil mod vejsten
16 04SøndergadeFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
18 04Vetterslev10-årig pige faldt på loftstrappe
19 04Sct. Hansgade, slagterbutikArb, ekspeditrice forskar hånden på kniv
20 04Køgevej ved KærehaveFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet, 1 omkom, #
21 04Roskildevej, produkthandelKontor- og lagerbygning brændt, + Bv
23 04Fjællebro, KøgevejFuh, mc mod svingende bil
24 04Hovedvej 1 i OrtvedFuh, svingende bil ind foran knallertkører
24 04Hovedvej 1 i OrtvedFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
30 04Ringsted76-årig mand sank død om på gangsti, #
01 05SneslevFuh, lastbil mod vejtræ
04 05NørregadeFuh, mc under overhaling mod lastbil
04 05Søgade 72-årig dreng forskar sig på sodavandsflaske
07 05Sct. Hansgade ved nr. 31Fuh, knallert påkørte cyklist
07 05Jyllandsgade - BrogadeFuh, bil mod knallert
11 05Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, bil mod svingende lastbil
11 05RingstedMand fik ildebefindende på gaden
11 05RingstedSamme mand fik igen et ildebefindende på gaden
14 05Hovedvej 1 - HolbækvejFuh, knallert svingede ud foran mc
17 05Hotel Postgården10-årig dreng faldt ned fra balkon i den store sal
17 05KværkebyArb, traktor væltede i mergelgrav
17 05AssentorpArb, traktor ud over 6 m dyb skrænt
22 05Hovedvej 1 ved TorpeFuh, bil mod vejtræ
29 05SøgadeFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
30 05Ringsted JernstøberiTransport af 12 T jernsaks til Køgevej
06 06Ved RingstedTørke = ZR vandede 2 tdr. land spinatmark
07 06Ringsted Lystanlæg13-årig dreng forskar sig på dolk
07 06Lyng HuseArb, lastbil væltede 8 m ned i grusgrav
07 06Ringsted JernstøberiArb, mand fik grusharpe ned over benet
07 06StestrupKvæstet hest blev aflivet
08 06NæstvedvejFuh, 10-årig cyklende pige ud foran mc
08 06Ringsted2-årig dreng fik boldtræ i hovedet under leg
09 06Aversi - FredsgårdeFuh, bil mod lastbilanhænger
11 06Estrup, HolbækvejFuh, bil mod mc
25 06Ved Stestrup MejeriFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
25 06Jystrup - ValsølilleFuh, mc mod cykelrytter
25 06NæstvedvejFuh, cyklist væltede
26 06KøgevejFuh, knallert væltede
27 06Hækkerupsvej 5Ældre kvinde faldt på stentrappe
03 07Hovedvej 1, FjenneslevFuh, knallert væltede
05 07Dagmarsgade 812-årig dreng drak salmiakspiritus
06 07Ringsted, Ny Skt.JørgensgårdStor lade nedbrændt, + Bv
07 07Sorø, Parnasvej ved ÆgirFuh, beruset bilist kørte i grøften
07 07BalstrupFuh, bil gennem hæk og ind i have
10 07Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, cyklist væltede
12 07Ringsted JernstøberiArb, mand forbrændt af sprit på hænderne
12 07Kirke FjenneslevFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
18 07HolbækvejFuh, 15-årig cyklende pige mod militærbil
18 07Holbækvej ved EstrupFuh, cyklende pige mod militærbil
21 07Høm, ØstergadeLegende hunde væltede kvinde = lårbensbrud
21 07Sct. KnudsgadeFuh, 3-årig pige løb ud foran mc
21 07EngelstofteFuh, 10-årig pige løb ud foran mc
21 07BenløseDyreredning
25 07BenløseMand skambidt af svigersønnens hund
25 07Hovedvej 1 - ValsømaglevejFuh, mc mod svingende varebil ved Ortved
30 07Benløse, RoskildevejFuh, mc påkørte holdende bil
30 07Roskildevej ved HolmehaveMand fundet liggende bevidstløs i vejsiden
01 08Ringsted, Hotel Casino70-årig mand faldt på kældertrappe
02 08NørregadeFuh, scooter mod opbremsende varebil
02 08Slimminge, Almhøjsgård9-årig dreng klemt mellem traktor og husmur
02 08Dronning Margrethesvej4-årig pige spiste guldregn
06 08Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod opbremsende mc
06 08Sct. Hansgade - KøgevejFuh, mc mod knallert
06 08BjernedeArb, mand sparket af ko under malkning
08 08FjenneslevArb, mand fik ladeport ned over sig
09 08Jystrup, ÆrtebjerggårdDyreredning, hest faldt ned fra lastbil, blev aflivet
14 08Valdemarsgade - SkolegadeFuh, 2 cyklende drenge væltede
21 08Benløse, RoskildevejFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
22 08Skee, mose13-årig dreng trådte fiskekrog op i foden
23 08Store Merløse11-årig pige faldt ned fra kornloft
24 08Jystrup, TåstrupArb, kvinde væltet omkuld af ko
24 08SvalmstrupArb, mand læderede hånden i selvbinder
27 08ØrslevvesterArb, mand faldt ned fra kornlæs
03 09Snekkerup - JystrupFuh, mc forulykkede
03 09Høed5-årig dreng faldt ned fra kornloft
04 09Ortved, KildegårdArb, løbskkørsel på mark, kvinde påkørt
04 09Ringsted KaserneArb, soldat klemt mellem kanon og lastbil
08 09HøedArb, kvinde faldt ved tærskeværk
15 09Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, bil punkterede og væltede, 3 kvæstet
17 09Bøllingsvej - TeglovnsvejFuh, bil mod lastbil, ips
18 09Acacievej13-årig pige forskar sig på glasskår
22 09Vetterslev, ØmarkFuh, scooter væltede
22 09NordrupArb, traktor væltede ned i mergelgrav
24 09Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil og mc mod svingende bil, ips
24 09Brogade ud for nr. 37Fuh, mc mod bil
28 09RoskildevejFuh, varebil påkørte cyklist og væltede
01 10Slaglille, KokærgårdArb, mand dræbt af uvan tyr på mark, #
02 10Balstrup4-årig dreng fik bordplade i hovedet
05 10Benløse, RoskildevejFuh, bil mod opbremsende bil
08 10Sct. Hansgade72-årig mand sank død om i frisørsalon, #
09 10Roskildevej - HolmehaveFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran bil
12 10Køgevej ved KværkebyFuh, knallert ud foran bil
13 10Ringsted, Borgerskolen12-årig dreng kvæstet under gymnastikudøvelse
15 10Sct. Hansgade - TinggadeFuh, mc-passager fik benet i mc-baghjulet
18 10Ringsted SlagteriArb, mand forskar sig på kniv
27 10Hovedvej 1, SlaglilleFuh, bil påkørte parkeret lastbil
27 10RingstedÆldre kvinde faldt på gaden
29 10Hækkerupsvej 20Mand faldt på trappe
29 10KværkebyKvinde faldt ved sin ejendom
29 10Hovedvej 1 ved TorpetFuh, svensk bil væltede i vejsving
30 10Gørslev NyvangMand faldt på gårdsplads
30 10HømArb, 15-årig dreng mistede foden i tærskeværk
05 11MøllegadeKvinde faldt på trappe
05 11Ringsted JernbanestationKvinde faldt ned på togskinnerne
12 11Brogade - SjællandsgadeFuh, bil mod droske
12 11EskilstrupFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
12 11Ringsted SkifteretKvinde fik ildebefindende
15 11VetterslevFuh, cyklist væltede
16 11Næstvedvej - RønnedevejFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 11Sct. HansgadeIld i mc i skur, + Bv
16 11NæstvedvejFuh, knallert væltede, føreren forsvandt
17 11Køgevej ved nr. 25Kvinde faldt om på gaden, sygdom
20 11TolstrupFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
24 11Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, knallert væltede
26 11Nær GiesegårdFuh, bil i grøften, 3 kvæstet
27 11StestrupLøbsk vindmølle blev tæmmet
29 11KøgevejFuh, cyklist påkørte mælkevogn
03 12RingstedFodboldkamp = et kvæstet knæ
04 12Slimminge OreFuh, mc påkørte træ i skoven
06 12Køgevej ved KværkebyFuh, kølevogn kørte i grøften
07 12Gørslev, HulegårdArb, mand kvæstet af drivrem
07 12JystrupArb, kvinde faldt i vaskehuset
22 12ValsølilleKvinde faldt på trappe
22 12Roskildevej - SmålodsvejFuh, cyklist påkørt af bil
22 12Ringsted-egnenMange fastkørte traktorer
24 12TorvetBeruset mand faldt på gaden
24-26 12Ringsted-egnenSneglat = mange kørselsuheld
02 01 1957KværkebyFuh, bil mod vejtræer
03 01Allindelille, AllindelillevejFuh, bil mod rækværk og i grøften
08 01Søgade 11Mand faldt på gaden
08 01NæstvedvejMand faldt på trappe
08 01Benløse6-årig dreng forskar armen på et potteskår
12 01Benløse, RoskildevejFuh, mc mod bil, mc-passager kvæstet
12 01Englerup ved jernbanen5-årig dreng faldt = benbrud
18 01Ortved, Hovedvej 1Fuh, 9-årig dreng løb ud foran knallert
24 01Næstvedvej, modelsnedkeriArb, mand læderede 3 fingre i maskine
18 02Hovedvej 1 ved RundingshuseFuh, bil i grøften, 3 kvæstet
25 02Sct. Bendtsgade – NørregadeFuh, mc påkørt af bil
05 03RoskildevejGlat føre = flere kørselsuheld, 1 kvæstet
07 03Ringsted, svineslagteriArb, mand skar sig i hånden
09 03Vetterslev SkovmarkArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
19 03Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, varebil kørte i grøften
19 03Slaglille – FjenneslevFuh, knallert mod bil
19 03Vetterslev, EgebjergFuh, varebil med brød væltede
19 03GyrstingeFuh, bil i grøften
25 03Holbækvej71-årig mand sank død om på vejen, #
25 03Ringsted-egnenStorm = flere stormskader
27 03Brogade – SjællandsgadeFuh, cyklist mod bil
04 04DagmarsgadeFuh, 8-årig dreng løb ud foran lastbil
04 04Ringsted SvineslagteriArb, mand faldt ned fra stige
06 04Pileborggade 25Mand faldt på trappe
06 04Roskildevej ved nr. 12Fuh, mc påkørte parkeret bil
08 04BenløseArb, kvinde faldt i stald = benbrud
11 04SlaglilleArb, mand læderede hånden i såmaskine
12 04HaslevvejVild undsluppen kvie blev nedskudt
12 04Vester Broby ved mejerietFuh, mc mod lastbil
13 04Kirke Eskilstrup – TølløseFuh, knallert mod mc
13 04Teglovnsvej – ValdemarsgadeFuh, bil mod bil, ips
13 04Gyvelvej 12Kvinde faldt i kælder = benbrud
17 04Ved TorpetFuh, knallert mod bil
23 04FjenneslevFuh, beruset cyklist mod bil
23 04JystrupFuh, beruset cyklist væltede
23 04Gyrstinge12-årig dreng sparket i maven under leg
27 04KøgevejFuh, bil mod svingende varebil
29 04Jystrup SavværkÆldre kvinde faldt i stue = hoftebrud
29 04Sct. Knudsgade – TorvetFuh, scooter væltede, passager kvæstet
04 05Vetterslev ved ØlsegårdFuh, knallert væltet af lastbilanhænger
06 05Lammestrup – BorupFuh, varebil kørte i grøften, ips
07 05Hovedvej 1 vest for FjenneslevFuh, militærbil mod vejtræ, 4 kvæstet
09 05Ringsted, jernstøberiArb, mand læderede en finger i kæde
13 05Ved Atterup SkovFuh, knallert mod bil
13 05Store MerløseFuh, mc mod mc
13 05KværkebyKvinde faldt på gårdsplads = benbrud
18 05JystrupZR deltog i stor civilforsvarsøvelse
18 05Hovedvej 1 (Sorøvej)Fuh, cyklist påkørt af overhalende bil
20 05JystrupFuh, 8-årig cyklende dreng mod knallert
20 05Ringsted JernbanestationKvinde blev syg i toget
20 05Brogade – NæstvedvejFuh, mc mod knallert
22 05Kirkebjerg, BregnetvedArb, mand faldt på marken = benbrud
27 05SkeeFuh, bil væltede rundt
27 05SneslevFuh, cyklende kvinde væltede
28 05HømKvinde snublede på vejen = lårbensbrud
29 05StenmagleKvinde faldt ned ad 8 m dyb skrænt
03 06Ringsted11-årig pige faldt = et kvæstet hoved
03 06Ringsted DyrskuepladsDreng sparket af pony ( Daphne Bray, Gl.Holte)
03 06HækkerupsvejMand sank død om på vejen, #
04 06HaslevvejFuh, cyklist væltede
07 06KøgevejFuh, knallert mod svingende bil
11 06BenløseFuh, kvinde gik ud foran bil
11 06TorpetLille pige faldt ned fra træ
11 06Haveforeningen FremtidenÆldre mand fundet bevidstløs
11 06Vigersted - KværkebyFuh, cyklist væltede
11 06LellingeFuh, lastbil mod lastbil, ips.
11 06Sct. KnudsgadeUng pige faldt på gårdsplads
15 06Benløse, RoskildevejFuh, bil væltede rundt
17 06ØrslevvesterFuh, 6-årig cyklende pige væltede
17 06KlippedeDyreredning
17 06GammerødDyreredning
17 06Broby OverdrevDyreredning
25 06Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, scooter forulykkede
29 06BenløseFuh, knallert mod mc
01 07Gård ved SorøvejArb, mand faldt ned fra hølæs
01 07Ringsted – Bispebjerg HospitalPatientoverførsel til København
01 07Nordrup MejeriArb, mand faldt ned fra mælkevogn
02 07BenløseKvinde indtog ved fejl 20 dråber iseddike
02 07Mark bag Ringsted KaserneArb, mand faldt af høstvogn
04 07Hovedvej 1 ved SnekkerupFuh, bil mod bil
08 07Køgevej ved Fjællebro HuseFuh, knallert ud foran svensk bil
10 07TorvetFuh, 10-årig cyklende dreng mod holdende lastbil
10 07Ved Torpet RundingEngelsk kvinde fik tallerken i hovedet
13 07Gyrstinge SkovhuseFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
13 07Møllegade – NæstvedvejFuh, bil mod mc
13 07Rundkørsel ved politistationenFuh, bil kørte ind i butiksvindue
16 07Ringsted CementvarefabrikArb, mand forskar hånden
16 07Dagmarsgade, butikMand fik ildebefindende
18 07ValsømagleUng tysker fik kogende mad ned over sig
18 07Ved RingstedDreng forvred armen
18 07 Gyrstingevej – HolbækvejFuh, cyklist mod cyklist, 6-årig dreng kvæstet
26 07Hovedvej 1 vest for RingstedFuh, knallert væltede
26 07Hovedvej 1 vest for RingstedFuh, anden knallert væltede
26 07SøndergadeFuh, mc væltede
26 07Ortved3-årig pige kvæstede en finger i bildør
29 07Hovedvej 1 – HolbækvejFuh, mc mod bil
29 07Ved GlumsøUng pige faldt af hest og blev trådt på af denne
29 07Kværkeby ved BrugsenFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
30 07Hovedvej 1 – SigerstedvejFuh, bil mod bil
31 07Store Merløse – NyrupFuh, knallert væltede
31 07Hovedvej 1 ved Korsevad BroFuh, fortøjet til påhængsvogn brød sammen
06 08Nørregade, bødkerværkstedArb, mand fik beslagbånd i hovedet
07 08Slimminge – GiesegårdFuh, knallert væltede
12 08NæstvedvejÆldre mand døde i hjemmet, #
12 08Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, bil væltede rundt
19 08Store MerløseFuh, mc forulykkede
26 08Sjællandsgade 475-årig dreng faldt på trappe
26 08StenmagleKvinde faldt i køkken
26 08TorvetIld i bil, + Bv
30 08JystrupArb, kvinde faldt ned fra høstvogn
07 09ØrslevFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
13 09Ved Ottestrup ved FarendløseFuh, bil mod lastbil
13 09Ringsted, tømmerhandelArb, mand læderede hånden i rundsav
14 09ÅrløseFuh, traktor i grøften
16 09Sct. Hansgade – TorvetFuh, scooter væltede
16 09NørregadeMand faldt på gaden = benbrud
21 09SkjoldenæsholmSoldat kulilteforgiftet
21 09Ved SnekkerupFuh, militær-værkstedsvogn væltede
26 09Ringsted, Hotel CasinoKvinde faldt på trappe
26 09Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil mod svingende militær-bil
27 09GyrstingeFuh, scooter mod bil
27 09Høed13-årig dreng mistede 3 fingre på fænghætte
28 09NæstvedvejFuh, bil mod rækværk og væltede rundt
28 09Hovedvej 1 ved VigersdalgårdFuh, hund væltede kørende mc
30 09TorvetFuh, kvinde gik ud foran bil
02 10HaslevvejFuh, 16-årig cyklende pige mod parkeret bil
04 10Holbækvej, cykelstiFuh, knallert mod cyklist
07 10Møllegade – Harhoffs AlléKvinde faldt på gaden
09 10Bøllingsvej – Sct. KnudsgadeFuh, 2 biler + mc stødte sammen
10 10Benløse Runding, Hovedvej 1Fuh, varebil forulykkede med beruset fører
11 10Vielsted54-årig mand sank død om ved fest, #
15 10Giesegård – NordrupFuh, 7 kreaturer faldt af lastbil under kørsel
19 10Hovedvej 1 ved VigersdalFuh, gående mand påkørt af knallert
26 10Hovedvej 1 ved VigersdalFuh, Esso-tankbil med 12.000 l benzin i grøften
28 10Hovedvej 1 i OrtvedFuh, mand gik ud foran bil
28 10Mellem BroerneFuh, cyklist påkørt af mc
30 10Tinggade – Sct. HansgadeFuh, knallert væltede
30 10RoskildevejIld i lastbil under kørsel, + Bv
02 11HømFuh, cyklist væltede
04 11Køgevej 15Mand faldt på trappe
06 11København – GyrstingeDiamant-gom kørt hjem og retur til sygehus i Kbh.
06 11Ringsted, JernbanepladsenFuh, mand påkørt af varebil
08 11Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, mc forulykkede
09 11Ved Ringsted3-årig dreng fik roegreb i øjet
09 11Ringsted – KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
09 11Ringsted, CasinoKvinde sank syg om
19 11Brogade – SjællandsgadeFuh, scooter mod svingende bil
06 12Ringsted JernbanestationSygdom
06 12Roskildevej ved BakkegårdFuh, bil mod holdende lastbil, 2 kvæstet
06 12Skolesti ved BøllingsvejFuh, kvinde væltet omkuld af skolebørn
07 12Benløse, RoskildevejFuh, cyklende skoledreng væltede
07 12Slangerup (Hillerød)-RingstedMotorhavareret lastbil slæbt til Ringsted
07 12TolstrupFuh, cyklist væltede
10 12Prinsensvej 12Ældre kvinde faldt = armbrud
13 12Hovedvej 1 ved Digmose SkovFuh, bil mod mørkelagt hestevogn
13 12TinggadeKvinde faldt i glat føre
16 12Sct. KnudsgadeVoldsom ildløs i isenkræmmerbutik, + Bv
17 12Ringsted-egnenFlere biler med is i karburatoren
20 12SøndergadeKvinde faldt på trappe
20 12BorgerskolenSkolepige faldt i skolegården = armbrud
20 12RoskildevejFuh, bil i grøften, ips
20 12Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, brødbil påkørt af bil, der påkørtes af tankbil
21 12HaslevFuh, bil mod krydsende lastbil
23 12Ringsted nye jernstøberiArb, mand fik glødende jern i ansigtet
23 12Holbækvej ved Lille SvenstrupFuh, bil kørte i å
23 12BalstrupArb, mand faldt ned fra stige
27 12Hovedvej 1 ved VigersdalgårdUlovligt parkeret bil slæbt til Ringsted Politistation
30 12Hovedvej 1 ved TorpetFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
30 12Sct. HansgadeFuh, knallert væltede
30 12Sct. Hansgade – TinggadeMand sank syg om på gaden
-

01 01 1958BrogadeÆldre kvinde faldt i glat føre
06 01Sigersted Huse, teglværkStorbrand på teglværket, + flere Bv
06 01Hovedvej 1 ved Sigersted HuseFuh, bil i brandrøg påkørte anden bil
07 01BøllingsvejKvinde faldt i glat føre
08 01TorvetKvinde faldt i glat føre
10 01Slimminge – GiesegårdFuh, lastbil med mælk i grøften
10 01Ringsted-egnenSneglat = mange kørselsuheld
11 01Køgevej ved KærhaveFuh, bil væltede ned i grøften
13 01NæstvedvejFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bil
13 01Ringsted BorgerskoleSkolen flagsnor gik i ”baglås”
14 01HækkerupsvejKvinde faldt i glat føre = benbrud
14 01RingstedFuh, cyklist væltede i glat føre
18 01Ved GlumsøFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
20 01NæstvedvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
20 01Ringsted til KalundborgZR-blokvognskørsel med 8 T bulldozer
21 01Ringsted, slagteriArb, mand forskar sig på kniv
23 01Ringsted oplandEt par sygetransporten gennem snedriver
27 01Hovedvej 1 i OrtvedFuh, bil mod bil
27 01Hovedvej 1 i OrtvedFuh, lastbil mod holdende bil
27 01KimmerslevFuh, bil i grøften, ips
29 01Ringsted JernbanestationMand faldt i toget
29 01Ringsted BorgerskoleDreng faldt i skolegård
29 01Ringsted Jernbanestation7-årig dreng klemte hånden i togdør
31 01NæstvedvejFuh, bil mod holdende lastbil i tæt tåge
05 02Hovedvej 1 ved OverdrevskroenFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
05 02Ringsted – KøbenhavnPatientoverførsel med 2 til København
11 02Ved AllindelilleFødende kvinde
12 02Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, svensk bil forulykkede, 1 kvæstet
14 02Sct. Knudsgade 10Ægtepar + 2 børn gasforgiftet
15 02DagmarsgadeMand fik ildebefindende på gaden
17 02JystrupKvinde faldt ned fra stol = benbrud
26 02Benløse, Roskildevej 182Ældre mand sank død om i kulden, #
27 02BjernedeArb, mand kvæstet af traktorstartsving
27 02AnlægsvejFuh, ældre mand gik ud foran bil
27 02Skelbyvej ved AtterupFuh, last kørte i grøften, blev slæbt til Maribo
10 03Køgevej ved FjællebroFuh, varebil væltede rundt, ips
12 03Sct. Hansgade ved TorvetFuh, kvinde gik ud foran bil
22 03ValsømagleFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
26 03ÅgerupMand faldt ved hjemmet = benbrud
01 04Hovedvej 1 ved TorpetFuh, bil væltede rundt i sving, 1 kvæstet
05 04Hovedvej 1 i BenløseFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
05 04Ringsted Sygehus - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
05 04Åbakken 7Sygdom, patienten døde på sygehuset, #
08 04St.Merløse, Ringstedvej – HvalsøvejFuh, bil mod bil
08 04Sct. Hansgade – TinggadeFuh, 92-årig mand påkørt i fodgængerfelt
08 04RingstedFuh, cyklist væltede
11 04Jernbanen 2.6 km S for stationenMand faldt af eksprestog ved Ringsted
15 04SneslevFuh, lastbil mod vejtræ
17 04Sct. HansgadeKvinde fik ildebefindende på gaden
22 04Hovedvej 1 i OrtvedFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
24 04Togbanen syd for RingstedMand faldt af eksprestog med 110 km's fart
26 04Vesterskov ved ValsølilleVarebil udbrændt, + Bv
28 04Jystrup2-årig dreng nær druknet i vandbalje
28 04Torpet6-årig dreng skambidt af hund
03 05Sct. Knudsgade, børnehjemLille dreng faldt ned fra træ
03 05UgerløseFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
10 05Benløse RundingFuh, knallert væltede
13 05Ved HavbyrdØdelagt pulverbelægningsmaskine fjernet
16 05Benløse, Roskildevej ved nr. 143Fuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
17 05Stenmagle ved kirkenFuh, bil mod bil, 4 kvæstet, + Falck RudsV.
23 05FjællebroArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
27 05Hovedvej 1 i OrtvedFuh, knallert ud foran bil
27 05OrtvedArb, mand fik sprøjtevæske over sig
28 05Syrénvej 265-årig dreng faldt ned fra hanebjælke
02 06Ringsted DyrskueDreng væltet omkuld af ko
04 06Ringsted JernbanestationArb, mand fik svelle ned over foden
09 06Tolstrup, HaslevvejFuh, varebil påkørte fodgænger
10 06Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, anhænger væltede, 3000 l mælk i grøft
10 06Førslev – SneslevFuh, lastbil med kalk i grøften
12 06Dagmarsgade - KøgevejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
13 06Jystrup, SøholmskolenAkrobatopvisning = bækkenbrud
13 06Ringsted ved fjerkræslagterietFuh, cyklist mod lastbil
14 06Køgevej ved KærhaveFuh, mc punkterede og forulykkede
14 06ØrslevKvinde faldt i hjemmet = lårbensbrud
23 06Kuskehuset ved SkjoldenæsholmKvinde faldt på trappe
27 06Nørregade, hestestaldArb, mand faldt ned fra høloft
02 07Ringsted, ny jernstøberiArb, mand fik metalplade ned over foden
05 07Søgade 192-årig pige faldt ned i lyskasse
07 07Torvet – Sct. HansgadeFuh, knallert væltede
09 07JystrupFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
11 07SlaglilleArb, mand med kvæstet ryg indlagt
12 07Hovedvej 1 ved FjenneslevFuh, svensk bil mod varebil, 4 kvæstet
14 07Hovedvej 1 i BenløseFuh, vindstød væltede mc
14 07Ved Benløse RundingFuh, bil mod svingende cyklist og vejtræ
14 07Ringsted – Sverige/GöteborgPatientoverførsel, 3 personer, til Sverige
15 07Ortved – VigerstedFuh, cyklist væltede
16 07Ringstedvej ved KulerupFuh, bil mod parkeret lastbil, ips, +ZR Køge
19 07Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
21 07Hovedvej 1 i BenløseFuh, varebil svingede ud foran bil
25 07Hovedvej 1 i BenløseFuh, ældre mand påkørt af bil
29 07Dagmarsgade, Josephs SkolenArb, mand faldt ned fra stillads
29 07Snekkerup, Vognmand DonsArb, mand faldt 4 m ned fra garagebygning
29 07Kongensgade 2Lille pige faldt i hjemmet = et kvæstet ansigt
30 07SaltofteArb, 11-årig dreng fik hånd i klemme i harve
31 07Ortved, NebsmøllevejFuh, knallert væltede
01 08Balstrup, Dyssegård2 småpiger spiste guldregn
01 08BenløseArb, mand læderede fingre i rundsav
09 08Rønnedevej, kornfirmaArb, mand fik port ned over sig
12 08Havekolonien VirkelystArb, kvinde fik havebænk ned over benet
14 08AnlægsvejFuh, knallert væltede
14 08Egerup, Søllerødgård, dyreredning100.000 bier reddet fra drukning
18 08Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
19 08Køgevej i SlimmingeFuh, bil ud foran knallert, 1 kvæstet
20 08HjelmsølilleFuh, bil væltede ind på mark
25 08Næstved – Ringsted, Hotel CasinoZR kørte 30 T olietank til hotellet
25 08Hovedvej 1 – ValsømaglevejFuh, bil svingede ud foran bil, 4 kvæstet
25 08Store Merløse, BygadenFuh, knallert mod bil
30 08Jystrup, Jystrup MøllegårdArb, mand faldt ned fra tag
01 09Benløse, Hovedvej 1Fuh.mc mod medkørende bil
01 09StestrupArb, traktor + vogn væltede i grøften
01 09Ringsted TorvKvinde sank syg om på torvet
05 09Ringsted DampmølleArb, mand faldt på kældertrappe
08 09Store Merløse, Fodboldkamp = et benbrud
08 09Torvet – SøgadeFuh, cyklist mod bil
08 09Hovedvej 1 i OrtvedFuh, mc påkørt af bil, 2 kvæstet
08 09Ørslev under Skoven, Havemøllev.Fuh, kvinde gik ud foran cyklist
08 09Ringsted, KøgevejFuh, bil mod el-mast
12 09Ringsted nye jernstøberiArb, mand i klemme ved læsserampe
15 09Ortved, Hovedvej 1 – NebsmøllevejFuh, ung kvinde gik ud foran bil
15 09Roskildevej ved Benløse RundingFuh, kvinde gik ind i siden på kørende bil
20 09JystrupArb, mand knuste finger i motorspil
20 09RingstedStor transport hjulpet gennem byen
24 09Ringsted MineralvandsfabrikArb, mand påkørt af førerløs lastbil
25 09Jystrup ved SmørbjergFuh, bil mod mc
27 09Hovedvej 1 ved OverdrevskroenFuh, mc forulykkede
27 09FjællebroFuh, ældre cyklende mand væltede
30 09BenløseFuh, knallert mod bil
30 09EnglerupArb, mand i klemme ved ajlebeholder
30 09Gyrstinge SkovhuseArb, mand fik gren i hovedet
01 10Vrangstrup, BakkegårdArb, kvinde faldt ned fra loft i svinestald
01 10RønnedevejFuh, knallert væltede
01 10Ved ValsølilleFuh, knallert væltede
01 10Harhoff AlléFuh, knallert påkørte parkeret bil
06 10Ringsted, i togKvinde fik finger i klemme i toiletdør
06 10Borup – GrønholtFuh, knallert væltede
06 10Hovedvej 1 ved FjenneslevIld i varebil under slæbning af bil, + Bv
06 10SnekkerupIldløs i villa, + Bv
10 10RoskildevejFuh, cyklist ud foran bil
10 10Bjæverskov, RingstedvejFuh, lastbil mod holdende lastbil, ips
20 10Schandorphsvej80-årig kvinde faldt = benbrud
20 10Kyringe – Nyrup v. KyringegårdFuh, bil mod varebil
21 10Køgevej ved KærehaveFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
29 10BalstrupArb, mand angrebet af uvan kvie
29 10Lille SvenstrupOprydning efter sammemstyrtet silo
12 11Hovedvej 1 ved Sigersted HuseFuh, knallert ud foran bil
14 11Benløse RundingFuh, bil forulykkede og endte i have
14 11Bonderup – UgerløseFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
17 11Haraldsted SøVoddragning efter forsvundet tjener
19 11Køgevej 2112-årig dreng faldt ned fra træ
19 11Tolstrup, HaslevvvejFuh, bil med et læs sodavand i grøften
19 11Hovedvej 1 ved Korsevad BroZR satte 20 T rambuk ned i Ringsted Å
26 11Sct. HansgadeArb, kommis faldt på kældertrappe
26 11Haraldsted SøNy eftersøgning af forsvundet tjener
01 12Benløse, KøbenhavnsvejFuh, løbskkørsel, 1 kvæstet
01 12SandbyFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
01 12Sct. Bendtsgade 2Gaseksplosion i kælder, 3 kvæstet
05 12Holbækvej nær Benløse RundingFuh, bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
06 12Hovedvej 1 ved FjenneslevFuh, 2 biler mod opbremsende bil ved fuh
08 12Ringsted, lystanlægDyreredning, svane sad fast i is på sø
08 12Bøllingsvej – NørregadeFuh, knallert væltede
08 12Holbækvej ved Lille SvenstrupFuh, isglat = bil landede oppe i hæk
08 12Roskildevej – FælledvejFuh, cyklist væltede i glat føre
15 12Ringsted-egnenSnestorm = 11 kørselsuheld
15 12AlstedFuh, glat føre = bil i grøften
16 12Holbækvej ved OrdrupFuh, bil mod mur og træ, ips
16 12Ringsted JernbanestationArb, 18-årig banearbejder dræbt af tog, #
19 12Søgade – TorvetFuh, cyklende bybud påkørt af bil
19 12Nørregade – BøllingsvejFuh, bil mod butiksrude
22 12Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, kvie på vej ramt af 2 biler og døde
22 12Hovedvej 1 i BenløseFuh, mc mod bil

01 01 1959Sigersted, mejeriMand gled på badeværelsesgulv
02 01Ringsted Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
12 01Næstvedvej ud for nr. 245Fuh, knallert forulykkede
12 01Køgevej ved KærehaveFuh, mc mod svingende bil
19 01Benløse, alderdomshjemKvinde faldt over dørtrin = armbrud
19 01SlaglilleFuh, bil i grøften
23 01Parkvænget57-årig mand sank død om på gaden, #
24 01Ringsted-egnen5 fastkørte traktorer på 2 timer
28 01JystrupFuh, cyklende dreng mod anden cyklist
30 01Hovedvej 1, Fjenneslev – SlaglilleFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
06 02Ringsted RutebilstationArb, mand kvæstede benet ved fald
06 02PileborggadeKvinde faldt i glat føre = benbrud
06 02Holbækvej, autoværkstedArb, mand mistede 2 fingre i ventilator
18 02KøgevejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
19 02Bukkerup – SoderupFuh, traktor væltede i vandgrav, ips
25 02Næstvedvej ved jernbanebroenFuh, lastbil væltede ned på skinnerne, #
25 02Tolstrup, skoleFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
28 02Ringsted, Stakhavegård, kyllingehusArb, kvinde forbrændt af gaseksplosion
01 03Holbækvej nær Lille SvenstrupFuh, bil mod vejtræ, 2 børn omkom, # #
02 03Slagelse, Sorø Amts VanføreforeningZR kørte folk til og hjem fra foreningsfest
03 03Hovedvej 1 ved KirkebjergFuh, bil ud foran bil, 1 kvæstet
04 03Benløse, RoskildevejFuh, bil mod bil, ips
14 03Køgevej – DagmarsgadeFuh, bil ud foran bil
18 03Ringsted SvineslagteriArb, mand gled på gulv
23 03Hovedvej 1 ved Korsevad BroZR ass. ved nedtagning af stor rambuk
02 04Harhoffs AlléFuh, cyklende mand væltede
04 04GyrstingeArb, mand druknet i ajlebeholder, #
06 04Ringsted, fodboldbaneFodboldkamp = et kvæstet hoved
08 04HaslevvejFuh, brugsstjålet bil mod vejtræ, 1 kvæstet
15 04HømFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
16 04Gyrstinge ved Gyrstinge MejeriFuh, mc forulykkede
17 40GyrstingeArb, mand kørt over af traktor på mark
23 04Hovedvej 1 i BenløseFuh, 15-årig cyklende pige mod cyklist
04 05Roskildevej ved Benløse RundingFuh, bil væltede
08 05ValsømagleFuh, kabinescooter væltede, ips
11 05HømFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
11 05Harhoffs AlléFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
11 05BrogadeFuh, lille pige løb ud foran bil
15 05Høm, Ditlevshøj4-årig dreng sparket af hest
22 05SkjoldenæsholmKvinde faldt = armbrud
22 05Tolstrup, HaslevvejFuh, knallert mod vejtræ
25 05Glumsø – FuglebjergFuh, bil væltede under overhaling
01 06Benløse, Hovedvej 1Fuh, varebil væltede under opbremsning
15 06Jystrup ud for SøholmskolenFuh, bil væltede, 1 kvæstet, + Falck
15 06Næstvedvej, tømmerhandelArb, mand faldt ned fra tag
15 06Næstvedvej – SøndervangFuh, knallert mod bil
18 06Haraldsted ved KongsgårdFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
18 06Næstvedvej, CementfabrikArb, mand fik arm i klemme ved læsning
22 06Nørregade – BøllingsvejFuh, 11-årig pige påkørt af mc
22 06MortenstrupStuehus nedbrændt, + Bv
25 06Adamshøjvej, AdamshøjArb, mand faldt = håndledsbrud
03 07Sankt HansgadeFuh, bil knuste butiksrude hos skomager
03 07EgerupVindstød ødelage tag på landejendom
06 07Bjæverskov, LidemarksvejFuh, varebil mod tog, ips
06 07Hovedvej 1 ved Borup SkovFuh, knallert væltede
06 07SaltofteDyreredning, hest i ajlebeholder
06 07AssentorpDyreredning, ko i ensilagebeholder
10 07AllindemagleFuh, knallert væltede
16 07Valsølille ved KeldeskovFuh, knallert væltede
20 07Haraldsted Sø, badeanstaltMand forskar foden på knust flaske
27 07Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, knallert væltede
27 07Balstrupvej5-årig dreng faldt ned fra kirsebærtræ
30 07Næstvedvej – ThorsvejFuh, lastbil mod varebil, der væltede, ips
03 08KøbenhavnPumpemateriel til Kbh. efter skybrud dér
03 08ValsølilleFuh, cyklende dreng væltede
03 08Ved SkjoldenæsholmFuh, cyklende mand væltede
03 08Ringsted, stadionHåndboldkamp = et kvæstet ansigt
03 08Ørslev under SkovenFuh, mælkebil i grøften
05 08Skolegade80-årig mand fik ildebefindende på gaden
05 08Køgevej 7Arb, smed fik bolt i hovedet
06 08Garage ved rutebilstationens gård4-årig pige faldt gennem ovenlysvindue
10 08Hovedvej 1 vest for RingstedFuh, passager faldt af scooter
11 08VetterslevArb, mand kørt over af mejetærsker
12 08Bøllingsvej 41Arb, mand faldt ned fra hustag
18 08Benløse, skolegårdDreng faldt i skolegård = armbrud
24 08Sct. HansgadeFuh, knallert påkørt af lastbil
27 08Næstvedvej ved nr. 202Fuh, knallert mod vejskilte
27 08Ortved ud for OverdrevskroFuh, kvinde gik ud foran bil
27 08Hovedvej 1 ved Ærtebjerg SkovFuh, mc mod holdende lastbil
31 08Nørre Tvede, motorbanen NisseringZR Næstved + Ringsted med ambulancevagt
31 08Nørre Tvede, motorbanen NisseringUlykke under løb, 9 kvæstet
01 09Jystrup, Jystrup BygadeFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
01 09Ringsted – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
03 09Sct. HansgadeFuh, bil mod svingende knallert
04 09Stenlille – SaltofteFuh, bil påkørte ko og i grøften, ips
05 09Roskildevej ved Benløse RundingFuh, scooter væltede
08 09TinggadeFuh, DSB-rutebil påkørte hydrant
09 09Fuglebjerg, gartneriZR placerede 4000 l olietank i gartneriet
10 09Hovedvej 1 ved Overdrevskro, OrtvedFuh, mc mod svingende bil
12 09Benløse, Hovedvej 1 - SmålodsvejFuh, cyklist ud foran bil
12 09Hovedvej 1 ved Ærtebjerg SkovFuh, syg scooterfører kørt til sygehuset
14 09Tinggade – Sct. HansgadeFuh, bil mod opbremsende bil, ips
14 09Ved HømFuh, bil mod bil, ips
14 09Gyrstinge2-årig dreng faldt på kældertrappe
14 09RingstedFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
14 09Ringsted, stadionFodboldkamp = en brækket ankel
15 09Torvet ved SøgadeFuh, løbsk lastbilanhænger
21 09Ringsted, FDF festZR med ambulancevagt ved sæbekasseløb
26 09Sct. HansgadeFuh, knallert væltede
26 09Nørregade ved Esso-tankstationFuh, lastbil mod cyklist, 2 biler og oliestander
01 10JystrupFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
02 10Holbækvej ved Haraldsted SøFuh, kabinescooter mod vejtræ, 2 omkom, ##
05 10Benløse, RoskildevejFuh, bil tabte et baghjul under kørsel, ips
05 10Ved Ørslev Under SkovenFuh, soldat klemt ihjel ml. køretøjer, #
05 10Benløse, RoskildevejFuh bus med 15 personer i grøften, ips
05 10Ortved, Hovedvej 1Fuh, mand påkørt af knallert
07 10Ved Sørup HerregårdFuh, militær-mc forulykkede, 1 kvæstet
07 10Køgevej ved KværkebyFuh, cyklende kvinde ud foran bil
08 10Bjerrede – TerslevFuh, bil væltede rundt, ips
10 10HømMand tabte pung med kr. 1000,- i brønd
12 10RingstedArb, jordskred rev mand ned i udgravning
12 10GyrstingeArb, mand faldt 3 m ned fra stige
13 10Københavns Frihavn – ZooTransport af en elefant til Zoo i København
14 10Store Tåstrup – Store MerløseFuh, bil i grøft og gennem hæk, ips
15 10Sigersted, EskedalGårdbrand, + Bv
20 10Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod lastbil, ips
22 10Udstrup, HesselbjergArb, traktor væltede ned på jernbanespor, ips
22 10VollerslevDyreredning
26 10AlstedFuh, bil mod elmast, 3 kvæstet
05 11SlaglilleFuh, lastvognstog ind i have, + ZR Slagelse
07 11Ved Benløse RundingOverfaldet (?) kvinde kørt til sygehuset
13 11FynsgadeLille pige løb mod dør = hovedet kvæstet
13 11ScharndorphsvejMand faldt på trappe
13 11RoskildevejFuh, bil mod holdende skraldebil, 4 kvæstet
14 11Torvet – NørregadeFuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
16 11Stestrup – SkeeFuh, bil i grøften, 4 kvæstet
16 11Sjællandsgade ved nr. 12Fuh, bil mod parkeret lastbil
18 11Skjoldenæsholm, skovfogedboligKvinde faldt på kældertrappe = kraniebrud
21 11JyllandsgadeFuh, knallert mod bil
23 11AllindelilleArb, traktor væltede ned i grøft, 1 kvæstet
01 12Hovedvej 1 ved KirkebjergFuh, knallert mod ZR-Ringsted-kranbil
07 12Sneslev, snestormJordemoder hjulpet frem til fødende kvinde
09 12Gilsager, Lille GilsagerJordemoder hjulpet frem til fødende kvinde
10 12Holbækvej ved RingstedFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
11 12Haslevvej ved ShellArb, mand faldt ned fra lastbillad
12 12TorvetKvinde faldt i glat føre = hjernerystelse
15 12NørregadeFuh, lastbil mod taxa, 1 kvæstet
17 12Sct. Hansgade, slagterbutikArb, slagter fik kniv i øjet
18 12SigerstedFuh, varebil mod holdende mælkebil
21 12Sct. HansgadeFuh, mand faldt ned fra hestevogn
22 12Hovedvej 1 øst for SorøFuh, bil mod hellefyr, ips
24 12BenløseLille dreng forskar sig på legetøjsbil
25 12Hovedvej 1 ved SlaglilleFuh, bil væltede rundt
25 12Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, mc mod telefonpæl, 2 kvæstet
25 12Skov nær RingstedSyg mand fundet liggende i skov
05 01 1960Ringsted, jernstøberiArb, mand fik benet i klemme
11 01Sct. Hansgade, skomagerværkstedVandledningsbrud = kælder oversvømmet
11 01Ringsted CementvarefabrikArb, mand faldt ned fra stige
12 01Tybjerggård ved TybjergArb, soldat fik stålwire i ansigtet
15 01Mellem BroerneFuh, 8-årig pige påkørt af bil = lårbensbrud
16 01Vetterslev ØmarkMand forbrændt af ny olieovn
18 01Benløse, Fredensvej 11Kvinde faldt i glat føre = benbrud
25 01Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, mælkebil ud foran bil, 2 kvæstet
25 01Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, scooter væltede i glat føre, 1 kvæstet
25 01Ringsted jernbanestationMand kvæstet ved afstigning fra tog
26 01Balstrupvej 39Ildløs i snedkerværksted, + Bv
29 01RingstedFuh, knallert væltede
30 01Lynge, SkælskørvejFuh, bil mod bil, ips
04 02Kildevang Mejeri ved RingstedFastkørt BP-olietankbil
22 02Kirke FlinterupSne slynget gennem husvindue fra sneplov
26 02Sct. Bendtsgade68-årig mand sank død om på gaden, #
27 02JystrupFuh, væltet cyklist gik4 km hjem med benbrud
27 02NæstvedvejFuh, cyklende kvinde væltede
01 03BenløseFuh, fodgænger påkørt af cyklist
01 03JystrupFuh, cyklende kvinde væltede i isglat føre
02 03Fuglebjerg, SorøvejFuh, bil mod svingende bil, + ZR Slagelse
04 03Ringsted-egnen8 fastkørte traktorer på markerne
04 03NæstvedvejFuh, knallert mod oplukkende bildør
04 03RingstedSkoledreng forskar sig på glasdør
05 03Farendløse – ØrslevFuh, cyklist påkørt af bil
05 03Ringsted SvineslageriFuh, mand klemt ml. lastbil og læsserampe, #
07 03Mose ved Nordrup2 fastkørte biler i bilorienteringsløb
12 03Ud for ZR RingstedFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet
14 03HaraldstedDreng skød sig i hånden med luftbøsse
15 03Stenlille, NordskovArb, mand kvæstet af faldende træ
20 03Høm, Næstvedvej ved BrugsenFuh, 12-årig cyklende pige mod lastbil, #
23 03Gyvelvej ved nr. 18Fuh, 4-årig pige kørt over af renovationsvogn
26 03Næstvedvej ved banebroenFuh, cyklist væltede
30 03Sct. HansgadeFuh, løbskkørsel, ips
01 04BalstrupvejFuh, cyklende dreng mod bil
04 04Sjællandsgade 106-årig dreng fik armen i vridemaskine
13 04Åmosen ved Bromølle KroFastkørt dozer + gravko, + ZR Kalundborg
16 04SkolegadeFuh, mand gik ud foran bil = lårbensbrud
19 04GammerødDyreredning, tyr i brønd
19 04Valsølille ved kirkenFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
20 04Hovedvej 1 ved ZRFuh, bil mod vejtræer, 1 kvæstet
28 04Sjællandsgade 22Fuh, lille dreng i klemme under bil, næsten ips
29 04Ringsted, jernstøberiArb, mand faldt 3 m ned og omkom, #
02 05VrangeskovFuh, bil mod stendige, 2 kvæstet
07 05Hovmarksvej – NæstvedvejFuh, mc mod bil i glat føre, 1 kvæstet
09 05Benløse, Gl. Bakkegård14-årig dreng forgiftet af kunstgødning
14 05Vetterslev, NæstvedvejFuh, passager mand, faldt af mc under kørsel
16 05Næsby, Skelbyvej – SorøvejFuh, bil mod bil mod mc, + Falck
19 05KagstrupDyreredning
23 05FarendløseFuh, bil væltede ned i grøft, 1 kvæstet
23 05HjelmsømagleFuh, bil mod telefonmast, ips
23 05Benløse, Hovedvej 1Fuh, 6-årig pige påkørt af varebil
23 05Ørslev – SneslevFuh, bil i grøften og mod vejtræ, 1 kvæstet
23 05Ørslev, idrætsforeningKontrollør sank død om under fest, #
30 05Benløse – KværkebyFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
30 05Ringsted, fodboldbaneFodboldkamp = drengspille kvæstet
30 05AssentorpFuh, varebil væltede i vejsving, ips
30 05Benløse, RoskildevejFuh, cyklist væltede
30 05Lille TorøjeFuh, bil mod Ringsted-bil, ips
03 06Møllegade – Harhoffs AlléFuh, cyklist mod scooter, 1 kvæstet
05 06KorsevængetArb, elektriker døde af elektrisk stød, #
14 06Holbækvej ved RingstedFuh, bil ud foran lastbil, 2 kvæstet
14 06Ringsted – StegeZR bragte ødelagt ”Stege-bil” til Stege
15 06Ringsted FlyvepladsZR transporterede stor bulldozer til pladsen
25 06Ringsted, fjerkræsslagteriArb, mand gled på trappe
02 07NørregadeFuh, kvinde gik ud foran mc, 2 kvæstet
02 07FjællebroFuh, kvinde gik ud foran knallert
04 07NordrupKvie med brækket ben slået ned af ZR
07 07EgerupFuh, militærbil i grøften under overhaling, ips
11 07Ved Benløse RundingFuh, cyklende mand væltede
11 07Ortved – Ringsted, Hovedvej 1Fuh, 17-årig cyklende pige væltede
16 07HavemøllevejFuh, 12-årig cyklende dreng mod varebil
29 07NørregadeFuh, ung hollandsk pige påkørt af lastbil
30 07SigerstedArb, mand fik hånden i rundsav
01 08Tinggade – Sct. HansgadeFuh, rutebil mod mc
02 08RingstedFuh, scooter mod svingende bil, 1 kvæstet
03 08NørregadeFuh, cyklist svingede ud foran lastbil
04 08AssentorpUndsluppen tyr indfanget
09 08Køge HavnZR ass, ved demontering af Køge Kuls kran
23 08Vigersted12-årig dreng faldt ned fra mejetærsker
23 08RingstedZR transporterede mobilt røgeri til slagter
25 08Brogade – SjællandsgadeFuh, cyklist mod bil, 1 kvæstet
02 09Jystrup, Mortenstrupvej 11Arb, elektriker fik el gennem sig, blev reddet
05 09Søgade, Folketidendes papirlagerArb, mand fik løbsk håndsving i ansigtet
06 09KærehaveMand faldt syg om og døde, #
12 09JystrupArb, mand faldt ned fra hølæs
12 09JystrupArb, mand kvæstede hånden i rundsav
12 09Fjællebro1½-årig dreng faldt under leg = benbrud
12 09HaraldstedFuh, bil mod lastbil under overhaling, ips
12 09BenløseFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
13 09KøgevejFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
16 09SvalmstrupArb, mand faldt ned fra staldloft
23 09Ortved, Hovedvej 1 ved 52 km/stenFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
01 10DøjringeArb, mand fik skovl i benet
03 10Ved GyrstingeFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
03 10St. Merløse, Holbækvej – BygadenFuh, bil mod mc, ips
04 10Nørregades nordlige endeFuh, flugt-mc påkørte 10-årig dreng
10 10Ved JernbanestationenFuh, bil mod knallert
10 10Ørslev Under SkovenFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
14 10AnlægsvejFuh, 12-årig cyklende dreng mod lastbil
17 10Hovedvej 1 (hvor ?)Fuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
20 10Hovedvej 1 (Slagelsevej)Fastkørt gravemaskine
22 10Køgevej – DagmarsgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
24 10TorpetFuh, bil mod bil, ips
24 10Kværkeby ved idrætspladsBrugsstjålet lastbil bugseret til ejeren
31 10NørregadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
12 11Køgevej ved RingstedFuh, knallert væltede
14 11KværkebyFuh, scooter punkterede og væltede, 1 kvæstet
14 11BenløseFuh, bil påkørte vendende bil, 1 kvæstet
17 11Stenlille, Hovedgaden ved skolenFuh, lastbiltog mod bil, ips
17 11Benløse, Hovedvej 1Fuh, kvinde gik ud foran bil
21 11StenlilleFuh, mand med barnevogn påkørt af mc
21 11Merløsevej øst for NyrupFuh, scooter mod vejtræ, 1 kvæstet
21 11Ringsted Sygehus – KøbenhavnAkutpatientoverførsel til Glostrup Sygehus
21 11Skovene ved SkjoldenæsholmBil-rallyløb = en del fastkørte biler
23 11Høm ved brugsforeningenFuh, mand gik ud foran mc
26 11Holbækvej ved EstrupFuh, lastbil med 6000 kyllinger i grøften
01 12Hovedvej 1 vest for RingstedFuh, bil mod holdende scooter, 2 kvæstet
05 12Holbækvej ved EstrupFuh, ZR-Ringsted-kranbil i grøften, ips
05 12Haraldsted, forsamlinghusLyset gik under banko, ZR opsatte nødlys
05 12Køgevej ved KværkebyFuh, bil påkørte udskredet bil, ips
06 12SandbyMand fundet bevidstløs i grøft
16 12Benløse, Hovedvej 1Fuh, bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
17 12Benløse, Hovedvej 1Fuh, anden bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
17 12Ringsted JernbanestationMand blev syg i tog mod København
01 01 1961Hovedvej 1 ved TorpetFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
03 01Ringsted ved Heimdal MøbelfabrikFuh, cyklende kvinde væltede, omkom, #
06 01Ringsted JernbanestationSoldat snublede ved togafstigning
13 01Svinninge, ”Beauvais”ZR kørte nye ærtetærskemaskiner til fabrikken
13 01TorpetvejDreng fik armbrud under leg
14 01Ringsted-egnenIsglat = en del kørselsuheld
17 01Karleby, Lolland – LangelandTransport af 25 T gravemaskine til Langeland
19 01Hovedvej 1 i OrtvedFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
23 01Hovedvej 1 ved FjenneslevFuh, brugsstjålet bil i grøften, ips
24 01Tølløse, KvarmløsevejFuh, Ringsted-varebil med tv-apparater væltede
26 01Hovedvej 1 ved OverdrevskroenFuh, tysk lastbiltog i grøften, ips
30 01Holbækvej ved Lille SvenstrupFuh, bil væltede ned ad skrænt, 1 kvæstet
30 01Hovedvej 1 ved RundingshuseFuh, bil i grøften og mod husmur, 1 kvæstet
30 01SuserupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
30 01Tolstrup, brønd i skolegårdMinus brønddæksel = nogen faldet i brønd = nej
30 01Benløse, RoskildevejFuh, mand gik ud foran bil
30 01Køgevej ved KærehaveFuh, bil mod bil i glat føre, 2 kvæstet
02 02EstrupFuh, 4-årig dreng på 3-hjulscykel ud foran bil
02 02Næsby ved skolenFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
03 02Roskildevej ved HolbækvejFuh, cyklende mand påkørte lastbil
06 02DagmarsgadeLille pige faldt i glat føre = hjernerystelse
09 02Kalundborg – Lynge v. HillerødTransport af 12 T kedel, + ZR Kalundborg
13 02BøllingsvejDyreredning, svane fløj mod el-ledning, uskadt
14 02Ved Nørre VallenderødFuh, løbsk kanon mod bil, 5 kvæstet
15 02Holbækvej nord for EstrupFuh, lastbil væltede om på taget, ips
20 02Køgevej ved KærhaveFuh, bil mistede lyset og kørte i grøften, ips
24 02EnglerupFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
27 02Ringsted JernbanestationMand blev syg i tog
02 03Benløse, Hovedvej 1 v. KildevangFuh, knallert forulykkede, omkom, #
02 03Nørregade 6Fuh, varebil ud fra port og mod bil, ips
04 03Ved NæstvedvejZR ass ved nedlægning af kloakrør
06 03Nørregade – Dr. MargrethesvejFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
07 03Ringsted JernbanestationArb, mand kvæstede finger på banevogn
07 03Næbs Mølle, børnehjemArb, dreng fik benet i klemme på traktor
13 03Haraldsted ved åenFuh, bil mod rækværk, 2 kvæstet
14 03TeglovnsvejFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
14 03Ved AllindelilleFuh, lastbiltog væltede på vejen, ips
16 03Hovedvej 1 ved Benløse RundingFuh, bil forulykkede, ips
20 03Næstvedvej - RønnedevejFuh, mc påkørte svingende cyklist, 1 kvæstet
21 03Bedsted OverdrevArb, mand faldt ned fra stige
21 03Suså Landevej ved Buske MølleSnestorm = fuh, bil i grøften, ips
21 03Ringsted-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
24 03Osted, Hovedvej 1Fuh, bil påkørt af Horsens-lastbil, + Falck
27 03Brogade – SjællandsgadeFuh, bil mod bil, ips
28 03Stenlille, OstrupArb, traktor til bunds i mergelgrav, ips
28 03Nørregade – BøllingsvejFuh, heste-mælkevogn væltede, ips
10 04Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
10 04Skov ved TølløseBilorinteringsløb = 3 fastkørte deltagere
11 04HaslevvejFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
13 04Ringsted, svineslagteriArb, mand faldt på gulv = hjernerystelse
17 04FjællebroFuh, 6-årig cyklende dreng mod bil
20 04Benløse RundingFuh, ? , 1 kvæstet
25 04Teglovnsvej – ValdemarsgadeFuh, bil mod bil, 1 lettere kvæstet
01 05Balstrupvej ved nr. 37Fuh, 3-årig pige løb ud foran bil
05 05Mellem BroerneFuh, mand faldt ned fra lastbillad u. kørsel
10 05Sct. HansgadeÆldre kvinde faldt om på gaden
10 05RingstedFuh, realist-pige faldt ned fra hestevogn
10 05BalstrupvejFuh, cyklende dreng ud foran bil
10 05TeglovnsvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
20 05Nørregade ud for nr. 42Fuh, cyklende kvinde påkørt af bil
30 05Dronningensgade ved nr. 2166-årig mand sank død om på gaden, #
30 05Ortved, Nebsmøllev. - Hovedvej 1Fuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
01 06Ugerløse, BonderupvejFuh, bil forulykkede i vejsving, 2 kvæstet
12 06SigerstedArb, mand faldt ned fra hustag
17 06ØstergadeLille dreng faldt mod rude
26 06Balstrupvej, metalstøberiArb, mand fik flydende metal i øjet
28 06Sct. KnudsgadeFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
29 06Hovedvej 1 ved RingstedFuh, scooter mod svingende bil, 1 kvæstet
29 06Ved RingstedSpædbarn blev syg i varm bil under kørsel
03 07Vetterslev, SkovmarkFuh, cyklende dreng væltede
03 07Høm9-årig dreng fik stor sten ned over sig under leg
04 07Roskildevej ved nr. 137Fuh, bil mod parkeret lastbil, 2 omkom, # #04 07Ringsted, jernstøberiArb, mand fik jernklods ned over benet
04 07Ved LellingeFuh, bil i grøften, ips
06 07FørslevDreng faldt i ejlebeholder
14 07NæstvedvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
15 07Holbækvej ved HagelbjerggårdFuh, flugtbilist mod knallertkører, der omkom, #
17 07Køgevej ca. ved 21.3 km/stenenFuh, traktor ud foran 2 mc'er, 2 kvæstet
18 07Haraldsted ved forsamlingshusFuh, militær-jeep mod vejtræ, 2 kvæstet
18 07Ringsted, Ringsted BankSkybrud = vand i kælderen
21 07Roskildevej ved BP-tankstationFuh, cyklende kvinde væltede
26 07MulstrupArb, kvinde faldt i hønsegård = benbrud
26 07Kærhave SkovKvinde faldt af hest under ridetur
29 07KimmerslevFuh, 20 T gravko væltede ned fra blokvogn
07 08Roskildevej 27154-årig mand faldt på kældertrappe, #
08 08Tolstrup ved skolenFuh knallert mod knallert, 1 kvæstet
08 08Nr. Eskilstrup – TølløseBilist syg af hvepsestik u. kørsel. Ej fuh
09 08Brogade74-årig mand sank død om på gaden, #
10 08Sandby, smedieArb, mand fik fælgring i hovedet
10 08Ringsted – GlostrupAkut patientoverførsel til Glostrup Hospital
11 08OrtvedArb, kvinde faldt ned fra hølæs = benbrud
15 08PrinsensvejÆldre mand faldt på kældertrappe = benbrud
19 08Hjelmsølille5-årig dreng kørt over af traktor på mark
19 08Svalmstrup, Svalmstrupgård7-årig dreng faldt ned fra holdende traktor
26 08TorpetFuh, ældre mand gik ud foran bil
28 06Hovedvej 1 (Sorøvej) v. RingstedFuh, cyklende kvinde væltede
28 08Roskildevej ved nr. 242Fuh, mand gik ud foran bil, omkom, #
30 08Sct. Hansgade – TinggadeFuh, scooter mod cyklist, 1 kvæstet
31 08Bavelse og Nørre Eskilstrup2 i rævegrave fastkørte mejetærskere
04 09Ortved, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil, 2 kvæstet, kvinde omkom, #
04 09Hovmarksvej – Harhoffs AlléFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
11 09Ved SkjoldenæsholmArb, traktor væltede på mark, 1 omkom, #
13 09Skellingsted, ÅmosenFastkørt bulldozer, + ZR Høng
13 09Benløse, Hovedvej 1Fuh, knallert væltede, 1 kvæstet
18 09Ringstedvej ved FørslevFuh, hestetransportvogn mod telefonmast
18 09Nordrup – GiesegårdFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet, + Falck
18 09VrangstrupFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
20 09SandbyFuh, militærbil med kanon forulykkede
21 09Giesegård14-årig dreng kvæstede foden i gødningspreder
28 09Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
28 09ØrslevArb, mand kvæstede hånden i tærskeværk
29 09BenløseFuh, ca 10-årig cyklende dreng væltede
03 10Roskildevej90-årig kvine faldt i sit hjem = lårbensbrud
05 10Hovedvej 1 ved RundingshuseFuh, mc påkørte holdende bil, 1 kvæstet
06 10Hovedvej 1 ved GlimZR-Ringsted-kranbil obs ild i dæk på lastbil, Bv
07 10Dagmarsgade 25Fuh, syg bilist mod husmur. Pgl. Døde, #
10 10Sjællandsgade – HovmarksvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
18 10Mulstrup, Haslevvej v. KildegårdFuh, en flok grise løb ud foran knallert
18 10Benløse, RyegårdGårdbrand, + Bv fra flere byer
18 10Ved SkjoldenæsholmFuh, bil mod bil i vejkryds, ips
18 10Brogade - SjællandsgadeFuh, ung cyklende pige mod parkeret bil
24 10Fjenneslev, Hovedvej 1Fuh, øl-bil med 7 T øl i grøften, + ZR Sorø
31 10Havemøllevej – SorøvejStort vandledningsbrud, ZR pumpede vand væk
02 11Pedersborg – HaverupFuh, lastbil i grøften, ips, + ZR Sorø
03 11Ringsted, borgeskolenÅben vandhane = vand i kælder
07 11Hovedvej 1 ved FjenneslevFuh, førerløs lastbil trillede i grøften, +ZR Sorø
13 11Sdr. StationsvejFuh, mand påkørt af bil i fodgængerfelt
20 11Hovedvej 1 ved TorpetFuh, mc mod parkeret bil, + Falck
21 11HaslevvejFuh, knallert væltede, føreren omkom, #
27 11Faxe Ladeplads, savværkZR ass ved flytning af løbekran, +ZR Rønnede
28 11Hovedvej 1 ved OrtvedFuh, bil mod militær-lastbil i glat føre, #
29 11Ringsted-egnenGlat føre = 20 kørselsuheld, ips
04 12Kyringe - AllindemagleFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
04 12Ved Store MerløseFuh, bil mod scooter, 2 soldater kvæstet
08 12Næstvedvej, cementstøberiArb, mand faldt og kvæstet af jernrør
09 12Nørregade v. Sankt JørgensgårdFuh, bil mod parkeret lastbil, ips
12 12HolbækvejFuh, knallert mod parkeret lastbil
14 12Sct. HansgadeFuh, bil mod Unimog, ips
21 12SjællandsgadeFuh, bil mod bil, ips
21 12Ringsted-egnenGlat føre = 10 kørselsuheld, ips
23 12HolbækvejFuh, mc mod holdende mc, 1 kvæstet
23 12Hovmarksvej - SjællandsgadeFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
26 12Hovedvej 1 (Roskildevej)Fuh, bil mod bil, 2 kvæstet
26 12Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, 3 biler i sammenstød, ips
26 12HolbækvejFuh, bil mod bil, ips
26 12Hovedvej 1 ved FjenneslevFuh, 2 busser pressede bil i grøften, ips
27 12Benløse, Hovedvej 1 – SmålodsvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
08 01 1962Hovedvej 1 ved ÆrtebjergFuh, varebil skred ind i husmur i glat føre
17 01Fjenneslev, DyssegårdBrandbil kørte fast ved gårdbrand
17 01Borupvej ved GrønholtFuh, bil mod militær-lastbil, ips
20 01Ringstedvej ved KøgeBrugsstjålet Ringsted-varebil fundet knust
23 01Soderup, JerndalsgårdStorm nær ved at vælte ladebygning
23 01Ringsted-egnenStorm = en del mindre stormskader
01 02Sct. Hansgade nær TorvetFuh, varebil skred mod holdende bil, ips
02 02BøllingsvejFuh, militærbil mod bil, ips
02 02Hovedvej 1 nær RundingshuseFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
02 02Benløse, Roskildevej (Hovedvej 1)Fuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
05 02KværkebyFuh, avisbud påkørt af bil
12 02Hovedvej 1 vest for RingstedFuh, taxa mod bil, 2 lettere kvæstet
12 02Ringsted-egnenSneglat = nogle kørselsuheld
12 02Køgevej ved SøndergadeFuh, cyklende mand ud foran varebil
13 02NæstvedvejStorm væltede træ ud over vejen, ips
13 02Skjoldenæsholm, HoppeoldStorm væltede træ ned over maskinhus
15 02NørregadeFuh, traktor tabte et baghjul under kørsel, ips
17 02VrangstrupStorm ødelagde tag på gårdbygning
22 02Ringstedvej ved FørslevFuh, 12-årig pige løb ud foran bil
28 02FredsgårdeFuh, kreaturlastbil kørte i grøften, ips
05 03Hovedvej 1 ved SlaglilleFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + ZR Sorø
12 03Benløse, Hovedej 1Fuh, mand med cykel løb ud foran bil, #
17 03Hovedvej 1 ved Ærtebjerg, skovFuh, bil mod svingende lastbil, 1 kvæstet
17 03Næstvedvej ved SandbyFuh, Ford Thunderbird mod vejsten, ips
17 03Benløse, Hovedvej 1 ved BakkegårdFuh, varebil forulykkede, ips
19 03Benløse, Hovedvej 1 ved BakkegårdFuh, bil forulykkede i glat føre, 2 kvæstet
21 03Holbækvej – Hovedvej 1Fuh, cykelrytter påkørt af bil, 1 kvæstet
26 03Næstved, StenskovenUdbrændt Ringsted-varebil slæbt væk
31 03Benløse Runding, Hovedvej 1Fuh, 17-årig bilist mod hus, 2 kvæstet
03 04Benløse, Roskildevej (Hovedvej 1)Fuh, bil svingede ud foran bil, 2 kvæstet
06 04Nørregade ved sygehusFuh, bil mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
11 04Benløse, Hovedvej 1Fuh, kvinde løb ind i knallert, 1 kvæstet
14 04Vetterslev, smedieArb, mand kvæstede hånden på smergelsten
18 04Benløse, Hovedvej 1Fuh, hestevogn mod 2 cyklende kvinder
21 04ØrslevvesterArb, mand kvæstede foden på traktor
21 04ValsømagleArb, mand faldt ned fra staldloft
24 04Hovedvej 1, Sorøvej ved TorpetFuh, 15-årig cyklende pige påkørt af bil
03 05Ortved – JystrupFuh, bil væltede i vejsving, ips
03 05Stestrup – SkeeFuh, militær-jeep væltede, 3 lettere kvæstet
03 05Haslevvej, jernstøberiArb, mand kvæstet under brandslukning
10 05Møllegade - Sct. HansgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
12 05Vest for AllindelilleFuh, 14-årig cyklende dreng mod bil
25 05Ved SandbyFuh, bil væltede rundt, 3 kvæstet
01 06Bårup – Kr. EskilstrupFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
16 06Hovedvej 1 ved Ortved, ældrehjemFuh, bil mod svingende bil, 4 kvæstet
19 06Ringsted, træskofabrikArb, mand kvæstede finger i drejebænk
21 06Brogade11-årig dreng væltede med sæbekassebil
25 06Hovedvej 1 ved VigersdalgårdFuh, bil ud foran bil, 2 kvæstet
02 07Benløse, Ejlstrupvej v. LammehøjgårdFuh, mc væltede, 1 kvæstet
16 07NæstvedvejFuh, knallert mod svingende cyklist
16 07Hovedvej 1 ved HagbardsvejFuh, 12-årig cyklende pige ud foran bil
17 07Ortved, Hovedvej 1Fuh, 12-årig cyklende dreng ud foran scooter
19 07Benløse, Hovedvej 1Fuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
27 07MøllegadeFuh, scooter mod opbremsende lastbil
04 08Søgade 8Arb, mand faldt ned fra stillads
11 08Brogade – SjællandsgadeFuh, cyklende kvinde ud forn taxa
15 08Søgade 8, ”Folketidende”ZR anbragte 7 x 3 m tank på sin plads
22 08Køgevej ved FjællebroFuh, brugsstjålet bil forulykkede, 1 kvæstet
27 08Hovedvej 1 ved Varig-vognfabrikFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
08 09Suså Landevej ved TorpeFuh, varebil kørte i grøften, ips
10 09Ortved, Hovedvej 1Fuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
17 09Holbækvej ved Lille SvenstrupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
20 09HømFuh, cyklende kvinde væltede
27 09Hovedvej 1 ved SigerstedFuh, bil mod svingende varebil, 1 kvæstet
03 10Ringsted, Ringsted JernstøberiArb, mand læderede armen
06 10Hovedvej 1 ved ÆrtebjergskovFuh, tysk bil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
11 10Benløse ved trælasthandelFuh, knallert mod bakkende lastbil
12 10Gyrstinge, VrangeArb, mand sank død om i høstarbejde, #
13 10ThorsvejFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
15 10HolbækvejFuh, knallert mod holdende knallert
15 10SlangerupFuh, 7-årig cyklende pige væltede
25 10Rønnedevej ved nr. 4Fuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
29 10Benløse, Hovedvej 1Fuh, militær-mc mod bil, 1 kvæstet
03 11Køgevej – Sct. HansgadeFuh, varebil mod bil, ips
09 11KøgevejFuh, 12-årig cyklende dreng ramt af tankbil
12 11Estrup, HolbækvejFuh, bil i grøften. Undgik at påkøre pige
17 11Haslevvej ved MulstrupFuh, bil mod parkeret bil, 1 kvæstet
21 11Hovedvej 1 ved Staveds BroFuh, varebil forulykkede ned ad bakke, ips

24 11HaslevvejFuh, mand gik ud foran 2 knallerter, 3kvæstet
26 11GyrstingeFuh, cyklende kvinde væltede
27 11Hovedvej 1 i OrtvedFuh, bil påkørte holdende mc, 1 kvæstet
24 12NæstvedvejFuh, bil mod parkeret varebil, ips


Tilbage