Helsingør


Stationshistorie:
Helsingør
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 152 - 154
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Helsingør

Trækbanen 5. Foto ca. 1930.

Fredericiavej 13. Foto sidst i 1950'erne.

Studebaker 1956 og Chevrolet 1946 kranvogne.

Udvidelse af Fredericiavej.

Henning Petersen - Løs medhjælp med kasket og sutsko.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Bjergegade 22
Ambulancestation
24.2.1930 - 1932:
Poul Poulsen
405Sigurd Jørgensen og/eller ZR
1933 - 1946:
Poul Poulsen
ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Trækbanen 5
Kranvognsstation
1930 - 1931:
J. Johansen
Tilkaldt via Poul PoulsenSigurd Jørgensen og/eller ZR
Hj. Sdr. Strandvej 2 - 4 / Kongevejen 1
Kranvognsstation
1932 - 1946:
J.C. Granholm
Kørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
HJ. Sdr. Strandvej 2 - 4 / Kongevejen 1
Redningsstation
1947 - medio 1954:
J.C. Granholm
600Kørsel udført for ZR i regning
Fredericiavej 13
Redningsstation

Ejendom ejet af ZR tinglyst 7.12.1954
Medio 1954 - 19.8.1954:
Ejnar Øland
20.8.1954 - 31.12.1962:
Ove Petersen
212256ZR

Historie:
28. april 1930 skriver Sigurd Jørgensen på ZR's vegne til Justitsministeriet og klager over, at den lokale bilinspektør Dittmer har nægtet at godkende korpsets ambulance til udrykningskørsel, efter at man 24. februar samme år er indtraadt i Ringen af Zone-Redningskorpser i Danmark, hvilket altså er før ZR's officielle etablering. Vi ved, at ambulancen der er tale om, var stationeret hos Helsingør Sygetransport v. Poul Poulsen, som siden 1929 havde haft sygetransportopgaver for Helsingør Kommune. Sigurd Jørgensens klage angik således ikke hans egen vogn. Til brug for sagen skriver bilinspektøren til justitsministeriet, at ambulancen, en Hudson fra 1922 med karrosseri fra 1928, ikke kan godkendes til udrykningskørsel, fordi den kun har 2-hjuls bremse, og at ZR i Helsingør i øvrigt består af en ældgammel 1½ tons Ford med kran, som ikke kan godkendes overhovedet, samt en personvogn, monteret til udrykningskørsel, begge dele tilhørende Sigurd Jørgensen. Realregisteret i Vejviseren for 1932 har følgende optagelse: Zone-Redningskorpset, Helsingør. Tlf. 405 (Døgnvagt). Ambulance, Udrykningsvogn med Motorpumpe og Kran, Materiel til Liv og Dyreredning, Giftmasker, Katastrofebelysning m.m. yder endv. Assistance til Søs ved Hjælp af 2 store med Motorpumper og Slangemateriel forsynede Motorbaade. Driftsleder: Direktør Sig. Jørgensen, Espergærde, Tlf. 222. Hvor længe Sigurd Jørgensen økonomisk har stået for ZR Helsingør er uvist, og det er også uvist, om han tillige stod for kranvognen, der endte med at blive placeret hos automobilforhandler J. Johansen. ZR anlagde omkring 1935 sag mod en abonnent for en restance, men abonnenten blev 21. februar 1936 frifundet. I retten førte abonnenten Johansen som vidne, og han forklarede: Han (Johansen) havde i ca. 2 Aar Sagsøgernes Udrykningsvogn staaende i sin Forretning og havde den Aftale med Sagsøgerne, at han skulde køre for dette. Han forhandlede med Sagsøgerne om at faa fast Telefonvagt, men Sagsøgerne vilde ikke indgaa herpaa. Naar hans Forretning blev lukket Kl. 6, var der derfor kun Vagt, hvis han selv var hjemme. Telefonopringning gik gennem Vognmændene Jensen og Poulsen, men der var ingen effektiv Ordning om, at disse skulde foretage Udrykningen, når Vidnet ikke var hjemme. Han husker, at Indstævnte engang, medens han havde Udrykningsvognen, fortalte, at indstævnte den foregaaende Aften forgæves havde telefoneret til ham om Udrykning. Fra omkring 1933 overgik kranvognsaftalen til Helsingør Motor Compagni, som senere anskaffede en ny kranvogn, der var bemalet med "Helsingør Motor Compagni" på siderne og "ZONEN" på bagsmækken. Formentlig omkring 1947 overtog Motor Compagniet også sygekørslen, og til det formål fik man Frederikssunds hvide Humbler Snipe ambulance fra 1936. Ivan Jørgensen har berettet, at ambulancen stod i udstillingsvinduet med udrykningsflag påmonteret, men med akkumulatoren afmonteret. Skulle den ud, måtte de andre biler først flyttes, og der var således praktisk talt ingen kørsel. Ivan Jørgensen har videre berettet, at han fra omkring 1954 skulle lede stationen fra Fredericiavej, som ZR købte af vognmand Øland. Ivan Jørgensen mødtes med Wiboltt og kontorchef Løkkegaard i Wiboltts sommerhus for at forhandle kontrakten, i hvilken anledning Løkkegaard havde medbragt tre madpakker fra Københavns Smørrebrødsforretning. Wiboltt mente, at fru Øland kunne hjælpe med telefonpasning og køre med på sygetur - hun skulle blot have en hvid kittel på. Dette blev dog aldrig til noget. Ivan Jørgensen var dengang midt i tyverne og skulle udover at passe driften også bygge stationen op og tegne abonnementer. Ivan Jørgensen har selv fortalt, at han ret hurtigt søgte tilbage til Hillerød, hvor han kom fra, og det er sandsynligt, at han aldrig nåede at træde i funktion som leder, idet ingen i Helsingør husker ham og idet han ikke har været tilmeldt folkeregisteret på adressen. Den reelle ledelse af stationen fra sommeren 1954 blev varetaget af Ejnar Øland indtil Ove Petersen ankom 20. august 1954. Med virkning fra 15. november 1954 overtog ZR ejendommen. Under Ove Petersen øgede stationen sine aktivitet betydeligt, jf. assistancetallene.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
9. november 1954 sendte Wiboltt til Ove Petersen en afskrift af en takkeskrivelse til ZR fra en abonnent, som var blevet kørt til Hornbæk Kurbad: Det var et par ualmindelig flinke mennesker, som kørte mig derop. De tog så fornuftigt på mig og var meget omhyggelige og kørte tillige så pænt. De er en pryd for Deres store stab af medarbejdere. Wiboltt tilføjede til Petersen: Det er en meget stor glæde for os at få en sådan udtalelse, og vi takker Dem for Deres udmærkede arbejde.

Efter sammenlægningen:
Bygningerne solgt til Ove Petersen, der en kort periode udlejede dem til Falck-Zonen. Ove Petersen fortsatte ikke i Falck-Zonen men gik med i det nye redningskorps REKO.

Assistancestatistik:
År1945194619471948194919561957196019611962
Antal12413515717616910801276208020732408

Effekter på museet fra stationen:
Diverse fotos og akter fra Ove Petersens tid.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947338Chevrolet 1946245Opel Olympia 1937 Pumpe857
Mercedes 1958673Studebaker 1956657
Thames Trader 1958661
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Helsingør Kommune
Desuden tak for hjælp til Helsingør Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Mere materiale fra Helsingør

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance i

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
HELSINGØR
DATOINDSATSSTED m.vDIVERSE
04 06 1939KongevejenFuh, lastbil mod bil
31 05 1940Ålsgårde, ApperupgårdDyreredning
06 07 1942Hornbæk8-årig dreng bidt af hund
23 08 1943KongevejenFuh, lastbil mod lysmast
18 07 1945Hornbæk StrandUng pige reddet fra at drukne
04 12 1950Nordre StrandvejFuh, mc kørte mod lysmast
18 02 1952FredensborgFuh, bil mod bil fra Helsingør
11 07Hornbæk8-årig dreng druknede under badning i Øresund, #
21 07EspergærdeMand faldt i sin have = lårbensbrud
20 07 1953Strandvejen, S for HumlebækFuh, mc mod svingende bil
24 08Helsingør HavnFuh, mc kørte i havnen
29 10 1954PlejeltVilde kvier indfanget
01 01 1955Hornbæk PlantageFuh, bil kørte ud i Øresund
07 01Humlebæk, TorpenvejFuh, bil kørte i udgravning
23 01HelsingørBrødindsamling til de sultne fugle
14 02StrandvejenFuh, bil mod bil ud for Kystens Perle
14 02Helsingør-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
26 03NordhavnenDyreredning, hundehvalp reddet op fra havnen
13 04HelsingørStige væltede ned over kvinde
09 06HornbækZR assisterede ved opsætning af badebro
03 08Dageløkke, Hovedvej 3Fuh, bil i grøften
09 08HornbækSoldat fik ildebefindende under øvelse
23 08Blichersvej 835-årig dreng faldt ned i lyskasse og gennem rude
24 08Esrumvej ved UlstrupgårdFuh, 2 brødre på mc-er forulykkede
24 08Helsingør - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
10 09Hornbæk StrandMor og søn reddet fra drukning i Øresund
30 09Kvistgård, KongevejenFuh, VW-bil mod landbrugsvogn
03 10Park ved Fredericiavej14-årig dreng løb mod træ, kvæstede ansigtet
09 11Espergærde, StockholmsvejPostbud faldt om med ildebefindende
18 12Hovedvej 3, NyrupFuh, bil væltede rundt
24 12Kongevejen ved RyesvejFuh, tankbil gled på tværs af vejen
24-26 12Helsingør-egnenSneglat = 40 mindre kørselsuheld
25 12Snekkersten, BorupgårdMand faldt på trappe
17 01 1956Kongevejen - MørdrupvejFuh, bil væltede i grøften, ips
26 01HellebækFuh, BP-tankbil med 23000 l olie mod stengærde
25 02Helsingør-egnenZR forestod foderindsamling til fugle og dyr
04 04ÅlsgårdeVærnepligtig faldt i hjemmet = benbrud
05 05Helsingør-egnenFlere fastkørte traktorer
05 05Helsingør HavnSyg mariner indbragt fra minestrygeren Lauge
17 05Ved Helsingør8-årig dreng faldt ned fra plankeværk
18 05Kongevejen i HelsingørFuh, mc væltede, 2 kvæstet
22 05HelsingørFuh, mc påkørte cyklist
23 05Hovedvej 3 ved 40 km/stenenFuh, 2 fodgængere påkørt af mc
31 05FerleDyreredning
31 05Kongevejen, AndreasmindeDyreredning
16 06Helsingørsvej - HornbækvejFuh, bil mod bil i "Dyrlægekrydset" i Kvistgård
25 06Helsingør-egnenFlere motorhavarerede biler samt små-fuh
30 06Esrumvej - NordhavnenZR transporterede to 8 m lange både til havnen
06 07Esrumvej ved BøtterupFuh, varebil påkørt af rutebil
10 07Humlebæk ved Kølles GårdFuh, scooter punkterede og væltede
16 07Dale, "Dale-krydset"Fuh, mc påkørt af bil
18 07Blichersvej - KingosvejGravko sank ned i blød jord i udgravning
24 07KongevejenFuh, bil mod taxa, ips
03 08Espergærde, Gl. TibberupvejMand overfaldet af bisværm
03 08NygårdFuh, 19-årig cyklende pige væltede
06 08BøtterupArb, traktor gled i mergelgrav
06 08LangerødDyreredning
28 08ØerneTræ truede med at vælte ned over hus under storm
05 09Kronborg SergentskoleGymnastik = en forvredet arm
17 09Helsingør2 x akut sygdom
01 10Helsingør HavnUng mand faldt om efter slagsmål i Søstræde
08 10FirhøjDyreredning
08 10StubbedamsvejFlytning af pigespejderhytte til Gl. Hellebækvej
10 10Hørsholm - Hestens BakkeFlytning af hus til Helsingør
15 10HelsingørFodboldkamp = spiller kvæstet
03 11Egebæksvang74-årig kvinde sank død om, #
10 11Wiibroes BryggeriFuh, lastbil sank ned i vandmålerbrønd
24 11Saunte, SauntegårdGravko sank ned i blød jord
01 12Hornbæk, A. R. Friis Vej 13Sprængt vandrør på 1. sal
13 12Mads Holms Vej 411-årig pige faldt ned fra stol
22 12Humlebæk StrandvejFuh, bil i grøften ud for "Kølles Gård"
28 12Ved FredericiavejLille pige faldt under skøjteløb = armbrud
17 01 1956Kongevejen - MørdrupvejFuh, bil væltede i grøften, ips
26 01HellebækFuh, BP-tankbil med 23000 l olie mod stengærde
25 02Helsingør-egnenZR forestod foderindsamling til fugle og dyr
04 04ÅlsgårdeVærnepligtig faldt i hjemmet = benbrud
05 05Helsingør-egnenFlere fastkørte traktorer
05 05Helsingør HavnSyg mariner indbragt fra minestrygeren Lauge
17 05Ved Helsingør8-årig dreng faldt ned fra plankeværk
18 05Kongevejen i HelsingørFuh, mc væltede, 2 kvæstet
22 05HelsingørFuh, mc påkørte cyklist
23 05Hovedvej 3 ved 40 km/stenenFuh, 2 fodgængere påkørt af mc
31 05FerleDyreredning
31 05Kongevejen, AndreasmindeDyreredning
16 06Helsingørsvej - HornbækvejFuh, bil mod bil i "Dyrlægekrydset" i Kvistgård
25 06Helsingør-egnenFlere motorhavarerede biler samt små-fuh
30 06Esrumvej - NordhavnenZR transporterede to 8 m lange både til havnen
06 07Esrumvej ved BøtterupFuh, varebil påkørt af rutebil
10 07Humlebæk ved Kølles GårdFuh, scooter punkterede og væltede
16 07Dale, "Dale-krydset"Fuh, mc påkørt af bil
18 07Blichersvej - KingosvejGravko sank ned i blød jord i udgravning
24 07KongevejenFuh, bil mod taxa, ips
03 08Espergærde, Gl. TibberupvejMand overfaldet af bisværm
03 08NygårdFuh, 19-årig cyklende pige væltede
06 08BøtterupArb, traktor gled i mergelgrav
06 08LangerødDyreredning
28 08ØerneTræ truede med at vælte ned over hus under storm
05 09Kronborg SergentskoleGymnastik = en forvredet arm
17 09Helsingør2 x akut sygdom
01 10Helsingør HavnUng mand faldt om efter slagsmål i Søstræde
08 10FirhøjDyreredning
08 10StubbedamsvejFlytning af pigespejderhytte til Gl. Hellebækvej
10 10Hørsholm - Hestens BakkeFlytning af hus til Helsingør
15 10HelsingørFodboldkamp = spiller kvæstet
03 11Egebæksvang74-årig kvinde sank død om, #
10 11Wiibroes BryggeriFuh, lastbil sank ned i vandmålerbrønd
24 11Saunte, SauntegårdGravko sank ned i blød jord
01 12Hornbæk, A. R. Friis Vej 13Sprængt vandrør på 1. sal
13 12Mads Holms Vej 411-årig pige faldt ned fra stol
22 12Humlebæk StrandvejFuh, bil i grøften ud for "Kølles Gård"
28 12Ved FredericiavejLille pige faldt under skøjteløb = armbrud
04 01 1957Axeltorv, Rude knust til restaurant “Hold An”
09 01Kronborg, SergentskolenArb, kvinde forskar sig på kniv I køkkenet
28 01Gurre ved kirkenFuh, bil påkørte kirkegårdsmuren
31 01Humlebæk, KystvejFuh, BP-tankbil væltede
14 02SabroesvejFastkørt lastbil I udgravning
18 02ÅlsgårdeFastkørt lastbil på mark
18 02Ved HelsingørFastkørt lastbil
20 02NyrupFuh, bil I grøften
23 02Helsingør-egnenSnefald = 5 biler I grøften
23 02Strandvejen ved NivåFuh, bil gennem hæk I glat føre
28 02Espergærde, KløvermarkenFastkørt 12 T tung bulldozer
06 03Humlebæk ved Kølles GårdFuh, cyklist væltede
11 03Humlebæk, Gl. StrandvejFastkørt BP-tankbil med 12 T brændselsolie
14 03Snekkersten, Nørrevej 4930 m høj TV-antenne I fare for at vælte
16 03SaunteFastkørt 12 T gravko
29 03Snekkersten, NørrevejLille dreng faldt = et kvæstet hoved
03 04StubbedamsvejFuh, bil mod mc
15 04HolmeneFuh, bil mod el-mast
15 04StengadeHavareret bil slæbt væk
20 04Helsingør-egnen I påskedageneZR patruljerede med Vej-service Vogn
23 04FlynderborgvejIld I bilmotor I svensk bil under kørsel
23 04Kronborg, SergentskolenArb, elev fik glassplinter I ansiget under øvelse
25 04Fredensborg, AsminderødgadeFuh, mc påkørte opbremsende bil
26 04Espergærde, EgegårdDyreredning
26 04Espergærde, StockholmsvejArb, lærling fik glødende jernsplint I øjet
29 04Espergærde, Kofod Anchers Vej 19Kvinde faldt I sit hjem
06 05Fredensborg, HillerødvejFuh, brugsstjålet bil fundet knust I grøft
09 05Kronborg, SergentskolenGymnastik = elev brækkede armen
10 05Stengade – Sct. AnnagdeFuh, bil mod husmur
22 05Gurre VangMilitærøvelse = soldat faldt = lårbensbrud
25 05Kronborg, engelsk kongeskib forbisejledeZR belyste Dannebrog
28 05NygårdFuh, cyklist væltede
09 06Helsingør HavnNøglebundt tabt I vandet, ZR frømand fandt det
12 06Helsingør-egnenSkybrud = mange vandfyldte kældre
14 06Nordbanen ved MørdrupArb, mand faldt af skinnedræsine
19 06Søndre StrandvejFuh, løbskkørsel med studenter, ips
27 06Humlebæk HavnMand forfejlede spring fra båd = kvæstet skulder
04 07LystbådehavnenPung med kr. 400,- tabt I vandet
04 07Espergærde, Jernbane Allé 421-årig pige fik solstik
05 07Helsingør HavnZR-frømand ass. Ved optagelse af undervandsfilm
05 07Kronborg, slotsforvalterboligenLynnedslag, ej ildløs men hul I taget
06 07Øresund ved Helsingør Nordhavn7-årig dreng druknede under badning, #
13 07Hornbæk PlantageFuh, brugsstjålet bil mod vejtræ, tyven kvæstet
19 07Espergærde, StrandvejenFuh, bil mod norsk bil
22 07WillemoesvejFuh, cyklende dreng væltede
25 06NyrupFuh, svensk bil mod amerikansk bil
26 07Nybygning ved Helsingør NordhavnArb, mand fik cementblok over foden
29 07Espergærde7-årig pige faldt ned fra træ
03 08TordenskjoldsvejMand skambidt af 2 hunde
11 08LundegadeFuh, bil mod bil
13 08Sverige ved BåstadFuh, dansk bil slæbt hjem efter fuh
14 08Skibstrup, sommerlejr4 syge børn kørt hjem til Tåstrup
14 08Kronborg, FlagbastionenArb, soldat fik bajonet I øjet
14 08Kronborg Infermeri – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
17 08Mads Holmsvej 122-årig pige spiste farlige piller
17 08Espergærde-egnenKraftig regn = nogle vandskader
20 08Rønnebær AlléFuh, cyklende kvinde væltede
22 08Niverød, NiverødgårdDyreredning
24 08Esbønderup – Gurre, SmedebakkenPatientoverførsel til Gurre
28 08RosenhøjvejFuh, lastbil væltede
30 08Ved Kronborg12-årig dreng faldt ned fra træ04 09
04 09Helsingør-egnenEn del hvepsebo er blevet uskadeliggjort af ZR
06 09Humlebæk, Nederste TorpZR uskadeliggjorde et hvepsebo
16 09Espergærde, Stockholmsvej 27Kvinde faldt på trappe
19 09Espergærde, Stockholmsvej 1112-årig pige stukket af bi I ansigtet
20 09Ved Langstrup2-længet gård nedbrændt, + Bv
25 09Helsingør LystbådehavnJolle rev sig løs I stormvejr
04 10Kelleris Hegn ved KvistgårdFuh, mc væltede I vejsving
09 10Kongevejen – MørdrupvejFuh, bil kørte I grøften
11 10KronborgZR assisterede ved nedtagning af salutkanoner
14 10Hornbæk, Sandagerhusvej – Ndr.Strandv.Fuh, scooter mod bil
19 10Mads Holms Vej 12Lille pige fik hattenål I halsen
05 11Kronborg, infermeri – KøbenhavnPatientoverførsel til Øresundshospitalet
23 11TibberupFastkørt blokvogn med sommerhus
25 11Espergærde, Roligheds Allé 51-årig pige skoldet af vælling
30 11Nyrup HegnZR Helsingør hentede sit juletræ I Nyrup
02 12TibberupvejÆldre kvinde faldt på vejen
07 12Helsingør – SlangerupMotorhavareret Ringsted-lastbil slæbt til Slangerup
09 12Humlebæk, Sørens Allé 16Sprængt vandrør = stor vandskade I hus
14 12HelsingørZR deltog I juleoptog gennem Helsingør
18 12Helsingør-egnenEn del biler med is I karburatoren


01 01 1958Kongevejen ved HelsingørFuh, kabinescooter i grøften
06 01Plejelt, StubbegårdDyreredning
07 01Sabroesvej 17 AArb, kvinde fik finger i kødhakkemaskine
07 01Kvistgård KroKroen skorsten faldt sammen
14 01Strandvejen ved Espergærde HavnFuh, cyklist væltede
16 01MøllebakkenFuh, varebil mod elmast
06 02Kongevejen13-årig dreng faldt, foskar sig på mælkeflaske
07 02HumlebækSprængt vandrør = vandfyldt kælder
10 02NiverødSnestorm = mange fastkørte biler
10 02Mads Holms Vej 32Fuh, cyklist påkørt af bil
12 02Søndre StrandvejFuh, lastbil mod bil
13 02Kronborg InfirmeriSoldat overflyttet til Øresundshospitalet
13 02Helsingør-egnenTøbrud = flere vandfyldte kældre
14 02Ud for beværtningen MaritzaSoldat faldt på gaden = benbrud
15 02Langerød1-årig pige spiste en cigaret
15 02Helsingør-egnenTøbrud = en del vandfyldte kældre
20 02HornbækVand i kælder under købmandsbutik
22 02HellebækArb, mand læderede hånden på bil
22 02Hellebæk AvlsgårdArb, soldat i klemme ml. jeep og anhænger
24 02Ved Mørdrup trinbrætFuh, barn løb ud foran bil, der kørte i grøften
01 03Espergærde, MørdrupvejFuh, cyklist påkørt af varebil
05 03TikøbFuh, taxa mod bil, ips
05 03Helsingør-egnenOpblødte veje = en del fastkørte køretøjer
14 03Kongevejen ud for DutrupgårdFuh, bil punkterede og væltede rundt
14 03Helsingør-egnenSnefygning = mange kørselsuheld
20 03SøholmFuh, bagerbil væltede i snedrive
24 03Den Internationale HøjskoleMand fik bordtennisbat i ansigtet
01 04Helsingør – KøbenhavnSyg kvinde kørt til søns sølvbryllup i Kbh.
08 04JulebækLille pige ramt i hovedet af gynge
13 04Humlebæk Strandvej – Dageløkkev.Fuh, bil ud foran svensk bil
15 04Ålsgårde, SkåningevejPige faldt ned i lyskasse ved nybygget hus
19 04Sergentskolen ved KronborgArb, soldat kvæstede ansigtet på geværkolbe
29 04Plejelt, Sonnerupgård1 m kloakvand i kælder
01 05Sergentskolen ved KronborgArb, soldfat faldt ned fra lastbillad
06 05Ny Horserød11-årig dreng forskar finger på kniv
19 05Snekkersten, ”Kystens Perle”Sygdom
19 05Herlev – HelsingørHavareret Helsingør-bil slæbt til Helsingør
20 05Blichersvej 73-årig dreng faldt ud fra seng = armbrud
27 05AsminderødZR slæbte fejlbehæftet bil væk
28 05Skov ved KarleboFuh, lastbil med kævler kørte i grøften
30 05Ved KronborgFuh, cyklist mod cyklist
01 06Espergærde, Ny StrandvejFuh, svensk bil mod stakit
03 06HelsingørFuh, militær-skolemc væltede, 1 kvæstet
16 06Tibberup, EgegårdDyreredning
16 06Espergærde, Godthåbsvej 16Arb, mand fik trillebør ned over sig
17 06Espergærde, Hotel GefionKvinde faldt i hotellet
25 06Helsingør NordhavnLystbåd med tov i skruen
30 06Hovedvej 3 i NyrupFuh, bil kørte ud over skrænt
04 07Kircksvej – Helsingør NordhavnTransport af 8 m lang motorbåd til havnen
07 07Fredericiavej – Peter Willemoes VejFuh, beruset knallertkører forulykkede
07 07Hornbæk PlantageFastkørt amerikansk bil
08 07Espergærde, Strandvejen 137ZR assisterede ved opsætning af baldakin
11 07Helsingør Færgehavn2 kvinder blev syge i varmen
11 07Helsingør – OdensePatientoverførsel til Odense
11 07Helsingør – KøbenhavnPatientoverførsel til København
11 07Korsør Sygehus – HelsingørKvæstet Helsingørfamilie kørt til Helsingør
12 07Teglstrup HegnArb, soldat faldt 5 m ned fra træ
12 07Kongevejen, værkstedUng mand fik motorhjelm i hovedet
12 07”Dale-Krydset” N for TikøbFuh, bil mod opbremsende bil
14 07Helsingør, KongevejenIld i mc under kørsel
15 07BorsholmFuh, anhænger tabte et hjul under kørsel
18 07Skotterup, Strandvejen 272Fuh, bil kørte delvist ned i brønd
19 07Helsingør-egnenEn del fastkørte biler
26 07Strandvejen syd for HelsingørFuh, scooter påkørt af bil, 2 kvæstet
26 07Helsingør – Nykøbing F.Patientoverførsel med 2 til Nykøbing F.
31 07Espergærde, Godthåbsvej 23Vand i kælderen
31 07ÅlsgårdeVand i kælder i villa
05 08Ålsgårde, KrogebakkeFastkørt lastbil, + ZR København
09 08RosenkildevejFuh, cyklist mod cyklist
13 08DageløkkeFuh, bil mod vejtræ og i grøften
15 08GrønholtFuh, lastbil med 30 grise i grøften
20 08Hellebæk AvlsgårdArb, soldat fik hjelm i hovedet
23 08Rørtang, SandholmgårdPorthvælvning styrtet ned, ips
25 08SlettenArb, mand brækkede en stortå
04 09Nygård ved skolenFuh, knallert væltede
04 09Gurrevej, ØrnholmArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
08 09Plejelt, SonnerupgårdLille dreng forskar et ben under leg
18 09Snekkersten – HillerødSygdom, patienten døde i ambulancen, #
22 09RyesvejFuh, cyklist væltede
24 09Hornbæk, Nordre Strandvej 371Mand faldt ned fra træ under beskæring
27 09Herning – HelsingørPatientoverførsel til Helsingør
02 10Snekkersten, Parkvej 11Kvinde faldt i sin bolig
08 10Helsingør – HumlebækTransport af redningsbåd til Humlebæk
09 10Ved GurrehusGardehusar faldt af hest
27 10Århusvej 177-årig dreng faldt ned fra træ
27 10FredericiavejFuh, rude faldt ned på kørende cykelbud
31 10Tikøb, Tinkerupvej6 T stor sten flyttet fra grusgrav
02 11Snekkersten, RørtangvejFuh, Strandvejsbus i grøften
11 11Sergentskolen ved KronborgArb, soldat faldt ned fra telefonmast
14 11Helsingør – jernbanestationenTransport af 10 væve m.m. til stationen
14 11Snekkersten, Tjørnevej 15Hus flyttet 15 m på samme parcel
18 11Sergentskolen ved KronborgArb, soldat kvæstede benet på jernstang
24 11Hovedvej 3 ved KvistgårdFuh, bil forulykkede, ips.
28 11Kildekrog, Nordre StrandvejFuh, varebil mod plankeværk, ips
02 12Helsingør-egnen10 biler med startvanskeligheder
06 12Gurrehus, reserveofficersskoleGymnastik = et brækket kraveben
08 12Stengade – JernbanevejIsglat = kørebanen ufarbar for lastbil
08 12Sergentskolen ved KronborgArb, sergent sparket i hovedet under øvelse
08 12Sergentskolen ved KronborgArb, soldat fik benbrud under øvelse
13 12Helsingør 14. decemberZR-vogne i juleoptog gennem byen
14 12Kongevejen – ØrnholmvejFuh, bil mod bil, 10-årig dreng kvæstet
19 12Hellebæk AvlsgårdArb, sergentelev ramt af løst skud
19 12Trækbanen – RosenkildevejFuh, bil påkørte ZR-ambulance
24 12BlichersvejDreng forskar sig på julegave: en kniv
05 01 1959Snekkersten, Stolbergvej 8Ældre kvinde faldt i hjemmet = lårbensbrud
05 01Snekkersten, Nørrevej ved BorupgårdFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
17 01Helsingør Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Ortopædisk Hospital
25 01Humlebæk, Humlebæk Strandvej 137Stormstød væltede træ ned over hus
28 01KronborgArb, sergentelev faldt over kanon
03 02Kronborg, sergentskoleArb, mand fik fod i klemme under trækævle
04 02Herluf Trollesvej 4”Tabt” hus på vejbane trukket ind til siden
07 02Kvistgård, KongevejenFuh, bil i grøften i glat føre
09 02Helsingør, VapnagårdDyreredning
10 02Kongevejen 9Mand faldt i glat føre
11 02Sverige, HelsingborgFuh, forulykket DK-bil slæbt hjem
12 02Motorvejen ved Gl. HolteFuh, Helsingør-lastbil kørte i grøften
20 02Bjergegade, Caféteria San RemoKåde drenge knuste butiksrude
21 02Øresund ved HumlebækOrkan = badebro nær blæst til havs
02 03Rosenkildevej – Chr. Rasmussens V.Fuh, knallert væltede
06 03Århusvej ved nr. 17Fuh, flugtbilist påkørte 6-årig dreng
18 03Espergærde, Stokholmsvej 2Mand faldt på trappe
31 03Tyskland, Hamborg – HelsingørHjemtransport af familie til Helsingør
15 04 Nørrevej ved BorupgårdFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
15 04Nordre StrandvejSoldat faldt syg om under marchtur
04 05Teglstrup Hegn10-årig dreng kvæstet under træ under leg
21 05Helsingør – PlejeltZR flyttede iskagebod til Plejelt
25 05Kronborg, sergentskoleArb, soldat fik hånden i klemme i loftslem
27 05Tikøb, TinkerupArb, traktor styrtede i mergelgrav
02 06Gurrevej ved nr. 31Fuh, cyklende skoledreng væltede
02 06Espergærde3-ugers barn reddet med ilt/sugapparat
15 06Hornbæk Plantage5-årig dreng forsvandt, fundet i god behold
21 06HellebækOlieindsmurt svane måtte aflives
23 06Helsingør – Holmens InfirmeriPatientoverførsel med engelsk gast
29 06Helsingør-egnen16-biler med startvanskeligheder
29 06Gurre, moseDyreredning
29 06Haderslevvej og ÅrhusvejVoldsom regn = 3 vandfyldte kældre
29 06Sct. Anna GadeFuh, bil, slæbt af ZR-kranbil, mod butiksrude
29 06Hornbæk, Hornebyvej – Thorshøj AlléFuh, bil mod bil, + Amb Esbønderup
30 06ZR HelsingørZR lånte ekstra kranbil af ZR København
08 07Kongevejen, campingplads1800 l vand kørt til tørlagt campingplads
09 07Hellebæk, BøssemagergadeFuh, militærbil mod lastbil, ips, + Falck
10 07Kongevejen, campingplads600 l vand kørt til tørlagt campingplads
15 07Ved KvistgårdFuh, førerløs Fiat 500 trillede i grøften
15 07Hellebæk Avlsgård, øvelsespladsArb, soldat faldt ned fra klatremast
17 07Tikøb, Jonstrup15-årig pige faldt af hest på ridetur
18 07Ålsgårde, Ålsgårde Stationsvej 8Fuh, knallert væltede
20 07Ålsgårde, Bobakken 411-årig pige faldt ned fra gynge = hofteskade
20 07Tikøb, Hornbækvej25 m højt træ truede med at vælte over vej
20 07Helsingør – KøbenhavnPatientoverførsel til København
20 07Kongevejen – MørdrupvejFuh, svensk bil i grøften, 1 kvæstet
21 07Hellebæk Avlsgård, øvelsespladsArb, soldat forfejlede spring fra tag
22 07GuldgravervejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
27 07Espergærde, Gl. Strandvej ved nr. 4Fuh, knallert mod bil
27 07Øresund ved Hornbæk25-årig mand nær druknet under badning
02 08KøbenhavnPumpemateriel til Kbh. efter skybrud dér
08 08Humlebæk StrandvejFuh, hund påkørt af bil
11 08Kvistgård, NyboDyreredning
11 08ApperupArb, soldat faldt under øvelse
13 08Ved HornbækArb, sovende soldat kørt over af militærbil
15 08Hornbæk, Nordre StrandvejFuh, knallert mod vejafmærkning
22 08Plejelt, SonnerupgårdDyreredning
26 08MørdrupIld i mejetærsker, + Tikøb Bv
27 08Hornbæk Havn og omegnStorm med kraftig højvande = ødelæggelser
27 08Plejelt, SonnerupgårdZR vander tørkeramt 5 tdr. land græsareal
28 08Tikøb, JonstrupStormstød ødelage stråtækket tag
01 09Humlebæk JernbanestationFuh, lastbil mod knallert, 1 kvæstet
07 09Ved FredericiavejTyv fanget af ZR og politiet
07 09Tikøb, LangesøFastkørt traktor i mose
08 09LappenFuh, varebil mod mc
12 09HumlebækSyg pony kørt til Landbohøjskolen
12 09TinkerupVanding af tørkeramte juletræer
14 09Helsingør Havn på s/s AgneteSlagsmål = et knust øje
14 09Helsingør – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Øresundshospitalet
14 09HumlebækFodboldkamp = et benbrud
22 09Havreholm, BukkegårdDyreredning
02 10Espergærde, skolePige fik boldtræ i hovedet i langboldspil
09 10Kongevejen ved VinkelvejFuh, brugsstjålet bil væltede, ips
19 10Snekkersten HavnZR-frømænd undersøgte bunden, + ZR Kbh.
21 10Klosteris HegnArb, soldat rev sig på pigtråd under øvelse
22 10Hillerød, Helsevej – DyrehavevejFuh, knallert mod ZR-Helsingør amb.
24 10Helsingør Havn – HvidovreMotorhavareret lastbil slæbt til Hvidovre
24 10Helsingør-egnenRegnvejr = flere biler med startbesvær
27 10Helsingør-egnenSkybrud = flere fastkørte biler
27 10Hornbæk, Hornbæk KroSkybrud = oversvømmet kælder
28 10Øresund ved HumlebækBåd + bådebro reddet fra bortdrivning
30 10Kongevejen ved MørdrupvejFuh, taxa mod telefonmast, ips
07 11Helsingør NordhavnFuh, bil ud over bolværket med forhjulene
13 11Rosenkildevej 50ZR agerede flyttefolk til lejlighed på 2. etage
28 11Hornbæk, HolmegårdsvejFuh, bil forulykkede, ips
30 11Espergærde, Ny Strandv.-Gl.Strandv.Fuh, bil forulykkede, ips
12 12Helsingør d. 13 12ZR-juleoptog gennem Helsingør by
14 12Hovedvej 3 ved NyrupFuh, cyklist påkørt af bil
17 12Hovedvej 3 ved HelsingørFuh, beruset bilist mod anden bil, ips
22 12BirkerødBrugsstjålet Helsingørbil slæbt hjem
24 12Århusvej 177-årig dreng fik kastepil i foden
04 01 1960HumlebækBrugsstjålet bil genstartet af ZR for ejeren
04 01GurrevejFuh, bil mod vejtræ, ips
13 01Borsholm, BorsholmgårdZR foretog oprydning på brandtomt
18 01Espergærde, Stokholmsvej 7121-årig mand død af kulilte, #
18 01Espergærde, Flynderupgård1 time gammel pige kørt til Hillerød Sygehus
18 01Ved Hollandske MølleFuh, brugsstjålet bil mod bil, ips
19 01Krogenberg Hegn, PorthusStormstød rev stråtaget af hus
21 01Borsholm, fabrikken FlamingoStore maskiner kørt til fabrikken
21 01Helsingør Havn80 T kran fik motorstop
22 01Snekkersten, Nørrevej 49Sprængt vandrør på husloft
22 01Kongevejen ved EriksholmFuh, svensk bil væltede rundt
27 01Kvistgård, KrogerupvejFuh, varebil forulykkede, ips
27 01Rosenvænget 18Lille pige fik papirkugle op i næsen
27 01Ud for Espergærde tlf.-centralMand sank syg om med sprængt mavesæk
29 01NyrupFuh, bil væltede rundt, ips
01 02Teglstrup HegnSyg spejderdreng
03 02BlichersvejLille dreng kvæstede ansigtet under leg
06 02Søholm, SnekkegårdArb, mand kvæstede hånden med økse
06 02RosenkildevejFuh, lastbil kurede på tværs af vejen
07 02ZR HelsingørZR indsamlede foder til de sultne fugle
08 02KildekrogFuh, bil mod bil i glat føre
11 02RørtangBarselskvinde ført til fødeklinik
11 02Fødeklinik Antoniehus – HillerødMor og nyfødt akut til Hillerød Sygehus
11 02Øresund ved Søndre StrandvejZR smed foder ud til de sultne fugle
16 02Ved Fredensborg PosthusParkeret scooter til ulempe fjernet af ZR
16 03Bagsværd – Borsholm, FlamingoTransport af 10 T presse til Borsholm
22 03HavreholmMosebrand, + Bv
22 03Helsingør, Wiibroes BryggeriArb, mand fra Århus kvæstede foden
22 03Helsingør – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
27 03HornbækBrandskadet mc transporteret til Lyngby
31 03HellebækFuh, cyklende soldat mod holdende mælkebil
31 03Sletten, Gl. Strandvej 131 AVandbeholder sprængt = oversvømmet kælder
12 04StengadeFuh, lille pige løb ud foran bil
20 04Espergærde, Tibberup Allé 11Arb, bilejer ramt af sin førerløse bil i garage
05 05Ålsgårde, Nordre StrandvejFuh, 6-årig cyklende pige væltede
18 05Mads Holms VejFuh, løbskkørsel, ips
19 05Rønnebær Allé 1Arb, gartner faldt ned fra højt træ
19 05Ved KronborgFuh, ung pige påkørt af militærbil
20 05København – HelsingørFlytning af maskiner til Helsingør
30 05Helsingør – EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
30 05Plejelt, LangvadgårdZR ass, ved nedtagning af gammel vindmølle
03 06RyesvejFuh, 10-årig dreng påkørt af bil
20 06Espergærde, Ny Strandvej 43Kvinde faldt i køkken, forskar sig på glas
29 06Ved Hellebæk AvlsgårdFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
04 07Kronborg, voldgravFuh, militær-jeep kørte i voldgrav
05 07Langstrup, moseDyreredning
08 07HelsingørZR kørte dampkedel til godsbanestationen
09 07Tikøb, SonnerupgårdBlind alarm = røg fra kælder = damp, + Bv
11 07Sverige, Halmstad – Helsingør4 kvæstede helsingoranere kørt hjem fra SE
12 07Sverige, Halmstad – HelsingørSkadet Helsingør-bil transporteret hjem
16 07Ndr. Strandvej i Hornbæk Pl.Fuh, bil mod fransk bil + anden bil, ips
18 07Hornbæk-egnenEn del fastkørte biler
28 07Herning, Tørring – Helsingør2 syge børn kørt hjem til Helsingør i amb.
02 08Espergærde, KløvermarkenFuh, knallert væltede
05 08Rågeleje – KøbenhavnZR slæbte strandet motorbåd til København
06 08Hornbæk, Ndr. Strandvej ved nr. 365Fuh, beruset bilist mod lysmast, ips
07 08Kvistgård, Hovedvej 3Fuh, brugsstjålet bil væltede, 1 kvæstet
08 08Montebello Allé 33Arb, mand faldt ned fra tag
08 08Gurrevej ved nr. 195Dreng faldt af hest og trampet på af denne
08 08Hellebæk11-årig pige faldt ned fra kirsebærtræ
08 08ZR HelsingørIndbragt bil fra fuh brød i brand hos ZR
09 08Mads Holms Vej – BelvederevejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
10 08Hornbæk, strandEnglænder blev syg efter havbadning
14 08Nygård, HolmenevejFuh, bil punkterede og mod telefonmast, ips
18 08BøtterupDyreredning
24 08Nyrup3-årig dreng kørt over af traktor på mark, ips
24 08Hellebæk, HellebækgårdSoldat sank bevidstløs om
27 08Espergærde, KongevejenKvinde faldt ned fra æbletræ
29 08Kvistgård, HelsingørsvejFuh, 2 svenske lastbiler forulykkede, ips
07 09Bjarkesvej 1B5-årig pige fik legetøjsrevolver i hovedet
08 09PontoppidansvejDreng kvæstede næsen i slagsmål
08 09Hornbæk, Willemoesvej 103-årig pige beskadigede benet
12 09NyrupFuh, bil mod fransk bil, ips
14 09Gurrevej ved GurrevangshusFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
14 09Esrumvej 44, snedkeriArb, mand skar sig i benet med rundsav
16 09Helsingør – Snekkersten HavnTransport af motorophalerspil til bedding
16 09Rolighedsvej6-årig dreng faldt på kældertrappe
20 09Nivå, teglværkArb, mand fik fingre i klemme i valse
23 09Hellebæk, BøssemagergadeFuh, mand i bil kvæstede armen mod bil
16 11Ribevej 19Arb, brændselsbærende mand faldt = benbrud
28 11Kongevejen – Mads Holms VejFuh, bil mod lysmast, 1 kvæstet
29 11Rundkørsel på FrederiksbergFuh, Helsingørbil slæbt hjem efter fuh
04 12Fredericiavej – RyesvejFuh, knallert mod turistbus, 1 kvæstet

10 01 1961Ålsgårde, Ndr. Strandvej ved 241Fuh, 7-årig cyklende dreng ud foran varebil,
10 01Helsingør – Kbh. , Bispebjerg Hos.Pt.overførsel med den 7-årig dreng, der døde #
23 01Vardevej 11Lille pige spiste piller
23 01Baldersvej 23Lille pige fik fremmedlegeme i halsen
03 02Hornbækvej i Klosterris HegnFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
03 02Højstrup, Nordre StrandvejFuh, 3 biler i grøften i glat føre, ips
06 02Badevej1 T stor sten fjernet fra udgravning
06 02EsrumvejFuh, minibus væltede rundt, ips
10 02Fredensborg, Danstrup HegnFastkørt tankbil med dieselolie, + ZR Helsinge
11 02Hellebæk, Hellebæk AvlsgårdArb, soldat faldt ned fra en forhindring
20 02Ålsgårde, BobakkenArb, mand ramt af fældet træ, omkom, #
03 03Mørdrup, BusserupgårdArb, mand fik finger i klemme ved flytning
16 03Stubbedamsvej 4Kvinde faldt på trappe
16 05EsrumvejFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
29 05Snekkersten, Strandvejen 216Dreng faldt ned fra træ
31 05Rosenvænget 201½-årig dreng skoldet af kaffe
06 06Helsingør HavnEngelsk minestryger landsatte syg orlogsgast
07 06Helsingør, fabrikken ”Expres”ZR ass ved læsning af store skibsventilatorer
08 06Ålsgårde, Nordre Strandvej 248Ild i mc under kørsel, ZR slukkede
03 07Ny HorserødFuh, scooter mod knallert, 2 kvæstet
07 07Havnepladsen ved ToldbodenÆldre kvinde faldt på pladsen
09 07Nygård, Borsholmvej – EsrumvejFuh, varebil mod lastbil, 2 kvæstet
10 07ÅlsgårdeUng mand forskar sig på knust porcelæn
16 07Kildekrog, Nordre StrandvejFuh, cyklende kvinde væltede
17 07Vardevej1½ årigt barn faldt på trappe
18 07Sverige – DanmarkPatientoverførsel med 3 personer til Danmark
19 07SnekkerstenDyreredning, gråspurv fanget i el-ledning
19 07Hellebæk, Bøssemagergade 8Arb, mand kvæstede finger i fræser
20 07Assens – HelsingørPatientoverførsel til Øresundshospitalet
25 07Helsingør-egnenZR bekæmpede hvepseplage flere steder
31 07Helsingør StatshavnLille pige fik fiskekrog i benet
03 08Helsingør – Tyskland, FemernPatientoverførsel til Tyskland
09 08Fredericiavej – RyesvejFuh, varebil mod varebil, ips
13 08Hovedvej 6 vd NyrupFuh, lastbilpåhængsvogn rev sig løs u. kørsel
16 08Nygård, RødegårdsvejFuh, mc mod mc, 2 kvæstet
27 08Hillerød – HelsingeZR transporterede 2 jernbanevogne til Helsinge
29 08Indkørslen til KronborgFuh, bil mod svensk bil, ips
01 09Søholm, SnekkegårdBjælke faldt ned over el-installationen i lade
13 09Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1ZR rejste 19 m høj flagstang
15 09Montebello Allé ved nr, 33Fuh, cyklende dreng væltede
15 09BlichersvejFuh, 4-årig pige faldt og kørt over af bil
02 10Tikøb – JonstrupFuh, scooter kørte i grøften, 1 kvæstet
02 10Nygård, fodboldbaneFodboldkamp = spiller fik benbrud
06 10Nyrup, Hovedvej 6 – Hovedvej 3Fuh, bil væltede i vejkryds, 2 kvæstet
27 10Ålsgårde, OdinshøjArb, snedker faldt ned fra stillads
06 11Gurrevej ved GurrehusFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
07 11HornbækFuh, 3 cyklister i sammenstød, 1 kvæstet
13 11Helsingør – Ølsted, gasbetonfabrikZR slæbte lastbil til Ølsted
20 11Øresund u.f. Hornbæk PlantageJolle kæntrede med 2 mand, 1 omkom, #
29 11Kvistgård, Hovedvej 3Fuh, 3 biler i sammenstød, ips
05 12Fredericiavej – RyesvejFuh, cyklende mand væltede i glat føre
10 12Fra ZR HelsingørJuleoptog gennem byen med start fra ZR
30 12Nygård, SofiedalPige faldt ned fa stige = benbrud
08 01 1962Sudergade ved nr. 11Fuh, knallert væltede i glat føre
08 01Sverige, Ängelholm – RungstedPatientoverførsel til bopæl i Rungsted
13 01Helsingør HavnFuh, lastbil kørte i udgravning, ips
13 01Hellebæk, BøssemagergadeFuh, lillebil mod el-mast, der væltede
29 01Espergærde, byggepladsArb, mand sank om grundet kuldepåvirkning
18 02TikøbStom væltede træ ned over el-ledninger
18 02Helsingør-egnenStorm = mange stormskader
02 03Ryesvej 15Mand fik cykelstyr i øjet
02 03Helsingør – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
10 03Esrumvej i Teglstrup HegnFuh, bil mod el-mast i glat føre
11 03Helsingør – København/Emdrup2 svaner kørt til dyrlæge for stækkening
19 03KvistgårdFuh, bil i grøften, ips
11 04Helsingør – HundestedZR kørte gl. kutter til børnehjem i Hundested
07 05HelsingørKvinde i skydetelt ramt af hagl
07 05Helsingør Nordhavn, festpladsTribune faldt sammen på festplads
09 06Ålsgårde, Ndr-Strandvej – Arnakhusv.Fuh, svensk mand gik ud foran bil ved bus
16 06Espergærde, Stokholmsv.-Kildemosev.Fuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
30 06Øresund ud for HellebækMotorbåd forliste, 4 reddet af tililende, ips
02 07Asfaltbal ved Kronborg HavbadZR fremskaffede klavér til underholdningen
19 07EspergærdeZR ass ved nedlægning af stor olietank
30 07HelsingørMand sank død om ved kaffebord, #
06 08Bunker ved FredericiavejBeruset mand kunne ej komme op fra bunker
16 08Snekkersten, campingpladsTysk bil væltede pæretræ. ZR skar det op
20 08Hornbæk strand, ØresundMulig drukneulykke, + ZR Kbh. frømænd
22 08Nyrup, Gurreholmvej – Hovedvej 6Fuh, bil mod tysk bil, ips
30 08Øresund ved Hornbæk PlantageStorm, kuldsejlet motorbåd trukket på land
12 09Kvistgård, fabrikken ”Flamingo”Arb, mand mistede finger i afretter
09 10ÅlsgårdeFuh, knallert mod 11-årig cyklende pige
05 11Århusvej nær FredericiavejIld i parkeret bil
20 11Sct. Anna Gade 79Skorsten begyndte at blæse ned på gaden
20 11Strandgade, SvaneapoteketSprængt vandrør i kælder
26 11Espergærde, Strandvejen 306Mand faldt på trappe
29 11Helsingør, Internationale HøjskoleOversvømmelse i forstanderbygningen
30 11Nybygning ved BorupgårdZR overdækkede nybygning med presenning
08 12Peter Willemoes Vej 79-årig dreng forskar sig på rude
12 12Kvistgård ved bro over jernbaneFuh, flugtbilist ramte cyklende kvinde, #
24 12Kvistgård, Hovedvej 6Fuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
25 12Kvistgård, Hovedvej 6 – HornbækvejFuh, 9 biler i sammenstød, ips
31 12Ålsgårde, KrogebakkeKvinde faldt i glat føre = benbrudTilbage