Toksværd


Stationshistorie:
Toksværd
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 232
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Toksværd
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Landevejen 49, pr. Holmegaard
Bi-Zone til Baarse
Primo 1927 - 31.12.1944:
Peder Arild Larsen
98
(Udeladt)
Sydsj. og Lolland-F. Zone-Brand-Vagter, fra 15.7.1944 ZR

Historie:
Inge Jacobsen i Næstved, datter af Peder Arild Larsen, har i beretninger af 25. maj 1989 og 13. marts 2000 meddelt bl.a. følgende: ....I starten transporteredes materiellet bag i en Ford T personautomobil og senere med anhænger efter en Ford A personautomobil. De seneste år - fra ca. 1938/1939 - blev der anskaffet en rigtig rød brandbil med åbent førerhus også via Zonen.....Jeg erindrer tydeligt, de mange gange min nu afdøde far....måtte rykke ud til brande i sognet. Den største brand har nok været, da udbygningerne til godset Sparresholm brændte - slukningsarbejdet strakte sig over flere dage. En anden væsentlig ting jeg erindrer var, da en ung pyroman - omkring 1935 - med kort tids mellemrum satte ild til tre gårde i Gødstrup plus en anden ejendom ikke langt fra mit hjem. En sådan gårdbrand kunne strække sig over et par dage m. f.eks. efterslukning. Jeg erindrer også sammen med mine forældre at have besøgt Reinholdt Hansen og hans redningskorpsanlæg i Eskildstrup på Falster, ligesom vi af og til besøgte "Zone-Jensen" på Præstøvej i Næstved i forbindelse med f.eks. udskiftning af materiel.....Når min far, der var ret høj, var placeret i brandbilen, så han udover vindspejlet. Påklædningen var Zone-kasket, regnfrakke og gummistøvler....Branden den 1/4 1943 - Jens Danielsen - kostede desværre to børn livet. Ved fars ankomst til brandstedet, blev han bekendt med, at der var to børn i det brændende hus og han gik ind og hentede dem ud, men forgæves. Det tog hårdt på far.....
Fra brandvagten foreligger en opgørelse over samtlige udrykninger i hele perioden 1927-1944. Første udrykning fandt sted 7. november 1927 til Anneksgaarden i Kalby. 1928, 1934 og 1937 var travle år med 5-6 udrykninger årligt, de andre år var der typisk 1-2 udrykninger. I alt havde brandvagten i de 17 år den eksisterede 35 udrykninger - nogle med over et år i mellem. Sidste udrykning var 3. juni 1944 til gårdejer Henning Poulsen i Toksværd. Se i øvrigt stationssiden for Baarse.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Toksværd

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist
TOKSVÆRD
01 04 1943ToksværdParcellistejendom nedbrændt, 2 mindre børn # #

03 06 1944ToksværdGårdlænger nedbrændt, + Bårse + Næstved
18 09ToksværdMindre ildløs i mekanikerværksted, + NæstvedTilbage