Esbjerg


Stationshistorie:
Esbjerg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 129-131
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Esbjerg

Fra markeringen af samarbejde med Esbjerg Brandvæsen om ambulancekørsel 1933. Billedet er taget hos A.E.D. Bruhn der havde kranvogn i ZR bemaling.

Esbjerg Brandvæsen og ZR deltager i Rundskuedagen 4. september 1938.

ZR Esbjerg ved Martin Lorenzens tiltrædelse i 1948.

Carl Andresen i skjorteærmer og Martin Lorenzen i uniform foran Nyhavnsgade 15.
Falck sad fast i sadlen i Esbjerg med sygekørsel og brandslukning, så Martin Lorenzen slog sig på entreprenørarbejde. Køretøjer og blokvogne blev købt i bl.a. Tyskland og Frankrig.

20 tons tørretromle fra Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik til fiskemelsfabrikken på Rønland ved Thyborøn gennemført 28. - 31. januar 1957.

Beholdere rejses på sildeoliefabrikken Vesterhavet.

Motorfærge til Fanø-overfarten transporteres gennem Esbjerg by fra Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik til statens bedding 25. maj 1962.

Transportopgave udført i samarbejde med hæren. Artiklen bragt i Værnet april 1959 udgivet af Hærens Fenrikorganisation taler for sig selv .

Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jernbanegade 18
Kranvognsstation
1932 - ca. 5.12.1933:
A.E.D. Bruhn
469ZR
Ca. 6.12.1933 - 30.6.1939 (?):
A.E.D. Bruhn
Tilkaldt via ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Esbjerg Brandvæsen Borgergade
Ambulancestation
19.6.1933 - 5.12.1933:
Niels Nielsen Skov
1430ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Esbjerg Brandvæsen Borgergade
Redningsstation
6.12.1933 - 30.6.1939:
Niels Nielsen Skov
1430ZR / Esbjerg Brandvæsen a Meta
Gormsgade 94
Redningsstation
1.7.1939 - 30.6.1940:
Niels Nielsen Skov
ZR
Stormgade 96
Redningsstation
1.7.1940 - 8.1944:
Einar Petersen
8.1944 - medio 1948:
Ejnar Ritsmer
Vides ikke, muligvis forpagtningsstation
Nyhavnsgade 15
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Fra ca. 1960 opført som distriktskontor på ZR's brevpapir
Medio 1948 - 31.12.1962
Martin Lorenzen
ZR

Historie:
A.E.D. Bruhn var Ford-forhandler og repræsenterede ZR i Esbjerg fra 1932. Selskabet havde egen kranvogn, som blev bemalet med ZR's mærke. Stationen blev fra ZR's side udstyret med Ellehammerpumpe, slanger og lidt løst materiel. Esbjerg kom så tidligt som i 1933 til at danne mønster for ZR's tætte samarbejde med de kommunale brandvæsener i deres forsøg på at holde sig i live ved at holde Falck ude. Man begyndte forsigtigt med en aftale om, at ZR skulle benytte brandvæsenets ambulance til sine abonnenter, til gengæld blev ZR kaldt til brandredning af Esbjerg Brandvæsen. 6. december 1933 indgik man i økonomisk samarbejde om drift af stationen i Esbjerg. I følge aftalen skulle ZR indskyde en personvogn og en udrykningskranvogn, som fik station på brandstationen. Udrykningerne skulle varetages af brandvæsenets folk. Indtægter ved udrykninger og overskud af tegnet abonnement skulle efter afholdelse af udgifter deles lige. Samtidig blev A.E.D. Bruhn reduceret til autohjælpsstation. Det er usikkert, hvorlænge denne aftale fortsatte, men formentlig ikke senere end til 30. juni 1939. Det hele gik tilsyneladende godt, indtil Falck 1. juli 1939 overtog brandslukningen i Esbjerg. Brandvæsenets tidligere leder, Niels Nielsen Skov, fortsatte som leder af ZR, og der var store planer om at gøre ZR Esbjerg til hovedstation for det sydlige Jylland. Måske på grund af besættelsen blev det ikke til noget. Faktum er, at ZR efter et år med Nielsen Skov indskrænkede stationen til et minimum - en ambulance og en kranvogn. Stationen levede herefter en ydmyg tilværelse, indtil Martin Lorenzen overtog driften fuld af initiativ. 5. oktober udtaler han til en Esbjerg-avis: Tror De, det er sundt, at der opstaar Konkurrence med Falck ? - Jeg kan ikke se andet. Konkurrence har der jo hele Tiden været, men vi var handicappet, fordi Stationens Muligheder ikke blev udnyttet. Naar vi nu tager fat, lægger vi Skeen i en anden Haand, og jeg skal forsikre for, at vi inden længe i Esbjerg bliver et meget betydende Redningskorps. Lorenzen har i en beretning til museet skrevet: Først på året 1948 overtog jeg korpsets materiel, som var stationeret Stormgade 96 hos en tankejer Ejnar Ritsmer. Materiellet bestod af en gammel Ford kranvogn samt en Ford V8 ambulance. Jeg skulle have en betaling på kr. 500,00 pr. måned - der var til gengæld heller ikke noget at lave. Jeg havde garageplads til vognene, men fattede hurtig interesse for korpsets arbejde. Efter min første samtale med direktør Hare, besluttede jeg at tage et kursus på stationen i Odense hos Sparre. Jeg var der i ca. 14 dage, boede på vagten og deltog i al form for redningsarbejde både om dagen og om natten. Jeg lærte virkelig meget, for der var et meget dygtigt personale, som var optændt af Zone-ånden, og derfor gik til den med liv og sjæl. Da jeg vendte hjem fra Odense, aftalte jeg med direktør Hare, at vi skulle have stationen udstyret med alt nødvendigt materiel. Jeg blev inviteret til hovedkontoret i Nykøbing F. for at oprette kontrakt og udtage materiel sammen med driftsleder Suhr. Under mødet med direktør Hare, kontorchef Falskov og driftsleder Suhr blev vi enige om, at jeg skulle bygge en station i Esbjerg, som korpset så skulle leje på en 10-års kontrakt. Jeg skulle så være bundet som leder af stationen. Martin Lorenzen beretter om, hvordan han herefter udbygger stationen ved navnlig at satse på et arbejdsområde, som Falck havde forsømt, nemlig entreprenørarbejde. I årene herefter opbygges i Esbjerg en betydelig entreprenørafdeling, som påtager sig opgaver over hele landet, og som bl.a. indleder samarbejde med militæret om bistand ved vanskelige transporter. Lorenzen tager til Tyskland og køber GMC militærlastbiler, som viser sig velegnede til formålet, og som foruden i Esbjerg stationeres i Nykøbing F., Odense, Randers, Ringsted og Rønne. Med basis i Esbjerg og Martin Lorenzens indsats etableredes i slutningen af 1950'erne stationerne i Nørre Nebel, Fanø og Varde. Også Holsted kom til at høre under Esbjerg.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Lorenzen var med til at skrive juridisk Danmarkshistorie, da han i forbindelse med en transport af en tørretromle fra Odense til Thyborøn den 5. marts 1956 blev standset i Skjern, fordi en lov om kørselsrestriktioner i tøbrudstiden gjorde transporten ulovlig, selvom loven endnu ikke var kundgjort i Lovtidende, hvilket først skete den 7. marts 1956, jf. Ugeskrift for Retsvæsen 1958 p. 955. Dommen er gengivet i den statsforfatningsretlige litteratur og er endnu pensum på Københavns Universitet.
-
Stationen var formentlig først med montering af blåt roterlys på kranvognen som advarselslys 10. november 1961.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Lorenzen fortsatte ikke i Falck-Zonen.

Assistancestatistik:
År1934193519371938193919451946194719481957196019611962
Antal4176439928619371321551611701644326528063555

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947341Austin 1951398Personvg. Volvo 1958645
Ford Mainline 1954496Kølner Ford 1960756Personvg. Austin 1959720
Chevrolet 1939652Varevg. Ford 1957574
EntreprenørafdelingPumpe Ford 1935365
G.M.C. 1952495Pumpe Pegson 1958628
G.M.C. 1950616Dyreambulance, anhængerIntet
2 stk. blokvogneIntet
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Esbjerg Kommune
Desuden tak for hjælp til Esbjerg Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Esbjerg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
ESBJERG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
10 03 1939HavnebassinetEftersøgning af person
28 03StrandbygadeArb, fik fingre i rundsav på kassefabrik
08 05ForumDyreredning
01 07ZR Gormsgade 94Ny station indvies
18 07Exnersgade - JernevejFuh, bil mod bil
23 08EsbjergArb, fik hånd i maskinsav
28 08Kærbøl MarkDyreredning
28 08Vongsbøl ParkenLille pige faldet
02 10Teglværksgade 14 AKulilteforgiftet på badeværelset, blev reddet
17 10Nørregade 103Fald på trappe
01 12GrisbækDyreredning
02 12 Fåborg ved ÅrreLastbil i grøften
05 12Nygårdsvej 47Låst sig ude, kom ind med hjælp fra ZR
30 12Esbjerg-egnenSnestorm = mange assistancer
30 12Hotel SpangsbergPøbel knuste ruder, ZR tlldækkede ruderne
23 01 1940KystsanatorietLille pige brækkede en arm
23 01Gammel HavnArb, kom tilskade med et knæ
23 01MådeDyreredning
25 01Gammel HavnVandrør frostsprængt
25 01SæddingFuh, bil gled i grøften
25 01Ud for Esbjerg på isenBørn på isen, det var jægere
03 04Fåborg ved ÅrreDyreredning
22 06TjæreborgFastkørt lastbil
22 06KirkegadeFuh, cyklist væltet
02 07BøvlFastkørt lastbil
02 07Tranbjerg ved ÅrreFastkørt lastbil
02 07EnglandskajenArb, fik en finger i klemme
24 07KjersingDyreredning
24 07Ølgod MoseFastkørt lastbil
25 07Strandbygade 25Vand i kælder
09 09Varde MoseFastkørt lastbil
16 09KvaglundvejFastkørt lastbil i mose
21 10Hovedvej 1 ved KorskroenFuh, lastbil i grøften
13 01 1941Frodesgade 1394-årig faldt ned fra stueetagen
22 01 EsbjergEn del frostsprængte vandrør
25 01Esbjerg-egnenFuh, glat føre = mange uheld
05 02SkadsDyreredning
14 02Fanø EsbjergPatientoverførsel, båren båret 200 m over isen ud til Fanø-færgen, der ikke kunne komme ind til lejet
20 02Vesterhavsgade 48Dreng fik en skovl i hovedet under snerydning
09 06StadionSportsudøvelse = brækket kraveben
09 06StadionSportsudøvelse = 10-årig ramt af spyd
20 09Maskinfabrik på HavnenArb, fik hånden i boremaskine
27 09FarupDyreredning
14 01 1942Esbjerg-egnenFlere generatorbiler med startvanskeligheder
14 01Darum, MøllegårdenDyreredning
23 01Esbjerg-egnenMange sprængte vandrør og bilassistancer
23 01Exnersgade 412 tunge porte blæste ud på gaden
22 05Islandsgade 464-årig pige faldt ned i kælderskakt
23 05GjesingDyreredning
09 09StormgadeKvinde faldt på kørebanen
21 09Esbjerg StadionFodboldkamp = en kvæstet spiller
22 10JerneFuh, 15-årig dreng væltet med cykel
28 05 1943Grundtvigs AlléFuh, cyklist væltet
02 06Østervænget 24Arb, skar sit ene håndled
26 07Nygårdsvej 60Sygdom
26 07Skjoldsgade 52Sygdom
06 09HavnegadeFuh, cyklist væltet med 40 mælkeflasker
20 09EsbjergFuh, faldt af lastbillad under kørsel #
15 10GjesingFuh, cyklist væltet
13 11Kronprinsensgade ud for 58Fuh, cyklist ramte lygtepæl
29 11Gammelby ved teglværketFuh, fodgænger påkørt af bil
20 12Guldager jernbanestationFuh, cyklist væltet
20 12HjertingvejFuh, kvinde trådte ud foran igangsættende rutebil
21 12BorgergadeKvinde overfaldet og slået ned
29 03 1944TjæreborgArb, 200 cementsække væltede ned over mand
08 05Jernevej 63Mand faldt syg om, #
05 07SæddingFuh, læsset faldt af, hesten blev sky
11 07TorvegadeFuh, cyklist påkørt af hestevogn
11 07Vognsbøl Park, soppedam7-årig dreng forskåret af glasskår i dammen
29 07Kongensgade 15Kriminalbetjent overfaldet af schæferhund
09 08EsbjergFuh, kvinde på cykel påkørt af bil
12 08EsbjergFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
14 09NovrupFuh, træbro faldt sammen under påhængsvogn
05 10Tjæreborg togstationArb, fik en togskinne ned over benet
30 10SjællandsgadeÆldre mand faldt om og døde, #
08 11 Esbjerg, "Christola"Arb, fik jernklods over den ene hånd
28 11Kolding Landevej, KorskroenArb, lastbilchauffør gengasforgiftet
01 12TjæreborgArb, kom i klemme mellem to vogne
02 01 1945Islandsgade - StormgadeFuh, 10-årig pige løb ud foran lastbil
10 01Esbjerg-egnenSnefald = flere biler i grøften
27 01Havnegade 5, skomagerArb, fik fingrene i pudsemaskine
19 03TarpFodboldkamp = spiller beskadigede knæet
09 04Jerne, Storegade 39Fuh, 2-årig dreng ramt af løbsk hestevogn
04 05GolfvejModer berøver sig og sine 4 børn livet, # # # # #
28 05Niels Juels Gade 53-årig dreng skoldet af kogende vand
28 05Boldesager3 drenge alvorligt forbrændte i tysk bunker
29 05NygårdsvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
08 06EsbjergSelvmordsforsøg ved hængning
16 06Ved EsbjergArb, tysk soldat kvæstet i minefelt
16 07JerneFuh, lille pige løb ud foran politibil
16 07Esbjerg, D.U.I. LejrenLille pige faldt og beskadigede knæet
02 08Esbjerg, BristolArb, kvinde forskar sig på glasskål
30 08TjæreborgFlytning af den 12 T tunge "Tjæreborg-Sten"
24 09Ved "Korskroen"Fuh, rustvogn med båre påkørt af tysk lastbil
09 10København - EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
29 10NovrupFuh, løbskkørsel, 1 person dødelig kvæstet
03 11Vardevej 416-årig dreng fik en finger i klemme
29 11Norgesgade 48Ildløs i billedskæreriet Gefion, ZR + Bv
01 12KongensgadeFuh, cyklist væltet
31 12Sædding Strandvej11-årig dreng kvæstet af eksploderende granat
09 01 1946Islandsgade 1Faldt i glasbunke og forskar sig alvorligt
21 01Nørreskoven, soppedammenUng mand faldt under skøjteløb
04 02Trafikhavnen6-årig dreng faldt i vandet
21 02Strandby KirkevejUng mand satte sig på synål
18 03Grundtvigs Allé 1178-årig dreng faldt gennem drivhusvindue
17 04Kommunale BadeanstaltSygdom
23 04Fredericia - EsbjergPenicillin hastetransporteret til Esbjerg
29 05Esbjerg HavneområdeFuh, lastbil afsporer rangérlokomotiv
01 06NørrebrogadeFuh, 11-årig dreng påkørte en bil
22 06Esbjerg HavnArb, på kutteren Moritan, fik flænge i kinden
26 06StrandbygadeDreng faldt med mælkeflaske og forskar sig
08 07Havnegade Fuh, 4-årig dreng påkørt af bil
15 08Esbjerg, Vognsbøl ParkArb, jordskred begravede arbejder
28 08Esbjerg DokhavnArb, fik hånden kvæstet i kran
31 10Jernbanegade - BorgergadeFuh, beruset cyklist påkørt af bil
06 12Esbjerg-egnenFuh, 4 x biler i grøften forskellige steder
17 12JyllandsgadeKvinde fik ildebefindende
24 01 1947 Ribe - Hamburg45 flygtninge i lejede busser køres til Tyskland
04 03Strandby Kirkevej 322Lille pige slugte en nipsenål
03 06Svendsgade5-årig dreng skambidt af hund
01 07StrandbygadeFuh, cyklist påkørte bil
23 08TorvegadeSygdom
18 11Jyllandsgade ud for nr. 100Mand faldt på fortovet
22 06 1948Søbadeanstalten18-årig pige kvæstet ved udspring fra 5 m vippen
21 10Englandsgade 28Mand faldt på trappe
10 11Fiskerihavnen, 1. bassinUng fisker faldt i havnen og druknede, #
30 12StrandbygadeFuh, mc mod bil ved Peder Skrams Gade
17 02 1949Ribe, Trojels KnæFuh, bil mod bil
18 02Stormgade - RolfsgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
03 03Esbjerg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
04 03EsbjergArb, mand faldt ned fra rampe
19 04HjortkærFuh, far bakkede hen over 2-årig datter, der døde, #
19 05HenneDyreredning
20 05Højtoftevej 142½-årig dreng faldt på trappe
25 05Storegade - HedelundvejFuh, 85-årig cyklende mand påkørt af bil
07 06Torvegade Fuh, cyklist væltet ved Strandby Kirkevej
09 06Stormgade - FrodesgadeFuh, bil mod bil
23 07Hjertingvej - GormsgadeFuh, 4-årig pige påkørt af beruset bilist
29 08VejrupFuh, militær-mc væltede
29 08Havekolonien Fourfeldt5-årig pige forskar foden på knust rude
31 08Nørregade - KirkegadeFuh, ZR-ambulance mod rutebil
07 09HelgolandsgadeArb, mand fik nedstrygerklinge i ansigtet
21 09NovrupArb, murer faldt ned fra tag
26 09Sjællandsgade 15Arb, mand faldt 2 m ned
02 10Vesterhavsgade 48Lille dreng faldt og kvæstede hovedet
03 10TarphagevejFuh, cyklist svingede ud foran mc
04 10NørregadeFuh, cyklist påkørte lastbil
21 11BrammingeFuh, mc væltet
24 11Statens BeddingArb, fik rorstamme over ryggen
29 11Samsøgade, kassefabrikArb, kvæstede en hånd i maskine
05 12PaladshotelGymnastikopvisning = deltager fik krampe
17 12StavangervejLille dreng faldt med mælkeflaske og forskar sig
17 12Th. DahlsvejKvinde faldt og brækkede en arm


05 01 1950Peder Skrams Gade 512-årig dreng faldt og brækkede benet
05 01Kronprinsensgade 30Kvinde faldt i glat føre
07 01Esbjerg HavnSvensk skib indbragte syg besætningsmedlem
10 01Ribegade 1658 mdr. pige forbrændt af kogende fedt
24 01Samsøgade, kassefabrikArb, person læderede en finger
03 03Nørregade 124 AKvinde faldt på trappe
09 03Kutteren "Kedron"Arb, 16-årig fisker læderede knæet
29 03HjertingvejFuh, lærling påkørt af bil
22 04Ved Skoven 1010-årig dreng faldt og skar sig på flaske
06 05Esbjerg, Cirkus LouisArb, mand sparket af hest i brystet
13 05SjællandsgadeLille dreng faldt = en flækket hage
16 05Ribegade 1671½-årig dreng skar sig på kniv
16 05Esbjerg, lergravArb, trillebør faldt ned over mand
20 05Esbjerg - MarseillesTransport af pumpe til Mærsk-båd i Frankrig
22 05Esbjerg MælkeindustriArb, kvinde forskar sig på reagensglas
25 05Samsøgade, kassefabrikArb, person fik et søm gennem fingeren
27 05Fiskerihavnen, Shell-DepotetArb, mand faldt ned i benzinbeholder
30 05Esbjerg, SæddingKvinde faldt på trappe
06 06Rolfsgade - JyllandsgadeFuh, bil mod lastbil
08 06Samsøgade, kassefabrikArb, fik hånden i rundsav
08 06Ved Skoven 27Arb, læderede hånden i boremaskine
20 06EsbjergFodboldkamp = et brækket ben
22 06StrandbygadeFuh, mand gik ud foran bil
18 07StoregadeFuh, 88-årig cyklende mand påkørt af bil
20 07Bentzens Allé 352 personer forbrændt af petroleumsapparat
08 07Jerne, Storegade1½ m lang bidsk krokodille lå og solede sig
07 08Torvegade 7, TropehusetIndfangning af undsluppen abe
17 08Nygårdsvej - Spangsbjergg.Fuh, cyklist påkørt af bil
19 08Exnersgade, slagterbutikArb, person forskar sig på kniv
21 08EsbjergKvinde forskar sig på glasrude
26 08Helgolandsg. - Vesterhavsg.Fuh, motorordonnans påkørt
26 08Kirkegade - KongensgadeKvinde faldt syg om på gaden
26 09GrådybetFuh, varebil mod lastbil
05 10Esbjerg MælkeindustriArb, elektriker fik stærkstrøm gennem sig
11 10JernbanehotelletKvinde faldt på trappe
17 10SkolegadeFuh, løbskkørsel, ung mand kvæstet
25 10Esbjerg, filetfabrikArb, mand forskar sig på kniv
31 10GuldagerIndfangning af vild kvie
06 11Esbjerg TovværksfabrikZR deltog i Røde Kors øvelse på fabrikken
09 11Hovedvej 1 ved EndrupFuh, bil påkørte svingende bil
14 11Fortuna AlléFuh, 3-årig dreng fik benet i cykelhjul under kørsel
16 11Hovedvej 1 ved GrimstrupFuh, bil væltede i glat føre
07 12Storegade 47Mand gasforgiftet
13 12Gl. VardevejFuh, cyklist påkørt af varebil
14 12Esbjerg HavnArb, mand fik læderet fingre i ankerspil
27 12Gormsgade 781½-årig pige faldt på trappe


02 01 1951KronprinsensgadeKvinde faldt på trappe
03 01Esbjerg, kælkebakke2 uheld på kælkebakke
01 02Storegade 554-årig pige fik kogende vand over sig
19 03Kongensgade18-årig kvinde faldt om på gaden
04 05TrafikhavnenFuh, mand ramt af løbsk bilhjul
08 05Frodesgade 1582-årig dreng faldt ud fra 3. sal
09 05Ribegade ved nr. 152Fuh, 3-årig dreng påkørt af cyklist
10 05Rahbeks Allé ved nr. 557-årig dreng forbrændt af brændende sprit
04 06Nørregade - StormgadeFuh, cyklist mod oplukkende bildør
12 06ToldbodvejFuh, hestevogn bakkede ind i toget
19 06Jagtvej - KirkebakkenFuh, kvinde påkørt af mc
02 07Frejas Allé9-årig dreng løb mod finérplade = en brækket næse
06 07Sædding Strandvej ved 179Fuh, mandlig cyklist svingede ud i lastbil, #
07 07Grådybet ved NørvangFuh, 11-årig og 2-årige gik ud foran lastbil
12 07EsbjergLille dreng bidt af hund i låret
01 08StrandbygadeFuh, 4-årig pige faldt ud af hyrevogn under kørsel
02 08EsbjergDreng faldt ned fra træ
04 08TarphagevejFuh, militærvogn mod varebil
22 08Esbjerg FiskerihavnFuh, cyklist væltede ned på fiskerkutter
27 08Fynsgade 511½-årig pige fik kogende vand ned over sig
01 09KongensgadeFuh, cyklist påkørte oplukkende bildør
07 09Rahbeks Allé 51Lille pige faldt på trappe
07 09Nørvang 34-årig dreng jog arm gennem rude
20 09Esbjerg, maskinværkstedArb, kvæstede begge hænder i drejebænk
24 09Stormgade - NygårdsvejFuh, mc væltede
29 09Esbjerg HavnArb, 2 mand ramt af kørende kulkran
01 10Esbjerg HavnArb, mand fik oliekager i hovedet under losning
01 10ForumFuh, bil væltede under overhaling
05 10NøråArb, fik hånden læderet i pindehuggermaskine
08 10Gl. Vardevej, betonfabrik11-årig dreng ramt af beton i hovedet under leg
08 10Esbjerg IdrætsparkFodboldkamp = spiller kvæstede hovedet
15 10VardevejFuh, 6-årig legende pige påkørt af cyklist
15 10Østervænget ved nr. 10Fuh, 1-årig kravlende dreng kørt over af lastbil, #
08 11Strandbygade - IslandsgadeFuh, ældre cyklende mand påkørt af bil
10 12Stormgade 5Mand forsøgte at slå konen ihjel


14 01 1952Grundtvigs AlléDreng fik kælk i hovedet under kælkning
14 01Kronprinsensg. - RolfsgadeFuh, lastbil mod mc
21 01Esbjerg, 4. Maj KollegietElev læderede hånden i vaskemaskine
21 01FrodesgadeFuh, cyklist væltede
28 01Vognsbøl Parken4 ulykker med børn ved kælkning
08 02Samsøgade, kassefabrikArb, mand fik armen i båndsav
26 02Stormgade - SvendsgadeFuh, 12-årig cyklende pige påkørt af lastbil
17 03Stavangervej 128-årig dreng fik sten i hovedet under leg
05 04VejrupFuh, lastbil i grøften og mod træ
23 04Hjertinggade, maskinfabrikArb, mand læderede håndled med stemmejern
01 05StrandbygadeMand faldt på gaden
12 05Sædding1-årig dreng klemte en finger i dør
21 05SkolegadeFuh, 79-årig kvinde gik ud foran cyklist
30 05Haraldsgade 64Arb, 20-årig kvinde gasforgiftet i køkken
03 06EsbjergMotorløb = 1 rytter brækkede benet
09 06Storegade 79Lille dreng faldt på trappe
10 06Læssevejen - FiskebrogadeFuh, mc mod lastbil
17 06Fanø, SønderhoKvinde faldt = en brækket arm
20 06Hovedvej 11 ved KorskroenFuh, bil kørte i grøften
21 06Esbjerg - KrusåZR kørte glemt pas til Kruså
05 07Nyhavnsgade - Gl. FærgevejFuh, cyklist påkørt af lastbil
07 07NyhavnsgadeFuh, cyklist påkørt af mc
24 07Havnen, sildeoliefabrikArb, tømrer faldt 6 m ned fra tag
24 07Esbjerg HavnKvinde faldt på trappe på skib
04 08Ved EsbjergFuh, svensk bil mod elmast
04 08KronprinsensgadeArb, lærling læderede hånden i kran
04 08Grådybet 263-årig dreng fik skovl i hovedet under leg
04 08Esbjerg-egnenVoldsom regn = en enkelt oversvømmet kælder
06 08Enggårdsvej - Granly AlléFuh, 2 drenge på én cykel kørte mod lastbil
10 08EsbjergKat med killinger afhentet hos abonnent
14 08Exnersgade 69Dreng jog armen gennem glasdør
23 08BorgergadeFuh, cyklist klemt mellem 2 biler
29 08TeglværksgadeFuh, 2-årig dreng løb ud foran varebil
08 09Store DarumFuh, mc kørte i grøften på markvej
22 09FanøgadeFuh, kvindelig cyklist påkørt af militærbil
13 10HjertingvejFuh, cyklist med 2-årig dreng væltede
14 11Rahbeks Allé 514-årig dreng faldt = en flænge i hovedet
14 11Gormsgade - Gl. VardevejFuh, bybus mod militærbil
23 12HelgolandsgadeIld i mc ved tankstation, + Bv
06 01 1953HavnegadeFuh, cyklist væltede
23 01Nordsøen på fiskekutterArb, mand fik hovedet i klemme
12 02Esbjerg, "Hallerrestauranten"Sprængt vandrør = større vandskade
16 02EsbjergDreng faldt under skøjteløb
18 03Esbjerg, vestbyenMand stukket ned af sin hustru
07 04Esbjerg - HjertingTransport af arbejdsskur til Hjerting
29 04EsbjergFuh, cyklist væltede over nogle brandslanger
29 05ViborgZR afhentede havareret lastbil i Viborg
06 07Grønnegade 1173-årig kvinde faldt på kældertrappe
23 07HjertingvejFuh, knallert påkørte parkeret bil
22 08Skolegade, AfholdshotelletKvinde faldt på trappe
27 08Sædding7-årig pige faldt ned fra loft
30 08Jyllandsgade - HavnegadeFuh, knallert mod bil
17 09HjertingvejArb, murer faldt 4 m ned fra nybygning
30 11Enghavevej - Birke AlléTransport af 7x8 m stort hus til Birke Allé
04 12EsbjergTransport af stor varmvandstank
10 12Tarp, Hovedvej 12Fuh, varebil påkørte hestekøretøj
15 02 1954Esbjerg - Beldringe Patientoverførsel til ZR-fly i Beldringe
16 02EsbjergZR indsamlede foder til de sultne fugle
11 05Borgergade, brounderføringFuh, for højt lastbillæs rev 2 jernbjælker ned
18 05Esbjerg Havn10 T, 12 m x 3 m pram læsset på godsvogn
28 05Korskro-MotorbanenZR ambulancevagt ved motorløb
08 06HjertingvejFuh, mc mod bil
15 06Havnen, "Karen Toft"Arb, mand løb mod jerndrager på skib
21 06Esbjerg PakkassefabrikArb, mand læderede finger i maskine
15 07NørregadeFuh, cyklist væltede og omkom, #
19 07ÅrreArb, mand fik taljeblok i hovedet
26 07Oksbøl, StampemøllenDyreredning
04 09Havnen - StoregadeTransport af en 20 T kedel
08 09Nyhavnsgade, værkstedArb, 2 mand kvæstet ved eksplosion
01 10Sædding StrandvejFuh, mc mod bil
07 10Gormsgade 134Arb, 2 mand faldt ned fra stillads
07 12 Hovedvej 1 ved SkadsFuh, militærlastbil væltede i grøften
10 12Rahbeks Allé 47Arb, kvinde fik armen i vridemaskine
13 1250 km syd for Hamburg, fuhLastbilanhænger slæbt hjem fra Tyskland
22 12Esbjerg-egnenStorm = flere stormskader
23 12Esbjerg HavnFiskekutter sprang læk


18 01 1955EsbjergDreng kvæstede knæet ved kælkning
19 02EsbjergZR ass. ved brødindsamling til de sultne fugle
07 03Hovedvej 1 nær KorskroenFuh, olietankbil mod autoværn
14 03Frodesgade - MarbækvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
18 03Jernbanestationen - HavnenTransport af 3 19 m lange minestrygningsmagneter
24 03Bryndum8-årig dreng mistede finger i kværn
24 03KongensgadeFuh, ridende premierløjtnant kastet af hesten
24 03Det ny SømandshjemArb, kvinde skoldede hænderne
12 04JernbanegadeFuh, lastbilanhænger tabte baghjulene
30 04Esbjerg, jernfirmaArb, mand læderede hånden i kobling
12 05Helgolandsg. - Vesterhavsg.Fuh, mc væltede
16 05SejstrupFuh, bil i grøften
10 06HelgolandsgadeFuh, knallert væltede
13 06HjertingvejFuh, knallert mod telefonpæl
23 06Gl. FærgevejArb, mand faldt ned fra lastbillad
23 06EsbjergFodboldkamp = et kvæstet ben
04 07SæddingFuh, 2 fodgængere påkørt af mc
15 07Blichers Allé 1910-årig pige fik flaske i hovedet under leg
23 07Horsens - KertemindeTransport af 24 T tung sandsugerfartøj fra Horsens
02 08AstrupDyreredning
12 08Sædding Strandvej ved 37Fuh, kvindelig cyklist væltede
15 08TorvegadeFuh, cyklist væltede
06 09ByparkenZR opsatte lys til militærkoncert
15 09Gammel VardevejFuh, varebil mod mc
18 10HjertingvejFuh, bil påkørte holdende knallert
25 10StrandbygadeFuh, 11-årig cyklende dreng væltede mod bus
23 113 km N for HjertingFuh, mc væltede
28 11EsbjergDreng faldt og fik søm i panden
13 12Hovedvej 12 ved ForumlundFuh, lastbil mod lastbil
15 12BillumFuh, lastbil med grise i grøften
01 01 1956Hovedvej 11 ved 10 km/stenFuh, bil væltede
16 01StrandskovForkommen kvinde fundet og bragt til sygehuset
04 02Esbjerg HavnSyg marinesoldat på minestrygeren Egernsund
10 02Esbjerg-egnenZR indsamlede brød til de sultne fugle
20 02Ribe, Haderslevvej Fuh, bil mod forulykket bil ved Damhus, 1 kvæstet
28 02Esbjerg FiskerihavnFastfrosset måge aflivet ved skydning
01 03Esbjerg - ThyborønTransport af 22 T kedel til Thyborøn
05 03Esbjerg Havn, svensk skibArb, mand i klemme på skibet "Sumatra"
03 05EnglandskajenArb, mand læderede en finger ved fald
04 05Hans Tausens VejLille dreng forskar sig på glasskår
11 05Skallingen - Langli2 fastkørte lastbiler på ebbevejen til Langli
15 05TjæreborgFuh, mc væltede i vejsving
16 05Esbjerg, vestbyenMand amok, beroliget med politistave, + politi
17 05Holger Drachmanns AlléKat reddet ned fra høj lysmast
28 05Esbjerg Stadion8-årig dreng faldt ned fra muren omkring stadion
29 05Sædding Strandvej 162Dreng fik jernklods i hovedet under indendørs leg
30 05Storegade - RørkjærsgadeFuh, cyklist væltede
18 06Skolegade 14Dyreredning, allike sad fast i skorsten
02 07Fanø, Fanø VesterhavsbadKvinde faldt ved udstigning fra rutebil
02 07HjertingvejFuh, bil mod bil
16 07Varde Stålværk - EsbjergTransport af 15 T elektrorør til skib i Esbjerg
18 07Østre Havnevej - Jernbaneg.Fuh, cyklende kvinde ud foran lastbil
19 07Strandbyplads, autoværkstedEksplosion, 1 forbrændt, + Bv
23 07Sædding StrandvejArb, mand faldt ned fra hustag
23 07SæddingFuh, knallert væltede
27 07JyllandsgadeFuh, cyklende kvinde væltede
30 07SkadsDyreredning
16 08Grådybet - HjertingvejFuh, cyklist kørte ud foran bil
24 08Haraldsgade - TorvegadeFuh, scooter mod bil
25 08Esbjerg, VestkraftArb, gravko væltede ned ad skrænt, ips
24 09Åbenrå - EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
29 09HjertingvejFuh, 9-årig cyklende pige påkørt af bil
01 10Østergade - NygårdsvejFuh, bil mod ZR-ambulance, ips
01 10HjertingvejFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
27 10RingenFuh, 3-årig pige påkørt af 11-årig cyklende dreng
30 10Strandbygade - NørregadeFuh, varebil mod mc
03 11Holbergs Allé6-årig dreng læderede armen på roevogn
22 11Esbjerg Havn, engelsk skibMaskinrum fyldt med vand, pumpet tør
27 11N.J. Poulsens Vej 818-årig mand faldt på trappe og omkom, #
29 11Østre Havnevej - Jernbaneg.Fuh, cyklist påkørt af bil
12 12Hjerting - EsbjergFuh, knallert påkørt af mc, der omkom, #
15 12Stormgade - HaraldsgadeFuh, cyklist svingede ud foran mc
17 12Hjerting StrandvejFuh, mc væltede


04 01 1957RibegadeFuh, bil mod bil
09-12-01Odense – Lemvig/RønlandTransport af 40 T stor kedel fra Odense
18 01Esbjerg HavnArb, sejlmager læderede hånden
18 01Hovedvej 1 ved TovrupFuh, lastbilanhænger løb løbsk
26 01Esbjerg HavnKutteren Niels Gaj pumpet læns
29-31 01Esbjerg – Lemvig/RønlandTransport af 30 T tørretromle til Rønland
11 02Hovedvej 1 ved VejrupFuh, 3 T tung maskine faldt af lastbil under kørsel
19 02Hovedvej 12 ved TarpFuh, isglat = bil mod lastbil
01 04Nørvang ved nr. 11Fuh, cyklist med 5-årig dreng væltede
05 04Storegade ved nr. 66Fuh, mc mod cyklist
05 04Gl. VardevejFuh, kvindelig fodgænger påkørt af cyklist
06 04Digevej 9Ildløs i fyrkælder, + Bv
29 04Motorbane ved KorskroMotorløb = mc-kører kvæstet
18 05Esbjerg HavnFiskekutter indbragte kvæstet fisker
06 06SkjoldsgadeDyreredning, allike sad fast i højt træ
11 06Motrorbane ved KorskroMotorløb = mc-kører kvæstet
12 06TrafikhavnenJernslidske faldt i vandet
28 06TjæreborgArb, mand ramt af sprængt drivrem
03 07KirkegadeFuh, 9-årig cyklende dreng mod parkeret bil
19 07Esbjerg HavnZR anbragte 4 T tunge ankre på tysk skib
23 07Hjertingvej – EngparkenFuh, bil mod varebil
27 07FiskerihavnskajenFuh, cyklist skred ud foran mc
02 08HjertingvejFuh, bil punkterede og væltede rundt
02 08Tjæreborg12-årig dreng faldt på kældertrappe, forskar sig
05 08Gl. VardevejFuh, knallert svingede ud foran bil
24 08FanøHund ramt af landende fly på stranden
27 08Gl. Vardevej – GrådybetFuh, lastbil mod varebil
29 08TarpFuh, knallert væltede
05 09VesterhavsgadeZR assisterede ved læsning af store beholdere
19 10Esbjerg ”Englandskajen”Syg kaptajen bragt fra borde
29 10Lemvig – Rønland, CheminovaTransport af 20 m lang beholder til Rønland
02 12Esbjerg, menighedsbørnehaveZR opstillede gammel bil til leg for børnene
02 12SamsøgadeMand med ”benbrud” = var blot beruset
08 02 1958LangelandsvejDyreredning, fastfrossen brevdue
17 02Jernved ved forsamlingshusetFuh, bil i grøften
27 03Grådybet ved nr. 20Fuh, 7-årig dreng ud foran bil
10 04Esbjerg FærgehavnÆldre kutter ”Harmoni” sank i havnen
30 04Stormgade – SkolegadeFuh, 3½-årig dreng løb ud foran lastbil
01 05EsbjergStor tank flyttet til Vestjysk Sildeolieindustri
08 05Stormgade – MågeparkenFuh, cyklist påkørt af bil
06 06Esbjerg HavnZR søsatte med kran stor motorbåd
07 06Esbjerg HavnTabt armbåndsur hentet op fra dybet
16 06Motorbane ved KorskroenLøbsdeltager forulykkede = benbrud
18 06Esbjerg HavnKutter indkom med trawl i skruen
04 07Esbjerg HavnZR flyttede 30 T stor beholder
09 07Ribe Å ved KurveholmenTabt armbåndsur fundet af ZR-frømand
18 07Gl. FærgevejStorm = træer truede med at vælte ned over hus
29 07Maskinfabrikken ”Dan”ZR assisterede ved opsætning af maskiner
14 08Esbjerg HavnArb, mand faldt ned på kutter fra mindre bro
22 08Grådybet – NørrevangFuh, mc mod knallert
23 08Esbjerg Havn, LuminofabrikkenArb, mand fik myresyre i ansigtet
28 08Havnebund ved sildeoliefabrikTilstoppet indsugningsfilter renset af ZR-frømand
04 09Hjertingvej ved ”Langli” kroFuh, 15-årig dreng gik ud foran mc
04 09Esbjerg HavnKutteren ”Lady” fik wire i skruen
12 09Esbjerg HavnFisker tabte gebisset i vandet. ZR fandt det hurtigt
13 09Strandbyg. – Peder Skrams G.Fuh, fodgænger påkørt af scooter
15 09Tivoli på ”Museumspladsen”Ung mand kvæstede hovedet i luftgynge
15 09Esbjerg Havn, 2. bassinLille motorjolle kom i klemme ved bolværk
04 10Gl. VardevejFuh, knallert mod cyklist
07 10StormgadeFuh, beruset bilist kørte i grøften
09 10Esbjerg TrafikhavnKutter Jette fik wire i skruen
24 11Strandby PladsFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
13 12Esbjerg-egnenFuh, isglat = en del kørselsuheld
17 12EsbjergZR ass. ved påsætning af nyt ror på hollndsk skib
20 12Hjertingvej – GrådybetFuh, bil mod lastbil
08 01 1959Sædding Strandvej – FyrvejFuh, varebil mod rækværk under svingning
13 01EgtvedFuh, lastbil forulykket, + ZR Kolding + Grindsted
14 01EsbjergKvinde faldt i glat føre = benbrud
24 01HjertingMilitærøvelse = tysk soldat lettere kvæstet
28 01Hovedvej 1 i AndrupFuh, lastbil mod holdende tankbil
21 02Hovedvej 1 i GrimstrupFuh, militær-lastbil kørte i grøften
25 02Vandet ud for Fanøs nordspidsZR reddede udstyr fra strandet kutter Anna Kirstine
02 03Vandet ud for Fanøs nordspidsZR ass. ved fjernelse af resten af Anna Kirstine
07 03Hovedvej 1 ved GrimstrupFuh, bil kørte i grøften, ips
28 03Ved Korskro ved EsbjergFuh, mc mod autoværn
16 04Vesterhavet nær Vyl FyrskibZR Frømand søgte efter flyvragdele
02 05HavnegadeFuh, knallert mod holdende knallert
06 05Esbjerg FiskerihavnFuh, cyklist væltede
09 05Fiskebrog. - H.E.Bluhmes VejFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
11 05Esbjerg Havn, 3. bassinTrawl-jolle sank i havnen
29 05Esbjerg – HirtshalsTransport af 30 T kedel til sildeoliefabrik
09 06KvaglundvejKnallert mod bil
09 06Esbjerg Havn12-årig pige faldt over sporskifte = armbrud
20 06Tarphagevej nær GranvejFuh, 9-årig cyklende pige mod bil
20 06Strandbygade ved nr. 90Fuh, mc mod cyklist og bil, 1 kvæstet
22 06Fanø, Nordby, færgelejetWire blokerede broklappen i 3½ time
22 06Korskro-motorbanenDeltager væltede = kravebensbrud
23 06Adgangsvejen – MålerhusvejFuh, knallert ud foran bil
25 06Esbjerg HavnSlæbebåd fik wire i skruen
08 07Esbjerg HavnMuddermaskine med motorskade
09 07Haderslev, Haderslev DamZR-frømand til katastrofestedet, 57 omkom
17 07StormgadeFuh, lastbil spildte olie på vejbanen
19 07Esbjerg Havn, 5. bassinGravkoklo satte sig fast under udgravning
22 07Stormgade – FrodesgadeFuh, bil mod bil, der væltede, 1 kvæstet
28 07Hovedvej 1 ved 11 km/mærketFuh, lastbil med blokvogn i grøften i vejsving
30 07Tyskland, Hamburg – EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
04 08Esbjerg, skibet Clara ClausenArb, mand sparket af kreatur under indladning
05 08Stormgade – FrodesgadeFuh, knallert mod bil
06 08Esbjerg Havn, BritanniavejFuh, lastbilpåhængsvogn ramt af godstog
25 08Esbjerg HavnZR transporterede stålkutter til søsætningsplads
31 08Tyskland, Hamburg DK-bil slæbt til Bramming efter fuh
31 08SamsøgadeArb, mand faldt ned i smøregrav
11 09Esbjerg HavnZR ass. ved aflæsning af store egekævler
11 09Esbjerg – Tyskland, BerlinPatientoverførsel til Berlin
12 09Esbjerg Havn, 4. bassinOlieindsmurte måger blev aflivet
25 09Skærbæk Havn - EsbjergZR ass. ved transport af 2 store kedler til fabrikken
26 09Esbjerg Havn, VestkraftkajenArb, lastbil væltede ned på skib under lastning
12 10Sildeoliefabrikken VesterhavetZR ass. ved montering af nye kedler
28 10SæddingStrandet lystbåd flyttet til Esbjerg Havn
29 10Esbjerg Havn, 5. bassinSlæbebåd ”Jens T” fik wire i skruen
13 11Cort Adelers GadeFuh, knallert mod lastbil
21 11Gl. VardevejFuh, knallert mod cyklist
12 12Esbjerg HavnNybygget styrehus placeret på kutter
18 123 km uden for VejleFuh, 34 T lastbil i grøften trukket op af GMC'en
28 12Havet ved Sønderho + LangliMange olieindsmurte havfugle
04 01 1960Farvandet ud for EsbjergHundredvis af olieindsmurte havfugle
13 01Fiskemelsfabrikken ”Vesterhavet”Maskiner til fabrikken leveret af ZR
25 01Fiskemelsfabrikken ”Vesterhavet”Sidste kedel til fabrikken leveret af ZR
03 02Varde, Hovedvej 11 ved jernbanenZR nedtog 2 T maskine fra lastbil, +ZR Varde
22 02Hovedvej 1 ved KorskroenFuh, bil i grøften i glat føre, ips
26 02Fiskemelsfabrikken ”Vesterhavet”Tørretromle til fabrikken leveret af ZR
05 03Strandby PladsFuh, cyklist mod påhængsvogn, omkom #
31 03Lemvig Havn50.000 l tank nedsænket i udgravning
31 03Mjøls20 T grussorterer flyttet, + ZR Åbenrå
12 04Esbjerg HavnZR ass, ved forårssøsætning af lystbåde
16 04Vadehavet øst for Mandø2 mand i bil overrasket af højvande
28 04Esbjerg Dokhavn ved KulimportFuh, lastbil mod rangérlokomotiv, ips

29 04SkolegadeFuh, beruset bilist mod taxa, 1 kvæstet
30 04Esbjerg Havn, skibet ”Nerma Dan”Arb, forbrændt sømand
06 05StrandbygadeFuh, cyklende mand påkørt af bil
24 05Esbjerg Havn, sildeoliefabrikTransport af kedel til fabrikken
14 06ZR EsbjergZR fik stjålet 3 m lang ZR-vimpel
20 06HjertingFuh, ZR-Esbjerg-amb, forulykkede, ips
20 06Holsted Å, Hulkær, dambrugIltsvind: pumpning, + ZR Holsted, Haderslev
05 07Esbjerg, ”Seelens Maskinfabrik”ZR ass, ved oplægning af store betonbjælker
01 08Sildeoliefabrikken ”Vesterhavet”Arb, mand læderede finger i transportsnegl
01 08Stormgade – Strandby KirkevejFuh, mc mod svingende bil + anden bil
04 08Smedegade – Gammel HavnTransport af nybygget stålkutter
10 08Kronprinsensgade - Esbjerg HavnTransport af ny stålkutter, E733, Rønland
23 08AdgangsvejenZR transporterede telefonkabler
08 09Gl. Færgevej – NyhavnsgadeFuh, bil mod knallert
08 09Helgolandsgade, ”Grenå Motor”Ild i tromle med benzin, + Bv
09 09Esbjerg, biografSygdom (ZR-amb. benyttede ny type horn)
14 09Skads samt andelsslagteriDyreredning, kalv født efter koens død
15 09Chr. Winthers Vej 115-årig pige fik rive i hovedet
15 09Strandbygade ved nr. 90Fuh, 15-årig cyklende pige mod varebil
16 09Svensk skib ”Mangarella”Arb, mand fik lossekrog i hovedet
16 09Esbjerg HavnArb, mand faldt ned fra stige
22 09Esbjerg HavnFuh, lastbilanhænger væltede, ips
29 09Vesterhavsgade – NyhavnsgadeFuh, mc mod tankbil, 1 kvæstet
19 10Ringen – Ewalds AlléFuh, varebil mod bil = maling ud på vejbanen
02 11Tarphagevej – Sædding StrandvejFuh, cyklende mand ud foran bil, omkom #
03 11Strandbygade ved nr. 74Fuh, kvinde gik ud foran bil og omkom, #
04 11Belgien, byen: BoomFuh, Esbjerg lastbil bugseret til Danmark
04 11Jyllandsgade – Strandby KirkevejFuh, cyklende kvinde væltede
07 11Ribe, Hovedvej 11 – ObbekjærvejFuh, 2 Esbjergbiler i sammenstød, ips
07 11Holsted, Hovedvej 1 ved PræstkærFuh, lastbil i grøften, + ZR Holsted
09 11Esbjerg, Farve- og LakfabrikZR placerede stor beholder i lagerskur
11 11Strandbygade – Peder Skrams GadeFuh, bil mod svingende cyklende kvinde
06 01 1961Tyskland ved Göttingen - KasselHavareret DK-kølevogn slæbt til DK
15 01Middelfart GodsbanestationStor tank kørt til beholderfabrik i Middelfart
20 01Ved diget vest for VilslevMystisk viftende lys = fastkørt bil
03 02Ved HjertingDyreredning, kat i rævesaks. Blev aflivet
09 02Skolegade ved Vor Frelser KirkeFuh, lastbil mod stensætning og væltede, ips
11 02Esbjerg, Statens BeddingZR afmonterede styrehus på kutter
28 02Esbjerg, Motorfabrikken DanZR ass, ved opstilling af ny 4½ T kran
04 03Nordre MoleArb, mand kvæstede hovedet mod betonplade
15 03FiskerihavnskajenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 03Esbjerg til Blåvand og VejrsFlere sommerhuse flyttet fra Esbjerg
27 03Ved BrøndumStormstød væltede husgavl
05 04Esbjer HavnZR flyttede 400.000 l tank til havneområdet
05 04Strandbygade ved rundkørselFuh, lastbil mod bil, 1 kvæstet
09 04Jerne, Odinsvej, maskinfabrikArb, lærling fik møllesten ned over sig
17 04Esbjerg HavnArb, mand faldt ned i lastrum på kutter
20 04Strandbygade ud for nr. 55Fuh, bil svingede ud foran scooter, 2 kvæstet
21 04Haraldsgade, sygeplejeskoleArb, mand faldt 4 m ned på betongulv
12 05Tjæreborg (i M&K-syge område)Vild kvie nedskudt
16 05Stormgade – FrodesgadeFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
24 05Havnegade 65, byggepladsArb, 20 T kran væltede, ips
01 06Tjæreborg, trævarefabrikZR opsatte 14 m lang tank
07 06Esbjerg Havn, bugsérbåd ”Asbjørn”ZR ass ved stabelafløbning af båden
14 06Gl. VardevejFuh, cyklende kvinde mod bil i regnvejr
15 06StrandbygadeFuh, cyklende kvinde mod holdende bil
20 06Grådybet – Gl. VardevejÆldre mand faldt i fodgængerfelt
23 06Esbjerg Havn, Gl. BeddingZR ass ved søsætning af nybygget kutter
03 07Esbjerg, Boldesager SkoleDreng kvæstet i friluftsbadebassin
03 07Esbjerg, kølehus ”Agricold”Arb, mand faldt ned fra stige
03 07StormgadeFuh, cyklende kvinde ud foran bil
03 07Esbjerg Lufthavn til RibePatientoverførsel til Ribe
21 07Fiskerbrogade – MorsøgadeFuh,knallert mod varebil, 1 kvæstet
29 07Hjerting2 indfangne løse heste anbragt hos ZR
04 08Marsken syd for MøgeltønderFastkørt lastbil-tog, + ZR Løgumkloster
16 08Esbjerg Jernstøberi – ”Vestkraft”ZR kørte 20 m stålkonstruktion til ”Vestkraft”
23 08Fiskebrogade – VesterhavsgadeFuh, mc mod varebil, ips
25 08ZR EsbjergHerreløs hund fra fuh indbragt til ZR
01 09Esbjerg Jernstøberi - ”Vestkraft”ZR kørte 16 m stålkonstruktion til ”Vestkraft”
11 09Hjertingvej – FiskebrogadeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
14 09Varde, SkansenZR ass ved nedlægning af fjernvarmerør
21 09Gl. Vardevej – GrådybetFuh, mc mod knallert, ips
28 09Chr. Winthers VejFuh, lille dreng påkørt af cyklist
30 09Strandby KirkevjFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
31 10Jagtvej – Fortuna AlléFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
15 11Jernbanest. - Ingemanns AlléTransport af fyrkedel til kemikaliefabrik
17 11Esbjerg Havn, skibet ”Leisa”Vandindtrængen i skibslast
04 12Darum, ved rensningsanlægSkybrud = oversvømmet udgravning
13 01 1962Brørup ved kirkenFuh, fiskelastbil i grøften, + ZR Holsted
19 01Filskov, AmtsvejenFuh, fiskelastbil i grøften, + ZR Grindsted
25 01Esbjerg, Motorfabrikken DanZR ass ved flytning af flere kranudlæggere
02 02Finlandsgade ved nr. 18Kvinde faldt i glat føre = benbrud
07 02Esbjerg, Teknisk SkoleZR ass ved opstilling af stort køleanlæg
17 02Esbjerg, værste højvande siden 1936273 cm højvande = mange småskader
19 02Esbjerg LystbådehavnStorm : ødelagt motorbåd kørt væk
21 02Esbjerg HavnZR søsatte nybygget kutter til Rudkøbing
28 02Esbjerg Havn, kutteren ”Ella”ZR pumpede læk kutter fri for vand
02 03Esbjerg, ”Vestkraft”ZR ass ved opstilling af transportanlæg
13 03Esbjerg Jernstøberi – ”Vestkraft”ZR kørte 4 T tragt til Vestkraft, Esbjerg
24 03Spangsbjerg Møllevej5-årig dreng faldt på trappe
07 04Hjertingvej – GrådybetFuh, lille pige løb ud foran bil
24 05Esbjerg HavnHollandsk trawler tabte bomtrawlet
26 05EsbjergZR kørte ny Fanø-Passagerbåd til bedding
28 05Hovedvej 12 ved ForumFuh, BP-tankbil kørte i grøften, ips
30 05Esbjerg, jernstøberiZR flyttede stor tørretromle ved fabrikken
23 06Grønnegade 64 – Esbjerg HavnZR kørte hjemmebygget båd til havnen
28 06Esbjerg Havn, FanøfærgenZR leverede en 210 HK motor til ny færge
06 07Esbjerg Flyveplads – Esbjerg StationTransport af flyvemaskine
10 07Spangsbjerg Kirkevej 42, 3. salZR hejste nyindkøbt sofa op til 3. sal
16 07Esbjerg – Fanø, færgen ”Nøne”Færgen forliste pludselig under sejllads, ips
04 09Tyskland, Köln, Haltern – KoldingHjemkørsel af kvæstet dansk soldat
22 09Esbjerg Havn, kutter E 247Arb, mand bevidstløs i fangstrummet
25 09Nær Esbjerg LufthavnFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
26 09HjertingvejFuh, scooter mod knallert, 1 kvæstet
01 10TjæreborgFuh, dreng løb ud foran cyklist
19 10Nyhavnsgade – AdgangsvejenFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
24 10FanøgadeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
24 10Storegade – Blichers AlléFuh, 10-årig cyklende dreng mod varebil
27 10ZR EsbjergKvæstet svane indbragt hos ZR
08 11Odense – Esbjerg (forbi St.Andst)Patientoverførsel fra Odense
08 11St. Andst, Hovedv.1 – Markdannesv.Fuh, svingende traktor mod bil, 2 kvæstet
21 11ZR-EsbjergZR ass ved tøjindsamling til ”Algier-hjælpen”
07 12ZR-Esbjerg4 hundehvalpe indleveret for aflivning


Tilbage