Glostrup


Stationshistorie:
Glostrup
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 143 - 144
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Glostrup

Ejendommen på Egevej fik navnet "Zonegaarden" som et pendant til Falcks "Ørnegaarden" i Gentofte.

Hanomag 1957 kranvogn.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Roskildevej 14
Kranvognsstation
28.10.1929 - 1932:
Andreas Schmidt
285 (Udeladt til 1930)Kørsel udført for ZR i regning
Roskildevej 14
Kranvognsstation
1933 - 1934:
Andreas Schmidt
Tilkaldt via Station H.
Banegårdsvej 17
Kranvognsstation
1935:
Andreas Schmidt
Hovedvejen 42
Kranvognsstation
1936 - medio 1937:
Andreas Schmidt
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Egevej 6
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 11.8.1956
1956 - 31.12.1962:
Kjeld Lyngby Sørensen
963800
Tillige tilkaldt via Station H.
ZR

Historie:
Andreas Schmidt havde autohjælpestation i Glostrup, og kom til at køre for ZR inden korpset var officielt etableret. Zone-Nyt fra oktober 1939 omtaler hans 10 års jubilæum i korpset, og stationen i Glostrup er således en af de tidligste ZR stationer. Fra og med 1933 udgår nummeret af ZR's telefontavle, således at tilkaldelse herefter skete fra hovedstationen. Omkring 1937 flytter Andreas Schmidt til Valby, hvorefter kranvognen overflyttes dertil, fortsat uden at være opført i telefontavlen.
Efter besættelsen havde ZR planer om at oprette station i Københavns vestegn. Konkret var der tænkt på Ballerup, Taastrup eller Glostrup, og i museets arkiv findes materiale fra 1945-1947 om en påtænkt station i Ballerup på Hugo Tegne-Hansens ejendom på Nygårdsvej 11. Det blev dog ved planerne, og i forbindelse med det nye Amtssygehus faldt valget naturligt på Glostrup. Fra 1954 findes tegninger vedrørende en påtænkt station på Hovedvejen 204 med fire porte og to lejligheder på 1. sal. Der skulle dog gå til 1956, før ZR købte "Rønnebjerggaard", som i øvrigt blev døbt "Zonegården". Det er usikkert, hvornår stationen blev indviet, men den blev formentlig taget i brug allerede samme år, idet der i museets arkiv findes korrespondance til stationen fra 17. januar 1957. Til leder blev antaget Kjeld Lyngby Sørensen, som ydede lån til finansiering af ejendomskøbet. De første par år er formentlig gået med indretning og etablering, for først to år efter erhvervelsen, torsdag 7. august 1958, inviteres kommunalbestyrelsen til at se den nye station. Det var naturligvis magtpåliggende for ZR at få sygekørselen for kommunerne omkring stationen og for det nye amtssygehus. Fra 1959 foreligger en del korrespondance herom, og det fremgår, at Wiboltt overfor Amtsrådet argumenterede for en deling af kørselen mellem Falck og ZR til samme pris, efter det princip som lå til grund for Holbæk-aftalen. (Se Holbæk). 5. marts 1959 skrev Glostrup Kommune til samtlige læger, jordemødre og Glostrup Politi om at tilkalde ZR hvor kommunen skulle betale, idet det må anses for naturligt og iøvrigt mest praktisk, at man i sådanne situationer anvender et lokalt virkende redningskorps. 16. juni 1959 gik der for alvor hul på bylden, idet Brøndbyernes kommunalbestyrelse, Glostrup kommunalbestyrelse og Herstedernes sogneråd rettede skriftlig henvendelse til amtssygehuset og anmodede om, at ZR fik overdraget sygekørselen for patienter i de tre kommuner. Det anføres i henvendelsen, at ZR havde anlagt stationen af hensyn til amtssygehuset, og at ZR kunne udføre kørselen billigere end de priser, der forelå fra anden side.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 24. april 1987 hvor stationen blev flyttet til Albertslund. Bygningerne nedrevet 1999. Lyngby-Sørensen stationsleder til 30. juni 1968. Preben Kjær, som var vagtmester i Glostrup, kom til Falck-Huset, hvor han 1. maj 1969 udnævntes til sekretariatschef. Preben Kjær fratrådte maj 1982.

Assistancestatistik:
År196019611962
Antal15.34015.96817.758

Effekter på museet fra stationen:
Kasse til vandskadeværktøj, værktøjskasse, fodsug, isstige, redningsbælter, petroleumslygter, sømudtrækker, bådshage, gribetang m.m.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford 1949350Bedford 1951390Katastrofevg. Bedford 1952818
Ford 1950366Thames Trader 1959697Personvg. Mercedes 1960748
Volvo 1956563Thames Trader 1961799Donorvg. Volvo 1961 844
Mercedes 1958655Pumpe Falco 570
Mercedes 1959738
International 1961847
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Tilbage