Nakskov


Stationshistorie:
Nakskov
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 185 - 186
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Nakskov

Maribovej 31-33. Foto ca. 1960.

Hudson 1928 ambulance.

Det ligner mest af alt en udrangering af stationens kranvogn.

Ford V8 1946 ambulance.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nakskov Sygehus
Ambulancestation
31.3.1928 - 31.8.1939:
Carl Fr. Andersen
72 / Fra 1933 tilkaldt via ZRLolland-Falsters Redningskorps
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Øster Boulevard 8
Kranvognsstation
19.7.1928 - 1.1932 (?):
H.E.Jensen
920Kørsel udført for ZR i regning
Vejlegade 26
Kranvognsstation
(?) 1.1932 - 20.4.1932:
Poul Marcussen
ZR
Hardenbergvej 102
Kranvognsstation
21.4.1932 - 30.4.1935:
Poul Marcussen
Tilegade 17
Kranvognsstation
1.5.1935 - 1938:
Poul Marcussen
Søvej 1
Brand- og kranvognsstation
1938 - 31.8.1939:
Poul Marcussen
Maribovej 31-33
Brand- og redningsstationEjendom ejet af ZR tinglyst 26.8.1955
1.9.1939 - 10.1.1955:
Carl Alfred Petersen
11.1.1955 - 30.11.1959:
Ernst Petersen
1.12.1959 - 31.12.1962:
Knud Madsen
Historie:
ZR fik først rigtig station i Nakskov, da Carl Petersen fra ZR Søllested for egen regning opførte en station på Maribovej og selv flyttede ind på 1. sal. Stationen blev dog, så vidt vi kan konstatere, drevet for ZR's regning. I de sidste år af Carl Petersens liv var han syg, og ledelsen blev reelt varetaget af hans kone Agnes og hans søn Ernst. Både Falck, Nakskov Brandvæsen og ZR havde brandvæsen i Nakskov, og omkring 1950 indgik de en gensidig overenskomst om vederlagsfri slukningshjælp, jf. kapitlet om ZR's brandvæsen.
25. februar 1957 blev indviet fælles kommunal brandstation og ZR-station, idet ZR bag stationsbygningen opførte garager til Nakskov Brandvæsen, som lejede sig ind hos ZR.

Efter sammenlægningen:
Nytårsnat 31. december 1962 blev Falck og ZR kaldt til samme brand på "Gammeleje" i Løjtofte. Ved midnat blev der arbejdet på stedet, og kl. 00.00 blev sammenlægningen markeret. ZR's station fra 1939 er endnu station. Nakskov Brandvæsen havde 20-årig kontrakt med ZR og fraflyttede 18. januar 1978. Knud Madsen stationsleder til 31. oktober 1990.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal16043064441143744205

Effekter på museet fra stationen:
Udkikstårn, marinebåre, skovtrold, isstige, skrivemaskine, cykel, samt en mængde diverse vognreservedele m.v.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1946265Bedford 1953446Sprøjte Bedford 1947263
Mercedes 1961783Thames Trader 1959705Pumpe Ford A 1929312
International 1962895Mercedes 1962890Pumpe Pegson 1955522
Efterløber Urban 1962 909Pumpe Pegson 1957675
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Nakskov Lokalhistoriske Arkiv og Nakskov Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lolland Falster

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Andre avisomtalte hændelser end ildløs, hvor Zonens stationer på Lolland og Falster har ydet assistance. Kilde: Falcks udklipsarkiv
ZR = Zone-Redningskorpset ~ ZR stationer: Esk = Eskilstrup ~ Ged = Gedser ~ Mar = Maribo ~ Nak = Nakskov ~ Nykøbing Falster = Nyk ~ Nys = Nysted ~ Nør = Nørre Alslev ~ Sle = Slemminge ~ Sto = Stokkemarke ~ Stu = Stubbekøbing ~ Søl = Søllested ~~ Bv = Brandvæsen ~~ Cbu = Civilbeskyttelses- udrykningskolonne ~~ Arb
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014

Lolland-Falster bortset fra brand

Lolland-Falster BrandudrykningslisterTilbage