København


Stationshistorie:
København
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 174 - 177
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

København (Station H., Hovedstationen, Platanvej)

Harsdorffsvej 8. Nr. 1 fra venstre er Poul Oszadlik, nr. 4 A.B.Jensen, nr. 5 Carlo Lundtoft og nr. 6 Stig Frisholt. Foto ca. 1937.

Wighs kranvogne på Mariendalsvej 24. Foto ca. 1933.

Platanvej 19. Foto 1961.

Platanvej ryddes februar 1981.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")

Drenge hjælper med at klargøre en bugsering.

Alf Petersen sover.

Viggo (Betjent) Hansen på besøg.

Vagtholdet, fra venstre med ansigt mod kameraet Mogens Lønbo, Flemming Hansen, Frode Olsen, Rasmus Titland. Med ryggen til fra venstre Finn Højmark, Jørn Bruun og Erling Myggebier.

Alf Petersen vasker sig.

Glostrups ambulance holder skadet i gården.

Kurt Løber pudser katastrofevogn.

Poul Marcussen morgenbarberer Egon Nielsen (nu Salo).

Kjeld Andersen "Fløsum" reparerer kranvogn.

Erling Myggebier ordner have.

Rasmus Titland, "Putte", en bogsælger der kom meget på stationen og Jørn Bruun drikker kaffe.

Finn Højmark klemmer sygeplejesker på Frederiksberg Hospital.

Ole Erik Kure, stationsmekaniker, i arbejde.
Adresse/artÅrstal/driftsleder ')TelefonØkonomisk ansvarlig
Madvigs Allé 15
Hovedkontor / Ambulancestation
25.10.1930 - primo 1933:
Aage Lindéll
C 9430
Alarm C 13306
Kørsel udført for ZR i regning
Harsdorffsvej 8
Hovedkontor / Redningsstation
Primo 1933 - 30.3.1933:
Aage Lindéll
Ambulancekørsel udført for ZR i regning - i øvrigt ZR selv
1.4.1933 - 31.10.1935:
Erik Tage Fabricius Rasmussen
ZR
Ca. 1.10.1935 - 30.9.1938:
Otto Pagh
Ingen station1.10.1938 - 19.10.1938:
Otto Pagh
Platanvej 19
Hovedkontor til 5.10.1959
Redningsstation
EntreprenørafdelingEjendom ejet af ZR overtagelse 8.1.1938
20.10.1938 - 8.12.1939:
Otto Pagh
7.7.1944 - 12.10.1944:
Kristian Kisling
12.1944 - 5.1945:
Erik Lendal Hansen
1945/46 - primo 1949:
Hugo Eiler Olsen
Primo 1949 - ??:
Patrick Schultz
1959 - 31.12.1962:
Hugo Eiler Olsen
*) Oversigten medtager kun driftslederne. Der er stor usikkerhed om perioden 1945 - 1949. Patrick Schultz var Wiboltts svigersøn, og var vist mere driftsleder af navn end af gavn. Hugo Eiler Olsen var i Sverige i perioder mellem 1949 og 1959 for at etablere Svensk Räddningstjänst, men kan også indimellem have fungeret som driftsleder. I perioder uden driftsleder blev stationen ledet af overassistenterne. Fra 15. april 1959 var Alfred Jensen distriktsleder for Storkøbenhavn.

Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Mariendalsvej 24
Kranvognsstation
19.2.1932 - ultimo 1938:
Frederik Wigh
Tilkaldt via ZRKørsel udført for ZR i en slags abonnement - se teksten
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Thorvaldsensvej 2
Abonnementsafdeling
1936 - ultimo 1938:
Otto Jessen
14824ZR

Historie:
Korpsets virksomhed i København og på Frederiksberg begyndte under beskedne former. I ZR fik stationen betegnelsen H for Hovedstation. Det er lidt uklart, hvornår man begyndte. København var i ZR's telefontavle fra efteråret 1930 angivet med telefon 13306, men ZR selv betragtede 28. september 1931 som stationens "åbningsdag". ZR indgik samarbejde med indehaveren af Københavns Sygetransport Aage Lindéll, som havde kørsel for katolske hospitaler og privatklinikker og som af og til bistod Københavns hospitalsvæsens sygevogne under spidsbelastning. Wiboltt afstod sin lejlighed i Madvigs Alle 15, 1. sal, og her blev der indrettet kontor til K.K. Christensen, som Wiboltt havde med fra Falck, og til en kontorist. Aage Lindéll flyttede sine to grå ambulancevogne hertil og overtog de øvrige værelser til beboelse samt til sine to elever, hvoraf den ene var Carlo Lundtoft, der altså kom til at gøre tjeneste i ZR al den tid korpset eksisterede, idet han blev ansat 1. oktober 1931. Det var samme dag som Hugo Eiler Olsen, der også holdt til sammenlægningen. Eleverne var på kost og logi hos Lindéll og fik derfor kun en beskeden løn. Foruden eleverne havde Lindéll som chauffør ansat Aage Nielsen og Edvard Sørensen. De to grå ambulancer, Studebaker 1928 og Willys Knight 1927, blev placeret i ejendommens gård under nogle presenninger på et træskelet. Der var så at sige intet andet kørsel til ambulancerne end den Lindéll selv havde. Autohjælp var overladt til Andreas Schmidt i Glostrup eller Jungersen i Lyngby. (Se disse stationer). I 1932 søgte ZR Frederiksberg kommune om tilladelse til at opføre en redningsstation mellem ejendommene nr. 13 og nr. 15, men modtog afslag grundet udkørselsforholdene. Der måtte heller ikke opsættes reklameskilte på husmuren. I 1933 lejede man sig ind i en bagbygning på Harsdorffsvej 8, hvor der blev indrettet redningsstation. På 1. salen blev der indrettet lejligheder for salgschef Otto Jessen og Lindéll samt et værelse til eleverne, der nu blev udvidet til fem. I stueplan indrettedes fem garagepladser, vagtstue, opholds- og soverum, kontor for kontorchefen, en sekretær og kontor for Wiboltt. Foruden Lindélls to grå ambulancer, blev der anskaffet en sort/rød ambulance, Renault 1926, og en udrykningskranvogn, Chevrolet 1929. Kranvognen blev kun anvendt til redningsarbejder m.m., idet ZR 19. februar 1932 indgik aftale med mekaniker Frederik Wigh, Mariendalsvej 24, om assistance til ZR abonnenterne med hans to kranvogne, som var malet i ZR's farver med mandskab i ZR-uniformer. Denne station blev kaldt station F for Frederiksberg. I den skriftlige aftale forpligter Wigh sig til når ZR ønsker det, at rykke ud til enhver redningsopgave (brand, dyreredning, storm- og vandskade), gratis indenfor distriktet, som også omfattede Østerbro. Wigh skulle kunne stille med tre mand øjeblikkeligt. For autohjælpen modtager han kr. 600 de første seks måneder stigende med kr. 100 hver 6. måned indtil kr. 900. Med udgangen af marts 1933 fratræder Lindéll efter uoverensstemmelser med ZR der er så grelle, at man i garagen må mure en væg op mellem Lindélls og ZR's vogne. Lindéll når at flytte til Ingemannsvej 17 inden han 1. april 1934 tiltræder stillingen som stationsleder ved den ny Falck-station, der oprettes i Hillerødgade på Nørrebro. Falck overtager hans to grå ambulancer og to chauffører Aage Nielsen og Edvard Sørensen. Lindéll afløses af Erik Tage Fabricius Rasmussen, der kommer fra Eskildstrup og som er Hares svoger, i følge Wiboltt udsendt som "spion" for Eskildstrup. 1 juli 1933 får ZR aftale med Frederiksberg Brandvæsen om tilkaldelse til brandredning, og det medfører at man anskaffer en katastrofevogn, Studebaker 1928. I august 1934 indføres en særlig fødselsudrykning hvori indgår en sygeplejerske, da det har vist sig at fødende sætter pris på kvindelig assistance under transporten. Der træffes aftale med sygeplejerske Bertha Hartung Olsen der bor i naboejendommen, og hun tilkaldes meget primitivt ved at banke på ruden. 15. december 1934 opretter Wiboltt en stilling som stationschef for de tre stationer i København og han udnævner hertil Fabricius Rasmussen på betingelse af, at Fabricius Rasmussen skal droppe forbindelsen til Eskildstrup og således forpligte sig til kun at referere til Wiboltt. I maj 1935 oprettes en daglægevagt på stationen fra kl. 11-13 og fra kl. 16-22, tidspunkter hvor det ellers kunne være ret svært at få fat i en læge. Antagelig i 1936 flytter Otto Jessen over på Thorvaldsensvej, og abonnementsafdelingen placeres i forbindelse med hans lejlighed. 17. juni 1938 kunne ZR præsentere offentligheden for tidens mest unikke køretøj, katastrofevognen vogn 100 på dyrskuet på Bellahøj, hvor vognen var på prøveplader. Det havde taget tretten måneder at opbygge køretøjet på et Ford V-8 chassis fra 1937. Den blev et forbillede for senere katastrofevogne ved Københavns Brandvæsen i 1939 og Falck i 1941. Det var et kombineret køretøj som kunne fungere dels som automobilsprøjte med en frontmonteret pumpe og indbygget vand- og skumtank, dels som belysningsvogn med elværk og projektører, sole og røgsuger, dels som katastrofevogn med presenninger, vandskadeværktøj, autogenskæreapparat, isoler- og kortslutningsværktøj, røgdykkerapparater, asbestdragt, gummidragt samt carbogénapparat. Katastrofevognen fik sin ilddåb 27. maj 1939 under en storbrand i en beboelsesejendom i Danmarksgade 10, hvor nitten mennesker måtte reddes ved stiger og fire ved springlagner. ZR assisterede Frederiksberg Brandvæsen ved at opstille sit belysningsmateriel, især ved springlagenet og i øvrigt ved hele brandstedet. Katastrofevognen blev først udrangeret i 1960. Korpset blev opsagt på Harsdorffsvej 8, og skulle fraflytte ved udgangen af september 1938. ZR købte en stor herskabsvilla fra 1896 på en større grund på Platanvej 19, hvor man på grunden bag villaen ville bygge garager. Der blev planlagt en dobbelt ind- og udkørselsvej syd for villaen. Man ansøgte om byggetilladelse 28. maj 1938, men grundejerforeningen protesterede. Politimesteren var betænkelig. På det grundlag sendte Frederiksberg kommunalbestyrelse korpsets ansøgning om byggetilladelse til udtalelse i Indenrigsministeriet. Ministeriet meddelte 25. juli 1938, at man ikke kunne hindre korpset i det ansøgte byggeri. 11. august 1938 approberede Frederiksberg kommune byggesagen, og byggeriet kunne gå i gang. Denne forsinkelse bevirkede, at stationen ikke blev færdig til tiden, og 30.september måtte køretøjerne fordeles dels til station A i Hollænderdybet, dels til station Ø på Bernstorffsvej. 6. oktober 1938 holdes der rejsegilde på garagebygningen til den nye hovedstation. Den består af otte porte der alle var tolv meter dybe samt vagtstue, driftslederkontor, mandskabs,- spise- og sovelokaler samt toilet og brusebad. Hertil en kælder med et sprængsikkert rum for 25 personer forsynet med frisklufttilførsel, nødbelysning og stik til alarmtelefonen. Driftsleder Otto Pagh havde i juni måned været i England for at samle idéer til indretning af den nye hovedstation. 20. oktober 1938 kunne garagebygningen tages i brug. I den eksisterende villa var der indrettet kontorer for direktion og ekspedition samt et stort mødelokale. På 1. sal var der indrettet tjenestebolig for driftsleder Otto Pagh. Allerede i juli måned 1939 var han dog indlagt på Øresundshospitalet lidende af tuberkulose, og 9. december 1939 døde han. I forbindelse med hovedstationens ibrugtagning ophørte aftalen med mekaniker Frederik Wigh om assistance med kranvogne, idet ZR nu selv ville udføre denne kørsel. 4. juli 1940 indgås den første formelle aftale mellem Frederiksberg Brandvæsen og ZR om overtagelse af sygetransporten for Frederiksberg Hospital i tiden fra kl. 20-06. Aftalen udvides 17. oktober 1940. Fra 1. april 1942 overtager ZR al sygetransport for Frederiksberg Hospital. En kørsel som bestod frem til 2000, hvor Falck mistede licitationen til Frederiksberg og Københavns Brandvæsen. I 1940 bevirker Elmosesagen, se bogens kapitel 2 afsnit 2.3., at Reinholdt Hansen og Hare fratager Wiboltt dispositionsretten til abonnementsindtægterne af virksomheden i København, herunder af Flyveambulancetjenesten som hørte under Wiboltt. For Wiboltt betyder dette bl.a. at han ikke får mulighed for at modernisere flyvetjenesten i årene efter besættelsens ophør. Stationens historie under besættelsen er udførligt beskrevet i Arne Vagn Jensens bog: Zone-Redningskorpset i København under besættelsen, museets forlag. 19. oktober 1946 deltager Hugo Eiler Olsen i en Røde Kors konvoj med syge flygtninge til Wien. Han kører i en tidligere militær ambulance, Chevrolet 1939, der hos ZR får vogn 23. Konvojen består desuden af 2 andre ambulancer, 10 rutebiler, 7 lastbiler, 1 kantinevogn samt en konvojvogn. De medtager 100 flygtninge fra Ryvangen og 20 fra Padborg. Da Hugo Eiler Olsen i 1949 fratrådte som driftsleder, skrev han til den ny mand i stillingen bl.a.: Det er svært at komme alt for tæt ind paa problemerne vedr. driftslederstillingen i Kbh, da man uvægerligt vil fortabe sig i detailler. Stort set er der den mangel ved stillingen, som den er i dag, at man er nød til at fortabe sig i detailler og samtidig forsømmer de større opgaver. Der er ingen tvivl om at meget af driftslederens arbejde kan lægges over paa kontoret, overassistenterne og de enkelte afdelinger. Men paa den anden side skal der være en leder der daglig kan holde kontrol med arbejdet. Driftslederstillingen skal omfatte det samlede arbejde vedr. ZR-arbejde for Storkøbenhavns omraade. Den mand der har denne stilling skal i højere grad kunne disponere og samtidig skal hans samarbejde med direktionen være stærkere, saaledes at han i højere grad faar et samlet syn paa ZR arbejde i hele landet. - En forudsætning for alt dette er det at han er inde i de regnskabsmæssige forhold, saaledes at han dag for dag uge for uge og saa fremdeles følger med i indtægter og udgifter. I Suhrs stationsrapport 17. oktober 1958 skriver han om stationen: En stor station med meget materiel, hvor lidt mere orden var ønskeligt. Mandskabet bestod af 2 overassistenter og 24 reddere. Materiel: 5 ambulancer, 3 kranvogne, 1 ladvogn, 1 katastrofevogn, 2 personvogne, 1 varevogn, 3 motorpumper, 1 lysmaskine og 1 påhængsvogn med dykkerudstyr. 5. oktober 1959 flyttes hovedkontoret til Hellerup og vagtstue, spise- og soverum for mandskabet flyttes fra trange forhold i garagebygningen til mere behagelige forhold over i villaen.
Stationen fungerede som vagtcentral for Storkøbenhavn, d.v.s. stationerne H, A, Ø og Glostrup samt til dels Hørsholm og Birkerød.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Arne Vagn Jensen skriver: Under et af mine mange besøg på Platanvej, så jeg, formentlig i foråret 1944, at ZR's kontorbud gravede den lille græsplæne op foran villaen og lagde kartofler. Det havde han fået besked på af direktør Wiboltt. Det var krisetider og så måtte en pyntegræsplæne nedlægges for at gøre nytte med avl af kartofler. - Nogle dage senere var jeg igen på besøg, der gik samme kontorbud og gravede læggekartofler op. Jeg spurgte hvorfor nu det og fik til svar, at det var grundejerforeningen der havde sagt til direktør Wiboltt, at der kun måtte være prydhaver foran ejendommene ud til Platanvej.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen station under navnet Station Frederiksberg indtil 5. februar 1981 kl. 8:00, hvor 22 køretøjer med mandskab kørte i kortege til en ny station på Nordre Fasanvej 209. Et rygte siger, at Falck fik denne nybyggede station gratis af Bøje Nielsen i bytte for Platanvej, som blev revet ned for at give plads til et boligkompleks. Efter sammenlægningen fik stationerne i København egen vagtcentral, men efterhånden blev de efter nogle år sammenlagt igen efter ZR's mønster. Hugo Eiler Olsen fortsatte som stationsleder til 1. juli 1965 hvor han kom til Handelsafdelingen i Falck-Huset som konsulent, hvilket han var til sin død 20. januar 1976.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal14.91122.20721.89227.137

Effekter på museet fra stationen:
Betydelig billedsamling, signalprojektør, alarmklokke, skydeapparat og karabin, lille kunstig lunge, Ford 250 1957 bugservogn, vogn 714.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1949 *302Hanomag 1955529Katastrofevg. Opel Blitz 1957836
Ford Taunus 1954497International 1958636Frømandsvg. Citröen 1954772
Ford Courier 1954559Thames Trader 1959703Varevg. Volvo 1957614
Mercedes 1958632Ladvogn Tempo Matador 1962872Willys Jeep 1958860
Mercedes 1959 *731Elværk Ford A 1931460
Mercedes 1961825Redningsbåd Kello 1961Ukendt
International 1961849
Pumper St. H, A og Ø
Personvogne:Dennis 1944323
Mercedes 1958623Ford 1948354
Mercedes 1959726D.K.W. 1938384
Mercedes 1960 (Wiboltt)758D.K.W. 1938385
Volvo 1959846Entreprenørafdeling:Pegson 1960760
Folkevogn kleinbus 1962908Chevrolet 1948 lastvogn286Pegson 1962900
* Angivet som reservevogne

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra København

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.
ZR = Zone-Redningskorpset, Arb = Arbejdsulykke, Bv = Brandvæsen, Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist,
KØBENHAVNFlere stationer
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
26 12 1938Øresund ud for KastrupFuh, bil gennem isen
31 01 1939HallandsgadeGasforgiftet reddet af ZR
06 03Borgergade 21Kuliltefare i hele ejendommen
24 05AlexandervejAbe undsluppet, blev ikke fundet
26 05Gammel Kalkbrænderivej 8Abe undsluppet og blev indfanget
02 06Sydhavnen11-årig reddet fra drukning
02 06Gammel KøgevejFuh, cyklist ud foran bil, Død
21 06Køge, ImprægneringsanstaltStorbrand,
ZR + 6 Bv'er
23 06RefshaleøenSkadet odder indfanget
25 06Axeltorv, Cirkus-optogZR stillede med et deltagende køretøj
28 06Rømersgade 24 ATilløben kat med 5 killinger afhentet
06 07Bellahøj DyrskuetArb, bidt af orne
13 07Øresund, Dragør Sydstrand2-mandskajak kæntret, alle reddet
06 08København SchweizZR forestår transport af Mund&Klovesyge-vaccine
09 08Fødeklinikken ØlandshusZR bistår ved klinikkens flytning
26 08Valby LanggadeFuh, cyklist kørt mod hydrant
14 09Køln, Tyskland KøbenhavnTransport af 8 tons medicin
10 11Samsø, Tranebjerg SygehusHastende transport af ilt til lille syg pige
28 11ElmegadeFuh, lastbil mod bil
06 12Frederiksberg BakkeFuh, løbskkørsel, 2 heste mod sporvogn
12 03 1940Øresund ved Kastrup2 drenge forsvundet på isen, Døde
05 04Til kaj i HavnegadeBåd med 2 tons torsk reddet fra forlis
17 06RågelejeAssistance ved storbrand i sommerhuse m.v.
22 06ZR Platanvej 19Tyv stjal kr. 1300,- fra ZR
07 07Amager, HelgolandZR deltog i succesfuldt Propagandastævne
19 10Enghavevej
05 01 1941Odd-Fellow PalæetFrostsprængte vandrør = store vandskader
28 01Kanalen ved BørsenSøgning efter et muligt lig
03 02Ørholm, skihop-pladsOpsætning af afspærring rundt om pladsen
23 05WestendSprængt vandrør
10 06Issefjorden, dykkerassistanceFilmskamera tabt fra skoleskibet Georg Stage
07 07Tivoli, GlassalenFare for vandskade
01 08Øresund, Københavns RedArb, matros kom i klemme, pgl. i båd til land, Død
22 08Frederiksberg, Villa invaderet af millioner af duemider, der blev gasset
24 08Lundtofte FlyvepladsZR forestår afspærringen ved modelflyverstævne
25 08GlostrupRamt af fodbold i hovedet = hjernerystelse
31 08Amager Borgerforening200 ældre folk i cirkus, ZR har lovet at bistå
22 09Palladium BiografZR fejrede sit 10 års jubilæum
29 09Ved Langelinie PavillonenZR demonstrerede ZR Fly, Tertia + vogn 100
03 10Københavns HavnZR prøvedykker efter muligt tabt kul fra losning
05 10Prinsesse Maries Allé 121-årg barn styrtet ned fra 5. etage, Død
10 11Peter Bangs Vej 2-4Ildløs først i taget så i kælderen
20 11KalkbrænderihavnenDyreredning, 2 heste med vogn faldt i udgravning
30 11Trægården 244-årig dreng fik et løbehjulstyr i øjet
07 12LangebroFuh, Taxa mod rækværk
13 12DybbølsgadeFodgænger gik ind i glasrude
28 12Sydhavnen, Hf. Frederikshøj½ år gammelt barn døde af kulde i havehus
30 12RedhavnenSømand savnes, dykkereftersøgning
03 01 1942TrørødVandskade på Dr. Lieberkinds laboratorium
26 01CharlottenlundOperasangerinde Ebba Wilton kørt til Radiohuset
29 01Kbh.s NavigationsskoleSct. Annæ Plads, vandrør sprunget på loftet
29 01Betty Nansen TeatretSprængt vandrør i øverste etage
29 01Kbh.s DiskontokasseKongens Nytorv, sprængt vandrør
01 02Ørholm SkihopbakkeZR i beredskab ved bakken
03 02ZR's stationer i KøbenhavnOpstillede kasser til brødindsamling til fuglene
06 02Ørholm, Skihop-konkurrenceZR i beredskab ved bakken
13 02Finsensvej 47 BEksplosion/ildløs i Tuxens Kemiske Fabrik
04 03Grand Teatret (biograf)19-årig kvinde forsøgte selvmord med gift
19 03AmagerKranvogn hjalp jordemoder gennem snemasserne
23 03Marbjergvej 55 personer gasforgiftet
11 04Ermelundsvej 119Udgravning til kælder = villa styrtet sammen
21 04VanløseFødte tvillinger i ambulancen
26 05ForumStørre vandskade på møbeludstilling
26 05Bispebjerg HospitalArb, cementblok faldt ned over murerlærling
26 06HostrupsvejIldløs i taglejlighed
10 07Saltværksvej 62Arb, snedkerlærling styrtet ud fra 1. sal
31 07Kanadavej 241½ års pige druknet i vandkar, Død
08 08Havnen ved LangebroTærskeværk faldt i vandet under losning
13 09Englandsvej 27Arb, murer faldt ned fra stige
21 09Peter Rørdams Vej 40Far og søn kulilteforgiftet, begge blev reddet
30 09Gammel Kongevej 4Arb, 15-årig lærling dødelig forbrændt
09 10KødbyenEksplosion i laboratorium, 1 slemt forbrændt
10 10C. F. Richs Vej 970-årig kvinde fundet død, sygdom
18 10Dragør, Vestgrønningen 11Primusapparat eksploderede, kvinde forbrændt
19 10Hvidovre HavnArb, fik foden i sandpumpers grabbe
21 10AmagerbrogadeFuh mellem ZR-ambulance og lastbil
23 11Magstræde ud for nr. 6Sprængt hovedvandledning
03 12Kalvebod BryggeFuh, Lillebil mod tog
11 01 1943Etablissementet Hollænder- byenBalanceartist faldt 5 m ned i manegen
12 01Selsø HovedgårdIldløs i 3000 m2 stor trælade med 200 læs korn
18 01Harrestrup Å2 børn gennem isen, begge reddet
23 01Kløverprisvej / HæderdalsvejStor oversvømmelse
12 02Frederikssundsvej 264Arb, mand blev trukket ind i drivrem
21 03Frederiksberg HospitalDen transportable kunstige lunge i anvendelse
03 04Nyhavn65-årig sømand fundet druknet #
29 04SmålandsfarvandetZR-dykkere søgte efter 5 personer # # # # #
27 05Herlev jernbanestationSelvmord, mand ud foran tog #
08 06HannovergadeArb, fabriksvagt skød sig i foden
21 06Bagsværd, Værebrovej 82-årig dreng druknet i tørvegrav #
23 06Hundige Strand9-årig dreng skambidt af hund
24 06Københavns havnKutteren m/s Anna sprang læk ved Børsbroen
27 06DyrehavsbakkenTåregasbombe smidt ind i Spøgelseshuset
23 07Nordre FasanvejSygdom
14 08København, skybrud over...Mange oversvømmede kældre
26 08J. M. Thieles Vej 132 eksplosioner, ZR-ansat + 3 personer: # # # #
02 09J. M. Thielse Vej 13Ny eksplosion = ZR-ansat + 2 personer kvæstet
08 09Glostrup ved politistationenFuh, cyklist væltet
02 10Allé-ScenenVandindtrængen i kælderen


08 11Lolland-Falster, Hotel BalticSyg statsadvokat bragt til Finsens Instituttet i Kbh.
10 11Kastrup, LufthavnsvejFuh, tog (Amagerbanen) mod lastbil
11 11Kastrup, LufthavnsvejNyt fuh, tog (Amagerbanen) mod lastbil
10 12Roskilde Domkirke, vejrhanenZR-mand til tops for at smøre vejrhanen
10 12Strøget - KøbmagergadeFuh, ZR-ambulance og lastbil kørte sammen
02 01 1944Middelgrundsvej 6Arb, mand klemt mellem bil og garagemur
11 02Østre Allé ud for nr. 25Fuh, 83-årig mand påkørt af linie-6 sporvogn
27 02Havnen ved KnippelsbroÆldre mand faldt i havnen, reddet af ZR-mand
02 04Buddinge, bageriIngen brændsel = intet brød, ZR skaffede brændsel
22 05Amager FælledvejÆldre kvinde skubbet omkuld ved stoppested
27 06Kolding, Sct. Nicolai KirkeDykker Peter Nissen til tops og smurte vindfløjen
11 07Frederiksberg TeaterEn publikummer fik hedeslag
17 07Lyngby Sø, Rustenborgvej4 personer kæntrede med robåd
05 08Nyborg, HolckenhavnDykker Peter Nissen til tops og smurte vejrhanen
04 09København - ÅrhusKunstig lunge transporteret til Århus
26 11Bernhard Bangs AlléFuh, løbskkørsel, kusken dræbt, #
14 12Københavns HavnArb, 3 mand styrter ned i skibslast
02 01 1945Brønshøj, Enigheds Allé 182 kvinder kulilteforgiftet
26 01Hvidovregårdsvej 23Arb, 3 mand kulilteforgiftet
14 02Kongens Nytorv500 kg tungt tæppe transporteret af 10 ZR-folk
06 04Furesøen, 2. påske dagKanoroer druknet, liget fundet i dag, #
04 06LyngbyvejFuh, sygeplejerske påkørt af bil
04 08Gl. Kongevej - BülowsvejFuh, lastbil mod engelsk lastbil, 5 kvæstede
12 09Vesterbrogade ved nr. 15211-årig dreng legede med patron og omkom, #
01 10København - OdenseOverførsel af kunstig lunge til Odense
16 10Gammel KongevejFuh, kvinde gik ud foran lastbil, #
03 11Nordre ToldbodHavareret fiskerkutter
26 11Lundtofte FlyvepladsSvæveflyver styrtet ned
27 12AmagertorvFuh, ZR-ambulance påkørt af US-militærbil
28 12Svanholm GodsLade nedbrændt, ass. til ZR Frs.sund
06 01 1946Birkerød, ved Langedam2 smådrenge fundet druknet i septictank, # #
25 01Dragør JernstøberiStøberiet nedbrændt
05 02Vallerød Banevej, lille sø18-årig dreng faldt gennem isen og druknede, #
12 02Dragør ved havnenRAF-bombefly styrtet ned, ingen kvæstede
19 02Svanemosegårdsvej 12Ild i møbellager
15 03Bernstorffsgade 7Mand faldt om på restaurant, sygdom, #
26 03KøbenhavnFuh, russisk bil påkørte en ZR-ambulance
04 04Fr.berg Allé - PlatanvejFuh, lastbil mod lastbil
05 04SmallegadeFuh, cyklist i klemme mellem bil og sporvogn
20 04Vodroffsvej, villaVandskade på 1. sal dryppede ned i stueetagen
23 04Sct. Peders Stræde 3412-årig dreng mistede en arm i vareelevator
25 04Enghave PladsFuh, lastbil mod bil
11 05Istedgade 64Fuh, hestevogn med kul brød sammen
27 05Ved Sundby Remise86-årig kvinde væltet omkuld ved stoppested
09 06Kongelunden, SøvangFlystyrt = Falsk Alarm
10 06København, regnfuld pinseUdendørs beværtninger presenningsoverdækket
04 07Glostrup KirkegårdKvinde døde ved sin søsters begravelse, #
08 07Kastrup LufthavnArb, flypropel ramte lufthavnsarbejder, #
10 07Dragør Sydstrand2 personer druknet = Falsk Alarm
10 07Kastrup LufthavnPatientoverførsel til Øresundshospitalet
15 07SkodsborgLavtgående fly = alarm om forventet flystyrt
31 07Frihavnen, Café AtlantenArb, fik hammer i hovedet i elevatorskakt
03 08NyhavnMotorfartøjet "Håbet" gik til bunds i kanalen
02 10Valby, Horsekildevej 32Varmtvandsrør sprængt i lejlighed
06 10Tirsbækgade 25Arb, murer faldt ned fra 2. sal
30 10Store Magleby, SkovgårdFragtflyvemaskine nødlandet, ingen kvæstet
12 11Østerport stationMand kørt over af lyntoget og dræbt, #
25 11København, SydhavnenTre 9-årige drenge kæntret med pram, 2 døde, # #
13 12NKT Frederiksberg
18 12Klosterstræde 102 schæferhunde gasforgiftet, de blev reddet
23 12KøbenhavnGlat føre = omkring 80 køretøjsassistancer
16 01 1947H.V. Nyholms VejStørre fabriksbrand, ZR+Falck+Bv+CBU
27.01.Kastrup
10 02ØresundOverbetjent i dykkerdragt finder druknet dreng #
17 02Rahbeks Allé, BakkehusetSprængt vandrør på loftet
19 02RibegadeSprængt hovedvandledning = kældre under vand
20 02Kastrup LufthavnFly skal nødlande = Falsk alarm
08 04Hvidovre StrandUng mand kæntret med jolle og druknede #
27 04Øresund ved CharlottenlundFlystyrt = Falsk alarm
01 05DybbølsbroenFuh, cyklist med barn påkørt af lastbil
03 05Kastrup LufthavnFuh, engelsk pilot påkørt af jeep #
22 06Bellahøj DyrskuepladsZR transporterede flyvemaskine til pladsen
15 07Kastrup LufthavnKvinde, Gerda Gilboe, syg i flyver fra Paris
21 07Tåstrup, hovedvej 1Fuh, mc påkørte en lastbil og omkom #
29 07Kastrup Lufthavn - TåstrupTransport af flyvemaskine købt af hønseriejere
22 08Vibenshus RunddelFuh, cyklist væltet
10 09Nørrebros RunddelFuh, ZR-ambulance under udrykning påkørte kvinde
16 09Esbønderup Sygehus4-årig pige i kunstig lunge til Blegdamshospitalet
02 10Rødovre, Ejbyvej 4Arb, 81-årig blikkenslager faldt ned fra tag
18 10Gasværksvej 2Mand skød kvinde og sig selv # #
25 11RedmolenEftersøgning af muligt druknet maskinchef #
16 12GasværkshavnenArb, 2 søfolk faldt om, kulilteforgiftet
03 01 1948Vimmelskaftet 41Sprængt vandrør
05 01GlostrupTøvejr = sprængt vandrør
05 01Søborg, Ellebækvej 42Tøvejr = større oversvømmelse
19 01Høeghsmindeparken 13Sprængt vandrør
19 01PustervigSprængt vandrør på den Suhrske Husmoderskole
23 01RigshospitaletKunstig Lunge kørt til hospitalet
28 01KødbyenMand sank død om, #
29 01Nygade TeatretArb, danserinde faldt om under forevisningen
23 02Kastrup Lufthavn3 soldater kvæstet ved sprængnings-ulykke
24 02Dybbølbroens S-stationArb, banearbejder dræbt af S-tog, #
04 03Havnegade ud for nr. 35Tabte pung med kr. 800,- (2012=15.739) i havnen
28 03Øresund ved TårbækSejljolle med 2 forsvundet, # #
28 03Lyngbyvej - SøgårdsvejFuh, ZR-ambulance ramte venstresvingende bil
31 03Blågårds Plads3 personer gasforgiftet
04 04KalveboderneSund-Alarm, mange nødblus observeret
17 04ChristiansborgJulius Bomholts 9-årige søn faldt på trappe
29 05Amagertorv 22Sprængt vandrør = "Jordbærkælderen" under vand
02 07Asylgade 12Ild i lejlighed = Falsk Alarm, ZR + BV
14 07Bremensgade 3250 liter tetraklorkulstof løb ud i renseri
29 07Toftegårds PladsMand skød sig i taxa, ZR-ambulance assisterede
02 08Kastrup LufthavnArb, mand ramt af snurrende propel
02 08KastrupMand faldt ned fra gynge = en brækket ryg
08 08SølvgadeTræ væltet ud på kørebanen
17 08Christianshavns KanalEftersøgning efter muligt druknet 2½-årig dreng
22 08Havnen, Kalvebod BryggeBeruset mand druknede under badning, + Bv
23 08Nordre Fasanvej 35Arb, mand omkom i maskine på papirfabrik, #
18 09Lyngby, ToftebæksvejStormvejr = cirkustelt blæste om
25 09Kastrup LufthavnArb, kvinde skoldet af kogende kaffe
01 10Sankt Annæ Gade 55Sprængt vandrør = kælder oversvømmet
02 10Kastrup HavnKo reddet op fra havnen, ZR-redder sprang i havnen
07 10Københavns HavnFiskekutteren Valyrien af Hundested sprang læk
12 10FrederiksbergÆgtepar forgiftet
17 10Banebrinken 7116-årig eksperimenterede = kvæstet ved eksplosion
12 12København - ÅrhusSkuespiller Preben Neergaard kørt til Århus Teater
18 12Frederiksberg TeaterPyroman tænder 3 bål i teateret
05 02 1949Strandvejen - EmiliekildevejFuh, bil mod strandvejsbus, 4 kvæstede
01 03Springforbi, StrandmøllenStørre ildløs, ZR + Bv
11 03J. M. Thielesvej 42 ljeligheder brandhærget, + Bv
29 03FasanvejFuh, løbskkørsel standset af 2 ZR-folk
31 03KvæsthusbroenFuh, beruset mc kørte i havnen
03 06Vesterbrogade ved nr. 167Fuh, bil mod holdende lastbil
01 07Hovedbanegården14 syge børnehavebørn kørt til deres hjem
02 07KongelundenFuh, cyklist væltet
03 07Tandlæge HøjskolenArb, kvinde forbrændt af svovlsyre fra ballon
05 07Islands Brygge - ZooTransport af giraffer fra skib til Zoo
15 07Nordre Fasanvej 35Ild i papirfabrik, + Falck + Bv
20 07HvidovreArb, 2 mand begravet i udgravning
22 07Ledøje ved DuekærgårdFuh, mc væltet i sving
25 07Havnen - Polyteknisk AnstaltTransport af uranmalm m.v. til Atom-udstilling
29 07Arsenaløen, TrangravenMyrdet kvinde smidt i vandet
13 08København - FalsterTransport af 26 T tungt søkabel
14 08Sauntesvej 13Ild i snedkeri på tømmerhandel, ZR + Bv
17 08Nørre Farimagsgade 54Sprængt vandrør
17 08GuldborgsundDykkeropgave = nedlægning af søkabel
23 08SlangerupStor samaritterøvelse, + ZR Frederikssund
27 08Vestergade 4, Café PrinsenMand overfaldet
02 09Vigerslev AlléFuh, bus påkørte 3 cyklister ZR + Bv
20 09Hellerup, Strandvejen 104Ild i bygning, ZR + Bv
25 09VesterbrogadeFuh, ZR-ambulance ramt af lastbil
17 10Ballerup, Nygårdsvej12-årig dreng kvæstet af krudt-eksplosion
04 01 1950Jagtvej - TagensvejFuh, mc mod bil
16 01Panoptikon-bygningenArbejdere fandt en håndgranat
31 01KøbenhavnFuh, lastbil mod sporvogn
20 02Ved ChristiansborgGlat føre = ZR-ambulance skred mod lysmast
13 03København Zoo - OdenseTransport af giraf til Odense Zoo
15 03Statsradiofonien16-årigt bud dræbt af strømførende lampe, #
15 03Platanvej - VesterbrogadeFuh, kvinde faldt ind under lastbil, #
18 03Østergade, StrøgetSprængt vandrør = stor vandskade hos 3 firmaer
03 04Irlandsvej - Ingolfs AlléFuh, student kørt ned af flugtbilist
03 04ZR Platanvej7-årig dreng indleverede en mortérgranat hos ZR
24 04H.C. Ørstedsvej 53-55Tagbrand, ZR + Bv + Falck
08 05GlostrupArb, stillads brød sammen = 2 mand faldt ned
17 05Kbh. - Faxe BryggeriTransport af flaskeskylle-maskine til Fakse
25 05P. Knudsens GadeFuh, fiskebil med 4 T fisk væltede
08 06NærumArb, mand begravet i kloakudgravning
10 06KongelundenFuh, hjemmeværnsmand i øvelse påkørt af bil
12 06Sjælsø ved Jægerhytten32-årig mand druknede under badning
20 06Hvidovre, Gl. Køge LandevejFuh, bil mod vejtræ
02 07Lyngby, Chr. X's AlléFuh, 15-årig cyklende pige påkørt af bil
06 07Frederikssundsvej 319ZR indsatte 4 x 2½ m stor bageriovn i bageri
08 07NørrebrogadeFuh, varebil påkørt af sporvogn
18 07Jagtvej - OdinsvejFuh, cyklist påkørt af mc
21 07FrederiksbergÆldre syg kvinde kørt til sygehuset
25 07Holger Danskes Vej 26,2.Mand død af stiksår i hovedet (drab ?), #
02 08Østergade (Strøget)4-årig dreng kom i klemme i rullende trappe
12 08Gammel Køge Landevej 575Fuh, lastbil påkørte vejtræ
23 08Søborg HovedgadeFuh, lastbil tabte 2 tvillingehjul under kørslen
27 08KøbenhavnSkybrud = mange vandskader
09 09Øresund ved KastrupLystbåd kæntret, 3 i livsfare, reddet af anden båd
11 09Howitzvej 11, TO-RGlemt åben vandhane = voldsom vandskade
13 09Store MaglebyFuh, mc påkørt af rutebil
15 09Hindegade 1119-årig kvinde fundet dræbt, #
19 09Løvens Kemiske FabrikkerArb, 3 kvinder ramt af salpetersyre
27 09Helsingør - HornbækEftersøgning af formodet druknet lystsejler, #
29 09Ørstedsværket - BuddingeTransport af transformator, i alt 100 T
15 10Motorløb ved Ballerup2 fuh = 2 væltede mc,er
15 10Ballerup, EgebjergvejFuh, mc væltede (ej motorløb)
21 10Valby, Gl. Køge LandevejMorbid udsmykning nedtaget fra 40 m højt stillads
05 11Ishøj Centralskole11-årig dreng forbrændt i sløjdtimen
16 11Henrik Ibsens Vej 2 lejligheder brandhærget, ZR + Bv
22 11Lyngbyvej 34Dyreredning, hest faldt delvist i kloak
23 11Københavns Hovedbanegård4 patienter med lyntog bragt videre i ambulancer
24 11Sundby IdrætsparkFodboldtræning ved ZR-katastrofebelysning
22 12Falkonér Allé - NyelandsvejFuh, bil mod bil, ZR + Bv
24 12VesterbrogadeFuh, lastbil mod sporvogn
05 01 1951Vesterbrogade2 vilde kvier skabte panik
09 01Pile Allé 43Ildløs i lejligheder, kunstgenstande reddet
12 01Slotsherrensvej (230)Arb, mur væltede ned over arbejdsmand
17 02VesterportSportsflyvemaskine opsat som reklameblikfang
21 02Boldklubben FremadZR opstillede nødbelysning = træning om aftenen
23 02HejrevejArb, mand fik natronlud i øjnene
01 03BrøndbyvesterArb, mand fik læderet en finger i hejseværk
02 04Tranegilde StrandvejFuh, varebil mod lastbil ved Jægerkroen
05 04Gentofte, Sauntesvej 13Eksplosion/storbrand i fabrik, 8 kvæstede
10 04H.C. ØrstedsværketArb, mur væltede ned over 2 arbejdere, 1 dræbt, #
21 04Farvergade 17Sprængt vandrør = større vandskade
25 04Nykøbing F, GuldborgsundZR-dykkere spuler kabel ned på bunden
27 04Bülowsvej - Rosenørns AlléFuh, cyklist påkørt af bil
09 05Peter Bangs VejFuh, bil mod lastbil
10 05JagtvejFuh, mand påkørt af knallert
11 05Holte, Øverødvej ved nr. 110Fuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bus, #
30 05JagtvejFuh, cyklist væltede. ZR ambulance var nær ved
30 05Fr.berg, RolighedsvejFuh, cyklist væltede. ZR ambulance var nær ved
30 05Strandboulevarden 130Arb, mand skoldet på konservesfabrik
19 06Københavns-områdetKraftig regn = mange vandskader
16 07Hedehusene, Hovedvej 1Fuh, mc væltet. Forbikørende ZR-ambulance ass.
19 07KvæsthusbroenReddede fra brændt grønlandsskib bragt i land
22 07Nordre ToldbodMuligt druknet mand fundet sovende i skib
27 07Borgmester Jensens AlléFuh, mc brød sammen under kørsel
30 07Kastrup Lufthavn26 kvæstede ankom med fly fra Paris (busulykke)
04 08Tranegilde StrandvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil ved Jægerkroen
13 08Næstved, Sct. Peders KirkeByfest, ZR-entreprenørafd. belyste kirken
07 09Glostrup, Hovedvejen 51Arb, tømrer faldt 3 m ned fra nybygning
08 09Bülowsvej - GrundtvigsvejFuh, lastbil væltede rundt på taget
21 09Glostrup, Magnoliavej 7Kvinde faldt ud fra 1. sal, grebet af slagtersvend
29 09Københavns Zoo30 T tung sten fjernet fra udgravning
01 10Tårnby, Sneserevej33-årig mand ramt af luftgynge i ryggen
05 10Birkerød, BakkevejBlokvogn med gravko væltet, + ZR Birkerød
18 10Stormgade - Vester VoldgadeFuh, droske mod US-militærvogn
09 11KastelsgravenVodtrækning efter muligt druknet kvinde
20 01 1952Avedøre, Engholm Allé 17Ild i stue = ½-år gammel pige kvalt af røg, #
25 01 Øresund ud for VedbækGaleasen "Tannis" af Hirtshals i brand
14 02Hellerup, StrandvejenZR-redder standsede løbsk travhest
15 02MørkhøjvejFuh, cyklist påkørt af bus
07 03Kastrup Lufthavn i flyCzeker drak jod og spiste 2 termometre
11 03Roskilde Fjord ved Gerdrup2 druknede = eftersøgning med frømand, # #
23 03Vesterbrogade ved nr. 30Fuh, mand i klemme under sporvognsbivogn
27 04Lauritz Sørensens Vej 114-årig dreng lagde sig ovenpå elevator
03 05Vester FælledvejFuh, cyklist mod cyklist
22 06LyngbyvejFuh, 4 biler kolliderede, + Falck
25 06Danmarks AkvariumÆldre mand faldt på trappe
22 07Panoptikon-bygningenArb, lærling faldt 7 m ned i elevatorskakt
31 07Biografen: Grand-TeatretTæppet foran filmlærredet gik i baglås
09 08Christiansmindevej 20Afhentning af udmattet brevdue
20 08Ulrich Birchs Allé 433-længet gård nedbrændt (nabo til ZR), + Bv
23 08KastrupFuh, lille cyklende dreng påkørt af bus
01 09Esbønderup - KøbenhavnMand bragt i kunstig lunge til København
02 09Købmagergade 40Sprængt vandrør på 3. sal
08 09Gl. Køge Landevej ved 481Fuh, ild i bil, der påkørte træ, kvinde forbrændt
12 09Dronningens TværgadeForgæves jagt på undsluppen abe
12 09Amager Speedway BaneMotorløb = kører kvæstet i head
25 09SorgenfriFuh, lastbil skred ind i elmast
19 10København - OdenseKunstig Lunge transporteret til Odense
28 11Emdrupvej 101, seminariumKemisk forsøg = eksplosion = 3 kvæstede
01 12Vesterbrogade 140Stor katastrofeøvelse
04 12Borups Allé 110Større tagbrand, + Bv + Falck
06 12Rungsted StrandvejFuh, lastbil mod bil ved Immortellevej
14 12LarslejstrædeDrab + selvmord, mor+3 børn gasforgiftet, # # # #
19 01 1953Amager FælledvejFuh, USA-ambassadebil påkørte el-mast
04 02Kbh.s Zoo - AntwerpenTransport af den 1-årige girafunge Niels
15 02Overgaden oven VandetMand tabte sin tegnebog i vandet, blev ikke fundet
16 02Dyrehaven, Ulvedalene15-årig dreng kvæstede munden under kælkning
16 02Rahbeks Allé 23Sprængt vandrør i Bakkehus-museet
18 02HundigeFuh, lastbil påkørte holdende rutebil
23 02Nykøbing F Zoo - KøbenhavnTransport af kamel til arrangement i København
28 02Moltkesvej 59Gaseksplosion, 3 kvæstet, + Fr.berg Bv
27 04Lyngby, Christian X´s AlléFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
02 05Tåstrup, Fredensvej 11 AKvinde faldt på kældertrappe
04 06Nykøbing F - KøbenhavnTransport af 12 T kedel til Folehaven i Vigerslev
06 06Fr.berg, Rolighedsvej 20Sprængt vandledning = gaden oversvømmet
13 06Holmens Kanal - BremerholmFuh, læk på salpetersyretank på lastbil, + Bv
20 06VesterbrogadeFuh, 19-årig kvinde påkørt af sporvogn, Linie 1
27 06Birkerød, Tværvej"Gammelgård" nedbrændt, + ZR Birkerød + Bv
01 07Hovedstadsområdet30 udkald til folk med hedeslag
06 07Arne Weels lejlighedTung markise hang ned fra altan
29 07BagsværdPlankeværk væltede ned over 2 drenge
17 08Klampenborg, StrandvejenLøbsk galophest indfanget
26 08LangebroFuh, CD-bil (Polen) nedlagde 17 m rækværk
28 09Københavns HavnGrønlandsskib ankom med ca. 60 syge børn
07 10Dr. Olgas Vej - Krp.SofiesvejFuh, 3 biler kolliderede
09 11Kastrup, Præstemarksvej2 børn + mand overfaldet af bidsk dobermannhund
27 11KøbenhavnKvinde fødte i ZR ambulance
12 12Boldklubben AB's banerZR oplyste banerne ved boldtræning
02 01 1954KøbenhavnGlat føre = mange uheld, + Falck + Kbh.s Bv
06 01Gentofte StatsskoleIldløs på loftsetage i Røde Kors depot, + Bv
20 01Røde Mellemvej ved nr. 115Fuh, cyklist svingede ud foran bil, dræbt, #
20 01Nordre FasanvejFuh, afprodsstigevogn væltede under udrykning
03 02Prags BoulevardArb, mand faldt 17 m ned i oliebeholder, dræbt, #

22 02Hornbæk og GillelejeZR kører 50 kg brød til fuglene ved de 2 byer
02 03Skodsborg StrandvejFuh, bil mod militær-jeep
22 10ValbyKælder med 400 kanariefugle oversvømmet
02 04Skodsborg Strandvej 85Ild i soveværelse, 82-årig kvinde forbrændt, + Bv
13 04Farvergade 8Arb, ZR-redder i klemme ved maskine
29 04Dalgas BoulevardIld i lastbil med kreaturer, + Bv
05 05Oscar Ellingers VejAndefamilie med 11 ællinger flyttet til lille sø
15 05St. KannikestrædeAndemor med ællinger flyttet til Botanisk Have
23 05Københavns Havn - ZooTransport af 2 elefanter til Zoo
04 06Nyhavn2 mænd og 1 kvinde faldt i vandet, + Bv
30 06Kastrup LufthavnArb, mand faldt ud fra jeep, omkom, #
09 07Røde MellemvejFuh, bil væltede med 5 personer, + Bv
08 08Vesterbrogade - PlatanvejFuh, bil mod cyklist, der omkom, #
19 08Skovshovedvel - StrandvejenFuh, cyklist påkørt af bil
20 08Sønder Boulevard Fuh, beruset taxachauffør påkørte rækværk
20 08Holger Danskes VejFuh, bil mod lastbil ved Kronprinsesse Sofies Vej
13 09KlampenborgvejFuh, beruset bilist forulykkede
13 09Hareskoven16-årig cyklende pige overfaldet af knallertkører
11 10Amagertorv, Illums BolighusGlemt åben vandhane = for kr. 80.000,- vandskade
24 10National Scala6 polio-syge børn kørt til og fra fest
06 11Overgade Oven VandetZR-dykker finder druknet fisker i kanalen, #
22 11Sønderjylland ved BarsøZR-dykkere: Søgning efter nedstyrtet jetjager
23 11StorkøbenhavnGlat føre = ZR + Falck til ca. 200 kørselsuheld
06 12Sønderjylland ved BarsøFortsat søgning efter nedstyrtet jetjager og pilot
07 12Grønlandske Handels PladsTønde med helleflyndere faldt i havnen
11 12Kastrup LufthavnMand faldt gennem glasrude
13 12Sønderjylland ved BarsøZR-frømand fandt omkommet jetpilot
03 01 1955Sakskøbing HavnZR-frømand søgte efter drabsmand i havnen
08 01Sønderjylland ved BarsøZR-frømand genoptager søgning efter flydele
09 01Rødovre, RoskildevejFuh, mand gik ud foran ZR-Roskilde-bil, #
17 01Hvidovre - RigshospitaletBarselskvinde bragt til RH gennem snedriver
18 01Borups Allé o.f. nr. 148Tagbrand, + Bv
22 01Havnen - godsbanegårdenTransport af 2 busser fra Bornholmerbåden
01 02Fr.borgv. - BirkedommervejFuh, bil mod bil og mod sporvogn, + Bv
12 02Holmen, laboratoriumArb, eksplosion i krudt, 1 mand kvæstet
18 02København - KalundborgPatientoverførsel til Kalundborg
24 02Farum, FiskebækFuh, militærtruck væltede, 2 kvæstet, +ZR Birkerød
04 03Tagensvej - BlegdamsvejFuh, ZR-ambulance mod bil
10 03Tyskland, RendsburgKvæstet københavnsk kvinde kørt hjem til Kbh.
22 03Godsbanen - ArtillerivejTransport af kamel til karantænestation
24 03Søborg, Marienborg Allé 40Tøvejr = vand i kælder i Werners Kemiske Fabrik
24 03Søborg, parfumefabrikTøvejr = vand i kælder i fabrikken Duchesse
26 03Kastrup LufthavnBritisk rutefly mavelandede
08 05Sengeløse Mose2 militærflyvemaskiner nødlandede
16 06Sundalarm ud for AmagerSejlbåd med 2 drenge forsvundet, blev fundet ok
20 06Glostrup, HerstedøstervejFuh, hest væltede 2 mc'er
05 07Rønne, sydhavnenZR-frømænd demonstrerede deres kunnen
29 07Holmens Kanal"Pæreskuden" Ulla sprang læk
11 08Skovshoved, KystvejenFuh, mc mod parkeret bil, + Gentofte Bv
16 08Nordre Fasanvej 46Kattekillinger fundet under 40 hl. koks
19 08AmagerLegetøjsflyver satte sig fast i el-ledninger
25 08Enghave KirkeÅben vandhane skabte oversvømmelse
29 08Værnedamsvej 17Ødelagt cisterne = tæppelager vandskadet
29 08Sct. Elisabeth Hospital3 mdr. gl. død pige kørt til Retsmedicinsk Institut, #
05 09Nykøbing F. ZR-frømand ass. marinekutter med løs skrue
05 09Crome & GoldschmidtArb, buddreng fik foden i klemme i vareelevator
08 09Vodroffsvej 55, tankstationArb, eksplosion, 1 forbrændt, + Bv
09 09KøbenhavnSkybrud = mange vandskader
12 10BornholmerbådenLille fly transporteret til flyværksted i Kastrup
22 10Bernstorffsvej - LyngbyvejFuh, ZR-ambulance mod 2 biler
27 10Ringsted, RoskildevejZR opsatte stor reklameballon over Caltex-tankstation
01 11Guldborgsund ved HasseløZR-dykker ass. ved nedlægning af søkabel
11 11Vesterled AlderdomshjemKvinde faldt ned i madelevatorskakt i Vangede
14 11Roskildevej 65 FVandskade i blomsterforretning
23 11Øresund ved Tuborg HavnSkibskollision: galeasen Milla mod Hanne Scarlett
29 11StrøgetFuh, beruset bilist mod butiksrude
01 12Guldborgsund ved NykøbingZR-dykker besigtigede duc d'alberne ved broen
05 12StenløseFuh, stor tankbil i grøften
17 12Møn, Dr. Alexandrines BroZR-dykker ass. ved kabelbrud på havbunden
01 02 1956StorkøbenhavnHård frost = ca. 750 biler med startvanskeligheder
03 02Farvandet ved FemøZR-frømand afliver 32 forfrosne grise på skib
07 02Lyngbyvej - RovsingsgadeFuh, cyklist ud foran bil, #
09 02StorkøbenhavnHård frost = mange biler med startvanskeligheder
10 02Følfodvej 38, AmagerKvinde fødte en dreng i ZR-ambulance
12 02KøbenhavnMange forkomne fugle hjælpes på de frosne vande
26 02FrederikssundZR bil med foder til fuglene ved Frederikssund
03 03Toldbodgade 3 og 7Utæt vandledning = restaurant + butik under vand
03 03KøbenhavnStormvejr = mange stormskader
23 03Kastrup LufthavnArb, mand fik jernskammel i hovedet
28 04Vejle HavnFrømænd søgte efter forsvundet 15-årig pige
05 05SjælsøFrømand søgte efter 16-årig druknet dreng, #
24 05ArtillerivejFuh, scooter påkørte 61-årig kvinde, der omkom, #
15 06København - HelsingørTransport af racerbil til færgelejet i Helsingør
20 06Hovedvej 2 ved VallensbækFuh, lastbil med anhænger mod træ og væltede
26 06Dragør, Søvang, BirkevejArb, 70-årig mand faldt ned fra stige
27 06LangelinieFuh, førerløs bil trillede delvist ud over kajkanten
12 07Måløv, Jørgen AndersensvejFuh, lastbil væltede
19 07Falkonér AlléDyreredning, kat reddet ud fra hult træ
25 07ZR, Platanvej 19Ild i ambulance i garage, + Frederiksberg Bv
19 08Københavns FrihavnSøgning efter forsvundet lillebil, K 31.121
20 08Tranegilde StrandvejFuh, knallert mod cyklist ved Jægerkroen
27 08Kas - Skodsborg SanatoriumSangerinden Anna Norie kørt til Skodsborg
31 08Sengeløse, HerringløsevejFuh, bil mod bil, + Falck
12 09Søndre Fasanvej ved nr. 18Fuh, svensk bil kørte i udgravning
12 09Militærhospitalet - NakskovPatientoverførsel til Marienlystvej i Nakskov
18 09Sengeløse, HolmemarkenArb, mand sparket i brystet af hest
29 09Frederikssundsvej ved 253Fuh, bil mod vejtræ, + ambulance
08 10Ishøj Strand, Hovedvej 2Fuh, cyklist påkørt af ZR-kran-bil, + Falck
14 10Ålandsgade 133-årig pige kvalt i plastikpose, #
17 10Holmens KanalEn "Pæreskude" sprang læk
22 10Ordrup JernbanestationKvinde troede sig og sine 3 børn forgiftet, alle raske
04 11Øresund ved SaltholmSøgning efter 2 forsvundne fiskere, # #
05 11Øresund ved SaltholmZR-frømænd undersøgte sunken fiskerbåd
10 11Gl. Kongev. - V.Farimagsg.Fuh, bil mod bil, 4 kvæstet, + Bv
19 12St. Magleby, FasanvængetArb, snedker faldt ned = kraniebrud
22 12Roskildevej ved VeronikavejFuh, bil påkørte cyklist, # , ZR amb. kom forbi
23 12Dragør, EngvejFuh, 9-årig cyklende dreng ud foran bil
29 12C. F. Richs VejFuh, bus mod lastbil, kvinde kom i klemme
30 12PlatanvejFuh, bilfører sank død sammen under kørsel, #
14 01 1957StorkøbenhavnSneglat = mange kørselsuheld
17 01Kastrup – MilitærhospitaletPatientoverførsel med militærperson
28 01Ågade – ÅboulevardenFuh, bil mod lastbil, 1 omkom, #
30 01Kalvebod BryggeFuh, lastbil tabte 10 T aluminium
14 02Sallingvej ved nr. 51Fuh, hjul faldt af slæbt bil efter ZR-kranbil, 1 kvæstet
19 02Bernstorffsvej - AdolphsvejFuh, mc mod ZR-Birkerød-amb. under udrykning
19 02Harrestrup Å ved DamhussøKvinde reddede 5-6 årig dreng fra drukning
23 02Roskilde Fjord ved Gershøj2 soldater druknet, # #, + ZR Roskilde + Frs.sund
03 04SvanevængetZR-frømand undersøgte kloak I 30 m´s dybde
16 04Kbh.s Havn, Tømmergravsg.Efterlyst bil fundet på bunden af havnen
20 04Kalundborg, AsnæsværketZR frømænd undersøgte en udskridende spunsvæg
24 04Frihavnen, midtermolenFuh, bil ud over kajkant og landede på pram
10 05Annexgårdsvej – RønneholmsvejFuh, bil mod ZR-ambulance, ips
10 05Kongelundsvej 101, H/F ElmegårdenFuh, 5-årig dreng faldt ind under kørende lastbil
14 05Valby – BagsværdForfatterinden Thit Jensen befordret til Bagsværd
16 05Frihavnen ved Malmø-færgenTaske med svenske penge tabt ned I vandet
29 05FuresøenZR frømand deltog I livredningsøvelse
30 05Roskildevej – BrøndbyøstervejFuh, holdende bil påkørt af bus, ips
03 06Glostrup, Ringvejen16-årig skoledreng fik stoppestedsskilt I hovedet
21 06HavnegadeZR-fly transporteret til skib for transport til Grønland
24 06Kastrup Lufthavn – HovedbanegårdenTransport af 2 på Bornholm glemte pas til stationen
24 06Kastrup Lufthavn – MilitærhospitaletPatientoverførsel til hospitalet
25 06Lyngby, VintappersøenZR frømænd fandt håndgranater I søen
27 06Øresund ud for DragørVandfyldt jolle med 3 lystfiskere
05 07Kastrupvej – KongovejFuh, buslinie 111 mod mast, 9 kvæstet, + Bv
25 071 sømil ud for Svaneke, BornholmZR frømand bjærgede et anker på 20 m vand
26 07Tranegilde Strandvej ved JægerkroenFuh, kvinde gik ud foran svensk bil
27 07Glostrup ved Premier IsFuh, knallert påkørt af lillebil
30 07Tranegilde StrandvejFuh, mc mod svingende bil, mc-føreren omkom, #
03 08Vesterbrogade 4Gesims faldt ned fra tagetage, ips
05 08Tranegilde Strandvej ved JægerkroenFuh, 10-årig dreng løb ud foran scooter
05 08Tåstrup, “Klovtoftekrydset”Fuh, cyklist påkørt af bil
05 08Gammel Køge Landevej ved nr. 836Fuh, 3 biler + scooter I sammenstød, 2 kvæstede
06 08Glostrup, “Ringvejskrydset”Fuh, bil påkørte holdende lastbil, 1 kvæstet
07 08Øresund ud for HornbækZR frømand hævede sunken bundgarnsbåd
25 08GlostrupZR deltog ved Fagenes Fest
26 08Lille Smørum – LedøjeFuh, mand påkørt af mc
28 08Glostrup, “Ringvejskrydset”Fuh, 8-årig pige påkørt af lastbil
29 08Hovedvej 1 ved Høje TåstrupFuh, bil påkørte kalv på kørebanen
31 08Vanløse, Dybendalsvej 233-årig dreng kvæstede armen I vridemaskine
06 09EnghavepladsZR belyste Tommy Steele koncert med katastrofevogn
27 09Glostrup, fabrikArb, mand kvæstede hånden I pressemaskine
27 09Havnegade – Kastrup LufthavnZR transporterede fly til lufthavnen
19 10Vangede, ToftekærsvejSøn overfaldt sin mor I villa
02 11KastelletVoldsmand skudt I foden, den overfaldne kvæstet
06 11Gilleleje Havn, beddingenBeddingsvogn kørte af sporet
14 11LønholtFuh, tankbil I grøften, + ZR Birkerød
26 11Glostrup, “Ringvejskrydset”Fuh, varebil mod DSB-bus, 1 kvæstet
27 11Saltholm2-årig syg pige I helikopter til Kastrup, videre med ZR-amb
25 12Smallegade – AllégadeFuh, US-militærbil mod hellefyr, 2 kvæstet
26 12Glostrup “Ringvekskrydset”Fuh, bil mod bil
27 12Dalgas Boulevard Arb, mand forbrændt ved eksplosion v. Bernhard Bangs Allé
08 01 1958Glostrup, RoskildevejFuh, flere biler i sammenstød, 1 kvæstet
20 01Glostrup ”Ringvejskrydset”Fuh, scooter væltede i glat føre
23 01Nørre FarimagsgadeMonte-Carlo billøb, ZR opsatte afspærring
31 01Ågade ved JagtvejFuh, cyklist faldt død af sin cykel, #
08 02Øresund ved PrøvestenenDyreredning, forkomne svaner , var fløjet
21 02Kalvebod BryggeFuh, lastbil påkørt af tog, ips
23 02Gentofte, EllemosevejFuh, varebil væltede i kanal efter påkørsel
01 03Glostrup, lædervarefabrik ExelcoEksplosionsbrand, 2 forbrændt, + Bv
08 03Strandgade 25, firmaet P. BrøsteArb, tromle med flussyre itu, 9 indlagt
29 03Holbæk Havn, ”Hørby-båden”ZR frømænd søgte forgæves efter tabt skrue
16 04Fyn, Hindsholm, StorebæltZR frømænd eftersøgte muligt nedstyrtet fly
18 04Fyn, Hindsholm, StorebæltFlyet viste sig at være en meget stor sten
21 04Rådvad6-årig dreng sparket i hovedet af hest
25 04Prags Boulevard 37, MedicinalcoSprængt vandrør på 3. sal = stor vandskade
05 05Kløvermarken – Kastrup LufthavnNødlandet lille fly slæbt til Kastrup Lufthavn
16 05Birkerød, lille sø ved PræstevangenZR frømænd søgte efter 13-årig pige
17 05Øresund ud for HelsingborgZR frømænd bragte søkabel op til kabelskib
17 05Birkerød, lille sø ved PræstevangenSøen tømt for vand, pigen fundet druknet, #
21 05Glostrup, Gasværksvej 9 (?)Fuh, 3-årig pige løb ud foran varebil
24 05Brøndbyvester, Park AlléArb, mand kvæstede foden i jordfræser
27 05Hovedvejen i GlostrupFuh, cyklist ud foran bil
04 06Gladsaxe – MørkøvBrændt Mørkøv-bil slæbt til Mørkøv
16 0630 sømil ud for FanøZR frømand fandt kabelbrud på havbunden
17 0630 sømil ud for FanøArb, ZR frømand i livsfare på havbunden
01 07Helsingør NordhavnZR frømandsopvisning
03 07Ved Amagers sydkystSvensk sejljolle drev i land med 2 drenge
04 07ValbyZR hentede glemt pas til kvinde i Gedser
05 07Flådestation HolmenStor vandskade i beklædningsmagasin
25 07Peter Bangsvej ved nr. 33Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
28 07Kastrup Flyveplads – BispebjergPatientoverførsel til Bispebjerg, pt. døde, #
28 07Knardrup – MåløvFuh, cyklist mod mc (ZR Glostrup tilkaldt)
01 08Kastrup Lufthavn – RigshospitaletPatientoverførsel fra lufthavnen
04 08Glostrup, Hovedvejen ved 152Fuh, cyklende skolepige væltede
06 08Ålsgårde, KrogebakkeFastkørt lastbil, + ZR Helsingør
06 08Lille Værløse, baneoverskæringFuh, bil mod tog, ips
17 08Kastrup Lufthavn – RoskildePatientoverførsel til Roskilde
19 08Buddingevej ved S-togsstationenArb, traktor væltede ned ad skrænt, ips
22 08Sejerø HavnFærge med wire i skruen
27 08Dragør, TvillingegårdArb, 24-årig mand dræbt af elektricitet, #
01 09Gothersgade 101, chokoladefabrikSprængt vandrør hos ”Lazarottis”
05 09Hovedvej 1 ml. Tåstrup-HedehuseneFuh, knallert mod træ, ZR forbi i det samme
09 09Glostrup,Hovedvej 1 – ChristiansvejFuh, norsk bil ind foran knallert
11 09HovedbanegårdenUndsluppen abe nedskudt af ZR
12 09Ved Grønlandske Handels kajpladsSkibet Umanak medbragte flere patienter
17 09København – EsbjergTransport af 2 skibskedler, i alt 70 T
23 09Kalundborg HavnSvensk skib ”Bo Hugo” tabte skruen
26 09Hillerød ved StatsskolenAflæsning af 2½ T tunge cementrør
28 09Ved Kastrup LufthavnFuh, ZR-ambulance mod lastbil, 2 kvæstet
09 10Glostrup, Hovedvej 1 – Ndr. Ringv.Fuh, bil mod bil, 2 kvæstet
10 10Københavns HavnZR-fly hjemkommet fra Grønland med skib
27 10Nyelandsvej 80, hvilehjemTagbrand, + Bv
02 11Rødovre, uheldssted ?Fuh, cyklist ud foran ZR-ambulance
06 11Roskildevej i TåstrupFuh, bil mod svingende bil, ips.
10 11Kastrup Lufthavn – HospitalPatientoverførsel til Ortopædisk Hospital
20 11”Den Fries Udstilling” ØsterportNedtagning af Willumsens 2 ravne
23 11Strandvejen ud for TuborgFuh, varebil mod bil, + Bv's amb.
25 11Kgs. Nytorv ved Hotel d'AngleterreZR demonstrerede brugen af sikkerhedsseler
27 11Kastrup LufthavnAss. ved opsætning af landingslysanlæg
07 12Glostrup, Hovedgaden – SolvejFuh, bil mod træ og i brand, 3 kvæstet, + Bv
17 12Lyngbyvej - EmdrupvejFuh, flyttebil mod lastbil
08 01 1959Radiohuset, Rosenørns AlléMusiker sank død om, #
09 01Hvidovrevej ca. ved nr 110Fuh, lastbil skred ind i husmur
10 01MiddelgrundsfortetArb, mand fik panserplade ned over sig
28 01Hillerød, trælasthandelZR ass. ved opførelse af nybygning
30 01Glostrup, Nordre Ringv. - Jyllingev.Fuh, mc mod svingende bil
04 02Radiohuset, Rosenørns Allé”Svend Pedersen” fik hjerteanfald
04 02Helsingør, Herluf Trollesvej 4Ass. til ZR Helsingør (se under Helsingør)
17 02Glostrup, Gamle LandevejFuh, ølbil med 1500 flasker øl væltede
24 02Sengeløse ud for kroenFuh, cyklist mod cyklist, 2 kvæstet
25 02Glostrup, Gl.Landev.-Ndr. RingvejFuh, lastbil mod varebil, 4 kvæstet
25 02BellahøjvejFuh, bil mod holdende bil, 1 kvæstet
01 03Glostrup, EgehøjFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
02 03Glostrup, Nordre Ringvej – EgevejFuh, 82-årig cyklende mand ud foran bil
09 03Københavns SydhavnKvæstet svane aflivet med et skud
24 03København – ÅrhusTransport af giraf til Århus
24 03Københavnsk natrestaurantGæst forsøgte selvmord med knust glas
02 04Kastrup LufthavnSAS Caravelle-fly i grøften under landing
09 04HvidovreZR Glostrup underrettede familie uden tlf.
14 04Kastrup – Sct. Elisabeths HospitalPatientoverførsel fra fly til hospitalet
14 04Sct. Elisabeths Hospital – KastrupPatientoverførsel til rutemaskinen til London
18 04Glostrup, Gyvelvej1½-årig pige spiste sovepiller
29 04Glostrup, Hovedvej 1 – OdinsvejFuh, mand løb ud foran bil
01 05CharlotteborgTransport af madonnafigur til Charlottenborg
10 05Glostrup, Hovedvej 1Fuh, varebil mod lastbil slæbt af ZR
17 05Glostrup, Ndr. Ringvej – JyllingevejFuh, bil væltede, 3 kvæstet
22 05Kastrup LufthavnFlypassager kvæstet under uvejr
25 05Jonstrup, Fuglehavevej20-årig mand faldt ned fra træ
25 05Park Allé – BrøndbyvestervejFuh, bil mod bil, ips
27 05Glostrup, SolvejGrynmølle nedbrændt, + Bv + Falck
08 06Rødovre HavebyDreng faldt ned fra træ og ramte dreng
09 09Glostrup, Søndre Ringvej – KildevejFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
09 09Nordre Fasanvej – FinsensvejFuh, lastbil mod lastbil, ips
12 06Tokkekøb Hegn12 T fastkørt bulldozer, + ZR Hillerød
17 06Diakonissestiftelse – sygehusPatientoverførsel til Frederiksberg Hospital
23 06Roskildevej – DamgårdsvejFuh, bil væltede rundt
26 06Herlev Ringvej – RunddyssenFuh, knallert mod bil, 1 omkom, #
27 06Jægersborg Allé, Hellerup MejeriMælk reddet ud fra ammoniakfyldt lokale
04 07Kirkebjerg Allé ved nr. 159Fuh, cyklende pige mod varebil
04 07Hovedvej 1 – VibeholmsvejFuh, bil mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
05 07Hovedvej 2, Greve StrandFuh, mand ud foran bil, pgl. Døde, #
06 07Hovedvej 1 ved RødevejrmølleFuh, bil mod parkeret bil, 1 kvæstet
06 07Kastrup Lufthavn – RandersPatientoverførsel til Randers
18 07Vallensbæk, MariehøjArb, traktorfører forbrændt ved eksplosion
19 07Glostrup ved RådhusetZR deltog i livredningsdemonstration
20 07Hovedvej 1 – HerstedøstervejFuh, bil forulykkede pga. vild knallertkørsel
30 07KøbenhavnSkybrud = 300 vandskader, + Falck
06 08Glostrup, Hovedvejen ved nr. 196Fuh, mc mod bil
07 08Hareskovby, Skov Allé 39-årig pige fik armbrud under leg
09 08Skt. Thomas Plads3-årig dreng fik hovedet i klemme i bænk
15 08Ved GlostrupFuh, knallert mod lastbil
21 08Kalundborg Fjord, ”fjordsvømning”ZR viser genoplivningsdemonstration
21 08Herlev, HjortespringvejFuh, rutebil mod knallert, 1 kvæstet
22 08Ballerup, Gl. Rådhusvej 1661-årig kvinde fundet død, sygdom, #
24 08Glostrup,Hovedvejen – Ndr. RingvejFuh, knallert mod hollandsk lastbil
24 08Glostrup ved jernbanestationenKvinde faldt
24 08HvidovreSkybrud = nogle vandskadede kældre
29 08Hovedvej 1 i VridsløseFuh, mc mod svingende bil
31 08Herlev, Dalbugten 2013-årig dreng kulilteforgiftet i badeværelse
04 09Frederiksberg Have, lille sø40-årig mand fundet druknet, selvmord, #
10 09Nyhavn 17Kvinde sprang ud fra 3. sal foran ZR-amb.
16 09Glostrup, Hovedvejen ved nr. 54Fuh, 16-årig cyklende pige mod lastbil
16 09Hedehus Teglværk – EmdrupborgZR ass. ved transport af 1½ T sten
17 09Rødovre, Hovedvej 1 ved PrøvensvejFuh, varebil mod svingende lastbil, + Falck
17 09Vesterbrogade ved nr. 96Mand med kramper, + Bv´s amb.
18 09Glostrup, Ndr.Ringvej-SofielundsvejFuh, 8-årig dreng ud foran bil og omkom, #
19 09Avedøre, militærlejrArb, eksplosion i benzinbeholder, 1 kvæstet
20 09SjælsøBåd kæntrede med 4 personer, + ZR Birkerød
21 09Ved Glostrup RådhusZR deltog i Røde Kors opvisning
21 09Herstedøster, Gamle LandevejFuh, 87-årig cyklende mand væltede
22 09Glostrup, Evas Allé – HovedvejenFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
26 09Tuborg HavnZR-frømand hentede ejendele op fra vandet
01 10Glostrup, Nordre RingvejFuh, scooter væltede
06 10Allégade, ”Lorry””Ud-skilte” ved nødudgange mistede lyset
07 10Glostrup, Hovedgaden80-årig mand faldt på gaden
09 10Glostrup ved GerdasvejFuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
12 10Glostrup, Kirkebjerg Allé – Park A.Fuh, varebil mod bil, 1 kvæstet
14 10Hovedvej 2, Ishøj StrandFuh, sten knuste forrude på bil, 1 kvæstet
16 10Brøndby Strand, Gl. Køge Landevej18-årig mand skød sig med pistol
19 10Snekkersten HavnZR-frømænd undersøgte bunden, +ZR Helsi.
19 10Hovedvej 2, Ishøj StrandFuh, 3 biler kolliderede, 1 kvæstet
22 10Kastrup Lufthavn, SAS-maskinePassager kvæstet under flyvning fra Milano
23 10Hovedvej 1 - HerstedøstervejFuh, mand påkørt af bil
23 10Glostrup – MilitærhospitaletPatientoverførsel fra Glostrup, pt. Døde, #
26 10Glostrup, Hovedvejen v. RingvejFuh, kvinde gik ud foran bil
01 11Rosenørns AlléFuh, bil mod bil og mod mc, ips
01 11Glostrup, Park Allé – Sdr.RingvejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
06 11Gammel Køge Landevej 316Værtshus, mand slået ned, omkom, #
14 11Glostrup, ØstbrovejFuh, cyklist ud foran scooter, omkom, #
16 11Ved SengeløseFuh, scooter punkterede og væltede
16 11Mimersgade – JagtvejFuh, Nakskov-bil mod varebil, ips
16 11HalmtorvetFuh, Nakskov-bil mod varebil, ips
16 11Glostrup JernbanestationArb, maler forgiftet af æterdampe
23 11Vibevej 31, ”Metronome”ZR flyttede ca. 70.000 grammofonplader
27 11Glostrup, Hovedvejen – Sdr.RingvejFuh, bil mod svingende knallert
29 11Kastrup, kanal ved Rhodesiavej2-årig dreng og kvinde faldt i vandet
30 11BlegdamsvejTvillinger kom til verden i ZR-ambulance
02 12Glostrup, GodsbanevejFuh, mc mod lastbil, 2 kvæstet
03 12Vigerslev AlléFuh, ZR-redder redder scooterførers liv
05 12Glostrup, Hovedvejen – Sdr.RingvejFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
05 12Glostrup ved JernbanestationenFuh, bil mod invalidecykel, 1 kvæstet
14 12Glostrup, Hovedvej 1Fuh, scooter mod bil
17 12Glostrup, Hovedvej 1, Røde MølleFuh, mc mod brødbil
-

18 01 1960Sengeløse, CathrinebjergvejFuh, 8-årig cyklende pige væltede
20 01Kildegårds PladsFuh, lastbil mod bil, ips
26 01Glostrup, Kirkebjerg Allé 1442 drenge bidt af schäferhund
24 02Glostrup, Hovedvej 1 – FlorasvejFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
26 02Kastrup Lufthavn – RigshospitaletPatientoverførsel fra fly fra Island
27 02Tyskland, Køln – KøbenhavnHjemtransport af havareret DK-lastbil
04 03Herlev Hovedgade – Herlev RingvejFuh, brugsstjålet mc mod bus, 2 kvæstet
26 03Roskilde, KøbenhavnsvejFastkørt gravko, + ZR Roskilde+CF Hillerød
31 03Glostrup, Ørnevej – MellemtoftevejFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
07 06Gl. Køge Landev. - Frydenstrands A.Fuh, knallert ud foran scooter, 3 kvæstet
13 06Roskildevej ved Røde VejrmølleFuh, knallert væltede
13 06Vallensbæk Strand, BækkeskovvejFuh, mand gik ud foran bakkende bil
20 06Vesterbrogade, SAS-HotelletStormstød rev vægplader ned på fortovet
05 07Glostrup, Ndr. Ringvej – JyllingevejFuh, bil mod bil, 5 kvæstet
09 07Rosenørns Allé, RadiohusetBrandalarm, + Bv
11 07ZR GlostrupForvildet brevdue søgte hjælp hos ZR
12 07Glostrup, Hovedvejen – Sofielundsv.Fuh, kat på vej, bil mod vandvogn, 1 kvæstet
12 07Glostrup, bagerivirksomhedStor tagbrand, + Bv
23 07Torslunde, Ellekilde UngdomsskoleArb, mand indåndede bladangiftstof
01 08Glostrup, Hovedvej 1Fuh, 3 biler i samme fuh, 1 kvæstet
01 08Hovedvej 1 v. Røde Vejrmølle KroFuh, bil mod opbremsende bil, + Falck
02 08SAS-fly Grønland – KastrupPige med hundegalskab til København
05 08Glostrup, Gamle LandevejFuh, cyklende kvinde ud foran lastbil, #
08 08IstedgadeSlagsmål, kvæstet mand forsvandt
17 08Glostrup, Brøndbyvesterv.-Park AlléFuh, varebil mod bil, 2 kvæstet
18 08Ringvej 3Fuh, lastbil og varebil væltede rundt, ips
19 08Glostrup, Baldersbrønde, grusgravArb, lastbil 18 m ned ad skrænt, +ZR Roskil.
20 08Glostrup,Langagervej-SofielundsvejFuh, bil mod varebil, 1 omkom, #
28 08Brøndby Strand, PligtgårdsvejHusspektakler, mand kvæstede sin hustru
28 08BrøndbyerneArb, mand dræbt af el-stød, #
28 08Glostrup, Herstedøstervej 15Arb, mand forbrændt af eksplosion i dunk
30 08Søndre- og Nordre FasanvejFuh, lastbil med beruset fører mod 2 lastbiler
30 08LedøjeVild kvie indfanget med hund, +ZR Roskilde
02 09Glostrup, Larsen & NielsenArb, mand fik 3 m høj skorsten ned over sig
02 09Brøndbyvester, LærkehøjArb, gravko væltede på byggeplads
03 09KalkbrænderihavnenFuh, 2 svenskere forulykkede med stjålet bil
08 09Hovedvej 1 ved Røde VejrmølleFuh, knallert påkørt af bil
17 09Kalundborg HavnTabt gods hentet op af ZR frømænd
18 09Greve, Greve StrandvejFuh, mand påkørt af bil, omkom, #
25 09Glostrup, Søndre Ringv.– Park AlléFuh, bil mod svingende lastbil
25 09København, Vestre KirkegårdFuh, bil forulykkede i sving, ips
10 10København, ForumZR kørte svagelige til blomsterudstilling
22 10Ballerup, BrydehusvejArb, mand i klemme i betonblandemaskine
05 11Glostrup, Brøndbyvesterv.-Park AlléFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
15 11Lyngbyvej ved GartnerivejFuh, 6 biler i harmonikasammenstød, ips
25 11Hovedvej 1 – Paul Bergsøes VejFuh, mc væltede, 2 kvæstet
28 11Hovedvej 1 v. Røde Vejrmølle KroFuh, bil mod bil, 7 kvæstede
28 11Hvidovre, Hovager 11Kvinde + 2 børn kulilteforgiftet
28 11Ballerup, fodboldbaneZR opsatte tribune til pokalfodboldkamp
28 11Park Allé – Sønder RingvejFuh, kvinde cyklede ud foran bil, 1 kvæstet
02 12Søndre Ringvej – Kirkebjerg AlléFuh, bil mod svingende bil, 1 kvæstet
02 12Roskildevej (Hovedvej 1) – Emilsv.Fuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
08 12Billums Skole, Buddingevej 614-årig dreng fik benbrud under leg
08 12Glostrup, beværtningen ”Siesta”68-årig mand overfaldet af 3 unge personer
09 12Glostrup, GerdasvejArb, mand fik lastbilmotorhjelm ned over sig
15 12Svanholmsvej ved nr. 1Kvinde faldt i glat føre
15 12Frederiksberg10 personer faldt i glat føre
-
22 01 1961Nyropsgade ved KDAK-HusetZR opsatte projektører. Monte Carlo løb start
04 02Gilleleje, skibet ”Vera Mortensen”Skib sprang læk, + ZR Helsinge
09 02Glostrup, Nørre AlléFuh, 14-årig cyklende pige væltede
15 02Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, lastbil mod svingende lastbil, ips
27 02Kastrup, Ambra Allé – Latyrus AlléFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + Bv amb
28 02Glostrup, fabrikken ”Mitalino”Arb, mand fi hånden i pressemaskine
08 03Falkonér Centret, Ford-udstillingZR ass med at få en Fairline500 ud fra centret
08 03Glostrup, Godsbanevej, ”Sunlight”Ståltank eksploderede, ips
13 03Hammerichsgade, SAS-HotelletStorm = nedfaldne plader på fortorvet, ips
18 03Glostrup, GodsbanevejFuh, lastbilanhænger væltede u. svingning
20 03Glostrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
07 04Overgaden Oven Vandet 106Fuh, mc kørte i havnen, ips
14 04Tåstrup, Ludvig Hegners AlleFuh, bil mod lastbil ved Ibsensvej, ips
15 04Glostrup, Hovedvej 1 – Herstedø.vejFuh, bil mod holdende lastbil, 3 kvæstet
17 04Søndre Fasanvej 42, plejehjem2 ZR-folk slukkede ildløs. Reddede 2 herrer
22 04Roskilde Fjord ved St. HavelseSejlbåd kæntert, 1 druknet, #, +ZR Frs.sund
09 05Roskilde Fjord ved St. HavelseZR søgte forgæves efter ovenanførte person
15 05Dyssegårdsvej – EllemosevejFuh, bil mod bil, 8 kvæstede


17 05Sdr. Fasanvej 42, rekreationshjemIldløs, 2 ZR-folk reddede 2 patienter ud
25 05Kastrup Lufthavn, mellemlandingSyg dreng opholdte sig i ZR-amb u. melleml.
31 05DiakonissestiftelsenPatient kørt til valgafstemningslokale
31 05Kastrup Lufthavn – sygehusPatientoverførsel fra fly til sygehus
08 06Nørrebroparken, badebassinZR pumpede vand i tømt bassin
10 06Kalundborg HavnArb, 2 T jernstykke faldt i vandet
14 06Amager6-årig dreng faldt ned fra lysmast
26 06Øresund, Nivå Bugt25-årig civil frømand druknede, #, + ZR Hør
11 07Herstedøster, Fogedgården3-mdrs dreng reddet ved genoplivning
13 07København – Sorø, RævebjergZR kørte sporvogn til legeplads ved Sorø
13 07Vallensbæk StrandvejFuh, 7-årig pige løb ud foran bil, omkom, #
20 07Herlev, Herlev RingvejFuh, bil mod bil, 5 kvæstet, 2 omkom, # #
21 07Københavns FrihavnZR ass ved losning af 4 giraffer fra skib
21 07Storstrømsbroen, StorstrømmenSøgning efter mand sprunget ned fra broen
03 08København - Lolland, KorterupTransport af to 13 T tunge pressemaskiner
05 08Nær GlostrupFuh, svingende bil mod mc, (flugtbilist)
07 08Jagtvejen, Amazonpapegøjen BølleDyreredning, papegøje forsøgt indfanget
10 08Glostrup, Park AlléFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
14 08Frederiksborggade – NansensgadeFuh, bil mod bil, 6 kvæstet, kvinde omkom, #
19 08Ballerup, sø i Damgårdsparken4-årig dreng i klapvogn kørte i søen
20 08Ballerup, DamgårdsparkenSkybrud = dele af parken oversvømmet
30 08Glostrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod DSB-rutebil, 1 kvæstet
30 08Glostrup, BrøndbyvestervejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
31 08Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, bil påkørte mc, 2 kvæstet
18 09Roskilde – KøbenhavnPatientoverførsel til Kommunehospitalet
19 09Kastrup LufthavnArb, mand ramt af lille flys propel
22 09Glostrup, Roskildevej, værkstedIldløs i brøndborerfirma, + Bv
25 09Jonstrup, JonstruplejrenDyreredning, snog i kælder. Blev ej fundet
05 10Glostrup, HovedvejenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
12 10Dragør, LodsstrædeIldløs i stor halmdynge, + Bv
14 10Banelegemet ved VridsløseArb, mand påkørt af arbejdstog
14 10Ballerup, byfestZR ass ved gennemførelse af byfest
10 11Nørre Allé – UniversitetsparkenFuh, bil mod ZR-kranbil, 2 kvæstet
16 11Glostrup, Hovedvej 1 - SportsvejFuh, 11 biler i sammenstød, ips
04 12Frederiksberg, Dalgas Boulevard 131Ildløs i etageejendom, mange i fare, + Bv
14 12Glostrup, Hovedvej 1Fuh, scooter væltede i spildt olie, 1 kvæstet
15 12Albertslund, Albertslundvej 21Ildløs i udhus, + Falck Tåstrup
20 12Glostrup, Nordre Ringvej v. nr. 106Fuh, bil mod holdende DSB-bus, 1 kvæstet
22 12Glostrup, Hovedvej 1Ild i scooter ved ”Esso-tank” , + Bv
23 12Glostrup, Hovedvej 1Mand slået i hovedet med flaske,
27 12Peter Bangsvej 14, BP-tankstationTrykluftbeholder eksploderede, ips
28 12PlatanvejFuh, flugtbilist påkørte mand
29 12Kalvebod Brygge (ZR kom forbi)Fuh, bil mod parkeret lastbil, føreren #
30 12Glostrup, Vestager 22Lille dreng kvæstede armen i vridemaskine
30 12Øresund ud for DragørJolle kæntrede med 3 lystfiskere, alle reddet
30 12Herstedøster – BallerupFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet
-
02 01 1962Brøndby Strand, Gl Køge LandevejIld i bil under kørsel, + Bv
15 01Flyvestation VærløseFly landede med få timer gammelt sygt barn
15 01Glostrup, Søndre RingvejFuh, mc mod hollandsk kølebil, omkom, #
15 01Nordre Ringvej ved EjbyFuh, tankbil ud foran 2 biler, 3 kvæstet
15 01Glostrup, HerstedøstervejFuh, kabinescooter mod cyklist, 1 kvæstet
16 01VallensbækArb, mand faldt ned i udgravning
19 01Radiohuset, Rosenørns AlléIldløs i friskluftsanlæg, + Bv
19 01Thorvaldsensvej 6Ildløs i beboelseslejlighed, + Bv
22 01Glostrup, maskinværkstedMindre ildløs i værksted, + Bv
22 01Glostrup, Sdr. Ringv. – Ndr. Ringv.Fuh, bil mod svingende mc, 1 kvæstet
23 01Glostrup, Godsbanevej, fabrikMindre ildløs, + Bv
23 01Glostrup, Vibeholmsvej, ”Scando”Mindre ildløs ved oliefyr, + Bv
24 01Glostrup, Kirkebjerg Allé - Park A.Fuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
24 01Glostrup, Sdr. Ringvej ved ”Domi”Fuh, varebil mod lastbil, 1 kvæstet
25 01Roholte ved Brugsforeningen40 l solarolie løb ud på vjen, + ZR Rønnede
29 01Glostrup, Ndr. Ringvej – Hovedvej 1Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
30 01Hovedvej 1 ved GlostrupFuh, mand gik ud foran knallert, 2 kvæstet
30 01Glostrup, Banegårdsvej, værkstedArb, mand fik dæksplader ned over sig
30 01Glostrup, BrøndbyvestervejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
30 01Njalsgade – ArtillerivejSpildt olie skabte glidebane
31 01Refshaleøen ved B & WDyreredning, olieindsmurt svane reddet
02 02Glostrup, Østbrovej25-årig mand kastede sig ud fra bro
03 02Glostrup, Hovedvej 1Fuh, knallert væltede i glat føre
04 02Brøndby, Lyngager 16, nybygningArb, mand faldt ned fra stige, omkom, #
04 02Lerbjergvej – BrostykkevejFuh, cyklende mand mod bil
06 02Glostrup, Sdr. RingvejStore grene faldt ned over vejbanen, ips
06 02GlostrupFuh, bil mod tankbil, 2 lettere kvæstet
08 02Glostrup, Park AlléFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
08 02Herlev, Ring 4 – (Skinderskovvej)Fuh, lillebil mod militær-jeep, 2 kvæstet
12 02Herstedvester – VridsløsemagleStorm væltede træ ud over vejbane
16 02Glostrup, statshospitalPåsat brand i arbejdsværelse, + Bv
16 02Gl. Kongevej2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
17 02StorkøbenhavnStorm = mange stormskader
17 02Gladsaxe Kirkes kapelStorm rev tagsten løse
17 02Glostrup, Vestergårdsvej 57Zinkbelægning på skorsten rev sig løs
17 02Ejby, SandkærgårdMindre ildløs, + Bv
19 02Glostrup JernbanestationStorm løsrev tag over perron
22 02Glostrup (Ndr. Stationsvej 126 ??)Ildløs i kælder, + Bv
06 03Kastrup, byggeplads8-årig dreng forbrændt af bål
08 03Brøndbyvester, kirkegårdArb, 26-årig mand faldt ned fra træ, #
14 03Glostrup, Springholm – Hovedvej 1Fuh, mc mod havareret bil, 1 kvæstet
16 03Brøndbyvester, Sydporten 3Dyreredning, schæferhund sad fast i jernlåge
17 03Glostrup, Park AlléFuh, mc mod bil under overhaling, 1 kvæstet
23 03Østergade, Crome & GoldschmidtSprængt vandrør = vandfyldt kælder
31 03Hovedvej 1 – BrøndbyøstervejFuh, cyklende mand mod bil, 1 kvæstet
03 04Glostrup, sygekasseKvinde faldt på trappe = benbrud
07 04Herstedøstervej ved TinghusbakkenFuh, betonblandemaskine tabte sine hjul
11 04Glostrup, Edithsvej – IngersvejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
12 04Brøndbyøster Torv10-årig dreng faldt ned fra bom
12 04Ishøj Strandvej ca. ved 19 km/stenenFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet
13 04Glostrup, ”Ringvejskrydset”Fuh, lastbil mod bil, ips
14 04Herlev, Ejsingvej 181½-årig pige akut syg i hjemmet
23 04Glostrup, Ringvej B3 – JyllingevejFuh, bil væltede rundt under opbremsning
28 04Glostrup, Ndr.Ringvej – Hovedvej 1Fuh, tysk bil mod bil, ips
28 04Glostrup, Hovedvej 1 – Rønne AlléFuh, lastbil mod knallert, 1 kvæstet
28 04Glostrup, Ringvej B3 – JyllingevejFuh, bil forulykkede under opbremsning
28 04Glostrup, EjbyArb, mand sparket af hest
05 05Glostrup JernbanestationMand faldt af S-tog under kørsel
07 05Glostup-egnenCykelløb = 20 kvæstet i løbet af løbet
07 05Glostrup, Hovedvej 1 – ØstervejFuh, scooter mod cyklist, 2 kvæstet
10 05Brøndbyvester, Tranehaven 46Arb, mand omkom af el-stød i kælder, #
10 05Glostrup, HvedemarksvejFuh, scooter mod bil ved Banemarksvej
14 05Brøndbyøstervej – Park AlléFuh, knallert mod cyklist, 1 kvæstet
17 05Avedøre, Byvej 53Arb, mand fik forhammer i ansigtet
18 05Dragør, Krudttårnsvej 181 - KastrupKvinde fødte dreng i ZR-ambulance
19 05Brøndbyvester, Kirkebjerg Allé 178Skorstensild, ZR rensede skorstenen, + Bv
19 05Glostrup, BanegårdsvejFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
23 05Glostrup, Hovedvej 1 – ErdalsvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
23 05Glostrup, Roskildevej 54171-årig kvinde gasforgiftet
24 05Glostrup, Hovedvej 1 – Sdr,RingvejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
25 05Glostrup, Hovedvej 1 – Sdr. RingvejFuh, knallert væltede
26 05Glostrup, SportsvejFuh, cyklende kvinde væltede
28 05Vallensbæk, VejlegårdsvejFuh, cyklende kvinde væltede
02 06Glostrup, Hovedvej 1 – EriksvejFuh, 15 biler i sammenstød, ips
04 06Glostrup, Herstedøsterv. - Stadionv.Fuh, cykelrytter styrtede under løb
04 06Avedøre, Borrisvej ved nr. 1Fuh, knallert væltede, 1 kvæstet
04 06Glostrup, Nørre Allé ved nr. 27Fuh, mc mod holdende mc, 1 kvæstet
04 06Enghavevej ved TranehavevejFuh, varebil knust, 1 kvæstet
06 06NørrebroDyreredning, andefamilie flyttet til en å
09 06Kirkebjerg Allé – StationsparkenFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
09 06Park Allé – Vestre GadeFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
09 06Gammel Køge Landevej v. 744Fuh, 10-årig cyklende dreng ud foran mc
12 06Hovedvej 1 v. Røde VejrmølleFuh, bil ind foran 2 knallerter, 2 kvæstet
14 06Glostrup, firma: Tobias JensenArb, dreng fik foden i klemme i vareelevator
18 06Gammel Køge Landevej 686Fuh, mc mod vejtræ, 1 kvæstet
21 06Valby, Frilands AlléBørnehave modtog udrangeret ZR-ambulance
22 06Hundige Strandvej ved nr. 59Fuh, cyklende kvinde væltede
22 06Glostrup ved AmtssygehusetFuh, kvinde påkørt af bil
26 06Glostrup, Vibeholms AlléIld i asfaltkoger hos ”Nordisk Kabel” + Bv
27 06Rødovre, industrihusSkybrud = vandfyldte kældre
28 06Peter BangsvejFuh, løbsk lastbilhænger mod vaskeributik
29 06Ud for Vallensbæk StrandPiratjolle kæntrede med tre, 2 omkom, # #
06 07Glostrup, Erdalsvej – DalsvangsvejFuh, cyklist ud foran scooter, 1 kvæstet
06 07HerstedøsterFuh, cyklende kvinde væltede
09 07Glostrup, Nordisk Kabel/TrådfabrikMindre ildløs, + Bv
09 07Glostrup ”Ringvejskrydset”Fuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
09 07Herlev/Ejby, MågestienVoldsom regn = 10 ejendomme oversvømmet
10 07Hovedvej 1 ved Røde VejrmølleFuh, knallert væltede
10 07Henrik Steffens VejMindre ildløs i malerværksted, + Bv
12 07Avedøre, ByvejFuh, cyklende dreng påkørte bil
12 07Brøndbyøstervej ved nr. 76Fuh, kvindelig mc væltede
14 07Glostrup, Kirkebkerg AlleFuh, 10-årig dreng faldt af cykel (passager)
16 07Hovedvej 1 ved Røde VejrmølleFuh, bil mod bil, 7 kvæstet
16 07Hovedvej 1 ved Røde VejrmølleNyt fuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
16 07Avedøre ved campingpladsFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
16 07Gammel Køge Landevej v. nr. 719Fuh, knallert mod vejtræ, 1 kvæstet
20 07Vallensbæk – børnehave i GlostrupZR fyttede gl. kongebil til børnehave
25 07Park Allé ved Brøndbyvester Blvd.Fuh, kvinde påkørt af bil
26 07Brøndbyøster, Nygårds Plads 14Bisværm slog sig ned på spædbarn
26 07Park Allé – BrøndbyøstervejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
27 07Ved GlostrupFuh, cyklende kvinde væltede
27 07Glostrup ”Ringvejskrydset”Fuh, mc frem for rødt lys = påkørt af bil
27 07GlostrupMand fik varm karamelsovs i øjnene
27 07København4 bisværme fjernet
01 08Glostrup, Hovedvej 1 ved OdinsvejFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
03 08Brøndbyvester, Hedegrænsen 86Dreng faldt ned fra træ = et kvæstet hoved
04 08Hellerup, Hellerup SejlklubZR skaffede UK-sportsfolk natlogi i Hellerup
11 08Hovedvej 1 – HerstedøstervejFuh, scooter mod svingende bil, 1 kvæstet
16 08Glostrup Sygehus, ved elevbygningIldløs ”slået ned” af sygeplejersker, + Bv
18 08Gl. Køge Landevej, rensningsanlægSkybrud stoppede anlæggets pumper
18 08Herstedøstervej 17Arb, mand faldt 6 m ned fra nybygning
18 08Roskilde Fjord ved FrederikssundArb, mand overbord fra pram, #, +ZR Frs.
19 08Brøndby StrandSkybrud, større oversvømmelse
20 08Hornbæk strand, ØresundMulig drukneulykke, + ZR Helsingør
24 08Hovedvej 1 – HestedøstervejFuh, scooter mod svingende bil, 1 kvæstet
25 08Glostrup, Hovedvej 1 – SkolevejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
29 08Glostrup, (Parallelvej ?)Kvinde faldt på vejen
29 08Jyllingevej – Nordre RingvejFuh, lastbil ud forn mc, 1 kvæstet
31 08Hvidovre, Strandholms AlléDreng bidt af sin kvæstede hund efter fuh
31 08Glostrup, Hovedvej 1 – Sofielundsv.Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
01 09Glostrup, Ring 3Fuh, kabinescooter påkørt af bil, 1 kvæstet
03 09Ejby, Nordre RingvejFuh, cyklist med lille pige væltede, 2 kvæstet
03 09Brøndby ParkvejFuh, bil bremsede op, passager kvæstet
04 09Glostrup, Ndr.Ringvej – Sofielundsv.Fuh, 14-årig cyklende dreng ud foan mc
04 09Glostrup, Langagervej, nybygningArb, mand faldt 4 m ned i kælderskakt
04 09GlostrupArb, kvinde kvæstede finger i pressemaskine
04 09Glostrup ”Ringvejskrydset”Fuh, bil mod lastbil, ips
04 09Avedøre TværvejFuh, mc mod 2 cyklende soldater
10 09Glostrup, RågevejFuh, kabinescooter mod parkeret bil
12 09Brøndbyvester, Gildhøj ved nr.116Fuh, cykelrytter mod bil, 1 kvæstet
12 09GlostrupFuh, cyklende kvinde væltede
17 09Brøndbyvester, Park Allé ved nr. 240Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
18 09Glostrup, KildevejFuh, mand i rullestol påkørt af rutebil
19 09Herstedøstervej 15, maskinfabrikArb, mand kvæstede hånden i slibemaskine
24 09Kastrup, NordmarksvejFuh, brugsstjålet bil mod mast, 1 kvæstet
25 09Brøndbyvester, Tranehaven 54 Fuh, 12-årig cyklende dreng mod bil
25 09Glostrup ”Ringvejskrydset”Fuh, 12-årig cyklende pige mod lastbil
27 09Glostrup, Haveforening VenezuelaArb, mand kvæstet u. nedrivning af iskagehus
28 09Glostrup, HvissingevejFuh, 15-årig cyklende pige væltede
28 09Hovedvej 1 – HerstedøstervejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 09Glostrup, ”Sunlight-fabrikken”Arb, mand fik svovlsyre over benet
29 09Avedøre, Østre StrandvejFuh, 14-årig cyklende pige væltede
29 09Hovedvej 1- Paul Bergsøes VejFuh, bil mod parkeret bil, 1 kvæstet
02 10Vallensbækvej – Søndre RingvejFuh, bus, bil, varebil, cyklist i fuh, ips
02 10Brøndbyvester, Tranehaven 562-årigt barn fik gynge i hovedet
03 10Herstedøster, BallerupvejFuh, knallert ud forasn varebil, 1 kvæstet
05 10Ballerupvej ved RisbyFuh, knallert mod lastbil, 1 omkom, #
06 10Glostrup, Hovedvej 1 – SportsvejFuh, 4 biler i fuh, 1 kvæstet
06 10Nordre Ringvej (ved Islevbrovej)Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
06 10Hedegrænsen – HedegårdsalléFuh, 8-årig cyklende dreng mod varebil
16 10Glostrup, ”Ringvejskrydset”Fuh, bil påkørt af mc, 1 kvæstet
16 10Gammel Køge Landevej 7572-årig dreng fik kogende vand over benene
24 10Glostrup, Kochsvej – SolvangsvejFuh, cyklende dreng mod bil
24 10Glostrup, Hedegrænsen ved nr. 6Fuh, 7-årig cyklende dreng mod parkeret bil
26 10Nordre Ringvej – JyllingevejFuh, varebil mod traktor, 1 kvæstet
26 10Brøndby Strand2-årig pige reddet med mund til mund af ZR
31 10Brøndbyøster, Gillesager 144Lille pige forskar sig på vinduesrude
03 11Herlev, nybygget vandtårnArb, mand faldt ned indvendigt i tårnet
05 11Glostrup, Søndre RingvejFuh, bil mod bil, 9 kvæstet
05 11Glostrup, Kirkebjerg AlléFuh, mc mod svingende knallert, 1 kvæstet
06 11KøbenhavnVarebil faldt ned fra donkraft og ramte pige
07 11Nordre Ringvej – JyllingevejFuh, knallert påkørte bil, 1 kvæstet
09 11Nordre Ringvej – JyllingevejFuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
12 11Nær Glostrup Jernbanestation68-årig mand faldt ud fra kørende tog
12 11Hovedvej 1 ved HerstedøstervejFuh, opbremsende bil påkørt af lastbil
12 11Hovedvej 1 ved HerstedøstervejFuh, mc væltede ved ovennævnte fuh
12 11Nordre Ringvej – JyllingevejFuh, varebil mod varebil, ips
14 11Herlev, VasekærArb, mand fik et læs fliser ned over sig
19 11Hovedvej 1 ved HerstedøstervejFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil
19 11GlostrupFuh, 66-årig gående kvinde påkørt af bil
19 11GlostrupIld i taxa under kørsel, + Bv
23 11Glostrup, legeplads ved gasværk12-årig pige faldt ned fra gynge
23 11JyllingevejFuh, skolevogn mod skolevogn, 4 kvæstet
24 11Glostrup, Gamle LandevejFuh, bil mod lygtepæl, 1 lettere kvæstet
26 11Glostrup, Park Allé – Sdr. RingvejFuh, varebil ud foran lastbil, 1 kvæstet
27 11Nordre Ringvej – (ved Islevbrovej)Fuh, mc ud foran bil, 1 kvæstet
29 11Glostrup, Hovedvej 1 - EmilsvejFuh, varebil mod varebil, 3 kvæstet
29 11Avedøre, Stavnsbjergvej 20, Skelgrd.2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
29 11Glostrup, Hovedvej 1Fuh, bil ud foran knallert, 1 kvæstet
30 11Gammel Køge Landevej ved nr. 581Fuh, bil mod bil og holdende bil, 1 kvæstet
01 12Glostrup, Hovedvej 1Fuh, mand gik ud foran bil
03 12Glostrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod el-mast i glat føre, 1 kvæstet
04 12Glostrup, Ndr. Ringvej ved sygehusFuh, kvinde påkørt i fodgængerfelt
05 12Nordre Ringvej – (ved Islevbrovej)Fuh, cyklende mand mod bil, 1 kvæstet
10 12Søndre Ringvej – Hovedvej 2Fuh, mc mod autoværn, 1 kvæstet
12 12Glostrup, KindebjergvejArb, mand faldt ned i dyb udgravning
14 12Vallensbæk, VallensbækvejArb, udgraving faldt sammen over mand
15 12Hovedvej 1 ved RødevejrmølleFuh, mindst 8 biler i sammenstød, ips
17 12GlostrupZR ass ved uddeling af 350 juledekorationer
20 12Glostrup, ”Ringvejskrydset”Fuh, mc mod bil, 1 kvæstet
20 12Glostrup, Hovedvej 1 ved SportsvejFuh, nedbremset bil påkørt af bil, 1 kvæstet
21 12Glostrup, Sdr. Ringvej ved nr. 39Fuh, 7-årig pige løb ud foran bil
22 12Glostrup, Hovedvej 1Fuh, mand gik ud foran bil
24 12Glostrup, Ejby Mosevej 55Tagbrand hos ”Teknisk Træindustri” + BvTilbage