Hjørring


Stationshistorie:
Hjørring
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 157
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Hjørring

  Aalborgvej 2.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Svinget 7
Henvendelsessted
1932:
Peter Simonsen
487Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 1951:
Peter Simonsen
Tilkaldt via ZR
Odinsvej 2
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR overtaget 1. marts 1955, lyst 15.6.1955, naboparcel overtaget af ZR 12.7.1961 tinglyst 21.7.1961, begge ejendomme solgt pr. 1.9.1961
1951 - 30.3.1955:
Ahlman Fuglsang
1.4.1955 - 4.8.1955:
Kaj Friis Nielsen
5.8.1955 - 30.9.1956:
Ahlman Fuglsang
1.8.1956 - 30.9.1958:
Frederik Wiliam Lauritsen
1.10.1958 - 30.8.1961:
Cæsar Fælled
1538B


1538


A. Winther Andersen i a Meta med ZR, der senere gradvist overtages af Jørgen Pedersen. Hvornår Jørgen Pedersen overtager hele forretningen vides ikke.Overskudsandel til Cæsar Fælled
Bispensgade 108
Redningsstation
1.9.1961 - 31.12.1962:
Cæsar Fælled
Historie:
Opført som henvendelsessted første gang i ZR's telefontavle og KRAKs vejviser 1933, og må således være oprettet 1932. Telefonnummeret udgår efter 1933 af telefontavlerne og erstattes af angivelsen "Henvendelsessted", således at udrykning kun er sket via rekvisition fra ZR. Hjørring var angivet som henvendelsessted til ca. 1951, hvor der blev etableret rigtig station, men formentlig var ordningen da reelt ophørt længe forinden.
Stationen optræder i telefonbogen første gang i 1952, men ikke på vognlisten pr. 1. januar 1951, så oprettelsestidspunktet er formentlig i løbet af 1951. Stationen blev etableret hos kørelærer Ahlman Fuglsang, der også havde benzintank, som han havde forpagtet af BP siden 3. juli 1953. 1. marts 1955 udstykkede Fuglsang en del af ejendommen og solgte til ZR, og Kaj Friis Nielsen blev udnævnt til stationsleder pr. 1. april. Familien Fuglsang bistod dog fortsat med udrykninger og telefonpasning. Kaj Friis Nielsen mistede i begyndelsen af august 1956 sit kørekort, og måtte derfor fratræde som leder, og det er sandsynligt, at Ahlman Fuglsang i perioden herefter rent faktisk har fungeret som stationsleder, for Frederik Wilhelm Lauritsen blev først udnævnt som ny stationsleder året efter. Kaj Friis Nielsen blev dog i Hjørring til 14. januar 1956. Selvom Fuglsang havde solgt ejendommen til ZR, beholdt han efter papirerne at skønne rettighederne til BP-tanken, som han herefter overdrog i forpagtning til ZR. Formentlig i 1959 overtog ZR BP-tanken, og i sommeren 1961 købte ZR yderligere jord til, for så igen med overtagelse 1. september 1961 at sælge hele ejendommen til Renault-forhandler Knud Sørensen, uden at have et nyt sted at være. ZR måtte herefter midlertidigt flytte sin station til Bispensgade 108, mens man forhandlede med kommunen om jordkøb på hjørnet af Sæbyvej og Søndre Ringvej. I følge avisudklip 3. august 1961 var det planen at opføre en ny station, der også skulle fungere som centralværksted for en række nordjyske stationer, men planerne må være blevet indhentet af forhandlingerne om sammenlægningen. Kontrakten mellem ZR og Cæsar Fælled foreligger i museets arkiv. Stationslederen fik fri bolig, 50% af egen tegning, 25% af nettoindtægten fra servicestationen + kr. 220,00 om ugen for sammen med sin kone at være til rådighed døgnet rundt. Af mandskab fik han en redder og en reservemand, og det blev stillet ham i udsigt, at både mandskab, materiel og løn ville blive øget, når driftsresultatet berettigede til det. Ved sammenlægningen hed det i papirerne: Stationsleder Cæsar Fælled bør så vidt muligt ansættes eller forflyttes. Det kan bemærkes, at Hjørrings borgmester går stærkt ind for Cæsar Fælled. Vi var enige om en forhandling med stationsleder Poul Gullach. (Falck). Akkvisitionen henhørte under O. Gyland og om ham hedder Falcks smæderapport fra 1957, som også er omtalt under andre stationer: Stationens akkvisitør er et kapitel for sig. Han tegner i hele Vendsyssel, men han har også andre kommissioner. Han sælger f.eks. ost, honning og frugt, og da han er gartner af profession, har han altid skovl, rive, spade og beskæringssaxe med, så han kan tage det arbejde, der byder sig. Han sprøjter også frugttræer. Han kører i en varevogn, der intet har med ZR at gøre.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Cæsar Fælled fortsatte i Falck-Zonen i Aalborg med beskæftigelse som dykker og som leder af Entreprenørafdelingen til ca. 1966.

Assistancestatistik:
År19571958196019611962
Antal6161435142314001724

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954469Bugservg. Volvo 1952721Varevg. Ford Thames 1961830
Ford Thames Trader 1961798Pumpe D.K.W. 1940329
Dyreambulance, hænger 757
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Vendsyssel Historiske Museum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

HJØRRING
11 01 1943Hjørring sygehusØvelse afholdt med ambulance
HJØRRING
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
27 12 1951GølstrupDyreredning
06 06 1952LøkkenIld i lastbil fra Hjørring, + Falck Løkken
08 10Frederikshavn, GærumvejIld i lastbil fra Hjørring, + Bv
27 07 1953AndelssvineslagterietArb, kvinde faldt om, sygdom
21 07 1954Sønderlev, Nørlev StrandvejFuh, mc mod traktor, 1 person kvæstet
06 10Pakhus ved togstationenArb, mand fik jernstang i hovedet
07 10Hovedvej 11 ved RavnshøjFuh, Hjørring-bil forulykkede
30 01 1955Åbyen - HorneFuh, bil i grøften, 3-årig dreng kvæstet
19 09Ålborgvej ved BP-tankenMand skambidt af rasende hund
20 10Måstrup, VestergårdeDyreredning
16 12Hjørring - SæbyZR-amb efter sneplove opgav kørsel til Sæby
15 02 1956Ved Gl. StadegårdFuh, bil i grøften
05 01 1957Sindal – SønderskovFuh, bil væltede I grøften, ips
25 01Nordsøen skibet Olav AsbjørnArb, mand forbrændt, indbragt til Hirtshals
14 11Hovedvej 11 ved EnggårdenFuh, bil mod hestevogn, 1 kvæstet
06 01 1958Løkkensvej ved BakholmFuh, bil væltede om på siden
20 01Ved HøgstedFuh, bil i grøften, ips
23 01Hovedvej 14 ved KrustrupFuh, varebil væltede rundt i glat føre
26 01Horne ved mejerietFuh, Gulf-tankbil kørte delvist i grøften
26 01Gølstrup ved baneoverskæringenFuh, bil skred i grøften på Løkkensvej
30 01Øster BrønderupArb, mand faldt ned fra gangbro i lade
13 03Skolevej – KirkegårdsvejFuh, bil mod lastbil, ips
13 03Odinsvej ved ZRFuh, bil mod traktor, ips
28 07Sverigesvej – TørholmsvejFuh, bil mod lillebil, ips
28 07ÅlborgvejFuh, scooter mod vendende bil, 1 kvæstet
22 08Ålborgvej ud for ZRFuh, cyklist ud foran scooter
14 09Hovedvej 11 ved FjeldstedFuh, varebil mod 2 køer på vejen
23 09Hjørring AndelsmejeriZR ass. ved opsætning af smørpakkemaskine
09 10ZR HjørringIld i motor på havareret fiskelastbil
18 10Ud for ZRFuh, ældre kvinde påkørt af bil, omkom, #
21 10VejbyDyreredning, vild kvie faldt i bæk
17 11Vollerupvej nær VråFuh, bil mod lastbil
17 11Sdr. HarritslevFuh, bil i grøften
20 11Hjørring, jernbane ved EriksmindeKvie påkørt af toget mod Hirtshals
27 11Hjørring – LøkkenAss. til havareret ZR-Brønderslev-kranbil
06 12ÅlborgvejFuh, varebil mod holdende lastbil
22 12Teklaborgvej ved TeklaborgFuh, mælkelastbil ud over skrænt
22 05 1959Sæbyvej – FuglsigvejFuh, lastbil i grøften, ips
07 11Hjørring – HirtshalsDefekt bil slæbt til Hjørring Politistation
17 01 1960Bindslev, VesterbroFuh, varebil mod holdende fragtbil
12 02Bispensgade ved IndelukketFuh, ZR-kranbil skred ind i 2 biler
04 04Vrå – BørglumFuh, bil mod ZR-Hjørring-kranbil, ips
08 09Ålborgvej – ArsenalvejFuh, bil mod bil, ips
05 10Hovedvej 14 ved TornbyFuh, blokvogn væltede
12 11Hjørring, kirkegårdskapelletÆldre mand fik ildebefindende
06 12TårsFuh, ZR-Sæby-amb mod parkeret bil
21 08 1961Skagerrak ved LøkkenTysk lystbåd strandede, Se under ZR Løkken
03 10Stranden ved Rubjerg KnudeFastkørt minørlastbil, + ZR Brønderslev, + ZR Løkken + ZR Ålborg
24 10Ugilt – Frederikshavn havnTransport af 20 T nybygget kutter, +ZR Ålborg
23 05 1962Hirtshals HavnZR modtog svenske teknikere fra S-skib
15 07Ved BjergbyMc med motorstop kørt til Hjørring
08 11Øster Brønderup – Hjørring SygehusPatient fra ZR-fly kørt til Hjørring Sygehus


Tilbage