Frederikssund


Stationshistorie:
Frederikssund
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 139 - 140

TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Frederikssund

Olaf Larsen foran vognparken. Billedet må være taget kort før sammenslutningen.

Humbler Snipe 1936 opbygget som ambulance efter besættelsen og taget i brug maj 1946.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Havnegade 16
Brandstation (ZBV)
1.10.1927 - 25.10.1935:
Olaf Larsen
Formentlig 261
(Udeladt)
Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Bruhnsvej 2
Brandstation (ZBV)
26.10.1935 - 30.4.1944:
Olaf Larsen
1.5.1944 - 31.12.1947:
Knud Peter Frederiksen
1.1.1948 - 31.3.1948:
Olaf Larsen
Fra 15.7.1944 ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Havnegade 16
Kranvognsstation
15.10.1930 - 25.10.1935:
Olaf Larsen
261Olaf Larsen, stationsejer
Bruhnsvej 2
Kranvognsstation
26.10.1935 - 30.4.1944:
Olaf Larsen
Formentlig senest i 1943 overtager ZR stationen
1.5.1944 - ca. 2.5.1946:
Knud Peter Frederiksen
Bruhnsvej 2
Redningsstation
Ca. 3.5.1946 - 31.12.1947:
Knud Peter Frederiksen
1.1.1948 - 30.4.1954:
Olaf Larsen
Formentlig på dette tidspunkt bliver Olaf Larsen stationsejer igen
1.5.1954 - 31.12.1962:
Olaf Larsen
ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kirkegade 18
Kranvognsstation
Primo 1930'erne
P.E. Schou
Tilkaldt via Olaf LarsenVides ikke

Historie:
På linie med Helsinge og Uggerløse etablerede Nord- og Nordvestsjællandske Zone-Brand-Vagter sig i Frederikssund 1. oktober 1927. Til leder valgtes byens store vognmand Olaf Larsen, og han bestred posten helt til ZR blev sammenlagt med Falck, og han var dermed den Zone-leder, der havde den højste anciennitet som sådan i ZR. 15. oktober 1930 meddeler avisen, at stationen er udvidet med kranvogn og redningsmateriel som station for ZR, mens der er indgået aftale med Frederikssund Sygehus om ambulancekørsel for ZR's abonnenter. Formentlig afstod Olaf Larsen på et tidspunkt kranvognen, idet det af Sigurd Jørgensens stationsrapport fra 1932 fremgår, at den stod hos Frederikssund Automobilforretning. I et følgebrev til Wiboltt skriver Sigurd Jørgensen, at Frederikssund Automobilforretning har en to-personers Ford i korpsets farver og med ZR-mærke som benyttes af mekanikerne til almindelig kørsel. Vi ved desværre ikke mere om dette arrangement, men ordningen må være ophørt senest i forbindelse med, at Olaf Larsen i 1935 byggede station på Bruhnsvej. Der findes i øvrigt også billede af en egentlig brandredningsvogn fra denne periode. Også om ejerforholdene er der lidt usikkerhed. Brandstationen var formentlig i hele perioden ejet og drevet af ZR. Fra 1938 findes to rapporter der viser, at Olaf Larsen sendte faktura til ZR for bistand til autoabonnenter, der havde fået assistance i hans område, men som ikke var tegnet i hans distrikt, hvilket må betyde, at kranvognen var hans. Imidlertid optræder stationen i ZR's regnskaber 1943, 1944 og 1946 som station, således at den i denne periode må have været drevet af ZR. I en periode må Olaf Larsen være blevet træt af at skulle have med ZR at gøre, for Knud Peter Frederiksen fra ZR Nakskov blev antaget som leder. Han rejste 1. januar 1948 til New Zeeland og blev brandmand, og vi gætter, at Olaf Larsen herefter igen overtog ejerskabet til stationen, der i mellemtiden var udvidet med ambulance, for i 1954 foreligger opgørelser der viser, at ZR købte materiellet af Olaf Larsen og ansatte ham som leder. Både da Knud Peter Frederiksen tiltrådte i 1944, og da Olaf Larsen solgte til ZR i 1954, opstod der i Frederikssund rygter om, at Olaf Larsen var stoppet med ZR, og begge gange måtte han indrykke annoncer i dagspressen der oplyste, at han fremdeles var korpsets leder. Med Frederikssund kommune havde stationen i mange år et meget tæt samarbejde. Allerede i 1931 aftales det, at brandvæsenets materiel skal opbevares på Zone-stationen, som også skal forestå udrykningen til brandstedet, en aftale der bortset fra nogle uoverensstemmelser omkring 1946 løb frem til 1948, hvor ZR afstod brandvæsenet til Frederikssund kommunale brandvæsen. For sit arbejde som reel leder af brandvæsenet i Frederikssund i mange år modtog Olaf Larsen gennem tiden mange anerkendelser. Allerede inden sammenslutningen havde Olaf Larsen meddelt, at han ønskede at stoppe, men der opstod lidt uenighed mellem ZR og Olaf Larsen om afviklingen, og i et brev 19. november 1962 skrev Wiboltt bl.a.: Vi har ofte talt om Deres og Deres kones store indsats, men når vi nu nævner den igen, synes vi også at vi må have lov til at nævne, at vi håber også at Deres arbejde med Zonen har haft betydning for Dem ved opbygningen af Deres egen forretning, og at vi ved lejligheder har søgt at glæde Dem ved på jubilæumsdage etc. at hylde Dem og takke Dem med anerkendelse - også i form af gaver med inskriptioner, adresser etc. og vi håber at dette har haft betydning og også fremover vil vække gode minder. Kære Olaf Larsen, prøv nu at give Dem tid til stille at tænke over alle de gode sider og lad glæden og lykken få plads, så vi fortsat kan finde hinanden i det arbejde for redningssagen, der blev en hobby og en del af vort liv, - og lad os så tage en samtale, så vi kan få rettet eventuelle misforståelser og med fortsat glæde se den gerning blomstre, som De har gjort så stor en indsats for.

Efter sammenlægningen:
Falck havde kun kranvogn i Frederikssund, som i en kort periode blev stationeret på Bruhnsvej, indtil stationen kunne flyttes til Færgevej 68. Olaf Larsen blev pensioneret, og ny stationsleder blev Lars Willemoes Klarskov Kristensen fra ZR Køge, som var leder til sin pensionering 31. december 1977.

Effekter på museet fra stationen:
Regnskaber 1927-1930.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal8841042213119672172

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954505Ford F 700 1958 630
Bedford 1960780
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Frederikssund

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte udrykninger foretaget af ZBV / ZR Frederikssund 1927 - 1949
Anført dato er hændelsesdatoen og ikke datoen, hændelsen blev avisomtalt
ZBV = Falcks Zone-Brandvagt, ZR = Zone-Redningskorpset, BV = Brandvæsen
ZBV / ZR Stationer: Frs = Frederikssund, Hal = Halsnæs, Hel = Helsinge, Hil = Hillerød, Lil = Lillerød
Fuh = Færdselsuheld, mc = motorcykel / motorcyklist, # = dræbt/død
DATOINDSATSSTEDDIVERSE OPLYSNINGER
29 10 1927Auderød, HørsholmEgemosegård nedbrændt, ZBV Frs + Hel mødte
15 12 SigerslevøsterUdhus nedbrændt
18 01 1928EskildsøHus brandhærget
28 01Svanholm GodsMaterielhus udbrændt
18 03JægersprisSkovbrand i Færgelunden, Hel kaldt til assistance
11 04VinderødGårdbrand, ZBV Frs + Hel + Hal mødte
26 05DalbyGårdbrand (1. ildløs i 33 år, dengang brændte hele byen)
02 06FrederiksværkPrøvealarm til Krudtværket, Frs + Hel + Hal mødte
15 06FrederiksværkPrøvealarm til Anker Heegårds Fabrikker, Frs + Hel mødte
12 09Dalby HuseIld i sofa
22 09ØlstykkePrøvealarmering
10 12Venslev MarkGårdbrand
15 12KrogstrupHus nedbrændt
29 03 1929SønderbyBeboelseshus nedbrændt
22 07 Slagslunde SkovGårdbrand
03 10Hundested på havnenStorbrand, Hel + Hal + Frs + Frederiksværk BV mødte
11 07 1930FrederiksværkPrøvealarm til Krudtværket sammen med Hel
15 09 SkævingeHvedesegård brandhærget Frs + Hil
24 01 1931Kyndby MarkGården Lille Jungedal nedbrændt
11 03StrøGården Dyrelund nedbrændt
30 05FrederiksværkPrøvealarm til Anker Heegårds Fabrikker, Frs + Hel + Tor
14 06SkibbyManderup Søgård nedbrændt
15 10StenlilleHesselholms udlænger nedbrændt
17 11Uggeløse/LyngeGladgården nedbrændt
01 12Lynge OverdrevDigteren Kai Hoffmann og forfatteren Harald Herdals hjem nedbrændt, ZR Frs + Lil mødte
03 12Lynge MølleMøllen nedbrændt, ZR Frs + Hel + Hil mødte
16 04 1932Slangerup, EdelgaveIld i mødding
30 06FrederikssundStorbrand, ZR Frs + flere byers brandvæsen gav møde
12 07Slangerup, RavnsbjergGården Peterslund nedbrændt
13 07Borup, HellegårdStuehuset nedbrændt
17 07Hillerød, TrollesmindeStorbrand, Frs + Hel + mange andre BV gav møde
29 08Ølsted, ØrgårdGården nedbrændt, ZR Frs + Hel mødte
28 01 1933BastrupLangelandsgård brandhærget
14 02Vej ved VeksøIld i lastbil med petroleumsdunke
23 02SkibbyVilla Brinken nedbrændt
31 03Over DråbyStakkebrand ved Druedal, flere huse i fare
12 06 Østby Mark3 huse nedbrændt
26 06SkævingeDyremosegård, ZR Frs + Hil + Falck Hillerød mødte
22 08KrogstrupStenagergård nedbrændt
09 01 1934Halsnæs, TømmerupEnghavegårds udlænger nedbrændt, Hel+Hal+Frs mødte
08 02 NordsjællandVoldsom storm, ZR Frs havde mange assistancer
18 02VeksøIld i trikotagehandel
22 05JørlundeBrogård nedbrændt
23 05VeksøMaglehøjgårds udlænger nedbrændt
12 07VassingerødGård nedbrændt, ZR Frs + Hil mødte
23 07Hundested, NørregadeKælderbrand under Telefoncentralen, Hel+Hal+Frs mødte
04 02 1935SkuldelevHus nedbrændt
21 05FrederiksværkPrøvealarm til Anker Heegårds Fabrikker, Frs+Hel+Hal
28 05SkuldelevMotorcykel eksploderet og brændt
09-10 06Ved FrederikssundTravl Pinse, mange køretøjshavarier + dyreredninger
27 06Stenløse, Kildeholm4-længet gård nedbrændt, Frs+Hil+Falck Hillerød mødte
13 08Dalby KroRejsestalden og et udhus nedbrændt, Frs+Hil mødte
25 10-ZR flytter til ny station på Bruhnsvej 2, Frederikssund
10 12Krabbesholm GodsLade og kostald nedbrændt, Frs + flere BV mødte
18 12NordsjællandSnestorm, mange assistancer til motorkøretøjer
30 01 1936Slangerupgård3-udlænger nedbrændt, Frs + Hil mødte
02 02FrederikssundFuh i Bonderup, ZR slæbte en bil væk
03 02FrederikssundJernstøberiets tag
16 02Ved FrederikssundSnestorm, på 2 døgn: 33 assistancer til køretøjer
20 02HornsherredStadig snestorm, kranvognsfolkene må grave sig frem
30 03Slangerup, LindholmStrenghøjgård nedbrændt, 75 dyr omkom, Frs
06 05SigerslevøsterHansegård, ild i rørstak tæt ved bygninger
29 05Hundested, hotel Ild i Strandborgs garagebygning, Hel + Hal + Frs
03 06BorupHønseri nedbrændt, 1000 kyllinger omkom, Frs+Hil mødte
16 06FrederikssundFuh, lastbil væltet ind i have, ZR slæbte bilen væk
21 06FrederikssundFuh, mc med 2 personer væltede, ZR slæbte mc'en væk
22 06FerslevIldløs i tømrerværksted
17 02 1937SønderbyStuehus nedbrændt
12 03Vejleby, AllingbjergHønsehus nedbrændt, 400 høns omkom
26 04FrederikssundIld i olietank
26 04KrogstrupIld i bil
23 05 Tømmerup, HalsnæsHest reddet op fra mose, ( Hel var optaget)
24 05ØlstykkeFrs kaldt til stjålen bil af brugstyven, der dog forsvandt
28 05NordsjællandStorm over... mange stormskader på stråtækkede tage
02 06ØlstykkeSøgård nedbrændt
09 06Frederikssund38 mm regn på ½ time = mange pumpeopgaver
17 06Frederikssund HavnIld i motorrum på norsk skonnert, Anna af Nordvik
17 06GundsømagleHest reddet op fra grøft
17 06SundbylilleHest reddet op fra grøft
17 06SlagslundeHest reddet op fra grøft
22 06FrederikssundKo reddet op fra mødding
24 06Roskilde Fjord3 druknede ved Selsø Møllekrog, Frs tilkaldt, # # #
04 07FrederikssundFuh ved Engbæk
07 07StrølilleHest reddet op fra grøft
07 07Jyllinge NordmarkHest reddet op fra grøft
10 07OppesundbyFuh, Frs slæbte bil væk
02 08FrederikssundSlagteriets direktørbolig, glemt strygejern = mindre ildløs
03 08FrederiksværkØvelse på Krudtværket, Hel+Hil+Frs+Frv BV+Falck Hil
09 08Hørup, LindebjergLynbrand
14 08Frederikssund "Broen"Fuh, 2 mc'er stødt sammen, Frs slæbte køretøjerne væk
26 09SlangerupTo 200-årige ejendomme brændt ved Kirketorvet
01 10FrederikssundIld i Margarinefabrikkens kedelrum
02 10FrederikssundFuh på Færgevej, Frs slæbte en mc væk
20 10Jægerspris SlotBrandøvelse
20 10GundsømagleKvie reddet op fra grøft
11 01 1938StenløseFuh, bil væltet om på taget, ZR slæbte bilen væk
05 02LyngerupFuh, bil mod bil, ZR slæbte den ene bil på værksted
19 03FrederikssundSkallefabrikken nedbrændt, Frs+Hil+ZR Hovedstationen
06 05Skævinge, MøllegårdHønsehus nedbrændt, FRs + Hil mødte
09 06FrederikssundIslebjerggård nedbrændt, påsat
09 08Vellerup"hus" af halmballer brændt, drengs leg med ild
24 09ØlstedIld i lastbil i garage
01 10FrederikssundIld i kul hos "Kulimporten"
01 10FrederikssundIld i hønsehus på Bruhnsvej
04 10Veksø - StenløseFuh, bil mod bil, ZR slæbte køretøjerne væk
14 10Svanholm GodsIld i større staldbygning, Frs+Hel+Hil+ZR Hovedstationen + ZR Køge og Roskilde+ Københavns BV mødte
30 10ØlstykkeFuh, bil mod lastbil, 1 omkom, ZR slæbte bilen væk
07 11Svestrup4-længet gård nedbrændt, børns leg med ild
22 11Borup, ØllingegårdLade nedbrændt, Frs + Hil mødte
27 11ØlstykkeFuh, bil mod træ, ZR slæbte bilen væk
22 12i / ved FrederikssundSnestorm med mange assistancer til køretøjer, Frs
24 12FrederikssundFuh, lastbil mod træ, Frs slæbte bilen værk
27 12JørlundeFuh, hestevogn fastkørt i snedrive, Frs reddede hesten
17 01 1939BiltrisPeterlundsgård nedbrændt
13 04Horns HerredNaturbrand ved Storegården, 5 tdr. brændt
15 04HammersholtIldløs på Teglværket, Hil + Frs mødte
04 05OnsvedMaglehøjgård nedbrændt
22 05Slangerup OverdrevEjendom nedbrændt
30 06Oppe SundbyMand begravet i grusgrav, omkom, #
02 07Slangerup ØEjendommen Storvang nedbrændt
04 07Slangerup ÅsIld i skur, børns leg med ild
18 07Sønderby MølleMøllen nedbrændt
20 07ØlstykkeUnder rensning af bilmotor antændtes noget benzin
30 07i / ved Frederikssund Ca. 20 udrykninger til køretøjshavarister i week-enden
11 08Brederød, EbbedalLynnedslag, ilden næsten kvalt af kraftig regn, Frs + Hel
17 08FrederikssundBrand- og samariterøvelse hvor Frs deltog
22 08Uggeløse SkovSkovbrand, 500 m2 tørvejord brændt, Frs + Hil mødte
03 09Venslev4-længet gård nedbrændt
27 09ØlstykkeHus nedbrændt
03 12ØlstykkeFuh, mc mod jernbanebom, Frs slæbte mc'en væk
22 12SkuldelevTræ væltet ned over el-ledninger, Frs fjernede træet
26 12i / ved FrederikssundGlatte veje, mange assistancer til køretøjer, Frs
02 01 1940i / ved FrederikssundFortsat glatte veje med mange køretøjsassistancer, Frs
02 02Gerlev, Druedal3 udlænger nedbrændt
12 02FrederikssundFuh, Bil mod træ, 1 omkom, Frs slæbte bilen væk, #
21 03FrederikssundFuh, bil mod træ, Frs slæbte bilen væk
17 04 Græse, MøllegårdUdlænger nedbrændt
16 06Rågelege2 sommerhuse nedbrændt + natur, Hel+Hil+Frs+HS mødte
25 06StrølilleGård nedbrændt efter lynnedslag
25 06Skoven, KulhuseEjendom delvist nedbrændt, lynnedslag
25 06Ferslev MarkEjendom nedbrændt, lynnedslag
20 07Slangerup MejeriBagbygning brændt, Frs + Hil
09 09LyngeStakkebrand ved Storkedalsminde, Frs + Hil mødte
30 09GershøjStakkebrand
26 10FrederikssundIld i beboelsesvogn på Gasværksvej
15 11SlangerupIldløs på Kaffesurrogatfabrikken , Frs + Hil mødte
20 02 1941Skævinge, ÅgårdIld i gulvbrædder
08 04FrederikssundJernbanegade, værksted nedbrændt
15 04FerslevSvinestald (uden svin) nedbrændt
29 04Roskilde FjordUndsluppen ko fanget svømmende i fjorden
28 05 Hundested MotorfabrikFabrikken en del brandhærget, Hel + Hal + Frs mødte
07 06JægersprisNaturbrand, 500 m2 afsvedet/brændt
07 06FrederikssundHest reddet op fra vandhul
07 06SnostrupFuh, hestekøretøj skredet ud i mose
19 06FrederikssundPræstegården, ild i loft, mindre skader
30 07BastrupSvinehus nedbrændt, lynnedslag, Frs + Hil mødte
30 07FrederikssundLyn flækker skorsten, ZR afdækkede skorstensresterne
21 10SlangerupStorm rev 300 tagsten af Brugsforeningens tag
21 10LanderslevHest trukket op fra brønd, død
29 10LyngeEnhøjsminde nedbrændt, Frs + Hil mødte
10 11FrederikssundTværstræde, ild i træspåner
13 11NordsjællandStorm, Frs havde mange udrykninger til stormskader
07 12Issefjord ved KyndbySøgning med dræg, 1 person fundet druknet
24 12HørupSkorstensild
25 12Skuldelev MarkHus nedbrændt
07 02 1942FrederikssundIld i fragtmandslastbil
04 03SlangerupKaffesurrogatfabrikken Scandia brandhærget
08 03LyngeUdhuse nedbrændt
22 04HundestedStorbrand i tømmerhandel, Hel+Frs+Hal+ Frederiksværk BV, der ikke kom frem grundet kørselsuheld
09 05Skibby, HanghøjgårdUdlængerne nedbrændt, Frs + Hil
11 06GrimstrupIld i tækkerør op ad hus, Frs + Hil mødte
20 07SlangerupSprøjteøvelse
09 08Ølstykke MoseMindre naturbrand efter børns leg med ild
24 08Oppe SundbyMarkbrand ved Kongstedgård
02 09Kulhuse, BaunehøjStørre ejendom nedbrændt, lynnedslag
13 09Dalby / OnsvedStakkebrand
12 10FrederikssundMariendal Mølles silo brandhærget
25 01 1943Jægerspris SlotSkorstensild
01 02 KyndbyværketKranbro væltet af voldsom hvirvelvind
01 02Skenkelsø MølleFare for løbsk kørsel med ildløs til følge
16 02i / ved FrederikssundMange stormskader de seneste døgn
03 06Skibby MejeriBrandhærget
06 06Nørre HerlevUdhus nedbrændt, barns leg med ild, Frs + Hil mødte
15 06SønderbyStakkebrand, børns leg med ild
19 07 Lille RørbækEjendom nedbrændt
19-20 07KyndbyværketIld i siloer, assistance: røgdykkerhold fra ZR København
31 07Farum, LillevangBeboelseshus nedbrændt, Frs + Hil mødte
07 08SigerslevøsterRågårds 3 udlænger nedbrændt efter lynnedslag
19 08Krabbesholm GodsTærskelade med 2800 tdr byg brændt, Frs+Hil+flere BV'er
17 09Store Marienlyst (?)Ild i avner tæt ved halmstakke
01 10Store HavelseSkorstensild
28 10FrederikssundIld i lastbil
30 10FrederikssundKalvø-Pavillonen + tørvelager brændt
11 11Roskilde Fjord2 kvier reddet i land i bulder mørke
20 11JægersprisStiftelsen, ild i gulv ved kakkelovn
15 12FrederikssundFuh, ambulance mod bus, Frs slæbte førstnævnte væk
30 12FærgevejMindre ildløs i lejlighed
01 01 1944Hornsherred, MaderupFuh, rutebil kørte i grøften
24 01Kyndby PræstegårdStormstød = taget over kostald næsten blæst af
03 03Skenkelsø HolmeLandejendom nedbrændt
22 03Græse, Lokelund4-længet gård nedbrændt
15 04Strø, StrøgårdStakkebrand tæt ved bygninger + Hil
19 04Skævinge HørskætteriMindre ildløs + Hil
04 05St. Rørbæk, Bakkegd.Storm = staldlængens tag blæste ned
04 05Ll. RørbækStorm = maskinhusets tag blæste ned
04 05Frederikssund-egnenStorm = yderligere 13 assistancer til stormskader
09 05 ØlstedKalksandstensfabrikkens fyrrum m.v. brændt, Frs+Hil mødt
01 06Frederikssund-egnenVarmt vejr = mange dyreredninger
08 06Svanholm MarkParcellistejendom nedbrændt efter lynnedslag
17 06Fr.ssund KulimportIldløs i briketoplaget
18 06Fr.ssund KulimportGenopblussen i briketoplaget
07 07HavnegadeIld i mejeriets staldbygning
11 07SønderbyDyreredning
01-02 08Tisvildeleje BadehotelBadehotellet svært brandhærget, Hel + Frs mødte
08 08KulhuseNaturbrand
23 08SlangerupIld i brændselsoplag i Kongensgade
26 08SøsumDyreredning
30 08Frs. - OppesundbyStørre ildløs på baneskråning og marker
02 09Asserbo2 sommerhuse nedbrændt, Hel + Frs mødte
03 09FrederikssundSkybrud = vand i flere kældre
23 09JægersprisIld i skolelokale i Stiftelsen
03 10MåløvFuh, punktering = lastbil kørte i grøften
14 10HavnegadeIld i skur med træoplag, gnister fra skorsten
21 10EngbækIld i Tatol-Udsalget
24 10HøjdevejIld i brændeskur
31 10HavnegadeKvinde faldt gennem butiksrude
31 10HavnegadeBrødvogn kørte i stykker
31 10HavnegadeDyreredning, ko styrtede i udgravning
13 11Færgevej 23Pensionist fundet dødi sengen #
16 11DommerkontoretMindre ildløs på kontoret
28 11GerlevIld i 1.sals lejlighed
08 12Slangerup OverdrevDyreredning
10 12Skævinge HørskætteriIld i silo + Hil
11 12FrederikssundFuh, fiskelastbil kørte i udgravning
03 01 1945SønderbySkorstensild
12 01Roskildevej 27Ild i klædeskab op ad skorstenen
15 01Slangerup, gårdBlind alarm = gården brændte ikke, men solen skinnede
30 01Fr.ssund BryggeriIld i bryggerkedlens isolationsmateriale
03 02Ølstykke StationsbyFuh, førerløs lastbil væltede i grøften
06 02Roskilde Fjord2 ålestangere på fjordisen eftersøgt, fundet i god behold
05 03 Lynge, KærhøjgårdGårdbrand, ejeren fundet død # + Hil
15 03MarbækIld i vaskerummet
15 03Slangerup MølleIld i møllen = realistisk brandøvelse
30 03SlangerupgårdLade nedbrændt + Hil
22 04Skibby Old4-længet gård nedbrændt, barns leg med ild
26 04Neder DråbyLejrgården nedbrændt
26 04DyrnæsgårdSkorstensild
30 04DalbySkorstensild
30 05Søsum, MøllehøjDyreredning
22 06Slangerup20-årig ung mand druknet i lille sø
23 06Roskilde FjordSkydepram kæntret, en 10 og 12 årig dreng druknet # #
24 06Skævinge, GadegårdIld i stråtaget + Hil + Falck Hillerød
21 07JægersprisFuh, lastbil kørte i fjorden
22 07Tørslev MarkGård nedbrændt efter lynnedslag
22 07SønderbySvinestald nedbrændt efter lynnedslag
11 09Borup, Lundegård2 stakke utærsket rug brændt, Frs + Hil mødte
03 11Neder DråbyIld i halmstak
06 11Rørbæk StrandLig af kvinde fundet i Roskilde Fjord #
10 11Skibby, ElmegårdenIld i divan, 8 mdr. pige omkom #
22 11JægersprisChristiansmindes udlænger nedbrændt, + Hil
09 12Onsved MarkIld i hønsehus, børns leg med ild
13 12VenslevSkorstensild på Troldemosegård
14 12SkævingeStakkebrand
16 12SønderbyIld i svinehus, børns leg med ild
28 12Svanholm GodsLade nedbrændt, ass. fra Hil + Platanvej
23 01 1946HornsherredSvinestald til gården "Amerika" i Nygårde nedbrændt
24 01ØlstykkeEjendom nedbrændt, lyn, 8-årig dreng omkom
30 01Frederikssund-egnenGlatte veje = flere biler i grøften
18 02VassingerødGartneriet "Banevang" brandhærget, Frs+Hil mødte
18 02SigerslevvesterStorm = hul i taget på Pilegården
18 02SkibbySkorstensild i stormvejr
19 02SeksgårdeSkostensild i stormvejr
22 02Jernstøberiet FiomaArb, mand beskadigede et øje
23 02Frederikssund-egnenSnestorm = mange assistancer til køretøjer
23 02RoskildevejBilbrand
06 03Lynge, KristinelystGård nedbrændt, Frs + Hil mødte
07 03Store RørbækParcellistejendom nedbrændt
10 04Slangerup, KirketorvetIld i Nordisk Gelatine Fabrik, Frs+Hil+ Falck Hillerød mødte
11 04Skævinge, KrogenPacellistejendom nedbrændt, Frs + Hil mødte
14 04ØlstykkeIld i skur, børns leg med ild
15 04Jørlunde, EgedalStakkebrand
25 04Sønderby, ØstskovenIld i lastbil
29 04FrederikssundStakkebrand ved Lundegård
03 05-Frs har modtaget sin første ambulance
12 05Svanholm MarkIld i 15 T halm
12 05Ved Krogstrup KirkeFuh, mc mod vejtræ, 1 hårdt kvæstet, 1 omkom #
13 05Skibby, HøjstedgårdUdlænger nedbrændt
21 05LanderslevGårdlænge udbrændt, børns leg med ild
26 05Roskilde FjordSkydepram kæntret ved Hyldeholm, ung mand druknede #
30 06Kregme ved kirkenFuh, bil kørte i grøften
05 07VeksøDyreredning
11 07Østby MarkSkorstensild
15 07OppesundbyVåningstedgård, udlænger, lynnedslag, Frs+Hil mødte
04 08Frs.sund, KalvøenMand faldt ned fra 15 m høj mast
09 08SigerslevvesterPilehøj, 4-længet gård nedbrændt
13 08ØlstykkeFuh, lastbil væltet ned ad høj skrænt
26 08GrimstrupIld i hus = Blind Alarm = afbrænding, + ZR Hil
08 09Ved FrederikssundRutebil fik motorskade, passagererne hjulpet videre
30 09SkibbyIld i lastbil læsset med hør
06 10Ved Havelse MølleFuh, soldat faldt af militærkøretøj under kørsel
07 10HavnegadeFastkørt personbil
11 10JørlundeFuh, ølbil med beruset fører kørt i grøften
13 10JernbanegadeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 10SkibbyLossepladsbrand
20 10SøsumJagt = mand ramt af hagl i øjet
21 10LyngerupIld i halm på Hornsherreds Andelsmejeri
06 11JægersprislejrenKontorbygning med kr. 46.000,- nedbrændt
17 11MarbækKakkelovn antændte en træskillevæg
30 11Ved FrederikssundFuh, bil mod vejtræ
07 12Græse, FjordkærGårdejer sank død om, #
15 12EngbækFuh, bil i grøften
15 12SønderbyFuh, bil i grøften
17 12Dalby KroSlagsmål = mand tilskadekommet
21 12SigerslevøsterSkorstensild
25 12GerlevFuh, bil skred i grøften i glat føre
28 12HørupHårkildegård nedbrændt, + ZR Hil
28 12FrederiksværkFuh, bil skred i grøften
03 01 1947Frederikssund-egnenGlat føre = mange kørselsassistancer
06 01 SperrestrupSkorstensild
09 01LanderslevStakkebrand
15 01Frederikssund-egnenSnestorm = mange kørselsassistancer
31 01Dalby, Villa SolhøjIldløs i soveværelse
05 02JernbanegadeIld i mødding
16 02Skuldelev KroSkorstensild
19 02Roskilde FjordNaturbrand på holmen: Kølholm (ZR gik over isen)
01 03Frederikssund-egnen8 assistancer til stormskader
01 03Lynge, StendyssegårdSkorstensild og loftsbrand
01 03KulhuseBarselspatient, ambulancen kørte fast i sneen
08 03Frederikssund-egnenSnevejr = mange kørselsassistancer
10 03SlangerupFuh, bil mod vejtræ
27 03Frederikssund-egnenTøbrud = mange oversvømmelser
07 04Havnegade 5Utæt skorsten = ild i etageadskillelse
17 04StrøHusmandssted nedbrændt, børns leg med ild
07 05VejlebyStakkebrand
15 05KrogstrupFuh, bil mod træ, 5 kvæstede
25 05SigerslevvesterFjeldhøj, afbrændte en høstak tæt ved bygninger
27 05Frederikssund-egnenMange assistancer til køretøjshavarier i pinsedagene
27 05Oppe SundbyFuh, cyklist ramt af granrafte på forbikørende bil
12 06JægersprisBilbrand ved Louiseholm
12 06Havnen, skallefabrikIld i 10 t briketter
13 06Frederikssund-egnen30 udrykninger til vanding af kartoffel- og jordbærmarker
22 06Oppe-SundbyØrumgårds udlænger nedbrændt
23 06Dalby, StorgårdenArb, fodermester livsfarligt kvæstet af uvan tyr
03 07Lindenborg KroHavareret bus slæbt til Frederikssund
04 07SigerslevvesterApholm, ejendommen nedbrændt, lynnedslag
04 07Skuldelev, Torp MarkUdlænger nedbrændt, lynnedslag
04 07Skuldelev, Torp MarkUdlænger nedbrændt andet steds, lynnedslag
04 07SkibbyMindre ildløs i hus efter lynnedslag
10 07VejlbyDyreredning
12 07MarbækGård nedbrændt
21 07KyndbyværketArb, mand styrtede 3 m ned fra stillads
04 08Frederikssund-egnenFlere assistancer til småskader og havarerede biler
05 08Havelse MølleFuh, bil mod vejtræ
17 08ØlstykkeFuh, men ZR blev fejlalarmeret til Ølsted
17 08RoskildevejFuh, mc mod mc
17 08KrogstrupFuh, mc mod bil
28 08Frederikssund-egnenTørke = vanding af afgrøder
31 08FærgelundenNaturbrand i skoven nær Egelundshus
03 09SkuldelevFuh, kørte galt med stjålet engelsk militærkøretøj
06 09BonderupArb, 2 karle begravet under væltet mur, Storhammergård
06 09SkuldelevUdlænger til gård nedbrændt, påsat
08 09RoskildevejFuh, ølvogn væltet med tomme flasker
19 09JægersprisFuh, 2-årig pige ramt af bil. Overført til Rigshospitalet
23 09JægersprisNaturbrand i det militære skydeterræn ZR+Bv+Cbu
29 09Nær ElverdamskroenLastbil brød sammen, slæbt til Frederikssund
11 10 DalbyFuh, bil mod træ
18 10SvestrupFuh, bil mod lastbil
26 10FrederikssundFuh, Jernbanegade, bil ind i butik
20 11FrederikssundMand faldet 3 m ned på Skibsværftet
01 12Svanholm GodsIldløs i hestestald ZR + Frederikssund Bv
03 01 1948GørløseStråtækket bygning nedbrændt, Frs + Hil mødte
09 01JægersprisIld i garage
09 01ØlstedSkorstensild
09 01StenlilleFuh, bil påkørte ZR-vogn
10 01SlangerupFuh ved Lindholmgård, lastbil kørte i grøften
10 01Slangerup - UggeløseFuh, bil mod bil
21 01FærgevejFuh, cyklist påkørt af bil
22 01Frederikssund-egnenGlatte veje, mange assistancer til småuheld
02 02Oppe SundbyFuh, bil mod vejtræ
15 02Lynge, TerkelskovSkorstensild
15 02Farum, HestetangSkorstensild
23 02JordhøjOptøning af vandrør = mindre ildlløs
23 02Veksø MaskinsnedkeriArb, fik læderet en hånd
23 02KyndbyværketArb, fik en arm i klemme
27 02JægersprisFuh, militærlastbil væltet, 7 soldater kvæstet
28 02Frederikssund-egnenGlat føre = 8 assistancer til biler i grøften
06 03Jægerspris5 T sten gravet op og flyttet til Slottet (5. Maj sten)
07 03Kocksvej - LundevejFuh, mc kørte mod husmur
23 03SperrestrupFuh, bil væltet med 3000 æg i kasser
24 03Jægerspris, NygårdeSkorstensild samt ild i taget
03 04Oppe SundbyFuh, bil mod vejtræ
13 04KrogstrupFuh, bil mod bil
03 06StenløseFuh, lastbil mod mælkevogn, 5000 tomme flasker knust
07 06UdlejreBlokvogn med 40 T tung last sank i blød rabat
19 06Kirkegade hos FordArb, trykluftsbeholder eksploderede, 1 person kvæstet
23 06Frederikssund-egnenTørkeramte afgrøder vandet
05 07FrederikssundGæst blev syg under sølvbryllupsfest
05 07FrederiksværkSkybrud = mange oversvømmede kældre
18 07Oppe SundbyFuh, bil mod vejtræ
19 07Frederikssund-egnenMange assistancer til motorhavarerede biler
19 07ØlstykkeFuh, bil mod bil, 6 personer kvæstet
23 07ØlstykkeFuh, bil mod norsk turistbus
28 07Store RørbækMand blev syg i sin bil
12 09Ved VossevangFuh, lastbil, ført af beruset, kørte mod vejtræ
18 09SundbylilleStormvejr = Taget blæste af Steensbjerggårds lade
18 09SkibbyStormvejr = stort træ væltede ned over bygning
18 09SvestrupStormvejr = tag blæste af ladebygning
19 09Oppe SundbyFuh, cykelrytter væltede
22 09Frederikssund-egnenStormvejr = mange assistancer
25 10Sillebro ÅForhøjet vandstand = vand i Frederikssund biograf
10 11Kregme ved SøgårdUdbrændt lastvognstog slæbt væk
10 11GræseFuh, vindstød kastede bil i grøften
10 11Oppe SundbyFuh, Roskildevej, bil mod træ, 3 kvæstet
15 11Store KarlebyFuh, bil mod bil
21 11SperrestrupFuh, Frederikssunds autosprøjte kørte fast i blød jord
06 12FrederiksværkvejFuh, mc væltet
18 12Frederikssund-egnenMeget tæt tåge = flere biler i grøften
08 01 1949KirkegadeFuh, lastbil mod lastbil
09 01MarbækvejFuh, bil mod bil
17 01Roskilde FjordFiskerfartøj sank ved broen ved Frederikssund
17 01Oppe SundbyArb, eksplosion på vejmaterialefabrik = 2 mand kvæstet
18 01Frederikssund-egnenGlat føre = fler biler skred i grøften
18 01KyndbyværketArb, mand fik bjælke i hovedet
22 01 Jørlunde, DildalgårdUdlænger nedbrændt, Frs + Falck Ørnegård m.f. mødte
01 02FrederikssundFuh, brødbil væltet, føreren bragt til sygehuset
01 03Frederikssund-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
06 03Oppe SundbyFuh, bil væltede i grøften på Roskildevej
07 03Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
23 03Jægerspris 2 soldater dræbt og 7 kvæstede i skydeterrænet, # #
04 04JernbanegadeFuh, bil påkørte hydrant
17 04JernbanegadeFuh, mc mod bil
08 05GræseDyreredning ved Holmegård
09 05Oppe SundbyFuh, Carlsberg-ølbil væltet = 6000 flasker øl knust
22 05GræseFuh, mc kørte i grøften
19 06FrederikssundMand ramt af hedeslag
09 07NygadeFuh, mc mod bagerbil
11 07SkuldelevFuh, cyklist med 1½-årig pige påkørt af bil
22 07Hundested, Kattegat36-årig mand druknet under badning fra "Trekanten"
24 07FrederiksborggadeFuh, mc mod bil i krydset med Kirkegade
24 07IssefjordenSvømmende mand i vanskeligheder
04 08Strølille, LysegårdStormstød væltede træ ned over bygninger
22 08Jordhøj, Hovedvej 6Fuh, bil mod bil
23 08SlangerupStor samaritterøvelse med ZR fra Frs.sund og København
29 08JernbanestationenArb, mand mistede et ben under 2 T tung sækkevogn
11 09SlangerupFuh, cykelrytter væltede
11 09ØlstykkeFuh, bil mod vejtræ
16 09KyndbyværketArb, flyttemand fik en hånd i klemme
21 09Ved Burre SøFuh, rallyløb = deltagerbil kørte i grøften
21 09Frederikssund-egnenSkybrud = flere vandskader
15 10SvestrupFuh, mc væltet, føreren bragt til sygehuset
20 10Havelse MølleFuh, 9-årig løb bag om bus
24 10Frederikssund-egnenStorm = mange stormskader
26 11Oppe SundbyFuh, mc påkørte jernbanebommene
27 11JordhøjArb, mistede venstre arm i tærskeværk
30 11Ved SvanholmFuh, mc mod vejtræ
02 12GerlevMurer blev syg under arbejdet
12 12FerslevFuh, rutebil kørte i grøften
12 12LyngerupFuh, brødbil kørte i grøften
25 12FrederikssundFuh ved Askelund, mc væltede, 2 personer kvæstet
06 01 1950Frederikssund-egnenGlat føre = flere biler i grøften
07 01Frederikssund-egnenFrostvejr = flere biler med startproblemer
09 01 Ølstykke - KøbenhavnKvinde fødte i ambulancen på vej til København
11 01Frederikssund-egnenGlat føre = flere biler i grøften
12 01FrederikssundDyreredning, udsluppen kvie faldt i vandhul
13 01HørupFuh, lastbil med grise kørt i grøften
14 01Frederikssund - København21 m lang skibsmast transporteret til København
16 01LanderslevTøvejr = undermineret staldbygningsmur
04 02FærgelundeGlat føre = 2 biler kørte i grøften
04 02Færgelunden, glat føreFuh, rutebil væltet med 23 passagerer, 5 kvæstet
11 02Gerlev ved EgelundsgårdFuh, bil i grøften
15 02GundsømagleArb, jord skred ned over mand i udgravning
22 02SlangerupFuh, 12-årig dreng påkørt af bil
27 02Frederikssund-egnenSnefald = 20 biler i grøften
22 04GræseFuh, mc mod bil
02 05 PlatanvejLynnedslag i hus, ZR + Bv
03 05 HellesøArb, mand klemt fast i gravemaskine
13 05Landerslev - GerlevFuh, bil mod vejtræ
18 05FærgevejFuh, bil væltede i sving
19 05Kyndby, havnenArb, 1 person omkom under losning af skib, #
23 05Havnegade og Østergade2 vilde køer skabte panik i Frederikssund
30 05Kyndby, KyndbyværketArb, mand fik hånden knust under rambuk
20 06Roskilde FjordEftersøgning af druknet person, #
21 06Store Havelse6-årig dreng fik kogende vand over benene
03 07Skibbyvej ved KrogstrupFuh, mc væltede
07 07Frederikssund SkibsværftArb, lærling faldt
11 07Frederikssund-egnenTørke = dyr går i moserne = mange dyreredninger
12 07DalbyKvinde faldt på trappe
12 07KulhuseFuh, mc væltede
11 08Ved FrederikssundFuh, bil mod bil ved Askelund
30 08Frederikssund HavnFuh, rangérmaskine ramte bakkende lastbil
21 09SønderbyFuh, lastbil gled ud over skrænt
25 09Knardrup, KalveholmArb, dreng fik flænset et ben i hørfræser
03 10Gerlev - LyngerupFuh, mc mod rutebil, mc-passager dræbt, #
09 10BruhnsvejFuh, cyklist mod cyklist
15 10SmørumFuh, mc væltede under motorløb
29 11Frederikssund HavnArb, mand fik bjælke i hovedet under losning
07 12ØlstykkeFuh, bil mod lastbil
08 12Rørbæk2 vilde kvier indfanget
11 12Kronprins Frederiks BroFuh, rutebil mod mælkebil
24 12Ved FrederikssundFuh, bil mod lastbil
08 01 1951Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
10 01Ølsted, FrederikssundsvejFuh, bil mod lastbil
19 01Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
29 01Frederikssund - LyngerupFuh, bil mod bil
15 02SkuldelevHuskælder fyldt med vand
28 03Ferslev, NakkedamsvejFuh, bus med passagerer kørte i grøften
28 03Frederikssund-egnenSnefald = flere kørselsuheld
21 04Kulhuse, HornsvedFuh, løbskkørsel med mælkevogn, 1 person kvæstet
24 04Store HavelseArb, montør faldt ned fra elmast
27 04ØlstykkeFuh, løbsk påhængsvogn mod træ og i grøften
18 05Kirkegade - Fr.borggadeFuh, mc mod bil
31 05Kyndby, KyndbyværketArb, mand klemt under væltet tipvogn
05 06SvestrupFuh, passager faldt af mc under kørsel
07 06Frederikssund-egnenMange kreaturer faldt i mosehuller i varmen
08 06Frederikssund, skallefabrikZR anbragte 15.000 liters olietank på fabrikken
15 06Kyndby, KyndbyværketArb, kortslutning = mand forbrændt i ansigtet
16 06Store HavelseEksplosion i hjemmelavet krudt = 2 drenge kvæstet
17 06FærgelundenMotorhavari i bil efter lynnedslag
17 06Frederikssund-egnenSkybrud = flere fastkørte biler
09 07ØstergadeMand faldt på gaden
10 07 Kyndby, KyndbyværketArb, 1 person omkom i kul-silo, #
11 07Frederikssund-egnenStærk regn = flere biler med startbesvær
14 07Nord for GerlevFuh, mc mod bil og lastbil, 2 kvæstede
23 07Ved Skovens KirkeFuh, 7-årig cyklende dreng kørte ud foran lastbil
29 07SlangerupIld i vejvæsnets vejtromle
26 08SlangerupZR deltog i katastrofeøvelse
09 10Ølstykke StationsbyFuh, 73-årig cyklist påkørt af bil
20 10Kyndby, KyndbyværketArb, mand begravet under kulbunke
30 10Kyndby, KyndbyværketArb, 2 personer faldt 15 m ned fra nybygning
18 11FrederikssundFuh, bil mod vejtræ på Frederiksværkvej
30 11KirkegadeFuh, lille dreng løb ud foran bil
01 12SkuldelevStormstød væltede lade og kostald
03 12Frederikssund-egnenStorm = mange stormskader
13 12Oppe SundbyFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af lastbil
11 01 1952LyngerupFuh, droske kørte i grøften, 1 person kvæstet
17 01Kronprins Frederiks BroFuh, militærbil skred ud i glat føre
18 01Frederikssund-egnenSnevejr = flere kørselsuheld
12 02HornsherredSnevanskeligheder = mange fastkørte køretøjer
21 02Jægerspris SlotSkorstensild, + Bv
25 02Ølstykke StationsbyFuh, mc mod lastbil
13 03FrederiksborgvejFuh, kvinde gik ud foran lastbil
24 03Frederikssund-egnenSnevejr = mange kørselsuheld
01 04FærgevejFuh, bil væltede rundt på taget i glat føre
09 04BruhnsvejFuh, cyklist væltede
12 04Lille Rørbæk, GyldenstrandArb, fastkørt traktor + dyreredning
27 04Frederikssund HavnHjemmeværnsøvelse = 1 person kvæstet
26 05Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt 6 m ned
02 06HoveArb, mand kom under væltet traktor på mark
03 06Fr.værksvek -Fr.borgvejArb, mand fik hånd i klemme i autolift
15 06Vikinge-Fest i Frs.sundFlere besvimelser i menneskemylderet
18 06Frederikssund HavnArb, mand fik lossebom over foden
21 06Ved Havelse MølleFuh, mc forulykkede
29 06Ølstykke StationsbyFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
29 06Ølstykke StationsbyRytter faldt af hesten ved Ørnebjerg
29 06Hornsherred, SkovenFuh, varebil kørte i grøften
30 06Østergade - JernbanegadeFuh, cirkusvogn brød sammen
04 07Slangerup, Kongensgade 63Fuh, herreløs bagerbil trillede i grøften
05 07SnostrupDyreredning
07 07SundbylilleArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
08 07JordhøjFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet, 1 dræbt, #
24 07Kyndby, KyndbyværketArb, mand mistede en arm i transportør
01 08VeksøDyreredning
01 08Oppe-SundbyFuh, bil mod træ
07 08Uggeløse SkovFastkørt lastbil
13 08FrederikssundIld i 1500 T briketter ved havnen
12 09Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt 11 m ned og omkom, #
17 09Lille Rørbæk, Stjernholm3-årig dreng dræbt under hestevogn på mark, #
23 09Ved Havelse MølleTransport af kran kørte fast i rabat
26 09Fr.ssund SkibsværftArb, mand ramte benet med økse
02 10Slangerup, KvinderupvejFuh, mand ramt af løbsk bilhjul
16 10JernbanegadeFuh, påkørt kat blev aflivet
01 11Frederikssund SkibsværftArb, tømrer kvæstede en hånd
01 11Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt ned fra stillads
01 11Veksø, FrederikssundsvejFuh, cyklist påkørt af flugtbilist
09 11SvestrupFuh, bil mod lastbil
13 11JernbanegadeFuh, cyklist påkørt af bil
30 12EngbækFuh, bil påkørte holdende lastbil
30 12KyndbyFuh, bil ud over skrænt, 5 kvæstede
04 01 1953Frederikssund-egnenSnefald = flere kørselsuheld
05 01 Ved SkibbyFrs.sund Bv's motorsprøjte kørte i grøften
10 01KvinderupFuh, mælkebil kørte i grøften
16 01Oppe SundbyFuh, lastbil med anhænger væltede rundt
25 01Frederiksund-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
02 02Jørlunde OverdrevFuh, bil i grøften
03 02FrederikssundFuh, lastbil mod lastbil
04 02Jægerspris SlotZR assisterede ved fældning af 2 lindetræer
11 02ØlstykkeFuh, rutebil kørte i grøften
19 02Lille RørbækMilitærfly styrtet ned, 2 omkom, # #
21 02Frederikssund-egnenStorm = mange stormskader
26 03Sperrestrup, moseZR trak vod efter mulig druknet cyklist
07 04Søsum1½-årig pige druknet i kloakbrønd, #
19 04FrederiksværkvejFuh, bil mod cyklende ung pige
09 05OppesundbyFuh, lastbil med hjemmeværnsfolk mod vejtræ
11 05Nord for FrederikssundFuh, lastbil tabte et forhjul under kørsel
13 05Roskilde - FrederikssundPatientoverførelse til Fr.ssund sygehus
14 06FrederiksværkvejFuh, bil mod bil
27 06Skibby, Svanholm AlléFuh, bil mod bil
27-28 06Frederikssund-egnenFlere dyreredninger og mange bil-bugseringer
03 07SigerslevøsterTørke = vanding af jordbærarealer
09 07Græse Strandvej Fuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
25 07FrederiksværkvejFuh, bil mod lastbil
22 08Skibby ved KristinelundFuh, bus nær ved at vælte i grøften
06 09Kulhuse, feriekoloniDreng faldt ned fra køjeseng = 2 brækkede arme
24 09Jørlunde, Hovedvej 6Fuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
09 10Å i FrederikssundBrugsstjålet mc fundet i å
20 10Kyndby, KyndbyværketArb, mand fik hånd i klemme
22 10Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt 17 m ned fra stillads og omkom, #
24 10Stenløse, KlodgårdDyreredning
26 10Gl. Ølstykke, ToftegårdsvejKvinde faldt på kældertrappe
30 10JernbanegadeFuh, cyklist påkørt af mc
03 11Københavnsvej ved LindholmFuh, bil i grøft + ildløs, + Hil
09 11Slangerup, Nybrovej, moseFastkørt lastbil
19 11Ellinge, ByåsgårdArb, traktor på mark kørte i grøften, + Falck
30 11Engbæk ved FrederikssundFuh, lastbil i grøften
02 12Udlejre, Karmstengård12-årig dreng faldt i kostalden
03 12Jørlunde, SørisgårdTraktor kørte i vandhul på mark
03 12Jørlunde, HagerupFastkørt traktor
05 12FærgelundenFuh, varebil væltede rundt
06 12Frederikssund-egnenTæt tåge = mange biler "strandede"
06 12Udlejre, Karmstengård12-årig dreng faldt i kostalden
06 12Linderupgård, KlintenKvinde faldt af hest under ridning
08 12Frederikssund - SlangerupFuh, bil væltede ned i grøft
10 12Veksø - SøsumFuh, lastbil mod vejtræ
12 12Vejleby, LergårdFastkørt traktor i mose
18 12Frederikssund-egnen I alt 6 fastkørte traktorer
18 12Oppe SundbyFuh, taxa mod bil
20 12StenløseFuh, lastbil med 1000 l mælk i grøften
21 12Ølstykke, Møllestensgård10 T gravemaskine sank i blød jord
26 12SkibbyDyreredning
07 01 1954Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
07 01NygadeMand røgforgiftet af centralfyr
07 01Frederikssund-egnenFrostvejr = flere køretøjer med startbesvær
12 01Frederikssund-egnenSnefald = et par kørselsuheld
15 01Frederikssund-egnenRegn = flere fastkørte lastbiler
17 01Frederikssund-egnenFlere fastkørte bil på opblødte veje
20 01Skuldelev, Skuldelev KroStormstød rev taget af rejsestalden
22 01Skuldelev ved Brandbjerggd.Fuh, bil i grøften i glat føre
29 01Frederikssund JernstøberiArb, mand kulilteforgiftet
07 02Gerlev ved VestergårdFuh, bil mod grusbunke og væltede rundt
09 02FarumFuh, bil mod vejtræ
10 02JægersprisFuh, soldat faldt af vogn under kørsel
11 02Oppe SundbyFuh, bil mod vejtræ
13 02ZR FrederikssundBrødindsamling til de sultne fugle
15 02Frederikssund-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
20 02Frederikssund TorvFuh, førerløs rutebil trillede ind i butiksrude
25 02ZR FrederikssundFortsat brødindsamling til fuglene
01 03Oppe SundbyFuh, bil i grøften, føreren stak af
02 03Frederikssund-egnenGlat føre = nogle biler i grøften
02 03Frederikssund SvineslagteriArb, mand forskar sin arm på kniv
10 03Frederikssund-egnenTøvejr = mange vandskader
15 03Sigerslevvester, Fr.ssundsv.Fuh, bil mod bil
24 04Skoven, KulhusvejFuh, passager faldt af mc
19 05Skoven, KulhusvejFuh, bil væltede ned i grøften
20 05Skenkelsø ved vandløbArb, gravemaskine væltede ned over arbejder
29 05Tørslev - SkuldelevFuh, passager i bus ramt af forbikørende lastbil
01 06Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt 30 m ned fra bygning, dræbt, #
25 06Skibbyvej ved KrogstrupFuh, beruset bilist kørte i grøften
26 06Slangerup, JordhøjvejFuh, mc mod bil
28 06JernbanegadeFuh, cyklist væltede
03 07FrederiksværkvejFuh, varebil mod benzintankbil
05 07Farum, TerkelskovFuh, lastbil ned ad 10 m dyb skrænt, + hel
05 07Østby, StrandgårdArb, traktor væltede ned over føreren
10 07Sønderby5-årig dreng med børnelammelse til sygehuset
10 07EngebækFuh, cyklist kørte ud foran mc
12 07Kulhuse, HornsvedFuh, påhængsvogn væltede i grøften
12 07Frederikssund-egnenVoldsom regn = mange vandskader
17 07FærgelundenFuh, bil i grøften og mod skovtræ
17 07VeksøFuh, ung pige påkørt af bil
18 07HørupFuh, bil mod bil
19 07Frederikssund-egnen100 mm regn på en uge = mange vandskader
23 07Ved Kregme JernbanstationFuh, bil mod bil under overhaling
31 07Kregme ved FuglsangFuh, 2 knallerter væltede
07 08Lille FærgevejFuh, førerløs lastbil trillede ud i fjorden
08 08Frederikssund-egnenVoldsom regn = flere vandskader
12 08Østby Mark, StrandgårdFastkørt mejetærsker
31 08Færgelunden, FærgelundsvejStormstød væltede træ ud over vejen
31 08VenslevArb, 8 T gravemaskine gled ned i udgravning
05 09Oppe SundbyFuh, bil mod vejtræ
21 09Frederikssund JernstøberiArb, mand læderede hånden
19 10Frederikssund-egnenVoldsom regn = mange vandskader
23 10Ved SvanholmFastkørt bil i skov + fastkørt ZR-kranbil
26 10Lyngerup, LyngerupgårdArb, mand fik bygningsdele ned over sig
26 10Oppe SundbyFuh, bil væltede rundt
20 11Hovedvej 6 - KvinderupvejFuh, bil mod vejtræ og i grøften
23 11StenløseStormstød blæste taget af lade
23 11Frederikssund-egnenSnefald = nogle kørselsuheld
25 11Jægerspris, skydeterrænSkydeøvelse = soldat ramt af skud og omkom, #
07 12Skibby, VesterkærgårdArb, traktor på mark væltede ned over ung mand, #
13 12Ølstykke, Hovedvej 6Fuh, mand gik ud foran svensk bil
13 12Kregme, HillerødvejFuh, lastbil mod mast
16 12Selsø2 fastkørte traktorer
23 12Gerlev ved VestergårdFuh, bil i grøften i glat føre
23 12Frederikssund-egnenSnefald = mange kørselsuheld
26 12Frederikssund-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
11 01 1955Frederikssund-egnenSneglat = en del kørselsuheld
17 01Frederikssund-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
23 01ZR FrederikssundIndsamling af foder til dyrevildtet
31 01Jørlunde, Hovedvej 6Fuh, bil mod bil
31 01ØstergadeFuh, lastbil tabte et baghjul under kørsel
01 02Slangerup, BrobæksgadeFuh, cyklende dreng mod lastbil
10 02Nord for LyngerupFuh, lastbil i grøften i glat føre
11 02Frederikssund-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
16 02Frederikssund-egnenNy snestorm = flere kørselsuheld
24 02FrederikssundZR ass. ved brødindsamling til de sultne fugle
27 02Havelse, FrederikssundsvejFuh, bil mod vejtræ, 4 personer kvæstet
27 02Havelse, FrederikssundsvejFuh, lastbil væltede med 100 sække kartofler
02 03Oppe SundbyFuh, bil mod stakit og cementpæl
08 03Havnen, Frs. JernstøberiArb, mand faldt under sit arbejde
24 03Kyndbyværkets KulhavnArb, italiensk sømand mistede fingre i motorspil
26 03FærgelundenFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet
28 03Selsø GodsArb, mand dræbt under væltet traktor på mark, #
04 04Færgevej - HavnegadeFuh, bil mod droskebil
06 04RoskildevejFuh, cyklist mod lastbil
08 04Frederikssund, EngebækFuh, lastbil i grøften
13 04FrederiksværkvejFuh, knallert væltede
20 04KulhuseFuh, mc væltede
01 05HavnegadeFuh, bil påkørte parkeret bil
06 05Roskilde Fjord, HyldeholmJolle kæntrede med 4 personer, 1 druknede, #
13 05FrederiksværkFuh, bil ud foran skinnebus ved Stålvalseværket
22 05Skibby, BonderupFuh, mc væltede
24 05Havnegade 5, 2.2-årig dreng faldt ud fra 2. sal, omkom, #
11 07Slangerup, JordhøjvejFuh, mc mod mc
11 07Slangerup, SlagslundevejFuh scooter mod lastbil ved Lundsgård
17 07VeksøFuh, cyklende pige svingede ud foran bil
18 07Frederikssund-egnenMange dyreredninger i den sidste tids varme vejr
19 07Ved SvanholmFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
29 07Frederikssund HavnStørre motoyacht sprang læk og gik til bunds
06 08EngebækFuh, brugsstjålet bil forulykkede
06 08Gerlev ved EgelundsgårdFuh, bil mod elmast, 2 kvæstet
18 08Jægerspris, skydeterrænArb, soldat fik ammunitionssplint i øjet
07 09FrederikssundFuh, bil mod bil i lysreguleret kryds
12 09SønderbyArb, mand fik bygningsdele ned over sig
17 09Frederikssund-egnenStærk regn = mange vandfyldte kældre
17 09KøbenhavnFrederikssund-bil slæbt hjem fra fuh i København
23 09ØlstykkeFuh, DSB-rutebil mod bil, ips
02 10Oppe Sundby ved kirkenFuh, mc væltede, passageren, 21-årig pige døde #
14 10Fr.værkvej - OmkørselsvejenFuh, bil mod lastbil
06 11FærgevejFuh, lastbil væltede rundt på taget, ips
10 12Frederikssund-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
23 12Frederikssund-egnenSneglat = mange kørselsuheld
23 12Hovedvej 6, JørlundeFuh, bil i grøften ved Bjørnehøjgård, 2 kvæstet
24-25 12Frederikssund-egnenSneglat = mange kørselsuheld
25 12Stenløse ved kirkenFuh, knallert ud foran mc
25 12Store RørbækFuh, bil i grøften
25 12Store RørbækFuh, ZR-Frederikssund-kranbil påkørt
30 12J.F. Willumsens VejFuh, mc mod cyklist ved Askelund
03 01 1956Orebjergvej ved LanderslevFuh, 8-årig dreng under væltet brødbil, omkom, #
05 01LyngerupFuh, mc i grøften
14 01VeksøFuh, knallert mod bil
21 01ØstbyStormstød rev taget af ladebygning
21 01 Frederikssund-egnenStorm = 137 assistancer
31 01ØlstykkeFuh, bil i grøften
02 02Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
04 02Oppe SundbyFuh, lastbil påkørte cyklende pige
06 02Frs. RutebilstationArb, rutebil faldt ned fra lift
09 02Kyndby, StavnshøjgårdArb, mand dræbt under sammenstyrtet roekule, #
11 02FrederikssundZR indsamlede foder til de sultne fugle
14 02Kyndby, KyndbyværketArb, lærling faldt
19 02Roskilde FjordCa. 1000 sultne fugle bespist med 6000 kg brød
19 02FreerslevZR-Frs.-ambulance påkørt af bil
25-26 02Roskilde Fjord ved MarbækFoder til 1000 svaner + andre fugle udlagt på isen
02 03Frederikssund ved AskelundIld i lastbil under kørsel, + Bv
07 03Frederikssund-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
11 04Skuldelev, Sankt Olav KildeArb, mand fastklemt under grusgravskred
11 04Jægerspris SlotshaveArb, traktor væltede ned over mand
16 04Frederikssund ved Lundegd.Fuh, bil i grøften
20 04Kronprins Frederiks BroFuh, beruset cyklist påkørte broens rækværk
29 04Roskildevej - PilealléFuh, mc ud foran bil, 1 kvæstet
30 04Farvandet ud for KulhuseKajak med 2 personer kæntrede, 1 omkom, #
30 04JægersprisFuh, bil med beruset fører i grøften
14 05Jørlunde EgedalArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
16 05Jægerspris ved JulianehøjFuh, militær-jeep i grøften, 3 kvæstet
27 05Skibby, Svanholm AlléFuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstet
28 05Jægerspris, HovedgadenFuh, mc påkørte cyklende mand, der omkom, #
29 05Jægerspris, HovedgadenFuh, militærbil væltede med 8 mand, alle kvæstet
04 06Ud for gården AskelundFuh, mc væltede
15 07JægersprisFuh, mc gennem hegn, 2 kvæstet
16 07Skoven, købmandshandelArb, mand læderede sine hænder i traktor
17 07Vejleby, Hammer BakkeFuh, varebil mod telefonmast, 1 kvæstet
20 07StenløseArb, mand mistede finger i maskine
04 08Kulhusvej ved Skoven KirkeFuh, mc mod varebil, 2 kvæstet
22 08Frederikssund HavnDyreredning, undsluppen kvie sprang i vandet
21 09Stenløse, FrederikssundsvejFuh, mc mod lastbil ved Søsumvej, 2 kvæstet
28 09Jægerspris, KulhusvejFuh, militær-mc væltede under øvelse
28 09Jægerspris HovedgårdArb, soldat faldt ned fra halmloft
26 11NygadeMand sank død om, #
21 12NygadeFuh, cyklist mod lastbil
23 12Ved VenslevFuh, lastbil mod vejtræ
24-26 12Frederikssund-egnenSneglat = mange kørselsuheld
02 01 1957ØlstykkeTabt cigaret = mand røgforgiftet i stue
24 01Ved Havelse ÅFuh, varebil i grøften
08 02KyndbyFuh, vindstød væltede kørende mc
16 02Hellerup–Willumsems MuseumFlytning af flere skulpturer til museet
23 02Roskilde Fjord ved Gershøj2 soldater druknet, ##, + ZR Kbh. + Roskilde
23 02Svanholm - VenslevFuh, militær-jeep mod el-mast, føreren beruset
23 02Sønderby – SkuldelevFuh, cyklende pige og dreng mod hinanden
25 02SkibbyFuh, militær-mc forulykkede
06 03RoskildevejFuh, løbskkørsel mod lygtepæl, ips
19 03Ølstykke, KarmstengårdArb, mand i klemme under væltet traktor
25 04Over Dråby1½-årig pige mistede en finger i dør
30 04FærgelundenFuh, varebil kørte i grøften, ips
30 05Kalvø, AmtsdyrskueZR assisterede ved desinficering m.m.
06 06Uggeløse SkovFuh, bil væltede rundt, ips.
12 06Vejleby64-årig mand sank død om i hjemmet, #
30 06Ud for Lundevej 32Fuh, bil tabte et baghjul under kørsel
06 07Kalvøen7-årig dreng fik sten i øjet under leg
10 07JægersprisIld i bil på autoværksted, + Bv
12 07Ved KulhuseFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
22 07Skuldelev – ØstbyFuh, 2 cyklende småpiger væltede
24 07Frederikssund, friluftsceneRegnvejr = ZR overdækkede orkestergraven
25 07Frederikssund-egnenMange dyreredninger i den seneste varme tid
31 07Frederikssundsvej v. Havelse ÅMand fik bilventilatorvinge i ansigtet
31 07Frederikssund – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital, #
14 08VeksøFuh, bil ned ad skrænt
31 08Onsved ved SkibbyFuh, svensk bil mod bus, 7 kvæstet, 1 omkom, #
10 09Jægerspris, skydeterrænArb, soldat fik jernsplint i øjet
10 09Jægerspris – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
17 09Frederikssund bySkybrud = vandskader + oversvømmelser
18 09Gerlev – FrederikssundFuh, lastbil mod knallert
20 09TostedmarkFuh, cyklist væltede
17 10Frederikssund HavnArb, lastbil væltede under lastning af skib
19 11Kyndby Havn, skibSømand ved at forbløde efter tandbehandling
27 11Byvej ved EngebækFuh, lastbil tabte 6 T jernbjælke under kørsel
13 12OppesundbyFuh, bil mod vejvæsenets traktor
13 12SundbylilleÆldre mand faldt i glat føre
15 12Frederikssund-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
02 01 1958Slangerup, KirketorvetFuh, lastbil mod husmur
02 01Fr.værkvej – FalkenborgvejFuh, taxa mod bil
06 01Frederikssund-egnenKraftigt snefald = mange kørselsuheld
07 01Frederikssund-egnenSneglat = fortsat mange kørselsuheld
08 01Frederikssund JernstøberiArb, mand fik jernbjælke over låret
08 01Skuldelev3-årig dreng skoldet af kogende vand
10 01Frederikssund – SlangerupFuh, sneplov i grøften
15 01Hovedvej 6 ved Jørlunde SkoleFuh, bil væltede rundt i glat føre, 2 kvæstet
24 01Færgelunden ved FærgegårdenFuh, bil væltede ned i grøft
24 01Dalby, Svanholm AlléArb, blandemaskine væltede
24 01Færgelunden ved broenFuh, isglat = bil mod granitsten
29 01Østergade, tømmerpladsArb, mand faldt = benbrud
06 02Frederikssund-egnenGlat føre = 20 kørselsuheld
06 02Kulhus-egnenStormvejr væltede flere telefonpæle
12 02Slangerup, savværkArb, mand fik hånden i fræsermaskine
14 02Frederikssund-egnen1 døgn med 53 ass. til biler med startproblemer
17 02Frederikssund-egnenTøbrud = mange vandfyldte kældre
17 02Jægerspris, KristiansmindeTøbrud = oversvømmet ejenedom
17 02Frederikssund-egnenSneglat = 20 kørselsuheld
17 02Færgelunden ved broenFuh, lastbil mod bil
17 02GræsevejFuh, mc væltede i glat føre
05 03Oppe Sundby, RoskildevejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
08 03Ganløse, Veksø, Ølstykke Militærøvelse = flere syge soldater
14 03Slangerup, konservesfabrikArb, kvinde faldt ned fra pakkebord
23 03Jægerspris ved JulianehøjFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
02 04MarbækvejFuh, lastbil hang delvist ud over togviadukt
03 04KyndbyUng mand kvæstet af sprængt salonriffel
24 04LyngerupFuh, knallert påkørt af bil
10 05ØlstykkeFuh, varebil mod traktor, 2 kvæstet
10 05Frs.sund – Bispebjerg Hospital2 patienter overført til København
16 05Frederikssund – JægersprisFuh, bil væltede rundt, ips
20 05Marbæk, ØTA's SkallefabrikArb, mand fik fyldte sække ned over sig
25 05VeksøFuh, taxa væltede rundt i vejsving
04 06Rønnebærvej58-årig mand sank død om på vejen, #
14 06Ved Selsø Møllekrog33-årig mand druknede i Roskilde Fjord, #
16 06HavnegadeFuh, lille dreng løb ud foran scooter
05 07Kalvøen, badeanstaltMulig drukneulykke, ingen fundet, ingen savnet
07 07Selsøvej ved MøllekrogArb, lastbil i vandet ved søsætning af båd
17 07Roskilde Fjord ved EskildsøPram med mejetærsker gik til bunds
17 07Frederikssund-egnenStorm = en del stormskader
19 07Frederikssund, KalvøenByfest, faldskærmsudspringer landede i træ
29 07FrederikssundSkybrud = flere vandfyldte kældre
19 08Ved Kulhuse Havn4 T sten 20 m ude i vandet trukket på land af ZR
20 08Frederikssund, Roskilde FjordZR-fømand i livsfare på fjordbunden
22 08Ved Store HavelseFuh, mc mod bil og lastbil i grøften
26 08Kulhuse – Frederikssund4 T sten kørt til J. F. Willumsens Museum
25 09Fr.værkvej - J.F.Willumsens V.Fuh, bil mod varebil, 3 kvæstet
28 09Hovedvej 6 ved SvestrupFuh, knallert mod bil, der væltede rundt
28 09Neder Dråby, HovedgadenFuh, bil svingede ud foran mc
05 10Færgelundsvej ved KignæsFuh, knallert påkørte barnevogn
14 10Veksø, FrederikssundsvejFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, 1 omkom, #
19 12Frederikssund, EngebækFuh, lastbil + anhænger i grøften
01 01 1959Veksø, FrederikssundsvejFuh, beruset bilist mod vejtræ
13 01Frederikssund-egnenSnestorm = nogle kørselsuheld
17 01ZR FrederikssundKasser til fuglefoder opstillet ved ZR
20 01Frederikssund-egnenSneglat = mange kørselsuheld
22 01Frederikssund-egnenFlere fastkørte køretøjer
23 01Frederikssund-egnenSnebyge = flere kørselsuheld
03 02Fr.værkvej – J.F.Willumsens V.Fuh, bil mod lastbil, 1 omkom, #
12 02FærgelundenArb, traktor væltede ned ad skrænt, ips
12 02Frederikssund, skibsværftArb, mand faldt under læsning af kævler
16 02Oppe SundbyFuh, rutebil mod bil, 1 kvæstet
18 03Lyngerup – GerlevFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
27 03Roskilde Fjord ved Tørslev15-årig dreng reddet fra drukning af ZR-redder
29 03SundbylilleFuh, mc i grøften
30 04Hovedvej 6, S for SlangerupFuh, militærbil med 3 T ammunition i grøften
11 06Gerlev, Tatol-butikButikken invaderet af stor bisværm
15 06Kyndby, KyndbyværketArb, mand faldt ned fra kran
19 06Lyngerup – GerlevFuh, militær-mc mod varebil
13 07Svestrup ved gadekæretFuh, bi i bil = bil mod vejtræ, 1 kvæstet
17 07Havelse Mølle10-årig dreng faldt ned fra kostaldloft
02 08Havnegade – ØstergadeFuh, mc mod bil
07 08Østerby MarkArb, mejetærsker kørte i grøften på mark
08 08Roskildevej ved PlatanvejFuh, kvinde gik ud foran lastbil og omkom, #
08 08Hørup Skovvej ved HørupvejFuh, 14-årig pige faldt af DSB-bus under kørsel
08 08Græse Strandvej ved HøjvangFuh, bil mod vejtræ, 5 kvæstet
10 08Ølstykke, Frs.sundsvejFuh, bil mod scooter ved Gl.Roskildevej, #
13 08ØstbyFuh, knallert væltede
16 08Vandet ved KulhuseTysk dreng sprang ud på for lavt vand, kvæstet
17 08Slangerup, LundsgårdArb, kvinde faldt ned fra høstvogn
18 08HavnegadeFuh, mc mod parkeret varebil
23 08Nær Engebæk BroFuh, 70-årig cykelrytter styrtede
02 09J.F. Willumsens VejFuh, mc mod militærbil, 1 kvæstet
16 09J.F.Willumsens V.-Fr.værkvejFuh, 10-årig cyklende dreng dræbt mod lastbil, #
22 09Frederikssund HavnZR assisterede ved filmsoptagelse
05 10Frederikssund HavnZR assisterede ved filmsoptagelse
07 10Ved Store RørbækFuh, militær-jeep påkørte cyklende dreng, 3 kvæstet
08 10Frederikssund HavnArb, mand fik krangrab i hovedet
10 10Frederikssund – SlangerupFuh, scooter påkørt af tankbil, 2 kvæstet
25 10SøsumFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
09 11Hørupvej – Hørup SkovvejFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
15 11JægersprislejrenAfhentning af kvæstet løjtnant til Frss. Sygehus
06 12Frederikssund-egnenSnefygning = ca. 40 kørselsuheld
07 12Frederikssund-egnenSnekaos = adskillige kørselsuheld
07 01 1960Kulhusvej nær SeksgårdeFuh, militærbil ind i hus, ips
16 01ZR FrederikssundBrødindsamling til årstidens sultne fugle
22 01Østergade – TorvetFuh, 4 biler i sammenstød, ips
22 01FærgelundenFuh, bil i grøften i glat føre
23 01Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, ips
28 01Skibbyvej – PagteroldvejFuh, bil mod militærbil
03 02Roskilde FjordZR samlede foder ind til de sultne fugle
08 02Frederikssund-egnenZR + spejdere indsamlede foder til fuglene
10 02OppesundbyFuh, ølbil med tomme flasker væltede i vejsving
12 02Frederikssund-egnenSnefygning = mange kørselsuheld
12 02Ved SundbylilleFuh, skolebus kørte i grøften i glat føre, ips
12 02Lindholm ved SlangerupFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
12 02Ved MarbækFuh, lastbiltog i grøften i glat føre
16 02Frederikssund-egnenZR indsamlede mere foder til fuglene
24 02Oppe SundbyFuh, bil væltede i grøften i sneglat føre, 1 kvæstet
24 02Skovnæsvej ved EgelundsgårdFuh, bil mod vejtræ i sneglat føre, ips
25 02Frederikssund-egnenSneglat = en del kørselsuheld
28 02Ved UdlejreFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
07 03Slagslundev.- Gl. Københavnsv.Fuh, varebil mod varebil, 1 kvæstet
23 04Strø, grusgravArb, traktor begravet i grusskred, ips
27 04Frederikssund HavnArb, mand kvæstede hånden under væltet båd
24 05Roskilde Fjord ved TørslevDyreredning, 2 kvier i fjorden reddet i land
29 05Kalvøen, dyrskuepladsZR ass, ved fjernelse af enkelte biler til gene
02 06J. F. Willumsens VejFuh, varebil kørte i grøften ved Lundegård, ips
10 06FerslevFuh, bil væltede i vejkurve, passager kvæstet
16 06Lige syd for SlagslundeFuh, ældre cyklende mand væltede
03 07Hovedvej 6 syd for SlangerupFuh, rutebil mod vejsten og på tværs af vejen
07 07Ved Jørlunde SkoleArb, mand sparket i brystet af hest
11 07Over Dråby, LanderslevvejFuh, bil mod scooter ved Druedalsvej, 3 kvæstet
15 07Slangerup, SlagslundevejBesvimet soldat fundet i grøft ved Lundsgård
02 08Slangerup, SlagslundevejFuh, bil mod varebil ved Gl.Københavnsvej
05 08Store Rørbæk – Oppe SundbyFuh, lastbil mod lastbil, 1 fastklemt, 2 kvæstet
05 08Strø, grusgravFuh, lastbil væltede rundt, ips
06 08J.F.Willumsens V. – Fr.sundsvejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
09 08Frss., Roskildevejs-kvarteret2 smådrenge forbrændt af sortkrudt
16 08Skuldelev – SkibbyFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
25 08Ved Lundegård øst for Fr.ssundFuh, militær-jeep væltede i sving, 1 omkom, #
26 08Gørløse, Hovedvej 6Fuh, bil væltede rundt, ips
01 09Orebjerg Allé ved OrebjergFuh, brugsstjålet bil kørte fast. ZR slæbte den væk
02 09Mellem Lyndby og Hovedvej 4Fuh, lastbil væltede rundt med 6 T korn, ips
05 09Veksø, HoveFuh, mc mod mc, 1 kvæstet
12 09Roskilde Fjord v. FrederikssundJolle kæntrede, 2 reddet, 47-årig mand druknede, #
12 09Slangerup, Hauge MøllegårdUndsluppen kvie nedskudt af ZR
24 10Syd for Store RørbækFuh, bil mod kabinescooter, 1 kvæstet
27 10Ny Krogstrup, SkibbyvejFuh, bil mod lillebil, 5 kvæstet
17 11LyngerupFuh, kvinde gik ud foran lillebil
17 11Frederikssund, betonvarefabrikArb, mand fik maskindel i hovedet
18 11Slangerup, Gl. KøbenhavnsvejFuh, bil mod varebil ved Slagslundevej, 3 kvæstet
23 11Havelse MølleFuh, bil kørte i grøften
11 12Frederikssund-egnenSnestorm = en del kørselsuheld, ips
26 12Frederikssund, Hotel IsefjordKvinde faldt på trappe
29 12GanløseFuh, mc mod grusbunke, 1 kvæstet
31 12FærgevejFuh, sportsvogn mod mur, føreren omkom, #
10 02 1961SvestrupFuh, bil mod vejskilt, ips
11 02Frs.sundsvej – Sigerslevvesterv.Fuh, lastbiltog væltede, ips
12 03Frederikssunds-egnenStormvejr = flere stormskader
26 03Frederikssunds-egnenStorm = mange stormskader
26 03Svanholm, Svanholm AlléStorm = 2 træer væltede ud over vejbanen
27 03Frederikssund-egnenStorm = mange stormskader
30 03Ved Kulhuse tlf.centralFuh, kabinescooter ud foran lastbil, 2 børn kvæstet
31 03VeksøFuh, bil forulykkede, 2 børn kvæstet
31 03Svestrup – StenløseFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
31 03Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
22 04Roskilde Fjord v. St. HavelseSejlbåd kæntret, 1 druknet, #, + ZR Kbh
25 05Stenløse jernbanestation54-årig tysk mand sank død om, #
13 07Jyllinge ved ”Gulf-tanken”Fuh, bil mod bil, 1 kvæstet
02 08Frederikssund, skibsværftMotorlystyacht påsejlede en kraftig bjælke
13 08HornsherredCykelløb = cykelrytter mod bil
17 08VeksøFuh, cykelrytter påkørt af lastbil
29 08ØlstykkeBilist fik ildebefindende under kørslen
23 09Hørup Enge12-årig rytterske faldt af hesten og ned på en sten
24 09VeksøFuh, 3 biler i ”harmonikasammenstød” ips
26 09Frederikssund, jernstøberiArb, mand kvæstede armen i slibemaskine
22 11Havelse MølleFuh, bil væltede rundt i vejsving i glat føre, ips
28 11Frederikssund JernbanestationPassagertog mod rangérmaskine, 5 kvæstet
17 12Skibby, Svanholm AlléFuh, bil mod vejtræ, 1 fastklemt, 1 kvæstet
30 12TorvetZR opsatte kasser til brød til de sultne fugle
15 01 1962Slangerup, Kongensgade 34Fuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
17 01Ved Havelse MølleFuh, Lloyd-bil mod vejtræ, 1 lettere kvæstet
02 02Frederikssund-egnenSneglat = nogle kørselsuheld
04 02Roskilde Fjord ved SkuldelevArb, jolle kæntrede med 1 person
05 02Frederikssund-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
16 02Ølstykke, ØrnebjerggårdStorm rev tag af kostald
16 02Nygade, autoforhandlerStorm knuste to forretningsruder
16 02Græse BakkerStormskade på ny politimesterbolig
17 02JørlundeFuh, ældre mand gik ud foran varebil
27 03Ølstykke, Vesterv.-Fr.borgvejFuh, knallert mod svingende varebil, 1 kvæstet
16 04Frederikssund PosthusStormstød knækkede flagstang
24 04Jægerspris, MøllevejVarebil udbrændte, + Bv
27 05Udlejre, UdlejrevejFuh, 8 biler i sammenstød, 4 kvæstet
22 06Slangerup, Kratgården1½-årigt barn fik terpentin ud over sig
30 06Jægerspris – FrederikssundFuh, 15-årig cyklende pige påkørt af bil
01 07Ved SlangerupFuh, mc mod holdende bil, 2 kvæstet
07 08Frs.sund, fugleskydningspladsZR overdækkede skydepladsen grundet regnvejr
18 08Roskilde Fjord v. Frs.sundArb, mand overbord fra pram, #, +ZR Kbh.
20 09Østby Mark, StrandgårdArb, mand under væltet brændende traktor, #
30 09J.F. Willumsens Vej – Fr.værkv-Fuh, svensk bil mod bil, 3 lettere kvæstet
10 10Gammel ØlstykkeFuh, mc mod svingende traktor, 1 kvæstet
11 10Ølstykke, UdlejrevejFuh, lastbil mod opbremsende bil, 1 kvæstet
02 11Frederikssund, EngebækDyreredning, kat reddet ned fra lysmast
25 11Ølstykke4-årig dreng faldt 2 m ned fra stige
09 12Veksø, Frss.vej v. KorshøjgårdFuh, bil ud over 10 m dyb skrænt, ips


Tilbage