Roskilde


Stationshistorie:
Roskilde
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 206 - 207
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Roskilde

Peter Hansen ved rattet med sønnen Carl Hansen. Billedet er formentlig fra stationen på Københavnsvej i årene før besættelsen.

Køgevej 59.

Triangel 1956 kranvogn på Køgevej 59.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Algade 27
Kranvognsstation
7.10.1930 - primo 1931:
Peter Hansen
1482Carl og Peter Hansen i ZR forpagt.
Københavnsvej 22
Kranvognsstation
Primo 1931 - 31.5.1949:
Peter Hansen
Stationen overtages senere af Peter Hansen som stationsejer.
1.6.1949 - 16.7.1952:
Peter Hansen
ZR.
Ringstedgade 67
Kranvognsstation
17.7.1952 - 30.9.1952:
Poul Poulsen
Jørgen Wiboltt, stationsejer.
Københavnsvej 44 - 46
Kranvognsstation
1.10.1952 - 14.11.1953:
Åris Adamsen
Køgevej 59
Kranvognsstation
15.11.1953 - 31.1.1957:
Jørgen Wiboltt
Ejendom ejet af Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt tinglyst 1.11.1957, overtaget af Hare som eneejer tinglyst 9.2.19591.2.1957 - 31.12.1962:
Jens Funch Jensen
Tillige 1462Jens Funch Jensen, stationsejer.

Historie:
Stationen i Roskilde var udelukkende kranvognsstation, idet ZR havde aftale med Roskilde Brandvæsen om sygekørsel. Peter Hansen var værkfører hos sin bror Carl på Cykelfabrikken Rekord ved Røde Port. Da Sigurd Jørgensen 9. april 1932 aflagde rapport til ZR om sine inspektionsbesøg, skrev han om Roskilde: Stationen i fuld Orden. Stationslederen meget interesseret..... 2. september 1932 meddeler Roskilde Tidende, at Zone-leder Hansen blev slemt kvæstet ved en ulykke på Slangerupvej. Ved en undvigelsesmanøvre for at undgå at påkøre et dyr, væltede kranvognen i grøften på venstre side af vejen. Peter Hansen fik venstre arm i klemme og knust underarmen, som det blev nødvendigt at amputere. 3. september 1932 oplyses, at tilstanden betegnes som god, og at der fra mange sider er udtrykt deltagelse over det handicap, der har ramt den ansete Zone-mand. 20. februar 1933 meddeler avisen, at Peter Hansen nu har fået sin udrykningsvogn godkendt efter montering af hjælpemidler, så han igen kan køre udrykningskørsel. Der er ikke tvivl om, at Peter Hansen, som bedst er kendt under navnet Peter Enarm, blev en legende i ZR, og han blev udover at kunne køre kranvogn med en hånd, kendt for ved vintertid at organisere mad til fuglene. I juli måned 1952 var det imidlertid slut. Peter Hansen fik taget kørekortet p.g.a. alkohol, og måtte fratræde med omgående virkning. ZR's omsorg for en respekteret medarbejder kommer til udtryk i ophævelsesskrivelsen af 19. juli 1952: Såfremt De ønsker det, vil vi gerne drøfte med Dem, om der eventuelt kan findes en anden stilling f.eks. inden for akkvisitionen, eller vi på anden måde kan støtte Dem. Jørgen Wiboltt overtog herefter stationen i forpagtning. Nogle papirer fra hans ophør taler om "halvdelen af forpagtningen" men det er uklart, hvem der i givet fald havde den anden halvdel, et godt bud er hans far Eigil Juel Wiboltt, men vi ved det ikke. Det var ikke Jørgen Wiboltts hensigt selv at stå for udrykningerne. Han skulle tegne abonnementer og stå for det administrative. Jørgen Wiboltt havde dog vanskeligheder med at komme overens med de stationsledere, han engagerede, og 15. november 1953 indrettede han station på Køgevej 59 i en ejendom, han selv havde købt. Forinden havde han i september 1952 ført forgæves forhandlinger med mekaniker H.V. Knudsen i Kirke Hyllinge om oprettelse af station. Jørgen Wiboltt stod dog næppe selv for den daglige kørsel, men havde forskellige løse folk ansat, og han begyndte også som repræsentant for Bohnstedt-Petersen, samtidig med sit virke for ZR. 1. februar 1957 solgte han forpagtningen til Jens Funch Jensen, mens Hare overtog ejendommen. Der er næppe tvivl om, at det lykkedes Jørgen Wiboltt at øge porteføljen betydeligt, (alene i 1953 med over kr. 12.000), mens det omvendt kneb med tilfredsstillende drift af stationen. Jens Funch Jensen, der forøvrigt var barnebarn af Carl Weinreich i Snertinge, anskaffede nyt materiel, fik bygget garage og fik efterhånden en flot station med fire kranvogne, og en udtjent ambulance, der blev brugt til ligkørsel for Sankt Hans Hospital. I ZR's bestyrelsesmøde 14. marts 1962 oplyste Alfred Jensen, at der forelå krav fra Arbejdsdirektoratet om indretning af garderobe, spisesal, toilet m.v. til medarbejderne, og at man ikke kunne holde spørgsmålet hen længere. Der skulle derfor findes en ny station. Sammenslutningen gjorde imidlertid spørgsmålet uaktuelt.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Jens Funch Jensen havde selv opsagt aftalerne med ZR, og han fortsatte således ikke i Falck-Zonen. Vognene blev overtaget for kr. 42.000.

Assistancestatistik:
År194519461947195719601961
Antal93225276127731804126

Effekter på museet fra stationen:
Peter Hansens scrapbog.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Triangel 1956EgenLigvogn Ford V8 1946 262
Mercedes 1960EgenPumpe Desmi 1955510
Dodge Power Wagon 1955EgenPumpe Desmi 1960Egen
Chevrolet 1952Egen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Mere materiale fra Roskilde

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
ROSKILDE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
08 03 1939Hovedvej 1Fuh
15 05HedehuseneFuh, mc mod holdende bus
23 06KløvestedFuh, lastbil kørt i grøften
01 12Hedehus TeglværkArb, ramt af tipvogn, Død
16 03 1940FrederiksborgvejFuh
06 06Gøderup MoseDreng faldt og brækkede et ben
06 06Roskilde havnZR opsatte redningsmateriel
13 06Gundsømagle2 heste med vogn faldt i tørvegrav
07 04 1941HvedstrupDyreredning
17 06HolbækvejFuh, mælkelastbil kørte mod træ
11 09BrordrupDyreredning
21 10KattingeSprængt vandrør = kælder fyldt med vand
22 10Glim, HøjmarksgårdTag blæste af dele af udlængerne
29 01 1942Borrevejle SkovFuh, Droske væltede i grøften
30 01Algade, manufakturhandelSprængt vandrør = kælder fyldt med vand
03 03Nordre MellemvejFuh, lægebil gled i grøften
12 03Magasin du Nord, RoskildeTøbrud = store vandskader
12 03RoskildeZR-kranvogn med 7-årig dreng til sygehus efter fald
21 04BaldersbrøndeStort træ truede med at vælte ned over hus
15 07BrordrupDyreredning
12 01 1943Selsø HovedgårdIldløs i 3000 m2 stor trælade med 200 læs korn
16 06HerringløseArb, mand bragt til Frederikssund sygehus (?)
23 06SnoldelevDyreredning
07 09Gammel FløngArb, 4½ m jordvæg styrtet ned over arbejder
05 10Fløng, KorshavegårdArb, fik hånd i halmpresser
30 12GevningeFuh, personbil påkørte brødbil
11 02 1944BlågårdsstrædeIldløs i brændestabel, ZR + Bv
17 04Gundsømagle3 tipvogne kørte af sporet
06 05AlgadeFuh, løbskkørsel, hesten omkom
23 05København - RoskildeTransport af 3 T lystbåd fra Svanemøllen
21 06SengeløseFuh, lastbil kørte i grøften
11 07Roskilde MejeriIld i brændselsoplag, ZR + Bv
24 07Kamstrup MarkDyreredning, ko i brønd men døde
31 07TågerupDyreredning
29 08Kattinge, GundmosegårdDyreredning
22 09MarbjergSøgning efter forsvundet, blev fundet hængt
26 09Lejre, BlæsenborgDyreredning
13 11Borup, GammerødFuh, stor lastbil i grøften, + ZR Ringsted
09 01 1945HedehuseneStjålen bil slæbt hjem til Ringsted
13 08Roskilde-egnenSkybrud = mange vandskader
14 12HvedstrupHusgavl styrtet sammen i stormvejret
17 01 1946HvedstrupDyreredning
28 01Svogerslev, hovedvej 4Fuh, lastbil mod lastbil
18 12Østrup, ØstrupgårdFuh, bil mod lastbil
12 02 1947Roskilde FjordDyreredning, 6000 sultende fugle fik brød bragt ud
14 08Kattinge, DalenDyreredning
25 08ReerslevIld i stråtag ZR+Roskilde Bv+CBU
19 12TorkilstrupFuh, 2 biler kørte i grøften
31 03 1948Boserup SkovSkovbrand, ZR + Bv + Cbu
02 08Vestergade - havnenTransport af motorbåd
09 05 1949Glostrup, Hovedvej 1Fuh, Ringsted-bil forulykket ved Røde Vejrmølle
25 10Roskilde-egnenStorm = enkelte stormskader
14 11Hedehusene, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ
17 11Ringsted LandevejFuh, bil mod vejtræ
30 12HerslevIldløs i garage, ZR + Bv
14 01 1950Osted, Hovedvej 1Fuh, lastbil kørt i udgravning
01 02Roskilde FjordBrødindsamling til tusinder af sultne fugle
27 02Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
10 06Øm, Hovedvej 1Ild i lastbilførerhus, ZR + Bv
12 09Møllehusvej - FælledvejFuh, schweizisk bil påkørte hellefyr
19 10KøbenhavnsvejFuh, mand på budcykel påkørt af bil, + Bv-amb.
23 01 1951Vindinge, grusgravOversvømmet grusgrav
23 01DarupHusgavl styrtet sammen
23 02Roskilde, Hovedvej 1Glat føre = bil i grøften påkørt af lastbil
16 04BakkedragetFuh, lastbil skred ned i grusgrav
10 03 1952Roskilde Fjord ved GerdrupLille pram kæntrede, 1 reddet, 2 omkom, # #
26 08Roskilde, ByfestZR hjalp ved afspærringer i byen
27 09Ved Elverdams KroenFuh, bil ud foran bil
08 01 1953HedehuseneFuh, bil mod lastbil
10 01Nørre Hyllinge, FrederiksdalDyreredning, hest druknet i mose
02 02Gundsømagle, GundsøgårdSkorstensild, + Bv
13 04TorkilstrupFuh, bil mod varebil, der væltede
13 04Gammel HavdrupFuh, beruset lastbilfører kørte i grøften
22 06SvogerslevDyreredning
23 06ØrstedDyreredning
06 07Kirke HyllingeFuh, bil fra Fakse transporteret til Fakse
08 07Hedehusene, HovedgadenFuh, bil påkørte rutebil
05 10Gevninge, Lindenborg KroFuh, bil mod bil
19 12Himmelev, EgegårdArb, traktor skred i vandhul på mark
12 01 1954Søndre RingvejFuh, lastbil mod lastbil
20 05BrordrupIld i bil under kørsel, + Bv
10 07Osted ved kroenFuh, bil påkørte holdende ZR-Roskilde-kranbil, +Bv
07 08Roskilde-egnenSkybrud = mange vandskader
27 11Søndre Ringvej - KøgevejFuh, ZR-Roskilde-kranbil påkørt af bybus
02 12Søndre RingvejFuh, varebil mod varebil, ips
02 12Roskilde-egnen8 fastkørte traktorer
11 12Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod bil
11 12Hovedvej 1 i RoskildeFuh, mc mod ZR-Roskilde-kranbil
23 12Roskilde-egnenSnefald = flere kørselsuheld
23 12Kirke SkensvedLadeport blæst af ved Gløvermarksgård
12 01 1955KøbenhavnsvejFuh, tankbil mod stendige ved Storehede Skole
18 01ØrstedFuh, sneplov kørte i grøften
20 01Hedehusene, Hovedvej 1Fuh, lastbil mod varebil, 1 dræbt, # , + Falck
21 01RingstedvejFuh, lastbil mod vejtræ
15 02Kirke SonnerupZR ass. ved fældning af træer ud mod vej
17 02Ved LedreborgFuh, kampvogn i grøften ved militærøvelse
17 02Roskilde-egnenSnefald = en del kørselsuheld
23 02Roskilde-egnenStærk frost = flere biler med sprængt køler
24 02GerdrupFuh, bil påkørte rundsav trukket af traktor
05 03Hovedvej 4 ved SvogerslevFuh, bil med beruset bilist mod bil, ips
21 03OstedFuh, bil skred ind i have i glat føre, ips
21 06SkomagergadeFuh, mc mod opbremsende bil, ips
15 07Roskilde-egnenTørke = vanding af markafgrøder
30 07Helsinge-egnenTørke = vanding af markafgrøder ved Helsinge
05 08Helsinge-egnenFortsat vanding af afgrøder ved Helsinge
01 09HalvalvejFastkørt københavnsk taxa
23 09Hovedvej 1, KirkebjergFuh, mand påkørt af militærbil, #, + Falck
06 10RingstedgadeFuh, bil mod lysmast
10 10Frederiksborgvej ved 8 kmFuh, sportsvogn væltede, ips
18 11Hovedvej 4 ved KornerupFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, + Roskilde Bv's amb.
01 01 1956RingstedvejFuh, scooter væltede, + amb fra Bv
06 01Soderup - FløngFuh, militær-VW-bil væltede i sving, + amb fra Bv
30 01Hovedvej 4 ved LindenborgFuh, bil mod holdende bil ud for kroen
13 02Ledreborg Allé - RingstedvejFuh, lastbil væltede i grøften
10 03JernbanestationenTransport af 4 T maskine til fabrikken Teknik
22 09Hedehusene - RoskildeFuh, bil væltede rundt, ips
24 09Hovedvej 4 ved GevningeFuh, bil væltede ned i grøften, ips
24 09Østrup HolmeDyreredning
08 11Gundsølille14 T gravko kørte fast på mark
28 11Hovedvej 1 ved RorupFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, + Bv
08 12KøbenhavnsvejFuh, varebil mod kølevogn, ips
15 12Tune, grusgravArb, 15 T bulldozer ud over skrænt
29 12Ledreborg AlléFuh, bil mod bil, 1 kvæstet + Bv
20 02 1957Tåstrup – SengeløseFuh, lastbil med 7 T jern I grøften, (ZR-Unimog ass.)
22 02Reerslev, BroagergårdBP-tankbil kørte fast I mødding
23 02Roskilde Fjord ved Gershøj2 soldater druknet, # #, + ZR Kbh. + Frederikssund
04 03Hastrup, Brodal – KøbenhavnHoppen Birthe Fihedslund kørt til Landbohøjskolen
19 03KøbenhavnsvejFuh, beruset bilist påkørte vejsten
26 03Søster SvenstrupStormstød rev taget af ladebygning
01 04Bymarken – VindingevejFuh, bil mod bil, ips
17 04Hovedvej 1 ved ØmFuh, bil mod varebil
03 07Ebberup, moseDyreredning
03 07Roskilde-egnen + NordsjælandTørke = ZR vander markafgrøder
12 07KøgevejFuh, bil væltede under overhaling, ips
12 07Store KarlebyDyreredning
02 09GundsømagleLyn raserede stuehus (ej ildløs)
14 09Køgevej ved SkalstrupFuh, lastbil I grøften
19 09Roskilde-egnen, militærøvelseAmbulance midlertidigt stationeret hos ZR
20 09GadstrupArb, soldat faldt ned I ensilagebeholder
20 09VindingeArb, soldat faldt ned fra lastbil = ankelbrud
20 09HerslevSyg soldat kørt til sygehuset
20 09DåstrupArb, soldat faldt ned I ensilagebeholder
21 09ÅgerupSoldat sparket I ryggen af hest
21 09Ved Kornerup MølleFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
21 09HerringløseSyge soldater bragt til feltlazaret I Ølstykke
21 09HvalsøSyg soldat bragt til sygehuset
25 09Hovedvej 1 nær RoskildeFuh, militær-bil I grøften, 1 kvæstet
26 09Hovedvej 1 ved OstedFuh, militær-bil væltede rundt
11 10Hvedstrup – KatrinebjergFuh, bil kørte I grøften
07 11Hovedvej 1 ved ØmFuh, BP-tankbil pukterede og kørte fast I rabat
25 11Hovedvej 1 I HedehuseneFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet, + Bv ambulance
10 12Roskilde-egnenGlat føre = 11 kørselsuheld
20 12Skovlunde, Skovlunde Byvej 39Fuh, Rosklilde-bil væltede ind I have
21 12BiltrisFuh, bil forulykkede
24-25 12Roskilde-egnen10 motorhavarerede biler slæbt væk
03 01 1958Hovedvej 1 ved GlimFuh, bil mod lastbil, ips
09 01Østrup HolmeFuh, bil mod telefonmast
11 01Hoved – SmørumovreFuh, bil mod elmast
14 01Skov Hastrup ved DrejergårdFuh, lastbil mod lastbil, ips
27 01Øm, Hovedvej 1 - HøjbyvejFuh, bil påkørte svingende bil, ips
03 02Algade 28, urmagerforretningTyv knuste butiksrude
08 02Hovedvej 4, V for GevningeFuh, bil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
21 02Hovedvej 1 - Østre VindingevejFuh, bil væltede rundt og brød i brand, + Bv
21 02Østre Vindingevej ved Hovedvej 1Fuh, bil påkørte automobilsprøjte
24 02Rye – UgelstrupFuh, bil mod bil, + ZR Holbæk
27 02Hovedvej 1 ved KirkebjergFuh, tankbil kørte i grøften
28 02Hovedvej 4 ved Elverdams KroFuh, bil mod lastbil, ips
03 03Kirke Hvalsø, Raunsbjergvej, togbroFuh, røg fra damptog = bil mod bil på broen
03 03Københavnsvej ved nr. 16Fuh, varebil mod parkeret bil
08 03Hvedstrup ved ThorbjerggårdFuh, militær-jeep mod bil
08 03TorslundeFuh, 10 T lastbil i grøften
10 03Hovedvej 1 ved OstedIsglat bakke = 100 biler i kø ved bakkebund
12 03Hovedvej 1 ved HedehuseneFuh, bil væltede rundt, ips
12 03Tune HedeFuh, lastbil i grøften på markvej
12 03 Københavnsvej- Østre RingvejFuh, kølevogn kørte i grøften
21 03Viby – AssendløseFuh, bil i grøften
02 04Himmelev Bygade ved EgegårdFuh, bil ud foran bil, ips
05 04Lellinge – KøgeFuh, varebil mod bil, ips
10 04Øster RingvejFuh, bil forulykkede
12 04KarlslundeBrændt bil slæbt væk, + Bv
04 06Hovedvej 4 ved Lindenborg KroFuh, bil mod svingende bil, ips
09 06Ved SvogerslevFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet, + Bv's amb
23 06Østre Ringvej ved VindingevejFuh, bil mod mc, 1 kvæstet, + Bv's amb
24 06Roskilde-egnenFlere dyreredninger i de seneste dage
15 07Ved Kamstrup MejeriArb, mand fastklemt i udgravning, +Bv's amb
21 07Køgevej ud for ZRFuh, bil ind foran 2 cyklister, + Bv's amb
30 07Københavnsvej ved nr. 240Fuh, rutebil mod varebil, + Bv´s amb
04 08Hovedvej 1 ved DarupFuh, bil ud foran varebil, ips
09 08Køgevej ved Salløv MølleFuh, bil i grøften, ips
26 08Smørum, Smørup KroKroens kælder fyldt med regnvand
28 08Roskilde-egnen11 fastkørte mejetærskere på én dag
29 08Hovedvej 1 i HedehuseneFuh, lastbil mod lastbil, + Bv's amb
30 08Køgvej ved sygehusetFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet, + Bv's amb
09 09RoskildeFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Bv's amb
15 09Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, mc mod omnibus, + Bv's amb
17 09Allerslev ved skolenFuh, varebil mod bil, ips
26 09RoskildeFuh, bil mod bil, ips
29 09RoskildeFastkørt tysk 35 T tung lastbil
12 11ØstrupTraktor sank i mose
13 11Hovedvej 1 ved Hedelykke MejeriFuh, lastbil påkørte lastbil
06 12Køgevej – VognmandsmarkenFuh, mc mod svingende bil, + Bv's amb
09 12Hovedvej 4 ved LindenborgFuh, BP-tankbil i grøften
09 12Ved Avnstrup SanatoriumFuh, motorhavareret lastbil slæbt væk
05 01 1959Torkilstrup – Kirke SåbyFuh, bil mod bil, ips
06 01Hovedvej 4 ved Kornerup BroenFuh, lastbil kurede mod holdende lastbil
02 02KøgevejFuh, bil mod varebil, ips
20 03Kirke Hvalsø, ToftegårdArb, traktor i mergelgrav, føreren omkom, #
16 04Københavnsvej 25, fabrikken IsokrylArb, eksplosion, 1 kvæstet, + Falck + Bv
27 04Ud for ZR RoskildeFuh, 2 biler + 1 mc i sammenstød
08 06KornerupFuh, scooter væltede, 1 kvæstet, + Bv's amb
29 06Østre Ringvej (?)Fuh, norsk scooter mod bil, + Bv's amb
01 07RoskildeFuh, lastbil mod bil, ips
07 07GreveFuh, lastbil ind i have og mod træ, ips
09 07Ved Krabbesholm syd for SkibbyFuh, lastbil ned ad skrænt, ips
11 07Hedehusene, Nymølle, grusgravArb, lastbil styrtede i grusgrav, ips
14 07Ved RoskildeFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
22 07Københavnsvej ved nr. 261Fuh, bil mod holdende lastbil, + Bv's amb
23 07Lejre, Kisserupvej ved HulemølleFuh, scooter væltede
08 08Sverige, nord for HelsingborgFuh, Roskilde-bil slæbt til Roskilde
10 08Stærkende – Gjeddesdal GodsTuristbus udbrændte, + Bv
24 08Østre Ringvej – KøgevejFuh, cuklende kvinde ud foran bil,+Bv´s amb
08 09Gøderup, HøjmarkgårdDyreredning, ko i ajlebeholder
14 09Østervang – KøgevejFuh, bil ud foran mc, + Bv´s amb
16 09Abbetved, ViegårdDyreredning
16 09Jyllinge, RådalsgårdDyreredning
22 09KattingeDyreredning
24 09Såby Sand, AvlemosegårdDyreredning
28 09Søndre Ringvej – KøgevejFuh, bil mod svingende bil, + Bv´s amb
06 10Bredgade – AllehelgensgadeFuh, varebil ud foran bil, ips
22 10Hovedvej 6 ved Veddelev MølleIld i lastbil under kørsel, + Bv
23 10GundsømagleDyreredning
02 11Søndre Ringvej – KøgevejFuh, bil mod vejtræ, + Bv's amb
24 11Søndre RingvejFuh, bil mod bil, Bv's amb
26 11Nørre Hvalsø, HvalsøgårdVild kvie indfanget af hundefører med hund
27 11Kong Valdemars V.-Dr.Margrethes V.Fuh, varebil mod bil, + Bv´s amb
01 12Hovedvej 1 – HerstedøstervejFuh, bil mod holdende bil, ips
09 12Hovedvej 4 ved ElverdamBil fastkørt i snedriver
11 12”Skvatbrinken” ved SvogerslevZR ass. lastbiltog med at foretage vending
23 12Ved RoskildeFuh, bil i grøften, ips
24 12Roskilde hos købmandIldløs i udhus med emballage, + Bv
07 01 1960Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, bil mod lastbil, 2 omkom, ##, +Bv amb.
07 01Vindinge, MørbjerggårdIld i traktor og benzinanlæg, + Bv
14 01Algade – HersegadeFuh, 3 biler i sammenstød, ips
14 01Ahornvej – KildehusvejFuh, mc mod varebil, ips
15 01AllehelgensgadeFuh, bil slæbt af ZR-kranbil mod taxa, ips
16 01Frederiksborgvej 55Ildløs i garage, + Bv
16 01Lille KarlebyFuh, bil mod bil, ips
19 01Roskilde2 fuh = 2 biler i grøften i glat føre, ips
23 01Kirke Hvalsø – Kisserup – Lejre5 fuh = 5 biler i grøften i glat føre, ips
29 01KøbenhavnsvejFuh, bil mod bil i glat føre, + Bv amb
06 02KøbenhavnsvejFuh, bil mod bus, 2 kvæstet, + Bv amb
11 02Ved LindenborgFuh, varebil væltede i grøften
15 02Tolstrup, TolstrupvejFuh, bil mod lastbil i glat føre, ips
19 02HimmelevFuh, brugsstjålet bil forulykkede
23 02BirkedeIld i hus, + Bv
27 02Hovedvej 6 ved RisøFuh, jeep mod vejtræ, 1 kvæstet, + Bv amb
27 02Roskilde – HedehuseneFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, + Bv amb
27 02Roskilde-egnenEt par fastkørte sneplove
27 02Hovedvej 1 i KirkebjergFuh, lastbil påkørte parkeret varebil
01 03Jyllinge – GundsømagleFuh, varebil mod lastbil, + Bv amb
02 03LejreFuh, varebil mod bil, ips
05 03Roskilde-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
14 03RoskildeFuh, bil mod bil, ips
21 03Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, mc væltede, 2 kvæstet, + Bv amb
26 03Københavnsvej, sten- og mørtelværkFastkørt gravko, + ZR Kbh. + CF Hillerød
28 03Havdrup, trævarefabrikIldløs i fyr- og spånrum, + Bv
04 04BiltrisFuh, kvinde påkørt af lastbil, + Bv amb.
04 04Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, bil mod bil, ips
16 04Himmelev, Roskilde FjordRobåd kæntrede med 2 mand, + Falck
23 04GøderupStormstød ødelagde stuehustag
23 04RoskildeZR bragte ting til flygtningeauktion
23 04KattingeArb, ild i væltet traktor, da den skulle rejses
07 05Langtved, Munkholmv.-Elverdamsv.Fuh, varebil mod bil, 1 kvæstet, + Falck
09 05Køgevej ved TjærebyFuh, bil forulykkede, fører og bil forsvandt
09 05Hovedvej 4 ved Kirke SåbyZR bragte anholdts bil til Roskilde Politi
09 05Hellestrup – RoskildeFuh, bil væltede rundt under overhaling, ips
12 05Køgevej ved RoskildeFuh, lastbilanhænger væltede
12 05Algade – AllehelgensgadeFuh, beruset bilist mod bil, + Bv amb
14 05Støden – HelligkorsvejFuh, beruset bilist forulykkede, + Bv amb.
27 05Salløv, Havdrupvej – KøgevejFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Bv amb
30 05GadstrupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Bv amb
07 06Ved Valborup SkovDyreredning
08 06Frederiksborgvej – Sankt Ibs VejFuh, lastbil mod cyklist med barn, + Bv amb
08 06Sønderlundsvej, Sct. Jørgens SkoleZR ass, ved rejsning af 18 m høj flagstang
08 06Omfartsvej ved BP-motelletFuh, mand løb ud foran bil, + Bv amb
10 06GevningeDyreredning
27 06Ringstedvej 5ABlind alarm: Røg i køkken=glemt gryde, +Bv
02 07Ringstedvej syd for RoskildeFuh, bil mod telefonpæl, 1 kvæstet, + Bv amb
05 07Hovedvej 6 ved RisøFuh, bil mod vejtræ
07 07TågerupDyreredning
08 07Hovedvej 2 ca. ved 50 km/stenenFuh, NL-lastbil i grøften, +ZR Køge,Rønnede
08 07Hvalsø – Lejre ved HulemølleFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Bv amb
11 07Ringstedvej ved nr. 68Fuh, bil mod el-mast og parkeret bil, ips
12 07Vor Frue, vandværketPumpesvigt, ZR overtog pumpningen
12 07PræstemarksvejFuh, bil mod bil, ips
18 07DarupvejFuh, mc væltede, + Bv amb
25 07Ledreborg AlléFuh, brugsstjålet bil mod vejtræ, 3 anholdt
01 08Losseplads nær PræstemarksvejLossepladsbrand, + Bv
05 08Ringvej ved VindingevejbroenFuh, bil mod bil, ips
08 08Soderup – FløngFuh, scooter med beruset fører væltede
13 08HestetorvetBrugsstjålet mc kørt til politistationen
13 08Hovedvej 1 øst for RoskildeFuh, kabinescooter væltede, + Bv amb
13 08StændertorvetUlovligt parkeret bil fjernet
15 08RoskildeBrugsstjålet scooter kørt til politistationen
16 08JenslevZR ass ved indfangning af vild kvie
19 08Glostrup, Baldersbrønde, grusgravArb, lastbil 18 m ned ad skrænt,+ZR Glostrup
22 08Holbækvej tæt ved RingstedvejFuh, 3 biler i sammenstød, ips, + Falck
30 08LedøjeVild kvie indfanget med hund, +ZR Kbh.
30 08Københavnsvej – HedegårdsvejFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet, + Bv amb
01 09Gadstrup – Kirke SyvFastkørt lastbil spærrede vejen
05 09Roskilde-egnen38 biler med forskellige problemer
05 09Valsølille, ValsølillegårdDyreredning, 4 vilde kvier indfanget
05 09Kirke Såby, GrangårdFastkørt lastbil med 30 T bygkorn
05 09Ringvej ved KøgevejFuh, scooter væltede, 2 kvæstet, + Bv amb
05 09Københavnsvej, Danish PlasticsArb, gravko rev vandrør over
09 09Frederiksborgvej ved VeddelevFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet, + Bv amb
12 09Roskilde-egnenFlere fastkørte mejetærskere
12 09Ringvej ved VindingevejFuh, ældre DKW-bil tabte et forhjul, ips
15 09Ringvej syd om RoskildeFuh, bil mod bil, 5 kvæstet, + Bv amb
21 09Kirke Såby, SkullerupholmArb, traktor væltede på mark, ips
01 10Dåstrup, LassensmindeDyreredning, kvie kælvede i bæk, kalven død
06 10Køgevej ved SkalstrupFuh, bil væltede, ips
12 10Jernbanegade, værktøjsmagasinSprængt vandrør i kælderen
14 10KøbenhavnsvejForladt scooter kørt til politistationen
17 10Ringvej syd om RoskildeFuh, bil ud foran kabinescooter, + Bv amb
20 10Hestetorvet, restaurant RitzSlagsmål = stor rude knust
24 10Københavnsvej, plastikfabrikVoldsom regn = oversvømmet kælder
27 10Ringvej syd om RoskildeFuh, påkørt soldat nær druknet i grøft
03 11Roskilde-egnenVoldsom regn = en del fastkørte traktorer
07 11VognmandsmarkenIldløs i stakhjelm, + Bv
10 11GundsølilleDyreredning
24 11ØstergadeBrugsstjålet mc bragt til politistationen
24 11StændertorvetFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet, + Bv amb
29 11Svanevej 5Stormstød blæste tagplader af hus
02 12Ved RoskildeLastbil sank gennem asfalt på cykelsti
03 12Ringvej syd om RoskildeFuh, sættevogn kørte i grøften, ips
03 12Køgevej – RoskildevængetFuh, sportsvogn kørte bag ind i lastbil
05 12SlæggerupVoldsom regn = vand i kælder
06 12Hedehusene, NymølleLastbil tæt på at vælte ned i grusgrav
08 12Frederiksborgvej ved VigenFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet, + Bv amb
09 12RoskildeFuh, knallert mod cyklist, + Bv amb
09 12Roskilde, RingvejenFuh, bil mod tankbil i glat føre, + Bv amb
10 12Roskilde-egnenSnevejr = flere biler med startvanskeligheder
13 12Hovedvej 1 ved OstedFuh, bil kurede ind i anden bil, ips
16 12Køgevej syd for Vor FrueFuh, bil mod bil, ips
17 12Roskilde4 vandfyldte kældre pumpet tørre
19 12KumlehuseFuh, bil mod bil, ips
23 12Hovedvej 1 i KirkebjergFuh, varebil mod bil, 3 kvæstet, + Bv amb
25 12Roskilde, RingvejenFuh, flugtbilist påkørte holdende bil, ips
25 12Hovedvej 4 ved KornerupFuh, bil skred af vejen i glat føre, ips
26 12Bakkedraget ved nr. 10Fuh, bil mod hensat skurvogn, ips
05 01 1961Hovedvej 4 ved SvogerslevFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, + Bv amb
13 01Ringvejen ved BP-MotelletFuh, varebil mod svingende lastbil, ips
14 01Lyndby – Lille KarlebyFuh, bil i grøften i glat føre, + Bv amb
16 01MaglegårdsvejArb, 2 mand begravet i udgravning, 2 # #
30 01DåstrupStormstød ødelage delvist en skorsten
31 01Københavnsvej ved nr. 106Fuh, bil mod bil, ips
01 02Køgevej – VognmandsmarkenFuh, mc mod varebil, + Bv amb
04 02Hovedvej 6 nord for RisøFuh, bil mod lastbil, der kørte i grøften

07 02Roskilde-egnenGlat føre = en del kørselsuheld, ips
15 02HimmelevFuh, beruset bilist gennem hæk og ind i have
15 02Tolstrup ved KirkebjergFuh, bil bakkede ned i grøft, ips
21 02Ringvejen syd om RoskildeIld i bil under kørsel, + Bv
27 02Knudsvej 39Ildløs omkring centralfyr, + Bv
06 03Bjæverskov, RingstedvejFuh, lastbil med vin i grøften, + ZR Køge
06 03Åvang ved Lejre, motorløbFuh, bil mod vejtræ, ips
06 03Abbetved, motorløbFuh, sportsvogn væltede, 1 kvæstet, +Bv amb
15 03KøgevejTransport af stor olietank
27 03Roskilde HavnZR anbragte motorbåd på beddingsvogn
29 04Køgevej ved SkalstrupFuh, hare på vejen = bil i grøften, + Bv amb
03 05Omkørselsvejen ved MaglegårdFuh, bil mod lastbil, 1 omkom, #, + Bv amb

03 05Hovedvej 4 vest for Lindenborg KroFuh, bil i grøften og i brand, + Bv
13 05Ved Kirke Hyllinge kirkeFuh, varebil mod bil, 1 kvæstet, + Bv amb
13 05KøgevejFuh, beruser i stjålet bil mod vejtræ, +Bv amb
15 05Havdrupvej ved SalløvFuh, bil mod tre vejtræer, 2 kvæstet, +Bv amb
20 05Nymølle ved HedehuseneFuh, lastbil ned ad skrænt, ips
26 05Køgevej syd for RoskildeFuh, mc mod mc, ips
29 05Kirke Hvalsø, RoskildevejFuh, lastbil påkørt og i grøften, ips
05 06Tåstrup, Hovedvej 1Fuh, bil mod ZR-Roskilde-kranbil, barn : #
10 06Hovedvej 1 ved GlimFuh, varebil kørte i grøften, + Bv amb
13 06Gevninge, Hovedvej 4Fuh, taxi mod skraldebil, 4 kvæstet og # #
15 06Hvalsø, SkullerupholmZR tømte brønd for vand
28 06Vor Frue ved BrugsforeningenFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Bv amb
04 07KyndeløseFuh, bil mod bil, 3 kvæstet, + Bv amb
10 07Gevninge, Hovedvej 4Fuh, knallert mod scooter, 3 kvæstet,+ Bvamb
10 07Margrethehåbsvej 101Ild i parkeret bil, + Bv
17 07Møllehusvej – HedegadeFuh, lastbil mod skolevogn, ips
01 08TjærebyDyreredning, ko i ajlebeholder
02 08Roskilde-egnenMange hvepsebo uskadeliggjort
07 08Hovedvej 6 ved Lille ValbyFuh, 3 biler i sammenstød, ips
07 08Hovedvej 4 ved bro ved KornerupFuh, bil mod bil, ips
18 08Ringvejen syd om RoskildeFuh, 3 biler i ulykke, 5 kvæstet, +Bv amb
28 08JenslevDyreredning, ko i mose
28 08Ringvejen syd om RoskildeFuh, bil væltede, ips
29 08Roskilde-egnen4 fastkørte mejertærskere grundet rævegrave
04 09Hovedvej 6 ved GundsømagleFuh, 2 knallerter ud foran bil, 2 kvæstet
04 09Veddelev, Hovedvej 6 – BrovejFuh, 3 biler i uheld, 5 kvæstet, +Bv amb
11 09Øm, Langvad ÅZR bjergede opbrudt pengeskab fra åen
18 09Holbækvej – GyldenkærnevejFuh, bil forulykkede, 4 kvæstet, + Bv amb
19 09Hovedvej 4 ved SvogerslevFuh, svensk bil ud foran bil, ips
25 09Hovedvej 6 udenfor RoskildeZR fjernede beruset bilist' bil fra vejen
25 09Hovedvej 4 ved Lindenborg KroFuh, bil mod lastbil med sommerhus, ips
04 10Hovedvej 4 ved KornerupFuh, bil mod bil, der kørte i grøften, ips
17 10Ringvejen syd om RoskildeFuh, lastbil ud foran bil, ips
18 10Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, 2 lastbiler + bil i sammenstød, ips
18 10Skovvejen, Mørkøv – KnabstrupFuh, tankbil i grøften, ips, + ZR Holbæk
30 10Ringvejen syd om RoskildeFuh, bil mod vendende bil, 3 kvæstet
08 11Vindinge – TuneFuh, lastbil mod lastbil, ips.
15 11Køgevej ved RoskildeFuh, kvinde gik ud foran bil, der ramte vejtræ
16 11Hovedvej 4 ved DyvelslystFuh, bil mod holdende lastbil, ips, +ZR Holb.
30 11RingstedgadeFuh, bil mod bybus, ips
30 11VindingeFuh,bil mod el-mast, ips
07 12Hestetorvet, JernbanehotelletFlagstang truede med at vælte
18 12Roskilde-egnenKoldt = flere biler med startvanskeligheder
21 12Uglestrup, MunkholmvejFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, 1 #, +Bvamb
27 12Roskilde-egnen i juledageneGlat føre = en del kørselsuheld, ips
31 12Baldersbrønde, motorvejFuh, bil ud over autoværn, ips
01 01 1962Hvalsø, Sonnerup, gårdBrønd løb tør. Ingen vand til besætningen
15 01Ordrup, ElverdamsvejFuh, varebil påkørt af lastbil, + Bv amb
19 01Roskilde-egnenMange fastkørte traktorer på opblødte marker
20 01Sankt Ols G. - Dr.Margrethes VejFuh, varebil ud foran bybus, ips
24 01Ringstedvej ved nr. 107Ild i kasser/m. bananer på lastbil, + Bv
05 02Lejre, Ledreborg AlléFuh, lastbil væltede ned i mosehul, ips

08 02Himmelev, grusgravIldløs i værkstedsbygning, + Bv
10 02Kirke Hvalsø, RoskildevejFuh, lastbil væltede ned i grusgrav +ZR Holb.
13 02Store LadagerStorm = ødelagt tag på bygning
13 02PræstemarksvejStorm = bliktag blæste mod el-ledninger
19 02Helligkorsvej – ByvoldenFuh, bil mod bil, ips
19 02Københavnsvej (Hovedvej 1)Fuh, beruset bilist væltede med bilen, ips
21 03Køgevej ved ZRFuh, cyklende mand mod ZR-kranbil
04 04Gundsømagle, Hovedvej 6 – Sognev.Fuh, rutebil + 3 biler i sammenstød, ips
08 04Gundsømagle – ØstrupBrugsstjålet bil slæbt væk
09 04Køgevej ved SalløvFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Bv amb
10 04Roskilde-egnenOpblødte marker = mange fastkørte traktorer
16 04Kirke Såby – Nørre HvalsøFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Bv amb
28 04Helligkorsvej – SønderlundsvejFuh, bil mod bil, ips, + Falck
07 05Hedegade – MøllehusvejFuh, bil mod bil, 3 kvæstet, + Bv amb
17 05ZR RoskildeKDAK afholdte eftersyn af folks biler
28 05Roskilde, DyrskueZR havde en stand på skuet
28 05Rye – TorkilstrupFuh, bil væltede, 1 kvæstet, + Bv amb
12 06Holbækvej ved nr. 30Fuh, beruset bilist påkørte parkeret bil, ips
23 06Roskilde – HedehuseneFuh, lastbil mod skolevogn, der væltede, ips
14 06Jernbanegade ved TinghusetFuh, beruset bilist mod el-mast, + Bv amb
16 07Ringstedgade – Sønder RingvejFuh, beruset bilist mod trafiklyssignal, ips
17 07Ringvejen ved ”BP-Motellet”Fuh, bil mod svingende svensk bil, + Bv amb
25 07Køgevej ved nr. 101Fuh, bil mod svingende lastbil, ips
01 08Sønderlundsvej – VestergadeFuh, bil mod lastbil, ips
07 08Ringvejen syd om RoskildeFuh, lastbil mod holdende lastbiltog, ips
18 08Køgevej ved nr. 34Fuh, beruset bilist forulykkede, ips
18 08PræstemarksvejFuh, beruset bilist mod parkeret bil, ips
20 08Baldersbrønde, SolhøjvejFuh, bil kørte i grøften, ips
21 08Havdrup, Sallevvej ved SkelgårdenFuh, varebil mod vejtræ, 1 lettere kvæstet
29 08ZR RoskildeKDAK afholdte eftersyn af folks biler
14 09Hovedvej 4 ved RoskildeFuh, B-lastbil kørte fast under vending
15 09Hove, Egebjerggård5 undslupne kvier indfanget
18 09Vindingevej ved TornagergårdFuh, mand kastede sig ud foran bil, + Bv amb
20 09RoskildeÆldre mand druknede i lille sø, + Bv amb
27 09BorupFastkørt kampvogn forgæves søgt fritrukket
06 10Vor Frue, MøllevængetFuh, 3-årig pige løb ud foran bil, + Bv amb
06 11Sønderlundsvej – HolbækvejFuh, bil ud foran bil, 2 kvæstet, + Bv amb
13 11Gadstrup, jernbaneoverskæringFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, + Bv amb
19 11Hovedvej 4 ved ElverdamFuh, bil mod holdende bil, + Falck
23 11Helligkorsvej – SønderlundsvejFuh, bil mod bil, ips
05 12St. Valbyvej ved SkedebjerggårdFuh, bil kørte i grøften, 1 lettere kvæstet
07 12Kattinge HolmeGård reddet fra større brand, + Bv
07 12Hovedvej 1 ved ”Karrusellen”Fuh, varebil mod holdende bil, ips
15 12Hedegade – MøllehusgadeFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, +Bv amb


Tilbage