Varde


Stationshistorie:
Varde
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 235 - 236
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Varde

Køretøjer i Søndergade 8. Foto ca. 1960.

Poul Erik Jensen ved den specielle dobbeltkran. Foto ca. 1960.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Hj. Kærvej/Vesterport
Henvendelsessted
1932:
Mads Madsen
401Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 1937/38:
Mads Madsen
Tilkaldt via ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Ribevej 9
Redningsstation
1951 - 1954:
Asgar Marius Jensen
Tilkaldt via ZRFormentlig ZR
Kranvogn tilh. Asger Jensen
1954 - 1957:
Asgar Marius Jensen
903
Søndergade 38
Redningsstation
1957 - 11.1959:
Børge Nielsen
Formentlig ZR
11.1959 - 2.1960:
Ewald Madsen
Søndergade 8
Redningsstation

Ejendom ejet af ZR tinglyst 4.1.1960
2.1960 - 30.6.1960:
Ewald Madsen
1.7.1960 - 31.12.1962:
Poul Erik Jensen
Fra 1962: 20903
Historie:
Poul Erik Jensen har skrevet følgende beretning til museet: ...: ......På Ford kranvognen var monteret en gitterkran med ingen særlig løftehøjde. Oven på selve gitterkranen blev påsvejset styrelapper, som man kunne skyde en jernbaneskinne ind i, og på den måde forøge løftehøjden til 6-8 meter, og løfte ca. 600-800 kg. Kranen blev afprøvet ved betonrørsløft, så vidste man, hvad den kunne bære. Med en sådan kranløft begyndte ZR Varde lige pludselig at tjene penge: Sætte både i vandet og op igen, tærskeværk op og ned fra høloft, motorer ud og ind i lastvogne på de små værksteder. F.eks. blev daværende VW-forhandler P. Damgårds første søjlelifte sat ned af ZR Varde. En kort overgang fik ZR Varde også vældig travlt med sygevogn. En praktiserende læge kom fra Østkysten, hvor ZR havde sygekørsel, og af gammel vane kaldte han stadig ZR til sygetransport i Varde. Dette blev stoppet. Kommunen / amtet ringede og fortalte, (at) de ikke længere kunne/ville betale, da de havde kontrakt med Falck......I Varde var der som mange andre steder pengemangel blandt borgerne, f.eks. kørte Martin Fanø (Martin Fanø Petersen, abonnementstegner) hver måned ind til en vognmand og fik afdrag på abonnementet. Fanø gemte så pengene til forfaldsdag og betalte. En brøndborer i Varde, som vi arbejdede for med forlænget kran, havde også lige til dagen og vejen. Når brønden var sat ned, fik vi det halve og når brøndboreren så fik sin betaling, fik vi resten.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Poul Erik Jensen ansat som redder ved Falck-Zonen. I 1974 overgået til deltidsbrandmand, hvilket han endnu er. Ewald Madsen kom til Falck og blev senere stationsleder først i Faaborg, senere i Svendborg for til sidst som områdeleder at gå på efterløn i 1996.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal4575409541039

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1947337Ford V8 1949296Dyreambulance, anhængerIntet
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Varde Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Varde

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
DATOINDSATSSTED m.m.DIVERSE
22 04 1959Flylandingsplads – LundgadePatientoverførsel til Sinesminde Plejehjem
09 06Lundvej ved LindingåFuh, lastbil gennem brogelænder, ips
03 09Oksbøl, militærskydeterrænArb, soldat kvæstet af sprængt patron
03 10Søndergade – Gl. RoustvejFuh, 12-årig cyklende dreng mod bil
21 11TulsmarkFuh, soldat faldt af bil under kørsel
30 11Oksbøllejren, ridebaneArb, oberstløjtnant falt af hest under træning
21 01 1960Sig, VesterbækvejFuh, lastbil med 5 grise kørte i grøften
28 01OrtenvejEt par fastkørte biler
28 01Skovvej ved VardeFastkørt lastbil
03 02Varde, Hovedvej 11 ved jernbanenZR nedtog 2 T maskine fra lastbil, +ZR Esbje.
17 02Oksbøl, jernbaneoverskæringSneplov gik i stå på baneoverskæringen
01 03Nymindegablejren – VardeKvæstet soldat overført til Varde Sygehus
16 05Stranden ved Vejrs3 fastkørte biler
21 07Ved FilsøArb, anhænger med 16 T kalk væltede i kanal
22 07Øster VrøgumDyreredning
15 12Hovedvej 11 ved LyneFuh, bil mod traktorvogn uden lys, ips
07 08 1961Oksbøl, BordrupFuh, bil mod telefonmast, 2 kvæstet
23 08Oksbøl, Kallesmærsk HedeSkydeøvelse = 1 kvæstet, 1 soldat omkom, #
01 09Hovedvej 11 ved Sækbæk KroFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
15 03 1962Oksbøl, militærlejrArb, soldat kvæstet på kampvogn
16 05Varde KærDyreredning, kalv sad fast i mosehul


Tilbage