Holstebro


Stationshistorie:
Holstebro
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 161 - 162
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Holstebro

Holbergsvej 11.

Optog ved børnehjælpsdag.

Ambulancen kørt i grøften.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nørregade 50
Kranvognsstation
26.1.1933 - 4.3.1933:
Vilhelm Birn
72Kørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Istedgade 35
Ambulancestation
1. september 1954 - 30.9.1956:
Jørgen Christensen
1744ZR
Holbergsvej 11
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 6.10.1956
1.10.1956 - 31.12.1962:
Hugo Holm Jensen
Historie:
Det var ikke let for ZR at få fodfæste i det nordjyske med den særlige ZR-stationsmodel med udlægning af materiel på værksteder m.v., måske bl.a. fordi man ikke havde nogen organisation i Jylland, som kunne bakke stationerne op. Galt gik det i Hadsund og situationen i Holstebro var ikke meget anderledes, omend det ikke endte i retssag som i Hadsund. 13. januar 1933 kunne Holstebro Dagblad meddele, at både Falck og ZR havde haft demonstrationer i byen forud for stationsindvielser, og i følge avisreferatet samlede opvisningerne en stor menneskemængde. Avisen meddelte, at ZR ville blive etableret i samarbejde med det kommunale brandvæsen, Røde Kors og vognmand Ammesen, der havde ambulancekørselen. Stationen blev indviet under stor festivitas med deltagelse af autoriteterne, bl.a. politimester Hallund, en mængde sognerådsformænd, flere amtsrådsmedlemmer, Røde Kors, repræsentanter for Holstebro og Struer Byråd, herunder borgmester C. Hedegaard. Men det blev kort. I begyndelsen af marts 1933 meddelte avisen lakonisk, at ZR havde strøget sin stander og fjernet sit mærke fra Vilhelm Birns bygning, efter hvad avisen erfarede, fordi ZR ikke havde overholdt sine forpligtelser overfor Birn. Avisen sluttede med, at Falck havde fået godt fat i området, og at to redningskorps i Holstebro var også for meget. Stationen var på trods af det opført i KDAK's telefonbøger i hvert fald til 1940.
Omkring 1954 stationerede ZR en ambulance hos mekaniker Jørgen Christensen til betjening af militærkørselen, og pr. 1. oktober 1956 overtog man en nedlagt legetøjsfabrik, hvor der blev indrettet station. Man må have overtaget Jørgen Christensens nummer, for 1744 var oprindeligt hans. Udnævnelsen af Hugo Holm Jensen til leder blev bekendtgjort 27. oktober 1956, og muligvis er stationen først blevet taget i brug senere, idet der forestod ombygningsarbejder. I efteråret 1958 aflagde Suhr inspektionsbesøg på stationen, og han skrev: Det er en pæn station hvor materiellet var i fin orden. Mandskab: 1 leder - 1 mand. Vogne: Chevrolet ambulance 1948 (varevogn) - Austin kranvogn 1952 - Ford V8 bugservogn 1939. Kørsel: 183 sygeture - 3.574 km. 284 kranvognsture - 12.568 km. Ambulancen bør snarest udskiftes. Ambulancen var formentlig vogn 430, en Chevrolet 1947 på varevognschassis, der senere blev indrettet til katastrofevogn i Brædstrup.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Hugo Holm Jensen ansat ved Falck-Zonen som vagtmester til sin pensionering i 1968.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal467704765700

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1948348Austin 1952499Pumpe Pegson 1956542
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Holstebro

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

HOLSTEBRO
DATOINDSATSSTED m.vDIVERSE
27 02 1956Hovedvej 11 ved AgerfeldFuh, militærlastbil i grøften, + ZR Herning + Falck
14 04Neder FeldborgFuh, lastbil med kreaturer i grøften, + ZR Herning
28 01 1957Skoleg. - Vesterbrogade (?)Fuh, bil mod ZR Holstebro-ambulance, ips
18 03Hov edvej 16 I MejrupFuh, lastbil I grøften
14 04 1958Skjernvej 1 km syd for RingvejenFuh, lastbil i grøften med beruset fører
16 08Hovedvej 16 ved HagebroFuh, bil ud over skrænt, + ZR Lemvig
24 11LindeFuh, lastbil med 20 T kalk i grøften
13 02 1959LindeFastkørt lastbil, + ZR Lemvig
25 04Holstebro KaserneDragon sprang ud gennem førstesalsvindue
09 05Holstebro KaserneSoldat sank død om under øvelse, #
24 05Struer, farvehandelStorbrand, 4 tilskuere kvæstet
12 09GrønbjergArb, mand fik treben i hovedet
03 12ViborgvejFuh, lastbilanhænger væltede i grøften
16 12Holstebro-egnenIsslag = 14 kørselsuheld
16 12KrunderupFuh, isslag = tankbil med 18.000 l olie delvist i grøften, + ZR Lemvig + ZR Viborg
04 02 1960Hovedvej 16 ved AlbækFuh, bil kørte i bækken, 1 kvæstet
13 07Vildbjerg, HelleskovDyreredning, hest i ajlebeholder
12 08SirFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
13 09Gimsing ved kirkenFuh, væltet lastbilanhænger
08 12Ved HolstebroFastkørt lastbil på roemark
08 12Holstebro-egnenEn del fastkørte traktorer på markerne
05 02 1962Nissum FjordFastkørt bulldozer, + ZR Lemvig
21 02KroghsvejFastkørt 25 T lastbil
02 03Hovedvej 11 nord for HolstebroFuh, 2 biler i grøften, ips
21 03Hagebro ud for kroFuh, militærbil bag op i militærbil, ips
02 04Skivevej ved EjsingFuh, varebil mod vejtræ, 3 lettere kvæstet
05 04Holstebro, DragonkaserneArb, engelsk soldat forbrændt i ansigtet
21 05Hovedvej 11 ved SpåbækFuh, bil forulykkede, ips
18 06Hovedvej 11 syd for HolstebroFuh, kvie løb ind i bil, ips, kvien slået ned
17 08Hovedvej 18, Sinding – LjørringFuh, lastbil i grøften, ips, + ZR Herning
26 09RydeDyreredning, ko i ajlebeholder
04 10Holbergsvej ud for ZRFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
08 10Hovedvej 16 vest for SkaveFuh, bil i grøften, ips


Tilbage