Sæby


Stationshistorie:
Sæby
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 226 - 227
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Sæby

Frederikshavnsvej. Foto ca. 1954.

Udstilling, formentlig et dyrskue. Foto ca. 1954.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Grønnegade 24
Ambulancestation
1.8.1943 - 11.1944:
Thomas Jacobsen
131ZR, formentlig i 1944 overtaget af Jørgen Pedersen a Meta med ZR
Grønnegade 24
Redningsstation
11.1944 - 31.7.1950:
Thomas Jacobsen
Fra ca. 1946:
277
Frederikshavnsvej 5
Redningsstation
Ejendom ejet af ZR tinglyst 14.10.1952
1.8.1950 - 31.12.1962:
Anton Kilstrup
Historie:
14. august 1943 skrev driftsleder Frisholt i Aalborg således til Hare: Jeg undlader ikke at meddele Direktør Hare, at Borgmester Neergaard, Sæby i Gaar anmodede os om en Samtale. Jeg tog derop og gik hen til Borgmesteren sammen med vores Leder Vognmand Jacobsen. Grunden til Borgmesterens Opringning var at Direktør Kastberg samt Direktør Fruensgaard (begge fra Falck) havde aflagt Borgmesteren et Besøg, hvor de paa en uforskammet Maade havde bebrejdet Borgmesteren, at Sæby By havde sluttet Overenskomst med Zoneredningskorpset uden først at henvende sig til Falck. De Herrer Direktører gjorde Borgmesteren opmærksom paa, at Kommunen ikke kunde lade Zoneredningskorpset faa Sygekørselen førend Kontrakten udløb med Falck den 1' Maj 1944, og med Hensyn til Epidemikørsel vil vi aldrig kunde faa det, da det var noget Amtet bestemte og Falck havde en livsvarig Overenskomst med Amtet. Borgmesteren afviste begge Direktørerne og henvendte sig til Politimesteren, da sidstnævnte var en varm Forkæmper for, at der kom Station i Sæby. Politimesteren udtalte, at Zonen skulde fortsætte Epidemikørselen paa hans Ansvar, men ikke desto mindre har Falck sendt Cirkulærer rundt til Lægerne og Kommunerne, at de skal benytte Falck til Epidemikørsel. Jeg har i Dag talt med Proprietær Holm, Mosbjerg som er Formand for Hjørring Amts Sygehusudvalg og forelagde ham Falck's Krav paa Epidemikørselen, og Herr Holm udtalte, at Amtet havde Overenskomst med Falck, men ikke en livsvarig, men Herr Proprietær Holm lovede nu at undersøge Sagen og mente, at det kunde ordnes saaledes at vi for Sæbys vedkommende kunde faa Epidemikørselen. Som det er i Dag, kører Falck fra Frederikshavn til Sæby og derfra til Hjørring Amts Sygehus' Epidemiafdeling, det vil sige et Antal Spildkilometer paa 24 km. og som Borgmesteren sagde, om ikke andet saa maa Benzinnævnet kunde tage Affære, da det jo er meningsløst at køre alle de unødige Kilometer. I Sæby er det jo hurtigt rygtedes at D'Herrer Falckdirektører var i Byen, ikke mindst, at de var kørende i en flot Buick Vogn uden Generator tilhørende Direktør Fruensgaard, Aalborg, men denne Sag har Politimesteren i Sæby ogsaa taget fat paa. Der har rejst sig en Harme imod Falck i Sæby som gavner Tegningen meget, nu var Byen saa glad for, at faa en Redningsstation saa Falcks løgnagtige Propaganda blev her ligesom andre Steder i Landet kun en Fordel for Tegningen. Jeg haaber Direktøren vil undersøge Sagen nærmere med Hensyn til denne Epidemikørsel, da Borgmesteren gerne vil vide, hvordan han skal forholde sig. Siden Stationens Aabning regnet til D.D. er Tegningen 10.080 til Sæby Station. Med Højagtelse. (signeret Stig Frisholt). 17. august 1956 omtaler Vendsyssel Tidende, at Sæby kommune fører forhandlinger med ZR om etablering af fælles brand- og redningsstation. Det er planen at flytte kommunens brandvæsen til ZR-stationen, hvor det skal passes af ZR, der tillige skal foretage første udrykning, hvorved der kan opnåes både besparelser og et mere effektivt brandvæsen. ZR havde i forvejen siden 1954 haft til opgave at alarmere brandvæsenet. 15. september 1956 meddeler avisen, at aftalerne er på plads, og at ZR straks begynder udvidelse af stationen, hvilket byggeri skal stå færdigt inden udgangen af oktober. Slangetårnet fra den kommunale brandstation flyttes med.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 26. august 1977. Anton Kilstrup stationsleder til 1969. Stationsleder fra ZR Farsø Hans Henrik Ammitzbøll var stationsleder fra 1. april 1970 til sin død 3. juli 1982.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal53813149415691859

Effekter på museet fra stationen:
Mercedes 1960 ambulance, vogn 768.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Skoda 1953441Thames Trader 1959700Pumpe Jucan 1956551
Mercedes 1960768
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til
Byhistorisk Arkiv / Sæby Museum
Falck i Sæby
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Sæby

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
SÆBY
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
19 08 1943Sæby-egnen siden 01 0810 patienter bragt til lokale sygehuse
04 09Sæby JernstøberiArb, fik glødende metal sprøjtet i ansigtet
02 10Maskinfabrikken PlutoArb, blev ramt af et jernstykke på det ene ben
11 10Volstrup2-årigt barn slemt skoldet
11 01 1944GasværketArb, mand blev gasforgiftet
04 04Sæby Motor Co.Arb, 2 nattevagter kulilteforgiftet, en omkom, #
28 07Fr.havn, RimmensgadeFuh, ZR-Sæby kom forbi fuh, dreng påkørt, #
22 01 1946Sæby HavnFuh, bakkende lastbil skubbede mand i havnen
26 07Frederikshavn - SæbyFuh, cyklist ramte modkørende bil og døde, #
18 08Sæby - FrederikshavnFuh, cyklist svingede ud foran af mc
22 08Sæby HavnArb, faldt i vandet fra skib og druknede, #
26 03 1947Stampen EmballagefabrikBortsprængning af is, løjtnant lettere kvæstet
05 05Hovedvej 10Fuh, bil mod lastbil
09 06Tamholt, MellergårdVådeskudsulykke
10 09Krystaltorvet (?)Arb, faldt ned fra lastbillad
09 10 DybvadFuh, 6-årig dreng påkørt af lastbil
13 12Syvsten, ved RosenlundFuh, cyklist påkørt af mc
13 03 1948Sæby HavnArb, faldt 4 m ned fra fiskekutter på bedding
11 06Hals, KategatRutebåden Kjøbenhavn minesprængt, 48 #
07 09Sæby, TorvetDansk amerikaner faldt om, sygdom
22 10Sæby, TorvetArb, isenkræmmer faldt ned fra stige
03 12ÅlborgvejFuh, mand gik ud foran lastbil
23 12Ved SæbyFuh, bil skred i grøften, 1 person kvæstet
02 01 1949Sæby Kur- og BadehotelMand tog fyrværkeri i munden = dræbt , #
14 02Hotel HarmonienMandlig gæst faldt under bal = et brækket ben
04 01 1950VoersåFuh, lægebil påkørte 2 cyklister
17 02Sæby, Ålborgvej82-årig mand druknet i septictank, #
16 03Sæby64-årig mand sank død om, #
03 05SæbyStor katastrofeøvelse afholdt
13 05Sæby - BlokhusTransport af hus til Blokhus
10 06Havnen ud for nr. 8Fuh, 6-årig pige løb ud foran lastbil
08 07Sæby StadionAmbulancevagt ved motorløb
07 08SæbyMuligt druknet mand fundet i sit sommerhus
25 08Sæby, KattegatHavjagt = mand kvæstet af jagtgevær
07 09Sæby Søbad48-årig mand sank død om efter badning, #
19 09Sæby, "Efterårsmarked"Arb, rejsning af telt = jog kniv gennem sin hånd
22 11Volstrup79-årig mand indebrændte i sit hus, ZR + Bv
05 12Knæverhede79-årig kvinde nær indebrændt i hus
14 12Sæby HavnArb, mand faldt ned under losning af skib
11 01 1951SøndergadeAflæsning af 3 T bageriovn
17 01Hans AabelsvejKvinde faldt i glat føre
05 02LyngsåSygdom, ambulancen trukket af hest i snedriver
13 02Ålbæk, Hovedvej 10Fuh, stor lastbilkølevogn kørte i grøften
19 03Sæby-egnenSnefald = flere kørselsuheld
05 05Hans Grams VejFuh, 4-årig pige påkørt af cyklist
08 05Algade 41Kvinde faldt på kældertrappe
26 05Algade - SøndergadeFuh, mc mod cyklist
04 06Præstbro, ØrnholtFuh, kvie på vejen påkørt af bil
05 06Skolegade 35Kvinde faldt på kældertrappe
09 06Ringkøbing - SæbyPatientoverførsel til Sæby
14 07SæbySygdom
21 07LyngsåFuh, mc væltede
30 07Hovedvej 10 ved GunhildsbroFuh, 71-årig mand væltede med knallert
01 08Sæby-egnenTørke = vanding af afgrøder
18 08Tamholt, MellergårdArb, kvinde faldt ned fra høloftet
20 08Vestergade 32Dyreredning, due kom i klemme på hustag
11 09Knivholt FlyvepladsZR opstillede landingsbelysning til ZR fly
17 09Nu: Gl. Ålborgvej - WenbovejFuh, hestevogn mod rutebil, 3 personer kvæstet
22 10Dybvad, Hovedvej 10Fuh, mc mod rutebil, mc-føreren omkom, #
06 11Stranden ved SøråJolle med 2 lig drevet i land efter skibsforlis, # #
07 11Hovedvej 10, N for SæbyFuh, lastbil + anhænger i grøften med 15 T fiskemel
08 11Sæby BiografArb, mand faldt gennem lem og omkom, #
26 11Sæby, Kattegat kystenHøjvande = flere sommerhuse i fare
01 12SulbækFuh, lastbil med 12 T mel kørte i grøften
03 12Sæby-egnenStorm = et par stormskader


02 01 1952Sæby, nordstrandenStorm = sommerhus skyllet i Kattegat
02 01 Sæby-egnenSeneste tid: Sommerhuse reddet fra nedstyrtning
02 01LyngsåFuh, rutebil og lastbil gled i grøften
02 01Sæby - LyngsåFuh, lastbil og ZR-kranvogn kolliderede
03 01 Sæby, nordstranden4 store træer anbragt som kystsikring
04 01Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, taxa mod lastbil, 2 kvæstet
21 01SyvstenBil kørte fast i 2 m høj snedrive
25 01UnderstedArb, mand faldt ned fra træ under træfældning
26 01Præstbro, PræstbrovejFuh, cyklende mand faldt død af cyklen, #
28 01Sæby-egnenHøj sne = et par assistancer til fastkørte biler
12 02Sæby-egnenSnestorm = stormskader og kørselsuheld
17 02SlagterivejFuh, mælkevogn væltede, 5-årig pige kvæstet
03 03Sæby-egnenGlat føre = nogle assistancer til køretøjer
23 03Sæby, ÅlborgvejFuh, 16-årig cyklende dreng væltede
24 03Sæby-egnenSnefald = 9 assistancer til køretøjer
12 04SolsbækArb, sparket af ko i stalden = en brækket arm
21 04Sæby, ÅlborgvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
23 04Dybvad, baneoverskæringFuh, 4-årig dreng i legevogn påkørt af toget
24 04Sæby, nordstandenZR skal til at flytte 14 udsatte sommerhuse
17 05Sæby, nordstrandenFlytning af sommerhusene begyndt, + ZR Ålborg
17 05Volstrup6-årig dreng faldt på trappe
20 05Stidsholt85-årig kvinde faldt i hjemmet
07 07Volstrup, LangagergårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 07Sæby, ÅlborgvejFuh, cyklende mand svingede ud foran bil
23 08VestergadeFuh, 14-årig cyklende pige væltede mod bil
26 08KattegatSyg fisker indbragt men var død, #
02 09Grønhede, Store GrønhedeLille dreng fik kalk i øjnene
05 09Skovalléen - H. Aabels VejFuh, bil mod bil
06 11Sæby5-årig dreng faldt = ety brækket ben
06 11Søndergade4-årig pige ramt af sten i øjet under leg
17 11Sæby TræuldsfabrikArb, mand mistede 2 fingre i rundsav
25 11Sæby, ÅlborgvejFuh, bil mod lysmast i glat føre
04 12Stidsholt, Lille HybholtHul i stråtaget tildækket
14 12Dybvad, Hovedvej 10Fuh, lastbil med anhænger i grøften
16 12GrønnegadeMand sank død om på gaden, #
02 01 1953SæbygårdKostald + lade nedbrændt, + Bv + CF
02 01Ålborgvej - MeldahlsvejFuh, bil mod lastbil
12 01Nord for SæbySkinnebus påkørte og dræbte hest på banelinien
21 02Sæby-egnenStorm = over 100 stormskader
06 03ÅlborgvejMand fik ildebefindende
08 03ØrvadFastkørt lastbil
09 04St. Ørtoft, Vestergård2-årig dreng faldt = et brækket ben
18 04Sæby, FrederikshavnsvejFuh, passager faldt ud af taxa under kørsel
16 05Sulbæk ved møllenFuh, mc kørte i grøften
21 05Kilden, GærumvejKvie med brækket ben nedskudt
08 06PindborggadeArb, mand begravet i kloakudgravning
15 06Stranden ved havnen15-årig dreng reddet fra drukning af tililende
16 06Voerså, Søndre FavrholtTørke = ZR foretog vanding af afgrøder
27 06Feriekolonien Ll. StrandhaveArb, mand ramt af trækølle over hånden
09 07SøndergadeFuh, bil mod bil
19 07Hørby - SyvstenFuh, bil mod mc
20 07Hovedvej 10 syd for SæbyFuh, mc mod bil
23 07Sæby-egnenStærk regn = mange vandskader
01 08VolstrupFuh, bil mod tipvognstog
06 08SæbygårdvejFuh, cyklist væltede
10 08Karup, Lille TvedenDyreredning
17 08Skovalléen - Hans Aabels VejFuh, knallert mod bil
17 08ØksenhedeFuh, kvie væltede 15-årig cyklende dreng
24 08Karup, KrættrupDyreredning
30 08Løgtved2½-årig pige kvæstede foden i selvbinder
02 09Hovedvej 10, N for SæbyFuh, lastbil i grøften
17 09Sæby Havn, fabrikSpildevandsafløb tilstoppet
20 09Store ØrtoftFuh, kvinde gik ud foran bil
12 10Gasværksvej3½-årig pige faldt ud fra 1. sal
12 10SyvstenFuh, hund væltede mc
31 10Hovedvej 10, N for SæbyFuh, lastbil mod 2 barnevogne (børnene uskadte)
04 11Hovedvej 10, N for DybvadFuh, lastbil i grøften
03 12Stranden, N for SæbySommerhus flyttet lidt ind i land
09 12Thorshøj ved GydejeFuh, mc væltede
29 12Hovedvej 10 ved DybvadFuh, bil mod rutebil og i grøften
17 01 1954Sæby, nordstranden2 sommerhuse reddet fra højvande
19 01Sæby HavnSøgning efter druknet fisker, #
23 01Øksenhede ved VirkelystFuh, 6-årig gående pige påkørt af varebil
02 03Dybvad ved biografen16-årig kåd dreng faldt = et brækket ben
08 03Lyngså - SæbyFuh, bil mod rutebil
24 03Hovedvej 10, N for DybvadFuh, mc mod lastbil
10 04Sæby HavnDruknet fisker fundet (se 19 01 1954)
11 04Dybvad, Hovedvej 10Fuh, cyklist ud foran mc, 3 kvæstet
21 04Sæby, sportshalOvenlysruder tilkalket da solen generede boldspil
25 04Syvsten9-årig dreng brækkede benet under boldspil
10 05Sæby HavnArb, mand kvæstet af jernbanevogn
10 05Hovedvej 10, N for SæbyFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af svensk bil
08 06Hovedvej 10, GunholdsbroFuh, knallert påkørt af lastbil
08 06RosenvejMand faldt på fortovet
08 06Hovedvej 10, S for SæbyFuh, bil i grøften
10 06Sæby, baneoverskæringFuh, mc mod jernbanebom, omkom, #
21 06Hovedvej 10 ved SyvstenFuh, bil mod telefonpæl
21 06AgerledetLynnedslag i villa, ej ild men hul i taget
22 06Sæby, nordstrandenStor træstub fjernet fra stranden
05 07HørbyDyreredning
08 07Algade ud for nr. 25Beruset mand faldt på gaden
12 07SolsbækvejIld i mc under opstart
17 07Sæby, baneoverskæringFuh, mc mod jernbanebom, 1 kvæstet, 1 død, #
17 07Sæby - LyngsåFuh, mc forulykkede
28 07Sæby GasværkTransport af 12 jerndragere til gasværket
02 08Sæbygård SkovKvinde blev syg i skoven
08 08Understed5-årig dreng faldt på trappe
09 08Sæby, campingpladsSygdom
14 08Sæby, campingpladsSygdom
16 08Læsø RendeSkibskollision, ZR-pumpe sejlet ud til havarist
16 08Fiskekutteren SaronSkipperen sank død om i rum sø, #
23 08FlauenskjoldFastkørt mejetærsker
28 08Chr. PedersensvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
30 08Sulbæk, Hovedvej 10Fuh, mc væltede
02 09Hovedvej 10, N for SæbyFuh, lastbil med iltflasker i grøften
08 09VolstrupDyreredning
10 09Chr. PedersensvejMand sank død om i sin have, #
19 09Ved SæbygårdFuh, mand faldt af lastbil under kørsel
19 09VolstrupFuh, knallert ud foran mc
27 09FrederikshavnsvejArb, mand ramt af skovlskaft = et brækket ben
30 09Store ØrtoftFuh, 78-årig cyklist dræbt under lastbil, #
04 10LyngsåFuh, bil væltede rundt
21 10Hørby, Vester NyholmArb, 20-årig mand begravet i grusgrav
28 10Store Ørtoft, KielstrupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 10Karup, Nr. KrættrupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
06 11Hørby - BadskærFuh, lastbilsættevogn i grøften
07 11Hovedvej 10, N for SæbyFuh, bil skred mod vejsten
09 11Sæby-egnen i den seneste tidMange fastkørte traktorer og høstredskaber
25 11Hovedvej 10 ved GunhildsbroFuh, bil væltede over mur og ind i have
02 12Syvsten, Hovedvej 10Fuh, 75-årig mand gik ud foran bil
02 12 Hovedvej 10, N for SyvstenFuh, lastbil i grøften
10 12Sæby Havn, skibet "Marie"Arb, mand snublede på dækket
10 12VoersåLøbsk vindmølle
10 12Sæby-egnenGlat føre = et par biler i grøften
14 12LøgtvedArb, mand forskar sig på knust glas
14 12Hovedvej 10 ved GunhildsbroFuh, bil væltede rundt
17 12Hovedvej 10 ved KnappenFuh, bil mod mælkebil, 1 dræbt, #
23 12Stranden nord for SæbyHøjvande, 15 sommerhuse ødelagt, + CF + Falck
26 12Sranden nord for SæbyZR flytter fortsat sommerhuse væk fra kysten
26 12Sæby-egnenGlat føre = et par kørselsuheld
30 12DybvadFuh, bil i grøften
03 01 1955Stranden nord for SæbyFortsat flytning af sommerhuse, + ZR Ålborg
03 01Sæby80-årig mand faldt på gaden
09 01Stranden nord for SæbyFortsat flytning af sommerhuse, + ZR Ålborg
17 01Ved SyvstenSygdom, svær sygetransport i snestorm
03 03Knæverhede, Hovedvej 10Fuh, bil mod godstog i baneoverskæring
14 04Sæby-egnenFlere fastkørte traktorer på markerne
18 04SyvstenFuh, 5-årig pige løb ud foran lillebil
18 04Knæverhede, Hovedvej 10Fuh, gående mand påkørt af bil
30 04Ved FlauenskjoldFuh, traktor kørte i grøften
03 05 Sæby SkibsværftArb, mand faldt ned fra kutter på bedding
08 05Knæverhede, Hovedvej 10Fuh, bil mod sænket jernbanebom
24 05Hovedvej 10 - KildevejFuh, gående mand påkørt af mc
31 05GundestrupFuh, 17-årig pige på stangen faldt af cykel
09 06Hovedvej 10 ved DybvadFuh, 67-årig knallertkører ud foran bil, omkom, #
15 06ÅlborgvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil, omkom, #
18 06Sæby ud for RådhusetFuh, 85-årig kvinde gik ud foran varebil
20 06Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, knallert i grøften
21 06HavnenSyg marinesoldat på fregatten Rolf Krake
23 06SæbyFuh, cyklist mod cyklist
05 07Sæby, Hovedvej 10Fuh, norsk cyklist svingede ud foran mc
08 07Hovedvej 10 ved VolstrupFuh, mc mod mc
13 07Hovedvej 10 ved jernbanenFuh, 70-årig knallertkører væltede
19 07Ved Volstrup KirkeFuh, knallert væltede
27 07ZR SæbyEjer fik sin bidske hund skudt efter anmodning
02 08Barbras AlléMand død af kulilte i garage, #
04 08HavnenHævet kutter pumpet fri for vand
22 08SæbyBortløben cirkuskat bragt tilbage til ejerinden
11 09Frederikshavnsvej78-årig mand faldt om med ildebefindende
21 09Hørby - HavenFuh, mc mod knallert
21 09SyvstenFuh, lastbil ramte 13-årig cyklende dreng
29 09VolstrupArb, 2 mand fik tippelad ned over deres hænder
10 10Rosenvænget2-årig pige faldt på kældertrappe
11 10ÅlborgvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
24 10Karup ved ElmelundFuh, mc mod lastbil
02 11SlagterivejDyreredning, hest faldt syg om
18 11SøndergadeIld i mc under kørsel, + Bv
20 11Hovedvej 10, KnæverhedeFuh, mc væltede
26 11Dybvad ved baneoverskæringFuh, cyklist væltede
26 11SyvstenArb, mand fik arm i rundsav
26 11Søndergade - GasværksvejFuh, bil mod bil
03 12Syvsten - HørbyFuh, tilsvinet kørebane = forulykket bil + mc
04 12Hørby VandværkKælder fyldt med vand
16 12ÅlborgvejFuh, 9-årig dreng kørt over af lastbil
16 12Sæby-egnenSnefald = mange kørselsuheld
16 12HørbyKvinde faldt = benbrud
16 12Hovedvej 10, N for SæbyFuh, taxa i grøften
19 12Karup - FrederikshavnSyg mand i kane + ambulance til sygehuset
22 12VestergadeKvinde faldt i glat føre
24-26 12Sæby-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
26 12Understed4-årig dreng brækkede benet under kælkning
27 01 1956Hovedvej 10, N for DybvadFuh, varebil mod varebil og hestevogn, 6 kvæstet
31 01Ved Volstrup KirkeFuh, bil i grøften
02 02Sæby-egnenHård frost = flere biler med startvanskeligheder
02 03DybvadFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
16 04FrederikshavnsvejFuh, cyklist påkørt af bil
13 06SøndergadeFuh, bil mod lastbil, 5 kvæstet
14 07Ved MøllebroenFuh, mc mod bil
20 07Hovedvej 10 ved BadskærFuh, bil mod fransk mc, 2 kvæstet
22 07BadskærArb, maler faldt ned fra hustag
04 08Højen ved KarupFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
04 08StidsholtFuh, mc påkørte hund og væltede
06 08HørbyFuh, mc mod bil, der væltede
10 08Karup - UnderstedFuh, mc mod parkeret lastbil
10 08Sæby, Cirkus MieheArb, mand faldt ned fra 12 m høj teltmast
14 08SulbækFuh, taxa mod tog ved trinbræt, 1 kvæstet
25 08Hovedvej 10 ved BadskærFuh, 75-årig cyklende mand ud foran bil, omkom #
30 08Vangbæk, Nr. Vangbæk1½-årig dreng sparket af føl i hovedet
01 09Søndergade ved nr. 15Fuh, cyklist væltede over mod lastbil
03 09Volstrup CentralskoleFuh, bil gennem mur til skolen
06 09UnderstedArb, mand fik hånden i rundsav
15 10Strandgade1½-årig dreng skoldet af varm fedt
19 10Sæby Kommunekontor3 stk., 1 T tunge jerndragere, anbragt i nybygning
22 10Nejsiglund, baneoverskæringFuh, varebil mod tog, føreren omkom, #
22 10Frederikshavn - KnivholtPatientoverførsel til Knivholt Flyveplads
25 10SæbyFuh, cyklist væltede
31 10ÅlborgvejKvinde fik ildebefindende og faldt om
12 11Ved GærumFuh, glat føre = bil væltede med 7 personer
08 12Understed, KiisArb, 16-årig dreng kvæstede benet i drivrem
09 12FrederikshavnsvejFuh, knallert mod cyklist
22 12SæbyLille pige akut syg
22 12Frederikshavn HavnSkib indkom med kvæstet skipper = benbrud
23 12Hovedvej 10, N for SæbyFuh, knallert væltede
28 12Hovedvej 10 ved BadskærFuh, varebil i grøften
07 01 1957Sæby, Hotel HarmonienStormstød blæste tagplader af taget
10 01Hans Gramsvej 1Stue udbrændt, + Bv
14 01SolholtmarkIld I klædeskab, + Bv
31 01Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, bil væltede I grøften
16 02Karup ved smedienLeg med krudt = 12-årig dreng mistede 3 fingre
14 03Store Ørtoft, DanskgårdenArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
25 03Sæby ArrestIndsat gled på baderumsgulvet
26 03Sæby, BabtistkirkenOmbygning = ZR anbragte stålbjælke I bygningen
02 04Sæby, NejsiglundGrisehus nedbrændt, + Bv
09 04Hotel Harmonien, PindborggadeStorkerede opsat på hotellets gæstefløj
20 04BirkevejSygdom, patienten døde på sygehuset, #
17 05Understed, nær GadholtArb, mand fik kabelrulle ned over sig
20 05Lyngså ved kirkenFuh, bil I grøften
20 05Ved HørbyDyreredning
06 06Vestergade – GrønnegadeFuh, scooter mod lygtepæl og skilt
07 06Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, mc med beruset fører I grøften
11 06Sæby, MøllegårdenMand faldt på trappe
20 06SæbygårdMand fik hedeslag
25 06TorvetZR ass. ved anbringelse af 3 T tung bankboksdør
12 07Krystalgade – SøndergadeFuh, scooter væltede
12 07Ved SæbyUng mand forskar sig på konservesdåse
26 07Sæby HavnZR slæbte kutteren Conny til ophugningsplads
27 07Sæby, SolsbækvejMand skoldet af kogende vand
31 07Dybvad, Ryk-indArb, mand overfaldet af rasende tyr
11 08Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, mc punkterede og kørte I grøften
17 08Sæby – Lyngså, SolsbækvejFuh, ild I bil, kvinde sprang ud under kørsel
20 08SæbySpejderøvelse = ZR deltog med carbogénapparat
21 08Hovedvej 10 ved BadskærFuh, fransk bil forulykkede
29 08ÅlborgvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
31 08LyngsåFuh, lastbil med mælk og fløde mod elmast
07 09StenhøjKvinde faldt på trappe
15 09SøndergadeFuh, mc væltede, føreren ramt af ZR-kranbil og omkom, #
16 09Hørby ved AfholdshotelletFuh, cyklist ud foran mc, 2 kvæstet
21 09Store Uggerholt2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
30 09Hovedvej 10 ved SyvstenFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
05 10GærumFuh, lastbil mod opbremsende bil, ips
10 10Hørby, Vestre MølgårdGårdbrand, brandmand kvæstet, + Bv
18 10Sæby, Ålborgvej (Hovedvej 10)Fuh, bil mod jumbe, begge førere berusede
03 11Strandby ved FrederikshavnIld I Sæby-bil, der blev slæbt til Sæby, + Bv
05 11Hørby – SyvstenFuh, knallert mod bil
14 12Dybvad, SkovlundArb, mand faldt I kostald = et kvæstet ansigt
16 12Sæby-egnenGlat føre = 10 kørselsuheld
19 12Chr. Pedersensvej, tømrerværkstedArb, mand mistede 4 fingre I rundsav
31 12 1957SæbySygdom
09 01 1958Sæby-egnenVoldsomt snefald = mange kørseluheld
09 01Stidsholt, SønderhedenArb, mand kulilteforgiftet i garage
22 01Sæbygård SkovDreng kvæstede ryggen ved kælkning
25 01Hovedvej 10 ved SyvstenFuh, mand påkørt af lastbilanhænger
15 02Chr. Rhussvej 2Kvinde faldt i glat føre = lårbendsbrud
15 02GasværksvejKvinde faldt i glat føre = armbrud
03 03Hovedvej 10, S for SæbyFuh, mand gik ud foran bil og omkom, #
11 03Lyngså2-familiehus nedbrændt, + Bv
21 03Karup, Rendborg14-årig dreng faldt af gummivogn
13 04Understed11-årig dreng brækkede benet under leg
26 04Hovedvej 10 – SæbygårdvejFuh, bil ind foran mc, 1 kvæstet
01 05Hovedvej 10 ved Skovlund, gårdFuh, bil mod telefonmast og i grøften

01 05Hovedvej 10 ved SulbækFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
03 05FrederikshavnsvejFuh, bus bremsede = passager kvæstet
05 05Skovalléen – Hans ÅbelsvejFuh, knallert mod bil
14 05Frederikshavn, Bangsbo FortArb, soldat faldt = benbrud
19 05SlagterivejFuh, cyklist ud foran mc
22 05Dybvad, SkævevejFuh, traktor mod mc, 1 kvæstet
07 07Sæby Nordstrand18-årig dreng besvimede under badning
07 07Sæby NordstrandUng pige fundet bevidstløs på stranden
24 07Hovedvej 10 ved SyvstenFuh, bil mod husmur, ips
03 08Sæby-egnenVoldsom regn = nogle vandfyldte kældre
19 08Frederikshavn – SæbyFuh, bilfører døde under kørsel, #
22 08Syvsten, Hovedvej 10 - HjørringvejFuh, mc ud foran bil
11 09Sæby, GødningskompagnietArb, mand fik en lem ned over sig
12 09Sæby JernbanestationArb, mand kvæstet ved læsning af traktor
15 09Sæby Havn, norske SvennevikUtæt motorskonnert = pumpeopgave
19 09Karup, Nørre Kættrup4-årig dreng fik armen i halmpresser
25 09Karup, OttestrupArb, mand stanget af tyr
26 09ÅlborgvejFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
14 10Frederikshavnsvej ud for ZRFuh, bil mod mc
10 11Fr.havnsvej ved MøllebroenFuh, mc mod bil
11 11Sæby Skoles nye gymnastiksalArb, mand faldt ned fra tag
14 11Fr.havnsvej ved MøllebroenFuh, knallert væltede
23 11Grenå – Sæby, KappelhavevejTransport af beboelsesvogn til Sæby
27 11Ålborgvej ved nr. 50Fuh, 78-årig kvinde ud foran bil, omkom, #
27 11ÅlborgvejFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
16 12Sæby-egnenFuh, glat føre = 13 kørselsuheld på én dag
22 12Volstrup, LæsøgårdGårdbrand, + Bv


21 01 1959Sæby-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
06 02SøndergadeFuh, lastbil tabte lasten ud over gaden
16 02Sæby-egnenIsslag = et enkelt kørselsuheld
25 02Voerså, NordostvejFuh, bil mod bil, 5 kvinder kvæstet
17 03Hovedvej 10, ÅlborgvejFuh, 5-årig dreng påkørt af hestevogn
28 03Hovedvej 10 i SulbækFuh, 8-årig pige løb ud foran bil, omkom, #
28 03Hovedvej 10 syd for SyvstenFuh, mc kørte i grøften
04 04SkolegadeÆldre mand faldt syg om på gaden
28 04Hovedvej 10 i SyvstenFuh, hund væltede knallert, 1 kvæstet
06 05Lyngså ved KoldgårdFuh, blind mand påkørt af varebil
20 05Sæby, Husmoderforeningen, 30 årZR deltog i optog gennem byen
22 05FrederikshavnsvejFuh, 16-årig cyklende pige mod scooter
23 05Rosenvænget ved nr. 12Fuh, knallert mod parkeret bil
27 05Hovedvej 10 syd for SæbyFuh, hest mod bil, hesten blev aflivet
16 06Hørbylundvej S for Hørbylund GodsFuh, knallert væltede
24 06Sæbygård Skov12-årig spejderdreng fundet kvæstet
29 06Skolegade – Jacob Friis VejFuh, cyklende kvinde påkørt af traktor
20 07Skagen – Ålborg LufthavnPatientoverførsel fra Skagen
21 07Kattegat ved SæbyUng mand reddet fra drukning af ung pige
24 07Badskær13-årig dreng druknede i mergelgrav, #
28 07Karup ud for Karup GårdArb, mand fik 3 T gravkograb over sig
31 07Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, 10-årig cyklende pige ud foran bil
03 08KnæverhedevejFuh, mc mod bil
17 08Flauenskjold, LykkesholmvejFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
22 08Hovedvej 10 ved Volstrup skoleFuh, norsk bil mod svingende bil
22 08Ved HørbyFuh, 9-årig cyklende pige væltede
30 08Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, knallert væltede
08 09Ved HørbyFuh, knallert mod telefonmast
22 09Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
03 10Hørbylund2-årigt barn faldt på trappe
03 10Sæby, torvFuh, mc påkørte husdør
07 10Volstrup, VolstrupvejFuh, cyklist mod cyklist, 2 kvæstede
09 11Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, bil i grøften, ips
21 11Hørby – ThorshøjFuh, bil forulykkede, ips
22 11Dybvad, Hovedvej 10 – SkævevejFuh, mc ud foran bil
23 11Hovedvej 10 (Ålborgvej)Fuh, mc mod opbremsende bil
01 12Syvsten, SivsigArb, mand kvæstede øje under dyrefodring
07 12Sæby-egnenSnestorm = 15 kørselsuheld
08 12Haldbjerg, TværkærStormstød ødelagde hustag
08 12Sæby, StrandhavenStormstød ødelagde hustag
13 12Hovedvej 10 i SulbækFuh, bil i grøften, ips
25 12Solsbækvej – Søndre RingvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
31 12 1959Sæby, Hotel HarmonienSyg mand bragt til Dronninglund Sygehus
09 01 1960Volstrup ved kirkenFuh, kvinde gik mod varebil
21 01Hovedvej 10 ved SæbyFuh, tysk lastbil mod norsk bil, ips
29 01Sæby HavnArb, portør klemt mellem 2 jernbanevogne
08 02SæbyFuh, kat påkørt af bil, aflivet af ZR
11 02Kildevej 3Sygdom, 64-årig kvinde døde på sygehuset, #
25 02Volstrup ved CentralskolenKvinde faldt i glat føre = benbrud
29 03Sæby, Restaurant SkovlystArb, mand fik mur ned over sig
04 04Dybvad, teglværkLadebygning nedbrændt, + Bv
05 04Hovedvej 10 – VolstrupvejFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
09 04Hørby, SnedkergårdArb, mand kom under traktor med harve
25 04Skævevej ved Skæve KirkeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
04 05Sæby Havn, kutter FN134,Ulla VitaKutter indkom med hornmine i nettet
14 05SkæveLøbskkørsel på mark, 5-årig dreng omkom, #
21 05Sulbæk, GadholtvejArb, bulldozer ud over skrænt, ips
02 06Rutebilstationen – campingpladsZR flyttede turistbureauets barak
07 06Sæby, campingpladsMand forbrændt af spritapparat
12 06Sommerrestaurant SølystMand slog hovedet mod søm i loftshjælke
12 06HørbyFuh, 4-årig pige påkørt af bil, næsten ips
13 06Sæbygård SkovUdflugtsdeltager fik en flænge i hovedet
21 06Dybvad, Skævevej ved KnudsejeFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
25 06Ålborgvej – SæbygårdvejFuh, mc mod svingende lastbil, 1 kvæstet
28 06StidsholtArb, mand angrebet af tyr
05 07Wenbovej 11, svineslagteriArb, mand blev syg under arbejdet
11 07Gl. Ålborgvej – Sdr. RingvejFuh, mc væltede under opbremsning
11 07Sdr. Ringvej – SolsbækvejFuh, varebil mod lastbil, 10-års dreng: #
16 07FrederikshavnsvejFuh, dreng påkørt af bil i fodgængerfelt
30 07Hovedvej 10 ved GeldersholtFuh, varebil i grøften, 1 kvæstet
01 08Sæby ved KurhotelletFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
08 08Sulbæk, Hovedvej 10Fuh, bil mod forankørende bil, 1 kvæstet
23 08Hørbylund, NyholmArb, 17-årig dreng fik el gennem sig, #
26 08Stidsholt2½-årig dreng sparket i hovedet af en hest
29 08Skævevej ved NyborgFuh, varebil væltede i vejsving, 1 kvæstet
30 08Hovedvej 10 nord for Badskær KirkeFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
02 09Sdr. Ringvej – SolsbækvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
03 09Hørby, Store EstrupGårdlænger nedbrændt, + Bv
11 09Understed, Søndre KrattetArb, mand faldt ned fra kornlæs
22 09SyvstenIld i gasflaske i køkken, + Bv
25 09Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
26 09Chr. PedersensvejMand sank død om i sin parkerede bil, #
06 10Hovedvej 10 (Ålborgvej)Ild i traktor, + Bv
11 10ThorshøjBil kørte fast under vending
14 10Hovedvej 10 syd for SæbyFuh, svingende knallert mod bil
01 11Solsbækvej 2Ild i gasflaske, + Bv
19 11Pindborggade – SøndergadeFuh, mand gik ud foran bil
24 11Sæby – Lyngså ved Dyrheden SkovFuh, lastbil mod lastbil = mange knuste flasker
25 11Dyrhede Skov, ØstkystvejenFuh, lastbil mod lastbil, ips
29 11Aabels Vej – Jacob Sewerins VejFuh, cyklende kvinde væltede
06 12TårsFuh, ZR-Sæby-amb mod parkeret bil
20 12Søndre Ringvej, karosserifabrikArb, mand faldt ned fra lastbillad
26 12Frederikshavnsvej – MeldahlsvejFuh, kabinescooter væltede, 1 kvæstet
26 12Dybvad, IdskovvejFuh, minibus mod parkeret bil, 9 kvæstede
01 01 1961Torvet ved KrystalgadeFuh, knallert væltede
09 01Hovedvej 10 ved Badskær KirkeFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet
11 01Hovedvej 10 ved KnæverhedeFuh, lastbil i grøften i glat føre, ips
11 02Hovedvej 10 ved ToftelundFuh, 6-årig dreng kørt over af lastbil
18 02Hovedvej 10 ved KnæverhedeFuh, bus puffede holdende bil ud foran tog, ips
21 03Sdr. RingvejFuh, knallert mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
27 03AlgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
10 04SolsbækvejFuh, 14-årig dreng løb ud foran bil
17 04DybvadPølsevogn udbrændt, + Bv
19 04Sæby, slagteriArb, mand kvæstede en fod
28 04Sæbygård SkovArb, CF-mand faldt 5 m ned = kvæstet ryg
09 05Hovedvej 10 syd for SæbyFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
14 05SæbyArb, mand kvæstede hånden i båndsav
27 05Grønnegade ved TorvetFuh, mc påkørte svingende bil, ips
05 06Hørbylund, mejeriIld i bjælkeloft i fyrrum, + Bv
06 06Hørbylund, BøglundGårdlænger nedbrændt, + Bv
16 06Skæve ved kirkenFuh, mc væltede, 1 kvæstet
24 06Sæbygård Skov16-årig pige faldt ud af luftgynge
03 07Vejsving ved Skæve KirkeFuh, bil mod telefonmast, 2 kvæstet
11 07SolsbækvejFuh, bil mod bil under overhaling, ips
13 07Sæby, KirstinelundArb, mand faldt ned fra hølæs
14 07Sæby-egnenSkybrud = flere vandskader bl.a. andelsslagteriet
17 07LyngsåFuh, bil mod bil, 1 lettere kvæstet
19 07Solsbækvej – Sdr. RingvejFuh, norsk bil mod bil, 2 lettere kvæstet
25 07Agersted ved kirkenFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
27 07Sæby, værktøjsfabrikken ”Pluto”Arb, mand læderede hånden i slibemaskine
11 08Sæby ved Sæby SøbadFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
16 08HørbyArb, mand kvæstede hånden i kilerem
22 08SæbyTilskuer slynget mod lastbil
23 08Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, scooter væltede = Falsk Alarm
26 08FrederikshavnsvejFuh, mandlig fodgænger påkørt af bil
28 08Sdr. Ringvej – SolsbækvejFuh, bil mod bil, 3 lettere kvæstet
30 08Hørby – SæbyZR kørte 3 m høj sten til Sæby Museum
31 08Hovedvej 10 syd for DybvadFuh, mc mod holdende lastbiltog, 1 kvæstet
07 09Ved HørbyFuh, lastbil kørte i grøften, ips
14 09Hørby, HavensvejIld i bil under kørsel, + Bv
16 09Sæby, basesignalparkenArb, mand fik metalgenstand i hovedet
16 09Klattrup, VangenFuh, vejtromle skred ud over skrænt, ips
10 10Boechsvej11-årig dreng fik benbrud under boldleg
12 10Volstrup ved centralskoleFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
01 11Hovedvej 10 nord for SæbyLastbiltog spildte olie = glat kørebane
01 11DybvadPerson kørt til Dronninglund Sygehus, sygdom
04 11Nær Store ØrtoftFuh, mc forulykkede, passager kvæstet
10 11”Laden” ca. 4 km syd for SæbyÆldre ægtepar kulilteforgiftet i hjemmet
13 11Frederikshavnsvej ved nr. 43Fuh, ældre kvinde gik ud foran bil
14 11Frederikshavn, OrlogshavnenCa. 200 l brændstof løb ud over kaj og i vandet
21 11Hovedvej 10 nord for SæbySpildt olie = glat kørebane
23 11Sæby, ”De Gamles Hjem”80-årig mand faldt i hjemmet = hoftebrud
23 11Hovedvej 10 v. GraverhusFuh, svensk bil mod lastbil, ips
26 11Kattegat ved SolsbækVild kvie svømmede rundt i havet
30 11Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, lastbiltog med træstammer væltede, ips
20 12Algade – SøndergadeFuh, varebil mod tankbil, 1 kvæstet
08 01 1962Hovedvej 10 ved DybvadFuh, bil forulykkede, nygift par kvæstet
13 01Rosenvej – Sdr. RingvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
14 01Hovedvej 10 ved DybvadFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet

01 02Hovedvej 10 syd for FrederikshavnFuh, Gilleleje-fiskebil kørte i grøften
02 02Frederikshavnsvej ved MøllebroFuh, kvinde påkørt af varebil
02 02Sæby-egnen, snestormZR-kranbil bragte nyfødt+mor til sygehuset
05 02Hovedvej 10 ved gården ”Klemmen”Fuh, mc kørte i grøften, 1 kvæstet
27 02SlagterivejFuh, postud fik ildebefindende på knallert
21 03Karup, OddenArb, mand faldt på trappe med kornsæk
31 03Rosenvej – Sdr. RingvejFuh, bil mod bil, 1 lettere kvæstet
12 04Sæby-egnen22 fastkørte traktorer de sidste par dage
21 04Søndergade – VestergadeFuh, knallert med 2 mod cyklist, 3 kvæstet
25 04SæbyVild undsluppen tyr indfanget af ZR
26 04Søndre Ringvej1½-årig dreng fik kogende vand ned over sig
02 05Ved PræstbroFuh, traktor kørte i grøften, ips
08 05Sæby, nedlagt gasværkZR tømte vand ud fra gasbeholdere
10 05Lyngså – VoersåFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
11 05Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, tysk bil kørte i grøften, ips
15 05Sæby Søndermark – FrederikshavnZR kørte lystbåd til søsætning i Frs.havn
20 05Spejderlejr ved Sæbygård14-årig spejderdreng kvæstet v. tovtrækning
01 06Hovedvej 10 ved Toftevænget 3Fuh, 3-årig pige løb ud foran bil
05 06SøndergadeFuh, bil ind foran knallert ved tankstation
05 06VestergadeKvinde faldt på gaden = et kvæstet knæ
07 06Solsbækvej – Sdr. RingvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
17 06Østervrå, HjørringvejFuh, ny bil ned ad skrænt, ips
18 06Tårs – ØstervråFuh, bil forulykkede, ips
23 06Sæby HavnFuh, lastbil bakkede ud over bolværk, ips
29 06Syvsten - HørbyFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
05 07Sæby, svineslagteriArb, mand fik kniv gennem hånden
06 07Sæby14-årig norsk dreng skadet under leg
07 07Sæby JernbanestationArb, mand faldt
09 07Sæby, Hovedvej 10Fuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
15 07Chr. Rhuus Vej – SkovalléenFuh, bil mod bil, ips
15 07SæbyFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
15 07Ved Slagerivej 3615-årig dreng ramt af riffelskud i hovedet
16 07Hørby, Nørregade – HjørringvejFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
19 07Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, bil svingede ind foran knallert
23 07Præstbro, vejkrydsFuh, varebil mod mc, 2 kvæstet, + Falck
23 07Grønnegade – Mogens Juels GydeFuh, cyklende kvinde væltede
02 08Vestergade ved slagteriudsalgFuh, mand påkørt af lastbil, der ej standsede
03 08Sulbæk, Hovedvej 10Fuh, 70-årig mand gik ud foran bil, #
04 08Sæby, maskinfabrikken ”Pluto”Arb, mand kvæstede hovedet ved drejebænk
05 08Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, bil mod bil, 2 lettere kvæstet
17 08Dybvad – Hørby, HavensvejFuh, lastbil med skærver kørte i grøften, ips
31 08SolsbækvejFuh, cyklende mand mod parkeret bil
01 09HørbyFuh, cyklende kvinde påkørt af bil i vejkryds
02 09Grønnegade, mejeriudsalgArb, ung pige forskar sig på mælkeflasker
08 09Hovedvej 10, 1 km N for DybvadFuh, mc mod cyklende kvinde med barn
13 09Hørbylund – HørbyFuh, mc væltede, 1 kvæstet
16 09Hovedvej 10 – BoelsmindevejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
16 09Solsbækvej – Søndre RingvejFuh, bil mod bil, ips
16 09Hovedvej 10 ved baneoverskæringFuh, varebil forulykkede, ips
16 09Sæby, MøllebroenFuh, bil mod stenpille ved broen, ips
16 09Solsbækvej – Søndre RingvejFuh, bil mod fransk bil, ips
21 09Dybvad, HugdrupArb, traktor væltede ned over mand, ips
23 09Dybvad – Hørby ved Gl. HavenFuh, 7-årig pige løb ud foran bil bag om bus
29 09ØrtoftevejFuh, ko ud foran scooter, 2 kvæstet
11 10Ved Gl. HavenFuh, knallert væltede
12 10Ved Volstrup, (Ousen)Arb, mand kvæstet i traktorkraftoverføringen
14 10Hovedvej 10 syd for SyvstenFuh, mc mod svingende bil, 1 kvæstet
24 10Sæby NordstrandArb, mand fik knust en tommelfinger
08 11Sæby KystredningsstationØvelse = mand klemt mellem mur og båd
14 11Hovedvej 10 syd for SyvstenFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
15 11Hovedvej 10 nord for HjallerupFuh, norsk lastbil væltede, ips, +ZR Ålborg
19 11ZR-Sæby, Frederikshavnsvej 5Fuh, bil påkørte ZR's bygning, ips
26 11Hovedvej 10 ved SulbækFuh, flugtbilist ramte ung mand, omkom, #
26 11Hovedvej 10 ved HedenFuh, bil mod bil, ips
27 11Hørby, Store Estrup1½-årig dreng fik kogende vand ned over sig
01 12Østkystvejen nord for EngbækgårdFuh, cyklende mand ud foran bil
07 12Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, scooter væltede i glat føre, 1 kvæstet
07 12StidsholtFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet
07 12Hovedvej 10 ved StrandgårdFuh, spritbilist forulykkede, ips
16 12SæbyKvinde faldt i glat føre
16 12SæbyAnden kvinde faldt i glat føre
22 12SæbyArb, smedelærling knuste en finger
22 12Hovedvej 10 nord for SæbyFuh, bil mod grusspreder, 2 lettere kvæstet
25/26 12Sæby-egnenNogle få kørselsuheld i glat føre


Tilbage