Risø


Stationshistorie:
Risø
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 206
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Risø

Danmarks første tanksprøjte foran brandstationen på Risø. Billedet må være taget kort efter ankomsten mens vognen fortsat var registreret på J-plader; den kom nemlig fra ZR Rønne.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Frederiksborgvej 399
Brandstation
3.5.1957 - 31.3.1958:
Frode Olsen via Platanvej
Tilkaldt via Risø
(Udeladt)
ZR

Historie:
Om baggrunden for oprettelsen se kapitel 6 afsnit 6.2. Kontrakten med Atomenergikommissionen findes i museets arkiv. ZR skulle stille med en sprøjte med to vandtanke a 1300 liter, og foretage inspektionsrunde to gange hver nat. Atomenergikommissionen skulle stille vagtlokale med lys, varme, sovepladser til to mand til rådighed, samt to fuldt møblerede værelser til bopæl for to ugifte personer. ZR fik kr. 6.900 pr. måned, hvilket vist nok var en ganske god betaling. Et udateret avisudklip beretter: To gange indenfor det sidste døgn har der været optræk til ulykker paa Risø. Begge gange fordi der gik ild i slangerne til en iltflaske. Første gang var i gaar formiddag ved vandværket og sidste gang i morges ved 7.30-tiden. I begge tilfælde blev der slaaet alarm til atomforsøgsstationens faste Zone-station, som med henholdsvis kulsyresne og pulverslukker greb ind så betids, at ulykker blev undgaaet. Til belysning af redningsopgavernes karakter kan det oplyses, at en iltflaske med ild i slangerne er nogenlunde lige saa farlig som en flaske nitroglycerin, der triller over et stengulv. Den Zone-redder, som tegnede sig for slukningen, siger i dag, at det kun drejer sig om én ting, naar man gaar frem til iltflasken, og det er at komme saa tæt paa som muligt. Jo nærmere man er flasken, desto mindre mærker man - hvis man altså ikke får slukket i tide. I begge tilfælde var arbejderne i nærheden gaaet i flyverdækning, da Zone-folkene naaede frem.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Risø

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014


ZR RISØ
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
04 05 1957Atomforsøgsstation RisøIldløs i skurvogn, + Roskilde Bv
25 05Forsøgsstation RisøIld i affaldsbunke i gammel staldbygning
25 05Forsøgsstation RisøTil dato har ZR Risø haft 4 udrykninger
12 08FunktionærboligIld i entré, + Roskilde Bv
26 09Vandværket på forsøgsstationenIld i slanger til iltflaske
26 09Forsøgsstation RisøIldløs i slanger til anden iltflaske
03 10Forsøgsstation RisøIld omkring kakkelovn i opholdsvogn


Tilbage