Farsø


Stationshistorie:
Farsø
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 135 - 136
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Farsø

Officiel åbning af stationen i Farsø 12. marts 1945 med deltagelse af autoriteterne: Brandfogeden, sognerådsformanden, læge og kredslæge, samt sygehuset. I uniform til venstre Tormod Egeberg, helt til højre Stig Frisholt.

Stationen lige efter sammenslutningen.

Frigørelsesværktøj i stationens ambulance.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Nørregade 18
Kranvognsstation
(?) 1943 - 11.3.1945:
Morten Nielsen
Tilkaldt via ZR Muligvis ZR
Nørregade 18
Redningsstation
12.3.1945 - 14.5.1945:
Tormod Egeberg
151A. Winther Andersen i a Meta med ZR, der senere gradvist overtages af Jørgen Pedersen. Hvornår han overtager hele forretningen vides ikke.
Nørregade 18
Brand- og redningsstation15.5.1945 - 30.6.1945:
Tormod Egeberg
1.7.1945 - 7.9.1945:
Carl Clemmensen, ZR Nibe
8.9.1945 - 30.8.1948:
Hans Albert Lyster
1.9.1948 - 1.1.1949:
Ejner Lauritzen
Søndergade 2
Brand- og redningsstation

Formentlig bygning ejet af ZR på lejet grund
2.1.1949 - ca. 1.9.1949:
Ejner Lauritzen
Ca. 1.9.1949 - 30.10.1949:
Jens Isaksen, konstitueret
1.11.1949 - 25.6.1953:
Peter Gammelgaard
26.6.1953 - 1957:
Hans Henrik Ammitzbøll
Søndergade 2
Brand- og redningsstation
1958 - 31.12.1962:
Hans Henrik Ammitzbøll
ZR

Historie:
Der er lidt usikkerhed om oprettelsestidspunktet, idet Hermann Buus til museet har oplyst, at han fik sit kørekort på sin 18-års fødselsdag 16. marts 1943 efter anbefaling fra ZR, ellers havde han ikke fået kørekort under besættelsen. Hermann Buss arbejdede hos Morten Nielsen, der havde ZR's kranvogn. 15. januar 1945 meddeler dagspressen, at kommunens vagtværn har fået station hos ZR. I februar 1945 overtager ZR I/S Farsø Sygebil og dermed sygekørslen i Farsø, og der oprettes station i Morten Nielsen tidligere autoværksted. Det fremgår, at ZR skulle have 65 øre pr. kilometer, dog mindst kr. 3,00 i startpenge og 60 øre ved ture over 100 kilometer. Udrykning skulle foretages indenfor fem minutter så vidt muligt med to mand. Officiel indvielse af stationen finder sted 12. marts 1945, hvor overlæge H. Levinsen kunne udtrykke glæde over, at han kunne nedlægge hvervet som formand for Farsø Sygebil. Allerede 15. maj 1945 indgik kommunen aftale med ZR om stationering og udrykning med kommunens sprøjte, en ordning der bestod helt til sammenlægningen. 30. juni 1945 var stationslederen taget til fodboldkamp i København, og da der indløb alarm til ambulancen, rykkede Hermann Buus ud. Pga. en fejl ved ambulancen væltede han med den, men stationslederen kunne i avisen i København læse, at han var fyret pga. tjenesteforsømmelse. Stationen Søndergade 2 bestod af en træbygning fra den tidligere vandflyveplads i Aalborg, som ZR opsatte på privatbanernes grund. I 1957 udarbejdede Falck en rapport til Chaufførernes Fagforening om ZR's stationer med det formål at påvise, at ZR ikke overholdt arbejdsmiljøregler m.v. Om Farsø skrev Falck: Stationen er ussel og snavset, og det rum, der tjener som kontor, vagtstue og opholdsrum på én gang samt bolig for en redder, er næppe på mere end 8 m2 - sikkert ganske ulovligt som opholdsrum. Efter sammenslutningen overtog Falck stationen og havde planer om at nedlægge den, men i 1972 flyttede man til nye lokaler. Nu var tonen om den gamle station skiftet: Stationen var i og for sig god nok, skrev Falck i bladet Hjælp 1972 p. 182.

Særlige opgaver/episoder m.v:
26. december 1958 bragte stationen H.M. Kong Frederik IX, der under et ophold på sit jagtslot i Trend havde fået et hosteanfald, fra Farsø Sygehus til Aalborg Lufthavn, hvor ZR's ambulanceflyver bragte kongen til København. En tidligere redder har hertil oplyst, at det af og til hændte, at ZR blev tilkaldt for hen under natten at køre kongen hjem til slottet, "når han havde været i byen".

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen station. Hans Henrik Ammitzbøll stationsleder til 1970 hvor han blev stationsleder i Sæby, hvilket han var til sin død 3. juli 1982. Se i øvrigt ovenfor.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal1110137217932022

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1958 650Land Rover 1952660Pumpe Ford Y 1939684
Ford Customline 1954689Thames Trader 1962801Pumpe Pegson 1959733
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Landsarkivet for Nørrejylland, Farsø Kommune, Farsø Lokalhistoriske Arkiv og Falck i Farsø og Sæby
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Farsø

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
FARSØ
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
17 10 1945Ertebølle3 gårdlænger nedbrændt, drengs leg med ild
15 07 1946Fredbjerg, Højgård3 gårdlænger nedbrændt
17 04 1947Vester Hornum, HvanstrupArb, blev sparket af føl i hovedet
20 05Farsø, karetmagerRutebil brændt på værkstedet
30 06Vester Hornum, Ørndrup MarkArb, fik højspænding gennem sig #
05 07FandrupFuh, løbskkørsel, 11-årig dreng #
25 07FarsøUndsluppen stor tyr vandrede rundt i byen
04 08Strandby, ved CaféenFuh, 2½-årig dreng påkørt af bil
15 09Farsø StadionFodboldkamp = spiller kvæstede ryggen
31 10Lill AjstrupIndfangning af 2 vilde kvier, den ene forsvandt
21 11Farsø - FragtrupFuh, kvinde væltede med cyklen
24 12BlæreArb, kvæstet af roeskære
04 03 1948ErtebølleFuh, hestevogn væltet
26 04GrønnerupHedebrand, 2 tdr. land i flammer
26 06Farsø MarkKvinde faldt ned fra høloftet
07 08Farsø ved DammergårdFuh, cyklist mod cyklist
17 08Grårup5-årig pige faldt ned fra kornlæs
21 09FarsøArb, mand fik hånd i rundsav
28 09Hornum BroFuh, mc væltet i sving, omkom, #
04 10StationsvejKvinde faldt i hjemmet
05 10HavbroFuh, mc-passager faldt af under kørslen
21 10FarsøFuh, cyklist væltet
10 11Holme togstationFuh, mælkevogn knust mod toget
25 11FandrupArb, ung mand faldt af hestevogn på marken
27 11GrønnerupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
06 12Hornum75-årig kvinde lå med hoftebrud i hjemmet i 16 timer
07 12Farsø - TorupFuh, cyklist uden lys påkørt af bil
02 01 1949GøttrupDreng faldt ned fra loft i loen
03 01GøttrupIld i høoplag ved utæt skorsten
21 01ØstrupArb, mand faldt ned fra traktor
24 01FarsøHjul fra storkerede faldt ned på hustag
01 02BlæreStorm truede med at rive stråtaget af hus
01 02GrønnerupStorm = 20 m høj vindmølle truede med at vælte
19 02Trend SavværkArb, fik hånden i rundsav
03 04HvalpsundFlytning af sommerhus ca. 3 km
03 04Ved FarsøArb, mand faldt ned fra høloftet
18 04Hornum BroFuh, bil mod rækværk = 2 piger faldt i åen
09 05Lerkenfeldt GodsSlagsmål, mand kvæstet
10 05SøndergadeKvinde faldt = et brækket lårben
18 05Farsø jernbanestationArb, mand kvæstet under rangering
29 05Hornum, ØstergårdArb, faldt ned fra kartoffellægger
01 06Tandrup ved VadgårdFuh, løbskkørsel, 1 person dræbt, #
11 06Ved FarsøFuh, løbskkørsel med mælkevogn, 1 person kvæstet
19 06VognsildFuh, 17-årig cyklende dreng væltede
19 06Farsø Sygehus - ÅrhusOvennævnte dreng overført til Århus
27 06FoulumMosebrand
18 07Alstrup7-årig dreng faldt ned fra træ
26 07Vognsild5-årig dreng trådte på et glasskår
05 08SøndergadeFuh, vindstød væltede cyklende mand
29 08VognsildFodboldkamp = et brækket ben
15 09Ved Binderup KroFuh, bil kørte i grøften
18 09Lovns, SkovgårdDyreredning, ko faldt 30 m ned ad skrænt
30 09FarsøIld i tørretøj over kamin
04 10ErtebølleHusmandssted nedbrændt
08 10Farsø MejeriTransport af 3 T oliebeholder til mejeriet
13 10StistrupKvinde faldt i hjemmet
17 10Østrup, Østrupgård13-årig dreng faldt af hesten
17 10Vognsild18-årig ramte sin fod med salonriffelskud
19 10VognsildArb, tyren blev uvan i stalden
20 10Nørager, BoldrupFuh, bil mod bil. Den ene bil slæbt til Gedsted
21 10LovnsDyreredning
02 11HestbækKvinde faldt på trappe
04 11Vester HornumArb, mand faldt ned fra roevogn og blev kørt over
07 11Vognsild, Øster ÅrupgårdGårdlængerne nedbrændt
13 11Farsø, StøttrupFuh, lastbil med anhænger i grøften
28 11Nyrup - ØstrupFuh, cyklende kvinde væltede
28 11Farsø Sygehus - ÅrhusOverførsel af ovennævnte kvinde til Århus
02 12Farsø, Holme3-årig dreng gasforgiftet
19 12FandrupFuh, bil skred i grøften
20 12RisgårdeGårdlænger nedbrændt, barns leg med ild
30 12HvorvarpArb, mand sparket i hovedet af hest
30 12HvalpsundTraktor kørt fast på marken
31 12Svingelbjerg3-årig dreng fik fork i øjet
01 01 1950Gøttrup4-årig pige faldt 4 m ned på cementgulv
05 01Farsø-egnenSneglat = 3 mælkebiler i grøften
11 01Nygade, hærværkÅbnede en vandhane = større oversvømmelse
16 01VognsildIld i svinestald
23 01Farsø-egnenGlat føre = nogle biler i grøften
27 01FarsøFuh, bil mod mc
29 01StøttrupMand faldt på gårdsplads = et brækket ben
30 01Ullits11-årig dreng faldt på isen = hovedet kvæstet
02 02Østrup Mark140 tdr, korn brændt
14 03RisgårdeArb, tømrer fik hammer i hovedet
01 04Søby Brunkulsleje - FarsøTransport af 3½ x 12 m barak til Farsø
03 04StistrupUdhuse nedbrændt
08 04StøttrupFuh, cyklist vætede
11 04UllitsFuh, mc mod bil
23 04Hvalpsund5 T traktor faldt i ajlebeholder
25 04Svingelbjerg7-årig pige drak farlig medicin
28 04SøndergadeSkorstensild
22 05Farsø - TrendegnenEftersøgning af ung pige, fundet i god behold
22 05FredbjergIld i mc og staldbygning
26 05Hvalpsund, Limfjorden5-årig dreng faldt i vandet fra jolle, druknede, #
30 05FoulumFuh, 13-årig cyklende pige væltede
03 06KnudstrupGårdlænger nedbrændt
23 06Sjøstrup, Borremose1 T pumpeværk skred i tørvegraven
26 06FarsøFuh, cyklist væltede
27 06VognsildFuh, mc mod bil
17 07Vannerup2-årig dreng faldt på loftstrappe
22 07GislumGårdlænger nedbrændt, lynnedslag
25 07Østrup nord for togstationenFuh, lastbil mod toget
29 07StistrupIld i husets stråtag
01 08VesterbølleMindre markbrand
07 08Nibevej 5 km syd for FarsøFuh, mc mod bil, 2 personer kvæstet
21 08Strandby, VestergårdeDyreredning
23 08Søndergade ved nr. 11Bevidstløs mand fundet liggende på gaden
25 08Illerisøre - HvalpsundFuh, cyklende kvinde væltede
30 08HornumFastkørt lastbil
31 08Farsø-egnenStormvejr = flere stormskader
12 09Ved Farsø Skole11-årig pige faldt ned i en udgravning
26 09VestrupFuh, lastbil ramte løs hest og kørte i grøften
03 10VesterbølleArb, mand faldt 4 m ned fra ladeloft
08 10NørregadeKattekilling reddet ned fra 10 m høj mast
09 10Farsø, Torupgård3-gårdlænger nedbrændt, + Falck Års
09 10Vester HornumFuh, mc mod bil
16 10Lovns3-årig dreng brækkede et ben
23 10St. Binderup, Hovedvej 13Fuh, bil kørte mod vejsten
24 10NyrupVild kvie indfanget efter at have kvæstet kvinde
12 11VognsildHusmandssted nedbrændt
16 11Lidt syd for FarsøFuh, bil væltede i grøften
17 11Vestrup3-årig dreng faldt baglæns ned på trappe
27 11HvalpsundFuh, 75-årig mand påkørt af bil og dræbt, #
29 11Tinghuse - HvalpsundFuh, bil påkørte hesteføl, der måtte aflives
02 01 1951Farsø-egnenGlat føre = flere assistancer til køretøjer
04 01Farsø-egnenFortsat glat føre = mange kørselsassistancer
08 01Farsø, kartoffelcentralSprængt vandrør
11 01StøttrupArb, løbskkørsel på ejendom, 1 person kvæstet
11 01Gislum12-årig dreng med blindtarmsbetændelse
11 01Farsø-egnenVanskeligt føre = flere kørselsassistancer
12 01Ved UllitsFuh, rutebil skred i grøften
12 01EbdrupFuh, lægebil væltede i grøften
12 01Hvalpsund, havnen2 mand kulilteforgiftet i fiskerkutter
14 01Hvam StationsbyFuh, lastbiltog i grøften med 300 sække korn
19 01Farsø-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
03 02Giver, KatbyKvinde faldt på isglat gårdsplads
03 02StationsvejÆldre kvinde faldt i hjemmet
04 02UllitsSygdom, patient måtte fragtes 1 km på slæde
01 03BlæreArb, fik en hånd i rundsaven
19 03Farsø, sø-anlægget14-årig dreng brækkede et ben under skiløb
01 04Farsø-egnenTøvejr = mange oversvømmede kældre
09 04RisgårdeArb, mand faldt 3 m ned fra ladeloftet
14 04Svingelbjerg3-årig pige fik kogende vand over sig
21 04FredbjergFuh, 7-årig dreng påkørt af cyklist
25 04StrandbySkorstensild
27 04Farsø, boghandelOpsætning af storkerede, der straks blev indtaget
04 05FandrupFuh, cyklist væltede
04 05Ejstrup7-årig pige fik foden i klemme i traktor
16 05GedstedStormstød rev tag i stykker på ladebygning
23 05Trend, kongelige jagthyttePrøvealarmering til hytten forløb ok
29 05FarsøFuh, 75-årig mand påkørt og dræbt af toget, #
31 05Farsø-egnenMange oversvømmelser. Ass. fra ZR Ålborg
08 06SønderupVild kvie angreb folk. Den blev indfanget og skudt
18 06GedstedFuh, kvinde på trappe påkørt af bil
26 06HvalpsundFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstede
28 06LovnsFuh, kvinde væltede med knallert
03 07StistrupFuh, 13-årig cyklende pige væltede
04 07Vester Hornum, BoltrupDyreredning
12 07Tandrup, Trend ÅDyreredning, ko og kvie faldt i åen under slåskamp
17 07Ebdrup12-årig dreng faldt af hest = et brækket ben
24 07StrandbyIld i udhus
24 07Krogstrup - Vester HornumFlytning af beboelseshus 1½ km, + ZR Ålborg
28 07Strandby VestergårdeKvinde faldt på stranden = en brækket ankel
04 08Farsø-egnenTørke = vanding af afgrøder
11 08FarsøFuh, lastbil faldt delvis ned i septiktank
11 08Farsø, MølgårdsvejFuh, mc væltede, 2 personer kvæstet
18 08BlæreFuh, 8-årig cyklende pige væltede
25 08GlerupArb, mand faldt ned fra hølæs
03 09Vognsild, moseDyreredning
12 09Skive, GrønningFuh, Farsø-bil mod sygehusambulance
13 09Fandrup - TandrupFuh, mc mod traktor i vejkryds
17 09Vognsild1½-års dreng faldt ud af sengen = hovedet kvæstet
22 09Fredbjerg2-årig dreng faldt på trappe
22 09StistrupJagtpatroner eksploderede i kakkelovn
01 10UllitsGårdlænger nedbrændt
03 10HavbroArb, 7-årig dreng fik et ben under vognhjul på mark
16 10VannerupFuh, lastbil kørte ind i hestevogn med mælkejunger
19 10Fovlum2 overliggersten løftet væk fra gravkammer
26 10StrandbyGlemt strygejern brændte sig gennem bord og gulv
27 10FovlumGuldur hentet op fra 23 m dyb brønd
03 11Mølgårdsvej ved MølgårdFuh, mc mod lastbil
03 11Farsø MølleArb, møller slynget gennem væg og 5 m ned
07 11Hvalpsund3-årig dreng skoldet af kogende fedt
12 11Hyllebjerg3-årig pige faldt under leg = et brækket ben
19 11Lovns, Vester ElkærArb, traktor væltede 15 m ned ad skrænt
22 11BlæreArb, smed sparket af hest i hovedet
08 12Vognsild83-årig mand faldt i hjemmet
09 12Ullits AfholdshotelSkorsten faldt ned gennem tag
09 12Fandrup70-årig mand faldt på gårdspladsen
09 12Gislum, GislumgårdSkorstensild
22 12Farsø, Hornum BroFuh, bil kørte i åen
25 12KrogstrupArb, kvinde brækkede benet
03 01 1952VognsildFuh, ZR-Farsø-kranbil påkørte holdende bil
17 01Gundersted, HøjagergårdVild ko nedskudt
26 01Blære JernbanestationArb, kom i klemme mellem godsvogn og lastbil
28 01Hvalpsund9-årig dreng kvæstet under kælkning
02 02SvoldrupGård nedbrændt
02 02Farsø-egnenGlat føre = mange assistancer til køretøjer
05 02NørregadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
24 02Hovedvej 13, N for MøldrupTøbrudshuller = fastkørte lastvognstog, + ZR Ålborg
02 03GundestrupFuh, bil mod bil
02 03VognsildGlemt strygejern tændte ild i bord
03 03Farsø, LerkenfeldtSkorstensild i hovedbygningen
21 03Ved HvalpsundFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
26 03HolmeFuh, bil mod bil
02 04FandrupSkorstensild forplantede sig til soveværelset
04 04Farsø70-årig kvinde faldt i hjemmet
04 04VannerupIldløs i køkken
09 04Farsø, ved SøvejIld i mc under kørsel
12 04Hornumvej ved GranlyFuh, bil mod vejtræ, 6 personer kvæstet
19 05Hornum18-årig kvinde kvæstet i luftgynge
19 05Gammel UllitsArb, kvinde skoldet af kogende vaskevand
20 05Hvalpsund10-årig dreng faldt ned fra ladeloft
23 05HavbroArb, mand faldt ned fra og kørt over af vogn
27 05GislumMosebrand
31 05KnudstrupMosebrand
02 07Hvalpsund49-årig fisker slået ned
14 07FarsøFuh, 4-årig dreng løb ud foran mc
20 07Ullits SkoleIld i loftsrum
26 07FandrupKat reddet ned fra telefonpæl
28 07UllitsBrandalarmeringsøvelse
02 08Farsø-egnenRegnvejr = flere fastkørte landbrugsredskaber
03 08StigstrupFuh, 2½-årig dreng ud foran lastbil og omkom, #
18 08FovlumFuh, ung cyklende pige væltede
22 08SvingelbjergGård nedbrændt, barns leg med ild
25 08SøttrupKvinde indtog overdosis sovemedicin
08 09ØstrupIld i bil under kørsel
16 09MorumArb, løbskkørsel på mark, 13-årig dreng kvæstet
20 09FandrupArb, mand faldt ned fra stige
22 09HavbroFuh, 14-årig pige påkørt af knallert
22 09Ved FarsøFuh, lastbil kørte i grøften med 12 T cement
22 09OverladeFuh, mc væltede i sving
24 09Farsø3-årig dreng faldt ned fra loftstrappe
11 10Farsø, AfholdshjemmetIld i ladebygning
25 10JelstrupArb, mand faldt af hesten og blev trampet på
28 10StrandbyIld i rutebil + varebil + garage
30 10UllitsFuh, 18-årig cyklende pige væltede
12 11Støttrup, StøttrupgårdSkorstensild
19 11TrendSkorstensild på den kongelige jagthytte
16 12SøndergadeFuh, hyrevogn påkørt af toget
02 01 1953Svoldrup - FarsøFuh, cyklist væltede
10 01Havbro - Hornum BroFuh, lillebil påkørte 2 gående kvinder, # #
17 01HavbroFuh, bil gennem sænket jernbanebom
28 01StrandbyFuh, bil påkørte cyklist, der omkom, #
07 02Svingelbjerg4-længet gård delvist nedbrændt, stuehus reddet
18 03Skivum SønderhedeArb, mand sparket af hest
20 04Ertebølle, BirkegårdGård nedbrændt
21 04FredbjergSkorstensild
23 05Farsø-egnenVoldsom regn = flere vandskader
13 07Ebdrup6-årig dreng faldt ned fra høloft
18 07HornumFuh, cyklist med lille pige væltede
25 07RisgårdeStuehus og kostald nedbrændt
28 07Sjørup GårdeFuh, 1½-årig dreng dræbt under lastbil
04 08Ved FarsøArb, mand bidt i låret af orne
07 08Morum1½-årig dreng faldt ned fra holdende hestevogn
12 08Trend, GunderupArb, mand fik kornlæs over sig på mark
15 08Farsø, ToruplundArb, mand klemt i sammenklappelig stige
17 08ØstrupArb, mand i klemme under musiktribune
17 08GøttrupHusmandssted nedbrændt, 2 x lynnedslag
21 08StrandbyFuh, mc væltet
27 08TandrupHusmandssted nedbrændt
21 09SøttrupArb, mand forskar sig på en traktordel
28 09FarsøIld i rutebil under opstart
08 10St. Binderup, BinderupgårdTraktor med kartoffelkoger styrtede i silo
10 10UllitsArb, tagtjæring = mand fik tjærespand i hovedet
29 10PostbakkenFuh, cyklist væltede
03 11Årup GårdeMIndre brand på loftet i hus
03 11GøttrupSkorstensild
04 11Vognsild3-årig dreng i klemme ved vogn på gårdsplads
16 11VognsildMand faldt på vejen = et brækket ben
16 11VognsildKvinde faldt i hjemmet = et brækket ben
07 12Havbro JernbanestationArb, mand fik jernstykke over foden
05 01 1954GøttrupIld i motorrummet på bil
13 01VognsildFuh, 3 drenge på én cykel væltede
16 01FarsøArb, mand faldt 3 m ned fra tærskeværk
16 01Svingelbjerg SkoleStorm = træ i fare for at vælte ned over skolen
30 01Farsø ApotekKvinde faldt på trappen til apoteket
09 02FarsøFuh, bil kurede gennem sænkede jernbanebomme
11 02TandrupIldløs i lade
19 02VognsildIld i smedie, 1 person forbrændt
06 03SvingelbjergTøvejr = kostald oversvømmet af smeltevand
14 03NyrupIldløs i hønsehus
15 03FoulumArb, mand faldt ned fra høloft
08 04StøttrupIld i tærskeværk
14 04Vester Hornun, Hvanstrup4-årig dreng faldt ned fra stige
24 04SjørupIld i halmstak
04 05Farsø HvilehjemIld i 40-årig kvindes tøj, kvinden omkom, #
12 05FoulumFuh, 6-årig cyklende pige væltede
16 05SvoldrupIld i lastbil under kørsel
27 05NørregadeFuh, knallert mod mc, 2 kvæstet
04 06Farsø, Hornum BroFuh, bil mod mc
24 06Farsø, Hornum BroFuh, bil i åen med 17-årig chauffør
04 07DammergårdsvejFuh, 23-årig kvinde på knallert påkørte tog
09 07SøndergadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
15 07ØstrupKvinde faldt i hjemmet
19 07Morum3-årig pige faldt ned fra høloft
12 08Hvalpsund, Illeris GårdeArb, tømrer faldt 10 m ned fra tag
27 08SvoldrupDyreredning
30 08Foulum, ViborgvejFuh, mc mod hest på vejen
01 09Østrup, NyrupArb, kvinde faldt ned fra høloftet
05 09Tandrup5-årig pige i klemme under flagstang
13 09StrandbyFuh, 9-årig cyklende dreng ud foran bil
17 09SvingelbjergFuh, knallert væltede
18 09KnudstrupGård nedbrændt, lyn
10 10SvingelbjergFuh, mc mod knallert
13 10Dammergårde, VanggårdTog ramte kvier og blev afsporet
24 10Ved FarsøFuh, cyklist væltede
27 10Nysum ved RoldVand omkring kommende mindesten pumpet væk
08 11Farsø - UllitsFuh, baghjulspunktering = mc væltede
15 11NørregadeFuh, mc mod bil, 2 personer kvæstet
23 11GrønnerupSkorstensild
24 11Farsø, Farsø MøbellagerStørre ildløs, + Bv fra, Løgstør, Nibe, Års
11 12UllitsIld i bil på værksted
15 12Hornumvej ved Hornum BroFuh, bil gennem brorækværk
22 12EbdrupIldløs på loftet over svinestald
22 12FandrupSkorstensild
25 12Giver9-årig dreng druknede i mose, #
26 12GlerupFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
31 12Fovlum - StistrupFuh, bil i grøften
08 01 1955Tandrup SøMand faldt under skøjteløb
08 01GislumArb, mand brækkede benet ved portåbning
24 01Sjørup GårdeSkorstensild
25 01Års - Vester HornumFuh, bil væltede grøften
07 02StrandbyFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
09 02Farsø-egnenSnefald = flere kørselsuheld
09 02HavbroFuh, bil mod lastbil, ips
15 02Vester HornumFuh, bil mod bil
16 02Gedsted - TinghuseFuh, bil i grøften
19 02GislumMindre ildløs i kostald
22 02VognsildGårdbrand
03 04Farsø7-årig drengs hoved sad fast i mælkejunge
13 04ØstrupFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
27 04FarsøHønsehus med 50 kyllinger nedbrændt
28 04Tandrup2 tdr. land natur brændt
06 05Gøttrup, Gøttrup GårdFodermesterbolig nedbrændt
16 05Nygade5-årig pige faldt på bagtrappe
23 05BonderupIld i kyllingehus
11 07Havbro3-årig dreng brækkede armen under leg i skov
11 07UllitsFuh, mc mod bil
16 07Nyrup3-årig pige faldt ned fra høloft
16 07Farsø MølleMøllen nedbrændt
18 07Gedsted - GlerupFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
21 07Østrup, jernbaneoverskæringFuh, bil knust mod godstog, 1 kvæstet
22 07Missionshus i FarsøMand sank død om på talerstol, #
09 08HavbroFuh, knallert mod cyklist
10 08KnudstrupFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
13 08FandrupMand tabte pung med 1000, kr i brønd
16 08MorumGårdlænger nedbrændt, lynnedslag
25 08MorumArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
25 08Gøttrup, GøttrupgårdGårdlænger nedbrændt, + Falck Års
04 11Farsø - ØstrupFuh, knallert påkørt af bil, der væltede
04 11HvalpsundFuh, lastbil i grøften med 15 T sildeensilage
06 11Trend Å ved Vester HornumArb, løbsk traktor kørte i åen på mark
08 11VognsildIld i rutebil under kørsel
15 12Nygade6-årig pige faldt på trappe
18 12UllitsFuh, sneplov kørte i grøften
10 01 1956FarsøSygdom
15 01Strandby, Kærsgård PlantageFuh, VW-bus væltede rundt
16 01Trend SkovSkorstensild i kongehusets jagtejendom
31 01HvalpsundIld i rutebil under kørsel (udbrændte)
31 01SkolegadeOptøning = ild i gardiner og vindueskarm
01 02Stistrup, GranhøjgårdIld i traktor
08 02GøttrupGårdlænger nedbrændt, stuehuset reddet
08 02Ved Farsø JernbanestationFuh, bil væltede ned fra læsserampe
10 02Vester Hornum, HvanstrupSkorstensild
16 02StrandbySkorstensild
09 03HestbækArb, mand faldt fra kornlæs ned på traktor
12 03Farsø nær ZRIld i knallert
16 03Vognsild, Øster ÅrupgårdIld i stuehus, børns leg med ild
18 03Kærgård øst for Farsø2 gårdlænger nedbrændt
27 03ØstrupFuh, knallert væltede
01 04UllitsIld i affald + lade, børns leg med ild
01 04Ved Sjørup GårdeMindre plantagebrand, + Nibe Bv
17 04VesterbølleHedebrand med ammunitionseksplosioner
23 04ØstrupBål tæt ved ejendom, børns leg med ild
27 04Farsø SygehusMindre ildløs i personaleværelse
28 04SvoldrupArb, murer faldt ned fra stillads
30 04Søvej - KirkegårdsvejFuh, mc mod bil
08 05Ved VognsildArb, murer faldt ned fra væltende stige
22 05Ved VognsildIld i halmstak tæt ved hus, børns leg med ild
31 05GlerupIld i tørvesmuld i tørvemose
31 05VognsildFuh, mc mod lastbil
03 06Farsø, HolmgårdIld i affald i grusgrav, fare for lille plantage
03 06Sjørup Gårde, moseMindre mosebrand
06 06UllitsGasflaske eksploderede i kostald
11 06FovlumFuh, bil mod bil i vejkryds
15 06SkovbakkealléIld i baghus
18 06GattenFuh, bil mod tog, 2 omkom, # #, + Falck
11 07Risgårde BredningF-84 jetjager styrtede ned, piloten omkom, #
11 07Risgårde BredningZR Randers-frømænd fandt det nedstyrtede fly
16 07Gl. Viborgvej ved TroelstrupFuh, harer fik scooter til at vælte
07 08Plantage ved FredbjergVådeskud under duejagt, 18-årig mand ramt, #
12 08KnudstrupIld i 100 T tørvesmuld
20 08Lerkenfeld BjergeArb, mand i klemme under væltet traktor
24 08SøndergadeArb, mand faldt 5 m ned fra hustag
24 08GøttrupArb, kvinde faldt 6 m ned fra stige
24 08TandrupArb, mand faldt af stejlende hest
25 08Ved FarsøArb, løbsk traktor endte i silo, ips
27 08Trend Å ved Hornum BroArb, gravemaskine væltede i åen
01 09NørregadeFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran bil
03 09Fredbjerg7-årig dreng sparket i hovedet af hest
03 09Ullits StationsbyFuh, bil mod scooter
15 09Hvalpsund70-årig mand sank død om på vejen, #
22 09HestbækArb, traktor væltede ned i silo
27 09HvalpsundFuh, hund væltede cyklende kvinde
12 10FovlumMosebrand
15 10Nørregade9-årig dreng løb ud foran knallert
16 10Farsø, pakhusArb, syreballon med saltsyre revnede
18 10FarsøSkypumpe rev taget af staklade
19 10Vognsild6-årig dreng kørt over af traktor på mark
24 10Farsø3-årig pige lå på gaden med lårbensbrud (?)
16 11Farsø JernbanestationIldløs i lokomotiv
20 11Ved FarsøFuh, bil mod vejtræ
27 11Risgårde BredningLille fiskerkutter sank ud for Stistrup
02 12Ved ØsterbølleFuh, mc forulykkede
02 12HolmevejFuh, knallert væltede
20 12Ud for Farsø SygehusFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
26 12StistrupGaseksplosion + ildløs i stuehus, 1 forbrændt
31 12ErtebølleHusmandssted nedbrændt
02 01 1957ØstergadeIld I køkken
07 01SvingelbjergIldløs I transformerstation
09 01Østrup, møbelfabrikIld I større bunke træaffald under tag
16 01Tolstrup ved ÅrsFuh, militærbil væltede ind over jernbaneskinner
25 01Fredbjerg - TandrupArb, mand fik et læs jord ned over sig
28 01GedstedFuh, mc mod lastbil
18 02Havbro – JelstrupFuh, bil mod el-mast
18 02FarsøFuh, bil mod jernbanebom og tog
05 03AlstrupIld I traktor
09 03Skatskov nær Binderup KroSkorsten I fare for at vælte på sommervilla
11 03SøndergadeIld I mc på værksted
11 03FarsøFuh, bil mod jernbanesignalmast
15 03LovnsGård nedbrændt
16 03SøndergadeIld I skab I hus
02 04Hvalpsund ud for kroenFuh, knallert mod bil
24 04SøndergadeFuh, mc mod parkeret lastbil, 2 kvæstet
24 04Farsø, MølgårdArb, mand sparket af hest
25 04SvoldrupFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
27 04Limfjorden ved LivøSøgning efter nedstyrtet jetjager, + ZR Ålborg
28 04Limfjorden ved LivøJetjageren fundet, piloten reddede sig, + ZR Ålborg
29 04Limfjorden ved LivøBjærgning af jetjageren påbegyndt med stenfiskerfartøj
02 05Østrup, ved KællingtandFuh, cyklist mod mc, 2 kvæstet
03 05Limfjorden ved LivøFortsat bjærgning af flyvragstumper, + ZR Ålborg
21 05UllitsSkorstensild
22 05Østrup ved købmandenFuh, knallert påkørt af bil
29 05Simested/Guldager – ÅlestrupZR transporterde en 4 T sten til billedhugger I Ålestrup
31 05HvalpsundLossepladsbrand
06 06FragtrupMindre plantagebrand
06 06FarsøFuh, mc mod lastbil
27 06Risgårde, grusgravArb, mand kom I klemme under jordskred
07 07Farsø, EbdrupArb, mand faldt ned fra høstænge og omkom, #
17 07Hvalpsund, jernbaneterrænetIld I transformerstation, lynnedslag
18 07Gatten ved Sjørup SøFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
01 08Farsø79-årig mand sank død om på gaden, #
17 08Testrup, grusgravArb, mand omkom under grusskred, #
18 08Farsø, SøndergadeIld I knallert I smedeværksted
23 08Sjørup SøJolle kæntrede, 69-årig mand nær druknet
24 08FlauenskjoldFuh, 7-årig pige løb ud foran knallert
10 09Vognsild4-årig pige faldt ned I værkstedsgrav
14 09SkolegadeFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
14 09Ullits3-årig pige fik benet I kogende vand
16 09StationsvejFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
18 09NørregadeIld I knallert under kørsel
25 09HornumKvinde faldt på loftstrappe
26 09VognsildIld I traktor
30 09Ved FarsøUtilsigtet ild I oliefyr
10 10Ved Jagthytten I TrendArb, mand fik hånden I rundsav
26 10FredbjergSkortsensild
05 11Farsø, PostbakkenFuh, 74-årig kvinde ud foran mc og omkom, #
22 11GislumKøkken og loftsrum brandhærget
24 11Ullits – FarsøFuh, isglat = bil I grøften, 4 kvæstet
03 12HavbroVild kvie ødelagde ZR-dyreambulancen
06 12Limfjorden ved RønbjergMotor fra nedstyrtet jet (19 11 1957 se Ålborg) trukket I land
09 12Strandby, LillemølleIld I divan I stue
21 12LovnsFuh, hund væltede knallert under kørsel
23 12Farsø ud for ZRFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
28 12Farsø, HøjgårdIldløs I brændselsoplag


16 01 1958Farsø, Torupgård, svinestaldLoft styrtede ned over 5 grisesøer, der omkom
20 01Ved DammergårdeFuh, bil mod Hvalpsund-toget, 1 kvæstet
20 01Ved UllitsFuh, sneplov faldt af fastkørt lastbil
01 02SvingelbjergSkorstensild + ild i børneværelse
10 02Farsø, maskinværkstedStørre ildløs
10 02Jernbanelinien ved HolmeSkinnebus i snedrive og blev afsporet
14 02Farsø-egnenTøbrud = mange oversvømmelser
14 02Farsø, kartoffelcentralTøbrud = 3 x vandindtrængen
22 02Nørregade i købmandsbutikStue raseret af ildløs
22 02Fandrup, RefgårdArb, mand faldt ned fra loft
27 02Farsø, Hotel FarsøIld i bonevoks og gulv i stor sal
08 03Farsø (Hovedgaden ?)Fuh, lastbil mod bil, far og søn kvæstet
17 03Farsø, FarsøgårdIldløs i karlekammer
27 03FandrupFastkørt lastbil med 6 T kartofler
09 04Hvalpsund, fiskemelsfabrikArb, mand faldt 6 m ned fra loft
14 04Ullits – GedstedFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
17 04Ullits – Farsø ud for LandlystFuh, lastbil ud foran mc
21 04UllitsFuh, bil mod scooter, 1 kvæstet
01 05Dollerup, hedearealNaturbrand
12 05Svingelbjerg2 drenge kvæstet af hjemmelavet krudt
18 05FarsøArb, kvinde faldt på loftstrappe
19 05Løgstør – FarsøFuh, bil mod elmast og i grøften, 2 kvæstet
20 05SvingelbjergFuh, knallert væltede
24 05Havbro ved jernbaneoverskæringFuh, Københavnsk taxa mod rækværk
27 05Ved HvalpsundFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
27 05GrønnerupNedstyrtet el-ledning satte ild i træer
29 05Sjørup GårdeArb, mand sparket i hovedet af hest
02 06VilstedFuh, bil væltede rundt, ips
19 06Dollerup, feriekoloni10-årig dreng faldt ned fra øverste køje
21 06Hvalpsund ved FærgegårdenIld i bil
03 07FragtrupIld i gasflaske
03 07Ved StrandbyFuh, svensk bil mod lastbil, 3 kvæstet
06 07StøttrupMindre mosebrand
07 072 km nord for UllitsFuh, 26-årig kvinde påkørt af bil, omkom, #
14 07Vognsild, BladsgårdIld i traktor på mark
29 07Skov ved VindblæsArb, traktor væltede rundt, ips
09 08Farsø ”Varehuset”Arb, vinduespudser faldt ned fra stige
09 08Vognsild11-årig pige kulilteforgiftet i badeværelse
20 08Gøttrup6-årig pige faldt ned fra kornlæs
06 09Vester HornumFuh, knallert ud foran bil
09 09Sjørup GårdeGårdlænger nedbrændt, lynnedslag
09 09Ullits - FarsøFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
15 09Skrænt ved Torpgårde ved Lovns9-årig dreng i sammenstyrtet sandhule
18 09Vester HornumFuh, 8-årig cyklende dreng mod bagerbil
19 09Hornum, Håndværkerg. - Jernbaneg.Fuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
06 10Vester HornumFuh, kvinde gik ud foran mc
07 10Trend – Vitskøl KlosterFuh, bil væltede ned i grøft
08 10Ulstrup ved HornumArb, 9-årig dreng kørt over af traktor, mark
18 10GedstedFuh, kvinde faldt i rutebil
20 10Gedsted – GørupFuh, fiskebil tabte 40 kasser med sild
24 10SøndergadeFuh, 11-årig cyklende pige påkørt af lastbil
07 11Svingelbjerg2 døde kvier på bunden af dyb brønd
25 11Hornumvej ved StøttrupFuh, mc mod vejtræ
26 11Vesterbølle, snedkerværkstedVærkstedet nedbrændt
04 12Hovedvej 13 ved SkatskovFuh, 4 lastbiler i sammenstød, ips
12 12Farsø, SøndergadeFuh, bil mod parkeret lastbil, 2 kvæstet
13 12Års, Års Andelsmejeri, AnlægsvejFuh, løbsk lastbilanhænger mod husgavl
03 01 1959SøkbækGårdbrand, syuehuset delvist reddet
07 01Farsø, Farsø HotelIldløs på værelse
07 01Overlade, MunkesjøvejFuh, lasbil mod bil, ips
08 01St. Binderup ved kirkenFuh, lastbil i grøften
20 01Hvalpsund hos ejendomsmæglerDefekt oliekamin = ildløs i stue
24 01Farsø-egnenIsglat = biler kunne ikke forcere bakkerne
27 01Hovedvej 13 ved Lille BinderupFuh, kølevogn med anhænger i grøften
29 01FarsøIld i skillevæg i lejlighed
12 02Gøttrup3-årig dreng slugte en 2 øre-mønt
15 02VestrupFuh, knallert væltede
16 02Ild i lejlighed (samme hus d. 20 01)Ild i skillevæg bag kakkelovn
04 03Ved Farsø10-årig dreng faldt ned fra træ
13 03Ullits – FarsøFuh, lastbil mod telefonpæl
16 03LagotarvejIldløs i etageadskillelse i beboelseshus
23 03Ved ØstrupFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
23 03Hovedvej 13 ved St. BinderupFuh, militær-mc mod lastbil
28 03Rise ved Vester HornumFuh, bil ned ad 7 m skrænt, 4 kvæstet
04 04StistrupIld i traktor i maskinhus
12 04ØstrupFuh, snefald = mc mod lastbil
12 04EbdrupFuh, bil i grøften og mod vejtræ
16 04Farsø – FandrupFuh, 3-årig pige løb ud foran mc
17 04Farsø – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
20 04Nørregade, ”City-Salonen”Mindre ildløs i frisørsalonen
10 05Sjørup Gårde, PugholmgårdMindre naturbrand tæt ved plantage
15 05SvoldrupMosebrand
15 05GattenArb, mand faldt ned fra stige
21 05FarsøFuh, 2-årig pige løb ud foran lastbil
24 05Morum – VognsildFuh, 18-årig cyklende pige ramt af varebil
25 05Overlade – BorregårdFuh, 81-årig mand faldt af mc
26 05Farsø Sygehus – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
26 05GrønnerupStuehus raseret af ild
11 06Havbro, Jelstrup2 smådrenge faldt ned fra høloft
14 06Lovns Bredning ved SkovbakkerRoer omkom ved forlis, #
16 06FarsøFuh, cyklist ud foran mc
19 06Ertebølle15-årig dreng faldt af løbsk hest
22 06VognsildMosebrand
22 06Vest Bølle, HolmenMosebrand
24 06Sjørup GårdeArb, Kvinde faldt ned fra hølæs
25 06StistrupGræsmark på kyllingehus brændte
26 06GlerupIld i bygmark
27 06Vester Bølle, ChristineholmIld i havremark
29 06Ved UllitsFuh, 18-årig cyklende pige mod bil
29 06Hvalpsund ved færgelejetMand sank syg om efter strandbad
03 07Glerup, formbrændselsfabrikMindre ildløs
16 07HornumFuh, lastbil ud foran mc
20 07Vester HornumFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
22 07HvalpsundMand faldt om med ildebefindende
04 08Ullits, Ullits OrnecentralArb, mand overfaldet af orne
11 08Hvalpsund ved mejerietFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
15 08Vognsild, formbrændselsfabrikIldløs på loft over fabrikken
21 08SvingelbjergLadebygning nedbrændt
31 08AlstrupGårdudlænger nedbrændt, barns leg med ild
04 09UllitsFuh, militær-mc mod svingende bil
07 09AlstrupIldløs samme sted som d. 31 08 1959
27 09Lounsvej ved bakke ved KaldalFuh, varebil mod vejtræ, 2 kvæstede
13 10Ved SvoldrupFuh, bil mod traktortog, 1 kvæstet
16 10Gøttrup, GøttrupgårdArb, mand kvæstede hænderne i roerasper
21 10Farsø, brugsforeningenArb, mand faldt ned under aflæsning af gods
16 11Vognsild, BladsgårdIld i brændsel i fyrrumskælder i stald
20 11StationsvejIldløs i kælder
25 11TorupDyreredning, kvie i 11 m dyb brønd
02 12St. BinderupArb, mand faldt mod trappesten
02 12GlerupSkorstensild
04 12Hornumvej ved StøttrupFuh, bil væltede rundt, ips
05 12Hvalpsund – FarsøFuh, knallert mod holdende varebil
07 12Farsø-egnenSnestorm = en del kørselsuheld
08 12SvingelbjergStormstød ødelagde taget på ladebygning
08 12FarsøSygeplejerske faldt i glat føre = benbrud
09 12FarsøKvinde faldt i glat føre = benbrud
10 12Farsø-egnenSneglat = mange kørselsuheld
15 12Hvalpsund, Hesselvej syd for mejerietFuh, bil mod cyklist
17 12HvalpsundKvinde faldt i glat føre = benbrud
31 12St. Binderup, Hovedvej 13 – Løgstørv.Fuh, lastbil mod lastbil, ips
31 12TinghuseHusmand skudt ned i stald, 2 anholdt
04 01 1960FarsøFuh, bil mod vejtræ, ips
05 01FredbjergFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
07 01GrønnerupIld i traktor i maskinhus
02 02Gislum, HøjagergårdIldløs i fyrkælder
02 02Farsø – UllitsFuh, lægebil mod svingende lægebil
26 02Vester HornumFuh, 79-årig kvinde dræbt af lastbil, #
02 03Nørregade, foderstoflagerIldløs i lastbil
02 03Farsø-egnenSmeltevand oversvømmede et par ejendomme
09 03Farsø-egnenVoldsom sandstorm, (ingen udrykninger)
20 03HvalpsundKølehus nedbrændt, 1 forbrændt
29 03UllitsFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
31 03Havbro, VadgårdArb, mand kørt over af gødningspreder
07 04Ved GuldagerFuh, traktor i grøften, ips
07 04StrandbySkorstensild
12 04FandrupFuh, løbskkørsel mod træ, 1 hest måtte aflives
16 04HvalpsundNy ildløs ved kølehus, mindre brand
19 04HyllebjergFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
19 04StrandbySkorstensild
06 05Søndergade (muligvis ?)Fuh, 4-årig pige løb ud foran bil
09 05Viborgvej ved StistrupFuh, bil væltede rundt, ips
11 05ØsterbølleFuh, 6-årig dreng faldt af lastbil under kørsel
15 05GrønnerupSkorstensild
16 05Trend ved TrendmølleFuh, bil forulykkede, ips
24 05Vester HornumFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
31 05Søndergade ved servicestationFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
08 06HolmeTørlagt mergelgrav pumpet fuld af vand
28 06VognsildIld i køkken
28 06Vilsted – RanumFuh, bil forulykkede, ips
29 06Vognsild, FruegårdIld i traktor ved benzinpåfyldning
30 06NørregadeFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet
06 07StrandbyAfbrænding bredte sig mod plantage
08 07GrønnerupFuh, bil ud foran lastbil, 2 kvæstet
16 07Løgstørvej i Trend SkovFuh, bil i grøften, ips
24 07VognsildIld i traktor ved benzinpåfyldning
28 07SvingelbjergIld i traktor under opstart
05 08GøttrupIld i køkken på gård
08 08Vesterbølle ved Lerkenfeldt ÅFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet
09 08Jernbanelinien ved HolmeTog påkørte ko, der blev aflivet
17 08FandrupArb, ung mand faldt ned fra kornlæs
20 08HolmevejArb, mand faldt ned fra vogn på mark
23 08Farsø, Frosts MøbelfabrikMindre ildløs i fyrrum
28 09Ved Farsø JernbanestationFuh, lastbil mod godstog, 1 kvæstet
28 09Ved GrønnerupFuh, cyklende mand væltet af hund
04 10Vegger – HolmagerFuh, mejetærsker i grøften, + ZR Nibe
04 10SøkbækArb, mand sparket af ko = benbrud
07 10StrandbyNaturbrand, mosebrand
18 10HolmevejFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
20 10FandrupFuh, varebil mod traktor, ips
27 10MosbækArb, mand faldt ned fra hestevogn
31 10Hornumvej ved HornumbromølleFuh, bil mod ko på kørebanen
02 11Hvalpsund, SandalsgårdStormstød ødelagde ladetag
09 11Nørregade ved nr. 80Kvinde faldt i have = et kvæstet knæ
09 11BonderupFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
11 11Ved UllitsUndsluppen vild kvie indfanget med hund
12 11Ved LerkenfeldFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
29 11Borregård – OverladeFuh, lastbil i grøften, ips
01 12FarsøFuh, mc væltede, 1 kvæstet
02 12FarsøZR ass ved opsætning af juleguirlander
06 12GedstedDyreredning, oversvømmelse, 2 heste reddet
08 12Farsø-egnenBløde vejrabatter = en del fastkørte biler
10 12TrendArb, mand ramte sit knæ med økse
10 12Tinghusvej ved TinghuseFuh, varebil mod varebil, 2 kvæstet
11 12Vester HornumSkorstensild på gård
22 12Holmevej, traktorfirma, værkstedOliebrænder eksploderede, ringe skade
22 12Farsø, gårdSkorstensild
22 12Nørregade, andet traktorfirmaIld i traktor efter vask med benzin
28 12Ved HornumbromølleFuh, mc væltede i vejsving
04 01 1961FragtrupGård nedbrændt
11 01Elmast i NygadeArb, elektriker faldt halvvejs ned fra elmast
12 01FoulumSkorstensild
16 01Farsø, sø i lystanlægKnallert + skøjteløbere røg gennem isen, ips
19 01StrandbyFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil, omkom, #
24 01Farsø, Hotel FarsøGæsteværelse udbrændt,
26 01Farsø, Frosts MøbelfabrikArb, mand fik møbelplader ned over sig
09 02Hvalpsund HavnKutter snak i havnen
16 02Ullits St,by, slagterbutikStor gaseksplosion i kælder, ips
17 02Holme, ex. StationsbygningSkorstensild
18 02FoulumArb, mand faldt i stald = benbrud
20 02Gunderupvej 64, StødesholmSkorstensild, 1 mand forbrændt
21 02NørregadeIldløs i vaskehus
09 03Lovns BredningLøbsk motor slog hul i fiskekutter
15 03StrandbyIld i gasflaskeslange i kælder
18 03Hvalpsund, SkovbakkerArb, traktor væltede på mark, ips
19 03FandrupSkorstensild
19 03StrandbyStormstød rev taget af maskinhus
27 03FandrupSkorstensild
27 03FredbjergvejSkorstensild
01 04Ved HornumbromølleFuh, bil i grøften, ips
10 04Farsø, stadionFodboldkamp = spiller fik benbrud
12 04TroelstrupArb, mand fik tørvespade ned over foden
01 05Plantage ved HvalpsundKvasafbrænding på mark i plantage
15 05NyrupIld i bil på gårdsplads
16 05Fandrup, Nygårds MøbelfabrikArb, mand kvæstede hånden i fræser
19 05Svingelbjerg – FarsøFuh, 81-årig cyklende kvinde påkørt af bil
23 05Ranum ud for kirkenFuh, bil mod vejtræ, ips
30 05Dollerup15-årig dreng faldt på trappe
10 06Vester Hornum, gårdAmmoniaktank lækkede = flere dyr i fare
19 06FragtrupKvinde faldt på kældertrappe hos sin søn
19 06Aggersundvej ved GattenFuh, bil væltede under opbremsning, 3 kvæstet
20 06Strandby, VadgårdsvejFuh, lastbil mod bil, ips
30 06Hestbækvej nær Foulum KirkeFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
03 07LerkenfeldtNaturbrand i mose, 100 m2 afbrændt
04 07GunderstedArb dreng faldt af markvogn og kørt over
12 07RebstrupArb, mand ramte benet med økse
14 07Ullits, Viborgvej – TinghusvejFuh, bil mod lastbilanhænger, ips
23 07Vilsted, Bjørnsholm ÅDyreredning, 4 kvier i åen
02 08Gatten, Gunderstedvej10-årig dreng i klemme under en jordsluffe
06 08Ved HornumbromølleFuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
11 08UllitsHest druknede i vandfyldt grøft
12 08Farsø ved biografFuh, bil ind foran mc, 1 kvæstet
14 08Banelinie ved FarsøTog påkørte kvie på skinnerne
16 08UllitsIldløs i baghus
16 08GislumFuh, varebil mod bil, ips
25 08GrårupArb, mand faldt 3 m ned fra ladeloft
27 09Farsø ved mejeriIld i traktor
30 09SvingelbjergLyn antændte halmstak på mark
12 10Ørndrupmark3-årig dreng alene på traktor påkørte sin farfar
31 10Flejsborg, Ejstrupvej v. Ejstrupgd.Fuh, cyklende postbud påkørt, 1 kvæstet
02 11StrandbyIld i brændsel i fyrkælder
04 11Ved Vester HornumFuh, bil mod varebil, ips
06 11Ved FlejsborgFuh, bil mod vejsten, ips
06 11Farsø,møbelfabrikIldløs i fabrik,
10 11Vegger – BislevFuh, Farsø-lastbil kørte i grøften, ips
14 11FredbjergFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
16 11LagotarvejMindre ildløs i kælder hos automaler
20 11Viborgvej ved TinghuseFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
24 11Viborgvej ved Gedsted BroFuh, bil forulykkede i glat føre, 4 kvæstet
27 11Hornum, Hornumvej v. Helminggd.Fuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
01 12HolmeFuh, lastbil forulykkede i glat føre, ips
01 12Ved OverladeFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
01 12Ved ÅrsFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
04 12Vognsild – MorumFuh, bil mod bil, 2 lettere kvæstet
04 12Hornumvej ved KrogstrupholmFuh, bil væltede i glat føre, 3 kvæstet
16 12VesterbølleIld i traktor ved benzinpåfyldning
21 12Gundestrup – ÅrsFuh, tankvognstog i grøften, 8000 l olie løb ud
24 12St. BinderupFuh, bil i grøften, 1 lettere kvæstet
27 12Hadsten-egnen i juledageneSneglat = mange kørselsuheld, ips
29 12St.Binderup, Gl. Viborgv. v. kirkenFuh, svensk bil forulykkede, 1 kvæstet
29 12FredbjergSkorstensild
29 12Trend, ”Kongelige Jagthytte”Mandlig gæst faldt i glat føre = ribbensbrud
30 12Svoldrupvej ved ØstrupFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 omkom, #
02 01 1962Bækkevej 3Ild i skorstensstol
05 01HvalpsundKvinde faldt i glat føre = benbrud
13 01AlstrupSkorstensild
22 01Holmevej ved jernbaneoverskæringFuh, 17-årig dreng forulykkede med fars bil
22 01Farsø – HavbroFuh, bil væltede i glat føre, ips
28 01Østrup, maskinsnedkeriIldløs i spånsilo
28 01Raunstrup, Viborgvej – HobrovejFuh, bil væltede rundt i glat føre, ips
31 01Hornum, KirkevejArb, mand fik jordlæs ned over sig
31 01Vognsild8-årig dreng faldt i lade under leg = benbrud
31 01Ullits, Ullits MøbelsnedkeriSkorstensild
05 02Ved Lerkenfeldt GodsFuh, kabinescooter væltede i vejsving, ips
05 02Aggersundvej ved SjøstrupFuh, hest løb ud foran bil og påkørt, ips
05 02Trend SkovSkorstensild i beboelseshus
10 02Vester Faldgårde3-årig dreng faldt under leg = benbrud
11 02Sjørup GårdeArb, mand i klemme under væltet traktor
12 02Gedsted, BystrupFuh, bil i grøften i glat føre, ips
13 02FredbjergvejStorm væltede træ ud over vejen
14 02RisgårdeSkorstensild
16 02FlejsborgFuh, sneglat = bil i grøften, ips
16 02Flejsborg – Vester HornumFuh, sneglat = varebil kørte i udgravning, ips
28 02Gammel Ullits, BakgårdenSkorstensild
04 03Aggersundvej ved GattenFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
08 03Myrhøj, Hedegård4-længet gård nedbrændt
16 03Gislum, NyrupIld i halmstak
20 03Hornumvej nær GøttrupvejFuh, bil forulykkede, 2 lettere kvæstet
20 03Farsø – Vester HornumFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
25 03GrønnerupArb, 30-årig mand omkom i ajlebeholder, #
30 03Hvalpsund Havn, redskabsskurSkur med fiskeriredskaber nedbrændt
05 04Ved LerkenfeldtFuh, rådyr påkørt af bil, ips
16 04Fjordvej ved Gedsted BroFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
26 04Lerkenfeldt Gods, SvingelbjergvejZR ass ved opsætning af vognhjul/storkerede
27 04Støttrup, StøttrupgårdArb, mand påkørt af førerløs traktor på mark
30 04Strandby, MyrhøjIld i kvasbunke nær maskinstation
01 05Viborgvej ved Foulum KirkeFuh, bil mod opbremsende lastbil, 1 kvæstet
02 05FragtrupSkorstensild på gård
02 05SvingelbjergFare for eksplosion i oliekamin afværget
08 05Lovns, skoleIld i køkken i lærerlejlighed
24 05Torup, TorupgårdUvarslet brandøvelse = vellykket øvelse
29 05HavbroFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
04 06Østrup, møbelfabrikIldløs i spånrum efter eksplosion
05 06SkivumArb, mand faldt ned fra stige
16 06FoulumArb, mand sparket af hest = benbrud
16 06VesterbølleFuh, knallert mod knallert, 2 kvæstet
20 06Østrup, Hovedvej 13 – SvoldrupvejFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
22 06Ved ÅlestrupFuh, mejetærsker kørte i grøften, ips
22 06HvalpsundFuh, 5-årig cyklende dreng ud foran varebil
02 07Trend, ViborgvejFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
03 07Farsø, vestlige bydelGaseksplosion i beboelseshus, 1 kvæstet
09 07Skarp Salling ved forsamlingshusFuh, bil forulykkede, ips
28 07FarsøArb, montør i elmast fik 220 v gennem sig
03 08Løgstørvej ved Trend SkovFuh, 13-årig spejderdreng påkørt af lastbil
03 08Overlade – Vester HornumFuh, bil mod militærbil, 1 kvæstet
04 08Farsø ”Stiftelsen”86-årig mand faldt i have = hoftebrud
13 08Hovedvej 13 ved St. BinderupFuh, pige ved vejen = 4 biler i fuh, 1 kvæstet
13 08Ved GedstedFuh, hare på vejen = bil i grøften, ips
29 08ZR FarsøKDAK afholdte eftersyn af folks biler
10 09ZR FarsøOverfaldstruet fisker søgte ly hos ZR
24 09Vester Hornum, vejkryds ved kirkenFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
28 09GøttrupArb, mand under væltet traktor, 1 kvæstet
30 09Vester Hornum, HovedgadenFuh, knallert påkørt af lillebil, 1 kvæstet
18 10SvingelbjergIld i traktor ved benzinpåfyldning
21 10Vejkryds ved HornumbromølleFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
27 10SøkbækIld i traktor ved benzinpåfyldning
01 11Hvorvarp – Hornum, jernbanelinie4 kvier påkørt af tog og alle omkom
10 11NørregadeIld i skillevæg ved kakkelovnsrør
17 11Farsø, smede- og maskinværkstedEksplosion i oliefyr og skorsten, ips
23 11Ved TorupFuh, bil mod traktor, ips
24 11Havbro, ungdomsskoleGymnastik = dreng kvæstede ryggen
25 11FarsøArb, ZR-redder faldt 4 m ned fra stige
26 11Hvalpsund Havn, fiskekutterGaseksplosion i kutter, der sank, 1 kvæstet
04 12Morumvej ved PisselhøjgårdFuh, bil i grøften, ips
10 12Østrup, Nyrupvej, Bakkegård3 gårdlænger nedbrændt
12 12Strandby, VestergårdeArb, mand i klemme i tærskeværk
24 12Ukendt uheldsstedFuh, bil i grøften i glat føre, ips
24 12SøndergadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil = benbrudTilbage