Grindsted


Stationshistorie:
Grinsted
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 146 - 147
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Grindsted

Vester Boulevard 9. Foto 25. september 1957.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestergade 7
Henvendelsessted
1932:
Niels Christian Nielsen
33Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 30.11.1936:
Niels Christian Nielsen
Tilkaldt via ZR
1.12.1936 - 1943:
Vides ikke
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jernbanegade 17
Redningsstation
1.5.1946 - 31.12.1947:
Axel V. Christensen
92ZR
Vester Boulevard 9
Redningsstation
1.1.1948 - 22.12.1962:
Jens Jepsen
199
Historie:
Niels Christian Nielsen var Ford-forhandler og var med sit telefonnummer opført i ZR's telefontavle og i KRAKs vejviser 1933, og aftalen med ham må således være fra 1932. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og af KRAK, og Grindsted fremgår herefter som henvendelsessted i ZR's telefontavler til ca. 1943. I mellemtiden havde Nielsen 1. december 1936 afhændet sin forretning, og hvem der overtog aftalen med ZR frem til 1943 vides ikke, men det kan have været efterfølgeren, som hed Sillesen.
Grindsted oprettes herefter som station 1. maj 1946, og selvom det var en lille station, har vi i museet ret meget materiale om den: I følge ZR's kontrakt med Axel Christensen, stillede han selv med en lastvogn, hvortil ZR leverede en kran og nødvendigt udstyr. Vognen skulle males i ZR's farver, og som betaling modtog Christensen kr. 100 pr. måned + 70 øre pr. km incl. én mand. Var der brug for mere mandskab, blev det betalt med kr. 2,50 for dagtimer og kr. 3,50 for nattimer, uden at man i øvrigt beskrev tidsrummet for dag- og nattimer. Christensen skulle selv afholde alle omkostninger ved kranvognen. Ambulancen var ZR's, og Christensen oppebar kr. 100 pr. måned + samme timetakst som for kranvognen. I øvrigt anføres i kontrakten bl.a.: C. forpligter sig til, at holde det til Udrykningernes Foretagelse nødvendige organiserede Mandskab, som skal være absolut kvalificeret og ædrueligt, som skal opføre sig sømmeligt og opfylde de Betingelser, der almindeligvis maa kræves for Udrykningsmandskab ved Redningsvirksomhed. C. holder Mandskabet lovpligtigt forsikret og bærer forøvrigt Ansvar for det Mandskab, der anvendes, saaledes at skadegørende Handlinger fra dettes Side ikke kan gøres gældende mod ZR. Ved en påtegning på kontrakten foretaget 18. oktober 1947 overdrog Christensen kontrakten til Jens Jepsen, som forpligtede sig til senest 1. januar 1947 at opføre to garager til stationen. Årstallet 1947 må være en skrivefejl, som gik igen da Jepsens anciennitet skulle fastsættes ved Falcks overtagelse af ZR. Stationen gik økonomisk dårligt. Et regnskab fra 1950 viser, at ambulancen kun havde kørt to ture og kranvognen 98 ture, og underskuddet blev opgjort til kr. 6.403. Jepsens løn var da steget til kr. 6.600 årligt. I ZR ønskede man derfor at nedlægge stationen, og 23. januar 1950 blev Jepsen opsagt til fratræden 1. marts med meddelelse om, at stationen skulle flyttes til Sdr. Omme, hvor Arthur Petersen i Horsens havde indgået kontrakt med vognmand Sigfred Jørgensen. Efter modtagelsen af opsigelsen rejste Jepsen imidlertid til København og fik et møde med Hare, som indrømmede ham ret til at fortsætte i et år, bl.a. fordi Jepsen ikke kunne opsiges med så kort varsel. Hare må have glemt at underrette hovedkontoret i Nykøbing F. herom, for 23. marts 1950 rykker man Arthur Petersen for oplysning om, hvorvidt flytningen er bragt i orden. 28. marts 1950 meddeler Arthur Petersen, at han efter ordre fra Hare har afbrudt kontrakten med Sigfred Jørgensen. Arthur Petersen skriver bl.a.: ...Jepsen har afhentet sin Ambulance igen, som vi har hovedrepareret paa Station Brædstrups Værkstedsafdeling; til Trods for, vi havde mere Brug for den i Horsens eller Brædstrup. Det er ganske urimeligt, at Jepsen skal have en Vogn staaende i Grindsted, naar der kun køres 1 Tur om Maaneden; forøvrigt har vi flere Klager over, at stationens Telefon ikke svarer.....Fra forhandlingerne om sammenlægningen ved vi, at ZR ikke havde nogen skriftlig aftale med Jepsen, hverken angående ansættelse eller lokaleleje.

Efter sammenlægningen:
ZR havde planlagt at nedlægge stationen i 1963 i forbindelse med, at ZR var under etablering i Skjern. Som følge af sammenlægningen blev det selvsagt ikke til noget. Stationen nedlagt 22. december 1962 hvor Jepsen samtidig fratrådte.

Assistancestatistik:
År194619471948194919501957196019611962
Antal99884492100140225252217

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Folkevogn 1954 473Ford Thames 1951552
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Grindsted Lokalhistoriske Arkiv og Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Grindsted

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
GRINDSTED
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
09 05 1946ukendteStationen foretog 3 udrykninger, til hvad ?
11 07Ved GrindstedFuh, lastbil kørte i grøften
23 05 1947Hejnsvig, TrælundgårdArb, kvinde faldt = brækkede et ben
20 06Søndre Omme - GrindstedFuh, bildæk eksploderede under kørslen
18 05 1949SkovlundFuh, bil mod løse køer, 1 person kvæstet
31 08 1950SønderbyDyreredning
25 10BjalderupDyreredning
27 08 1951EgFuh, bil i grøften og mod telefonpæl
05 08 1952PræstbroDyreredning
18 09SkovlundDyrerredning
30 12 1953Ved GrindstedFuh, bil væltede rundt
30 10 1954Hegnsvig - BillundFuh, lastbil kørte i Grene Å, + ZR Kolding
02 09 1955Ved GrindstedBrændt bil slæbt væk
01 11Vejlevej ved GrindstedFuh, isglat = lastbil i grøften, + ZR Herning
1956
1957
1958
Ingen udrykninger omtalt i dagspressen
13 01 1959EgtvedFuh, lastbil forulykket, + ZR Kolding + Esbjerg
23 09Tingvejen – VesterhedevejFuh, knallert ud foran bil
06 05 1960Brande, møbelfabrikZR ass, ved opsætning af tagspær
30 08EgFuh, varebil i grøften, ips
27 05 1961Skjern, Vendersg. - DanmarksgadeFuh, ZR-Grindsted-kranbil mod bil, ips
08 07Billund – GrindstedFuh, lastbil i grøften, ips
19 01 1962Filskov, AmtsvejenFuh, fiskelastbil i grøften, + ZR Esbjerg
26 10Grindsted, TingvejenFuh, kølebil påkørte kvie på vejen, ips


Tilbage