Næstved


Stationshistorie:
Næstved
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 194 - 195
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Næstved

ZR hos Næstved Brandvæsen i Teatergade.

Præstøvej 53-55. Foto under besættelsen.

Jens Peter Jensen med frue den 8. august 1947.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Farimagsvej 18
Kranvognsstation
6.11.1930 - 28.2.1931:
Søren Hansen
Tilkaldt via ZRKørsel udført for ZR i regning
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Jernbanegade 31-33
Ambulancestation
6.11.1930 - 28.2.1931:
Jens Peter Jensen
1016ZR
Jernbanegade 31-33
Redningsstation
1.3.1931 - 30.9.1932:
Jens Peter Jensen
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Teatergade overfor nr. 6
Brandstation
15.9.1930 - 30.9.1932 :
Jens Peter Jensen
1016Sydsj. og Lolland-F. Zone-Brand-Vagter
Teatergade overfor nr. 6
Brand- og redningsstation
1.10.1932 - 25.10.1934:
Jens Peter Jensen
Fra oprettelse af redningsstation tillige ZR
Teatergade overfor nr. 6
Brand- og redningsstation
26.10.1934 - 30.9.1937:
Jens Peter Jensen
ZR
Præstøvej 53 - 55
Brand- og redningsstation
1.10.1937 - 31.12.1944:
Jens Peter Jensen
Præstøvej 53 - 55
Redningsstation
1.1.1945 - 4.12.1962:
Jens Peter Jensen
Historie:
Fra Reinholdt Hansens arkiv foreligger materiale om oprettelse af station før oprettelsen af ZR, idet Reinholdt Hansen allerede 21. november 1929 var til møde med Næstved Brandkommission. Forhandlingerne førte til, at ZR stationerede en sprøjte på brandstationen fra 15. september 1930. Sprøjten skulle dels kunne anvendes af Næstved Brandvæsen til udrykninger i byen, dels rykke ud til brande i landkommuner med ZR abonnement med brandvæsenets mandskab. 1. oktober 1932 blev overenskomsten udvidet. ZR flyttede ind på Næstveds nye brandstation med sit materiel, stationerede to sprøjter til bistand for det kommunale brandvæsen og påtog sig at udføre telefonvagt, tilkaldelse af mandskab og foretagelse af første udrykning. Desværre gik det hele i vasken, da Arbejdsmændenes Fagforening 7. maj 1934 etablerede blokade mod Jens Peter Jensen, hos hvem mandskabet var ansat, fordi han ikke ville oprette overenskomst om tarifmæssig løn. Jens Peter Jensen og ZR anlagde sag mod fagforeningen for at få blokaden erklæret ulovlig, men sagen blev tabt i Østre Landsret 21. september 1934, og 25. oktober 1934 fjernede ZR sine to sprøjter fra stationen, selvom aftalen med Næstved Brandvæsen var 5-årig. Aftalen om telefonvagt m.v. fortsatte dog til udløbet af kontrakten 30. september 1937, og formentlig i forbindelse hermed flyttede stationen til Jens Peter Jensens nyerhvervede ejendom på Præstøvej. Man må undre sig over, at ZR i stedet for sagsanlæg ikke søgte tilvejebragt en ordning, så de gode relationer til Næstved Brandvæsen kunne opretholdes. Brandinspektør Beldring var desuden distriktsbrandinspektør, og at ZR senere fik hans kærlighed at føle, ved vi fra nederlaget i Baarse i 1944, jf. både denne stationsside og kapitlet om ZR's brandvæsen. Betegnende for Beldrings holdning til ZR er, at da han skrev Næstved Brandvæsens historie ved dets 50-års jubilæum i 1940, nævnte han ikke ZR med et ord. ZR beholdt dog sin sprøjte i Næstved som støttefunktion til Toksværd og Baarse frem til disse stationers nedlæggelse med udgangen af 1944. Jens Peter Jensen havde haft vognmandsforretning i Næstved siden 1924, og han blev ZR en god mand i byen. Allerede 9. april 1932 kunne Sigurd Jørgensen indberette til ZR efter inspektionsbesøg: Stationen O.K. - 1'Kl. Leder og Mandskab meget interesserede. Rapportagetjenesten O.K. Anbefaler at yde al den Hjælp Stationen maatte ønske. Stationen er absolut Korpsets bedste. Omtaler af Jens Peter Jensens mærkedage er ikke mindre rosende. Den såkaldte Næstvedaftale, der trådte i kraft 1. april 1962, er flere gange blevet fremhævet som et af de elementer, der førte til sammenlægningen. Borgmester Svend Hansen var blevet træt af korpsenes rivaliseringer, og indgik en aftale med Falck og ZR der indebar, at de delte patienttransport og redningsarbejde mellem sig. I tilslutning til aftalen indgik Falck og ZR fælles prisaftale. I april 1962 omtaler dagspressen, at Jens Peter Jensen skulle holde op og at ZR havde købt Apollos ejendom på Nordre Farimagsvej. (Nr. 24). Sammenslutningen medførte imidlertid, at Jens Peter Jensen holdt ud som stationsleder til 4. december 1962, hvor stationen blev nedlagt og flyttet til Falck-stationen.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
30. april 1945 omtaler dagspressen en togkatastrofe ved Næstved. Toget var ved en fejl blevet sendt af sted fra Næstved mod Lov i et forkert spor som var under reparation fem kilometer ude på strækningen. Den vagthavende på Næstved station sendte ZR afsted for at advare toget, men det lykkedes ikke, og fra ambulancen kunne afsporingen høres. 3 blev dræbt og 34 såret.

Efter sammenlægningen:
Se ovenfor.

Assistancestatistik:
År19451946194719481957196019611962
Antal11041298123327942255298433493517

Effekter på museet fra stationen:
En filmkopi af stationens medvirken i en instruktionsfilm om sprængstoffer efter besættelsen samt kasse til carbogénapparat.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954484Bedford 1952423Pumpe Ford Y 1948503
Mercedes 1960770Ford Köln 1960755
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Mere materiale fra Næstved

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
NÆSTVED
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
29 12 1938GramsvejFastkørt flyttevogn
22 03 1939GunderslevholmAssistance til træfældning
12 04Næstved JernbanestationSygdom
26 05ToksværdArb, hånd kvæstet under tærskning
26 06Næstved10-årig dreng fik næsebrud ved fald
18 07VejløDyreredning
19 07RamsherredArb, fik søm gennem armen
19 07GødstrupDyreredning
01 08Marbjerg SkovSkovbrand
28 08HerlufmagleFuh, mc mod træ
09 11Thorsvej - PræstøvejFuh, cyklist væltet
28 12HolmegårdFuh, kane knust af bil
05 01 1940Kalkerup19-årig pige svært forbrændt
25 01Mern, StenlængegårdUdlængerne nedbrændt
15 03RislevArb, faldt ned fra vogn
05 04HammerGård nedbrændt
08 04Glumsø ved møllenFuh, bil mod mc
11 04MyrupGård nedbrændt
23 04Lundby Torp7-årig under såmaskine
18 06FodbyArb, smed sparket af hest
24 06Gangesbro89-åig kvinde faldt
01 07Brøderup2 gårde + 2 huse nedbrændt
06 08VejløSnublede = et brækket ben
07 05 1941Grumløse, PilegårdGården nedbrændt
10 06AbbednæsSkorstensild
26 06Vester EgesborgDreng kvæstet af slåmaskine
16 07Åsø ved GlumsøEjendom nedbrændt, lynnedslag
04 08GødstrupDyreredning
04 09MogenstrupFuh, 2 heste løb af sted med vognen, der væltede
04 09VejløArb, arm svært læderet i tærskeværk
06 09BøgesøKvinde trådte forkert på stige = brækket ben
06 10MogenstrupFuh, ung pige væltet med cykel
06 10Ørnevej 93-årig pige faldt ned fra 1. sal
14 10Åderupvej 41Arb, mand forbrændt
18 10BrandelevDyreredning
20 10Brandelev Forsamlingshus3-årig dreng faldt og brækkede et ben
11 11LovIld i kvindes tøj under madlavning, Død
28 01 1942Bøgesø, JørgensmindeArb, træ ned over person under fældning
10 02Gødstrup3-årig dreng dødeligt kvæstet af hestespark
23 02BaldersvejÆldre dame faldt død om
03 03Lille NæstvedKvinde faldt på gårdsplads
06 03GlumsøSnekaos = patientoverførsel pr. tog
17 03PlatanvejKvinde faldt i ejendommens gård
04 04RislevDyreredning
14 04Olufsgade 4Ild i køkken medens kvinde lå bevidstløs i kælderen
20 04Marbjerg SkovSkovbrand
20 04RønnebækDyreredning
20 04HammerDyreredning
25 04Appenæs RøgeriMindre ildløs
28 05 Holmegårds MoseArb, tilskadekomst ved tipvognskørsel
11 06Bøgesø1½ års dreng fundet i vandbassin, blev reddet
11 06Køng, NordstrandsgårdDyreredning
23 06Fodby ved mejerietFuh, blev påkørt af trolje
30 06GarderhusarkasernenSparket af hest i ansigtet
14 07NæstelsøFuh, cyklist påkørte 7-årig pige
15 07Grumløse10-årig dreng faldet under leg = en brækket arm
15 07BonderupFaldt af hest = skinnebensbrud
28 07Brandelev84-årig kvinde faldt = lårbensbrud
17 08Rettestrup ÅDyreredning
19 08BårseFuh, cyklist væltet
03 09 HolmegårdFuh, 3-årig påkørt af cyklist
07 09SkelbyFuh, hestevogn væltet, 1 kvæstet
14 09Holmegård GlasværkArb, faldt på trappe
16 09SlagelsevejFuh, cyklist væltet
21 09KindhestegadeFuh, cyklist påkørt af beruset bilist
24 09Ud for Rislev MølleFuh, cyklist væltet
05 10RislevArb, sparket af hest i hovedet
06 10Falkensten GodsArb, rev en skulder af led
09 10SerdrupDyreredning
13 11UglehuseneKvinde snublede og brækkede skinnebenet
20 11BroksøskovArb, huggede 4 tæer af med økse
21 11Sneslev - HyllingeFuh, kvinde væltet med cykel
01 12GarderhusarkasernenKvinde faldt i glat føre
12 12Toksværd Mølle1 møllevinge blæste af, de 3 andre kørte løbsk
23 12Skov ved GavnøArb, fik jernsplint i øjet under træfældning
29 01 1943MenstrupDyreredning
15 02Ny Holstedvej 26Vindstød væltede kvinde omkuld
24 02NæstelsøArb, fik trækævle over det ene ben
02 03SibberupStormstød river stråtaget af ejendom
10 03 Nørre TvedeArb, faldt ind over en såmaskine
19 03KildemarksvejFuh, løbskkørsel, flere telefonmaster beskadiget
29 03Lundby jernbanestationFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
01 04ToksværkParcellistejendom nedbrændt, + Toksværd
06 04EverdrupMistede 1 liter blod efter en tandudtrækning
12 04SnesereAgestole faldt sammen, 4 kvinder kvæstet
17 04NæstvedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
21 04Peder Syvs VejMand fundet liggende blødende på gaden
21 04Lindevej1 ½ - årig dreng faldt på trappe
24 04Sct. MortensgadeFuh, cyklist kørte mod hellefyr
11 05SvenstrupVild kvie måtte nedskydes
19 05ThorsvejArb, fik hånd i rundsav
22 05DystedArb, kvinde faldt af hestevogn
24 05Everdrup15-årig pige skambidt af hund
04 06HammerArb, kvindelig murerlærling faldt ned fra stillads
04 06Ved Holløse MølleFuh, cyklist væltet
07 06FensmarkvejFuh, 5-årig pige væltet på cykel
21 06Vester EgesborgFuh, 8-årig pige væltet på cykel
01 07BlangslevArb, løbskkørsel, i person kvæstet
02 07Præstøvej 6 A2 ½ -årig pige faldt ned fra altan #
07 07Sølperup, moseArb. arbejder fik strøm igennem sig #
19 07KalkerupFuh, cyklist væltet
21 07Holme-OlstrupFuh, cyklist fundet død på vejen #
02 08Fensmark12-årig dreng faldt ned fra træ
10 08ArløseVild tyr indfanget
16 08Herlufholm DampmølleArb, dør faldt ned over mand
21 08Vejlø, NylandsgårdArb, faldt ned fra kornlæs = arm brækket
25 08Lundby, Risby SkovArb, fik hånd i tærskeværk
06 09Herlufsholm SkovFuh, 4-årig pige påkørt af cyklist
30 09NæstelsøArb, fik foden i tærskeværk
05 10KrømlingeArb, 12-årig dreng faldt ned fra tromle
07 10KagstrupArb, 11-årig dreng kørt over af hestevogn
23 11Sparresholm GodsArb, blev sparket af hest over benet
21 11BonderupArb, faldt henover plov under pløjning
02 12ØverupArb, fik hånden i roerasperen
30 12Rislev Forsamlingshus8-årig pige faldt ind i pigtrådshegn

16 02 1944ToksværdFuh, 10-årig dreng faldt ind under hestevogn
24 02HermansensvejStorbrand på Dansk Træhælefabrik ZR + Bv
10 03ToksværdFuh, ung kvinde væltede med cyklen
17 03Brandelev79-årig kvinde faldt på gårdspladsen
21 03GelstedArb, fik en hånd i fræser
31 03Glumsø, ÅsøArb, faldt ned fra lastbillad
21 04PræstøvejFuh, cyklist væltet
26 04KalbyrisvejArb, begravet i kloakudgravning #
22 05BlangslevØksen smuttede = pegefinger hugget af
22 05Hvedevænget 334-årig pige fik fingrene i klemme i havelåge
22 05Svinø By3-årig dreng faldt ned fra hestevogn på marken
30 05IdrætspladsFodboldkamp = fik slået en skulder af led
02 06RavnsbjergArb, sparket af hest
02 06KvægtorvetArb, mand stanget af tyr
03 06ToksværdGårdlænger nedbrændt + Bårse+Toksværd
21 06Ravnstrup MoseArb, fil stød af elektrisk vandpumpe #
12 07Sjolte StrandhuseFuh, sprang af hestevogn og ramte hegnspæl
12 07Tybjerg AvlsgårdArb, kom i klemme mellem vogn og port
12 07Snesere TeglværkArb, fik en hånd læderet
15 07Mogenstrup, PederstrupFuh, 5-årig dreng påkørt af cyklist
15 07GelstedTørveelevator væltet i tørvemose
15 07GelstedLille pige brækkede kravebenet under leg
15 07AmtmandsgadeSprængt vandrør = oversvømmet dansesal
18 07Lille TvedeKvinde faldt i haven
21 07Karrebæksminde, Vesterhave14-årig dreng druknet under badning #
01 08Præstøvej 1163 småpiger forbrændt af spritapparat
02 08StubberupDyreredning
14 08Ved Næstved1-årig pige spiste en pille
18 08KarrebæksmindeUng mand reddet fra drukning
15 09Næstved Havn, lossepladsenArb, fik hånde i rundsav
25 09Tog ved NæstvedLokomotivfører dræbt af skud #
11 10Kløvervej1-årig dreng faldt i kloak
23 10Bøgesø BriketfabrikKontorbygning nedbrændt + Bårse
06 11NæstelsøFuh, cyklist væltet
15 11Præstøvej 130Mand fundet bevidstløs i garage, kulilte
05 12Rutebilen til PræstøMand faldt sammen #
28 12TagensvejArb, mistede en finger i rundsav
02 01 1945KøngPige gled på isen og brækkede benet
01 02TrælløseVanskelig transport af fødselspatient, snedriver
05 02Ringstedgade ved nr. 19Mand skudt ned af vagtpatrulje
10 02HammerFuh, cyklist væltet
03 03GodsbanenArb, faldt ned fra hølæs
05 03Over VindingeArb, kvie stangede mand = mistede et øje
25 04BrandelevholmeFuh, cyklist væltet
30 04Suså ved HerlufsholmKvindelig fundet i åen
18 05Glumsø, tørvemoseArb, kom i klemme i æltemaskine
25 05Bøgesø, Nordgårds MosenArb, mand sparket af hest
25 06SlagelsevejFuh, hest stejlede, kvindelig rytter faldt af
26 06Næstved jernbanestationSygdom
29 06AhornvejKvinde væltede med cyklen
04 07Everdrup, Carlshøjmose9-årig dreng druknet i mosen #
23 07Næstved, StenskovenFuh, bil væltede
10 08HammerArb, kvinde faldt ned fra stige
01 09Slagelsevej - KarrebækvejFuh, cyklende kvinde ramte ind i ZR-personbil
04 10NæstvedVild stud nedskudt
06 11Næstved jernbaneterrænArb, kvinde klemt mellem vognbuffer
15 11Mogenstrup KirkePræsten blev syg under prædiken
11 12GelstedFuh, kriminalpolitibil skred i grøften
13 12StenstrupFuh, cyklist væltet
03 01 1946Ingemannsvej 1Kvinde faldt i hjemmet
24 01Holme-OlstrupMand faldt ned fra træ, livsfarligt kvæstet
05 02Næstved KvægtorvMand styrtede død om, sygdom, #
06 03TorpeArb, mand faldt og ramte en hakke
23 03Næstved-egnenTøvejr og regn = mange oversvømmelser
20 04Kalbyrisvej 69Ung mand faldt ned i kælderskakt
09 05TrælløseArb, hest+vogn+kusk kørte i ensilagebeholder
20 05BrandelevFodboldkamp = fik en flænge i benet
22 05NæstvedDreng faldt ned fra træ
03 06GelstedFuh, mc væltet, føreren omkom, #
18 06Ved Sct. Mortens KirkeFuh, cyklist påkørte kvinde med barnevogn
29 06PræstøvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
22 07KarrebæksmindeUng mand fundet bevidstløs af druk
22 07Åderupvej 140Mand jog armen gennem vinduesrude
30 07Ved Hotel CasinoHul i tjæretønde = glat vej = ZR grusede vejen
12 08KalbyFuh, cyklist væltet
16 08BonderupArb, kvinde stanget i ansigtet af ko
26 08Sct. Peders KirkeZR belyste kirken, anledning ?
10 09DanavejArb, blikkenslager blev gasforgiftet
30 09ØagerFuh, mc kørte i grøften i stedet for mod et træ
02 10Rislev, SkovgårdArb, medhjælper bidt af orne i benet
04 10Ved Mogenstrup KroFuh, soldat påkørt af bil under militærøvelse
24 10Holme-OlstrupFuh, 2 biler kørte sammen
26 10Næstved Havn, på skibArb, mand faldt 6 m ned i skibslastrum
12 11Fensmark, Holme2-årig barn slugte en 25 øre
18 11Lundby jernbanestationArb, postbud kvæstede begge ben
07 12SværdborgKvinde faldt på gårdspladsen
09 12Næstved jernbanestationMand sank død om, #
13 12Fensmark SkoleArb, kvinde faldt ned fra loft
18 12KyseFuh, 2 biler stødte sammen
18 12RettestrupFuh, cyklist væltet
22 12Næstved KvægtorvStorbrand, ZR + Bv + Cbu
16 02 1944ToksværdFuh, 10-årig dreng faldt ind under hestevogn
24 02HermansensvejStorbrand på Dansk Træhælefabrik ZR + Bv
10 03ToksværdFuh, ung kvinde væltede med cyklen
17 03Brandelev79-årig kvinde faldt på gårdspladsen
21 03GelstedArb, fik en hånd i fræser
31 03Glumsø, ÅsøArb, faldt ned fra lastbillad
21 04PræstøvejFuh, cyklist væltet
26 04KalbyrisvejArb, begravet i kloakudgravning #
22 05BlangslevØksen smuttede = pegefinger hugget af
22 05Hvedevænget 334-årig pige fik fingrene i klemme i havelåge
22 05Svinø By3-årig dreng faldt ned fra hestevogn på marken
30 05IdrætspladsFodboldkamp = fik slået en skulder af led
02 06RavnsbjergArb, sparket af hest
02 06KvægtorvetArb, mand stanget af tyr
03 06ToksværdGårdlænger nedbrændt + Bårse+Toksværd
21 06Ravnstrup MoseArb, fil stød af elektrisk vandpumpe #
12 07Sjolte StrandhuseFuh, sprang af hestevogn og ramte hegnspæl
12 07Tybjerg AvlsgårdArb, kom i klemme mellem vogn og port
12 07Snesere TeglværkArb, fik en hånd læderet
15 07Mogenstrup, PederstrupFuh, 5-årig dreng påkørt af cyklist
15 07GelstedTørveelevator væltet i tørvemose
15 07GelstedLille pige brækkede kravebenet under leg
15 07AmtmandsgadeSprængt vandrør = oversvømmet dansesal
18 07Lille TvedeKvinde faldt i haven
21 07Karrebæksminde, Vesterhave14-årig dreng druknet under badning #
01 08Præstøvej 1163 småpiger forbrændt af spritapparat
02 08StubberupDyreredning
14 08Ved Næstved1-årig pige spiste en pille
18 08KarrebæksmindeUng mand reddet fra drukning
15 09Næstved Havn, lossepladsenArb, fik hånde i rundsav
25 09Tog ved NæstvedLokomotivfører dræbt af skud #
11 10Kløvervej1-årig dreng faldt i kloak
23 10Bøgesø BriketfabrikKontorbygning nedbrændt + Bårse
06 11NæstelsøFuh, cyklist væltet
15 11Præstøvej 130Mand fundet bevidstløs i garage, kulilte
05 12Rutebilen til PræstøMand faldt sammen #
28 12TagensvejArb, mistede en finger i rundsav
02 01 1945KøngPige gled på isen og brækkede benet
01 02TrælløseVanskelig transport af fødselspatient, snedriver
05 02Ringstedgade ved nr. 19Mand skudt ned af vagtpatrulje
10 02HammerFuh, cyklist væltet
03 03GodsbanenArb, faldt ned fra hølæs
05 03Over VindingeArb, kvie stangede mand = mistede et øje
25 04BrandelevholmeFuh, cyklist væltet
30 04Suså ved HerlufsholmKvindelig fundet i åen
18 05Glumsø, tørvemoseArb, kom i klemme i æltemaskine
25 05Bøgesø, Nordgårds MosenArb, mand sparket af hest
25 06SlagelsevejFuh, hest stejlede, kvindelig rytter faldt af
26 06Næstved jernbanestationSygdom
29 06AhornvejKvinde væltede med cyklen
04 07Everdrup, Carlshøjmose9-årig dreng druknet i mosen #
23 07Næstved, StenskovenFuh, bil væltede
10 08HammerArb, kvinde faldt ned fra stige
01 09Slagelsevej - KarrebækvejFuh, cyklende kvinde ramte ind i ZR-personbil
04 10NæstvedVild stud nedskudt
06 11Næstved jernbaneterrænArb, kvinde klemt mellem vognbuffer
15 11Mogenstrup KirkePræsten blev syg under prædiken
11 12GelstedFuh, kriminalpolitibil skred i grøften
13 12StenstrupFuh, cyklist væltet
03 01 1946Ingemannsvej 1Kvinde faldt i hjemmet
24 01Holme-OlstrupMand faldt ned fra træ, livsfarligt kvæstet
05 02Næstved KvægtorvMand styrtede død om, sygdom, #
06 03TorpeArb, mand faldt og ramte en hakke
23 03Næstved-egnenTøvejr og regn = mange oversvømmelser
20 04Kalbyrisvej 69Ung mand faldt ned i kælderskakt
09 05TrælløseArb, hest+vogn+kusk kørte i ensilagebeholder
20 05BrandelevFodboldkamp = fik en flænge i benet
22 05NæstvedDreng faldt ned fra træ
03 06GelstedFuh, mc væltet, føreren omkom, #
18 06Ved Sct. Mortens KirkeFuh, cyklist påkørte kvinde med barnevogn
29 06PræstøvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
22 07KarrebæksmindeUng mand fundet bevidstløs af druk
22 07Åderupvej 140Mand jog armen gennem vinduesrude
30 07Ved Hotel CasinoHul i tjæretønde = glat vej = ZR grusede vejen
12 08KalbyFuh, cyklist væltet
16 08BonderupArb, kvinde stanget i ansigtet af ko
26 08Sct. Peders KirkeZR belyste kirken, anledning ?
10 09DanavejArb, blikkenslager blev gasforgiftet
30 09ØagerFuh, mc kørte i grøften i stedet for mod et træ
02 10Rislev, SkovgårdArb, medhjælper bidt af orne i benet
04 10Ved Mogenstrup KroFuh, soldat påkørt af bil under militærøvelse
24 10Holme-OlstrupFuh, 2 biler kørte sammen
26 10Næstved Havn, på skibArb, mand faldt 6 m ned i skibslastrum
12 11Fensmark, Holme2-årig barn slugte en 25 øre
18 11Lundby jernbanestationArb, postbud kvæstede begge ben
07 12SværdborgKvinde faldt på gårdspladsen
09 12Næstved jernbanestationMand sank død om, #
13 12Fensmark SkoleArb, kvinde faldt ned fra loft
18 12KyseFuh, 2 biler stødte sammen
18 12RettestrupFuh, cyklist væltet
22 12Næstved KvægtorvStorbrand, ZR + Bv + Cbu
03 01 1947FårupKvinde faldt på¨frossen vandpyt
07 01Hyllinge KøbmandsgårdLoftsetage raseret af ild
28 01Suså ved Skelby4-årig dreng faldt gennem isen, blev reddet
30 01KastelevArb, sparket af hest over knæet
08 02SallerupArb, blev sparket af hest over benet
15 02BoserupFuh, mc ud over skrænt
03 03 Næstved-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsassistancer
06 03Næstved KvægtorvFuh, væltede med cyklen og påkørt af bil
06 03Abbednæs6-årig dreng brækkede et ben ved kælkning
10 03SvinøSygetransporten varede et døgn grundet sne
11 03Præstøvej 164Sprængt vandrør på loftet
11 03RingstedvejFuh, bil mod bil
11 03RønnebæksholmSkiløb = en brækket ankel
13 03HammerSygdom, patienten førtes i kane ca. 3 km
15 03Vester EgesborgSygetransport med kane og ambulance
15 03Sorø LandevejFuh, sneplov kørte i grøften
25 04Kyse OverdrevStormskade
25 04SneslevStormskade
07 05PræstøvejFuh, 13-årig dreng på cykel påkørte en stander
12 05RønnebæksholmFuh, kvindelig cyklist svingede ud foran bil
27 05Næstved-egnenMange køretøjshavarier i pinsedagene
02 06SnoghøjgårdArb, sprængning af stød = kvæstet af sprængstykke
02 06RavnsbjergLille dreng drak petroleum
16 06Oreby ved KnudshovedFuh, mc mod bil
01 07RingstedvejFuh, bil mod træ
03 07RønnebækshuseArb, fik en trækævle ned over sig
08 07Hammer, Højgård11-årig pige faldt ned fra høloft
14 07KalbyrisvejFuh, lille pige gik bag om bus og påkørt af lastbil
15 07KvægtorvetDyreredning
16 07Vester EgesborgFuh, cyklist væltet
18 07Næstved sygehus - Kbh.Patientoverførsel til Militærhospitalet
07 08BrandelevDyreredning
15 08Lille TvedeArb, kvinde faldt ned fra kornlæs
21 08PræstøvejFuh, 2½-årig dreng fik en fod i cykelhjul under kørsel
06 09Næstved-egnen1-6 dyreredninger hver dag de seneste 50 dage
12 09PræstøvejArb, fik læderet en fod under nedlægning af gasrør
22 09KalkerupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
08 10SvaneapoteketArb, blikkenslager gasforgiftet
20 10RislevArb, faldt ned fra hestevogn i marken
07 11Ejendom ved PræstøvejMand faldt død om, sygdom #
08 11Næstved - RingstedFuh, mc påkørte svingende lastbil
24 11Farimagsvej - RingstedgadeFuh, cyklende politiass. påkørt af bil
11 12Vordingborgvej 5Ældre kvinde faldt på trappe
27 12Køng ved kroenFuh, lille dreng påkørt af bil
02 01 1948 HerlufmagleFuh, bil kørte i grøften
05 01GangesbroFuh, bil væltede rundt
13 01ØstergadeFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af lastbil, #
22 01LundbyFuh, lastbil mod vejtræ og i grøften
24 01NæstvedMand faldt i glat føre
30 01EjlersvejDyreredning, kat i høj lysmast
19 02Ravnsbjerg4-årig pige faldt ned fra loftet
20 02Næstved-egnenSnevejr = 11 fastkørte biler
21 02HerlufmagleFuh, lastbil mod vejtræ
23 02Næstved-egnenFuh, flere småuheld i det glatte føre
25 02LundbyArb, skovarbejder ramt af krankrog i hovedet
06 03Hesede SkovArb, fik jernsplint i låret
08 03SvinøArb, kvinde faldt ned fra halmloftet
16 03KalbyrisvejFuh, mc væltet og ramte en 4-årig pige
05 04Præstøvej 89Arb, fik krog i øjet
08 04JernbanepladsenFuh, cyklist mod bil
08 04Hermansensvej, hælefabrikArb, mand fik armen i fræsemaskine
15 04SkelbyArb, mand fik bjælke i hovedet
17 04Hammer PræstemarkArb, landmand fik marktromle over benene
28 04HerluflilleArb, faldt af hestevogn på marken
07 05FensmarkDyreredning
19 05Næstved, maskinsnedkeriArb, mand mistede et fingerstykke i maskine
29 05KalbyrisvejFuh, cyklist væltet
11 06KildemarksvejFuh, cyklist mod cyklist
14 06Næstved - KarrebæksmindeFuh, cyklist væltet
14 06Næstved-egnenSamaritterøvelse = 1 blev syg under øvelsen
16 06Ravnstrup6-årig pige forbrændt af spritapparat
21 06Holme-OlstrupFuh, mc væltet, 2 personer kvæstet
24 06HerlufmagleFuh, ældre mand væltede med cyklen
24 06GødstrupFuh, lastbil knust af toget, chaufføren omkom, #
26 06KalbyrisvejFuh, cyklist væltet
19 07Kæhlersvej 16Kvinde gasforgiftet
23 07Skraverup, tørvemoseDyreredning
26 07Mogenstrup KroKroen udgik for morgenbrød, ZR hentede nyt
02 08Kalkerup2-årig pige fik kogende lud over sig
02 08Næstved, Fagenes FestKvinde forstuvede en fod
07 08KostrædeArb, faldt 5 m ned fra høstak
23 08Hjulebæk, HjulebækvejArb, mand fik skovl i hovedet
23 08Næstved HavnPerson kvæstede et ben
23 08Næstved HavnPerson fik en hånd i klemme
02 09RolighedsvejFuh, dreng væltede med cyklen
06 09AxeltorvGerningsmand knuser butiksrude
18 09FensmarksvejArb, mand faldt 6 meter ned fra stillads
20 09TorvestrædeFuh, gående kvinde påkørt af cyklist
27 09AppenæsFuh, cyklist væltet
08 10VallensvedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
19 10Næstved - HerlufmagleFuh, cyklende kvinde væltede
21 10Fuglebjerg, KastrupVild kvie indfanget
25 10Næstved, HolmegårdFuh, vindstød væltede cyklist ud foran bil
27 10PræstøvejFuh, mc mod lastbil
30 10Næstved GymnasiumMand faldt på trappe
01 11Holme-OlstrupFuh, kvinde gik ud foran lastbil
04 12Ved HarrestedgårdFuh, lastbil kørte i grøften
20 12Næstved-egnenTæt tåge = nogle biler kørte i grøften
23 12Næstved-egnenGlat føre = flere biler i grøften
23 12Næstved, HolstedFuh, bil kørte gennem gelænderet på jernbanebro
23 12Ved Rønnebæksholm GodsFuh, bil tæt på at vælte ned på jernbanelinien
30 12Glumsø, AtterupFuh, bil i grøften, 2 personer kvæstet
01 01 1949Fensmark, KalkerupMand fik hånden kvæstet af kanonslag
05 01Godthåbs AlléFuh, 67-årig blind kvinde påkørt af bil
17 01Næstved-egnenSnevejr = 6 biler skred i grøften
09 02Rampen - SkyttemarksvejFuh, beruste lastbilfører påkørte cyklist
14 02Næstved, købmandButiksrude knust ved indbrud
22 02Ved NæstvedÅrets første dyreredning
01 03Næstved-egnenVoldsomt snefald = mange kørselsuheld
02 03Bøgesø, HenriettelystArb, bestyrer sparket af hest i ansigtet
02 03VejløSognefogedens port blæste ind
15 03StørlingeKvinde faldt i hjemmet
16 03Ladby, SEASArb, fik 10.000 Volt gennem sig, #
26 03Næstved Stadion4-årig dreng faldt på tilskuerpladsen
28 03ToksværdFuh, cyklist væltet
04 04Torpe - HerlufmagleKvinde fødte i ZR-ambulance
09 04HolstedMand blev syg i rutebilen
23 04RingstedvejFuh, bil mod bil
28 04Dysted2-årig pige druknede i vandhul
02 05BøgesøArb, 73-årig mand væltet omkuld af kåde køer
02 05Næstved, ØverupFuh, 83-årig cyklende mand påkørt af mc, #
07 05Herluf Trolles Vej 22-årigt barn drak møbelpolitur
20 05Næstved-egnenSkybrud = mange vandskader
23 05KøngDyreredning
27 05Næstved-egnenSkybrud (40 mm) = mange vandskader
10 06NæstvedMand fundet liggende syg
13 06GlumsøFuh, bil mod lastbil
27 06ÅsøVådeskud = 14-årig dreng ramt af salonriffel
04 07Køng MoseArb, mand sparket af hest over benet
04 07SvinøFuh, cyklist væltet
06 07KarrebækvejFuh, cyklist væltet
07 07Kostræde Banker4-årig pige faldt ned fra loft
07 07Karrebæksminde8-årig dreng faldt ned fra flagstang
07 07Næstved StadionFodboldkamp = fik en flænge i ansigtet
11 07Næstved StadionMand fik hedeslag
12 07BoserupArb, mand sparket af hest på marken
26 07ÅderupvejFuh, 5-årig cyklende dreng ind under lastbil, #
04 08Fensmark, KalkerupKvinde faldt på trappe
04 08Næstved, BorupFuh, cyklende kvinde væltede
09 08ÅsøFuh, cyklist væltede
16 08Gallemarksvej 102-årig dreng faldt ud fra 1. sal
18 08Næstved, ByfestZR oplyste Sct. Peders Kirke
01 09Chr. Winthers VejMand faldt om på gaden, sygdom
02 09Næstved StadionAtletik = 14-årig dreng fik spyd gennem foden
03 09Næstved-egnenKraftige byger = flere vandskader
09 09Herlufmagle, Ll. Skullerupgd.Arb, traktorfører faldt af traktoren på marken
17 10FaksingeFuh, mc væltede, passageren letter kvæstet
19 10KarrebækstorpFuh, 5-årig dreng løb ud foran mc
25 10Næstved-egnenOrkan = 18 stormskade-assistancer
28 10HerlufmagleFuh, mc kørte op bagi bil
03 11Næstved KvægtorvKo undveg men blev indfanget
14 11KalbyrisvejFuh, mc mod lastbil
12 12Toksværd, Sørup1-årig dreng skolde af kogende vand
12 12Lille NæstvedÆldre kvinde faldt i glat føre
12 12Karrebækvej Vindstød knuste lejlighedsrude
11 01 1950Næstved-egnenSnestorm = mange fastkørte biler
14 01Fodby, jernbaneoverskæringFuh, bil mod nedsænket jernbanebom
24 01Præstøvej 119Fødende kvinde
24 01Præstøvej 119Kvindens mand sank død om, #
17 02Ringstedgade 208Mand faldt død om, #
17 02Glumsø, NødholmSkorstensild, ZR + Bv
20 02NæstelsøParkeret mc væltede ned over lille dreng
20 02SkelbyFuh, bil mod lastbil
27 02Næstved-egnenSnefald = flere biler i vanskeligheder
27 03KostrædeArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
27 03KarrebækvejFuh, bil mod vejtræ
24 04Glumsø, VinderupArb, sparket af hest i hovedet
15 05Karrebæksminde ved broenFuh, cyklist påkørte bil
19 05Fensmark KalkværkArb, kranværk væltede ned over mand
03 06Skellet - SlagelsevejFuh, mand faldt bevidstløs af cyklen
12 06LovIld i 10-årig piges tøj
12 06NæsbyFuh, mc væltede ned ad skrænt
21 06Præstøvej 51Kvinde skoldet af kogende vand
22 06HyllingeArb, mand sparket af hest
26 06Næstved, jernstøberiArb, fik jernsplint i ansigtet
01 07Præstøvej ved ZRFuh, cyklist mod cyklist
01 07MyrupDyreredning
01 07Hammer-Torup - MogenstrupTransport af sommerhus til Mogenstrup
03 07KarrebæksmindeUng mand nær druknet under badning
05 07SkovmøllevejFuh, 78-årig cyklende mand væltede
06 07Skelby, GunderslevholmFuh, bil i grøften og mod en telefonmast
10 07Åderupvej9-årig dreng død efter slagsmål med dreng, #
13 07GelstedFuh, bil mod bil
17 07BisserupFuh, 5-årig dreng løb ud foran mc
24 07Præstøvej, grusgrav10-årig dreng fik en flænge i benet under leg
24 07Næstved, SvaneapoteketSkybrud = vand i apotekets kælder
24 07Ved KostrædeMand sprang ud på lavt vand = kvæstede nakken
31 07StadionHåndboldkamp = en kvæstet spiller
31 07StadionDreng faldt og forslog sig
01 08NæstvedHvepsebo fjernet
07 08GrønnegadeFuh, cyklist væltede
07 08Nørre TvedeArb, forskar sig på selvbinderkniv
14 08Næstved, IldregattaFestfyrværkeri = fik raketpind i hovedet
14 08Sct. Peders KirkeKirken illumineret af ZR
18 08Hammer, VirkelystDyreredning
21 08Ø. Ringvej - VordingborgvejFuh, cyklende kvinde påkørt og dræbt af bil, #
21 08Jernbanegade - ØstergadeFuh, mc væltede og ramte butiksrude
21 08Ved NæstvedMange køretøjet med startvanskeligheder
22 08RingstedgadeFuh, beruset mand væltede med cykel
28 08Vester EgesborgFuh, svensk bil mod bil
28 08NæstvedKatastrofeøvelse
30 08MogenstrupFuh, cyklist påkørt af bil
06 09Gallemarksvej 3Lille pige trådte gennem vinduesrude
18 09Ved HolløsegårdFuh, cyklist væltede
18 09ToksværdFuh, mc væltede og ramte pigtrådshegn
19 09LovFuh, mc mod lægebil
27 09 Nørre TvedeÆldre kvinde faldt i haven og døde, #
02 10Axeltorv, "Bon-Bon"Arb, mand fik automat over den ene hånd
02 10Boserup, Boserup PlantageFuh, bil kørte i grøften
01 11BoserupFuh, mc væltede
06 11FensmarkLille dreng forskar benet på maskine
20 11Ved Vester Egesborg KirkeFuh, 64-årig cyklist påkørte bil og blev dræbt, #
27 11BrandelevArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
02 12SlagelsevejUng kvinde fundet bevidstløs på vejen
04 12Næstved, HolstedFuh, bil mod taxa
04 12Køgevej ved DuelundsgårdFuh, taxa kørte i grøften
04 12HerlufmagleFuh, bil kørte i grøften
11 12GelstedFuh, bil mod bil, + ZR Ringsted
20 12Spragelse MoseTraktor sank i mosen
21 12Lollandsvej 73-årig dreng faldt ud fra 1. sal
23 12Næstved-egnenGlat føre = flere biler i grøften
27 12Næstved, SvenstrupFuh, cyklist væltede
29 12Næstved JernbanestationSygdom
30 12EverdrupFuh, cyklist væltede
03 01 1951TeestrupDyreredning
03 01Fuglebjerg, KastrupDyreredning
04 01Ringstedgade ved nr. 73Fuh, cyklist påkørt af flugtbilist i lastbil
10 01Næstved-egnenTøvejr = flere kørselsassistancer
19 01Slagelsevej ved HarrestedFuh, lastbil kørte i grøften
01 02ØstergadeFuh, cyklist væltede
07 02Glumsø, BavelsevejFuh, bil kørte i grøften
07 02ÅderupvejFuh, cyklist væltet af lastbil
10 02Ringstedgade 20Arb, mand kulilteforgiftet i fyrkælder
10 02LundbyArb, mand faldt ned fra stige
12 02RettestrupBevidstløs mand fundet i grøften, sygdom
27 02Næstved - MasnedøTransport af maskindel til Masnedøværket
10 03Ørnevej - KildemarksvejFuh, cyklende dreng væltede
16 03Glumsø, BavelsevejFuh, cyklende postbud væltede
24 03Hjulebæk ved ViborggårdFuh, vindstød væltede hestevogn
24 03HyllingeFlere kældre under vand
28 03Næstved-egnenSnefald = flere kørselsuheld
28 03Slagelsevej ved LisebjerggårdFuh, 15 T lastbil kørte i grøften
31 03ØstergadeKvinde faldt i glat føre
14 04Præstøvej ud for nr. 57Fuh, 6-årig dreng løb ud foran lastbil
19 04RønnebækArb, tømrerlærling faldt ned fra tag
23 04Solbakkevej - KalbyrisvejFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
23 04Karrebækvej - SlagelsevejFuh, 13-årig cyklende dreng påkørte bil
30 04Vordingborgvej - NorgesvejFuh, mc væltede
30 04GrønvejFuh, gående kvinde påkørt og dræbt af cyklist, #
05 05Næstved, Blå KorsSkærslipper faldt = en flænge i hovedet
13 05FodbyArb, mand huggede finger af med økse
13 05Fodby3-årig dreng faldt = en flænge i hovedet
13 05Friggasvej 83-årig dreng faldt = en flænge i nakken
15 05JernbanegadeSyg mand skar sig med barbérblad i armen
22 05Slagkildevej - HavnegadeFuh, cyklist mod lastbil
26 05FensmarkFuh, cyklist kørte ud foran bil
28 05Mogenstrup ved kirkenStorm = 2 ahorntræer i fare for at vælte
30 05Toksværd, RavnsbjerggårdSpritter faldt i mindre afvandingskanal
31 05Olstrup - Næstved, RosenvejTransport af 7 x 8 m træhus til Næstved
06 06EnøFuh, kvindelig cyklist væltet af hund
10 06Næstved HavnZR + Falck + 8 Bv'er giver opvisning på havnen
11 06Vordingborgvej-OstenfeldtsvejFuh, 70-årig cyklist væltede om og døde, #
20 06Falster, GuldborgFuh, Næstved-lastbil mod vejtræ
30 06Holmegårds MoseDyreredning
10 07RingFuh, cyklist væltede
12 07Næstved, ØverupFuh, lastbil kørte mod vejtræ
16 07Ramsherred - GrønnegadeFuh, taxa mod taxa
18 07Præstøvej ved nr. 160Fuh, cyklist væltede
10 08Kæhlersvej - KæhlersbakkenFuh, cyklist påkørt af bil
11 08Næstved-egnenStorm = flere stormskader
13 08Næstved, Regattafestplads15-årig pige forbrændt af 25 brændende balloner
13 08Næstved, RegattafestpladsDødsdromkører styrtede under opvisning
13 08NæstvedKvinde faldt i hjemmet
17 08MenstrupDyreredning
22 08GlumsøArb, mand faldt ned fra halmloftet
24 08Præstøvej - GallemarksvejFuh, kvinde påkørt og dræbt af varebil, #
24 08Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
27 08Næstved-egnenVoldsom regn = mange vandskader
31 08GlumsøFuh, 7-årig cyklende pige kørt over af hestevogn
01 09Vejlø PræstegårdArb, mand fik hånden i tærskeværk
08 09ÅderupvejFuh, kvindelig cyklist påkørt af beruset cyklist
12 09GangesbroMand faldt = benbrud
12 09RavnsbjergArb, mand faldt ned fra kornlæs
13 09Hjulebæk - GelstedFuh, 9-årig cyklende dreng dræbt under lastbil, #
17 09Bøgesø, NordgårdArb, mand faldt af og sparket af hest på mark
17 09Boserup11-årig pige fik kogende vand over sig
17 09KindhestegadeFuh, cyklist væltede
17 09Menstrup, HøjstensgårdGårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
25 09Vesterhave - HerlufmagleTransport af sommerhus fra Vesterhave
27 09Grønvej - FredensvejFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
01 10Svinø, ØstergårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
05 10Rampen - KildemarksvejFuh, cyklist mod cyklist
08 10FodbyFuh, bil kørte i udgravning
11 10Kalby RisFuh, varebil kørte i grøften
12 10Ved Saltø ByFuh, bil mod bil på smal vej
18 10Vester EgesborgBeruset farende svend var faldet om
23 10Herluflille, Suså LandevejFuh, en 6-årig og en 7-årig dreng påkørt af bil
25 10Næstved - MasnedøTransport af en 11½ T tung transformator
02 11RingstedgadeFuh, mælketankbil væltede
06 11Næstved - MasnedøNy transport af en 11½ T tung transformator
09 11RamsherredFuh, cyklist påkørte holdende bil
10 11Kildemarksvej 111Arb, 78-årig murer faldt ned fra stige
24 11NæstvedZR indtransporterede en bil til politistationen
03 12Farimagsvej - JernbanegadeFuh, knallertkører væltede
04 12Ved Borgnakke SkovIld i lastbil, + Bv
10 12TorvestrædeFuh, kvinde påkørt af bil,
13 12Glumsø AlderdomshjemKvinde faldt i hjemmet
23 12GangesbroFuh, cyklist væltede
23 12Ved GunderslevholmFuh, cyklist væltede
02 01 1952RettestrupFuh, bil væltede ned i grøft
04 01GlumsøFuh, cyklist væltede
05 01Næstved ved "Kino"Fuh, kvinde gik ud foran cyklist
10 01FarimagsvejFuh, cyklist påkørte parkeret bil
11 01TorvestrædeFuh, mand påkørt af varebil
17 01SkyttemarksvejFuh, militærbil mod varebil
11 02Næstved-egnenGlat føre = 2 assistancer til køretøjer
20 02PræstøvejFuh, fodgænger påkørt bagfra af bil
26 02KæhlersbakkenFuh, brugsstjålet mc mod kirkemur
28 02Tornemark - SandvedFuh, bil mod vejtræ
03 03RettestrupFuh, bil væltede rundt i glat føre
03 03Næstved-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
06 03Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til København
10 03Køng FlæskholmFuh, 15-årig dreng løb ud foran lastbil
10 03NæstvedMand fik tarmslyng
20 03Risby SkovArb, kvinde slæbt efter harven på mark
27 03Nørre TvedeArb, mand væltet og trådt på af hest
28 03RingstedgadeFuh, løbskkørsel, hest mod lastbil
31 03GrønnegadeGasovn eksploderede under optænding
31 03Rådmandshave2 halvnøgne drenge bragt til sygehuset
01 04JernbanegadeKvinde faldt i glat føre
09 04Ved GlumsøFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
09 04Blangslev, NyvangArb, mand faldt ned fra hølæs på mark
12 04SibberupArb, mand fik økse ned over benet
17 04PræstøvejLille pige faldt
24 04TorvestrædeFuh, 12-årig cyklende pige påkørt af cyklist
25 04FixvejFuh, 6-årig pige påkørt af cyklist
02 05Næstved, StenskovDyreredning
02 05NæstvedMand sank syg om på restaurant
05 05PederstrupArb, mand dræbt af strøm i rundsav, #
07 05Lundby, LundbygårdLille dreng drak saltsyre
08 05Dysted Gadekær2-årig dreng faldt i gadekæret
23 05Næstved JernbanestationKvinde faldt syg om
23 05HolløsePige faldt syg om
27 05ToksværdFuh, bil i grøften og mod telefonpæl
27 05Lille Næstved SkoleStort træ beskåret
03 06Holme-OlstrupFuh, cyklist påkørt af bil
04 06Suså ved HerlufsholmKanoroer kæntrede
10 06BoserupArb, husmur væltede ned over kvinde
12 06LundbyFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
23 06Fensmark, FensmarkvejKælder oversvømmet af regnvand
24 06Herlufmagle, RavnstrupArb, mand fik høtyv i underlivet
30 06RingArb, skorsten væltede ned over mand
30 06GrønnegadeMand faldt død om på gaden, #
03 07Nørre TvedeArb, mand fik hedeslag i roemark
04 07RingstedgadeFuh, mand faldt ned fra hølæs
07 07Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
07 07Kildemarksvej - ØrnevejFuh, 6-årig cyklende dreng påkørte bil
08 07KornbakkenArb, mand fik bjælke i hovedet
08 07Nordre FarimagsvejFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
09 07Rosenvej 310-årig dreng fik hånden i vridemaskine
10 07BoserupFuh, mc kørte ud over dyb skrænt
10 07Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til København
16 07Skyttemarksvej, gartneri14-årig dreng faldt af hest
28 07Absalonsgade - SunesvejFuh, varebil væltede i Sorø, blev slæbt til Næstved
04 08RingstedgadeFuh, lastbil mod butiksrude, + Falck
06 08Fuglebjerg, KastrupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
06 08Slagelsevej - HerlufsholmvejFuh, mc væltede under svingning
10 08Næstved Ildregatta-festZR belyser Sct. Peders Kirke
11 08Rettestrup78-årig mand faldt død om i sin have, #
12 08Fuglebjerg, StorevængeHvepsesværm fjernet fra beboelseshus
14 08Sørup4-årig dreng fik hånden i hakkelsesmaskine
14 08TybjerglilleArb, mand fik flagstang ned over foden
14 08Gartnervej 5Kvinde faldt ned fra bord under bærplukning
14 08NæstelsøArb, mand faldt ned fra kornloft
19 08Næstved-egnenSkybrud = mange vandskader
23 08HvedevængetFuh, cyklist væltede
25 08Gl. Maglemølle PapirfabrikPortner snak død om, #
26 08Rislev, SkovgårdArb, mand kvæstet under tærskning
29 08SkraverupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
30 08KøberupArb, 13-årig dreng faldt ned fra kornlæs
01 09Holmegårds GlasværkArb, mand løb mod stålwire i mørke
03 09Ravnstrup5-årig dreng faldt ned fra stige
03 09AxeltorvFuh, 2-årig dreng påkørt af bil
13 09SvinøFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
13 09LundbyIld i 5-årig piges tøj under leg
16 09HolstedFuh, 11-årig cyklende dreng væltede og døde, #
16 09Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til København
19 09GlumsøKvinde faldt på trappe i hjemmet
01 10Fensmark, SibberupArb, kvinde ramt af brændestykke i hovedet
04 10NæstvedGlemt strygejern slukket af ZR
08 10Fensmark, KalkerupGårdlænger nedbrændt, + Bv
18 10Toksværd, RavnstrupDyreredning
18 10Grønnegade 31Ældre kvinde faldt på trappe
20 10GlumsøFuh, cyklist væltede
20 10Næstved, RønnebæksholmFuh, cyklist væltede
23 10Ringstedgade ved nr. 110Fuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
15 11Køgevej - FensmarkvejFuh, cyklist påkørt af varebil
17 11Næstved-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
18 11Præstøvej 12Arb, montør faldt ned fra stige
26 11KøgevejFuh, bil mod bil
26 11Præstøvej ved nr. 1Mand faldt i glat føre
26 11RampenFuh, cyklist væltede i glat føre
01 12Fensmark, forsamlingshusetÆldre kvinde faldt i glat føre
01 12SpjellerupTraktor skred i mergelgrav fra mark
02 12StenstrupFuh, cyklist væltede
09 12Vester EgesborgFuh, lastbil mod bil
15 12Vordingborgvej - BrandtsgadeFuh, knallertkører væltede
17 12Jernbanegade - TeatergadeFuh, taxa påkørte cyklist
29 12Præstøvej, Fruens PlantageFuh, beruset bilist kørte i grøften

02 01 1953NæstvedMand forskar sig på en rude
02 01FensmarkvejFuh, cyklist væltede
02 01Ejlersvej 4410-årig dreng forbrændt af fyrværkeri i ansigtet
03 01Ringstedgade 2241-årig dreng skoldet af kogende mælk
03 01Glentevej11-årig dreng faldt over jernstang
07 01Køng - LundbyFuh, mand påkørt af bil
31 01BulteDyreredning
31 01Næstved-egnenMange biler med startproblemer i den seneste tid
05 02SkelbyArb, mand faldt ned fra stige
07 02Næstved-egnenHård frost = Mange biler med startproblemer
16 02Ved HerlufholmSkiløbende pige faldt = en brækket arm
19 02Glumsø, GlumsøgårdStorm = stald ved at falde sammen, + ZR Ringsted
19 02Gøgestien 47-årig dreng fik finger i klemme i dør
23 02Lille TvedeStormstød rev taget af staldbygning
28 02Boserup, Boserup PlantageFuh, bil væltede
02 03Fensmark, Kalkerup7-årig dreng druknede i tørvegrav, #
07 03TybjerglilleFuh, 8-årig cyklende pige væltede ind under traktor
11 03JernbanegadeFuh, cyklist påkørt af bil
13 03RingstedgadeFuh, cyklist faldt syg af cyklen
18 03Hermansensvej, trævarefabrikArb, mand faldt 3 m ned fra stige
19 03KarrebækArb, mand ramte en finger med økse
21 03Glumsø, StoregadeFuh, dreng løb ud foran cyklist, der væltede
23 03KalkerupFuh, cyklist påkørt af løbsk hestevogn
11 04PræstøvejFuh, cyklist væltede
13 04Ny HolstedFuh, beruset bilist påkørte mc
21 04Holmegårds Mose10-årig dreng bidt af hugorm
21 04Østergade 195-årig dreng faldt på trappe
28 04KildemarksvejMand sank død om i butik, #
29 04Regerup2½-årig pige sparket af hest i hovedet
04 05Rampen - FarimagsvejFuh, mc mod mc
09 05Ved NæstvedFuh, mc væltede, 2 kvæstet
09 05Næstved Havn, på skibArb, mand fik lossekrog i hovedet
23 05ØverupArb, mand fik klorkalk i øjnene
23 05Kalby RisKvinde faldt i skoven = et brækket ben
26 05Næstved-egnenVarmt vejr = mange dyreredninger
26 05Præstøvej - ØstergadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
26 05Næstved-egnenFlere brønde forurenet af sprøjtevæske
01 06Præstøvej ved nr. 219Fuh, 5-årig pige ud foran bil og dræbt, #
01 06KøgevejFuh, mc påkørte svingende bil
03 06RolighedsvejFuh, 2 passagerer i taxa kvæstet ved opbremsning
06 06GlumsøFodboldkamp = en brækket arm
08 06Ring FirgårdeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
08 06Toksværd - Nørre TvedeFuh, kvindelig mc væltede
17 06NæstvedSkybrud = mange vandskader
22 06KarrebæksmindeFeriedreng forskar sig på skarp sten på stranden
22 06Jyllandsvej 11Lille pige rev sig på pigtråd
24 06Kyse, SlagelsevejFuh, ZR-kranbil, Næstved, påkørt af mc, der døde, #
26 06Næstved, Fruens PlantageDrab = 12-årig pige dræbt af 35-årig mand, #
29 06KarrebæksmindeRedningsopvisning
29 06København - NæstvedDen myrdede pige hentet på Retsmedicinsk I. Kbh.
11 07GlumsøMuligt kvæstet mand forsvundet ved amb.s ankomst
13 07Præstøvej ved nr. 68Fuh, cyklende ung mand væltede
18 07Holmegårds MoseDyrerednng
20 07RavnstrupDyreredning
27 07Herlufsholm AlléFuh, bil i grøften, + Falck
27 07Enø2 kaproningsbåde kæntrede ud for Overdrevsgård
01 08Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
03 08Glumsø, Bavelse6-årig dreng skambidt af hund
19 08LovArb, kvinde faldt ned fra høstvogn
21 08Præstøvej ved nr. 4Fuh, cyklist påkørt bagfra af mc
31 08Præstøvej ved nr. 49Fuh, bil påkørte mand ved holdende lastbil
07 09Glumsø, NødholmFuh, cyklist væltede
07 09Glumsø, AtterupMand ramt i underarmen af jagtgeværskud
12 09Nørre TvedeFuh, mc væltede i sving
14 09Gavnø, gartneriTagbrand, + Bv
28 09Skyttemarksvej - KastanievejFuh, 15-årig dreng løb ud foran bil under boldspil
29 09Bøgesø8-årig dreng faldt ned og fik saks i øjet
29 09Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til Rigshospitalet
06 10Skelby - UlstrupFuh, 29-årig cyklende kvinde væltede og døde, #
07 10Kalbyrisvej - SolbakkevejFuh, cyklende dreng ud foran bil
13 10Vejlø70-årig læge sank død om, #
15 10Næstelsø, Holmev.-Skovbov.Fuh, bil mod hyrevogn
23 10KildemarksvejFuh, 5-årig pige løb ud foran cyklist
10 11ToksværdFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
12 11Næstved - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
26 11Præstøvej ved nr. 134Fuh, mc påkørte holdende lastbil
30 11SørupArb, 15-årig dreng faldt ned fra høj halmstak
30 11Toksværd ved kirkenFuh, mc væltede
30 11StørlingeIld i traktor, mand forbrændt, + Bv
30 11Næstved - KalundborgPatientoverførsel til Kalundborg
04 12ToksværdFuh, 7-årig cyklende pige væltede
04 12LadbyFuh, mc væltede
10 12Næstved-egnenTæt tåge = flere biler med startvanskeligheder
17 12Glumsø, FlensborggårdArb, mand fik foden i tærskeværk
19 12KæhlersbakkenFuh, cyklist væltede
04 01 1954Vordingborgvej - Ø.RingvejFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
04 01VordingborgvejFuh, mc væltede i glat føre
04 01Vester EgesborgFuh, bil mod vejtræ
19 01Næstved, kvægtorvetArb, mand væltet omkuld af ko
10 02Farvergade Ildløs i hus, 83-årig kvinde omkom, # , + Bv
12 02GlumsøFuh, cyklende kvinde væltede i glat føre
15 02Næstved HavnFuh, varebil kørte i havnen, føreren omkom, #

03 03KøgevejFuh, lastbil påkørte kloakarbejder
18 03VordingborgvejFuh, mc kørte op bagi anden mc
29 03Køng - LundbyFuh, 17-årig cyklende pige ud foran bil
05 04Menstrup, HøjestensgårdFuh, 2-årig dreng påkørt af bil ud for gården
13 04AgerupArb, traktor kørte i mergelgrav
29 04ToksværdFuh, bil i grøften under overhaling
04 05SkovmølleArb, kvinde væltet af ko = et brækket ben
13 05Ny HolstedFuh, mc væltede i sving
17 05NæstvedKvinde fik ildebefindende i luftgynge
28 05RislevUng kvinde skambidt af schæferhund
28 05Glumsø, SorøvejFuh, cyklist svingede ud foran lastbil, omkom #
31 05Karrebæk Fjord, LungshaveLille dreng nær druknet i fjorden
31 05Ringstedgade ved StenskovFuh, mc forulykkede
31 05Kalby, FjællebrogårdArb, mand kvæstet af træstykke i rundsav
31 05Herlufsholm, Suså6-årig dreng druknede i åen, #
09 06EverdrupHåndboldkamp = pige faldt besvimet om
16 06Holme-Olstrup, LandevejenFuh, mc mod knallert
16 06StørlingeArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 06Næstved, speed-waybaneLøbsdeltager forulykkede
30 06PræstøvejFuh, mc forulykkede
30 06GlumsøArb, mand faldt ned fra tivolivogn
01 07RampenFuh, mc væltede i sving
06 07EnøFuh, 12-årig dreng løb ud foran mc, + Falck
12 07Slagelsevej ved HarrestedFuh, bil mod lastbil, 3 kvæstet, + Falck
16 07Fensmark - SibberupFuh, knallert mod taxa
19 07Rislev11-årig pige fik kyllingeben galt i halsen
20 07Præstøvej - GallemarksvejFuh, mc mod bil
09 08SkovvængetFuh, cyklist væltede
23 08Toksværd - Nørre TvedeFuh, knallert væltede
30 08Vallensved, SlagelsevejFuh, 8-årig cyklende pige væltede
31 08RingstedgadeFuh, knallert væltede
13 09Ved HolmegårdFuh, mc mod mælketankbil, der kørte i grøften
13 09Garderhusarkasernen17-årig pige faldt af hesten på ridebane
23 09Skælskørvej - KarrebækvejFuh, bil i grøften
04 10Ved BroksøFuh, knallert væltede, føreren omkom, #
04 10RislevFuh, cyklist væltede
04 10SibberupArb, mand kvæstede ansigtet mod jernbjælke
18 10FarimagsvejFuh, cyklist væltede og omkom, #
11 11Hammer HesterhaveArb, løbskkørsel ved gård, 1 person kvæstet
18 11Ved BroksøIld i mc under kørsel, + Bv
22 11FarimagsvejFuh, cyklist væltede
26 11DystedFuh, knallert væltede
29 11Næstelsø - RønnebækIld i jeep under kørsel, + Bv
03 12Glumsø, StationsvejFuh, mc mod telefonpæl
04 12Kildemarksvej 18Røveri mod købmand, 1 person kvæstet
07 12Kalby - Holme-OlstrupFuh, knallert væltede
07 12Næstved-egnenMange fastkørte traktorer
09 12Syd for FuglebjergGlat føre = bil væltede rundt
10 12Toksværd Fuh, bil skred i gadekær
10 12Suså Landevej ved SandbyFuh, bil i grøften
17 12Næstved-egnenGlat føre = 4 biler i grøften
20 12Fensmark, SibberupvejFuh, mc mod lastbil, mc-føreren omkom, #
20 12Næstelsø - BrandelevFuh, bil mod vejtræ
20 12StenskovKvinde overfaldet, ramt af økse i hovedet
21 12JernbanegadeFuh, mand løb ud foran mc
23 12AversiFuh, mælkebil kørte i grøften
23 12Næstved-egnenFlere fastkørte traktorer
23 12Næstved-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
25 12Køberup15-årig pige forbrændt af varmedunk
26 12Næstved-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
28 12SkelbyFuh, knallert væltede
29 12BrandtsgadeFuh, militærlastbil mod lysmast, 2 soldater kvæstet
13 01 1955Havnen, Skibet Franke IIArb, mand brækkede ben i skærstok
18 01JernbanestationenArb, banebetjent sank død om, #
19 01SneslevFuh, sneplov i grøften
22 01Ved HarrestedgårdFuh, stort militærkøretøj skred i grøften
24 01NæstvedÆldre kvinde faldt død om på vejen, #
05 02JernbanegadeSlagsmål = 17-årig ung mand kvæstet
07 02Præstøvej ved ZRFuh, mc mod varebil
11 02ToksværdFuh, mc mod bil
17 02JernbanegadeKvinde faldt i glat føre
10 03Ringstedgade ud for nr. 3Fuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af bybus
10 03Suså Landevej ved TorpeFuh, bil ud foran lastbil med overlæs
12 03Fuglebjerg ved KrummerupgdFuh, lastbil mod bil med grise
09 04EverdrupFuh, bil mod varebil
09 04StørlingeKvinde faldt ud for hjemmet
09 04KastanievejKvinde faldt på trappe
02 05PræstøvejFuh, bil mod bil
02 05 Rolighedsvej - NygårdsvejFuh, bil mod varebil
11 05Farimagsvej - JernbanegadeFuh, cyklist mod mc
13 05UlstrupStærkt bruset mand bragt til sygehuset
20 05Næstved-egnenStorm = flere alvorlige stormskader
06 06KalbyrisvejFuh, 75-årig knallertkører ud foran bil
10 06TorvestrædeFuh, overpostbud gik ud foran mc
18 06Solbakkevej - KalbyrisvejFuh, 6-årig cyklende dreng ud foran lastbil
21 06Skyttemarksv. - Ø. RingvejFuh, mc mod lastbil
25 06Jørgen Jensens VejFuh, cyklist væltede ved Hvedevænget
27 06Holme OlstrupFuh, 3 mc'er væltede under kapkørsel
28 06Præstøvej - GallemarksvejFuh, bil påkørte mc
29 06GlumsøKvinde med brækket ben
29 06Skelbyvej ved RegerupFuh, bil mod svingende lastbil
18 07Karrebæk ved kirkenFuh, mc mod holdende rutebil
25 07BavelseDyreredning
25 07Skyttemarksvej - NyvejFuh, kvindelig cyklist mod kvindelig bilist
03 08Havnen, tømmerpladsArb, mand fik svær træplanke ned over foden
06 08GarderhusarkasernenKvinde faldt af hest under øvelsesridning
08 08Snesere - TappernøjeFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet, + Falck Præstø
08 08Åsø3-årig dreng faldt og forskar sig på mælkeflaske
16 08Gallemarksv. - Vordingborgv.Fuh, knallert mod bil
16 08GarderhusarkasernenRytterske faldt af hest
16 08NæstvedFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
19 08Kalby RisRytter ramte ind i træ med ansigtet
20 08GarderhusarkasernenFuh, mc påkørte fodgænger, 3 kvæstet
22 08Østre Ringvej - Bag BakkerneFuh, cyklist påkørte jernstativ
29 08VinderupDyreredning
30 08NæstvedFuh, 2-½-årig tricyklende dreng påkørt af taxa
30 08Ved Ny Holsted SkoleFuh, 8-årig cyklende pige ud foran bil
01 09RønnebæksholmArb, mand faldt ned fra stige
05 09BavelseFuh, bil mod vejtræ, ips
06 09GelstedArb, mand læderede hånden på jernbanebom
06 09Kalby RisMand fik ildebefindende under grøftegravning
12 09ØverupDyreredning
12 09Fodby, BregnebjerggårdDyreredning
12 09KildemarksvejFuh, mand døde og faldt af cykel, #
17 09Vester EgesborgFuh, 84-årig mand gik ud foran bil
07 10GarderhusarkasernenArb, sergent fik sprængt stålwire i ansigtet
10 10Karrebækvej, StenbæksholmFuh, mc mod vejtræ
25 10Karrebæksminde4 grise sprang i vandet under lastning til skib
27 10KarrebækvejFuh, mc mod cyklist ved Borgnakke Skov, # #
04 11ToksværdFuh, mc mod svingende bil
05 12AbbenæsFuh, gående mand påkørt og dræbt af mc, #
19 12JernbanegadeMand faldt i glat føre
21 12Ringstedgade ved StenskovFuh, mc mod varebil
24 12Næstved KvægtorvRasende ko nedskudt
26 12UlstrupFuh, lastbil i fare for at vælte i grøften
09 01 1956Ramsherred - GrønnegadeFuh, cyklist mod bil
20 01Grimstrupvej12-årig dreng fik benet i elektrisk rullemaskine
20 01HøveFuh, Næstved-varebil kørte i grøften
01 02Næstved-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
06 02Næstved, skøjtebaneDreng faldt under skøjteløb = benbrud
22 02Holme OlstrupSnedække = læge kørt i ZR kranbil til patient
23 02Kalbyrisvej ved nr. 113Fuh, cyklist svingede ud foran bil
01 03Ved Sct. Mortens KirkeFuh, cyklist mod mc
06 03Nordre FarimagsvejFuh, knallert væltede
09 03Nørre TvedeFuh, knallert forulykkede
21 03Hammer TvedeArb, mand påkørt af løbsk blokvogn på markvej
24 03KøngArb, mand fik hånden i rundsav
26 03Jernbanegade - FarimagsvejFuh, mc væltede
03 04Næstved, Ny PræstøvejFuh, bil mod bil ved Hovedmose Skov, 5 kvæstet
11 04Nordre FarimagsvejFuh, cyklende kvinde væltede
16 04Suså Landevej, Buske MølleFuh, mc med sidevogn mod vejtræ, 1 kvæstet
21 04GlumsøFuh, knallert væltede
21 04RampenFuh, 4-årig dreng fik foden i cykelhjul under kørsel
21 04Trælløse8-årig dreng faldt ned fra hanebjælke i lade
21 04ToksværdArb, mand faldt gennem loft og ned på cementgulv
24 04NåbyArb, mand faldt ned fra høloft ned i svinestald
26 04Ved Sipperup MejeriFuh, varebil ud foran bil
03 05Præstøvej - Peder Syvs VejFuh, knallert mod bil
11 05Rønnebæk - NæstelsøFuh, hestevogn mod vejtræ, 1 kvæstet
22 05Vejlø ved kirkenFuh, ældre cyklende kvinde væltede
23 05Holme Olstrup - FensmarkFuh, knallert væltede
04 06Lerbæk HuseFuh, 9-årig cyklende pige væltede
04 06Kildemarksvej - ØrnevejFuh, knallert mod mc
11 06GangesbroFuh, bil påkørte 2 cyklister
14 06EverdrupFuh, knallert mod parkeret bil
14 06SkyttemarksvejFuh, mc mod cementpille
18 06Vordingborgvej - NorgesvejFuh, mc mod svingende mc, 1 kvæstet
19 06Bøgesø6-årig dreng faldt ned fra loft
19 06SkelbyFuh, 12-årig cyklende dreng ud foran bil
22 06RampenUlykkestilfælde = falsk alarm
22 06AxeltorvUlykkestilfælde = falsk alarm
30 06Ved KalkerupFuh, knallert væltede
06 07PræstøvejFuh, knallert væltede
14 07Landevejen ved ToksværdFuh, knallert kørte ud foran bil
17 07RingstedgadeFuh, mc mod bil
18 07SkyttemarksvejFuh, mc mod militærbil
31 07Guderup, EttebjerggårdArb, mand fik hånden i rundsav
10 08Ved GangesbroFuh, mc mod cyklist
20 08Skelby, GunderslevvejFuh, cyklist mod cyklist
20 08Nørre Tved "Nisseringen"3 styrt på motorbane, 3 kvæstet
24 08Fodby - VallensvedFuh, mc væltede
25 08Skyttemarksvej - JagtvejFuh, mc mod cyklist, 3 kvæstet
28 08Køgevej ved FensmarksvejFuh, 11-årig cyklende pige påkørt af knallert
28 08Næstved - Bispebjerg HospitalPatientoverførsel med knallertkører, der døde, #
03 09Holme OlstrupFuh, 26-årig cyklende kvinde påkørt af bus
04 09Holme Olstrup, RavnstrupFuh, mc forulykkede
06 09Præstøvej ud for skoleFuh, bybud påkørt af lastbil
13 09VallensvedArb, mand faldt ned fra silo
17 09Landevejen ved ToksværdFuh, bil ud foran mc, 2 kvæstet
19 09Fuglebjerg - FalsterTransport af havareret bil til Falster, Øster Kippinge
19 09Åderupvej ved nr. 135Fuh, 7-årig dreng kørt over af mælkevogn
21 09Skelby - RegerupFuh, knallert væltede
24 09Jørgen Jensens VejFuh, cyklist påkørt af lastbil ved Hvedevænget
02 10Kalby RisArb, militærlastbil væltede, 15 soldater kvæstet
03 10GarderhusarkasernenArb, soldat faldt ned fra øvelseshus
03 10Gavnøvej - VordingborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
10 10Lille Gallemarksvej 3Arb, kvinde faldt ned fra trappestige
11 10Skullerup Bro, Torpe KanalFuh, roevogn væltede i kanalen, 3-årig dreng død, #
22 10Næstved HavnBøgekævle faldt i vandet under lastning af skib
15 11Appenæs, VordingborgvejFuh, knallert ud foran bil
21 11Ringstedgade ved nr. 17Fuh, cyklist påkørt af lastbilanhænger
22 11Vinstrup HørhaveArb, traktor ud over 10 m dyb skrænt
23 11RolighedsvejFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
24 11Næstelsø ved præstegårdenFuh, cyklist mod mur
04 12Vordingborgvej Fuh, 10-årig cyklende dreng væltede
15 12PræstøvejFuh, mand revet omkuld af CF-udrykningskøretøj
18 12Næstved-egnenMange fastkørte køretøjer, + ZR Stege
20 12Øverup ved NæstvedFuh, lastbil mod Esso-tankbil, + Falck
25 12Ved Holme OlstrupFastkørt ZR-Næstved-amb. trukket fri af traktor
25 01 1957Lov45-årig mand sank død om, #
09 02Kindhestegade 2476-årig mand sank død om i tobaksbutik, #
12 02Bøgesø, FlintemoseArb, mand fik gren i hovedet under træfældning
13 02Lilleå syd for SneslevFuh, lastbil kørte i åen, + ZR Rønnede
14 02Næstved – Bispebjerg HospitalPatientoverførsel til København
15 02GarderhusarkasernenArb, soldat ramt af 3 skud fra maskinpistol
28 02Glumsø – SkelbyFuh, varebil forulykkede
04 03HammerFuh, bil med beruset fører mod vejtræ, 1 kvæstet
04 03RamsherredFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
27 03Holme OlstrupFuh, mc mod mc i vejkryds
15 04Præstøvej ved nr. 59Fuh, snevejr = knallert mod parkeret bil
16 04Ved Buske MølleFuh, mc forulykkede
24 04Ved Kalby Ris5-årig dreng faldt ned fra bil
02 05GallemarksvejFuh, scooter væltede
09 05Ved KvægtorvetVild undsluppen ko måtte nedskydes
15 05DystedArb, mand kørt over på mark
28 05Næsby4-årig dreng drak nikotin
31 05Fuglebjerg, Næstved LandevejFuh, 75-årig cyklende mand ud foran bil, #
21 06AxeltorvZR assisterede ved anbringelse af betonklods
27 06GrønvejFuh, knallert ind i siden på varebil
02 07Toksværd – DystedFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
08 07Køng, NæstvedvejFuh, mc mod bil
23 07Næstved, kvægtorvetArb, mand sparket af kvie
24 07Næstved byVoldsom regn = flere vandfyldte kældre
25 07Præstøvej61-årig kvinde sank død om, #
29 07Svinø12-årig dreng druknede under badning, #
01 08Rønnebæk – RønnebæksholmFuh, mc mod bil
05 08Ramsherred – JernbanegadeMand faldt på gaden
13 08Ved ToksværdFuh, 7-årig dreng påkørt af traktor
17 08Hyllinge6-årig pige faldt ned fra høloft, omkom, #
17 08Gallemarksvej – Peder Bodilsv.Fuh, mc mod bil
29 08Østergade ud for KFUKMand fundet liggende bevidstløs
31 08Kalby RisFuh, mc væltede, 2 soldater kvæstet
31 08Kalby Ris, garageanlægArb, soldat påkørt af bakkende militærbil
02 09Næstvedvej ved Køng KroFuh, bil i grøften, dreng kvæstet
11 09PrimulavejFuh, førerløs bil trillede ind i barnevogn og scooter
20 09Ved Køng KirkeFuh, soldat faldt af militær-lastbil
23 09Herlufmagle, GelstedFuh, militær-jeep mod vejtræ
23 09Næstved – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
25 09BlangslevFuh, militær-mc væltede
01 10GarderhusarkasernenFuh, soldat påkørt af lastbil
07 10Skyttemarksvej – GormsvejFuh, mc-passager faldt af under kørsel
08 10GelstedFuh, knallert i grøften
08 10MøllegadeKvinde faldt på fortov
12 10Kalby RisArb, træfældning = mand forskar sig på sav
14 10Tågeskov14-årig dreng sparket i maven af hest
14 10Holme-Olstrup, PostrækkenFuh, cyklende kvinde påkørt af scooter
29 10Glumsø, Næsbyholm StorskovArb, mand fik foden under væltet træ
29 10Kongsnæsvej12-årig dreng begravet til halsen i udgravning
30 10Kalby RisRytter faldt af hest
30 10Vordingborgvej ved KrogårdFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
01 11NæstvedBeruset mand faldt på gaden
09 11Kalbyrisvej - SolvangsvejFuh, 13-årig cyklende dreng påkørte taxa
11 11Kalbyris, rallyløbFuh, deltagervogn (MGA) forulykkede, 2 kvæstet
23 11Præstøvej, byggepladsArb, mand kvæstet i vareelevator
26 11Præstøvej ca. ved 4 km/stenenFuh, 77-årig cyklende mand ud foran lastbil, #
09 12Rude Skov ved BisserupFuh, bil i grøften
09 12Ved HerluflilleFuh, varebil mod jernbanebom
09 12Næstved – SkælskørFuh, bil i grøften
10 12Glumsø - HolløseFuh, knallert mod trillebør
18 12Suså Landevej ved TorpeFuh, bil gled i grøften og væltede rundt
23 12Havnegade – FabriksvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
23 12Kalbyris – Holme OlstrupFuh, mc væltede i sving, 1 kvæstet
01 01 1958NæstelsøDreng kvæstede øjet af fyrværkeri
01 01LovMand læderede hånden af fyrværkeri
01 01 Friggasvej 6Ældre ægtepar gasforgiftet, # #
01 01Glumsø, Sorøvej v. FlensborggårdFuh, bil i grøften
02 01Præstøvej ved RønnebæksholmFuh, bil i grøften
20 01Præstø Landevej ved MogenstrupFuh. Scooter væltede foran ZR-kranbil, der væltede i grøften
23 01Næstved KvægtorvFuh, ældre mand påkørt af bakkende lastbil
25 01Vallensved, GadagergårdArb, mand faldt på trappe
29 01HerlufmagleFuh, bil forulykkede i glat føre, 1 kvæstet
12 02Næstved-egnenZR assisterede ved bilorienteringsløb
14 02Sterkelsvej – KildemarksvejFuh, bil mod b il, ægtepar kvæstet
17 02Toksværd, Gødstrupv. - LandevejenFuh, rutebil mod bil, 2 kvæstet
17 03PræstøvejFuh, bil mod telefonpæl, 2 kvæstet
17 03Slagelsevej ved NæstvedFuh, bil mod svingende bil, ips
20 03Kyse, TorsgårdArb, mand faldt ned fra halmloft
20 03Næstved – Bispebjerg HospitalPatientoverførsel til København
24 03Niels Juels Vej ved nr. 9Fuh, 4-årig dreng påkørt af cyklist
24 03FarimagsvejFuh, 16-årig cyklende dreng mod bil
29 03RønnebækFuh, mc mod telefonpæl, 4-årig dreng kvæstet
29 03Næstved Sygehus – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
31 03Avnø flyveplads – Slagelse SygehusPatientoverførsel til Slagelse
02 04Skelby, Skelby ForsamlingshusArb, 56-årig mand sank død om, #
14 05Grundtvigsvej7-årig dreng kvæstede benet under leg
19 05Kalby ved OrnebjerggårdFuh, mc mod telefonmast, 2 kvæstet
19 05Karrebækvej ved StenbæksholmFuh, ældre kvinde påkørt af cyklist
29 05Karrebækvej, cykelstiFuh, cyklende kvinde væltede
31 05Størlinge ved købmandsbutikFuh, ældre cyklende mand væltede
11 06Toksværd, LandevejenFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
16 06Ved Sct. Mortens KirkeFuh, cyklist ud foran knallert
23 06LovArb, mand forskar sig på sav
27 06Over Vindinge6-årig dreng skambidt af Sct. Bernhardshund
27 06FårupFuh, lastbil mod lastbil, 2 kvæstet
03 07Karrebæksminde, lejrplads12-årig dreng forbrændt af spritapparat
04 07Brandelev83-årig kvinde faldt i haven
07 07Toksværd, RavnsbjerggårdArb, kvinde faldt ned fra hølæs
17 07Slagelsevej ved VallensvedFuh, tankbil mod 2 biler og ind på mark, ips
19 07HaldagermagleStormstød knækkede gren ned over vej
19 07KornbakkenKvinde faldt i hjemmet = armbrud
28 07Østergade - PræstøvejFuh, cyklist væltede
29 07Næstved, KvægtorvetArb, mand stanget af tyr
29 07Præstø Landevej ved Hammer-TorupFuh, mc kørte i grøften, 1 kvæstet
04 08StørlingeFuh, bil i grøften, 2 kvæstet
13 08Ejlersvej – KærmindevejFuh, 13-årig cyklende dreng kørte mod bil
18 08Vallensved, SlagelsevejFuh, cyklende pige påkørt af bil
20 08Guderup, EttebjerggårdArb, ladeport væltede ned over mand
12 09RavnsbjergDyreredning
19 09KarrebækGårdlænger nedbrændt, 1 kvæstet, + Bv
20 09Slagelsevej ved GadagergårdFuh, 13-årig cyklende pige mod varebil
24 09Skælskørvej ved SyvhøjgårdFuh, mc fra CF påkørte vejtræ
03 10Kalby RisFuh, mc forulykkede i tæt tåge
10 10Ringstedgade ved nr. 44Fuh, budcykel væltede, 1 kvæstet
18 10Brandtsgade – Indre Vordingborgv.Fuh, cyklist mod bil
20 10Indre Vordingborgv. - Gallemarksv.Fuh, 12-årig cyklende pige ud foran bil
27 10Kalby, FjællebrogårdArb, kvinde fik rør i hovedet i ladebygning
21 11Stenstrup, Stenstrup Skole13-årig legende pige brækkede armen
08 12Vordingborgvej ved Rettestrup Pl.Fuh, isglat = 3 lastbiler i sammenstød
19 12Skælskør Landevej ved SyvhøjFuh, lastbil tabte 50 kasser tomme flasker
23 12Præstøvej – KæhlersbakkenFuh, cyklist ud foran scooter
30 12Skyttemarksvej – NyvejFuh, 14-årig cyklende dreng mod ølbil
05 01 1959Næstved Landevej ved FørslevFuh, isglat = 2 biler i grøften, ips
12 01Præstøvej ud for nr. 90Fuh, 4-årig dreng løb ud foran varebil
05 02AmtmandsgadeFuh, mc forulykkede
05 02Næstvedvej i KastelevFuh, bil mod bil og mod husmur, ips
13 02StørlingeUng pige faldt af hesten under ridetur
13 03Jernbanegade, skolegård14-årig dreng forskar sig på rude
16 03Holme Olstrup, Landevejen ved kroenFuh, mc påkørt af bil
23 03TrælløseFuh, fodgænger påkørt af mc
27 04Kildemarksvej – KærmindevejFuh, mc mod holdende knallert, 2 kvæstet
04 05Fensmark, StenskovFuh, knallert forulykkede
08 05Ved SpragelselilleFuh, knallert forulykkede
09 05Toksværd ved GødstrupvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
11 05SkelbyFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, + Falck
12 05Næstved, FixhusArb, mand fik rude ned over sig
12 05Militært øvelsesområdeFuh, militær-mc væltede
15 05RegerupFuh, varebil væltede rundt, ips
19 05Vordingborgvej – GavnøvejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet, + Falck
28 05ToksværdFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
01 06ØstergadeFuh, bil mod knallert
08 06Præstøvej ved nr. 86Fuh, knallert mod parkeret bil
15 06Herlufsholm Allé – RingstedgadeFuh, bil mod scooter, + Falck
16 06Rønnebæk – RønnebæksholmFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bil
22 06Ved Snesere KirkeFuh, knalleret mod varebil, 1 kvæstet
27 06Karrebækvej ved Borgnakke SkovFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
29 06SorøvejFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
29 06Holme Olstrup, kroVand i kælderen
02 07Svingelen – NygårdsvejFuh, mand gik ud foran knallert
10 07Præstøvej ved nr. 64Fuh, knallert mod lastbil
14 07Glumsø, PræstemarkFuh, 6-årig dreng ud foran bil, omkom, #
18 07VordingborgvejFuh, bildør åbnet mod 15-årig cyklende pige
22 07Holme Olstrup, VestergårdDyreredning, 7 kvier sad fast i mose
22 07Præstøvej ved RønnebæksholmFuh, 16-årig cyklende pige væltede
01 08Boserup, Landevejen – Villa Gallinav.Fuh, mc mod bil, 3 kvæstet, + ZR Rønnede
12 08Præstøvej ved ZRIld i scooter under kørsel, ZR slukkede
12 08Kalbyrisvej ved SkovgårdFuh, brugsstjålet scooter væltede, 1 kvæstet
14 08KarrebæksmindeArb, mand fik arm i skrueaksel på motorbåd
19 08KyseDyreredning, ko druknede i ensilagebeholder
31 08Nørre Tvede, motorbanen NisseringZR Næstved + Ringsted med ambulancevagt
31 08Nørre Tvede, motorbanen NisseringUlykke under løb, 9 kvæstede
02 09Karrebækvej ved NybroFuh, lastbil med køer væltede, 4 køer døde
07 09Kildemarksvej – GrønvejFuh, kvinde i fodgængerfelt påkørt af mc
10 09Køng FirgårdeFuh, bil væltede, ips
15 09RingstedvejFuh, cyklist ud foran mc
23 09Spragelselille – TybjerglilleFuh, mc mod kvie på kørebanen
15 10Ved LundbyArb, soldat faldt = lårbensbrud
26 10RønnebækshuseFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
18 11GarderhusarkasernenArb, vådeskud, soldat ramt i foden
19 11GarderhusarkasernenArb, soldat sparket af hest
23 11VordingborgvejFuh, kvinde gik ud foran bil
23 11MyrupMc-motorløb = Fuh, 1 kvæstet fører
05 12Slagelsevej ved KlosterskovFuh, varebil i grøften, ips
05 12Sterkelsvej – HvedevængetFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
17 12Hvedevænget ved nr. 95Fuh, cyklende kvinde væltede
22 12Næstved Byret44-årig mand sank død om i retten, #
23 12Præstøvej ved nr. 143Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
11 01 1960HammerArb, mand fastklemt under væltet traktor
14 01Næstved-egnenSnefald = flere biler med startvanskeligheder
30 01VordingborgvejFuh, cyklist mod bil
02 02Næstved, KvægtorvetArb, mand faldt ned fra lastbillad
05 02RingstedgadeFuh, militær-jeep mod butiksrude
13 02Holme Olstrup, HøjagergårdAutosprøjte kørte fast på vej til gårdbrand
16 03Herlufsholm AlléFuh, traktor væltede, 1 kvæstet
04 04Kalbyrisvej ved nr. 19Fuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
04 04KildemarksvejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
05 04JernbanegadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
06 04Slagelsevej ved KlosterskovFuh, bil forulykkede, ips
06 04HvedevængetFuh, 4-årig dreng løb ud foran taxa
04 05Præstøvej ved nr. 65Fuh, cyklist kørt ned bagfra
07 05Rettestrup PlantageRidestævne, rytter faldt af hest og omkom, #
18 05Østergade ved Sct. Mortens KirkeFuh, cyklist mod parkeret bil
30 05Ringstedgade – KøgevejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
03 06Næstved, GarderhusarkasernenArb, soldat omkom under feltbaneløb, #
07 06Jernbanegade - RamsherredFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
14 06RampenFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
24 06Præstøvej – Østre RingvejFuh, mc væltede
27 06Karrebækvej ved Borgnakke SkovFuh, bil i grøften i fedtet føre, 1 kvæstet
28 06Næstved, GarderhusarkasernenFeriedreng faldt af hest
28 06Næstved – KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
29 06Tybjerg, Skybrud: 100 mm på 1 timeDyreredning, 8000 kyllinger nær druknet
30 06Fodby, FodbygårdArb, dreng gled og kvæstede hånden
11 07RønnebækFuh, cyklende ung mand væltede
13 07Fensmark, Næstvedvej – Bækgårdsv.Fuh, varebil mod stensætning
14 07TeatergadeFuh, cyklende soldat mod parkeret bil
22 07Brandelev, Skovgård7-årig pige skambidt af schæferhund
25 07Landevejen – Toksværd BygadeFuh, mc mod svingende bil, + ZR Rønnede
11 08NæstvedFuh, 8-årig dreng påkørt af cyklist
30 08Indre Vordingborgvej ved nr. 11Fuh, cyklist påkørte parkeret bil
31 08GallemarksvejFuh, scooter mod parkeret bil
05 09Jørgen Jensens VejFuh, cyklist væltede
13 09Næstved-egnenFlere fastkørte høstmaskiner
19 09Ved GelstedFuh, 3 biler i sammenstød, 1 kvæstet
27 09Præstøvej 3Arb, murer faldt ned fra stige
20 10Skyttemarksvej – Østre RingvejFuh, mc ud foran bil, 1 kvæstet
26 10PræstøvejFuh, mand gik ud foran scooter
02 11Ny HolstedFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
02 11Ved FuglebjergFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
10 11Næstved-egnen25 fastkørte traktorer trukket fri på 1 døgn
11 11Ringstedgade ved nr. 23Fuh, cyklende kvinde væltede
11 11LovArb, kvinde fik kakkelovnsdel over hånden
21 11Ved Vester EgesborgFuh, knallert væltede
05 12Næstved, gymnasiumPige faldt i gymnastik = benbrud
13 12Karrebækvej ved StenbæksholmFuh, bil mod bil og ind i husmur, 1 kvæstet
21 12Næstved-egnenRegn = mange vandfyldte kældre m.m.
07 01 1961Ved ØverupFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
03 02Vordingborg LandevejFuh, bil mod bil ved Vester Egesborg, 1 kvæstet
04 02StørlingeMand faldt i glat føre = benbrud
06 02Karrebækvej ved StenbæksholmFuh, varebil væltede rundt, ips
20 02Ved HjulebækFuh, bil mod vejtræ, lille barn lettere kvæstet
25 02Gardehusarkaserne12-årig pige sparket af hest under ridetime
21 03Næstved-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
17 04Slagelsevej ved 5 km/stenenFuh, bil punkterede og i grøften, 1 kvæstet
17 05SkyttemarksvejFuh, 9-årig dreng løb ud foran bil
17 05BøgesøFuh, cyklende mand påkørt af bil
20 05Præstøvej ved nr. 59Fuh, 6-årig dreng løb ud foran lastbil
29 05DehnsvejFuh, cyklende kvinde væltede
30 05VejløArb, ung pige forbrændt ved optænding af fyr
06 06PræstøvejFuh, knallert ind i siden på lastbil
07 06Næstved, Ravns TømmerhandelArb, mand faldt ned ml. lastbil og togvogn
17 06Kalby RisFuh, militærbil med soldater væltede, ips
21 06HerluflilleArb, mand faldt ned fra hølæs
22 06HerlufmagleMand faldt syg om ved Elektrogården
20 07Vordingborgvej ved dyrskuepladsFuh, bil ud foran bil, 3 kvæstet
24 07KildemarksvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
25 07Nørre Tvede, mølleZR ass ved nedtagning af møllevinger
08 08Ved BavelseFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
18 08Kalby RisFuh, mc væltede, 1 kvæstet
22 08Hvedevænget ved baneviaduktFuh, cyklende dreng væltede
31 08Ved Kalby RisKvinde faldt under græsslåning
08 09BrandelevholmeStærkt forkommen kvinde fundet i skoven
09 09Fuglebjerg ved SneslevgårdFuh, militærlastbil mod vejtræ, 2 kvæstet

11 09Landevejen ved ToksværdFuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
12 09Hammer – Hammer-TorupFuh, knallert mod knallert, 2 kvæstet
16 09Jernbanegade, ”Landsbyen”Arb, tjener faldt på trappe
16 09Holsteins Minde, Hjarnøvej 36Ildløs, soldat røgforgiftet, + Bv
18 09Toksværd, mejeri81-årig besøgende kvinde sank død om, #
18 09Ejlersvej ved nr. 4210-årig dreng faldt ned fra høj mur
20 09Slagelsevej ved KyseFuh, militær-jeep i grøften, 1 kvæstet
20 09Ring ved gadekæretFuh, 2 cyklende drenge mod tankbil
02 10KarrebækvejFuh, cyklende mand ud foran bil
02 10SkyttemarksvejFuh, mc mod holdende knallert, 1 kvæstet
09 10Slagelsevej ved KlosterskovFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, + Falck
09 10Nørre Tvede, mølleZR ass ved opsætning af ny møllevinge
12 10Fensmark ved anlæg ved gadekærZR ass ved flytning af statue i anlæg
13 10Næstved, GardehusarkasernenArb, soldat faldt 4 m ned fra betonmur
28 10Holmegård – FensmarkFuh, bil skred ind i telefonmast, ips
02 11Ramsherred – GrønnegadeFuh, cyklende kvinde mod bil, 1 kvæstet
05 11KarrebæksmindeFuh, cyklende dreng væltede
06 11ToksværdFuh, 80-årig gående mand påkørt af bil
07 11Glumsø, ny spånpladefabrikArb, tømrer faldt 7 m ned fra stillads
13 11Brandelev ved mejeriFuh, bil væltede rundt, ips
16 11Slagelsevej i Tofteskov ved KyseFuh, lastbil i grøften, 1 kvæstet, +ZR Slagelse
18 11Ved BrandelevFuh, knallert mod parkeret lastbil
21 11NæstvedPeter Hansen ”Lille-Peter” faldt på trappe
23 11KøgevejFuh, bil mod lastbil i glat føre, 1 kvæstet
28 11Præstøvej – Gallemarksvej77-årig kvinde sank død om på vejen, #
29 11Glumsø, spånfabrikArb, mand faldt 3 m ned
06 12Herlufmagle, DuelundsgårdArb, mand faldt 3 m ned under arbejde
09 12LovArb, mand i klemme under væltet traktor, ips
09 12Arløse – FørslevFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
11 12Præstøvej ved nr. 2Fuh, mc + 2 cyklister i sammenstød, 2 kvæstet
11 12Kalby Ris, GardehusarkaserneArb, soldat klemt af kampvogn
23 12JernbanegadeKvinde faldt i glat føre
26 12Ny Næstvedvej ved Vester EgedeFuh, bil ud foran bil, 7 kvæstet, +ZR Rønnede
01 01 1962HerlufmagleFuh, bil skred ind i have i glat føre, ips
04 01Ved GelstedFuh, nogle biler i grøften i glat føre
04 01Ved GelstedFuh, ZR-Næstved-kranbil i grøften i glat føre
08 01Mogenstrup ved kirkenFuh, varebil mod el-mast, ips
11 01Skælskørvej ca. ved 10 km/stenenFuh, bil mod vejtræ, 1 lettere kvæstet
20 01Bag Bakkerne – RolighedsvejFuh, cyklende pige mod bil
16 02Næstved-egnenSnestorm = mange kørselsuheld + stormskader
22 02Ved Holme OlstrupBeruset mand sov på vejen ved sin knallert
14 03Slagelsevej ved KlosterskovenFuh, bil mod autoværn, 1 lettere kvæstet
15 03Glumsø, NyvejFuh, kvinde ramt af bil under udstigning fra bil
26 03Ved KyseFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
07 04Åderupvej (33)Syg mand, pgl. døde på vej til sygehuset, #
12 04TrælløseArb, mand faldt ned fra hanebjælke
30 04NæstvedZR deltog i stor CF-øvelse
19 05Karrebækvej ved NybrogårdFuh, cyklende mand væltede
21 05Skelbyvej ved Bavelse MølleFuh, varebil kørte i grøften, ips
25 05Bråby ved kirkenFuh, bil væltede i vejsving, ips
25 05FaksingeFastkørt bulldozer, + ZR Rønnede + Nyk. F.
28 05Slagelsevej ved KlosterskovFuh, bil i grøften, ips
29 05Kalby Ris, gardehusarkaserneArb, mand kom under faldende hest
14 06Rugvænget – HvedevængetFuh, cyklende kvinde påkørt af varebil
25 06Slagelsevej ved HarrestedgårdFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
07 08Snesere ved kirkenFuh, bil mod militær-lastbil, 1 kvæstet
17 08Farimagsvej – JernbanegadeFuh, knallert mod mc, 2 kvæstet
29 08Slagelsevej – Næstved PolitistationZR kørte spritbilists bil til politistationen
08 09Toksværd, SøledsvejFuh mc mod bil, 2 kvæstet
17 09Næstved-egnenFlere fastkørte høstmaskiner på opblødte marker
22 09Sterkelsvej – HvedevængetFuh, 10-årig cyklende pige mod lygtepæl
24 09KildemarksvejFuh, cyklende kvinde mod bil, 1 kvæstet
28 09RolighedsvejFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
02 10SibberupArb, mand stanget i øjet af tyr i stald
22 10Sandved – Arløse Skovhuse, NyvejFuh, lastbil kørte ind på jernbanelinie, ips
05 11Ved Næstved, HubertusjagtHest trådte flintesten op i hoven
10 11Præstøvej ved RolighedsvejFuh, 11-årig pige løb ud foran lastbil
13 11Bistrup HuseFuh, bil mod el-mast ved vejsving, ips
15 11Østre Ringvej ved SkyttemarksvejÆldre mand sank død om på vejen, #
21 11RampenFuh, bil gennem rækværk, 1 lettere kvæstet
22 11Ved HerlufmagleFuh, traktor væltede i glat føre, 1 kvæstet
22 11Næstved ved kirkeFuh, scooter væltede i glat føre, 1 kvæstet
22 11Slagelsevej ved VallensvedFuh, lastbil mod knallert, 1 kvæstet
26 11Gallemarksvej – PræstøvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet


Tilbage