Lemvig


Stationshistorie:
Lemvig
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 180 - 181
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Lemvig

Romsvej 1. Foto ca. 1959.

Forlænget kran til entreprenøropgave.

Esbjerg hjælper Lemvig med entreprenøropgave.


Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vasen 5
Henvendelsessted
1932:
Marinus Nielsen
404Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 30.11.1934:
Marinus Nielsen
Tilkaldt via ZR
Skolegade 3
Kranvognsstation
1.12.1934 - 4.11.1948
M.C. Madsen
186Lemvig Brandvæsen / ZR a Meta
Skolegade 3
Redningsstation
5.11.1948 - primo 1952:
M.C. Madsen
Skolegade 3
Kranvognsstation
Primo 1952 - 31.12.1953:
M.C. Madsen
Storegade 16
Kranvognsstation
1.1.1954 - 12.9.1959:
Henry Nielsen
507ZR
Romsvej 1
Kranvognsstation
13.9.1959 - 5.3.1959:
Henry Nielsen
Romsvej 1
Redningsstation / Entreprenørafdeling
Ejendom ejet af Johannes Hare tinglyst 22.9.1958.
6.3.1959 - 31.12.1962:
Henry Nielsen
Historie:
Brandinspektør Nielsen Skov fra Esbjerg havde været brandinspektør i Lemvig fra 1917 til 1930, og han har utvivlsomt inspireret Lemvig Brandvæsen og ZR til at etablere det samarbejde, som i stort opsatte artikler blev præsenteret for autoriteterne og pressen 1. december 1934 i Lemvig. Forinden havde ZR 25. oktober 1934 indrykket følgende annonce til brug for abonnementstegningen: Til Publikum! Paa given Foranledning bekendtgøres hermed for Lemvig og Omegn, at Overenskomsten mellem Zoneredningskorpset og Lemvig Kommunes Brandvæsen vil blive vedtaget i de kommende Dage og henstiller herved til det ærede Publikum at yde os den fornødne Støtte ved at tegne abonnement ved Zone-Redningskorpset. NB! Man bedes ikke forveksle os med Falcks Redningskorps. ZR stationerede en kranvogn med frontpumpe og løst redningsmateriel på brandstationen, hvis folk skulle udføre ZR's udrykninger efter regning. Indtægterne skulle skaffes ved tegning af abonnenter, og blev der overskud, skulle det deles, mens ZR selv skulle bære eventuelt underskud. ZR forsømte stationen. Den gamle kranvogn fra indvielsen i 1934 var i drift også i 1947, og da man endelig fik en afløser, var det en Bedford fra 1935. I oktober 1948 må Wiboltt have besøgt stationen sammen med sin kone, for 10. oktober 1948 skriver brandinspektør Madsen til ham og takker for besøget og fremsætter ønske om at få en ambulance til stationen, som en afgørende forudsætning for at genvinde de abonnenter og kommuner, korpset gennem årene havde tabt, fordi man ikke var i stand til at tilbyde den hjælp, man havde lovet. Selvom Jylland var Hares domæne, lå sagen i Wiboltts hænder, og han handlede hurtigt, for 6. november meddeler Sparre, at han har været i Lemvig for at levere ambulancen. Sparre skriver, at det var et kosteligt syn at se Madsens ansigt, da han ankom med den smukke vogn, som formentlig var ZR's Hudson-ambulance fra 1940 (Vogn 158). Tegningen gik imidlertid trægt, og selvom ambulancen blev præsenteret for både presse og politimester, måtte Sparre allerede 27. november 1948 meddele Wiboltt, at den ene abonnementstegner måtte sendes hjem, fordi han ikke kunne forsørge sin familie ved at tegne i området, end ikke Lemvig Kommune havde man som abonnent. Og det blev ikke bedre. I 1951 havde man kun 49 ture, 42 til kranvognen og 7 til ambulancen som ZR fjernede igen, formentlig primo 1952. At ZR havde svære kår under brandvæsenet, blev nok ikke bedre af, at Falcks stationsleder var byens brandinspektør. I januar 1953 havde Suhr været i Lemvig, og han foreslog, at man opsagde aftalen med brandvæsenet og placerede kranvognen hos en mekaniker. I marts 1953 skriver Madsen til ZR, at den forbandede kranvogn ikke kunne starte, og at man ingen hjælp kunne yde abonnenterne. Resultatet var, at ZR engagerede sig med en kranvogn hos Henry Nielsen, ansat på timebetaling ved siden af sit arbejde som mekaniker og pladesmed. Det lykkedes Henry Nielsen efterhånden at få stationen banket op. Han var især interesseret i entreprenørarbejde, og Aage Christensens interviews af ansatte fra perioden vidner om mange forskelligartede entreprenøropgaver, som blev udført dels af selvbygget materiel, dels af materiel man lejede ind, eventuelt med assistance fra ZR Esbjerg: Opsætning af spær, flytning af maskiner på Cheminova, opgravning af jordtank, rensning af vandløb og bjergning af panserstål fra tyskernes betonbunkere ved kysten. Desuden havde man aftale med Lemvig Svineslagteri om kørsel. Stationen på Romsvej blev købt af Hare, og ZR engagerede en advokat, som selv var medlem af det kommunaludvalg, der skulle tage stilling til byggeansøgningen. To udvalgsmedlemmer var imod placeringen af en redningsstation det pågældende sted, én var for, og det var advokaten ! Det var før man tog så tungt på habilitet. Ambulance fik man også, omend den var fra 1942, men overbelastet blev den ikke; i 1961 var der 12 ture. Redder Ove Guldberg har fortalt, at han kun én gang var ude med den. Det var til et færdselsuheld med fem implicerede personer. Falck fik de tre kvæstede - ZR måtte køre med de to døde.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Henry Nielsen ansat ved Falck-Zonen som assistent med fortsat beskæftigelse indenfor entreprenørarbejde.

Assistancestatistik:
År1943194419451946194719481951195719581959196019611962
Antal2282283653204921658011448029261002

Effekter:
På Lemvig Museum findes et skilt fra Lemvig Brandstation med teksten: Alarmcentral - Lemvig Brandstation - Zone-Redningskorps.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Chevrolet 1948342Ford V8 1946452Dyreambulance, hænger759
Thames Trader 1961800Pumpe D.K.W. 1939330
Pumpe Pegson 874
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Lemvig Museum, Lemvig Lokalhistoriske Arkiv og Tele Danmark Telefonmuseum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lemvig

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
LEMVIG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
26 07 1939Rom, Søndre RoesgårdDød gris trukket op fra brønd
17 11Bonnet10-årig dreng gennem isen i en mose #
01 02 1943LomborgLadegavl væltet i stormvejr
13 05 1947Nr. Nissum, GrummesgårdArb, gårdejer og hest faldt i ajlebeholder
24 05Nr. Nissum, VestergårdTabte dyrt ur i brønd, brønden pumpet tør, ur fundet
27 05Lemvig - StruerFuh, postbilkørte i grøften
15 11 1948Lemvig HavnDefekt bundventil i skib = tæt på at synke
29 12Humlum ved ÅmølleFuh, 2 biler i grøften, + ZR Struer
24 09 1949ThyborønLille dreng alvorligt syg, reddet med carbogén
01 12Andelsvaskeriet LimfjordenArb, kvinde fik hånden i damprullen
23 02 1950Søndergade - FrederiksgadeKvinde faldt på trappe
10 07Fruerhøj, skovfogedboligSkybrud = tag dækket med presenninger
22 07FlyndermølleDyreredning
29 06 1951LemvigFuh, mc kørte i grøften
21 11Fabjerg, SvendsgårdIndfangning af vild kvie
30 11Fabjerg, Vestergård3 heste fik nyrekolik på marken
04 12ThyborønIld og eksplosioner i hus, + Bv
30 01 1952Strande, NørrelundArb, mand faldt ned, + Falck
03 01 1953SønderbjergFuh, lastvognstog skred af vejen
17 02ØstergadeMand sparkede 7 butiksruder itu i raseri, + Falck
01 06Lemvig StadionFodboldkamp = et brækket kraveben
10 11 1954Kronhede Pl. VilhelmsborgvejZR fandt tabt kuffert med bryllupsgaver
15 12Nørlem, Nørre RavndalDyreredning
19 10 1955HoveFuh, bil mod telefonmast
06 06 1956Vandborg MøllegårdDyreredning
08 06BækmarksbroFuh, bil mod varebil
21 07Vesterhavet ved FjaltringVragfiskerbåd sprang læk
23 07LomborgFuh, punktering = bil væltede ned i grøft
26 07SøtoftFuh, førerløs bil trillede gennem hæk
08 08Ved Nees ByFuh, scooter væltede
17 08Flynder, StensbækDyreredning
29 08ØsterbjergFuh, bil mod bil, ips
29 08Rom ved Vilhelmsborg KroFuh, bil trillede 3 gang rundt og i grøften
03 09Flynder, Vester ØrsDyreredning
22 10Nees Kirkeby ved mejerietFuh, bil i grøften
05 11LomborgArb, førerløs traktor + vogn kørte i mosehul
11 12VandborgFuh, baghjul faldt af traktor under kørsel
13 12Nees, Møborg og Gudum3 fastkørte traktorer
18 12StoregadeVandfyldt kælder
22 12Lemvig JernbanestationZR aflæssede 18 m lang kedel til Cheminova
16 07 1957Fjaltring, MårupgårdDyreredning
01 08Gudum ved klosteretFastkørt traktor
01 08Engbjerg GårdeFuh, lastbil I grøften
12 08Ved Nørlem KirkeFuh, bil væltede rundt
30 08Ved BøvlingbjergFastkørt traktor
12 09Nygård ved LemvigArb, traktor væltede på mark
21 10Bækmarksbro, ÅbjerggårdStormstød ødelagde ladetag
23 10Lomborg, Lille DøjFastkørt traktor
21 12RammeFastkørt lastbil med 15 T træ


03 01 1958Vilhelmsborgvej - RingkøbingvejFuh, lastbil med 80 grise i grøften
24 01Ved HarboøreFuh, sneplov kørte i grøften
14 02Fabjerg, Nygård2 fastkørte traktorer
18 02Lemvig, IndustrihotelletSmeltevand i hotellets kælder
24 03Knopper Jernbanestation (nedlagt)Arb, gravko rullede ned i dyb grøft
23 04NeesFastkørt traktor
25 04Ved MøborgFuh, bil væltede i vejsving
26 04BirnsvejFastkørt BP-tankbil
26 04Nørmark HuseArb, traktor kørte i mosehul
22 05Heldum, NygårdArb, traktor kørte i mosehul
19 06Bækmarksbro, St. VibholtDyreredning
03 07VristFastkørt bil på stranden
24 07Thyborøn – KøbenhavnHavareret bil slæbt mod København
04 08Vest for VinderupFuh, Lemvig-bil kørte i grøften
09 08ThyborønZR flyttede hus 1 km i Thyborøn
11 08Rønland station – Cheminova2 højtryksbeholdere kørt til Cheminova
15 08ThyborønZR assisterede ved opsætning af 2 husgavle
16 08Hovedvej 16 ved HagebroFuh, bil ud over skrænt, + ZR Holstebro
19 08TorvetZR assisterede ved fjernelse af bunker
21 08Rønland, CheminovaZR flyttede 6 T dampkedel på fabrikken
16 10Krogshede, Sønder KrogshedeFastkørt traktor
20 10Lemvigvej ved Tørring HuseFastkørt tankbil forårsagede trafikstop
04 11HarboøreFuh, mc mod personbil, ips.
07 11Ved HygumMotorhavareret bil slæbt hjem
13 11Ved Tørring MejeriFuh, lastbil med 10 T ost i grøften
18 11Ved BøvlingbjergFastkørt traktor
18 11Lemvig-egnen, for tidenFlere fastkørte traktorer
24 11NaurHavareret Lemvig-bil slæbt til Lemvig
06 12LomborgFastkørt tankbil
09 12LomborgFastkørt traktor
15 12TorvetFuh, isglat = bil mod lastbil
15 12VristFuh, isglat = lastbil skred af vejen
18 12Lomborg, HvassegårdFastkørt traktor
19 12ThyborønFastkørt tankbil
07 01 1959Lemvig, havnen – cirkuspladsenTransport af flydende fiskebod
23 01Bækmarksbro, DonskærvejFuh, bil i grøften, ips
23 01VembFuh, lastbiltog skred ud på tværs af vejen
23 01Tørring, SejbjergFastkørt traktor med roevogn
24 01Gudum, HøjrisStormstød rev atget af kostald
24 01NeesSmeltevand trængte ind i kælder
26 01ThyborønFastkørt Gulf-tankbil
27 01Lemvig, forbrændingsanstaltFastkørt lastbil
02 02Lemvig, NygårdArb, traktor kørte i mosehul
04 02Bækmarksbro – LemvigFuh, bil tabte forhjul under kørsel
06 02RønlandTransport af 2 store beholdere til Rønland
13 02LindeFastkørt lastbil, + ZR Holstebro
25 02Vinkel Hage – FåreFlytning af stort træhus til Fåre
12 03Lomborg, HedegårdeDyreredning
18 03LomborgArb, traktor skred ud i mergelgrav, ips
20 03NørrealléIld i motor i mælkebil
24 03Bonnet – ThyborønTræhus flyttet til Thyborøn
24 03Nees, gårdZR ass. ved anbringelse af nyt køleskab
25 03Hove, jernbaneoverskæringFastkørt traktor + 2 anhængere på skinnerne
28 03NeesTraktor kørte fast i lille sø
01 04RomIldløs i bil under kørsel, + Bv
02 04AspZR ass.ved oplægning af tunge jernbjælker
06 04SønderbjergFuh, bil mod svingende bil, ips
11 04Romvej, hydrant på...Lastbil med fisk fik fyldt 5 T vand på tanke
13 04ÅrreFuh, traktor med anhænger i grøften
23 04FlynderDyreredning
23 04Lemvig-egnenMange dyreambulanceture i seneste dage
28 04RomvejFuh, bil tabte et forhjul under kørsel
02 05Thisted – YdbyTransport af stort træhus til Ydby
09 05Bøvlingbjerg, Søndre KrogshedeArb, traktor væltede ned i dyb grøft, ips
14 05Lomborgvej – RingkøbingvejFuh, bil væltede i sving
24 05Struer, farvehandelStorbrand, 4 tilskuere kvæstet
28 05RomFuh, mc væltede, 1 kvæstet
04 06Nissumvej ved RavndalgårdsvejFuh, lastbil ud over 2 m dyb skrænt
08 06Bonnet, RåbjerghøjSyg tyr transporteret til slagteriet
13 06MøborgZR vandede tørkeramt græsmark
15 06FlynderDyreredning
22 06Fabjerg, SaugmandsgårdDyreredning
22 06Engbjerg GårdeDyreredning
22 06Tørring, AgerDyreredning
17 07Holstebro – TørringPatientoverførsel fra Holstebro
17 07Tørring9-årig dreng med sprængt blindtarm
22 07Ramme, RammegårdDyreredning, ko faldt i 14 m dyb brønd
22 07Flynder, KirkegårdDyreredning, ko i vandfyldt grøft
23 07FabjergDyreredning, stud i vandhul
24 07Bøvlingbjerg, Sønder KrogshedeFastkørt traktor
27 07NørlemSyg ko kørt til slagteriet
30 07Nørlem, Mosekær, tyrestationTyren ”Samsø Toksvig” dræbt af yngre tyr
08 08Nees ved mejerietFuh, scooter væltede, 2 kvæstet
11 08VandborgArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
14 08Glarbjerg, MøltrupFastkørt mejetærsker
17 08Vesterbjerg – StoregadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
25 08NeesFastkørt mejetærsker
03 09Vandborg, FuglsangDyreredning, tyr med brækket ben
05 09StrandvejenFuh, bil væltede rundt
07 09Fabjerg, Vester NørgårdArb, traktor væltede på mark
07 09Møborg, NordenbjergDyreredning, 2 heste i tørvegrav
09 09NeesFuh, lastbil i grøften
10 09Ferring StrandFastkørt ”københavnerbil”
15 09Risbæk ved VilhelmsborgvejFastkørt mejetærsker
18 09Møborg, NordenbjergDyreredning, hest i tørvegrav
19 09LomborgArb, traktor væltede i mergelgrav, ips
22 09BækmarksbroDyreredning
24 09Tørring ved Præstegårdens engZR deltog i stor katastrofeøvelse
25 09Fabjerg, NygårdDyreredning, kalv født ved kejsersnit
25 09Bækmarksbro, St. VibholtDyreredning
26 09RammeSyg ko kørt til slagteri
01 10EngbjergDyreredning
06 10ThyborønZR ass. ved læsning af 2 skibsskruer
09 10Harboøre, SköttesgårdeArb, traktor væltede i afvandingskanal, ips
12 10Ved TørringFastkørt traktor
19 10VestergadeFuh, varebil bakkede ind i butiksrude
20 10RomStormstød væltede ladegavl
20 10Vandborg, VandborgbjergStormstød ødelagde hustag
26 10Nørlem ved skolenFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet, + Falck
29 10Fabjerg, KærgårdStorm væltede ensilageknuser
29 10Korinth, GrummesgårdKvæstet tyr kørt til slagtehuset i Lemvig
30 10Fabjerg, RottesgårdDyreredning, kvie i grøft måtte aflives
06 11Nord for Tørring KirkeFastkørt tankvogn
07 11FjaltringFuh, traktor mod lastbil, ips
21 11Nissumvej ved RavndalvejFuh, bil i grøften, ips
25 11Møborg – HestbækFuh, lastbil kørte i grøften, ips
03 12Lemvig HavnHærværk mod el-pumpe = oversvømmelse
16 12KrunderupFuh, tankbil med 18.000 l olie delvist i grøften, + ZR Holstebro + ZR Viborg
23 12Lemvig-egnenFlere fastkørte traktorer
28 12SkræntenKvinde faldt i hjemmet = benbrud
30 12Lemvig-egnenFlere fastkørte traktorer


06 01 1960Nørre NissumVandindtrængen i stuehuskælder
07 01MøborgFuh, lastbil med ost kørte i grøften
09 01Ved Vrist GårdeFuh, bil væltede i vejsving, ips
11 01Ringkøbingv. ved Vilhelmsborg KroFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
13 01Lemvig-egnenKulde = flere biler med startvanskeligheder
18 01Lemvig-egnenSnefygning = biler med startvanskeligheder
30 01Lemvig, TinghøjLastbil kørte i ajlebeholder
01 02NørlemFastkørt mælkevogn i snedrive
26 02Ved FabjergbolFuh, lastbil i grøften og mod el-mast
29 02FabjergSmeltevand oversvømmede pumpehus
03 03Ramme, købmandsbutikKælder oversvømmet af smeltevand
03 03Ramme, MeldtoftFastkørt tankbil
05 03Lomborg ved el-værketFuh, grisebil mod lysmast og i grøften
08 03ZR LemvigSamaritterøvelse afholdt hos ZR
11 03Folbæk Huse, DalgårdArb, mand faldt ved læsning af grise
28 03Lemvig-egnenDyreambulancen til 5 dyreredninger
13 04Klosterhede Plantage, RisbækZR deltog i ”atomsprængningsøvelse”
20 04VandborgFastkørt traktor på mark ved midnat
25 04Klosterheden PlantageZR deltog i sanitetsøvelse, + ZR Viborg
30 04Lemvig, lystanlæg, Pavillonen tårnZR isatte nye flagsnore på flagstænger
10 05Fabjerg, Fabjerg MejeriMejeriets vandværk brød sammen
23 05Vandborg ved mejerietFuh, lastbil med bulldozer i grøften
01 06Nørre NissumKvæstet kalv ført til slagteri i Lemvig
02 06Rom, SodborgZR ass, ved nedtagning af 16 spær fra lade
04 06Tørring – GjelleroddeFuh, ZR rev el-ledninger ned under transport
07 06Lemvig, teglværkHærværksramt bil slæbt til bilværksted
07 06Dybe, Nørre KastbjergDyreredning
10 06LemvigZR læssede 4 reaktorer på godsvogne
15 06GudumZR ass, ved læsning af lystbåd på lastbil
22 06Lemvig, fabrikken ”Vestjyden”ZR ass, ved opførsel af ny fabrikshal
24 06GudumSkadet kælveko aflivet, kalven reddet
27 06RomDyreredning, ko faldt i kartoffelkule
01 07Vejlby, sommerhus ”Myretuen”Sandfygning = sommerhus blev flyttet
15 07Syd for HarboøreFastkørt lastbil
15 07FåreFastkørt Esso-bil
15 07Ved LemvigFuh, bil forulykkede, ips
18 07MøborgDyreredning
18 07NørlemTyr med brækket ben kørt til slagteri
25 07Bøvlingbjerg2 fastkørte traktorer
25 07Lemvig, NygårdDyreredning
09 08Tærskeværksfabrik ”Vestjyden”ZR ass, ved opsætning af tagspær på ny hal
10 08FerringArb, mejetærsker kørte i grøft på mark, ips
10 08MøborgDyreredning
13 08Lomborg, LundsbyDyreredning, hest druknede i mergelgrav
13 08SkræntenSkybrud = vand i kælder i villa
16 08KallesøArb, mejetærsker kørte i grøft på mark
16 08FabjergFastkørt selvbinder
19 08TørringFastkørt mejetærsker
22 08Ramme, BrågårdFastkørt mejetærsker
30 08ØstergadeZR ass ved nedtagning af klavér via altan
07 09Ferring, NørgårdFastkørt mejetærsker
07 09Flynder ÅDyreredning, hest i å
08 09LomborgDyreredning, 3 kreaturer med trommesyge
13 09Tærskeværksfabrikken VestjydenZR ass ved placering af 4 T olietank
13 09Lemvig, valgmenighedskirkeArb, mand faldt ned fra pulpituret, omkom, #
14 09FlynderArb, traktor væltede i tørregrav, ips
15 09BøvlingbjergFastkørt mejetærsker
19 09Romvej ud for ZRIld i bil under kørsel
21 09Tørring, SejbjergDyreredning
21 09Bonnet, HvassesgårdArb, traktor kørte i grøften på mark, ips
22 09Hygum, VestersøDyreredning
26 09LomborgZR ass ved opsætning af tag på silo
03 10FabjergFuh, stud påkørt af bil på vej
03 10Fabjerg, FruerbolZR ass, ved opstilling af ny silo
06 10Baneoverskæring ved HvassesgårdFuh, mc mod tog, 1 lettere kvæstet
11 10Fabjerg, FruerbolAjlebeholder blev fyldt med regnvand
12 10Fabjerg, OverlundDyreredning
12 10Rom By, HvolgårdZR hejste tærskeværk op på kostaldloft
20 10Fabjerg, Lile BloksgårdAjlebeholder fyldt med vand pumpet tør
29 10StadilFastkørt gravemaskine
29 10SkadhedehusDyreredning, 2 kvier i ajlebeholder
04 11Struer Havn, tysk skibZR pumpede vand i skibets ballasttanke
04 11Kronhede Pl., VilhelmsborgvejFuh, bil tabte et baghjul under kørsel, ips
14 11Lemvig – RønbjerghageRest af Esso-station kørt til Rønbjerghage
22 11Rom, KlitgårdFastkørt traktor på mark
03 12FabjergDyreredning, kalv reddet med mund til mule
07 12Lemvig, svineslagteriIndtrængende vand i underjordisk røgkanal
22 12Gård ved FabjergVand fra branddam oversvømmede bygninger
28 12Fabjerg, FabjergbolStormstød væltede stuehusgavl
30 12HarboørZR fjernede 20-25 træer fra byggegrund
07 01 1961Ved GudumFuh, bil i grøften, ips
11 01Lemvig, RådhusetZR opsatte ny luftværnssirene
16 01Fjaltring, EnevoldsgårdArb, traktor kørte i mergelgrav, ips
19 01Tørring, GrøntoftStort gammelt hældende træ blev fældet
21 01Fjaltring, strand ved TuskærvejZR ass. ved sprængning af tysk bunker
23 01Fjaltring, strand ved TuskærvejStor jernplade fra bunker sat på blokvogn
30 01Gudum, Øster HavballeStormstød rev taget af ladebygning
09 02Fabjerg, Møborg og TørringOversvømmelser efter kraftig regn
11 02Tørring ved mejerietZR ass ved placering af septiktankrør
11 02Gudum, nybygningZR ass ved opsætning af 5 gitterspær
21 02Vandløb ved TørringZR oprensede vandløb
18 03Vest for Møborg KirkeFuh, lastbil ud over skrænt, ips
23 03Lemvig, Industrihotellets gårdZR beskar kastanietræ på gårdspladsen
01 04Vandborg, mejeriZR installerede ny smørindpakkemaskine
04 04BækmarksbroFuh, bil mod lastbil, ips
24 04Vrist ved skoleFuh, bil mod telefonpæl og i grøften, ips
27 05KallesøDyreredning, ko sad fast i lille sø
09 06Lem Vig ml. Vinkel Hage – LemvigZR på kutter samlede svømmende mand op
10 06Vandborg, Nedre StrandeZR ass ved opsætning af tagkonstruktion
10 06Ved HarboøreFuh, bil mod vejsten og væltede, ips
15 06Ramme, Rammegård, nybygget ladeZR ass ved oplægning af tagkonstruktion
20 06Ukendt indsatsstedDyreredning, kvie reddet op fra havvand
10 07Humlum, Hovedvej 11Fuh, 3 biler i sammenstød, + ZR Struer
24 07Heldumvej, stadionZR ass ved opstilling af nyt klubhus
31 07Ramme, Lomborgvej ved KeldervejFuh, bil i grøften og mod telefonmast, ips
09 08FlansmoseVild kvie indfanget af hunde
10 08Vandborg, Store KatkærStormstød væltede husgavl ned over garage
10 08Nørre NissumZR transporterede genstridig ko til Lemvig
11 08Lemvig, Teknisk SkoleZR ass ved installering af vægtavler
16 08Ved ResenstadZR ass ved opsætning af jernskelet til nyt hus
17 08Ringkøbingvej ved KlitgårdFuh, bil ud over skrænt, 2 kvæstet, + Falck
17 08Lemvig, kornsilotopZR ass ved anbringelse af 7 m lang raket
19 08Hygum, præstegårdZR ass ved nedrivning af ladebygningsgavl
19 08Lomborg, ungdomsskoleZR ass ved opførelse af nybygning
30 08Kærgård MølleFuh, gravemaskine kørte i grøften, ips
04 09Ramme, Sdr. KjelderZR ass ved opførelse af ny stald/ladebygning
08 09Vandborg, HøjbjergVoldsom regn = vand i kælder
09 09Fjaltring2 fastkørte lastbiler på mark
16 09Tørring Huse – BallebyFuh, bil kørte i grøften, ips
23 09Tørring, Vester KallesøMejetærsker kørte i rævegrav
26 09Nr. Nissum, Sdr. ByskovDyreredning, kalv i ajlebeholder
28 09Vemb – GørdingFuh, lastbil tabte forhjul og i grøften, ips
29 09Lemvig, vaskeriet ”Limfjorden”ZR ass ved placering af 2 store vandtanke
09 10Jernbanelinien ved NejrupTog påkørte 3 kreaturer på banelegemet
27 10Hove, KirkebolRegnvand trængte ind i ladebygning
28 10Fabjerg, Vester NørgårdOversvømmede roekuler pumpet tørre
01 11Fabjerg, Ny MølleDyreredning, kvie i ensilagebeholder
01 11NeesStorm rev syv kornstakke i stykker på mark
06 11Fabjerg, VesterlindArb, gravemaskine væltede ned i grøft, ips
06 11Fjaltring, stranden ved DybåArb, hestevogn og heste sank i kviksand
08 11Ved BovbjergFastkørt DR-TV-bil, + ZR Struer
02 12Hovedvej 11 ved Humlum KirkeFuh, bil i grøften, 3 kvæstet, + ZR Struer
11 12Østergade – TorvetFuh, cyklende mand væltede
20 12MøborgFuh, lastbil mod telefonpæl, ips
25 12Øster Byskov ved Nr. NissumIld i bil under kørsel, ips, + Bv
29 12Flynder Gårde ved EngholmFuh, bil kørte i lille bæk, ips
12 01 1962Ramme – HanstholmZR flyttede 4x9 m stort hus til Hanstholm
15 01Harboøre ved el-værkFuh, bil i grøften i glat føre, ips
16 01Ringkøbingvej syd for Rom ByFuh, bil kørte i grøften, ips
16 01Lemvig-egnen4 fastkørte traktorer i blød jord
22 01Rom By, AgerArb, traktor kørte i brønd, ips
05 02Nissum FjordFastkørt bulldozer, + ZR Holstebro
12 02Vandtårn på SønderbjergLyn og storm ødelagde tårnet, + Bv
12 02ZR LemvigUvejr afbrød telefonforbindelsen til ZR
12 02LomborgStorm væltede ladegavl
07 03Lemvig ud for ungdomsgårdMand faldt i glat føre = benbrud
23 03Ringkøbingvej ved VilhelmsborgFuh, bil i grøften i glat føre, ips
31 03Ved BøvlingbjergDyreredning, hest i klemme i stald
11 04Nees2 fastkørte traktorer
26 04Fabjerg, Vr. Nørgård, Tvedvej 72Dyreredning, tyr sad fast i mosehul
27 04Storegade – VesterbjergZR nedlagde stor tank ved BP-servicestation
11 05Østergade ved møbelhandelZR fjernede stort ældet træ ved bygning
12 05ØsterbjergFuh, bil ned ad skrænt til anlæg, ips
12 05Nørre NissumFuh, lastbilanhænger gled i grøften, ips
21 05Søndergade 53 – Lemvig HavnZR kørte hjemmebygget båd til søsætning
30 05Tørring, Sønder SøgårdZR pumpede 100.000 l ajle ud på marker
01 06Sønderbjerg – Lemvig HavnZR kørte hjemmebygget båd til søsætning
02 06Lemvig JernbanestationSelvbinder faldt af jernbanegodsvogn
06 06Nørremøllevej 5, HvassesgårdFastkørt lastbil
14 06BP-servicestation v. VesterbjergZR opstillede udstillingslokale i stål
18 06Lemvig Havn – NørlemZR flyttede FDF-spejderhytte til Nørlem
18 06Gudum ved alderdomshjemFuh, bil forulykkede, ips
22 06Lemvig, B&O's nybygningZR ass ved opsætning af spær på nybygning
02 07TørringDyreredning, kvie faldt i afvandingskanal
07 07Bækmarksbro ved baneoverskæringFuh, lastbil mod motortog, ips
15 08Hygum, grusgravArb, bulldozer væltede ned i graven, ips
20 08Storegade ved Tangs MaskinfabrikFuh, varebil mod el-mast, 1 lettere kvæstet
04 09Tørring Huse, LovmandsgårdMejetærskers motor brød sammen
29 09LomborgDyreredning, ko faldt i mergelgrav
02 10PinholtvejFuh, lastbil kørte i grøften, ips
06 10Vandborg, DamgårdArb, traktor væltede ned i mergelgrav, ips
08 10Fjaltring, Skyttesgård, TorsmindevejDyreredning, kvie faldt i grøft
08 10Tørring HuseKvæstet kvie på mark kørt til nødslagtning
20 10Fabjergkirkevej ved HedelundFuh, bil forulykkede i vejsving, 5 kvæstet
25 10YdunslundZR ass ved opsætning af spær på 2 bygninger
21 11Bøvlingbjerg, HestehaveZR ass ved opsætning af tagspær
26 11Ringkøbingvej ved RomFuh, bil mod jernrækværk, 6 kvæstet
26 11Ramme, Solhøjvej ved Ramme ÅFuh, traktor væltede i åen, ips
28 11Ydunsvej-kvarteretZR kørte 18 m stålskorsten til varmecentral
28 11Fabjerg, OverlundArb, mand kørt over af førerløs traktor
28 11Lemvig, el-værkZR læssede stor dieselmotor på lastbil
10 12Heldumvej, nybygningZR ass ved opsætning af jernkonstruktion
12 12Ydunsvej-kvarteretZR ass ved opstilling af 18 m høj skorsten
15 12Bovbjerg, 45 m høj skræntZR trak strandet kutter op ad skrænten
28 12VestergadeFuh, postbil skred mod købmandsbutik, ips


Tilbage