Herning


Stationshistorie:
Herning
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Opdateret 4. januar 2007
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark 1. udgave
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 154 - 155
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Herning

Lykkesvej. Den hvide Skoda ambulance kom fra Silkeborg i forbindelse med ambulancevagt ved et motorløb.

Carlo Dynesens redningskorps demonstrerer sit materiel først i 1930'erne.

Øvelse i Herning. Marius Sørensen skimtes bag den frivillige hjælper.
Adresse/artDato/NavnTelefon
Jyllandsgade 10
Henvendelsessted
9.12.1930 - 18.10.1932:
Carlo Dynesen
642
19.10.1932 - 1934:
Carlo Dynesen
Tilkaldt via ZR
Ukendt
Henvendelsessted
1934 - 1952:
Ukendt
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Lykkesvej 18
Redningsstation
Distriktskontor fra 1. maj 1958, opført på ZR's brevpapir fra ca. 1960

Ejendom ejet af ZR tinglyst 13.11.1954
13.4.1955 - 30.4.1958:
Marius Sørensen
1.5.1958 - ca. 15.5.1959:
Helge Kragh Rasmussen
Ca. 15.5.1959 - 31.12.1962:
Arthur Petersen
1870ZR

Historie:
Så tidligt som 9. december 1930 foreligger en kontrakt mellem ZR og Herning Motor Compagni om udrykning med kranvogn til ZR's abonnenter, hvilket således viser, at man allerede på dette tidspunkt var påbegyndt oprettelsen af "stationer" i Jylland. De fleste af disse kranvognsaftaler er i materialet af museet dateret til 1932, fordi de optræder i KRAK første gang i 1933, men Herning-aftalen tyder på, at man var i gang tidligere. Carlo Dynesen havde ikke bare kranvogn, men også ambulance, og ZR kunne på denne måde formentlig have fået rigtig station i byen, hvis man havde været lidt om sig. 24. november 1931 indgik Dynesen på at få monteret frontpumpe på sin kranvogn, og fra 8. januar 1932 foreligger aftale om betaling for mandskab, tilsyn med katastrofeposter og et reglement. At ZR alligevel ikke opfattede aftalen med Dynesen som en stationsaftale, fremgår af, at Herning ikke blev nævnt, da ZR i januar 1933 overfor pressen skulle forklare, hvor man havde "rigtige" stationer. I 1934 købte Falck Dynesens materiel og ansatte ham som driftsleder, og ZR var hermed sat ud af spillet i Herning. Man vedblev dog med i telefontavler til 1952 under Herning at angive "Henvendelsessted", hvilket må have dækket over en kranvognsaftale, der ikke nærmere har kunnet identificeres.
Etablering af en rigtig station i Herning trak ud. 3. juni og 27. september 1953 meddeler pressen, at Hare havde været i Herning for at se på ejendomme, men først i 1954 fik man købt ejendommen på Lykkesvej. 12. april 1954 meddeler en intern ZR-skrivelse, at stationen i Ikast fra den 13. er nedlagt og overført til Herning. På det tidspunkt var garagen ikke bygget, og først 5. januar 1956 omtaler pressen, at stationen vil blive indviet til foråret. Da Suhr i 1958 inspicerede alle stationer skrev han om Herning: Det er en stor og pæn station, men der var meget uordentligt, hvilket blev meget kraftigt påtalt overfor stationsleder Sørensen, med besked om, at skete der ikke omgående stor bedring, ville hans stilling være i fare. 1. maj 1958 etableres distriktskontor på stationen med Helge Kragh Rasmussen som distriktsleder for zonerne Grindsted, Herning, Holstebro, Ikast, Lemvig, Nr. Snede, Skive, Skjern, Struer og Torsted. Ca. 15. maj 1959 overflyttes Arthur Petersen, Horsens, formentlig mod sin vilje, som stationsleder. I 1960 havde stationen stationeret en Buick sprøjte årgang 1931 (ZR vogn 129), hvilken formentlig har været anvendt til tømning af oversvømmede brunkulsgrave. De tre pumper i 1962 bestyrker denne antagelse.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Arthur Petersen pensioneret.

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal596117311811383

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954476Ford 1946 452Katastrofevg. Ford V8 1947547
Mercedes 1957582Ford Thames 1951521Personvg. Opel Rekord 1954481
Thames Trader 1958667Varevg. Morris 1957618
Påhængsvg. Wyta 1947679
Pumpe Ford374
Pumpe Pegson 1960746
Pumpe D.K.W.750
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Herning Lokalhistoriske Arkiv og Falcks arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Herning

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

HERNING
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
02 07 1955KølvråFuh, lastbil mod opbremsende lastbil
05 07IkastFuh, mc væltede
20 07Karup, ØstergadeFuh, bil kørte i ajlebeholder
03 08Flyvestation KarupArb, lastbildæk eksploderede, 1 kvæstet
06 08Ilskov, blød engjordFastkørt lastbil læsset med damptromle
06 08Søndervig BadehotelSygdom
13 08Flyvestation KarupSoldat fik ildebefindende under løbetræning
08 09Ved Sunds SøFastkørt lastbil
10 09Flyvestation KarupFuh, mc påkørte marchkolonne, 5 kvæstede
17 09Flyvestation KarupArb, mand knuste en finger
22 09Hovedvej 15 ved SnejbjergFuh, lastbilanhænger tabte et hjul under kørsel
24 09Troldhede - KibækFuh, lastbil væltede
29 09Knud MoseFastkørt lastbil
13 10Vestergade, Gulf TankstationStor benzintank sænket i jorden
19 10Flyvestation KarupArb, mand faldt ned fra traktor under kørsel
20 10StudsgårdFastkørt lastbiltog i brunkulsleje
01 11Vejlevej ved GrindstedFuh, isglat = lastbil i grøften, + ZR Grindsted
10 12Herning-egnenFrostvejr = flere biler med startbesvær
13 12Herning-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
31 12KarupFuh, bil væltede ned i grøft
05 01 1956StudsgårdFastkørt lastbil
12 01Herning-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
28 01Hovedvej 15 nær PårupFuh, turistbus i dyb grøft, + ZR Silkeborg
01 02Herning-egnenHård frost = mange biler med startvanskeligheder
03 02HerningZR formidler brødindsamling til fuglene
13 02Hovedvej 15 ved OpsundFuh, bil mod DSB-bus, 1 kvæstet
18 02FasterholtFuh, lastbil mod lastbil
27 02Hovedvej 11 ved AgerfeldFuh, militærlastbil i grøften, + ZR Holstebro + Falck
03 03Flyvestation KarupFuh, bombe-truck væltede, 3 kvæstet 1 omkom, #
14 04Neder FeldborgFuh, lastbil med kreaturer i grøften, + ZR Holstebro
26 06Lille NørlundFuh, lastbil med anhænger i grøften med brunkul
10 07Ved VildbdjergFuh, militær-jeep i grøften, 1 kvæstet
03 08Høgild ved KarupDyreredning
14 09Herning - AugustenborgTransport af fjernvarmekedel til Als
17 09Esbjerg - Skive, KrabbesholmGrønlændere med TB kørt til sanatorium i Skive
27 11IlskovFuh, glat føre = 6 biler i grøften
03 01 1957Herning-egnenSneflad = 5 kørselsuheld
04 01Solskovvej – Hovedvej 15Fuh, ZR-kranbil I grøften og påkørt af varebil
14 01Herning-egnenSneglat = 5 kørselsuheld
06 02Flyvestation KarupFuh, militær-mc forulykkede, 1 kvæstet
27 03Hovedvej 15 ved Hørbylunde BakkeFuh, bil væltede rundt, ips
10 04Ved SkinderholmFuh, løbsk lastbilanhænger væltede rundt
01 05Herningvej ved GedhusFuh, flugtbilist påkørte mc, 2 kvæstet
28 05Ved IkastDyreredning
14 06Ved SundsFuh, ZR-Herning-amb. Mod opbremsende bil
01 07Sinding, motorbane4 publikummere fik hedeslag
19 08RemmeDyreredning
21 09Kibæk, vejkrydsFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet, 2 omkom, # #, + Falck
22 11Flyvestation KarupFuh, 20-årig cyklende kvinde påkørt af bil
13 01 1958Baneoverskæring ved Gedhus Pl.Fuh, varebil mod tog, ips
22 01Herning-egnenGlat føre = en del kørselsuheld
31 01Hovedvej 15 ved AlbækFuh, lastbil + anhænger væltede i grøften
03 05HerningArb, mand faldt ned fra stige
14 08VidebækFuh, lastbil med 18 T cement væltede
23 08Timring – KarupZR flyttede hus til Karup
25 08Storgårdvej – Gl. SkolevejFuh, mc mod bil, der væltede
03 09Herning – TjørringFuh, lastbil væltede i grøften
06 10Gedhus ved KarupFuh, militær-mc væltede
06 10SindingFuh, 2 militær-biler kørte sammen
10 11Indkørsel til Flyvestation KarupFuh, mc mod hegnslåge, 2 kvæstet
12 11BorrisFuh, 8 T asfaltmaskine nær kørt i grøften
12 11Nørre Kollund, tipvognssporKvæstet kvie måtte aflives
27 11Brande, VejlevejFuh, lastbil med skidtfisk forulykkede
04 12Sdr. Felding nær kirkenFuh, bil mod vejtræ
13 12Herning-egnenSnestorm = en del kørselsuheld
16 12ØrreFuh, lastbil med kreaturer i grøften
18 12KibækFuh, bil tabte et hjul under kørsel
18 12Hovedvej 18 ved TvisFuh, lastbil i grøften
18 12HøgildFuh, lastbil skred i grøften
19 12StudsgårdvejFuh, Lloyd-bil tabte et hjul under kørsel
07 01 1959Storgårdvej – Gl. RingkøbingvejFuh, bil ud foran lastbiltog, 1 kvæstet
10 01Ved HerningFuh, Åbenrå-bil mod elmast, 1 kvæstet
04 02Karup – VallerbækFuh, uindregistreret mc væltede, 2 kvæstet
05 02LjørringFuh, bil væltede rundt i glat føre, 2 kvæstet
05 02Hovedvej 15, Hørbylunde BakkeFuh, bil i grøften i glat føre, ips
12 03Hans Egedes VejFastkørt lastbil
28 04Herning BadetSoldat faldt i badet
19 05SkinderholmBrugsstjålet varebil slæbt til Herning
24 05Struer, farvehandelStorbrand, 4 tilskuere kvæstet
29 05HerningZR deltog i stor katastrofeøvelse
04 06Herning Flyveplads, Luft ShowZR opstillede afspærring ved pladsen
10 06Herning – HolstebroFuh, lastbil kørte mod opbremsende lastbil
11 06Ilskov, jernbaneoverskæringFuh, bil mod motordræsine
10 07SindingFuh, kølebil kørte op i kølebil, ips
17 07Studsgård – KibækFuh, lastbil mod lastbil, 5 grise omkom
21 07FjelstervangArb, 6 l bladan ud over 500 m vejstrækning
05 09KibækFuh, bil mod lastbil, ips
10 09Hammerum – KølkærFuh, lastbil påkørte 7 grantræer
13 09ViborgvejIldløs i bil, + Bv
31 10Ved StakrogeFuh, bil væltede rundt, ips
19 11KølvråFuh, bil mod traktorvogn, ips
19 01 1960Vejkryds i AulumFuh, bil mod lastbil
13 02Arnborg – SkarrildFuh, bil ud foran lastbil, ips
17 02Ilskovvej ved 13 km/stenenFuh, bil ramt af lastbil under overhaling, ips
22 02Hovedvej 18 ved ArnborgFuh, bil forulykkede i glaty føre, 1 kvæstet
19 05Sunds, Ilskovvej – Sunds HovedgadeFuh, lastbil gennem autoværn og ind i have
27 06Sunds Sø20-årig mand reddet fra drukning af 2 piger
11 07Hovedvej 15 ved BordingFuh, mejetærsker i grøften, + ZR Silkeborg
25 07Tjørring6-årig pige faldt på stentrappe
02 08Vej vest for SimmelkærFuh, militær-mc mod militærbil, 1 kvæstet
02 08Barde, Hovedvej 15 – VorgodvejFuh, bil mod bil, ips
19 08Sjællandsgade – Th. Nielsens GadeFuh, scooter forulykkede, 1 kvæstet
17 09Aulum, Lergravvej ved LergravFuh, lastbil mod elmast, 1 kvæstet, + Falck
19 10Videbæk, Bredgade – SøndergadeFuh, lastbilanhænger væltede, + ZR Videbæk
15 11Fjelstervang – VorgodFuh, bil mod svingende traktor, 1 kvæstet
15 11Herning, eksportmarkedUvan undsluppen kvie indfanget
13 12Ved VildbjergFuh, bil i grøften i glat føre, ips
13 12Ved VildbjergFuh, anden bil i grøften samme sted, ips
30 01 1961SundsGavl på nybygning ved at falde sammen
07 02Sørvad, SpåbækTaget blæste af staldbygning
07 02Hovedvej 15 ved PårupFuh, stormstød slyngede varebil ind på mark
07 02Herning-egnenOrkan = mange store stormskader
24 02Assing, vejkrydsFuh, bil mod bil, 2 slynget ud af bil, ips
27 04Aulum, Korsholmsvej 1Kvinde faldt på trappe = ankelbrud
05 06Kølvrå, Uhrevej ved TusågårdFuh, bi mod bil i vejsving, 1 omkom, #
05 08KarupFodboldkamp = spiller brækkede kæben
29 08Flyvestation Karup – HerningPatientoverførsel med patient fra Italien
07 09Hovedvej 15 øst for IkastFuh, 3 biler i sammenstød, ips + Falck
13 11Lind, Hovedvej 18Fuh, bil mod traktorpåhængsvogn, ips
14 11Hovedvej 18 ved Flø ved BrandeFuh, lastbil delvist ud over skrænt, ips
30 11ArnborgFuh, lastbil i grøften i glat føre, ips
09 12Ved BrandeFuh, lastbil skred i grøften i glat føre, ips
29 12Herning-egnenGlat føre = en del kørselsuheld, ips
12 02 1962Ikast, Skyggevej ved HestlundFuh, bil i grøften, 4 kvæstet
17 08Hovedvej 18, Sinding – LjørringFuh, lastbil i grøften, ips, + ZR Holstebro
08 09Snejbjerg, Hovedvej 15Fuh, bil væltede ned i grøft, ips
26 12Hovedvej 15 ved HerningFuh, bil i grøften i glat føre, 2 lettere kvæstetTilbage