Nykøbing S


Stationshistorie:
Nykøbing S.
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 192
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Nykøbing S.

Algade 52. Foto ca. 1955.

En nødstedt sæl. Redderne er Ib Frøslev og Mogens Olsen.

Færdselsuheld.

Holger Olsen drev ZR station for egen regning og havde egen fakturaformular. Museets arkiv.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Torvet/Kirkestræde
Kranvognsstation
1930 - 12.11.1943:
Anton Hansen/ Ford
189Kørsel udført for ZR i regning
Algade 51
Kranvognsstation
13.11.1943 - 2.1952:
Henry Petersen, Mercedes
322
Algade 52
Redningsstation
2.1952 - 31.3.1954:
Holger Olsen
395Holger Olsen i Røde Kors forpagt.
Kranvogn udstationeret
1.4.1954 - 28.1.1960:
Holger Olsen
Holger Olsen, stationsejer. (amb.)
Kranvogn udstationeret
29.1.1960 - 31.12.1962:
Gudrun Olsen
Gudrun Olsen, stationsejer. (amb.)
Kranvogn udstationeret

Historie:
Røde Kors drev ambulancetjenesten i Holbæk Amt, og stationen i Nykøbing S. blev oprettet formentlig pr. 1. januar 1927 med Gunnar Andersen som forpagter. Kontrakten fra 28. januar 1927 i museets arkiv viser, at ambulancen tilhørte Røde Kors, og at Gunnar Andersen af indtægterne ved kørsel skulle afregne 1/3 til Røde Kors. Gunnar Andersen afstod senere forretningen til vognmand Peter Pedersen, der igen pr. 1. november 1930 afstod den til vognmand Holger Olsen. Aftale om udførelse af sygetransport og ambulancekørsel havde ZR med Røde Kors fra begyndelsen af 1930. Samme år havde ZR i eftersommeren indgået kranvognsaftale med Ford i Nykøbing S. , som i forvejen havde en kranvogn. Stationen blev dog først officielt indviet omkring 7. juni 1930. Udenfor kontortid blev telefonen passet af Holger Olsen og hans kone Gudrun Olsen. Det fremgår af hendes papirer, at hun havde anciennitet i ZR fra 23. maj 1934, mens vi fra avisudklip ved, at Holger Olsen 1. november 1955 fejrede 25 års jubilæum i ZR. I 1943 overgik kranvognsaftalen til Henry Petersen, Mercedes, der var Gudrun Olsens bror. I 1952 overtog Holger Olsen pasningen af ZR's kranvogn, og da Røde Kors pr. udgangen af marts 1954 ophørte med at forestå ambulancekørslen, overtoges vognene af Holger Olsen, der herefter kørte i ZR's navn, indtil han døde i 1960, hvor Gudrun Olsen drev stationen videre. Om ambulancesagen i Holbæk Amt se i øvrigt under Holbæk.

Interview med Gudrun Olsen

Dette interview blev optaget på bånd, men desværre med dårlig lydkvalitet.
(Dette er ikke med i bogen)
Gudrun Olsen har i interview med museet 15. april 1999 forklaret, at det ikke var let at være kvinde i denne stilling. Gudrun Olsen berettede i øvrigt: Stationen dækkede Odsherred til en linje Fårevejle-Hørve. I starten var der kun en ambulance, så der var ikke faste fridage, hviletid eller ferie. Disse begreber eksisterede simpelthen ikke på den tid. Statshospitalet i Nykøbing S. havde 1200 patienter, og når "det hvide snit" blev udført på Militærhospitalet i København, blev der sat 2 bårer i ambulancen og stationen havde nærmest ugentligt ture hertil.
De første jordbrugere her efter inddæmningen (Pionererne fra Lammefjorden) var fattige, levede og boede meget usselt. Der var mange ture hertil, og man sagde gerne på hospitalet, at "efter de har været i bad, så dør de".
Besættelsen var årsag til ekstra travlhed og årvågenhed. Holger Olsen var under pres fra en lunefuld værnemagts side. Når tyskernes vogne ikke kunne køre, havde Holger Olsen bare at stille på pletten. På en tur under besættelsen troede tyskerne, at ambulancen blev brugt til våbentransport. På Rørvigvej blev Holger Olsen stoppet og ville rent instinktivt fremvise sin køretilladelse, og han greb derfor efter baglommen, men kollegaen råbte "op med hænderne Holger - op med hænderne Holger"; den tyske vagt havde sit våben oppe, for han vidste ikke, hvad Holger Olsen tog efter. Nabo til stationen var landsretssagfører Henry Gideon. Gudrun Olsen husker, at han var overbærende med larmen i gården. Senere viste det sig, at han var leder for den lokale modstandsbevægelse i Odsherred og ved krigens slutning var den, der forhandlede med den tyske kommandant på Hotel Fønix. Efter besættelsens ophør var der mange ture med tyske flygtninge, og Gudrun Olsen har mange gange vasket ambulancen af indvendig, for flygtningene havde lus og tyfus.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen overtog Gudrun Olsens ambulancer og lejede sig ind hos hende til 1967, hvor en ny station blev taget i brug. Stationslederposten blev i perioden 1. januar 1963 - 31. januar 1992 varetaget af Ib Frøslev, der kom fra ZR Sorø.

Assistancestatistik: (visse år må antages kun at være clearingkørsel / kranvognskørsel)
År194619541957196019611962
Antal2581916480113311351300

Effekter på museet fra stationen:
Pulmotorkasse og dræg.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 180 1960EgenFord Thames 1954472Pumpe Bernard425
Ford Mainline 1954EgenThames Trader 1961794Pumpe Ford C 1954500
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Nykøbing Sj.

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Museum for Zone-Redningskorpset
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
NYKØBING SJÆLLAND
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
25 11 1939NyledsbakkenFuh, bil gled i glat føre ind i træ
27 07 1941Nykøbing-egnenSkybrud = mange kældre under vand
21 08Overby LyngFuh, lastbil med 5 tons is kørte i grøften
NYKØBING SJÆLLAND
11 07 1946Kattegat ved DybesøNorsk ung kvinde druknet under badning
08 10 1947Ulkerup SkovFuh, lastbil mod lastbil
26 01 1948EgebjergFuh, bil mod bil
26 01Nykøbing-egnenFlere havarerede biler assisteret
23 10Nykøbing-egnenStormvejr = adskillige assistancer
01 12RingholmArb, traktor kørte i kanal under pløjning
12 02 1949Nykøbing, NyledsbakkenFuh, bil væltet i glat føre
04 10Nykøbing-egnenStorm = en enkelt assistance til stormskade
25 10Nykøbing-egnenStorm = mange stormskader
22 08 1951OverbyFuh, lastbil mod lastbil


30 01 1952Nykøbing-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
19 02Vig, KollekolleArb, mand fundet kulilteforgiftet i garage
03 03StenstrupFuh, bil skred ud og trillede rundt
12 03Havnen, papkassefabrikVådeskud = 17-årig dreng ramt i lungen af skud
24 03Nykøbing-egnenSnevejr = 20 assistancer til køretøjer
21 04NyrupDyreredning, hest fik hovedet i klemme
29 05Nakke, AgerhøjgårdDyreredning
09 06Odden HavnFuh, 2 cyklister påkørte en telefonmast
08 07Sejerøbugten, Ellinge Lyng13-årig badende pige druknede, #
09 07Lestrup, BroagergårdArb, mand i udgravning fik vogn ned over sig
11 07SkansehageFrygt for at lille pige var druknet, pgl. fundet ok
12 07Vig SkoleArb, mand faldt ned fra 1. sal
12 07Nørre Asmindrup SkoleDreng faldt = et brækket ben
26 08Svenstrup HestehaveArb, mand fik foden knust i tærskeværk
08 09Kildestræde - RørvigvejFuh, mc mod bil, 2 personer kvæstet
29 09Odden HavnArb, mand faldt og læderede benet i remtræk
23 10YderbyFuh, cyklist væltede
27 10Nykøbing HavnUtæt bundventil i skibet m/s Vian
17 11Nykøbing-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
08 12Herrestrup, NykøbingvejFuh, hyrevogn forulykkede
03 01 1953Nykøbing-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
12 01Lumsås, OddenvejFuh, bil mod telefonpæl
24 01HøjbyFuh, bil kørte op bagi lastbil
02 02Nykøbing, OddenvejFuh, bil i grøften
09 02Nykøbing-egnenHård frost = mange biler med startproblemer
24 02AtterupStort træ truede med at vælte ned over hus
11 05Ellinge LyngFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran bil
06 07RørvigMand nær druknet under badning
11 08Sidinge Fjord, BirketDyreredning
11 11AlgadeFuh, mc mod to biler
12 12HøjbyFuh, lastbil i grøften
14 12Dr. MargrethevejFuh, førerløs lastbil trillede ind i have
01 01 1954AlgadeButiksrude knust af fyrværkeri
02 01 MøllegårdsalléKat reddet ned fra telefonmast
04 01NakkeStorm = tag over gårdlænge blæst ned
11 01HønsingeFuh, mc mod telefonpæl, mc'en omkom, #
13 01AbildøreFuh, bil mod bil
13 01Hunstrup2 fuh, bil mod bil og bil mod bil i glat føre
18 01Nr. AsmindrupFuh, bil mod holdende bil og i grøften
20 01NyrupStormstød blæste husgavl ind
10 02VigFuh, bil mod lastbil
07 02GrønnehavestrædeVild kvie nedskudt og bragt tilbage til slagteriet
10 04Svinninge ved NykøbingFuh, mc mod bil
17 05HøjbyDyreredning
24 05Overby, Oddenvej 272Fuh, 13-årig faldt ud af rutebil under kørsel
28 05RørvigFuh, ung cyklende kvinde væltede
03 06Plejerup8-årig pige fik ladeport ned over sig
08 06HerrestrupFuh, bil mod bil
09 06Vig, Holbækvej4-årig dreng mistede begge føder i slåmaskine
09 06Nykøbing - KøbenhavnPatientoverførsel til Ortopædisk Hospital
21 06AnnebjergFuh, bil i grøften
21 06Rørvig KroMand faldt ud for kroen = falsk alarm
08 07Havet ud for KlintMilitærfly nødlandede
19 07KlintvejFuh, mc væltede grundet hund på vejen
26 07Høve, Høve StrædeFuh, 4 gående piger påkørt af tandem-cykel
26 07Nykøbing, AlgadeAsfaltbal i regnvejr = ZR opsatte presenninger
28 07Asnæs75-årig kvinde faldt på staldgulv
09 08HølkerupFuh, bil mod vejtræ
09 08KelstrupFuh, lastbil i grøften
09 08Nørre AsmindrupFuh, scooter væltede
16 08Jyderup Skov ved VigFuh, mand gik ud foran mc
17 08Rørvig, KattegatkystenFastkørt bil på stranden
23 08NakkeDyreredning
23 08HøveArb, mand kvæstede hov edet på mejetærsker
24 08Rørvig ved DybesøLille pige spiste giftig svamp
25 08Høve, HøvestrædeFuh, 15-årig cyklende pige væltede
21 09GrundtvigsvejFuh, cyklist væltede
21 09Algade - HavnegadeFuh, knallert mod bil
21 09Nykøbing - KøbenhavnPatientoverførsel til Bispebjerg Hospital
22 09HerrestrupFuh, varebil mod lastbil
06 10OrdrupArb, mand klemt i tærskeværk
18 10Nørre AsmindrupFuh, bil væltede rundt
20 10Nykøbing-egnenMange fastkørte køretøjer, flere vandskader
25 10Nykøbing-egenFortsat mange fastkørte køretøjer
08 11VigMand faldt på kældertrappe
08 11Nørre AsmindrupFuh, mc-sidevogn faldt af under kørsel, 1 kvæstet
11 01 1955NykøbingFuh, dreng påkørt af bil
14 01Overby LyngFuh, lastbil fra Søværnet væltede på stranden
17 01FrenderupFuh, snekaster påkørt af bil
18 01RodeFuh, fastkørt sneplov
17 02SkaverupFuh, 2-årig dreng dræbt under bakkende bil, #
18 02Nr. AsmindrupFuh, ZR-Nyk. S-ambulance skred mod vejskilt
26 02Yderby ved BrokkebjergFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
05 03Nyrup - TengslemarkFuh, bil i grøften
28 03Ud for "Casino"Slagsmål, 1 kvæstet
04 04Østerlyngvej ved AskehavenFuh, mc væltede i sving, 2 kvæstet
12 04Vig, De gamles Hjem90-årig kvinde faldt i hjemmet
02 05Vig ved skærvefabrikkenFuh, mc væltede
09 05Rode4-årig dreng fundet livløs i branddam
09 05RørvigFuh, cyklist mod vejtræ
13 05Kildestræde91-årig mand faldt på gaden
13 05Artilleriskolen på OddenKontreadmiral fik ildebefindende
21 05Vig ved skærvefabrikkenFuh, bil væltede rundt
23 05HerrestrupFuh, knallert ud foran bil
23 05VigFuh, cyklende dreng påkørt af bil
28 05LumsåsFuh, 73-årig cyklende mand påkørte lastbil
01 06VigFuh, hurtigbus mod bil, 1 kvæstet
17 06Isefjord ved KongsøreNorsk marinesoldat fundet druknet, #
17 06Vig SkærvefabrikArb, traktor væltede rundt
20 06NyledsbakkenFuh, 3 biler i sammenstød
20 06Nørregade - KildestrædeFuh, bil mod bil
20 06Høve StrædeFuh, lastbil med anhænger i grøften
21 06Høve StrædeFuh, , brødbil kørte mod telefonmast, 3 kvæstet
23 06Rørvig, kroMand gik amok og forskar sig på rude
23 06Ved KongsøreFuh, norsk marinesoldat faldt af traktorvogn
02 07TolsagerFuh, mc mod svingende lastbil
02 07Klint, Klintebjerg, FDF-lejrDreng jog en arm gennem rude
02 07Gudmindrup LyngDreng fik finger i slibemaskine
02 07Nær Odden KirkeFuh, gående 10-årig dreng påkørt af militærbil
14 07Nykøbing, RørvigvejFuh, 21-årig cyklende kvinde påkørt af bil, #
18 07Asnæs9-årig dreng stanget af uvan ko
19 07NygårdDyreredning
19 07PrejlerupDyreredning
19 07Sejerøbugten ved Vig11-årig dreng druknede under badning, #
25 07Ved Jyderup Skov ved VigFuh, mc mod svingende bil
25 07Ud for KlintMotorbåd med 2 drenge gik på grund
04 08Sonnerup SkovFeriedreng bidt af hugorm
08 08KelstrupFuh, bil mod telefonpæl og i grøften, 4 kvæstet
10 08Vig ud for BrokbjerggårdFuh, mc væltet af hund, der omkom
15 08RørvigvejFuh, mc mod cyklist
15 08SidingeFuh, knallert mod vejtræ
19 08Vesterlyng - NykøbingFuh, knallert væltede
19 08Nykøbing-egnenSkybrud = flere oversvømmelser
20 08Lumsås13-årig feriedreng faldt ned fra kornlæs
24 08Holte ved Grevinge SkovArb, mand mistede venstre ben i tærskeværk
27 08FrenderupFuh, kvindelig cyklist påkørt af mc
29 08HølkerupArb, mand faldt af hestevogn på marken
02 09NyledFuh, cyklist påkørt af mc
03 09VigFuh, cyklist påkørt af militærbil
08 09Lumsås ud for TatolFuh, mc væltede
09 09Grønnehave, EgebjergvejFuh, bil væltede på oversvømmet kørebane
12 09KelstrupKvinde faldt på loftstrappe
17 09Herrestrup ved Frenderupgd.Fuh, knallert væltede
19 09GundestrupMand fik ildebefindende og faldt om
22 09Asnæs, Åsevang, pelsdyrfarmArb, mand fik 25 kg tung spand i hovedet
26 09Yderby - HavnebyenFuh, bil mod mc
05 10Algade ved FordFuh, mc mod benzinstander
11 10SidingeDreng brækkede benet under leg
19 10Højby, TinghulevejFuh, herreløs VW-bil trillede ned ad bakke
19 10Nykøbing Sygehus8-årig pige faldt ned i trappeskakt fra 2. sal
19 10Nykøbing - KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
17 11Ved De Gamles HjemFuh, 5-årig dreng løb ud foran lastbil
19 11RørvigvejFuh, glat føre = bil i grøften
21 11EgebjergvejFuh, mc mod bil
22 12Stårupvej ved HelenehøjSnefald: rutebil fyldt med skolebørn kørte fast
22 12Nykøbing, NyledsbakkenIsglat = mange biler kunne ej forcere bakken
23-26 12Nykøbing-egnenSneglat = mange kørselsuheld
24 12Vig - Nykøbing SygehusSyg kvinde døde i ambulancen, #
27 12Ulkerup SkovArb, mand fik trækævle ned over sig
06 01 1956EbbeløkkeFuh, lastbil med sten kørte i grøften
11 01HavnebyenSyg fyrmester indbragt med båd fra Hesselø
18 01NyrupKvinde faldt i ajlebeholder
30 01LestrupFuh, brødbil væltede i vejsving
01 02Nykøbing-egnenHård frost = 24 biler med startvanskeligheder
02 02Sidinge Fjord12-årig dreng faldt under skøjteløb = benbrud
04 02HølkerupKvinde faldt = benbrud
09 02Gniben Marinens SkydeskoleKnivstikkeri, 1 kvæstet
10 02Vig Alderdomshjem90-årig kvinde faldt i sin stue = benbrud
15 02Nykøbing-egnenSnefald = en del kørselsuheld
18 02VigFuh, mand påkørt af bil
18 02Nykøbing-egnenSneglat = en del kørselsuheld
22 02Asnæs, VestervangenFuh, mand påkørt af bil og omkom, #
28 02HølkerupFuh, lastbil med 3 kreaturer væltede
28 02Egebjerg, GlostrupKvinde faldt i glat føre
29 02Overby LyngFuh, brødbil mod telefonmast
29 02AsnæsArb, eksplosion i kogeapparat, 3 soldater forbrændt
03 03Høve StrandIsskruning "fangede" lastbil ved strandbredden
31 03Ved VigFuh, mc i grøften
31 03Egebjerg, GlostrupFuh, løbskkørsel med mælkevogn, 1 kvæstet
06 04EgebjergvejFuh, scooter væltede
09 04Sjællands OddeArb, kvinde faldt ud fra 1. sal i hus
12 04Grevinge ved kirkenFuh, lastbil bakkede mod 9-årig cyklende dreng
16 04Egebjerg ved SankerbjergFuh, varebil i grøften med formodet beruset fører
23 04GundestrupFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
23 04OverbyFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
02 05Lestrup ud for LestrupgårdFuh, knallert væltede
07 05RørvigvejFuh, 5-årig pige gik ud foran mc
07 05RørvigvejFuh, knallert ud foran bil, der væltede
08 05Oddenvej ved NygårdFuh, bil væltede rundt på taget, 2 kvæstet
22 05Høve36-årig kvinde døde ved ankomst til sygehuset, #
22 05StårupFuh, bil væltede om på taget, føreren beruset
22 05NykøbingFuh, bil påkørte opbremsende bil, 6 kvæstet
24 05Dr. SchadsvejFuh, mc mod tog i jernbaneoverskæring
25 05Nykøbing ved TorsbjergFuh, cyklist væltede
11 06Jyderup Lyng, StrandlystvejFuh, cyklist ud foran bil
11 06Vig ved forsamlingshusetFuh, mc væltede
11 06YderbyFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
16 06Højby, AlmegårdArb, mand sparket af hest over benet
21 06VesterbroIld i værelse, brandmand røgforgiftet, + Bv
23 06Rørvigvej i SkærebyFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
04 07VeddingeFuh, beruset knallertkører væltede
04 07NykøbingSkybrud = mange vandfyldte kældre
09 07RørvigFuh, lille cyklende pige påkørte telefonpæl
09 07Vig, BlankebjergFuh, lille cyklende pige væltede på bakke
09 07Høve, vandrehjemLille dreng bed sig i tungen = større blodtab
09 07Høve, vandrehjemLille barn brækkede en tommelfinger
09 07Nykøbing80-årig kvinde faldt på fortov
09 07Skæreby StrandKvinde reddet fra drukning i Kattegat
11 07Rørvig, ToldbodvejFuh, løbskkørsel, cyklende pige væltet omkuld
11 07Skæreby Strand13-årig dreng druknede i Kattegat, #
11 07AtterupArb, mand faldt ned fra staldloft
14 07StårupFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
16 07Nørre AsmindrupFuh, bil mod scooter, 2 kvæstet
16 07Rørvigvej ved iskioskFuh 4-årig pige løb ud foran bil
16 07Rørvigvej ved iskioskFuh, mc påkørte bil og lastbil
21 07VesterbroIld i villa, brandmand røgforgiftet, + Bv
21 07Nørre AsmindrupFuh, bil mod vejsten og væltede
25 07KlintsøDyreredning
26 07Nykøbing, ved Café du VestFuh, mand påkørt af mc
31 07AlgadeFuh, scooter mod bakkende bil
06 08Egebjergvej ved AnnebjergFuh, knallert væltede
13 08KelstrupLille dreng faldt ud fra vindue og ramte cykel
14 08Fårevejle, SandlyvejFuh, mælkebil ud foran knallert ved Storøgård
20 08AlgadeFuh, 93-årig kvinde påkørt af bil
28 08Nykøbing-egnenStærk storm = et par stormskader
14 09Asnæs, ÅstoftevejArb, tømrer faldt 4½ m ned fra stillads
14 09Ved VigFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
19 09TengslemarkFuh, cyklist påkørte militærbil
21 09Nykøbing, AlgadeArb, mand faldt ned fra butikstag
24 09Annebjerg StrædeFuh, varebil med beruset fører væltede, 2 kvæstet
24 09EbbeløkkeFuh, mc mod bil
08 10Oddenvej i NyrupFuh, bil mod skolebus, ips
15 10HøjbyKvinde faldt i haven = benbrud
15 10Nykøbing - KalundborgPatientoverførsel til Kalundborg Sygehus
15 10RørvigvejFuh, knallert påkørte svingende varebil
19 10Grønnehave SkovFuh, cyklende kvinde ramt af kæp i øjet
23 10UnnerudKvinde faldt = benbrud
23 10Lumsås, OldenVilla nedbrændt, 72-årig kvinde omkom, # , + Bv
21 11Asnæs, Gyden82-årig kvinde faldt på kældertrappe
24 11VesterbroFuh, mc mod svingende cyklist
27 11GundestrupStorm = taget fløj af gårdlænge
27 11Nybygning ved skoleArb, mand fik varm asfalt i ansigtet
11 12Veddinge ved Skamlebækgd.Fuh, bil mod telefonpæl
15 12Glostrup Overdrev89-årig mand fundet afkræftet/hjælpeløs i sit hus
17 12NykøbingFuh, knallert væltet omkuld under politijagt
21 12LestrupMand faldt på trappe
21 12OstrupArb, mand faldt = benbrud
22 12Hønsinge6-årig pige faldt ned fra stol
02 01 1957Høve d. 31 12 1956Fuh, bil mod rutebil
10 01HøjbyFuh, knallert væltede, føreren omkom, #
11 01Havnebyen, ”Ulla” BagenkopSengerygning i fiskekutter, 1 røgforgiftet, + Bv
28 01GundestrupFuh, svingende bil påkørte mc, der omkom, #
28 01Vig, Enghavevej 983-årig kvinde faldt i hjemmet
04 02Høve, Høve StrædeFuh, lastbil mod VW ”rugbrød,” ips
11 02VigFuh, varebil mod ZR-Nykøbing-kranbil
11 02Rørvigvej ved SkærebyFuh, varebil væltede rundt
16 02Nykøbing Skole10-årig dreng fik elektrisk stød af el-apparat
23 02Oddenvej ved DrusbjergFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet
05 03VigFuh, 56-årig cyklende kvinde væltede og døde, #
20 03Nykøbing, slagteriArb, mand fik kreaturkrog i hovedet
21 03Klint37-årig mand fundet død i stald, sygdom, #
25 03Nykøbing-egnenStorm = kun få stormskader
25 03NyledsbakkenKvinde faldt på trappe
03 04StårupFuh, bil væltede rundt
04 04StårupFuh, mc mod cyklist
20 04RørvigvejFuh, hund væltede kørende scooter
20 04Højby ved centralskolenFuh, mc mod varebil
03 05RørvigArb, mand fik hånden i afretter
03 05Skaverup86-årig kvinde forbrændt ved brændeovn, #
07 05Asnæs ved baneoverskæringFuh, bil mod tog
18 05Skoleskibet Georg StageArb, elev kvæstede hovedet mod bjælke
04 06Nykøbing, StrandhuseArb, mand faldt af traktor og blev kørt over
11 06Veddinge BakkerFuh, knallert væltede
14 06AnnebergFuh, varebil mod vejtræ
17 06 AskehavenFuh, scooter væltede
21 06AsnæsFuh, cyklist påkørt af knallert
01 07Oddenvej ved OverbyFuh, bil mod telefonmast
04 07Kongsøre, torpedostationArb, mand begravet i sammenstyrtning
04 07Rørvig, DybesøvejFuh, cyklist væltede
10 07Rørvig11-årig dreng reddet fra drukning
18 07SneglerupFuh, bil ud foran anden bil
25 07Lumsås nær kirkenFuh, bil forulykkede, 4 kvæstet
25 07Nykøbing – KøbenhavnPatientoverførsel til Militærhospitalet
05 08Kattegat ud for Lumsås16-årig kajakroer druknede, #
05 08Nr. Asmindrup, SkovlundgårdArb, naturgas blev antændt, 3 forbrændt, + Bv

06 08Ellinge Lyng, Cirkus RoyalArb, mand sparket i hovedet af hest
07 08Nykøbing, SvinningeFuh, lastbil mod skinnebus, 1 kvæstet
10 08Stokkebjerg SkovTo 15-årige piger faldt af hest, 2 kvæstet
12 08AbildøreArb, 80-årig mand faldt ned fra staldloft
12 08LynghusvejÆldre kvinde sank død om i sommerhus, #
17 08Nykøbing-egnenSkybrud = mange vandskader
17 08RørvigvejFuh, scooter mod holdende bil
19 08Rørvig, Toldbodv. - ØstergadeFuh, bil ud foran mc
20 08Ellinge MarkArb, kvinde faldt ned fra høloft
26 08Ved Ordrup NæsMandslig fundet i vandet, bragt til Nykøbing, #
29 08Nørregade – KlintevejFuh, varebil mod bil
29 08Algade 52Arb, ZR-stationsleder faldt ned fra stige
03 09Nr. Asmindrup, OdsherredvejFuh, knallert væltede
04 09HønsingeMand faldt = benbrud
05 09Holbækvej, N for VigFuh, mc mod svingende varebil
05 09Vig ved kommunekontoretFuh, bil ud foran bil
05 09Højby – StårupFuh, bil mod bil
05 09AbildøreArb, traktor væltede i grusgrav, mand i klemme
09 09Egebjerg, GlostrupFuh, kvinde påkørt af knallert
09 09HølkerupDyrerednng
09 09Højby, SøgårdFuh, hestevogn mod tog, 1 omkom, #
16 09NyledsbakkenFuh, cyklende dreng væltede
19 09VigFuh, cyklist mod cyklist
21 09Havnegade – AlgadeFuh, gående kvinde påkørt af knallert
26 09RørvigvejFuh, knallert mod parkeret bil
04 10Hølkerup94-årig kvinde faldt i hjemmet = benbrud
14 10Odsherredvej – TinghulevejFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
21 10EgebjergMand faldt i hjemmet = ribbensbrud
23 10SidingeArb, mand faldt ned fra stige i lade
29 10Højby - GudmindrupFuh, knallert mod bakkende lastbil
04 11VigFuh, kvinde med barnevogn påkørt af bil
05 11Vig, BlankebjergKvinde faldt på trappe
09 12Nykøbingvej, AvdeboFuh, bil forulykkede, føreren omkom, # , + Falck
14 12Nykøbing ved rådhusetKvinde faldt i glat føre
14 12HølkerupFuh, lille cyklende pige væltede
27 12Fårevejle – Asnæs Fuh, bil mod vejtræ, ips, bilen slæbt til Vig
27 12Vig, BolbjerggårdVed Bolbjerggård brændte den slæbte bil, + Bv
-

31 12 1957Jyderup ved VigFuh, knallert væltede
03 01 1958Nykøbing-egnenSneglat = en del kørselsuheld
06 01GrevingeMand faldt på flisegulv = lårbensbrud
06 01Nykøbing-egnenSneglat = en del kørselsuheld
09 01Ved KongsøreFuh, mand faldt af sneplov bag traktor
10 01EngelstrupFuh, rutebil i grøften, ips, + ZR Holbæk
21 01Savværksvej – AlagdeFuh, 2 lastbiler + bil i sammenstød, 2 kvæstet
21 01Vig, UlstrupArb, kvinde faldt ned fra loloft
27 01Oddenvej ved NygårdFuh, rutebil påkørte hest på vejen
01 02Vesterbro 3078-årig kvinde faldt i sit køkken
06 02Nykøbing-egnenSnestorm = fastkørte biler og sneplove
08 02Veddinge StrandFastkørt bil, + ZR Holbæk
10 02Vig, Gl. NykøbingvejFastkørt sneplov
11 02NykøbingFuh, cyklist påkørt af bil
19 02Ellinge LyngFuh, cyklist væltede
19 02Egebjergved ved GrønnehaveTøbrud = flere vandfykdte kældre
19 02Ellinge LyngTøbrud = flere oversvømmelser
24 02AsnæsKvinde faldt udenfor hjemmet
24 02Nykøbing HavnArb, mand ramt af jernstang i hovedet
26 02Asnæs, Toftegårdsvej84-årig mand faldt i sit køkken
04 03Vesterbro ved nr. 15Fuh, mc væltede i glat føre, 1 kvæstet
04 03Højby ud for mejerietFuh, varebil mod lastbil, 2 kvæstet
06 03Rørvigvej 45Kvinde faldt i sin stue = lårbensbrud
06 03Stranden ved Klint39-årig kvinde sank død om, #
15 03AbildøreMand faldt i glat føre
20 03Ellinge Mark57-årig kvinde sank syg om, døde i amb., #
24 03Nyrup, OddenvejFuh, bil ud foran bil, ips
05 04VigFuh, bil svingede ind foran mc, 1 kvæstet
08 04FårevejleFuh, knallert væltede
24 04Asnæs, RødhøjFuh, mc væltede
03 05Fårevejle, Adelers AlléFuh, mc væltede med beruset fører
05 05Ved NykøbingArb, mand forskar en finger
05 05AsnæsFuh, knallert væltede
16 05Ved Tengslemark Lyng BadehotelFuh, ung cyklende pige væltede
19 05Nørre Asmindrup – StårupFuh, scooter væltede
22 05HavnebyenSyg tysk marinesoldat indbragt til havnen
02 06NyledsbakkenFuh, cyklist væltede
02 06AtterupArb, mand sparket i hovedet af ko
04 06Rørvigvej – Nakke KirkevejFuh, mc mod svingende bil
07 06HølkerupFuh, cyklist væltede
09 06NyrupFuh, ældre cyklende mand væltede
13 06Ved Kattegat Sydvest FyrskibArb, dykker kvæstet, indbragt til Havnebyen
14 06Højby – GudmindrupFuh, cyklist ud foran mc
14 06SidingeFuh, lastbil mod mc hvis fører omkom, #
16 06Odsherredv ej ved Nørre AsmindrupFuh, mand gik ud foran bil
23 06StårupFuh, bil mod bil, ips
24 06Grønnehave ved GrønnehavehusFuh, 7-årig dreng løb ud foran mc
26 06Tengslemark LyngKvinde faldt mod parkeret bil
26 06KirkestrædeFuh, cyklende kvinde mod husmur
30 06Ved HavnebyenFuh, knallert væltede
01 07KollekolleFuh, 59-årig mand døde under cykling, #
02 07NykøbingFuh, cyklist mod cyklist
03 07Klintvej – Klint StrandvejFuh, knallert mod lastbil
04 07Vig, UglekildegårdArb, kvinde faldt ned fra hølæs
07 07AnnebergparkenFuh, knallert mod bil
07 07Eskilstrup13-årig dreng faldt ned fra træ
09 07MosebyFuh, cyklende dreng skambidt af hund
10 07Hønsinge Lyng, Lyngvej – Vej 15Fuh, knallert ud foran mc, 3 kvæstet
11 07Klintvej – Klint StrandvejFuh, mc mod bil
14 07NakkeFuh, mc mod telefonpæl
18 07HønsingeTræ væltet ned over hus i stormvejr
19 07StårupFuh, bil mod bil
26 07Rørvig, campingplads13-årig dreng forbrændt af kogeapparat
26 07Holbækvej ved BrokbjergFuh, bil mod bil, 2 kvæstet, 1 omkom, #
08 08Vester LyngArb, elektriker faldt ned fra el-mast
08 08Billesvej80-årig kvinde faldt på vejen
08 08Nygård Alderdomshjem90-årig kvinde faldt = armbrud
09 08Klintebjerg, feriekoloniFeriedreng brækkede benet under leg
13 08Kattegat ud for KlintKutter fandt druknet 23-årig mand, #
16 08VigFuh, mc forulykkede
22 08Ved HøjbyFuh, mælkebil kørte i grøften, ips
23 08Ved Nykøbing KommunekontorFuh, knallert mod varebil
05 09Jyderup ved VigFuh, knallert ud foran bil
05 09NykøbingArb, 80-årig købmand faldt på trappe
11 09HølkerupFuh, mc mod el-mast
12 09Stårup2-årig dreng drak terpentin
06 10VigFuh, knallert påkørt af flugtbilist, 1 kvæstet
08 10Holte ved Grevinge SkovArb, mand faldt ned fra kornstak, omkom, #
20 10Rørvigvej ved LyngkroenFuh, knallert væltede
17 11Sneglerup – KelstrupFuh, bil med beruset fører forulykkede
11 12Egebjerg, De Gamles HjemKvinde faldt på trappe = lårbensbrud
12 12Høve – Vig ved Jyderup SkovFuh, bil mod traktor med gødningspreder
22 12Gl. Ebbeløkkevej ved EjdamgårdFuh, bil mod ajlebeholder, 1 kvæstet
03 01 1959StårupFuh, knallert mod bil
10 01HøjbyKvinde faldt i glat føre = lårbensbrud
15 01TengslemarkArb, mand faldt ned fra træ
16 01Højby ved præstegårdenFuh, varebil mod lastbil
19 01Høve – VeddingeFuh, bil mod telefonmast
16 02Vig, Jyderup, KurrebjerggårdArb, mand blev kulilteforgiftet
16 02StubberupFuh, knallert mod fodgænger, 1 kvæstet
27 02Høve, Høve StrædeFuh, cyklende kvinde væltede
03 03HøveFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
13 03Nørre Asmindrup, gårdspladsFuh, 3-årig dreng dræbt under lastbil, #
16 03GrevingeMand ramt i maven af fodbold
21 04AlgadeFuh, knallert mod knallert, 1 kvæstet
27 04Ved LumsåsFuh, bil mod vejtræ
29 04Nord for HagestedFuh, Nykøbing-bil forulykkede, ips
29 04Ellinge LyngFuh, bil mod telefonmast
02 05Vig, Vestgården2-årig dreng druknede i havebassin, #
02 05TolsagerFuh, mc mod varebil, 1 kvæstet
08 05Vester LyngFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
08 05Svinninge ved NykøbingFuh, 15-årig cyklende pige mod husmur
08 05Nykøbing Sygehus – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Bispebjerg Hospital
13 05Sjællands Odde, SøndervangVild kvie indfanget
15 05Ved HøjbyFuh, bil forulykkede
16 05HønsingeFuh, bil mod bil
27 05Nykøbing, Vilhelm Nielsens HotelIldløs i værelse, + Bv
29 05Yderby LyngFuh, bil mod telefonpæl, 2 kvæstet
29 05Grevinge, TorrendrupDreng fik symaskinenål gennem fingeren
06 06HavnegadeFuh, mc mod skinnebus, 1 kvæstet
08 06Rørvig, sommerhusArb, mand forskar sig på rude
11 06Oddenvej ved OverbyFuh, bil i grøften, føreren forsvandt
11 06Tengslemark Lyng, StrandhotelletArb, mand fik jerndrager ned over sig
15 06Rørvig ved KorshageFar redder 8-årig datter fra drukning
23 06RørvigvejFuh, bil ud foran mc, der ramte hydrant
23 06Kattegat ved VesterlyngUng pige reddet fra drukning
24 06Oddenvej ved BregnebjerggårdFuh, mc mod traktor, 1 kvæstet
24 06Svinninge ved HøjbyArb, mand faldt ned fra hølæs
24 06Vig, Jyderup SkovArb, mand faldt ned fra hølæs
27 06Ellinge LyngFuh, 10-årig dreng løb ud foran varebil
01 07LumsåsArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
01 07AlgadeFuh, cyklende kvinde mod bil
03 07Høve, Høve StrædeFuh, cyklende mand væltede, omkom, #
06 07Odden2-årigt barn med kramper
06 07Kattegat ved Vesterlyng12-årig pige reddet fra drukning
10 07AlgadeFuh, cyklist med 3-årig dreng væltede
11 07OverbyFuh, bil ud over skrænt, ips
13 07Kildestræde – RørvigvejFuh, bil mod varebil, ips
17 07Rørvig20-årig ung mand bidt af hugorm
18 07Nr. AsmindrupFuh, brugsstjålet mc mod autoværn, 2 kvæstet
20 07Vig, Jyderup SkovMand skød hustru, søn og sig selv, # #
20 07Vig, Vig HovedgadeFuh, bil mod svingende bil, 1 barn kvæstet
20 07SkærebyKvinde faldt = benbrud
20 07Nykøbing ØsterlyngKvinde faldt = benbrud
20 07Præstegårdsvej – RørvigvejFuh, cyklende kvinde ud foran bil
20 07Vig ved biografenFuh, gående pige med cykel påkørt af bil
22 07Høve Strand, Lyngvej ved StrandlystFuh, studine påkørt af bil
27 07Nr. AsmindrupArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
27 07TengslemarkFuh, 79-årig cyklist ud foran bil, omkom, #
28 07HerrestrupFuh, knallert væltede
29 07HøveFuh, 9-årig cyklende pige væltede
29 07Annebjerg StrædeFuh, 12-årig cyklende pige væltede
03 08Jyderup Lyng, LyngvejFuh, mc mod bil, + ZR Holbæk
03 08Ved HønsingeFuh, ZR.Nykøbing-amb. mod mc
05 08Kattegat ud for Sonnerup SkovSkovfoged druknede under badning, #
06 08Gl. Nykøbingvej ved StårupFuh, bil med 2 canadiske soldater væltede
09 08HøveHåndboldkamp = et kravebensbrud
10 08Høve, Høve StrædeFuh, scooter brød sammen og væltede
12 08Skippinge27-årig mand sank død sammen i hjemmet, #
14 08Ved Jyderup SkovFuh, mc mod vejtræ
14 08Nykøbing, EgebjergvejFuh, bil mod sten og ud i fjorden
15 08GundestrupDyreredning
15 08Lille EgebjergDyreredning
15 08StenstrupDyreredning
17 08Vig – SvinningeFuh, bil mod svingende knallert,
17 08Nykøbing – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet, #
17 08FrenderupArb, mand væltet omkuld af kalv
17 08Yderby LyngKvinde faldt på trappe
18 08VigFuh, 2 cyklende piger påkørt af lastbil
24 08Nr. AsmindrupFuh, cyklist ud foran bil
31 08Rørvig49-årig mand fundet død i stol i hjemmet, #
14 09KlintFodboldkamp = et kvæstet ansigt
14 09HøveFuh, knallert ud foran bil
21 09Hønsinge, Nykøbing-SlagelsevejFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
24 09Egebjergvej ved NykøbingFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
01 10Nr. AsmindrupFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
10 10KlintFuh, knallert væltede
16 10Nykøbing – HolbækSyg borgmester kørt til Holbæk
21 10KlintKvinde faldt = benbrud
21 10Nykøbing – KøbenhavnPatientoverførsel til København
24 10YderbyFuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet
27 10Egebjergvej ved Egebjerg MølleTræ væltede ud over kørebanen
02 11HønsingeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
03 11Egebjergvej nær FjordgårdFuh, scooter mod fodgænger, der omkom, #
23 11Asnæs, Kirks KabelfabrikArb, mand forbrændt af stikflamme
27 11NakkeFuh, 14-årig cyklende dreng ramte bil
03 12Oddenvej 1, BregnebjerggårdDyreredning, ko i ajlebeholder
10 12Ved Kongsøre torpedostationFuh, cyklist væltede
14 12Ved HøjbyFuh, cyklende mand væltede
17 12Ved NygårdFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
23 12Vig84-årig kvinde faldt i hjemmet = benbrud
24 12Gl. Nykøbingvej ved TinghulevejFuh, varebil i grøften, ips
24 12Stårup – Nr. AsmindrupFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
26 12NyledsbakkenFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
29 12IsefjordsvejFuh, cyklende pige påkørt af scooter
30 12Asnæs, SøholmArb, mand faldt ned fra loft over svinestald
30 12VigStormstød ødelagde hustag
01 01 1960Nordlige OdsherredHærværk mod ledningsnettet i bil
09 01Jyderup ved VigFuh, knallert væltede
11 01Jyderup Skov ved VigFuh, isglat = bil i grøften, 2 kvæstet
14 01NakkeStuehustag ødelagt af stormstød
20 01Annebjerg StrædeFastkørt sneplov
20 01Nykøbing-egnenSneglat = flere kørselsuheld
23 01Nykøbing-egnenFortsat sneglat = flere kørselsuheld
23 01Nygård, OddenvejFuh, lastbil i grøften i glat føre
23 01Ud for Grundtvigsvej 16Kvinde faldt i glat føre = lårbensbrud
01 02Nykøbing-egnenSneglat = flere kørselsuheld
01 02Egebjergvej ved Annebjerg SkovFuh, bil forulykkede, 19-årig pige død, #
13 02GudmindrupFastkørt sneplov
13 02Nykøbing-egnenSnefald = nogle kørselsuheld
15 02Nykøbing, EngmoseZR kørte jordemoder til barselskvinde
16 02EgebjergFuh, mc mod traktor, 1 kvæstet
27 02Oddenvej vest for LumsåsFuh, tnakbil i grøften i isglat føre
07 03VesterbroFuh, 15-årig cyklende dreng mod parkeret bil
16 03Ved HønsingeFuh, mc mod cyklist, 1 kvæstet
30 03StårupFuh, mc mod vejsten, 1 kvæstet
16 04 AnnebergparkenFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet
21 04Anneberg15-årig dreng faldt ned fra træ
28 04Nykøbing Tømmerhandel, VesterbroArb, mand i klemme ml. lastbil og anhænger
28 04Nykøbing – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Rigshospitalet
02 05KelstrupFuh, mc ud over 9 m skrænt, 2 kvæstet
04 05Adlers Allé syd for GislingeFuh, kreaturbil mod elmast, + ZR Holbæk
16 05EskilstrupFuh, mc mod cyklist, 2 kvæstet
23 05Rørvig, missionskurstedDreng ramte sit ben med økse
23 05Nykøbing, TorsbjergFuh, 3-hjulet cykel ud over skrænt, 1 kvæstet
02 06PrejlerupSygdom, 62-årig kvinde, døde på sygehuset, #
04 06Høve Strand, børnesportsstævneHåndbold = 11-årig pige kvæstet af bold
04 06Høve Strand, børnesportsstævnePige forskar sig voldsomt på glasskår
04 06Høve Strand, ZR-samarittertelt91 børn behandlet for småskader
09 06Grevinge, EngelstrupvejFuh, mc væltede i vejsving, 2 kvæstet
11 06Nykøbing, GrønnehaveMand fundet kvæstet på skovvej
13 06RørvigKvinde faldt i sit sommerhus = lårbensbrud
20 06Høve Strand19-årig mand druknede under badning, #
20 06Rørvig, Henrik Petersens VejArb, mand fik hus over sig ved aflæsning
20 06NykøbingFuh, 16-årig cyklende dreng væltede
20 06Nr. AsmindrupFuh, scooter mod opbremsende ditto,3 kvæstet
27 06Høve Strand, ved Pindals MoseFuh, 14-årig cyklende pige væltede
27 06Overby LyngFuh, 7-årig pige løb ud foran mc
04 07SkærebyMand faldt over hegn
09 07Nr. Asmindrup, OdsherredvejFuh, varebil væltede rundt, 1 kvæstet
11 07SkærebyFuh, lille pige løb ind i cyklist
12 07Frenderup82-årig kvinde faldt i stue = lårbensbrud
14 07SidingeFuh, 14-årig cyklende pige væltede
19 07Skæreby, KattegatSejljolle med 2 personer kæntrede
22 07Oddenvej ved NyrupFuh, bil mod bil, ips
23 07Nykøbing - KlintFuh, sportsvogn forulykkede, 2 kvæstet
25 07Nykøbing – KlintFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet
25 07LumsåsFuh, bil væltede rundt, ips
01 08Høve, Høve StrædeFuh, scooter mod parkeret bil, 2 kvæstet
12 08GelstrupFuh, mc væltede, 2 kvæstet, 1 omkom, #
16 08Havnegade ved baneoverskæringenFuh, bil mod skinnebus, ips
22 08LumsåsFuh, bil mod parkeret engelsk-mc, ips
23 08Fårevejle - AsnæsFuh, mejetærsker i grøften, + ZR Holbæk
24 08Ved VigSvært beruset mand lå på vejen ved sin cykel
26 08RørvigvejFuh, cyklist ud foran bil
29 08Nørre AsmindrupKvinde faldt ved sit hjem = lårbensbrud
29 08Egebjergvej – HavnevejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
01 09Nykøbing, apotekArb, mand forbrændt af eksploderet apparat
07 09StårupFuh, kvinde gik ud foran bil
12 09Høve Stræde ved LyngvejFuh, cyklende mand ud foran bil, omkom, #
17 09Havnebyen – YderbyFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
19 09Østerlyngvej – Peter Jørgensens V.Fuh, knallert ud foran mc, 2 kvæstet
19 09Ved Ellinge LyngFuh, bil ud foran lastbil, 2 kvæstet
23 09Vig, Jyderup, BøgebjerggårdArb, traktor kørte i mergelgrav, 1 kvæstet
29 09EgebjergvejFuh, 18-årig pige løb ud foran bil
30 09Kildestræde – LindealléFuh, scooter mod postbil, 1 kvæstet
07 10Kelstrup, HolbækvejFuh, lastbil forulykkede, + ZR Holbæk
10 10NyledsbakkenFuh, mc mod el-mast, føreren omkom, #
17 10Klint, KlintebjerggårdArb, mand kørt over af påhængsvogn
14 11Nyrup, Oddenvej – HøjbyvejFuh, bil mod bil, 8 kvæstede
01 12Nykøbing, slagteriArb, 61-årig mand sank død om, #
08 12Algade – GrønnehavestrædeFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
09 12Kongsøre, torpedostationArb, mand kvæstede foden i torpedoskrue
12 12Nykøbing-egnenSnestorm = en del kørselsuheld, ips
12 12FrenderupFuh, traktor ud over skrænt, + ZR Holbæk
22 12Åstofte, Søgårdsvej ved SøgårdFuh, minibus forulykkede, 1 kvæstet
10 01 1961HøjbyHærværk = traktor væltet ind i have
12 01Nykøbing PolitistationIndbragt kvæstet mand kørt til sygehuset
16 01Høve, HøvevejFuh, bil mod grusspreder på tværs af vejen, ips
16 01HøjbyFuh, mc væltede i glat føre, 1 kvæstet
16 01KlintFuh, varebil skred ind i hæk, ips
20 01Sjællands Odde, Havnebyen80-årig kvinde faldt på kældertrappe
20 01Lumsås74-årig mand faldt på ydertrappe
25 02RørvigvejFuh, bil mod vejtræ i glat føre, 1 kvæstet
28 02Nr. AsmindrupFuh, mand gik ud foran bil, omkom, #
02 03Ved HøjbyFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
20 03Nordstrandsvej66-årig mand sank død om i sommerhus, #
20 03Nykøbing, fodboldbaneSpiller kvæstede knæet
24 03Højby, Tinghulevej ved TinghuleFuh, bil med 6 personer kørte i grøften
27 03Oddenvej ved BregnebjerggårdFuh, 2 drenge på én cykel væltede, 2 kvæstet
27 03Gudmindrup, friskoleStormstød ødelagde antenne og skorsten
27 03NakkeStørre stormskade på hustag
01 04Nykøbing-egnenSnestorm = mange kørselsuheld + stormskader
04 04Ved HønsingeFuh, beruset bilist mod bil, ips
10 04Møllebakken ved Nakke KirkevejFuh, mc mod svingende lastbil, 2 kvæstet
29 04Klintevej – NordstrandsvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
08 05Strandlystv. - Nyk.-SlagelsevejFuh, knallert mod bil ved Vig Lyng, 1 kvæstet
10 05Nyrup, Klintvej – OddenvejFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
23 05Nykøbing, StatshospitaletFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
23 05Billesvej – GrundtvigsvejFuh, bil mod bil, ips
25 05Ved GrevingeArb, traktor væltede ud i mose, 1 kvæstet
29 05Egebjerg, GlostrupFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
03 06Ved GudmindrupFuh, knallert væltede
10 06300 m ud for Ordrup StrandZR bjærgede sunken speedbåd
12 06Klint ved købmandFuh, minibus ud foran mc, 1 kvæstet
19 06GundestrupFuh, bil mod telefonmast, ips
19 06LumsåsFuh, bil mod holdende lastbil, 2 kvæstet
19 06Odsheredvej ved Nr. AsmindrupFuh, mand gik ud foran bil. Pgl, omkom, #
24 06Rørvigvej40-årig mand sank død om, #
03 07Kattegat ml. Nykøbing – RørvigSøgning efter muligt druknet. Pgl fundet ok
06 07Nakke Lyng, RørvigvejFuh, knallert væltede
07 07Tolsager, RødhøjFuh, beruset bilist påkørte mand, der omkom, #
07 07Nykøbing – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Militærhospitalet
07 07Stårup, Gl. NykøbingvejFuh, bil væltede, føreren flygtede, 2 kvæstet
08 07Kildestrædet – LindealléFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
10 07MosebyFuh, 3 biler i sammenstød under overhaling
11 07Grevinge77-årig kvinde sank død om ved stoppested, #
13 07Ved HavnebyenFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
15 07LumsåsFuh, 3 biler i sammenstød, 2 lettere kvæstet
17 07StårupFuh, bil i grøften, 5 lettere kvæstet
17 07Rørvig ved idrætspladsFuh, scooter mod hegn, 2 kvæstet
18 07Ellinge Mark, EllingegårdZR måtte skyde vild stud
22 07Høby, Højby BrugsforeningArb, murer faldt ned fra stillads
22 07Nykøbing – KøbenhavnAkut patientoverførsel til Bispebjerg Hospital
24 07Vesterlyng, vejkrydsFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
27 07SidingeDyreredning, kattekilling faldt ned i hulrum
28 07Vig, Vig HovedgadeFuh, cyklende kvinde ud foran bil
31 07Nakke Lyng, EnebærvedjFuh, scooter ud foran bil, 2 brødre kvæstet
01 08Kongsøre Skov, SandskredetFuh, cyklende kvindelig turist væltede
08 08Ved Kongsøre, torpedostationFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
16 08RørvigFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
17 08Bøsserup ved skoleFuh, knallert væltede
23 08Vig, vejkryds ved forsamlingshusFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
28 08Asnæs, GyldenholmArb, mand kvæstede benet i mejetærsker
28 08NyrupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
11 09RørvigHund væltede mand på mark = benbrud
13 09NykøbingFuh, cyklende kvinde væltede = lårbensbrud
13 09Nykøbing – Kalundborg SygehusPatientoverførsel til Kalundborg
14 09VesterbroFuh, cyklende kvinde væltede
18 09VeddingeFuh, bil mod bil på bakketop, ips
22 09Lumsås nær forsamlingshusFuh, gående mand påkørt af bil
03 10Ved HøjbyFuh, bil mod traktor med læssegrab
09 10Nykøbing, RingholmArb, snedker faldt ned fra stige
24 10StenstrupDyreredning, kvie i ajlebeholder
27 10Fårevejle ved brugsenFuh, bil mod bil, ips
07 11RørvigvejArb, mand fik gravkograb i hovedet
21 11StårupFuh, isglat vej = bil i grøften, ips
28 11Svinninge, OdsherredvejFuh, 80-årig kvinde gik ud foran bil, omkom #
29 11OrdrupFuh, varebil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
04 12Vig ved forsamlingshusFuh, 80-årig kvinde påkørt af bil
04 12Sneglerup ved skoleFuh, bil mod bil i glat føre, 1 kvæstet, + Falck
18 12HerrestrupFuh, varebil ud foran bil, 1 kvæstet
05 01 1962EgebjergvejFuh, varebil mod parkeret varebil, ips
05 01Nykøbing-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
13 01Kelstrup, DragbjerggårdArb, 64-årig mand faldt ned fra loft
15 01Eskilstrup, Hvidlykkegård3 mdr.s dreng fundet død i sin vugge, #
16 01Nr. Asmindrup, grusgravArb, mand kvæstede hånden i wire
23 01Rørvig, NørrevangStorm ødelagde tag på staldlænge
23 01Nakke, GraubjerggårdFastkørt tankbil
23 01HønsingeFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
05 02Nr. Asmindrup, Brændt3 mdr.s barn kvalt i dyne, #
05 02EbbeløkkeFuh, bil i grøften i glat føre, ips
06 02Jyderup SkovFuh, bil forulykkede i vejsving, 1 kvæstet
06 02NyledsbakkenFuh, lastbil gennem hæk og ind i have

07 02LumsåsFuh, 76-årig cyklende mand ud foran varebil
16 02Ellinge KohaveStorm blæste taget af bygning
16 02Nykøbing-egnenStorm = en del stormskader
17 02Nr. AsmindrupArb, mand faldt ned fra stige i stormvejr
17 02Høve + Ellinge LyngSkypumpe beskadigede 7 ejendomme
19 02Odden, SøndervangStorm ødelagde tag på gårdbygning
26 02Vesterbro, bødkerfirmaIldløs i kælder, røgdykker røgforgiftet, + Bv
28 02Nr. Asmindrup, DybekærArb, mand faldt ned fra stige
07 03Lestrup, Ryegård Arb, mand faldt om med ildebefindende
07 03Egebjergvej ved statshospitaletFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
05 04Nykøbing ved gasværketSaltsyreballon sprængtes, + Bv
06 04Oddenvej ved NyrupFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran bil
10 04Nr. AsmindrupFuh, kabinescooter væltede, 1 kvæstet
21 04Ved NykøbingFuh, mand faldt ned fra hestevogn
21 04RørvigvejFuh, cyklende mand ud foran bil
24 04Vig, Holbækvej – KelstrupvejFuh, bil mod svingende lastbil, 1 kvæstet
24 04RørvigDreng forskar tre fingre på dolk
04 05Nørre Asmindrup ved NygårdFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
07 05Fårevejle - AsnæsFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet
07 05LumsåsFuh, beruset cyklende mand væltede
21 05Ved Nørre AsmindrupFuh, 16-årig cyklende pige ud foran rutebil
28 05Vesterbro, lægeboligSengerygning = kvinde nær indebrændt, +Bv
01 06Egebjergvej – HavnegadeFuh, mc mod husmur, 1 kvæstet
04 06ØsterlyngvejArb, mand kvæstet af båndsav
06 06Svanestræde – AlgadeFuh, bil mod bil, ips
06 06StårupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
06 06Holbækvej ved KelstrupFuh, varebil forulykkede, 1 kvæstet
08 06Ved StårupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
12 06Klintevej – RørvigvejFuh, bil mod bil, ips
14 06SvanestrædeFuh, varebil mod barnevogn med barn, ips
16 06Sidinge Dæmning, EgebjergvejFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
18 06StårupFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
23 06Nykøbing ud for havnenJolle med 3 drenge kæntrede, 15-årig : #
25 06SkærebyFuh, bil påkørte gående kvinde
27 06EbbeløkkeFuh, svingende bil påkørt af lastbil, 1 kvæstet
27 06Riis, MøllebakkenFuh, 78-årig cyklende mand mod lastbil, #
02 07Jyderup Skov, RavnsbjervejFuh, bil væltede i vejsving, 1 kvæstet
02 07Højby, NyrupvejFuh, bil ud foran bil, ips
03 07Klint, FDF-sommerlejrDreng fik blodtud under leg
03 07HøjbyFuh, bil ud foran bil, ips
03 07Vig, Jyderup SkovFuh, varebil væltede i vejsving, 1 kvæstet
10 07Ellinge KohaveDreng gik i søvne = faldt på trappe
10 07Rørvig ”Trolleskoven”Ældre kvinde faldt = benbrud
12 07Vejleby ved HørveFuh, cyklist påkørt af flugtbilist, 1 kvæstet
12 07HølkerupFuh, 81-årig cyklende mand væltede
16 07Annebjerg Stræde – EgebjegvejFuh, beruset mc mod 15-årig cyklende dreng
16 07Stenstrup, forsamlingshus74-årig mand sank død om u. møde, #
17 07Høve – Højby ved EllingegårdFuh, lastbil i grøften med 10 T sten, ips
19 07Skærbyvej ved campingpladsFuh, bil påkørte cyklende kvinde med barn
23 07Nykøbing-egnenFlere mindre fuh i week-enden
23 07NykøbingMand faldt om med ildebefindende
23 07NykøbingMand forskar sig på knust flaske
23 07Overby LyngSlagsmål = mand kvæstet
23 07SkærbyMand sank død om ved busstoppested, #
23 07Bråde, Brådevej – EgebjergvejFuh, bil mod bil, lille pige kvæstet
25 07Skærbyvej ved campingpladsFuh, knallert mod vejskilt, 1 kvæstet
28 07Kelstrup – PrejlerupFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
02 08Oddenvej ved LumsåsFuh, 12-årig cyklende dreng ramt af bil
07 08Højby, TinghulevejFuh, lastbiltog forulykkede i vejsving, ips
08 08Ved Odden KirkeFuh, mc mod bil, 2 kvæstet
17 08Sidinge – EgebjergFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
21 08Nr. Asmindrup, OdsherredvejFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
21 08Nordstrandvej – KlintevejFuh, bil mod bil, ips
21 08Algade ved nr. 7Fuh, kvinde løb ud foran bil, 1 kvæstet
23 08Svenstrup Hestehave – Nr. AsmindrupFuh, Tuborg-øl-bil med øl kørte i grøften, ips
27 08Nørregade – KlintevejFuh, bil mod bil og mod gadedør, 1 kvæstet
28 08Højby nær EllingegårdFuh, træ væltede ned over bil, 7 kvæstet
10 09Odsherredvej – Annebjerg StrædeFuh, bil forulykkede og udbrændte, ips, + Bv
17 09Vesterlyngvej ved NykøbingFuh, mc mod svingende mælkebil, #
21 09Yderby, LønnebjergArb, mand under væltet traktor, #
24 09Lumsås, cykelløbFuh, cykelrytter mod parkeret bil
01 10Sidinge Dæmning ved FjordgårdFuh, røg over vej = bil mod bil, 4 kvæstet
04 10KlintvejFuh, bil mod bil, ips
08 10NykøbingFodboldkamp = målmand brækkede næsen
12 10Stårup, nybygningZR ass ved opbygning af ny villa
15 10Plantage ved SkærebyFuh, cyklende dreng væltede = benbrud
15 10Tolsager – AsnæsFuh, gående kvinde påkørt af beruset mc
16 10Sjællands Odde, grusgravArb, mand klemt ihjel i gravemaskine, #
19 10VinkelvejBevidstløs mand på vejen efter slagsmål
25 10Nyrup, Oddenvej - NyrupvejFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
27 10NyledsbakkenFuh, scooter mod svingende brødbil
10 12NygårdKvinde sank død om ved hjemmet, #
10 12YderbyFuh, mælkebil kørte i grøften, ips
15 12Ved Nørre AsmindrupFuh, bil i grøften i glat føre, ips
22 12SvanestrædeFuh, knallert ud foran mc, 2 kvæstet
28 12NyledsbakkenSneglat = flere kørselsuheld
28 12Nørre AsmindrupFuh, bil i grøften i glat føre, ips


Tilbage