Østermarie


Stationshistorie:
Østermarie
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Østermarie

Sprøjten i Østermarie. Foto før besættelsen.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Godthåbsvej 55
Kranvognsstation
1.1.1931 - 14.7.1931:
Rejnholdt Hansen
151Kørsel udført for ZR i regning
Godthåbsvej 55
Brand- og kranvognsstation
15.7.1931 - 1943:
Rejnholdt Hansen
Se ZR Rønne, idet ejerforholdene er identiske for de to stationer
1943 - 31.3.1944:
Sofus Glimberg
Historie:
Stationen i Østermarie var muligvis ZR's første på Bornholm, idet der blev indgået kranvognsaftale med Rejnholdt Hansen allerede fra 1. januar 1931. Da ZR officielt kom til Bornholm pr. 15. juli 1931 blev stationen underlagt stationen i Rønne, og der blev i denne forbindelse også stationeret en kombineret kranvogn og sprøjte på stationen, i øvrigt en helt ny to tons Ford A model 1931 med vand- og skumtank, Ellehammerpumpe og kran. Garage til køretøjet tilhørte ZR. 3. juli 1937 omtaler avisen, at Hare og Wibollt havde været på inspektion på stationen. Det havde været under overvejelse at nedlægge stationen, men eftersom samtlige kommuner havde tilsluttet sig ZR, og der var skabt forståelse for arbejdet, var det i stedet besluttet at udvide stationen med en sprøjte. Den hidtidige kombinerede kranvogn og sprøjte skulle herefter fremover kun være kranvogn. Den nye sprøjte var formentlig identisk med den Buick, Ole Kure har berettet om til museets bog Zone-Redningskorpset på Bornholm: "Vognen havde frontpumpe, en såkaldt lamélpumpe. I en sådan er der indvendige hjul i ret tæt kontakt med pumpehuset og de tåler ikke at løbe tør, d.v.s. uden vand i ret lang tid. Det skete, at motoren ikke ville starte; akkumulatorer var ikke altid, hvad de skulle være. Pumpen blev da koblet ind, (skulle gøres, når begge dele stod stille) hvorefter man med et startsving ind i pumpen startede motoren. Nu skulle pumpen af førnævnte grund kobles fra motoren (skulle gøres, når begge dele stod stille). Med en mand liggende på forskærmen kørte man hen til en bakke. Ned af denne trådte føreren vognens kobling ud og stoppede motoren. I samme øjeblik rykkede den liggende mand pumpekoblingen ud, hvorefter føreren igen drejede nøglen, og slap koblingen. Motoren startede igen. Ankommet til brandstedet var der en chance for, at motoren var blevet så varm, og akkumulatoren så opladet, at man kunne risikere at stoppe motoren, og få den igang igen...."
1. april 1944 blev stationen nedlagt og aktiviteterne overført til Nexø. Stationens historie er mere fyldigt beskrevet i museets bog Zone-Redningskorpset på Bornholm.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
Fra Zone-Redningskorpset på Bornholm citeres et avisudklip fra Bornholms Social Demokrat 13. maj 1933: Brand i nærheden af Østermarie. Fra en Vaskekedel gik der Ild i noget kvas og derfra til selve Huset. En Rugehøne, der netop rugede paa sidste Dag, indebrændte. Zonen i Østermarie naaede at slukke, inden Ilden bredte sig til den tørre Lyng.

Statistik:
Der foreligger en opgørelse over kørte kilometer i 1942 fordelt på måneder. Sprøjten havde kørt 934 kilometer og kranvognen 3970 kilometer. Begge vogne havde været ude næsten hver måned, sprøjten dog ikke i januar og kranvognen dog ikke i juli.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bornholms Museum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET
MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Bornholm

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister BornholmTilbage