Ullerslev


Stationshistorie:
Ullerslev
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 234
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Ullerslev

Vejservice-vogn foran stationen Odensevej 9.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Odensevej 9
Henvendelsessted
1953 - 1957:
Kristian Kirstein Jensen
Tilkaldt via ZRAxel Pontoppidan i ZR forpagt.
Odensevej 9
Udstationeret kranvogn
1958 - ultimo 1961:
Kristian Kirstein Jensen
Ikke opført i ZR's telefontavler
Odensevej 9
Redningsstation
Ultimo 1961 - 31.12.1962:
Poul Kirstein Jensen
191
Historie:
Opført som henvendelsessted i ZR's telefontavle i hvert fald i perioden 1954-1957, hvilket faktisk var efter, at man var ophørt med at benytte denne betegnelse. Udgik herefter af telefontavlen. Fra omkring august 1961opnormeret til station med telefon 19. Om natten blev telefonen omstillet til en reservemand, der boede over for stationen. ZR opførte i 1957 en garage på Kristian Kirstein Jensens grund og fik uopsigelig lejeret i 20 år uden vederlag. Da ZR indgik samarbejde med K.D.A.K. om vejservice, blev der periodevis stationeret en Ford Junior vejservicevogn, som udførte patruljekørsel på hovedvej A1 mellem Nyborg og Lillebæltsbroen.

Efter sammenlægningen:
Kranvognsstation under Falck-Zonen til 1969 med samme leder, der også i et års tid fortsatte med privat ambulancekørsel for kommunen.

Assistancestatistik:
År19611962
Antal496404

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline517Chevrolet490
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Ullerslev Kommune
Desuden tak for hjælp til Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister FynTilbage