Bogense


Stationshistorie:
Bogense
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 122-123
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Bogense

Odensevej 121.
Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Adelgade 73
Redningsstation
1932 - 31.5.1932:
N. og Kr. Petersen
34 Formentlig kørsel udført for ZR i regning
Ukendt
Henvendelsessted
1.6.1932 - 31.12.1949:
Ukendt
Tilkaldt via ZR ZR
Adelgade 50
Redningsstation
1.12.1950 - 30.9.1952:
Richard Rasmussen
417ZR
Adelgade 50
Redningsstation
1.10.1952 - 1956:
Richard Rasmussen
Aage Aksel Pontoppidan i ZR forpagt.
Adelgade 56
Redningsstation
1956 - 1958:
Richard Rasmussen
Odensevej 121
Redningsstation
Ejendom ejet af Johannes Hare. Overtagelse 25.11.1957
1958 - 31.12.1962:
Richard Rasmussen
Historie:
Brødrene N. og Kr. Petersen drev fabrikation og Ford-forretning i Bogense og havde endvidere aftale med Bogense Sygehus om sygekørsel, ligesom man havde en kranvogn. Det var derfor oplagt for ZR at indgå aftale med N. og Kr. Petersen om at være korpsets station i Bogense. I museets arkiv findes en kontrakt dateret 15. maj 1932, hvorefter Falck i Odense overtager Brdr. Petersens ambulance og kranvogn samt kontrakten med sygehuset. Kontrakten indeholder følgende passus, der også siger noget om Falcks forretningsmetoder i disse år: I Tilfælde af eventuel Retssag mellem Brdr. Petersen og ZR angaaende Ophævelsen af Overenskomst mellem Brdr. Petersen og ZR, betaler Falcks Redningskorps i saa Fald de med en saadan Retssag forbundne Omkostninger. Meningen var med andre ord, at Brdr. Petersen skulle ophæve kontrakten med ZR før tid. Herved var ZR sat ud af spillet i Bogense, og en ny station blev i stedet oprettet i Haarslev. Bogense telefon 34 var imidlertid optaget i ZR's lister, og det blev nu Falcks nummer, hvilket gav problemer for ZR, da en journalist i 1933 foretog prøveopringninger til ZR's stationer, jf. kapitel 2 afsnit 2.1.1.
ZR havde omkring 1949 købt tyskernes tidligere barak i Skovby og havde foretaget bygningsændringer med henblik på station der, men projektet blev ikke realiseret, og i 1950 etableredes station hos Richard Rasmussen i Bogense, der drev mekanikerværksted fra adressen Adelgade 50. I 1956 flyttede stationen til Adelgade 56, og samtidig blev Richard Rasmussen ansat på fuld tid, idet han ophørte med at drive værksted. I 1957 købte Hare ejendommen der tidligere havde rummet Bogense Ægforretning og ombyggede den til ZR-station.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Richard Rasmussen ansat som redningsfører ved Falck-Zonen til sin pensionering

Assistancestatistik:
År1957196019611962
Antal510592607523

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1960769Dodge 1949545Pumpe Ford598
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bogense Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE
Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister Fyn


Tilbage