Haarby


Stationshistorie:
Haarby
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 166 - 167
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Haarby

Akkerupvej 17. Foto ca. 1960.

Opførelse af station sommer 1937. Som nummer 2 fra venstre Rasmus Knudsen med sønnen Fritz.I uniform Erik Tage Fabricius Rasmussen.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Akkerupvej 17
Redningsstation
3.9.1937 - 30.9.1952:
Rasmus Harald Knudsen
71ZR
1.10.1952 - 31.12.1962:
Rasmus Harald Knudsen
Aage Aksel Pontoppidan i ZR-forpagt.

Historie:
Haarby-stationen er formentlig en af de mest veldokumenterede ZR-stationer. I hele perioden fra stationens etablering til sammenlægningen var den ledet af Rasmus Knudsen, og han havde blandt mange andre effekter gemt samtlige rapporter, som i dag henligger i Haarby Lokalhistoriske Arkiv. Det økonomiske grundlag var sygekørsel for Haarby Kommune og ellers abonnementskørsel og regningskørsel. I begyndelsen havde Knudsen autoværksted ved siden af Zone-arbejdet, men da udrykningerne krævede at han skulle vaskes og klædes om, begyndte han i 1948 at lave rokke og rokkestole. Garagen var opført til formålet af Knudsen, og ZR lejede sig ind. For den månedlige betaling, som i begyndelsen var kr. 75,00, skulle Knudsen selv lønne det nødvendige ekstramandskab. I hele perioden bistod Rasmus Knudsens kone Johanne med pasning af telefonen, og fra et album som hans søn Fritz Knudsen har overdraget til museet er der også i det historiske materiale efterladt spor af Johanne Knudsens indsats: Hun er med på billedet fra stationens indvielse, hun fik ZR legitimationskort under besættelsen, og hun modtog ZR's 25 års tegn i 1961. Fritz Knudsen beskriver ZR som et hyggeligt korps, i modsætning til Falck, hvor alt var meget stift og regelret. Direktør Hare kom ofte på besøg og hyggede sig med kaffe i køkkenet, og der var således nær kontakt til direktionen. Pontoppidans overtagelse af ZR på Fyn i 1952 kalder Fritz Knudsen betegnende for "privatisering" - herefter var det ikke så hyggeligt mere. Knudsen kæmpede i lang tid for at få en ny ambulance til erstatning for Stutz'en. 27. november 1941 fik han Sparre i Odense til at skrive til Eskildstrup bl.a.: Angaaende ovennævnte Vogn, som er stationeret i Haarby, tillader jeg mig herved høfligst at fremføre følgende: Som jeg tidligere har meddelt er denne Vogns Tilstand blevet værre og værre, og tillige i højeste Grad uøkonomisk, idet den kun kører ca. 2 Kilometer paa Literen. Zoneleder Knudsen har i Dag meddelt mig, at Sogneraadsformanden i Haarby Kommune, (vi har Overenskomst med denne Kommune), paany har henvendt sig til Knudsen foranlediget af nye Klager gennem Lægerne fra Kommunens Beboere, og havde Sogneraadsformanden udtalt, at han nu ikke kunde modtage flere Klager, uden at der bliver foretaget noget for en Ombytning af Ambulancen, imodsat Fald vil sagen blive drøftet i Sogneraadet. og vil det saa ikke være udelukket, at Kommunen ser sig nødsaget til at opsige Overenskomsten med ZR.....Knudsen har nylig været herinde med Vognen paa en Sygetransport, og talte vi allerede da om Sagen og maa jeg Indrømme, at Vognen ikke svarer til sit Formaal, og da denne koster ikke saa lidt med Opladning af Batterier, selv om den endda hver Dag maa "løbes" igang....Vi har jo godt at køre med for Haarby Kommune samt en Del tilliggende Kommuner, f.Eks. alene i denne Maaned for Haarby Komm. 16 betalende Ture til Assens Sygehus.....Ligeledes bemærker jeg, at Knudsen er en beskeden Mand, som ikke fremkommer med noget, saa som Klager eller lignende, uden disse er vel begrundet, og derfor beder jeg Direktionen behandle dette Spørgsmaal saa hurtigt som muligt for at finde en anden Vogn. - Jeg tillader mig derfor høfligst snarest at forvente den ærede Direktions Nærmere, og forbliver jeg med Højagtelse. Formentlig i 1942 blev Stutz'en skiftet ud. Knudsen nåede imidlertid aldrig at få en helt ny ambulance. Hver gang han skulle have en anden, var det en ældre model. Fritz Knudsen har herom fortalt: Far rejste til Brædstrup for at hente en Ford V8 1940, som var blevet lovet ham af Suhr. Men stationen ville kun af med en Chevrolet 1939. En mand kørte væk med Ford V8 ambulancen. Suhr var ikke at træffe på telefonen, så far måtte køre hjem med det, han kunne få. Sådan var det.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Rasmus Knudsen fik tilbud om enten at fortsætte med autohjælpestation, eller at få stilling ved Falck-Zonen i Glamsbjerg, hvilket han valgte. Han blev pensioneret 1966.

Assistancestatistik:
År19391941194219431944194519461947194819491950
Antal421321239236300448400562499500517
År195119521953195419551956195719581959196019611962
Antal681618547743687736658779778706950950
Sidste udrykning fandt sted 31. december 1962 kl. 23.30 hvor en bil blev slæbt i gang.

Effekter på museet fra stationen:
6 stk. indrammede billeder, skrivemaskine, noteringsrulle fra vagtbordet, ZR-Haarby stempel til ambulancens båre-linned, 1 æske skriftskabeloner m.m. Museets Bedford kranvogn fra Kværndrup var desuden en kort periode stationeret i Haarby. Et antal billeder fra stationen med Fritz Knudsens kommentarer findes i Zone-Nyt nr. 23 / 1999.

Vognpark:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
EMW 1953448Austin 1951400 Pumpe Citröen 1925355
Pumpe Pegson 1961854
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Haarby Lokalhistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister FynTilbage