Gelsted


Stationshistorie:
Gelsted
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 142 - 143
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Gelsted

Fra indvielsen 12. august 1936. Fra venstre Helge Worm Nielsen, Folmer T.K. Schütte og Helge Petersen.

Søndergade 3. Foto 1961.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Søndergade 15
Redningsstation
12.8.1936 - 30.9.1952:
Folmer T. K. Schütte
114ZR
1.10.1952 - 31.3.1953:
Folmer T. K. Schütte
Aage Aksel Pontoppidan, ZR forpagt.
Søndergade 3
Redningsstation
1.4.1953 - 31.12.1962:
Aage Andersen
216
Historie:
Gelsted var den 4. station på Fyn efter åbningen af stationer i Odense, Haarslev og Kværndrup. Stationen fik til huse hos kørelærer Folmer Schütte, hvor ZR lejede sig ind og samtidig ansatte Schütte som stationsleder. Sagsakter i forbindelse med Schüttes fratræden viser, at der ikke forelå nogen skriftlig aftale mellem ZR og Schütte. 13. juli 1938 meddeler avisen, at kommunen har udlagt 100 meter slange på stationen, så der kan foretages udrykning til brand med kranvognen, indtil Falck fra Ejby når frem. Museet har en original rapportbog fra perioden 1. januar til 14. februar 1951. I denne periode udførte stationens tre ansatte i alt 99 udrykninger og kørte 3111 km. Det blev til 59 ture til autohjælp, 3 ture til entreprenørarbejde, 3 ture til dyreredning, 5 ture til storm- og vandskade, 25 ture til ambulance- og sygekørsel og 4 diverse ture. Da Aage Aksel Pontoppidan overtog ZR på Fyn i forpagtning 1. oktober 1952, modtog Schütte en opsigelse fra ZR. I opsigelsen var udtrykt ønske om, at Scütte ville fortsætte hos Pontoppidan. Det ville Schütte imidlertid ikke, og da der tilsyneladende før havde været knas i samarbejdet med Schütte, valgte Pontoppidan at træffe aftale med Aage Andersen, inden problemerne med Schütte var helt afklaret, hvilket medførte, at man p.g.a. Funktionærlovens opsigelsesregler måtte lønne to stationsledere i et halvt år.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
6. november 1961 var redder Jørgen Dankjær Rasmussen ved Ubberup Mejeri ved at koble en personvogn fra kranvognen. Personvognen skulle køres videre af Odense-stationen. Dankjær Rasmussen befandt sig mellem kranvognen og personvognen, da en lastbil kørte op i personvognen, hvorved Dankjær Rasmussen var dræbt på stedet. Ulykken førte til, at alle ZR's kranvogne på Fyn som nogle af de første i landet fik monteret gult roterende blink.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Aage Andersen blev assistent hos Falck-Zonen i Dalum, derfra kom han til Bogense, hvor han først virkede som overassistent, senere som stationsleder, hvilket han var til sin pensionering 31. juli 1969.

Assistancestatistik:
År1945194619471948194919541955195619571958196019611962
Antal45451561659867387396299711681122146915901384

Effekter på museet fra stationen:
Rapportbog, træskilt og udklipsbog fra Schüttes tid.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford V8 1950274Bedford 1960781Pumpe Ford A352
Mercedes 1956556Efterløber Auto-Dan 858Pumpe Pegson 1961829
Dyreambulance , anhængerUkendt
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Ejby Kommune
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister FynTilbage