Nexø


Stationshistorie:
Nexø
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 186 - 187
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Nexø

Grønnegade 17. Til venstre Svend Schou.

Hj. Kirkestræde/Nygade.

Leo Herman Koch fodrer fuglene.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Købmagergade 18:
Brand- og redningsstation
1.4.1944 - 30.6.1946:
Peder Winther Sode
252ZR
Købmagergade 18:
Redningsstation
1.7.1946 - 31.12.1946:
Peder Winther Sode
40
Grønnegade 17:
Redningsstation
1.1.1947 - medio 1947:
Svend Schou
Hj. Kirkestræde / Nygade:
Redningsstation
Medio 1947 - 31.10.1957:
Leo Herman Koch
1.11.1957 - 30.11.1957:
Ingen stationsleder
Ejendom ejet af ZR tinglyst 14.7.1962. Naboparcel tinglyst 28.11.19551.12.1957 - 31.12.1962:
Knud Pedersen
Historie:
Stationen erstattede stationen i Østermarie, som blev nedlagt, da ZR fra 1. april 1944 overtog ambulancekørslen på Bornholm. Ved Bornholms bombardement 7. maj 1945 blev stationen, der lå i det daværende Storegade 20 jævnet med jorden. Heldigvis var materiellet forinden blevet flyttet udenfor byen og kunne straks indsættes i det efterfølgende redningsarbejde. For sin indsats modtog stationen stor anerkendelse i Bornholms Tidende 17. maj 1945. 8. juni 1949 udtaler Hare til Bornholms Tidende, at ZR overvejer at nedlægge stationen i Nexø. Til erstatning vil man placere en ambulance ved CBU-kolonnen i Nexø. Årsagen angives at være for høje omkostninger ved at opretholde station i Nexø. Planerne blev som bekendt ikke til noget, men udtalelserne kan have haft andre formål, f.eks. i forbindelse med forhandlinger med lederen af ZR eller Bornholms Amt. Da Suhr besøgte stationen i 1958 skrev han i sin rapport: En pæn ny station med godt løst materiel. Mandskab: 1 leder - 1 ass. Stationens historie er mere fyldigt beskrevet i museets bog Zone-Redningskorpset på Bornholm.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
29. april 1946 omtaler Bornholms Socialdemokrat, at ZR's ambulance var væltet i et sving. Ingen var kommet til skade, men et øjenvidne forklarede, at ambulancen havde haft for meget fart på. Avisen ønskede en kommentar fra ZR om sagen, men korpset nægtede at udtale sig. Avisen skrev: Men Offentligheden maa i hvert Fald forlange saa meget, at de Chauffører, der kører en Zoneambulance, virkelig er Folk, der forstaar sig paa deres Haandtering og ikke ligger og vælter i Svingene. Tænk, hvad der kunde være sket, om der havde været en Patient i Vognen. At der ikke skete mere, end der gjorde, er afgjort ikke Chaufførens Skyld. Men havde han kørt, som man kan forlange af en Zonemand, burde der overhovedet ikke være sket nogetsomhelst.

Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 30. september 1967, herefter nedlagt og genetableret i nybyggeri 2. maj 1972. Falck-Bladet bragte i den anledning et farvebillede af den nye station med ZR's gamle rødlakerede Ford Fairline fra Rønne foran porten!.
Knud Pedersen var stationsleder til 31. juli 1968, den sidste periode i Rønne sammen med Erik Bech (fra Falck) og Carlo Lundtoft fra ZR. Da man ikke kunne have tre stationsledere på én station, blev Knud Pedersen overassistent, mens Carlo Lundtoft blev udnævnt til stationsleder i Frederiksværk.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal8091212201917261790

Effekter på museet fra stationen:
Kasse til carbogénapparat samt billedsamling m.v. fra Leo Herman Kochs stationslederperiode.

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954463Ford V8 1952443Pumpe Pegson 1959710
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Bornholms Lokalhistoriske Arkiv og Nexø Museum
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Bornholm

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

Udrykningslister Bornholm


Tilbage